Anders Danielsson

Ref: VIII:41
Yrke: Nybyggare i Åmsele
Far: Daniel Königsson (1678 - 1721)
Mor: Anna Häggström (1679 - 1758)
 
Född: 1705 Rödå, Degerfors fs
Död: 1779 Abborrträsk, Degerfors fs


Familj med Sara Mattsdotter Forsman (1700 - 1766)

Vigsel: 1725-11-28 Umeå lfs
Barn:Erik Andersson (1726 - 1788)
Nathanael Andersson (1728 - 1811)
Israel Andersson (1729 - 1800)
Brita Andersdotter (1733 - 1772)
Sara Andersdotter (1740 - 1810)


Familj med Katarina Mikaelsdotter (1717 - 1806)

Vigsel: 1769 Lycksele fs


Noteringar
Ur Post- och Inrikes Tidningar 1767: "Umeå den 25 juni sistlidne Annandag Pingst, blev, till underdånigaste följe av Hans Kungliga Majestäts nådiga förordnande, av detta länets befallningshavande, uti allmän Sockenstämma, och flera ståndspersoners närvaro, en silvermedalj given åt nybyggaren Anders Danielsson i Åmsele och Umeå socken, av 63 års ålder, vilken uti Lands-Kulturen, visat så märklig flit, att han för sina 5 barn och barnbarn, uppdragit 4 stycken till hus och jord, väl uppodlade nybyggen, vilka han i ödemarken, 10 mil ifrån sockenkyrkan, av ris och rot upptagit, och dessutom nu åbor ett nyligen upptagit, eller det femte nybygget, som han ärnar sitt barnbarn. Sedan landshövdingen hållit ett till detta ämne lämpligt tal, med föreställning till samteliga närvarande allmoge, med vad nåd och välbehag Hans Kungliga Majestäts i nåder anser dylika flitiga jordbrukare, blev berörde medalj fäst på bemälde nybyggare, jämte tilsägelse, att uti alla samkväm få bära samma nådetecken, varefter han så väl, som närvarande ståndspersoner, hos landshövdingen, med middagsmåltid blev undfägnade."

Källa: Lotta Johanssons hemsida

Bonde i Tavelsjö - Degerfors - Åmsele - Abborrträsk,
Lycksele. DB 1726 27/4 §9: Emot bonden AD i Tafvelsiön anförde sold. Per Spinnell besvär det öfver, att bem:de AD innehafver hans hustrus
faders skattehemman af 27/64 mantal, begärandes Spinell att det återfå. Till förklar. häröfver ingaf AD en till HR uppställd skrift underskr.
af ... AD var svåger till Spinell men hustrurna ej samsystrar. 1726 1/9: Fick behålla hemmanet tills vidare. 1727 6/4: Bef.m:s immission 6/9
1726 att få uppta Olof Perssons kronohemman, ödelämnat, i Degerfors. 1729 2/10: Försummat andra st bönd:s gudstjänst, friades. Um DB
1764 14/6: Upplästes .. nyb vid sk Abborrträsk, hvartill AD i Åmselet hos KB ansökning gjort ... tillstyrkt. "Märkelige bonden Anders
Danielsson i Abborrträsk efterlåtne Enckia Catharina Michelsdr". Insynade fem nybyggen för sina barn, medalj 1767. Förekommer mellan
1727 och 1736 i Degerfors. Förekommer mellan 1759 och 1779 i Abborrträsk.

Gift 1:o 1725-11-28 i Umeå land (C:1) med Sara Matsdotter Nyman. Född 1700 i Tavelsjö, Umeå land. Död omkring 1766. Eventuellt född i ett
tidigare gifte. Far: Mats Isaksson Forssman. Soldat i Överboda. Mor: Lisbeta Larsdotter.

Källa: Leif Boström
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1b, Programmet tillhör: Patrik Lundström