Anders Isaksson Silfver

Ref: IX:413
Yrke: Nybyggare och soldat i Mjösjö
Far: Isak Mattsson (1670 - )
Mor: Anna Andersdotter (1670 - )
 
Född: 1705-05-21 Mjösjö, Nordmalings fs 1)
Död: 1737-11-01 Mjösjö, Umeå lfs 1)


Familj med Margareta Jacobsdotter (- 1726)

Vigsel: 1720-02-24 Vägsele, Lycksele fs
Barn:Anna Andersdotter (1726 - )


Familj med Malin Jakobsdotter (1702 - 1783)

Vigsel: 1727-11-02 Umeå lfs 2)
Barn:Jakob Andersson Rosenbuske (1729 - 1806)
Isak Andersson (1730 - 1793)
Anders Andersson (1732 - )
Abraham Andersson (1734 - 1734)
Abraham Andersson (1736 - )
Mattias Andersson (1737 - )


Noteringar
Den förste nybyggaren i Mjösjö-Vännäs med anläggnings år 1735.

Källa: Ulrik Almberg

"Insattes på rote nr 81 Silver i Nybyn år 1725. Uppges komma från Ångermanland. År 1728 hade han små sår och fick avsked som soldat år 1736. Han efterträddes av Johan Hansson."

Källa: Lennart Andersson - Umeåbygdens soldater 1695-1895

"Emellertid hade knappt tingsrättsförbudet 1732 trätt i kraft förrän
Mjösjön fick en nybyggare som stannade. Det är föravskedade soldaten
Anders Isaksson Silfver på rotan nr 81 omfattande Nybyn och Pengsjö,
vilken nu söker finna en reträttplats som nybyggare, sedan en gammal
knäskada gjort honom oduglig i soldattjänsten.

Soldaten Silfvers härkomst är tillfullo känd. Han var son till soldaten
Isak Mattsson och dennes hustru Anna Andersdotter, vilka först bodde i
Miösjö, Nordmaling, sedan i Nordsjö i samma socken och slutligen i
Örträsk. Isak var i sin tur son till nybyggarfinnen Matts Olsson i
Mjösjö, vilken upptog detta nybygge 1674. Matts Olsson hade följt med
sina föräldrar, när familjen flyttade från Hoting i Fjällsjö socken till
Mullsjö i Nordmaling.

När Anders Isaksson gifte sig den 24 febr. 1720 uppe i Vägsele i
Lycksele med klockaren Jacob Jacobssons dotter Margareta från Brattfors
nybygge, var han inte fullt 15 år fyllda. Så tidiga giftermål är dock
kända från samma tid. Möjligen påskyndades vigseln för att Anders skulle
få tillfälle gå ut som soldat i kriget mot ryssen, som härjade svårt i
Umetrakten. Enligt rullan gick han dock ut först 1725 och bodde då i
Nybyn. Hustrun Margareta Jakobsdotter avled redan 1726 och året efter
gifte han om sig med Malin Jakobsdotter, f. 1702, som var dotter till
Jakob Hansson i Röbäck

Vid generalmönstringen 1728 noteras dessa skavanker på den unge
soldaten: Tre sår i vänstra benet, fältskären lovade kurera honom och
därför fick han kvarstå i tjänsten, men om han inte skulle bli helt
återställd och frisk skulle han kasseras. Sju år senare heter det:
"Karlen ännu icke kurerad av orsak att rotan ej velat kosta på honom -
får avsked". Vad det var för blessyrer han ådragit sig under
fredsperioden 1721-41 får vi inte veta.
Så går tiden till 1735, då Anders Isaksson ansökte om att få uppta ett
nybygge vid Mjösjön, vilken plats han torde ha väl känt till och som
därtill råkade ha samma namn som det nybygge, varifrån han själv utgått.
Han erhöll också landshövding Gabriel Gyllengrips resolution den 12
augusti 1730 att han skulle anmäla sig om syn på ett nybygge en mil
ovanför Nybyn, Mjödvattnet kallat. Synen skulle verkställas så fort det
blev barmark 1736 och grannar från Nybyn och Pengsjö kallas.
Vid augustitinget 1736 föredrogs syneinstrumentet av den 9 sept. 1735.
Det framgår därav att nybygget var beläget en mil ovanför Nybyn. Rätten
tillstyrkte 25 års frihet och ärendet gick vidare till landshövdingen
för utfärdande av frihetsbrev".

Källa: Tyko Lundkvist m fl "Vännäs kommuns historia" och Gunnar Nässéns hemsida.Källor
 1) Almberg, Ulrik (via mail)
 2) Granberg, Marianne (via mail)<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1b, Programmet tillhör: Patrik Lundström