Erik Larsson

Ref: XII:1573
Yrke: Bonde i Hyngelsböle
Far: Lars Olofsson (1540 - )
 
Född: 1574 Hyngelsböle, Nordmalings fs 1)


Familj med ?

Barn:Olof Eriksson (1610 - 1683)


Noteringar
Erik Larsson var bonde i Hyngelsböle och förekom 1607-44.Han var också
nämndeman 1618-40.
Rotelängd 1638 har bl.a.följande rubrik:"Dessa efterskrevna äro
urgamla och över 50 år."Erik Larsson i Hyngelsböle, 64 år, f.1574.

1605 bötar Erik Larsson 40 mark saker för det han emot förbud sålt
Cronans skinvaror

Anno 1609 i Skjutsfärdslängden är Erik Larsson "Knect"

1611 betalar Erik Larsson 3 daler iTremarkhjälp och 2 daler i
skjutsfärd

DBN1617:
Framkommo för Rätten Håkan Siulsson i Hångerdtz bole och Erich Larsson
ibidem och stadfäste ett gammalt jordeköp, som de sig emellan för Sex
år köp gjorde och bruktes av Håkan för sin stora nöd skull, som han
för hordoms last ikommen var, måtte han sälje för.de Erich Larsson 10
marker jord liggandes i Hångerdtz böle för 20 daler Penningar.

DBN1618:
Vittnade de 12 Edsvurne omett Jordeköp emellan Håkan Siulsson i
Hångerdtz bölet och hans granne Erich Larsson , så att föeb:de Håkan
Siulsson hade med sin hustrus och hennes släkts samtyckning opplåtit
denne hans granne Erich Larsson, såsom ock Bördeman var, N: Tio mark
Jord liggandes i samma Hångredtzböle, och haver han därföre oppburit
Penningar Tjugu Daler.

Han är tolvman 1618,1635

Enligt 1620 år boskapslängd har Erik Larsson : 1 häst, 1 stod , 8 kor,
4 + 2 får, 1 bock, 2 + 2 getter, 1 svin

DB 1618:Erik Larsson köper 10 marker jord i Hyngelsböle av Håkan
Sjulsson,sedan denne dömts för hor att mista livet.Erik Larsson "såsom
ock bördeman"

Anno1634:Arvsskifte efter Algutt Svensson Hyngelsböl, därvid bekom
grannen Erik Larsson 10 marker eller stång jord nämnligen för 77
riksdaler kopparmynt.

DBN1675,29/3,§10:
År 1634 hölls arvskifte efter Salig Algot Svensson i Hyngelsböle, då
bekom hans granne Erik Larsson efter 10 mk. eller en stång Jord i
samma by i sin gälds avbetalning, nämligen för 77 dr.kmt. Samma Jord
har Erich Larssons son Olof Eriksson här intill brukat, och lagliga
börde-männen hembudit. Och efter rätte böredman Östen Persson i
Hyngelsböle sedermera med sitt givna köpabrev, Jorden till Oloff
Ersson sålt haver. Fördenskull dömdes de summa - 10 marker Jord under
honom Oloff Ersson att besitta, bruka och behålla, till evärdeligt
oklandrad egendom, och på henne av detta dato stadfästelsebrev
bekomma, helst emedan hon är fullbetald, och däru-tinnan inte något
hinder.

Källa: Forskningen Kråken 2002 - 2003 (4033)

Materialet dock lånat från Gun Wiklunds hemsida: www.grewik.se/hilding/p9a7a1d35.htmlKällor
 1) Wiklund, Gun - http://www.grewik.se/hilding/Hilding.html<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1b, Programmet tillhör: Patrik Lundström