Sven Svensson

Ref: V:25
Yrke: Bonde i Fällfors nr 1 - 5/96 mtl
Far: Sven Andersson (1801 - 1873)
Mor: Maria Margareta Johansdotter (1800 - 1882)
 
Född: 1836-03-30 Nyby, Vännäs fs
Bosatt: från 1855 Fällforsbäck, Vännäs fs
Bosatt: från 1856 Nyby, Vännäs fs
Bosatt: från 1858 Hällfors, Vännäs fs
Bosatt: från 1859 Pengsjö, Vännäs fs
Bosatt: från 1867-11-18 Fällfors, Vännäs fs
Död: 1880-05-15 Fällfors, Vännäs fs


Familj med Maria Margareta Jonsdotter (1836 - 1891)

Vigsel: 1859-04-15 Pengsjö, Vännäs fs
Barn:Maria Margareta Svensdotter (1860 - 1942)
Jonas Svensson (1861 - 1917)
Anders Svensson (1863 - 1864)
Anna Fredrika Svensdotter (1864 - 1935)
Mathilda Svensdotter (1867 - 1867)
Matilda Svensdotter (1869 - 1957)
Helena Svensdotter (1872 - 1875)
Helena Svensson (1875 - 1935)
Emma Karolina Svensdotter (1878 - 1879)
Emma Karolina Svensson (1880 - 1953)


Noteringar
Uppvuxen i Nyby, Vännäs socken där fadern var torpare. År 1855 då Sven var 19 år gammal inledde han sin yrkesverksamma bana genom att arbeta som dräng i Fällforsbäck nr 1 hos bonden Carl Eric Lantz, f. 1812. Åren 1856-57 är han istället dräng hos Hans Carlsson i Nyby nr 6, och från år 1858 vistas han hos Hans Zachrisson, f. 1792 i Hällfors. Från år 1859 är han dräng i Pengsjö nr 4 hos Jonas Persson.

Samma år gifter han sig med en dotter på gården, och paret tar då över Jonas Perssons hemman. Jonas och hans hustru blir vid samma tidpunkt undantagshjon på detta hemman, som då uppgick till 9/64 mtl.

Sven och husturn blir kvar som bönder i Pengsjö fram till hösten 1867, då de flyttar till byn Fällfors och blir bönder där istället på hemmanet nr 1. De köper hemmanet (senare känd under namnet "Nybruket") samma år av Johan Carlsson, f. 1828-3-31 och hans hustru Cajsa Stina Carlsdotter, f. 1828-5-24. Hela hemmanet är vid köpet på 1/64 mtl eller 1 skäl.
År 1873 är mantalet ändrat till 5/96.

Ny brukare på Pengsjö nr 4 blir år 1869 Emanuel Johansson, f. 1820-12-19 med hustru. Denne köper formellt hemmanet år 1871. Fastebrev utfärdat den 8 juli år 1871. Fastigheten uppges då ha benämningen Pengsjö 4:5 enligt lagfartsboken.

Enligt uppgifter ska Sven även ha arbetat som färjkarl och skött om färjeförbindelsen mellan Fällfors och Kolksele.

På Vännäs kommuns hemsida (www.vannas.se) kan man läsa följande rader om gården Nybruket:

"Invid Umeälven, sydväst om Fällfors by, ligger gården Nybruket. Antagligen tillkom gården genom utflyttning efter laga skiftet. Nybruket ligger på en höjd, omgiven av ett öppet odlingslandskap som sluttar ned mot älven. Gården är grupperad i två längor runt en gräsbevuxen gårdsplan, med byggnader från 1800-talets slut och 1900-talets början.

Miljön innefattar gården Fällfors 1:16, "Nybruket". Gårdens vackra läge på en höjd med odlingsmarken sluttande ned mot Umeälven rymmer stora miljömässiga värden. Det rika och enhetliga byggnadsbeståndet är bra exempel på genuin jordbruksbebyggelse. Bland byggnaderna kan nämnas en parstuga lagd parallell med älven, en ladugård i timmer med murad fähusdel, bagarstuga, tvättstuga samt bräd- och timmerlador. Det småskaliga och småbrutna odlingslandskapet med sina bevarade lador är av stor betydelse för landskapsbilden vid älven.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1b, Programmet tillhör: Patrik Lundström