Erik Jacobsson

Ref: V:19
Yrke: Bonde i Nyby nr 3 - 9/64 mtl
Far: Jacob Jacobsson (1761 - 1838)
Mor: Catharina Persdotter (1761 - 1839)
 
  Noteringar
Född: 1798-11-19 Nyby, Umeå lfs 
Död: 1879-03-10 Nyby, Vännäs fs Död i Nyby nr 3.


Familj med Anna Catharina Jonsdotter (1805 - 1856)

  Noteringar
Vigsel: 1821-10-28 Umeå lfs 1) "Bonden Eric Jacobsson fr Nyby. Par: Gamla bonden Jacob Jacobsson och Cajsa Pehrsdr (anm. Fel!) ibid, med Anna Cajsa Jonsdr, Par: Bonden Jon Mårtensson och Cajsa Zachrisdotter ibidem. Vigde af Stenberg."
Barn:Jacob Eriksson (1822 - 1823)
Jonas Eriksson (1824 - 1824)
Anna Cajsa Eriksdotter (1825 - 1825)
Erik Eriksson (1826 - 1827)
Erik Eriksson (1827 - 1828)
Anna Catharina Eriksdotter (1829 - 1908)
Maria Lovisa Eriksdotter (1830 - 1901)
Stina Magdalena Eriksdotter (1831 - 1861)
Erik Eriksson Nyström (1833 - 1914)
Johanna Eriksdotter (1834 - 1838)
Fredrika Ersdotter (1836 - 1874)
Carolina Ersdotter (1838 - 1892)
Albertina Eriksdotter (1841 - 1877)
Jakob Ersson (1844 - 1920)
Vilhelmina Eriksdotter (1846 - 1938)


Noteringar
Född och uppvuxen på hemmanet nr 3 i Nyby, Vännäs socken. Han var det enda barnet till Jacob Jacobsson och hans hustru Catharina Olofsdotter.

Före år 1820 övertar han faderns jordbruk och blir själv bonde på Nyby nr 3 med föräldrarna som inhysta på gården. Detta hemman uppges efter år 1820 skatta för 9/64 mtl.

År 1821 gifter han sig där med en 16-årig kvinna från Nyby nr 4. Hustrun får det inte lätt då de fem första barnen inte överlever barnastadiet. Men därefter turas det bättre för de unga tu och de efterföljande 10 barnen i den totalt femtonhövdade barnaskaran överlever!

Efter år 1834 uppges han, förutom bonde, även vara uppsyningsman.

År 1860 övertas hemmanet av sonen Erik Nyström, och han själv blir nu bosatt i bagarstugan som "undantagshjon". Han avlider år 1879.

Enligt boken "Vännäs kommuns historia" var Eric Jacobsson den man som tog upp den döda Greta Stina Olofsdotters kropp ur älven. Hon hade mördats av maken och bonden i Nyby 3 - Jon Persson. Dådet hade utförts hösten 1844 i samråd med en piga. Hon hade narrat Jon att gifta sig med henne när han var 19 år gammal. Hon hade nämligen sagt att hon var havande, vilket dock inte var sant.

Hur som helst, så fick Erik Jacobsson i alla fall 1:16 för besväret med upptagandet av kroppen, och därtill ersättning för en not som skadades vid draggningen.

Dessutom så var Erik Jakobsson en av de bönder i Vännäs som utsågs till att utdela 60 skålpund (25,5 kg) soppgryn, 5 tunnor matkorn och 16 tunnor sädeskorn till de behövande i Vännäs socken efter 1833 års missväxt. Beslutet fattades av landshövdingeämbetet.Källor
 1) Umeå landsförsamlings vigselbok<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1b, Programmet tillhör: Patrik Lundström