Jon Larsson Västerbottning

Ref: VII:37
Yrke: Nybyggare i Myrträsk
Far: Lars Persson Orre (1712 - 1741)
Mor: Kerstin Olofsdotter (1715 - 1787)
 
Född: 1738 Innervik, Skellefteå lfs
Död: 1817 Myrträsk, Arvidsjaurs fs (BD)


Familj med Lisa Johansdotter (1734 - 1814)

Vigsel: 
Barn:Lars Jonsson (1763 - 1773)
Carl Johan Larsson (1766 - 1791)
Pehr Jonsson Warg (1769 - 1808)
Stina Jonsdotter (1773 - )
Abraham Jonsson (1774 - )
Jonas Jonsson Westerlund (1775 - )


Noteringar
Soldat Västerbottning på roten nr 101 i Skellefteå socken åren 1759-1768. Avskedad vid generalmönstringen 1768 då han huggit av vänstra tummen. Jonas Larsson blev nu istället nybyggare i Myrträsk i Arvidsjaurs socken år 1769.

På Maria Lundmarks hemsida "home.swipnet.se/mlundmark/" berättas följande:

"Nils Nilsson Tysk och Jon Larsson Västebottning var de två första som kom att bebygga Myrträsk, beläget halvannan mil NNV om Glommersträsk (Myrträsk finns ej med på kartan men ligger ungefär mittemellan Nyvall och Lappträsk).
Tysk var från Storkåge by och hade varit med vid slutet av Pommerska kriget. Vid hemkomsten gifte han sig och bosatte sig på sin rote i Storkåge, där han, utom av ett litet jordbruk, livnärde sig som snickare och svarvare. Han stod sig tämligen väl, men besynnerligt nog blev han vid generalmönstring 1768 kasserad emedan han var för liten, oaktat han sex år förut ansetts lång nog att bevista ett fälttåg. Till följd av sitt avsked måste han flytta från Storkåge, där han blivit nära bekant med Jon Larsson Västerbottning, vilken också var soldat, men även han blivit kasserad, emedan han oavsiktligt (!?!) kommit att avhugga en del av vänstra handens tumme.

Med honom skulle Tysk få följa till Myrträsk. Midsommarafton 1769 anlände Tysk och hans kamrat till Myrträsk, där de funno en förträfflig ängsmyra och fräkensjö, som lätt kunde avbärgas.
Fisket var också rätt fördelaktigt, blott tjänligt redskap därtill hade funnits. Bostaden var anlagd på en mager tallhed, vilken likväl var alldeles olämplig för åkerbruk, emedan den på alla sidor omgavs av kärr och moras, som gjorde platsen i hög grad frostständig. Detta förhållande förbättrades visserligen efterhand genom utdikning, men platsen blev aldrig rätt tjänlig till åkerbruk, varför senare åboer flyttade lägenheten till det s k Hållberget beläget en fjärdedels mil öster om Myrträsk."

Källa: Piteå-tidningen 1973-1-27 (via Lars-Eric Westermark & Maria Lundmark)
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1b, Programmet tillhör: Patrik Lundström