Ättlingar till Anders Åström i Tuvan, Skellefteå lfs

Anders Andersson Åström. Inhyseshjon i Tuvan nr 2. Född 1807-09-25 Tuvan, Skellefteå lfs. Död 1875-08-24 Tuvan, Skellefteå lfs.

Född och uppvuxen i Tuvan på hemmanet nr 2. Han gifter sig på hemmanet år 1829 och bor sedan där framgent som inhyseshjon.

Efter år 1862 uppges han vara fattig och han avlider år 1875.

Familj med Margreta Svensdotter (Född 1803-03-16 Ostvik, Skellefteå lfs. Död 1871-02-06 Tuvan, Skellefteå lfs.)  Lysning 1828-12-07 Skellefteå lfs. Vigsel 1829-01-01 Skellefteå lfs.

Barn:

1 Anton Andersson Åström. Född 1829-04-22 Tuvan, Skellefteå lfs. Död 1891-10-20 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

2 Greta Karolina Åström. Född 1833-09-13 Tuvan, Skellefteå lfs. Död 1914-01-18 Tuvan, Skellefteå lfs.

3 Nicanor Andersson. Född 1835-12-31 Tuvan, Skellefteå lfs. Död efter 1880.

4 Eva Magdalena Åström. Född 1838-11-22 Tuvan, Skellefteå lfs. Död 1924-10-13 Tjärn, Skellefteå lfs.

5 Amalia Åström. Född 1845-10-09 Tuvan, Skellefteå lfs. Död 1911-04-09 Bergsbyn, Skellefteå lfs.

Generation 1

1 Anton Andersson Åström. Jordarbetare i Tuvan. Född 1829-04-22 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1848 till 1850 Risön, Skellefteå lfs. Bosatt från 1850 till 1875 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1875 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1891-10-20 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

Född och uppvuxen i Tuvan på hemmanet nr 2. Dräng i Risön åren 1848-50. Därefter åter hos föräldrarna i Tuvan.

Gift där år 1850 då han blir "inhyst" på samma ställe. Hustrun har dottern Ida Margareta (senare gift Lundström) från före äktenskapet. Det finns dock ingen notering efter giftermålet att hon ska vara något annat än bådas dotter.

Efter år 1871 uppges han fortfarande vara inhyst, men nu med tillägget "fattig". En notering i husförhören vid denna tid säger då att han "bor i Stämningsgården där han har torp".

År 1875 flyttas han också dit rent faktiskt i husförhörslängden. Torpet uppges där ha legat på hemmanet nr 2, och då förmodligen på bonden Jonas Anton Aronsson Burmans (f. 1837) hemman.

Mellan år 1880-90 ändras hans yrke till arbetare, och som sådan står han även benämnd efter år 1891. Han avlider samma år i hjärninflammation. Hustrun dör år 1898.

På 1882 års laga skiftes karta så uppges han vara ägare av 29,21 kvadratrev mark å fastigheten Stämningsgården 2:3. Detta motsvarar i dagens mått 2,57 hektar. I handlingen framgår det att hans fastighet utgörs av "en från Fabian Vestermarks hemmansdel för all tid afsöndrad lägenhet".

Familj med Anna Josephina Josefsdotter (Född 1825-04-11 Drängsmark, Skellefteå lfs. Död 1898-01-18 Stämningsgården, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1850-10-20 Skellefteå lfs.

Barn:

1.1 Ida Margareta Åström. Född 1849-09-02 Bergsbyn, Skellefteå lfs. Död 1899-01-20 Medle, Skellefteå lfs.

1.2 Salomon Åström. Född 1854-04-22 Tuvan, Skellefteå lfs. Död 1912-12-19 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.3 Eva Gustafva Åström. Född 1858-05-10 Tuvan, Skellefteå lfs. Död 1894-01-11 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.4 Johan Antonsson Åström. Född 1860-07-22 Tuvan, Skellefteå lfs. Död.

1.5 Nikanor Antonsson Åström. Född 1863-05-18 Tuvan, Skellefteå lfs. Död 1943-04-06 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

2 Greta Karolina Åström. Inhyseshjon i Tuvan. Född 1833-09-13 Tuvan, Skellefteå lfs. Död 1914-01-18 Tuvan, Skellefteå lfs.

Fattigt inhyseshjon i Tuvan. Greta Karolina blev Tuvan troget livet ut.

Familj med ?

Barn:

2.1 Oskar Holmbom. Född 1858-12-24 Tuvan, Skellefteå lfs.

3 Nicanor Andersson. Sjöman i Bergsbyn. Född 1835-12-31 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1854 Bergsbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1880 Obefintlig i hfl. Död efter 1880.

Dräng och sedermera sjöman i Bergsbyn dit han flyttat år 1854. Uppges vara till sjöss för första gången år 1857. Försvunnen efter år 1880 till okänd ort.

4 Eva Magdalena Åström. Arbetarhustru i Tjärn. Född 1838-11-22 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1863 Degerbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1870 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1924-10-13 Tjärn, Skellefteå lfs.

Har arbetat som piga i Risön 1856-57 och i Åbyn 1859-62.  Åren 1857-59 samt 1862-63 är hon hemma i Tuvan. Från 1863 bosatt i Degerbyn. Där gifter hon sig år 1866 med arbetaren Erik Eriksson. Paret flyttar 1870 till Tjärn.

Familj med ?

Barn:

4.1 Johan August Eriksson. Född 1857-03-23 Risön, Skellefteå lfs. Död 1857-06 Risön, Skellefteå lfs.

4.2 Antonia Amalia Eriksdotter. Född 1861-12-14 Åbyn, Skellefteå lfs.

Familj med Erik Eriksson (Född 1841-11-09 Bäck, Skellefteå lfs. Död 1922-01-23 Tjärn, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1866-11-11 Skellefteå lfs.

Barn:

4.3 Johannes Eriksson. Född 1868-12-05 Degerbyn, Skellefteå lfs. Död 1904-05-23 Tuvan, Skellefteå lfs.

4.4 Ida Maria Eriksson. Född 1875-09-29 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1940-09-16 Tjärn, Skellefteå lfs.

5 Amalia Åström. Arbetarhustru i Bergsbyn. Född 1845-10-09 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1880 Bergsbyn, Skellefteå lfs. Död 1911-04-09 Bergsbyn, Skellefteå lfs.

Arbetar som kringflackande piga. I Bergsbyn 1862-66, Stämningsgården 1866-69, Ursviken 1869-71, Skellefteå stad 1871-75, gift i Böle 1875. Flyttar 1880-11-19 till Bergsbyn.

Familj med Alfred Olofsson Brännström (Född 1843-09-01 Burträsk fs. Död 1910-06-23 Bergsbyn, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1874-11-15 Skellefteå lfs.

Generation 2

1.1 Ida Margareta Åström. Handlandehustru i Medle. Född 1849-09-02 Bergsbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1849 till 1850 Bergsbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1850 till 1867 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1867 till 1870 Sävenäs, Skellefteå lfs. Bosatt från 1871 till 1872 Kyrkobordet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1872 Medle, Skellefteå lfs. Död 1899-01-20 Medle, Skellefteå lfs. Begravd 1899-01-22 Skellefteå lfs.

Född i Bergsbyn, som oäkta dotter till Anna Josephina Josefsdotter. När hon är ett par månader gammal gifter sig modern med Anton Åström, och Ida tas då upp som bådas barn.

Flyttar till Medle år 1872 där maken nu blir handlande på en del av det hemman som ägs av Per Anton Nyström (f. 1825). Hemmanet där som han förvärvar är på 1/16 mtl.

Efter makens död år 1893 så bor hon kvar som inhyst på gården. Från år 1897 byter familjen sida i församlingsboken, men det är tveksamt om de också flyttar rent fysiskt.  De står fortsatt dock förtecknade bland de inhysta, och hon noteras nu vara "fattig".

Dessförinnan har hon bott i Sävenäs (1867-1871) och i Kyrkobordet (1871-1872). Död i lunginflammation.

Familj med Per Lundström (Född 1849-07-03 Inre Ursviken, Skellefteå lfs. Död 1893-02-03 Medle, Skellefteå lfs.)  Lysning 1872-11-16 Medle, Skellefteå lfs. Vigsel 1872-12-08 Medle, Skellefteå lfs.

Barn:

1.1.1 Per Ferdinand Sjölin. Född 1875-10-22 Medle, Skellefteå lfs. Död 1910-06-08 Hemmingen, Norsjö fs.

1.1.2 Konrad Lundström. Född 1878-03-03 Medle, Skellefteå lfs. Död 1959-02-11 Tvärliden, Norsjö fs.

1.1.3 Jenny Margareta Lundström. Född 1879-11-14 Medle, Skellefteå lfs. Död 1963-03-12 Krångfors, Skellefteå lfs.

1.1.4 Ida Sofia Lundström. Född 1881-10-08 Medle, Skellefteå lfs. Död 1966-08-27 Medle, Skellefteå lfs.

1.1.5 Frans Johan Lundström. Född 1883-08-10 Medle, Skellefteå lfs. Död 1953-03-10 Medle, Skellefteå lfs.

1.1.6 Karl Arvid Lundström. Född 1885-02-09 Medle, Skellefteå lfs. Död 1977-01-21 Vindeln, Vindelns fs.

1.1.7 Anna Josefina Lundström. Född 1886-05-26 Medle, Skellefteå lfs. Död 1962-11-08 Medle, Skellefteå lfs.

1.1.8 Wiktor Lundström. Född 1888-01-14 Medle, Skellefteå lfs. Död 1959-12-01 Sörbyn, Norsjö fs.

1.1.9 Nils Hjalmar Lundström. Född 1889-10-31 Medle, Skellefteå lfs. Död 1976-01-05 Lövberga, Malmbergets fs (BD).

1.2 Salomon Åström. Arbetare i Stämningsgården. Född 1854-04-22 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1873 till 1877 Medle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1877 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1912-12-19 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

Född och uppvuxen i Tuvan. Åren 1873-77 är han dräng hos svågern Per Lundström i Medle. Denne är handlande på en del av Per Anton Nyströms hemman där.

Gift i Stämningsgården år 1877 där han nu blir arbetare. Troligtvis bor familjen på Stämningsgården nr 2 (det går dock ej se detta exakt i församlingsboken) där hans föräldrar köpt en avsöndrad jordlägenhet år 1874.

Han avlider där år 1912 och hustrun tre år senare.

Familj med Magdalena Amanda Andersdotter (Född 1851-01-24 Andersberg, Skellefteå lfs. Död 1915-01-13 Stämningsgården, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1877-10-26 Skellefteå lfs.

Barn:

1.2.1 Hanna Josefina Åström. Född 1878-10-16 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1885-12-22 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.2 Karl Salomon Åström. Född 1880-03-26 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1970-01-09 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.2.3 Nina Amanda Åström. Född 1882-06-22 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1953-03-05 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

1.2.4 Hugo Åström. Född 1884-02-03 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1899-11-04 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.5 Johan Axel Åström. Född 1885-03-16 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1885-08-26 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.6 Nils Andreas Åström. Född 1886-08-23 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1886-12-03 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.7 Amalia Josefina Åström. Född 1888-08-01 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1889-03-15 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.8 Amy Josefina Åström. Född 1889-09-26 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1954-03-30 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.9 Anders Åström. Född 1891-01-15 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1891-04-13 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.10 Johan Axel Åström. Född 1892-03-23 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1978-08-31 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.3 Eva Gustafva Åström. Torparhustru i Stämningsgården. Född 1858-05-10 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1858 till 1875 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1875 till 1877 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1877 till 1879 Böle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1879 till 1880 Degerbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1880 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1894-01-11 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

Från år 1877 piga i Böle hos bonden August Johansson Öhrlund (f. 1833).

År 1879 gift i Degerbyn där makens styvfar Mårten Wilhelm Hedström (f. 1837) är bonde.

Paret flyttar år 1880 till Stämningsgården där maken nu blir torpare. Torpet uppges ligga på "S Lindbergs" hemman. Efter år 1891 är torpare överstruket och han kallas då istället för sågarbetare.

Maken omgift 1894-12-05 med Gustava Bergstedt, f. 1863-12-4 d. 1948-03-20 efter Eva Gustavas död. De får tillsammans barnen:

1. Betty Karolina, f. 1895-01-25

2. Emmy Kristina, f. 1897-01-06

3. Gerda Elisabeth, f. 1900-08-17

4. Gustaf Robert, f. 1906-03-29

Familj med Karl Robert Hedström (Född 1851-11-25 Degerbyn, Skellefteå lfs. Död efter 1926.)  Vigsel 1879-11-02 Skellefteå lfs.

Barn:

1.3.1 Karl Arvid Hedström. Född 1880-03-09 Degerbyn, Skellefteå lfs. Död 1936-11-10 Viejo  (ARGENTINA).

1.3.2 Ellen Helena Hedström. Född 1882-02-08 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1953-11-20 Prästbordet, Skellefteå lfs.

1.3.3 Johan Axel Hedström. Född 1883-12-07 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1952-08-05 Bureå, Bureå fs.

1.3.4 John Antonius Hedström. Född 1885-12-19 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1955-11-04 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.3.5 Ida Gustava Hedström. Född 1887-12-03 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1963-08-22 Jädraås, Ockelbo fs (X).

1.3.6 Nils Ruben Hedström. Född 1890-01-09 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1961-09-29 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.3.7 Frans Trogott Hedström. Född 1891-02-13 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1978-03-20 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.3.8 Anna Evelina Hedström. Född 1894-01-06 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1974-01-31 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.4 Johan Antonsson Åström. Träarbetare i Boden år 1932. Född 1860-07-22 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1860 till 1875 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1875 till 1879 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1879 till 1879 Degerbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1879 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt 1905-12-12 Boden, Överluleå fs (BD). Död.

År 1879 bosatt i Degerbyn som dräng hos bonden Olof Larsson Degerstedt (f. 1829).

Gift på hemgården i Stämningsgården år 1883 där han nu står som inhyst. Efter år 1891 är han arbetare på samma ställe.

År 1905 flyttar han ensammen till Överluleå där han nu blir arbetare i Boden. Hustru och barn bor dock kvar i Stämningsgården!  Från år 1920 (då fortfarande ensammen!) är han betecknad som träarbetare på samma ställe.

I Stämningsgården uppges vid hustruns namn att "Mannen lefver, uttog flyttattest till Öfverluleå 05 12/12".

Familj med Eva Johanna Strandberg (Född 1851-08-15 Bäckfors, Skellefteå lfs. Död 1920-05-13 Stämningsgården, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1883-12-09 Skellefteå lfs.

Barn:

1.4.1 Johan Hjalmar Åström. Född 1884-03-14 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1886-01-20 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.4.2 Karl Albin Åström. Född 1886-03-08 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1886-03-14 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.4.3 Anna Karolina Åström. Född 1887-03-06 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1889-05-01 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.4.4 Edla Karolina Åström. Född 1889-12-15 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1920-05-24 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.5 Nikanor Antonsson Åström. Bonde i Stämningsgården nr 3. Född 1863-05-18 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1863 till 1875 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1875 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1943-04-06 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

Han lämnar år 1884 hemgården i Stämningsgården för att gifta sig på hemmanet nr 3 i samma by där hustrun är barnfödd.

Hennes far Lars Anton Nilsson Brännström (f. 1819) har avlidit redan år 1873, och dennes stamhemman nr 3 delas nu mellan Nikanor och svågrarna Lars Anton Larsson Brännström (f. 1847) och Bror Anton Larsson Brännström (f. 1849).

Nikanor blir efter klyvningen bonde på 85/16384 mtl av stamhemmanet. Hustrun avlider på hemmanet år 1907.

Nikanor säljer hemmanet, men bor (troligtvis) kvar som arbetare från år 1916. Köpare är då bonden Lars Johan Stenberg (f. 1862-12-23 i Skellefteå lfs, d. 1924-09-22) med familj.

Familj med Lena Larsdotter Brännström (Född 1864-03-27 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1907-12-02 Stämningsgården, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1884-06-23 Skellefteå lfs.

Barn:

1.5.1 Anna Maria Åström. Född 1884-01-17 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1955-08-22 Malmberget, Gällivare fs (BD).

1.5.2 William Antonius Åström. Född 1886-04-12 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1919-05-16 Tuolluvaara, Jukkasjärvi fs (BD).

1.5.3 Nils Hjalmar Åström. Född 1888-04-16 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1944-05-27 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.5.4 Vilma Augusta Åström. Född 1890-07-25 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1906-09-16 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.5.5 Ida Helena Åström. Född 1892-11-16 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1963-01-08 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.5.6 Signe Karolina Åström. Född 1894-05-20 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död omkring 1921.

1.5.7 Olga Margreta Åström. Född 1895-12-07 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1974-03-29 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

1.5.8 Gustaf Salomon Åström. Född 1897-06-08 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1921-07-20 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.5.9 Jenny Åström. Född 1899-07-13 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1993-02-05 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.5.10 Hugo Johannes Åström. Född 1901-07-17 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1903-03-30 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.5.11 Nanny Konkordia Åström. Född 1902-09-25 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död.

1.5.12 Frans Alexander Åström. Född 1905-02-27 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1907-01-25 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

2.1 Oskar Holmbom. Emigrerar 1882-10-17 till Nordamerika. Född 1858-12-24 Tuvan, Skellefteå lfs. Emigrerade 1882-10-17 Förenta Staterna.

Arbetare i Tuvan.

4.1 Johan August Eriksson. Född 1857-03-23 Risön, Skellefteå lfs. Död 1857-06 Risön, Skellefteå lfs.

4.2 Antonia Amalia Eriksdotter. Bondhustru i Tjärn nr 2 - 9/128 mtl. Född 1861-12-14 Åbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1863 Degerbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1870 Tjärn, Skellefteå lfs.

Osäkert om Erik Eriksson är hennes far.

Familj med Jakob Viklund (Född 1853-08-21 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1920-02-26 Tjärn, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1886-05-22.

Barn:

4.2.1 Hulda Amalia Viklund. Född 1887-03-01 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1924-06-21 Tjärn, Skellefteå lfs.

4.2.2 Johanna Sofia Viklund. Född 1889-05-16 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1968-11-25 Gammelstad, Nederluleå fs (BD).

4.2.3 Edla Alexandra Viklund. Född 1892-02-17 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1974-12-15 Varuträsk, Skellefteå lfs.

4.2.4 Ida Viktoria Viklund. Född 1894-03-12 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1967-08-14 Tjärn, Skellefteå lfs.

4.2.5 ? Viklund. Född 1899-04-07 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1899 Tjärn, Skellefteå lfs.

4.2.6 Ruben Viklund. Född 1900-09-26 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1964-12-17 Sörböle, Skellefteå lfs.

4.2.7 Simon Viklund. Född 1904-02-08 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1981-09-30 Skellefteå, Skellefteå lfs.

4.3 Johannes Eriksson. Arbetare i Tuvan. Född 1868-12-05 Degerbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1870 Tjärn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1903 Tuvan, Skellefteå lfs. Död 1904-05-23 Tuvan, Skellefteå lfs.

Måg i Tjärn nr 5. Flyttar 1903 till Tuvan där han blir arbetare.

Familj med Eva Holmlund (Född 1867-01-07 Tjärn, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1896-12-18 Skellefteå lfs.

Barn:

4.3.1 Johan Simon Eriksson. Född 1897-09-11 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1975-02-01 Skellefteå, S:t Olovs fs.

4.4 Ida Maria Eriksson. Bondhustru i Tjärn nr 6 - 1/12 mtl. Född 1875-09-29 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1940-09-16 Tjärn, Skellefteå lfs.

Familj med Viktor Johansson (Född 1860-12-21 Tjärn, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1899-10-27 Skellefteå lfs.

Barn:

4.4.1 Stina Maria Johansson. Född 1900-08-05 Tjärn, Skellefteå lfs. Död.

4.4.2 Knut Viktor Johansson. Född 1903-03-17 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1987-07-19 Skellefteå, S:t Olovs fs.

4.4.3 Emmy Margareta Johansson. Född 1907-04-24 Tjärn, Skellefteå lfs. Död.

4.4.4 Nanny Viktoria Johansson. Född 1910-01-10 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1978-06-16 Skellefteå, S:t Olovs fs.

4.4.5 Sven Johannes Johansson. Född 1912-02-28 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 2001-08-16 Skellefteå, S:t Olovs fs.

4.4.6 Erik Birger Johansson. Född 1914-08-13 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1998-08-01 Tjärn, Skellefteå lfs.

Generation 3

1.1.1 Per Ferdinand Sjölin. Bonde i Hemmingen nr 1 - 1/24 mtl. Född 1875-10-22 Medle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1898-05-14 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1910-06-08 Hemmingen, Norsjö fs.

"Stor-Ferdinand" föddes och växte upp i Medle, som den äldste i barnaskaran till Per och Ida Lundström. År 1895 gjorde han värnplikten på Gumboda hed och han uppges därefter vara noterad som "f.d volontär" på hemgården. Han uppges då också haft "b" i innanläsning och "c" i kristendomskunskap i husförhören efter år 1891.

En notering i husförhörslängden gör gällande att han före år 1897 skulle vara bosatt "i Norsjö", men det är först från och med året därpå han är kyrkobokförd där. Han flyttade då in som arbetare där på hemmanet nr 1 hos bonden och "krynar'n" (tunnbindaren) Jonas Ulrik Gabrielsson (f. 1830).

År 1900 gifter han sig på gården med bondedottern Marta, som fem år tidigare fött deras gemensamma son "Jonas Ferdinand" (kallad "Fälle"). I samband med giftermålet övertar han svärfaderns hemman och blir då bonde på 1/24 mtl.

År 1910 avlider Stor-Ferdinand pga av en brusten blindtarm. Han transporterades med hästskjuts från Hemmingen till Bastuträsk, varifrån han sedan åkte med tåg till Umeå. Han kom dock allt för sent under vård och avled på sjukhuset i Umeå, där han också ligger begravd. Efter hans död år 1910 så är hans hemman i Hemmingen istället på 1/30 mtl.

Förutom barnen med Marta, så har Ferdinand även dottern Märta tillsammans med Martas äldre syster Sara.

Familj med Marta Eugenia Jonsdotter (Född 1872-07-26 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1935-02-11 Hemmingen, Norsjö fs.)  Vigsel 1900-07-08 Norsjö fs.

Barn:

1.1.1.1 Jonas Ferdinand Sjölin. Född 1895-09-28 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1965-06-06 Hemmingen, Norsjö fs.

1.1.1.2 Per Ragnvald Sjölin. Född 1901-01-20 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1967-11-17 Risliden, Norsjö fs.

1.1.1.3 Karl Joel Sjölin. Född 1902-09-25 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1980-11-17 Hemmingen, Norsjö fs.

1.1.1.4 Frans William Sjölin. Född 1904-09-23 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1921-07-09 Hemmingen, Norsjö fs.

1.1.1.5 Knut Hjalmar Sjölin. Född 1906-02-20 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1993-06-06 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.1.1.6 Agnes Margreta Sjölin. Född 1907-09-05 Hemmingen, Norsjö fs. Död 2000-11-08 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.1.1.7 Elsa Eugenia Sjölin. Född 1909-03-26 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1973-09-18 Risliden, Norsjö fs.

Familj med Sara Greta Jonsdotter (Född 1869-12-29 Tavle, Norsjö fs. Död 1944-09-15.)

Barn:

1.1.1.8 Märta Margareta Jonsdotter. Född 1909-01-13 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1998-08-17 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.1.2 Konrad Lundström. Bonde i Tvärliden nr 1 - 7/800 mtl. Född 1878-03-03 Medle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1897-12-03 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1959-02-11 Tvärliden, Norsjö fs. Begravd 1959-02-21 Norsjö, Norsjö fs.

"Tjväli-Konrad" var född och uppvuxen i Medle där föräldrarna Per och Ida Lundström var handlande på hemmanet nr 1.

Han blir tidigt föräldralös då fadern avlidit år 1893 och modern sex år senare. Konrad flyttar formellt till Norsjö först år 1897 där han året därpå gifter sig med nybyggardottern Kristina Lyxell i Tvärliden. Innan flytten har prästen gett honom "bc" i både innanläsning och kristendomskunskap.

Enligt muntlig tradition så ska han dock redan från och med cirka 1893 ha vistats en hel del i Norsjötrakten, varifrån fadern har sin härstamning, och då bl.a. ha varit "lilldräng" hos Gustav Risberg ("Ris-Gustav") i Bränntjärnliden.

I Tvärliden planerar han och hustrun först att bosätta sig på svärmoderns norra hemmansskifte, vid Brännmyrliden, där Konrad därför börjar odla upp mark. När dock svärfadern avlider i lunginflammation i januari 1898 så ändras planerna, och Konrad övertar nu istället brukandet av dennes hemman.

År 1906 säljer svärmodern, Anna Stina Lyxell, hela hemmanet på 3/64 mtl (och 338 hektar) till Aktiebolaget Robertsfors. Från att ha ägt marken så blir Konrad och Kristina nu istället arrendatorer på fastigheten Tvärliden 1:6 (Tvärliden 1:7 blir en renodlad skogsfastighet).

År 1934 återfår Konrad äganderätten till fastigheten Tvärliden 1:6 genom gåva från Aktiebolaget Robertsfors, och blir därmed själv hemmansägare. Mantalet på denna hemmansdel var på 7/800.

"I sitt hem i Tvärliden avled natten till torsdagen hemmansägaren Konrad Lundström nära 81 år gammal. Han insjuknade i mitten av januari och vårdades hela tiden i hemmet. Lundström var född i Medle och helt ung då fadern avled. Han kom strax därefter till Norsjö och gifte sig 1898 med Kristina Lycksell från Tvärliden, där han sedan varit bonde. Han ägde god hälsa och enastående arbetsförmåga och, trots att han brukat sina krafter till det yttersta, hade han ännu vid uppnådda 80 år ingen tanke på att unna sig vila. Han fann sin glädje i arbetet och ägnade sina välskötta odlingar och sin kreatursbesättning rörande omsorg.

Under sin krafts dagar var han också en driftig timmerkörare, och han var i all sin gärning den goda ordningens mästare. Framförallt var han rättrådig och redbar. Han sade sin mening öppet, men under den stundom karga ytan brann ett hjärta som ömmade för allt och alla. Hans starka viljekraft, vitalitet och glada humor följde honom ända till slutet.

Han sörjdes närmast av åldrig maka, åtta döttrar, tre söner och barnbarn, samt tre systrar och tre bröder. Den näst äldsta dottern är bosatt i USA."

Källa: Nekrolog i Norra Västerbotten av Holger Nyström.

Familj med Kristina Josefina Lyxell (Född 1880-01-17 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1976-02-15 Tvärliden, Norsjö fs.)  Vigsel 1898-05-01 Norsjö fs.

Barn:

1.1.2.1 Ida Kristina Lundström. Född 1898-03-25 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1898-03-25 Tvärliden, Norsjö fs.

1.1.2.2 Kristina Konkordia Lundström. Född 1899-04-02 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1984-11-24 Stensborg, Norsjö fs.

1.1.2.3 Edla Linnea Lundström. Född 1901-03-10 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1999-09-14 Muskegon, Michigan (USA).

1.1.2.4 Petrus Ingevald Lundström. Född 1903-02-17 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1903-02-17 Tvärliden, Norsjö fs.

1.1.2.5 Sten Erik Fabian Lundström. Född 1904-04-07 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1904-05-19 Tvärliden, Norsjö fs.

1.1.2.6 Jenny Adelia Karolina Lundström. Född 1905-04-15 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1996-09-23 Norsjö, Norsjö fs.

1.1.2.7 Anna Gunhild Lundström. Född 1907-01-30 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1982-08-20 Tjärnberg, Norsjö fs.

1.1.2.8 Julia Vilhelmina Lundström. Född 1908-12-14 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1998-12-29 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.1.2.9 Rut Ingeborg Lundström. Född 1910-12-09 Tvärliden, Norsjö fs.

1.1.2.10 Frans Uno Ferdinand Lundström. Född 1912-11-15 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1913-02-10 Tvärliden, Norsjö fs.

1.1.2.11 Gudrun Debora Margreta Lundström. Född 1913-11-23 Tvärliden, Norsjö fs.

1.1.2.12 Erik Konrad Erling Lundström. Född 1916-04-03 Tvärliden, Norsjö fs.

1.1.2.13 Bo Hilding Martin Lundström. Född 1918-05-30 Tvärliden, Norsjö fs.

1.1.2.14 Karl Henrik Ansgar Lundström. Född 1920-04-22 Tvärliden, Norsjö fs. Död 2005-07-21 Umeå, Umeå sfs.

1.1.2.15 Karin Birgitta Lundström. Född 1923-05-11 Tvärliden, Norsjö fs.

1.1.3 Jenny Margareta Lundström. Bondhustru i Krångfors nr 1 år 1926. Född 1879-11-14 Medle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1899 Krångfors, Skellefteå lfs. Död 1963-03-12 Krångfors, Skellefteå lfs.

Född och uppvuxen i Medle nr 1 där fadern varit handlande. År 1895 lämnar hon hemgården och blir då piga i Medle nr 10 hos bonden Johan Johansson Hedlunds (1824-1894) änka Marta Lena Stefansdotter (f. 1827). Hon uppges då ha betygen "bc" i både innanläsning och kristendomskunskap vid hushörhören.

År 1896 flyttar hon istället till Medle nr 9 där hon istället blir piga hos Lovisa Andersdotter (f. 1839), änka efter bonden Per Johansson (1831-1895). Hon bor där fram till år 1897. Samma år som gården övertas av Pers son, Per Persson, som då blir ny bonde där.

Från år 1897 är hon istället betecknad som arbeterska i Medle på ett hemman som saknar nummer i husförhörsboken.

År 1899 flyttar hon till Krångfors nr 1 där hon nu blir piga hos bonden Per Andersson Forssell (1841-1923). År 1905 gifter sig hon sig med en son till honom, nämligen Anders Forssell (f. 1877). Svärfadern uppges efter år 1910 vara både gästgivare och nämndeman.

Någon gång efter år 1910 så övertar maken en del av faderns stamhemman och blir då samtidigt betecknad hemmansägare. Den andra delen av hemmanet tycks då ägas och brukas av James Georg Lindblom (f. 1876), som år 1900 äktat Anders syster, Margreta Magdalena Forsell (f. 1875).

Så småningom (dock ej före 1926 enligt församlingsboken) så övertas också gästgivarsysslan av Anders och Jenny.  Jenny blir med tiden också föreståndare för telegrafstationen i Krångfors.

Familj med Anders Forssell (Född 1877-11-30 Krångfors, Skellefteå lfs. Död 1961-07-04 Krångfors, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1905-11-02 Skellefteå lfs.

Barn:

1.1.3.1 Margreta Josefina Forssell. Född 1906-11-21 Krångfors, Skellefteå lfs. Död 1993-09-05 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.1.3.2 Per Åke Forssell. Född 1913-08-01 Krångfors, Skellefteå lfs. Död 1980-05-30 Krångfors, Skellefteå lfs.

1.1.4 Ida Sofia Lundström. Bondhustru i Medle nr 3 - 3/128 mtl år 1926. Född 1881-10-08 Medle, Skellefteå lfs. Död 1966-08-27 Medle, Skellefteå lfs.

Född och uppvuxen i Medle. Från år 1898 blir hon fosterdotter på Medle nr 3 hos bonden Viktor Larsson Markström (f. 1863-01-06 d. 1899-02-19) och dennes hustru, Emma Kristina Lundberg (f. 1865-12-01). Dennes hemman är på 3/128 mtl.

År 1901 flyttar hon till Medle nr 8 där hon nu gifter sig med en bror till styvfadern, Lars Johan Markström (f. 1877). Lars Johan och Viktor är bägge söner till den då avlidne bonden Lars Markström på det hemmanet.

Från år 1902 bor de båda återigen på sina styvföräldrars hemman där hennes make nu framgent står betecknad som bonde.

På gården finns år 1910 Sofias båda syskon Anna och Karl som piga respektive dräng.

Familj med Lars Johan Markström (Född 1877-05-02 Medle, Skellefteå lfs. Död 1946-11-19 Medle, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1901-04-28 Skellefteå lfs.

Barn:

1.1.4.1 John Viktor Markström. Född 1902-04-04 Medle, Skellefteå lfs. Död 1923-02-13 Medle, Skellefteå lfs.

1.1.4.2 Bertil Eugen Markström. Född 1904-12-20 Medle, Skellefteå lfs. Död 1990-08-18 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.1.4.3 Elsa Kristina Markström. Född 1906-12-17 Medle, Skellefteå lfs. Död 1986-10-25 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.1.4.4 Sven Harald Markström. Född 1909-07-24 Medle, Skellefteå lfs. Död 1987-02-09 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.1.4.5 Einar Johannes Markström. Född 1916-12-25 Medle, Skellefteå lfs. Död 2002-04-14 Sörböle, Skellefteå lfs.

1.1.5 Frans Johan Lundström. Bonde i Tvärliden nr 1 - 3/640 mtl. Född 1883-08-10 Medle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1904-05-06 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt från 1906 Tvärliden, Norsjö fs. Bosatt från 1941-03-19 Ramundboda, Örebro län. Död 1953-03-10 Medle, Skellefteå lfs. Begravd 1953-03-22 Norsjö fs.

Född och uppvuxen i Medle där han också blir föräldralös år 1899. År 1904 tar han ut flyttattest till Norsjö socken, där han nu blir dräng hos brodern Per Ferdinand Sjölin (f. 1875) på Hemmingen nr 1.

Från 1906 är han istället bosatt på nybygget Tvärliden nr 1 där han samma år gifter sig med en dotter till den då avlidne nybyggaren Erik Lyxell. Hustrun Karin (egentligen Karolina) är också hans svägerska, då hans äldre broder Konrad åtta år tidigare gift sig Karins syster, Kristina.

Han och Karin bor från början som inhysta på "Nedrestället" på nybygget (där också Konrad och Kristina bor), men år 1909 så köper han istället "Övrestället", Tvärliden 1:5, av Aktiebolaget Robertsfors. Hemmanet var på 3/640 mtl.

Bolaget har i sin tur köpt hela skogshemmanet, på 3/64 mtl, av den tidigare bonden Olof Lindgren (f. 1873) år 1902. Denne med sin familj bor kvar som arrendatorer på "Övrestället" fram till just år 1909 då de utflyttar till Burträsk socken och byn Janstorp.

Frans blir änkeman år 1924 och samma år så säljer han hemmanet till Abraham Lundgren från byn Ensamheten.

Familj med Anna Elina Karolina Lyxell (Född 1882-09-01 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1922-05-01 Tvärliden, Norsjö fs.)  Vigsel 1906-04-16 Norsjö fs.

Barn:

1.1.5.1 Sten Sigurd Folke Lundström. Född 1906-12-30 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1978-02-03 Kristineberg, Björksele fs.

1.1.5.2 Erik Einar Erling Lundström. Född 1909-01-08 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1989-09-04 Lycksele, Lycksele fs.

1.1.5.3 Anna Gunborg Alice Lundström. Född 1911-01-17 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1975-11-03 Robertsfors, Robertsfors fs.

1.1.5.4 Karin Gulli Margreta Lundström. Född 1913-03-21 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1996-01-30 Hägersten, Hägerstens fs (AB).

1.1.5.5 Gunjör Adele Ingegerd Lundström. Född 1916-05-14 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1965-09-28 Stockholm, Brännkyrka fs (AB).

Familj med Agnes Josefina Melander (Född 1887-08-21 Medle, Skellefteå lfs. Död 1954-08-13 Medle, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1932-12-11 Skellefteå lfs.

1.1.6 Karl Arvid Lundström. Järnvägstjänsteman i Vindeln. Född 1885-02-09 Medle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1911 till 1912 Porjus. Bosatt från 1911-12-18 Burträsk fs. Bosatt från 1917 till 1928 Klutmark, Skellefteå lfs. Bosatt från 1928 till 1945 Åmsele fs. Död 1977-01-21 Vindeln, Vindelns fs.

Född och uppvuxen i Medle, där han inleder sin yrkesverksamma bana som dräng på hemmanet nr 1 hos bonden Jonas Lundberg (f. 1854) från år 1900.

Där blev han kvar till år 1905, då han begav sig till Medle nr 3 för att arbeta som dräng hos svågern Lars Johan Markström (f. 1877) Sofia fram till år 1910.

Därefter återfinns han som arbetare under soldatroten 74 i Medle där han samma år gifter sig med Jenny Viktoria Nygren från Hedberg i Arvidsjaurs socken. År 1911 flyttar paret därifrån till Burträsk.

Karl arbetade som bonddräng, kraftverksbyggare, rallare, banarbetare o ordningsbanvakt på diverse platser. Karl och makan Jenny var gifta i över 66 år.

Familj med Jenny Viktoria Nygren (Född 1891-03-12 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1981-03-18 Hällnäs, Vindelns fs.)  Vigsel 1910-12-07 Skellefteå lfs.

Barn:

1.1.6.1 Hildur Viktoria Lundström. Född 1911-02-13 Arvidsjaurs fs (BD). Död 1967-01-16 Bredbyn, Anundsjö fs (Y).

1.1.6.2 Gerda Sofia Lundström. Född 1913-04-05 Arvidsjaurs fs (BD). Död 1975-10-20 Hällnäs, Vindelns fs.

1.1.6.3 Karl Folke Lundström. Född 1917-02-19 Klutmark, Skellefteå lfs. Död 1992-03-28 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

1.1.6.4 Astrid Margareta Lundström. Född 1919-09-23 Klutmark, Skellefteå lfs. Död 1938-07-01 Åmsele, Åmsele fs.

1.1.6.5 Ingrid Kristina Lundström. Född 1921-03-24 Klutmark, Skellefteå lfs.

1.1.6.6 Tore Greger Lundström. Född 1923-07-24 Klutmark, Skellefteå lfs.

1.1.6.7 Yngve Torbjörn Lundström. Född 1926-07-06 Klutmark, Skellefteå lfs.

1.1.7 Anna Josefina Lundström. Arbetarhustru i Medle nr 4 år 1926. Född 1886-05-26 Medle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1906 till 1908 Myckle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1908 Medle, Skellefteå lfs. Död 1962-11-08 Medle, Skellefteå lfs.

Född och uppvuxen på Medle nr 1 där fadern var handlande. Hon flyttar år 1906 till Myckle nr 3 där hon blir piga hos bonden Nils Ludvig Marklund (f. 1868).

Åren 1908-09 är därefter hon piga i Medle nr 12 hos bonden Konrad Bergqvist (f. 1872). Från år 1909 arbetar hon istället som piga på syster Sofias gård i Medle nr 3.

År 1917 beger hon sig till Medle nr 4 där hon nu gifter sig med bondsonen Anton Lundgren (f. 1887). Han är en son till den framlidne hemmansägaren Johan Anton Lundgren (f. 1841 d. 1899) och hans hustru Eva Greta Norlund (f. 1853).

Familj med Anton Lundgren (Född 1887-06-20 Medle, Skellefteå lfs. Död 1966-03-11 Sunnanå, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1917-05-13 Skellefteå lfs.

1.1.8 Wiktor Lundström. Hemmansägare i Norsjö nr 4 - Sörbyn. Född 1888-01-14 Medle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1903-10-30 Norsjö, Norsjö fs. Död 1959-12-01 Sörbyn, Norsjö fs.

Född och uppvuxen i Medle. År 1903 utflyttar han därifrån till Norsjö socken, där han nu blir dräng hos bonden Per Johan Björk (f. 1847) på hemmanet Norsjö nr 4. Från år 1910 är han istället betecknad som fosterson till denne.

År 1913 gifter han sig på hemgården med Kristina Norén. Även hon är från Sörbyn i Norsjö. I samband med giftermålet övertar han en del av sin styvfars hemman och blir då själv hemmansägare.

Fastigheten som har beteckningen Norsjö 4:27 är på 761/124160 mtl.

Familj med Beda Kristina Norén (Född 1880-04-28 Norsjö, Norsjö fs. Död 1960-11-01 Norsjö, Norsjö fs.)  Vigsel 1913-06-15 Norsjö fs.

1.1.9 Nils Hjalmar Lundström. Gruvtjänsteman i Gällivare. Född 1889-10-31 Medle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1914-01-24 Malmberget, Gällivare fs (BD). Död 1976-01-05 Lövberga, Malmbergets fs (BD).

Född och uppvuxen i Medle. Från år 1906 arbetar han som dräng i Medle nr 8 hos bonden Anton Markström (f. 1865).

År 1914 flyttar han därifrån till Gällivare, där han nu blir anställd vid gruvan i Malmberget.

År 1922 då sonen Sven föds står han betecknad som borrare där.

Familj med Ida Sofia Nulu (Född 1890-03-26 Torakanvuoma, Övertorneå fs (BD). Död 1956-05-31 Malmberget, Malmbergets fs (BD).)  Vigsel 1921-05-15 Gällivare fs (BD).

Barn:

1.1.9.1 Sven Hjalmar Lundström. Född 1922-06-30 Malmberget, Gällivare fs (BD). Död 2003-11-10 Malmberget, Malmbergets fs (BD).

1.2.1 Hanna Josefina Åström. Född 1878-10-16 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1885-12-22 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.2 Karl Salomon Åström. Sågverksarbetare i Stämningsgården åt 1926. Född 1880-03-26 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1970-01-09 Skellefteå, Skellefteå lfs.

Född och uppvuxen i Stämningsgården där fadern är arbetare. År 1907 gifter han sig på hemgården och blir i samband med det själv betecknad som arbetare där.

Samma yrke har han år 1926.

Familj med Agnes Evelina Lundkvist (Född 1885-03-30 Byske fs. Död 1976-07-27 Skellefteå, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1907-03-03 Skellefteå lfs.

Barn:

1.2.2.1 Astrid Göta Kristina Åström. Född 1907-07-24 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1907-08-29 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.2.2 Karl Tore Åström. Född 1908-07-27 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1989-03-21 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.2.2.3 Gunnar Torsten Åström. Född 1910-08-24 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1978-03-16 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.2.2.4 Tyra Amanda Åström. Född 1912-12-24 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1997-06-21 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.2.2.5 Torborg Gertrud Kristina Åström. Född 1915-07-21 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.2.6 Åke Salomon Åström. Född 1918-05-09 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1985-05-01 Ersmark, Kågedalens fs.

1.2.3 Nina Amanda Åström. Flyttar 1925-5-5 till Jukkasjärvi. Född 1882-06-22 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1902 Degerbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1906-10-15 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1909-07-09 Degerbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1925-05-05 Jukkasjärvi fs (BD). Död 1953-03-05 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

Född och uppvuxen i Stämningsgården där fadern var arbetare. År 1902 flyttar hon iväg till Degerbyn nr 1 där hon nu gifter sig med en son till hemmansägaren Lars Andersson (f. 1842-03-23).

I samband med giftermålet blir maken arbetare på sin hemgård. År 1906 flyttar makarna till Jukkasjärvi socken där maken blir arbetare i Kiruna.

Från år 1909 åter i Skellefteå lfs där de nu inflyttar i Degerbyn på ett onumrerat hemman, där maken blir arbetare.

Från år 1911 har de en fosterdotter Märta Lovisa (f. 1904-12-04 i Skellefteå). Hennes mor är Johanna Evelina Johansson i Norrböle. Märta Lovisa, som var gift Lindström, avlider år 1982 i Kiruna.

Ninas make avlider år 1922 och hon flyttar själv med attest till Jukkasjärvi tre år senare.

Familj med Lars Viktor Andersson (Född 1875-01-25 Degerbyn, Skellefteå lfs. Död 1922-12-08 Degerbyn, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1902-11-30 Skellefteå lfs.

Familj med Henrik Fällman  Vigsel 1925-08-08.

Barn:

1.2.3.1 Marta Fällman. Född omkring 1915.

1.2.3.2 Birgit Fällman. Född omkring 1918.

1.2.3.3 Bertil Eugén Fällman. Född 1920-08-14 Skellefteå lfs.

1.2.4 Hugo Åström. Född 1884-02-03 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1899-11-04 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.5 Johan Axel Åström. Född 1885-03-16 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1885-08-26 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.6 Nils Andreas Åström. Född 1886-08-23 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1886-12-03 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.7 Amalia Josefina Åström. Född 1888-08-01 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1889-03-15 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.8 Amy Josefina Åström. Bondhustru i Stämningsgården nr 5 år 1926. Född 1889-09-26 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1954-03-30 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

Född och uppvuxen i Stämningsgården där fadern var arbetare. År 1910 gifter hon sig i samma by med en son till bonden Karl Anton Sundqvist (f. 1858-09-01 i Norsjö) och dennes hustru Elisabeth Sofia Nyman (f. 1861-05-11 i Nysätra d. 1911-08-25) på hemmanet nr 5.

Någon gång före år 1926 så övertar maken hela hennes svärfars hemman. Denne avlider år 1925, så det är möjligt att generationsväxlingen sker då. Hemmanet är på 23/512 mtl.

Familj med ?

Barn:

1.2.8.1 Nanny Iréne Sundqvist. Född 1908-09-16 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1909-03-31 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

Familj med Johan Ernst Sundkvist (Född 1887-02-28 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1951-02-09 Stämningsgården, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1910-04-10 Skellefteå lfs.

Barn:

1.2.8.2 Naima Sofia Amanda Sundkvist. Född 1910-09-10 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1912-03-20 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.8.3 Ernst Sigurd Sundkvist. Född 1912-09-23 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1976-04-13 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.2.8.4 Karl Harry Sundkvist. Född 1914-08-12 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1987-01-26 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.2.8.5 Lennart Östen Salomon Sundkvist. Född 1918-01-18 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1991-10-16 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.2.8.6 Nora Josefina Sundkvist. Född 1919-10-28 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1995-03-01 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.2.8.7 Anton Ingvar Sundkvist. Född 1920-12-31 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1982-01-07 Söderhamn, Söderhamns fs.

1.2.8.8 Henning Stefan Sundkvist. Född 1925-08-10 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 2004-10-18 Älvsbyn, Älvsby fs (BD).

1.2.9 Anders Åström. Född 1891-01-15 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1891-04-13 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.10 Johan Axel Åström. Sågverksarbetare i Stämningsgården år 1926. Född 1892-03-23 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1978-08-31 Skellefteå, Skellefteå lfs.

Född och uppvuxen på Stämningsgården. Gift på hemgården år 1915, då han också blir betecknad som arbetare där.

Familj med Ellen Sofia Sundqvist (Född 1889-08-29 Stenbacka, Skellefteå lfs. Död 1949-12-10 Stämningsgården, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1915-07-18 Skellefteå lfs.

Barn:

1.2.10.1 Mirjam Sofia Elisabet Åström. Född 1914-01-13 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1983-04-06 Skelleftehamn, Skellefteå lfs.

1.2.10.2 Adele Maria Amanda Åström. Född 1916-07-11 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1984-12-28 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.2.10.3 Dagmar Anette Josefina Åström. Född 1918-08-24 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1993-05-04 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.2.10.4 Nancy Irene Åström. Född 1921-01-17 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1921-01-19 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.10.5 Axel Sixten Åström. Född 1922-04-13 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 2003-04-16 Stockholm, Matteus fs (AB).

1.2.10.6 Karl Henry Åström. Född 1924-11-01 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.3.1 Karl Arvid Hedström. Obefintlig i Gällivare år 1915. Född 1880-03-09 Degerbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1880 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1905 till 1907 Degerbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1907-01-08 Malmberget, Gällivare fs (BD). Bosatt från 1915-12-31 Obefintlig i hfl. Död 1936-11-10 Viejo  (ARGENTINA).

Född och uppvuxen i Stämningsgården, där han också gifter sig år 1901. I samband med giftermålet så blir han själv betecknad som arbetare där.

Åren 1905-07 i Degerbyn där han också är arbetare. Familjen flyttar år 1907 till Gällivare församling där han nu blir arbetare i Malmberget.

Från 1915-12-31 är familjen obefintlig i hfl (OB fol 48), men har då troligtvis redan utvandrat till Argentina.

Familj med Alma Magdalena Olofsson (Född 1874-08-19 Kusmark, Skellefteå lfs. Död Argentina.)  Vigsel 1901-12-15 Skellefteå lfs.

Barn:

1.3.1.1 Karl Ragnar Hedström. Född 1902-03-26 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död före 1935 Argentina.

1.3.1.2 Hedvig Margareta Hedström. Född 1903-08-24 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1982 Oberá (ARGENTINA).

1.3.1.3 Alma Anette Hedström. Född 1904-12-03 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1964 Oberá (ARGENTINA).

1.3.1.4 Bengt Uno Hedström. Född 1908-03-21 Malmberget, Gällivare fs (BD). Död efter 1955 Argentina.

1.3.2 Ellen Helena Hedström. Arbetarhustru i Kyrkobordet år 1926. Född 1882-02-08 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1901 Skellefteå, Skellefteå lfs. Bosatt från 1908 Kyrkobordet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1912 till 1913 Norrböle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1913 Kyrkobordet, Skellefteå lfs. Död 1953-11-20 Prästbordet, Skellefteå lfs.

Född och uppvuxen i Stämningsgården. År 1901 lämnar hon hemgården för att bli piga i Skellefteå stad hos handlanden Oskar Olof Andreas Sjöström (f. 1873).

År 1908 flyttar hon istället till Kyrkobordet där hon nu äktar arbetaren Johan Alfred Renman från Burträsk.

År 1912 flyttar familjen till Norrböle där maken också blir arbetare. Från år 1913 istället åter i Kyrkobordet där maken nu är betecknad som arbetare och ölutkörare.

Familj med Johan Alfred Renman (Född 1879-04-28 Burträsk fs. Död 1947-02-26 Prästbordet, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1908-04-05 Skellefteå lfs.

Barn:

1.3.2.1 Elsa Hillevi Sofia Renman. Född 1908-08-13 Kyrkobordet, Skellefteå lfs. Död 1998-05-03 Bromma, Bromma fs (AB).

1.3.2.2 Sven Johan Henrik Renman. Född 1910-03-22 Kyrkobordet, Skellefteå lfs. Död 1966-02-02 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.3.2.3 Frans Karl-Erik Renman. Född 1912-08-10 Kyrkobordet, Skellefteå lfs. Död 1962-08-19 Norsjö, Norsjö fs.

1.3.2.4 Ingrid Margreta Renman. Född 1917-10-09 Kyrkobordet, Skellefteå lfs. Död 1982-03-28 Sundbybergs fs (AB).

1.3.2.5 Olof Albert Renman. Född 1920-06-15 Kyrkobordet, Skellefteå lfs. Död 1992-04-11 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.3.3 Johan Axel Hedström. Arbetare i Bureå såg år 1919. Född 1883-12-07 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1915 till 1916 Yttre Ursviken, Skellefteå lfs. Bosatt från 1916 Bureå såg, Skellefteå lfs. Död 1952-08-05 Bureå, Bureå fs.

Född och uppvuxen i Stämningsgården. År 1913 lämnar han hemgården för att gifta sig och bli arbetare på ett icke namngivet hemman i byn.

Från 1915 till 1916 i Yttre Ursviken nr 6. Från 1916 istället i Bureå såg. På bägge ställen är betecknad som arbetare.

I nekrologen i NV så sörjs han av trolovad (Alma) samt barn och barnbarn.

Familj med Hilma Viktoria Lindahl (Född 1893-11-14 Fått, Skellefteå lfs. Död 1945-05-20 Skellefteå lfs.)  Vigsel 1913-11-02 Skellefteå lfs.

Barn:

1.3.3.1 Karl Axel Paulus Hedström. Född 1914-01-25 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1977-07-12 Bureå, Bureå fs.

1.3.3.2 Ann-Sofie Viktoria Hedström. Född 1916-01-22 Yttre Ursviken, Skellefteå lfs. Död 1985-11-17 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.3.3.3 Gunborg Axelina Hedström. Född 1917-03-07 Bureå såg, Skellefteå lfs. Död 2001-11-14 Hofors, Hofors fs (X).

1.3.3.4 Clary Margreta Hedström. Född 1920-07-06 Bureå såg, Skellefteå lfs. Död 1995-06-01 Sundsbruk, Skön fs (Y).

1.3.3.5 Hans Hubert Hedström. Född 1923-12-16 Bureå såg, Bureå fs. Död 1982-08-20 Skellefteå, Skellefteå lfs.

Familj med Alma ?  Förlovning.

1.3.4 John Antonius Hedström. Flyttar 1913-12-03 till Ström. Född 1885-12-19 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1908-11-11 Skellefteå, Skellefteå lfs. Bosatt från 1913-12-03 Ström fs (Z). Död 1955-11-04 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Född i Stämningsgården. År 1908 lämnar han hemgården för att flytta in till Skellefteå stad. Där blir han nu bageriarbetare på "nr 49". Han tycks arbeta på Karl Johan Sandbergs (f. 1857) konditori där.

År 1913 flyttar han därifrån med attest till Ström i Jämtland.

Sedermera (någon gång efter år 1926) själv konditor på Perssons konditori.

Han förblev ogift livet ut och hade inga barn.

1.3.5 Ida Gustava Hedström. Flyttar 1907-8-28 till Svärdsjö. Född 1887-12-03 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1903 Skellefteå, Skellefteå lfs. Bosatt till 1907-07-22 Umeå sfs. Bosatt från 1907-08-28 Vintjärn, Svärdsjö fs (W). Död 1963-08-22 Jädraås, Ockelbo fs (X).

Född och uppvuxen i Stämningsgården. År 1903 lämnar hon hemgården för att istället bli piga på tomt 80½ i Skellefteå hos stadsfogden Gustaf Hjalmar Häggbom (f. 1862). Från år 1904 på sidan 245 där hon dock ej går att finna!

Hon återkommer till hemgården år 1907. Då närmast från Umeå stad. Därefter flyttar hon år 1907 till Vintjärn i Svärdsjö fs i Kopparbergs län där hon nu också gifter sig. Maken är innan giftermålet år 1907 bromsare i Umeå lfs.

När brodern John avlider år 1955 så uppges hon leva och bo i Jädraås, Ockelbo. Hon avlider dår år 1963 och efterlämnar då två söner.

Familj med Karl Vilhelm Nordgren (Född 1882-08-11 Umeå lfs. Död 1934.)  Vigsel 1907-09-15 Svärdsjö, Kopparbergs län.

Barn:

1.3.5.1 Karl Emil Nordgren. Född 1907-11-02 Svärdsjö fs (W). Död 1987-06-10 Jädraås, Ockelbo fs (X).

1.3.5.2 Sven Alexis Nordgren. Född 1916-07-17 Svärdsjö fs (W). Död 1991-10-27 Ludvika, Ludvika fs (W).

1.3.6 Nils Ruben Hedström. Arbetare i Skellefteå stad år 1928. Född 1890-01-09 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1918 Norrböle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1920-05-10 Skellefteå sfs. Död 1961-09-29 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Född och uppvuxen i Stämningsgården. År 1918 lämnar han hemgården för att gifta sig på en icke namngiven fastighet i samma by. Han är då betecknad som arbetare.

Från år 1918 bor han och makan istället i Norrböle. De kan då bo på avsöndringen "Lugnet nr 11". Även där är han betecknad som arbetare.

Från år 1920 istället med attest till Skellefteå stad där han nu blir arbetare.

Familj med Hulda Maria Lindahl (Född 1888-04-03 Grannäs, Skellefteå lfs. Död 1940.)  Vigsel 1918-07-07 Skellefteå lfs.

Barn:

1.3.6.1 Berna Maria Hedström. Född 1922-04-13 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.3.7 Frans Trogott Hedström. Arbetare i Skellefteå stad år 1928. Född 1891-02-13 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1918 Kyrkobordet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1922-10-24 Skellefteå, S:t Olovs fs. Död 1978-03-20 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Född och uppvuxen i Stämningsgården där fadern är arbetare. Han gifter sig på hemgården år 1914 med Betty Kristina Fällman från Degerbyn. I samband med detta blir han betecknad som arbetare.

Från år 1918 bor makarna i Kyrkobordet där han nu istället blir banarbetare. År 1922 flyttar de med attest till Skellefteå stad, där han nu också blir banarbetare.

Familj med Betty Kristina Fällman (Född 1893-10-13 Degerbyn, Skellefteå lfs. Död 1977-04-16 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel 1914-03-01 Skellefteå lfs.

Barn:

1.3.7.1 Sven Bertil Andreas Hedström. Född 1920-06-11 Kyrkobordet, Skellefteå lfs.

1.3.7.2 Birgit Hedström. Född omkring 1929.

1.3.8 Anna Evelina Hedström. Flyttar 1921-02-25 till Skellefteå lfs. Född 1894-01-06 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1917-11-21 till 1921-02-25 Skellefteå, S:t Olovs fs. Bosatt från 1921-02-25 Skellefteå lfs. Död 1974-01-31 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Född och uppvuxen i Stämningsgården. År 1917 lämnar hon hemgården med attest till Skellefteå stad.

Där blir hon nu piga på Lasarettet. Från år 1921 bor hon åter i Skellefteå lfs.

Makens far hette Bränn, men själv kallade sig maken alltid för Albertsson.

Familj med ?

Barn:

1.3.8.1 Anna Märta Albertsson. Född 1915-09-20 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1985-09-13 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

Familj med Karl Albert Albertsson Bränn (Född 1896-01-18 Skellefteå lfs. Död 1971-12-21 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel.

Barn:

1.3.8.2 Elsie Maria Albertsson. Född 1921-11-04 Stenbacka, Skellefteå lfs. Död 2004-12-29 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.3.8.3 Karl Sören Albertsson. Född 1924-09-24 Jörn fs. Död 1997-06-29 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.3.8.4 Greta Evelina Albertsson. Född 1929-12-31 Stenbacka, Skellefteå lfs. Död 1979-09-11 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.3.8.5 Hans Albert Albertsson. Född 1929-12-31 Stenbacka, Skellefteå lfs.

1.4.1 Johan Hjalmar Åström. Född 1884-03-14 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1886-01-20 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.4.2 Karl Albin Åström. Född 1886-03-08 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1886-03-14 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.4.3 Anna Karolina Åström. Född 1887-03-06 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1889-05-01 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.4.4 Edla Karolina Åström. Arbetarhustru i Stämningsgården. Född 1889-12-15 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1908 till 1910 Skellefteå, Skellefteå lfs. Bosatt från 1910 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1920-05-24 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

Född och uppvuxen i Stämningsgården. Åren 1908-10 är hon piga på tomt nr 90 hos grosshandlaren Hjalmar Teodor Sandström (f. 1873) i Skellefteå.

Från år 1910 åter på hemgården hos modern. År 1913 lämnar hon gården för att istället gifta sig med bondsonen Johan Gunnar Markström på hemmanet Stämningsgården nr 2. Denne är en son till Isak Markström (f. 1870) och Johanna Charlotta Kllng (f. 1871), bägge från Skellefteå lfs. I samband med giftermålet blir Gunnar arbetare på hemgården.

Edla avlider där redan år 1920. Maken gifter då om sig 1921-04-03 med Emma Kristina Andersson, f. 1894-9-24 d. 1962-04-30 i Bureå.

Familjen flyttar till Bureå år 1923. Där är också makens son i andra giftet, Johan Arne Markström född (1923-01-06).

Familj med Johan Gunnar Markström (Född 1892-09-08 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1971-12-28 Bureå, Bureå fs.)  Vigsel 1913-03-24 Skellefteå lfs.

Barn:

1.4.4.1 Elsa Margit Johanna Markström. Född 1914-05-29 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.4.4.2 Gunhild Karolina Markström. Född 1916-11-26 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.4.4.3 Ingrid Elisabet Markström. Född 1919-09-08 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.5.1 Anna Maria Åström. Sågarbetarhustru i Kiruna år 1929. Född 1884-01-17 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1901 till 1908 Lejonström, Skellefteå lfs. Bosatt från 1908-12-23 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1955-08-22 Malmberget, Gällivare fs (BD).

Bådas dotter före äktenskapet och född på släktgården Stämningsgården nr 3 där hennes moder också är född.

Gift i Lejonströms såg år 1901 där maken är arbetare. Familjen flyttar år 1908 till Jukkasjärvi församling där de blir bosatta i Kiruna. Maken är fortfarande benämnd arbetare.

Dottern Anna Linnea uppges vara född i Jukkasjärvi, så det är möjligt att familjen flyttat redan tidigare utan att ha lämnat in flyttattest. Från 1910 står maken betecknad som brädgårdsarbetare. Från år 1915 som sågarbetare.

Familj med Gustaf Nilsson (Född 1870-08-10 Lejonström, Skellefteå lfs. Död.)  Vigsel 1901-08-25 Skellefteå lfs.

Barn:

1.5.1.1 Hildur Maria Nilsson. Född 1902-02-20 Lejonström, Skellefteå lfs. Död 1976-11-02 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

1.5.1.2 Emma Magdalena Nilsson. Född 1903-07-22 Lejonström, Skellefteå lfs. Död 1903-11-16 Lejonström, Skellefteå lfs.

1.5.1.3 Emma Vilhelmina Nilsson. Född 1904-08-11 Lejonström, Skellefteå lfs. Död 1990-11-09 Sundbyberg, Sundbybergs fs (AB).

1.5.1.4 Anna Linnéa Nilsson. Född 1907-10-22 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1907-10-22 Lejonström, Skellefteå lfs.

1.5.1.5 Gerda Helena Nilsson. Född 1909-02-12 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1997-12-01 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

1.5.1.6 Göta Kristina Nilsson. Född 1911-12-03 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1911-12-28 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

1.5.1.7 Anna Teresia Nilsson. Född 1913-08-16 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 2000-11-04 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

1.5.1.8 Gustav Andreas Nilsson. Född 1915-06-18 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 2004-11-10 Torshälla, Torshälla fs (D).

1.5.1.9 Allan Fritjof Nilsson. Född 1926-05-30 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 2003-04-15 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

1.5.1.10 Ann-Marie Nilsson. Född 1927-12-09 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

Familj med ? Wilson

1.5.2 William Antonius Åström. Gruvarbetare i Tuolluvaara. Född 1886-04-12 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1907-12-02 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1910 Tuolluvaara, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1919-05-16 Tuolluvaara, Jukkasjärvi fs (BD).

Född och uppvuxen i Stämningsgården. År 1907 lämnar han hemgården och utflyttar till Jukkasjärvi, där han nu blir arbetare i Kiruna och gifter sig året därpå.

Från år 1910 bor paret i Tuolluvaara där han är betecknad som gruvarbetare. Han avlider barnlös år 1919.

Familj med Katrina Elina Forslund (Född 1875-12-29 Sånga fs (Y). Död 1964-09-25 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).)  Vigsel 1908-07-11 Jukkasjärvi fs (BD).

1.5.3 Nils Hjalmar Åström. Arbetare i Stämningsgården år 1926. Född 1888-04-16 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1944-05-27 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

Född och uppvuxen i Stämningsgården nr 3 där fadern var bonde. Åren 1905-07 är han dräng i Skellefteå stad hos skräddaren Adam Otto Burman (f. 1853). Därefter åter på hemgården.

År 1917 lämnar han densamma för att gifta sig på en icke numrerat fastighet i Stämningsgården. Han blir då benämnd arbetare där.

Hustrun har en son före äktenskapet: Karl Johan, f. 1915-8-2 i Kyrkobordet.

Familj med Maria Teolinda Hedlund (Född 1894-01-04 Jörn fs. Död 1970-02-26 Skellefteå, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1917-11-15 Skellefteå lfs.

Barn:

1.5.3.1 Nils Ingvar Åström. Född 1918-04-10 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1979-03-26 Boliden, Bolidens fs.

1.5.3.2 Gustaf Pontus Åström. Född 1919-06-18 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1919-07-14 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.5.3.3 Helge Nikanor Åström. Född 1920-09-30 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1921-01-26 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.5.3.4 Maine Helena Åström. Född 1925-07-05 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.5.3.5 Yngve Gustaf Åström. Född 1928-05-19 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1977-09-25 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.5.3.6 Olof Ivar Åström. Född 1929-08-18 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1995-06-25 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.5.4 Vilma Augusta Åström. Född 1890-07-25 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1906-09-16 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.5.5 Ida Helena Åström. Inhyst i Stämningsgården år 1926. Född 1892-11-16 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1963-01-08 Skellefteå, Skellefteå lfs.

Inhyst hos fadern på hemgården i Stämningsgården år 1926. Ogift livet ut.

1.5.6 Signe Karolina Åström. Flyttar 1918-4-9 till Jokkmokk. Född 1894-05-20 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1912-03-05 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1913 Rautas, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1918-04-09 Jokkmokks fs (BD). Död omkring 1921.

Född och uppvuxen i Stämningsgården. År 1912 lämnar hon hemgården med attest till Jukkasjärvi. Där blir hon nu arbeterska i Kiruna. Från år 1913 istället i Rautas, där hon nu gifter sig med Ernst Hjalmar Danielsson. Maken står betecknad som extra stationskarl där.

I nästa församlingsbok (efter 1915) är Rautas överstruket och ersatt med "Malmborg" alt. "Malmbaug" (dvs. förmodligen Malmberget). Hon och maken flyttar år 1918 till Jokkmokk.

Maken omgift 1921-10-30 med Anna Charlotta, f. 1900-04-03 i Skellefteå.

Familj med Ernst Hjalmar Danielsson (Född 1891-02-02 Nordmalings fs. Död 1967-04-24 Katrineholm, Katrineholms fs (D).)  Vigsel 1913-06-21 Jukkasjärvi fs (BD).

Barn:

1.5.6.1 Hjalmar Folke Danielsson. Född 1914-01-04 Rautas, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1979-06-01 Handen, Österhaninge fs (AB).

1.5.6.2 Ernst Åke Danielsson. Född 1916-03-04 Rautas, Jukkasjärvi fs (BD).

1.5.7 Olga Margreta Åström. Vagnkarlshustru i Abisko år 1929. Född 1895-12-07 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1914-01-15 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1918 Abisko, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1974-03-29 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

Född och uppvuxen i Stämningsgården. År 1912 lämnar hon hemgården med attest till Jukkasjärvi. Där hon nu blir arbeterska i Kiruna. Hon gifter sig år 1918 i Abisko med vagnkarl Molander. Maken har dessförinnan varit stationerad i Riksgränsen som arbetare. I NB på sidan 2607.

Familj med John Gotthard Molander (Född 1891-09-25 Långsele fs (Y). Död 1961-11-17 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).)  Vigsel 1918-10-06 Jukkasjärvi fs (BD).

Barn:

1.5.7.1 Anna Gudrun Syrene Molander. Född 1918-12-09 Abisko, Jukkasjärvi fs (BD). Död 2004-08-04 Älvros, Älvros fs (Z).

1.5.8 Gustaf Salomon Åström. Född 1897-06-08 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1921-07-20 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

Avliden på hemgården Stämningsgården nr 3 år 1921.

1.5.9 Jenny Åström. Arbetarhustru i Sävenäs år 1926. Född 1899-07-13 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1920 Sävenäs, Skellefteå lfs. Död 1993-02-05 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Född och uppvuxen i Stämningsgården. År 1920 flyttar hon till Sävenäs där hon nu gifter sig med en arbetare där. Maken kommer närmast från Nora. Han avlider tragiskt på sjukhus efter en trafikolycka i Sävenäs år 1946, då en lastbil kommit över på fel sida av vägen.

Familj med Karl Olov Olsson (Född 1894-12-20 Sköns fs (Y). Död 1946-04-20 Skelleftehamn, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1920-07-18 Skellefteå lfs.

Barn:

1.5.9.1 Klary Elvira Olsson. Född 1920-09-07 Sävenäs, Skellefteå lfs.

1.5.9.2 Rune Fredrik Olsson. Född 1926-07-18 Sävenäs, Skellefteå lfs. Död 1983-04-10 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.5.10 Hugo Johannes Åström. Född 1901-07-17 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1903-03-30 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.5.11 Nanny Konkordia Åström. Sömmerska i Kiruna år 1929. Född 1902-09-25 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1917-04-23 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död.

Född och uppvuxen i Stämningsgården. År 1917 flyttar hon till Jukkasjärvi där hon nu blir sömmerska - troligtvis i Kiruna. Kvar där år 1929. I NB på sidan 3901.

1.5.12 Frans Alexander Åström. Född 1905-02-27 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1907-01-25 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

4.2.1 Hulda Amalia Viklund. Född 1887-03-01 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1924-06-21 Tjärn, Skellefteå lfs.

4.2.2 Johanna Sofia Viklund. Bondhustru i Myckle nr 4. Född 1889-05-16 Tjärn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1920 Myckle, Skellefteå lfs. Död 1968-11-25 Gammelstad, Nederluleå fs (BD).

Familj med Lars Viktor Fahlgren (Född 1877-10-11 Myckle, Skellefteå lfs. Död 1957-02-02 Myckle, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1920-10-17 Skellefteå lfs.

Barn:

4.2.2.1 Olga Sofia Fahlgren. Född 1921-09-05 Myckle, Skellefteå lfs. Död.

4.2.2.2 Hilma Amalia Fahlgren. Född 1923-09-18 Myckle, Skellefteå lfs.

4.2.3 Edla Alexandra Viklund. Bosatt i Varuträsk. Född 1892-02-17 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1974-12-15 Varuträsk, Skellefteå lfs.

Hemma 1926.

Familj med Bror Adrian Lindkvist (Född 1881-02-25. Död 1961-12-31 Varuträsk, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1939.

4.2.4 Ida Viktoria Viklund. Bosatt i Tjärn. Född 1894-03-12 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1967-08-14 Tjärn, Skellefteå lfs.

Hemma 1926. Ogift.

4.2.5 ? Viklund. Född 1899-04-07 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1899 Tjärn, Skellefteå lfs.

4.2.6 Ruben Viklund. Bosatt i Sörböle. Född 1900-09-26 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1964-12-17 Sörböle, Skellefteå lfs.

Hemma 1926.

Familj med Henny Lovisa ? (Född 1914-07-05 Skellefteå lfs. Död 1974-03-22 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel 1949 Skellefteå lfs.

4.2.7 Simon Viklund. Bosatt i Skellefteå. Född 1904-02-08 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1981-09-30 Skellefteå, Skellefteå lfs.

Hemma 1926.

Familj med Hildur Maria Jonsson (Född 1906-03-27. Död 1969-06-18 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel 1930-07-21.

4.3.1 Johan Simon Eriksson. Flyttar 1925-10-24 till Skellefteå stad. Född 1897-09-11 Tjärn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1903 Tuvan, Skellefteå lfs. Bosatt från 1925-10-24 Skellefteå sfs. Död 1975-02-01 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Familj med Sanna Maria ? (Född 1904-04-17 Skellefteå lfs. Död 1981-07-01 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel 1950-10-07.

4.4.1 Stina Maria Johansson. Hemma 1926. Född 1900-08-05 Tjärn, Skellefteå lfs. Död.

4.4.2 Knut Viktor Johansson. Bosatt i Skellefteå. Född 1903-03-17 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1987-07-19 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Hemma år 1926.

Familj med Henrietta Ingrid Viola ? (Född 1906-08-08 Skellefteå. Död 1986-12-31 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel 1929-04-21 Skellefteå sfs.

4.4.3 Emmy Margareta Johansson. Hemma 1926. Född 1907-04-24 Tjärn, Skellefteå lfs. Död.

4.4.4 Nanny Viktoria Johansson. Bosatt i Skellefteå. Född 1910-01-10 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1978-06-16 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Hemma år 1926.

Familj med Karl Sigfrid Andersson (Född 1915-03-02 Skellefteå lfs. Död 1979-05-15 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel 1947-03-02.

4.4.5 Sven Johannes Johansson. Bosatt i Örviken. Född 1912-02-28 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 2001-08-16 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Familj med Gunda Gertie Karolina Lundmark (Född 1914-01-08 Bygdsiljum, Burträsk fs. Död 2003-02-04 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel 1945-03-25.

4.4.6 Erik Birger Johansson. Bosatt i Tjärn. Född 1914-08-13 Tjärn, Skellefteå lfs. Död 1998-08-01 Tjärn, Skellefteå lfs.

Hemma år 1926.

Familj med Helga Helena ? (Född 1920-05-25 Skellefteå lfs.)  Vigsel 1947-03-30.

Generation 4

1.1.1.1 Jonas Ferdinand Sjölin. Hemmansägare i Hemmingen. Född 1895-09-28 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1965-06-06 Hemmingen, Norsjö fs.

 

Familj med Eva Josefina Viktoria Lundström (Född 1900-04-10 Burträsk fs. Död 1951-05-11 Hemmingen, Norsjö fs.)  Vigsel 1926-06-27.

Barn:

1.1.1.1.1 Karl Harald Ferdinand Sjölin. Född 1926-07-12 Hemmingen, Norsjö fs.

1.1.1.1.2 Frans Johan Helmer Sjölin. Född 1929-06-21 Hemmingen, Norsjö fs.

1.1.1.1.3 Knut Oskar Tore Sjölin. Född 1930-07-04 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1985-09-30 Bastutjärn, Norsjö fs.

1.1.1.2 Per Ragnvald Sjölin. Bosatt i Risliden. Född 1901-01-20 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1967-11-17 Risliden, Norsjö fs.

 

Familj med Syrena Matilda Lundgren (Född 1908-05-27 Norsjö fs. Död 1938-02-19 Risliden, Norsjö fs.)  Vigsel 1932-09-25 Norsjö fs.

Familj med Elsa Maria Forsberg (Född 1894-02-28 Risliden, Norsjö fs. Död 1963-08-29 Risliden, Norsjö fs.)  Vigsel 1941-07-06 Norsjö fs.

1.1.1.3 Karl Joel Sjölin. Hemmansägare i Hemmingen. Född 1902-09-25 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1980-11-17 Hemmingen, Norsjö fs.

Familj med Edla Matilda Lidström (Född 1913-09-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 2002-12-01 Norsjö, Norsjö fs.)  Vigsel 1935-01-01 Norsjö fs.

Barn:

1.1.1.3.1 Elvy Martina Sjölin. Född 1935-03-24 Hemmingen, Norsjö fs.

1.1.1.3.2 Karl Ivar Lennart Sjölin. Född 1937-02-18 Hemmingen, Norsjö fs. Död 2004-11-13 Flen, Flen fs (D).

1.1.1.4 Frans William Sjölin. Född 1904-09-23 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1921-07-09 Hemmingen, Norsjö fs.

 

1.1.1.5 Knut Hjalmar Sjölin. Arbetare i Hemmingen. Född 1906-02-20 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1993-06-06 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Arbetare i Hemmingen år 1933.

Familj med Märta Lovisa Lindahl (Född 1912-05-08 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1949-04-24 Norsjö fs.)  Vigsel 1933-06-04.

Barn:

1.1.1.5.1 Knut Hjalmar Arne Sjölin. Född 1931-01-28 Kalvträsk fs. Död 2004-02-09 Norsjö, Norsjö fs.

1.1.1.5.2 Karl Mauritz Rune Sjölin. Född 1933-10-07 Hemmingen, Norsjö fs.

1.1.1.6 Agnes Margreta Sjölin. Bosatt i Skellefteå. Född 1907-09-05 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt från 1924 till 1925 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 2000-11-08 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Familj med Karl Bertil Valdemar Nyström (Född 1901-05-11 Stensliden, Norsjö fs. Död 1979-10-17 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.)

Barn:

1.1.1.6.1 Yngve Henry Ragnvald Sjölin. Född 1935-05-16 Hemmingen, Norsjö fs.

1.1.1.7 Elsa Eugenia Sjölin. Bosatt i Risliden. Född 1909-03-26 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1973-09-18 Risliden, Norsjö fs.

Familj med Gustaf Vilmer Elving Gustafsson (Född 1914-01-13 Norsjö fs. Död 1975-07-23 Risliden, Norsjö fs.)  Vigsel 1940-08-11 Norsjö fs.

1.1.1.8 Märta Margareta Jonsdotter. Bosatt i Skellefteå. Född 1909-01-13 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1998-08-17 Skellefteå, Skellefteå lfs.

Familj med Jonas Alrik Forsell (Född 1908-01-08 Burträsk fs. Död 1978-01-27 Finnfors, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1930-07-13 Skellefteå lfs.

Barn:

1.1.1.8.1 Gudrun Margareta Forsell. Född 1931-11-24 Finnforsbodan, Skellefteå lfs. Död 2002-02-18 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.1.1.8.2 Märta Vivi-Anne Forsell. Född 1933-05-14 Finnforsbodan, Skellefteå lfs. Död 1993-12-05 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.1.1.8.3 Gunnel Vasti Isabella Forsell. Född 1935-07-13 Finnforsbodan, Skellefteå lfs.

1.1.1.8.4 Sara Ing-Mari Forsell. Född 1937-04-08 Finnforsbodan, Skellefteå lfs. Död 1959-11-24 Finnforsbodan, Skellefteå lfs.

1.1.2.1 Ida Kristina Lundström. Född 1898-03-25 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1898-03-25 Tvärliden, Norsjö fs.

Död efter nöddop. Sara Johanna Persson förrättade dopet.

1.1.2.2 Kristina Konkordia Lundström. Bondhustru i Stensborg. Född 1899-04-02 Tvärliden, Norsjö fs. Bosatt från 1919 till 1924 Kalvträsk fs. Död 1984-11-24 Stensborg, Norsjö fs.

 

Familj med Nils Johan Ferdinand Nilsson (Född 1896-11-12 Stensborg, Norsjö fs. Död 1983-04-17 Stensborg, Norsjö fs.)  Vigsel 1931-06-28 Norsjö fs.

Barn:

1.1.2.2.1 Nils Augustin Nilsson. Född 1931-10-07 Stensborg, Norsjö fs.

1.1.2.2.2 Karin Gunvor Nilsson. Född 1935-02-07 Stensborg, Norsjö fs.

1.1.2.3 Edla Linnea Lundström. Bosatt i Muskegon. Född 1901-03-10 Tvärliden, Norsjö fs. Bosatt från 1920 Kalvträsk fs. Emigrerade 1927-04-01 Muskegon, Michigan (USA). Död 1999-09-14 Muskegon, Michigan (USA).

 

Familj med Olof Hugo Olson (Född 1900-10-27 Bissjön, Lövångers fs. Död 1983-10 Muskegon, Michigan (USA).)  Vigsel 1927-03-25.

Barn:

1.1.2.3.1 Rolf Hugo Olson. Född 1929-01-07 Muskegon, Michigan (USA).

1.1.2.3.2 Maibritt Doreen Olson. Född 1932-06-08 Muskegon, Michigan (USA).

1.1.2.4 Petrus Ingevald Lundström. Född 1903-02-17 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1903-02-17 Tvärliden, Norsjö fs. Begravd 1903-03-13 Norsjö fs.

1.1.2.5 Sten Erik Fabian Lundström. Född 1904-04-07 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1904-05-19 Tvärliden, Norsjö fs. Begravd 1904-05-22 Norsjö fs.

1.1.2.6 Jenny Adelia Karolina Lundström. Bondhustru i Hemmingen. Född 1905-04-15 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1996-09-23 Norsjö, Norsjö fs.

 

Familj med Anshelm Nilsson (Född 1902-04-09 Stensborg, Norsjö fs. Död 1993-02-19 Norsjö, Norsjö fs.)  Vigsel 1932-06-11 Norsjö fs.

Barn:

1.1.2.6.1 Gun-Britt Nilsson. Född 1932-10-15 Hemmingen, Norsjö fs.

1.1.2.6.2 Bo Sture Nilsson. Född 1936-08-26 Hemmingen, Norsjö fs.

1.1.2.7 Anna Gunhild Lundström. Bondhustru i Tjärnberg. Född 1907-01-30 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1982-08-20 Tjärnberg, Norsjö fs.

 

Familj med Sven Gustaf Heribert Olofsson (Född 1900-04-29 Tjärnberg, Norsjö fs. Död 1982-10-23 Tjärnberg, Norsjö fs.)  Vigsel 1935-03-24.

Barn:

1.1.2.7.1 Nils Ove Elon Olofsson. Född 1936-10-08 Tjärnberg, Norsjö fs.

1.1.2.8 Julia Vilhelmina Lundström. Bosatt i Skellefteå. Född 1908-12-14 Tvärliden, Norsjö fs. Bosatt från 1926 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1998-12-29 Skellefteå, S:t Olovs fs.

 

Familj med Viktor Lundberg (Född 1895-08-25 Innervik, Skellefteå lfs. Död 1979-04-20 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel 1932-11-22.

Barn:

1.1.2.8.1 Maud Gudrun Juliana Lundberg. Född 1933-03-24 Skellefteå, S:t Olovs fs. Död 1997-10-05 Kalix, Nederkalix fs (BD).

1.1.2.8.2 Erling Viktor Lundberg. Född 1935-03-01 Skellefteå, S:t Olovs fs. Död 1963-12-06 Skellefteå, S:t Olovs fs.

1.1.3.1 Margreta Josefina Forssell. Bosatt i Skellefteå. Född 1906-11-21 Krångfors, Skellefteå lfs. Död 1993-09-05 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Greta.

Familj med Gunnar Emanuel Forsell (Född 1902-04-23 Skellefteå. Död 1992-06-01 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel 1930-11-02.

Barn:

1.1.3.1.1 Gunnel Margareta Forsell. Född 1936-04-06 Skellefteå sfs.

1.1.3.2 Per Åke Forssell. Bosatt i Krångfors. Född 1913-08-01 Krångfors, Skellefteå lfs. Död 1980-05-30 Krångfors, Skellefteå lfs.

Familj med Göta Charlotta Boman (Född 1932-03-27 Kusmark, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1950-08-26 Skellefteå lfs.

1.1.4.1 John Viktor Markström. Född 1902-04-04 Medle, Skellefteå lfs. Död 1923-02-13 Medle, Skellefteå lfs.

1.1.4.3 Elsa Kristina Markström. Bosatt i Skellefteå. Född 1906-12-17 Medle, Skellefteå lfs. Död 1986-10-25 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Maken var smältverksarbetare då sonen föddes. Senare arbetade han dock som skräddare.

Familj med Erik Uno Brännström (Född 1906-12-24 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1989-04-08 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel 1931-11-08 Skellefteå lfs.

1.1.4.4 Sven Harald Markström. Bosatt i Skellefteå. Född 1909-07-24 Medle, Skellefteå lfs. Död 1987-02-09 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Familj med Agda Lovisa Asplund (Född 1909-07-10 Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1991-09-18 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel 1933-11-12 Skellefteå lfs.

Barn:

1.1.4.4.1 Hans Erling Markström. Född 1936-03-03 Skellefteå lfs.

1.1.5.1 Sten Sigurd Folke Lundström. Gruvarbetare i Kristineberg. Född 1906-12-30 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1978-02-03 Kristineberg, Björksele fs.

Han står som arbetare i Fromheden då dottern Margit föds.

Familj med Valgärd Regina Hålén (Född 1914-03-26 Siksele, Lycksele fs. Död 2005-02-25 Lycksele, Lycksele fs.)  Vigsel 1932-06-06.

Barn:

1.1.5.1.1 Gerd Margit Ann-Marie Lundström. Född 1932-06-17 Lycksele fs.

1.1.5.2 Erik Einar Erling Lundström. Järnvägsarbetare i Umgransele. Född 1909-01-08 Tvärliden, Norsjö fs. Död 1989-09-04 Lycksele, Lycksele fs.

Bosatt på Umgransele 1:35 vid frånfället.

Familj med Greta Eriksson (Född 1911-09-05 Umgransele, Lycksele fs.)  Vigsel 1936-11-22.

1.1.5.3 Anna Gunborg Alice Lundström. Bosatt i Robertsfors. Född 1911-01-17 Tvärliden, Norsjö fs. Bosatt från 1924 Ensamheten, Norsjö fs. Död 1975-11-03 Robertsfors, Robertsfors fs.

Familj med Nils Emil Johannes Nilsson (Född 1907-08-27 Robertsfors fs. Död 1969-08-28 Robertsfors, Robertsfors fs.)  Vigsel 1936-03-08.

1.1.6.1 Hildur Viktoria Lundström. Bosatt i Bredbyn. Född 1911-02-13 Arvidsjaurs fs (BD). Död 1967-01-16 Bredbyn, Anundsjö fs (Y).

Familj med Gösta Axel Sigvard Lindblad (Född 1908-05-15 Degerfors fs. Död 1991-01-04 Mo, Mo fs (Y).)  Vigsel 1935-06-22.

1.2.2.3 Gunnar Torsten Åström. Bosatt i Skellefteå. Född 1910-08-24 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1978-03-16 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Familj med Edla Bernhardina Lindström (Född 1920-02-23 Jukkasjärvi fs (BD). Död 1981-11-26 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel 1936-10-11 Skellefteå lfs.

Barn:

1.2.2.3.1 Edla Gudrun Ulla-Britt Åström. Född 1935-06-14 Stämningsgården, Skellefteå lfs.

1.2.2.3.2 Tyra Hervor Marianne Åström. Född 1937-02-12 Skellefteå lfs.

1.2.2.4 Tyra Amanda Åström. Bosatt i Skellefteå. Född 1912-12-24 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1997-06-21 Skellefteå, Skellefteå lfs.

 

Familj med Knut Gunnar Vikström (Född 1912-07-26 Skellefteå. Död 1992-12-22 Skellefteå, Skellefteå lfs.)  Vigsel 1935-10-13 Skellefteå lfs.

1.3.1.1 Karl Ragnar Hedström. Född 1902-03-26 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1905 till 1907 Degerbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1907-01-08 Malmberget, Gällivare fs (BD). Död före 1935 Argentina.

1.3.1.2 Hedvig Margareta Hedström. Född 1903-08-24 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1905 till 1907 Degerbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1907-01-08 Malmberget, Gällivare fs (BD). Död 1982 Oberá (ARGENTINA).

Fyra barn.

Familj med Joel Ricard Sand (Född 1904 Oravais (FINLAND). Död 1970 Oberá (ARGENTINA).)

Barn:

1.3.1.2.1 Samuel Gottfrid Sand. Född 1928 Oberá (ARGENTINA). Död 1981.

1.3.1.2.2 Sylvia Elena Sand. Född 1929 Oberá (ARGENTINA).

1.3.1.2.3 Stig Rubén Sand. Född 1932 Oberá (ARGENTINA).

1.3.1.2.4 Siv Margarita Sand. Född 1937 Oberá (ARGENTINA).

1.3.1.3 Alma Anette Hedström. Född 1904-12-03 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Bosatt från 1905 till 1907 Degerbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1907-01-08 Malmberget, Gällivare fs (BD). Död 1964 Oberá (ARGENTINA).

Sex barn.

Familj med Erik Otto Sand (Född 1901 Oravais (FINLAND). Död 1944 Oberá (ARGENTINA).)

Barn:

1.3.1.3.1 Sonja Regina Sand. Född 1928 Oberá (ARGENTINA).

1.3.1.3.2 Hugo Ener Sand. Född 1929 Oberá (ARGENTINA). Död 1996 Oberá (ARGENTINA).

1.3.1.3.3 Celia Mionette Sand. Född 1936 Oberá (ARGENTINA).

1.3.1.4 Bengt Uno Hedström. Född 1908-03-21 Malmberget, Gällivare fs (BD). Död efter 1955 Argentina.

Gift år 1932, men inga barn tre år senare.

1.3.2.1 Elsa Hillevi Sofia Renman. Bosatt i Bromma. Född 1908-08-13 Kyrkobordet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1912 till 1913 Norrböle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1913 Kyrkobordet, Skellefteå lfs. Död 1998-05-03 Bromma, Bromma fs (AB).

Familj med Knut Johan Bertil Ågren (Född 1906-06-15 Skellefteå. Död 1976-08-15 Bromma, Bromma fs (AB).)  Vigsel 1931-11-01.

1.3.3.2 Ann-Sofie Viktoria Hedström. Bosatt i Skellefteå. Född 1916-01-22 Yttre Ursviken, Skellefteå lfs. Bosatt från 1916 Bureå såg, Skellefteå lfs. Död 1985-11-17 Skellefteå, S:t Olovs fs.

Familj med Frans Oskar Lundmark (Född 1912-03-03 Skellefteå. Död 1984-08-20 Skellefteå, S:t Olovs fs.)  Vigsel 1936-10-04.

Barn:

1.3.3.2.1 Stig Roland Lundmark. Född 1937-03-13 Skellefteå sfs.

1.5.1.1 Hildur Maria Nilsson. Biografvaktmästarhustru i Kiruna år 1929. Född 1902-02-20 Lejonström, Skellefteå lfs. Död 1976-11-02 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

Maken är först gruvarbetare, men blir därefter biografvaktmästare i Kiruna.

Familj med Alex William Adrian Mauritzsson (Född 1900-08-06 Gällivare fs (BD). Död 1950-07-20 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).)  Vigsel 1924-05-06 Jukkasjärvi fs (BD).

Barn:

1.5.1.1.1 Gunnar William Mauritzsson. Född 1924-04-12 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

1.5.1.2 Emma Magdalena Nilsson. Född 1903-07-22 Lejonström, Skellefteå lfs. Död 1903-11-16 Lejonström, Skellefteå lfs.

1.5.1.3 Emma Vilhelmina Nilsson. Bosatt i Sundbyberg. Född 1904-08-11 Lejonström, Skellefteå lfs. Död 1990-11-09 Sundbyberg, Sundbybergs fs (AB).

LB 93/1925. Flyttar 1925 till "Utl 24".

Familj med John David Forsell (Född 1896-01-21. Död 1969-09-19 Sundbyberg, Sundbybergs fs (AB).)  Vigsel 1952-05-07.


Mitt ättlingnummer: 1.1.2.12.1.1

© Patrik Lundström, 2007-11-18
Är vi släkt eller har du synpunkter? Skicka ett mail.
Kort på några av ättlingarna!
Till anorna för Anders Åström och hans hustru!
Tillbaka till mina släktutredningar.
Tillbaka till förstasidan.