Simon Olofsson

Ref: XI:785
 
Född: omkring 1620 Ytterhiske, Umeå lfs 1)


Familj med ?

Barn:Simon Simonsson Sandman (1650 - 1699)


Noteringar
Simon Olofsson bedrev handel tillsammans med sin svåger och
"medskeppare" Mats Clementsson.

Han uppsäger burskapet och flyttar till Ytterhiske omkring år 1686.

Åren 1694-1695 står hustrun Karin ensam i matalslängden och Simon är
förmodligen död

DBN1685,2/9,§3:

Erik Samuelsson i Lögdeå kärade till Jon Larsson i Levar efter 10
daler kmt. som han uppburit då han skulle gå tredje man för honom som
intet blev av, vilka 10 daler han genom sin obligation av den 7 mars
1677 lovat betala genom sin huvudbonde i Uhmeå Simon Olofsson, varest
han sig för knekt utleja låtit, men som han återkom därifrån att bli
Pastoris Dragon här i Nordmaling, kunde Erich inga penningar i Uhmeå
få, utan intill denna dag obetald bliven. Jon Larsson nekar intet att
han uppburet av Erich dessa 10 daler smt. då han skulle gå tredjeman,
var på 2 Tåg, det första till Grundsunda, det andra till Arnäs.

RESOLUTION: Efter Jon Larsson varit på Cronones Tåg, det första till
Grundsunda, det andra till Arnäs för Erich Samuelsson, ändock de intet
varit så fullkomliga, bör han i städjepenning njuta 5 daler, de övriga
5 daler kände Rätten honom skyldig betala till Erich Samuelsson, att
därmed utlösa sin obligation.

Källa: Forskningen Kråken 2002 - 2003 ( 33252 )

Materialet dock lånat från Gun Wiklunds hemsida - www.grewik.se/hilding/p13a0114d.htmlKällor
 1) Wiklund, Gun - http://www.grewik.se/hilding/Hilding.html<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1b, Programmet tillhör: Patrik Lundström