Per Lindberg - en orgelbyggare från Norsjö

Per Lindberg som var Sara Olofsdotters yngste son föddes den 5 mars 1838 i Holktjärn, Norsjö socken. Han dog 1918 i Långträsk (Piteå) dit hans familj flyttade när järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet. Han bodde dessförinnan med sin familj i Kåge. Per Lindberg, som var orgelbyggare, finns inte tidigare omnämnd bland de övriga norsjöorgelbyggarna vad jag vet.

I samband med ett besök 1983 i byn Långsjön i Överluleå församling (Boden) fick jag höra talas om en gammal piporgel som fanns där. Denna orgel fanns utställd sedan 30 år tillbaka i en gammal ladugård i byn. En gammal farbror, Georg Enberg, som bott i byn visste en hel del att berätta om denna orgel.

Georg Enberg berättade att man tidigare haft skola i Långsjön och att orgeln användes där. När skolan upphörde i Långsjön ville man kassera orgeln eftersom den då inte gick att spela på. Georg Enberg berättade att han lyckades rädda orgeln då han föreslog att man skulle ställa ut den i ladugården. Man fick då såga ut en bit ur dörrkarmen för att klaviaturen skulle gå in. (när orgeln togs ut igen efter 30 år var det på samma vis genom dörröppningen och urtaget i dörrkarmen)

Georg Enberg berättade också att orgeln köptes till byn år 1925 av änkan Lindberg från Långträsk. Orgeln transporterades nerplockad i bitar först med tåg från Långträsk till Slyträsk (ej långt från Brännberg) och sedan med båt längs den långsmala "Långsjön" till skolbyggnaden där den iordningställdes.

I Långträsk kallades Per Lindberg för "Gropgubben" eftersom bostadshuset var lågt beläget, som i en grop (en bit utanför Långträsk). Dottersonen Gunnar Johansson, Långträsk berättar att Per Lindberg var en andlig man och att han även författade något.

När Per Lindbergs orgel hämtades till Boden från Långsjön 1983 liknade den mera en skräphög än en orgel. Det fanns rester av höns, råttor och smuts i stora mängder. I kancellådan (luftlådan) fanns råttbon och torkade råttmumier.

Av orgelns fyra stämmor tillverkade av fur kunde endast de största piporna från den öppna 8-fots stämman restaureras till brukbart skick. Orgelhusets ljusa färg fick också tas bort på grund av det dåliga skicket. På bälgens undersida fanns skrivet "Kåge No 2". Orgeln är nu nerplockad och delarna förvaras i Petiknäs, Norsjö kommun.

Hur många orglar Per Lindberg tillverkade är okänt. Evert Edström i Glommersträsk som äger N. O. och Petter Alms orgel från kyrkan därstädes, tror att också orgeln i Morängs bönhus (nära Glommersträsk) byggdes av Per Lindberg.

Per Lindbergs orgel från Långsjön (Boden) byggd i Kåge och restaurerad 1983 av C. A. Markström Boden. Johanna Markström, som sitter på orgelpallen, är dottersondottersonsondotter till Ol-Pehrsa.


© Carl Anders Markström, 2002-09-12


Kommentar: Carl Anders Markström, musikdirektör, organist i Överluleå församling (Boden) är också hemorgelbyggare född i Petiknäs, Norsjö kommun och ättling till Olof Persson, nr 5.9.2.1.2
© Patrik Lundström, 2002-09-25
Är vi släkt eller har du synpunkter? Skicka ett mail.
Tillbaka till förstasidan.
Till sidan med släktberättelserna.