Per Ersson Grefwe Uppenberg

Ref: IX:65
Yrke: Bonde i Granön, Soldat Rote 94
Far: Erik Persson (1620 - 1667)
Mor: Barbro Simonsdotter
 
Född: 1650 Granö, Umeå lfs 1)
Mönstring: 1683 Kalmar fs (H) 1)
Död: 1733-06-09 Granö, Degerfors fs 2)


Familj med Malin ? (1670 - 1718)

Barn:Per Pehrsson (1700 - 1768)


Noteringar
Bonde i Granön. Soldat under namnen Per Ersson Grefve och Per Ersson Uppenberg. Övertog Olof Olofssons hemman i Granön. Tillägnade sig fiskerättigheter till 22 lappmarkssjöar. Han var en av de bönder som 1708-1709 försökte tvinga nybyggarna i Lycksele-området att bli soldater. Omgift med Anna Mattsdotter.

Källa: Lars Walfridsson

(Dombok Lycksele 1712, st 5:)"Grenöboerne Pähr Ersson och Olof
Michaelsson angåfwo, husuledes, för Sex eller Siu Åhr sedan,
blifwit af een omild menniskia lembnat eld i deras gamble fiskare
badstuga wid Badstuguträsket, hwaraf den blifwit opbränd. etc etc

Hade delad fiskerätt i Stora Abborrträsket, Sikträsket,
Husbondträsket och åtta andra sjöar. Hade dessutom ensam fiskerätt
i Stora och Lilla Bastuträsken och åtta andra sjöar, sammanlagt 21
lappmarkssjöar. Av dessa hade endast tre varit skattlagda som
träskfisken, dvs så att alla bönder från Umeå socken hade haft
rätt att fiska i dem mot erläggandet av en särskild avgift, sk
gäddtaxa.

Var i major Walthers kompani 3/4 1678. I Evert Horns regemente
1679. Nr 61 å rotan Grefve 1689.

Källa: Mattias Palmeståls hemsida.Källor
 1) Palmestål, Mattias - http://home.swipnet.se/mr_walker/Slaktforskning/Degerfors.htm
 2) Bengtsson, Staffan (via Anbytarforum)<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1b, Programmet tillhör: Patrik Lundström