Nils Nilsson

Ref: XI:811
Yrke: Bonde i Brände nr 13 år 1640-1643
Far: Nils Nilsson
 
Född: omkring 1635 Brände, Nysätra fs 1)


Familj med Barbro Larsdotter (1630 - 1700)

Vigsel: 
Barn:Kerstin Nilsdotter (1667 - 1726)


Noteringar
Dombok 1701: Nils Nilssons barn i Brände, Nils Nilsson, dotter Kerstins
make Anders Andersson i Gumboda, Karins man Lars Larsson i Flarken,
dotter Malin gift 1696 med sold. Lars Pehrsson Orre, deras morbror
Mårten Larsson i Gumboda, intet barn avlat med sin hustru och tagit Nils
Jonsson till sin sytningsman, till hvilken deras fader hava försåldt sin
hustrus arvsrätt som hon hade att vänta efter sin broder Mårten och Sara
som gjort testamente till hvarandra 1678 28/10 och om sytning till deras
frände 1695 17/4. Mårten Pehrsson gift sig med Nils änka Brita
Larsdotter som hade tre söner med Nils. Mårten Larssons syster Barbro
dog 1700 om våren.
Dombok 1707: Nils Nilssons efterlevande i Brände, Margareta Larsdotter
nuvarande man Lars Andersson, hennes son Olof Nilsson som besitter
fadershemmanet i Flarken.
Dombok 1709: Hustru Malin Nilsdotter i Brände kärade till sin broder
Olof Nilsson i Gunsmark om arv efter sin fader gamle Nils Nilsson efter
byteslängd 1696, hennes faders hemman bortbytt till Olof Eriksson.

Källa: Kerstin Farm via mail.Källor
 1) Olofsson, Agneta<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1b, Programmet tillhör: Patrik Lundström