Nybyggarna i Tvärliden får minnesplåtar på stortallar

Augustin Nilsson, Stensborg, inspekterar borrkärnan från Pell-Persa. Henrik Lundström (son till Tjväli-Konrad och kallad Skogs-Ludde) lät 2002 tillverka tre plåtar med namn på de första och mest betydande nybyggarna i Tvärliden; Pell-Persa (1801-1892), Tjväli-Pell (1845-1909) samt Tjväli-Konrad (1878-1959). Plåtarna med deras namn ska minna kommande generationer om de personer som koloniserade Tvärliden, röjde marken och under hårt arbete skapade levnadsbetingelser för ett par generationer. Tvärliden är en av flera kolonisationer under 1800-talet på en höjdsträckning i anslutning till Risliden i Norsjö. Byarna heter Ensamhet, Tvärliden, Björkliden, Adamsgård och Klysterberg. Den höga höjden skulle göra att man undvek frost. Viktigt var också att det fanns möjligheter till myrslåtter.

Någon gång på 1860-talet brann flera 1000 hektar skog. Ute i Fredagsbackarna brände man mark för att skapa slåtter. Elden tog sig ordentligt och brände av all skog över Brännäs och ända fram till nybygget i Tvärliden. Där lyckades man med hjälp av 100-talet man stoppa elden ca 30 meter från den nyodlade inägan. En kilometerlång brandgata hade skapats med yxfällning. Resterna av brandgatan ("gräfta") fanns kvar ända till 1940-talet.

I stort sett all skog brann ner, men förutsättningar skapades för den vackra tallskog som funnits från Brännäs fram till Högen och Tvärliden. På yttre Tvärliden ("Nöl-Flygge") från Hundtjärn och längs Kägellidbäcken och vintervägen ned mot Granträsket finns ett mycket brant lutande område där ett hundratal tallar klarat branden och till och med en brand som lär ha inträffat i slutet av 1700-talet. Dessa tallar har en ålder på uppskattningsvis 250-300 år. Dessa tallar har sett generationer av människor komma och gå och kan ses som minnesmärken för en svunnen tid. Deras storlek imponerar också där de står i en sluttning där medellängden för den yngre tallskogen är över 25 meter. Den branta lutningen gör att området inte kan avverkas och ägarna (Holmen Skog och Assi Domän) lämnar det som urskogsområde.

Den sjunde juli 2002 utgick en expedition för att märka ut tallarna. Tre barnbarn till Tjväli-Konrad och Tjväli-Kristina; kusinerna Augustin Nilsson (vägvisare), Kristina Tåg och Stellan Lundström tog sig fram i mycket brant lutande terräng tillsammans med sin snabbfotade morbror/farbror Martin Lundström samt Patrik Lundström och Eskil Tåg. På kortet nedan till vänster är de fem först nämnda förevigade under en av tallarna. På bilden till höger syns Kristina och Augustin vid den stora granen döpt till Tjväli-Kristina (anm. Tjväli-Konrads maka).

Augustin Nilsson Kicki Tåg Stellan Lundström Guld-Martin Lundström Patrik Lundström Kicki Tåg och Augustin Nilsson vid Tjväli-Kristina

Resultatet av expeditionen sammanfattas på följande sätt:

Namn på träd:

Omkrets:

Höjd:

Noteringar:

Tjväli-Pell

1,93 m

Ca 25 m

KOPPARPLÅT.

Tydligt brandskadad och delvis murken tall som ligger längst uppe på kanten där lutningen börjar.

Tjväli-Konrad

1,63 m

Ca 25 m

KOPPARPLÅT.

Friskt träd, borrkärna kunde tas. Ålder ca 250-300 år. Ligger i en grupp om tre tallar i en fin glänta på mitten av sluttningen.

Pell- Persa

1,48 m

Ca 25 m

KOPPARPLÅT.

Friskt träd i samma grupp som ovan.

Tjväli-Kristina

2,00 m

Ca 28 m

Ståtlig och frisk gran i övre delen av sluttningen. Granen symboliserar kvinnan som gav liv till 15 barn under loppet av 25 år.

Tjväli-tall´n

2,60 m

Ca 28 m

Tallen, som är tydligt brännskadad, ligger i nedre delen av sluttningen. Den är sannolikt både störst och äldst inom området. I trädet finns ett bomärke inhugget.

Expeditionen avslutades med ett besök i den välbevarade kronkojan i Kottliden. På tre minuters promenad därifrån ligger också den nu torra tall som märker ut en dödsolycka som inträffade vid trädfällning ca 1890 när man högg master för export till England. Masterna – över 20 m långa - transporterades en och en på vinterväg med häst och stötting ca 10 km till Arnbergsviken. Därifrån flottades de sedan till kusten via Norsjöån och Skellefteälven. På bilden poserar Augustin Nilsson vid den korsmärkta gammeltallen.

ã Stellan Lundström, 2002-07-09


© Patrik Lundström, 2002-07-09
Är vi släkt eller har du synpunkter? Skicka ett mail.
Tillbaka till förstasidan.
Till sidan med släktberättelserna.