Ättlingar till Anders Isacsson i Kolksele, Vännäs fs

Anders Isacsson. Nybyggare i Kolksele nr 1 - 3/32 mtl. Född 1800-10-04 Kolksele, Umeå lfs. Döpt 1800-10-07 Umeå lfs. Bosatt från 1819 till 1820 Pengsjö, Umeå lfs. Bosatt från 1820 Fagernäs, Umeå lfs. Gift med Maja Brita Jonsdotter 1820-11-25 Umeå lfs. Bosatt från 1826 Kolksele, Vännäs fs. Död 1878-06-13 Kolksele, Vännäs fs.

Född och uppvuxen på nybygget Kolksele. År 1819 lämnar han hemgården och tar anställning som dräng hos bonden Olof Andersson (f. 1788) i Pengsjö nr 3. Året därpå flyttar han till Fagernäs vars förste nybyggare han då blir. Samma år har han gift sig där med en bonddotter från Pengsjö nr 1, Maja Brita Jonsdotter.  Hans mor Maja Stina Jonsdotter är bosatt på gården från år 1820 (till 1828) och hans  broder Johan (f. 1804) finns där under år 1821. Modern är omgift år 1821 med Natanael Jacobsson (f. 1753), som närmast varit förgångsman på hemmanet Gubböle nr 2.  Från år 1826 uppges familjen bo i Kolksele nr 1 istället. Ny nybyggare i Fagernäs är Per Olofsson (f. 1790-04-12) med familj. Denne har tidigare bott på Kolksele nr 1, så troligtvis har någon form av hemmansbyte gjorts.   Anders blir nu istället ny nybyggare på Kolksele nr 1, där han står benämnd som "nybyggare och uppsyningsman" från år 1834. Detta är efter år 1840 ändrat bara till "bonde". Hemmanet uppges då vara på 3/32 mtl.  Någon gång efter år 1848 blir han förgångsman på hemmanet och då är det sonen Jonas som övertar hemgården.   Därefter måste någon form av omtaxering ha skett av gården för efter år 1854 så uppges han bo på dottern Maria Margaretas hemman, och då skattar hon och maken Erik Carlsson för 1/32 mtl. Detta trots att hennes bror Jonas alltså är bonde på det ursrpungliga 3/32 mtl.  Efter år 1862 står Anders som undantagshjon på dotterns hemmansdel, och han avlider där år 1878. Hustrun Maja Brita har då redan avlidit år 1871.  Förutom ägorna i Kolksele så uppges han också äga delar i hemmanet Fällfors nr 1.  I husförhörslängden för åren 1841-47 så "innehafves (hemmanet) av Anders Isacsson i Kolkselet, Isac Isacsson i Högås samt Olof Isacsson i Fällforsselet". De båda andra är hans bröder och tillsammans äger de då 1/24 mtl.   Åren 1848-54är ägarna delvis annorlunda: "Olof Isacsson i Fällforsselet, Anders Isacsson i Kolkselet, Anders Isacsson i Fällforsselet samt Johan Emanuelsson i Fällforsheden".   Efter år 1855 tycks dock hemmanet ha delats upp. Anders uppges då äga 1/64 mtl själv. Det är denna hemmansdel som sonen Johan kommer att bruka, och som troligtvis är synonym med den fastighet i Fällfors som brukas kallas för "Nybruket".

 

Barn med Maja Brita Jonsdotter (Född 1801-01-24 Pengsjö, Umeå lfs. Död 1871-07-23 Kolksele, Vännäs fs.):

 

1 Jonas Andersson. Född 1821-09-10 Fagernäs, Umeå lfs. Död 1877-08-31 Kolksele, Vännäs fs.

 

2 Anders Andersson. Född 1824-11-20 Fagernäs, Umeå lfs. Död 1891-05-15 Harrsele, Vännäs fs.

 

3 Johan Andersson. Född 1828-03-30 Kolksele, Vännäs fs. Död 1886-06-22 Åckelsjö, Vännäs fs.

 

4 Maria Margareta Andersdotter. Född 1834-07-26 Kolksele, Vännäs fs. Död 1897-10-06 Kolksele, Vännäs fs.

 

5 Olof Andersson. Född 1837-03-01 Kolksele, Vännäs fs. Död 1877-01-21 Näsåker, Vännäs fs.

 

6 Isac Andersson. Född 1838-08-16 Kolksele, Vännäs fs. Död 1839-05-03 Kolksele, Vännäs fs.

Generation 1

1 Jonas Andersson.Bonde i Kolksele nr 1 - 3/32 mtl. Född 1821-09-10 Fagernäs, Umeå lfs. Bosatt från 1826 Kolksele, Vännäs fs. Lysning Anna Magdalena Carlsdotter 1844-12-15 Vännäs fs. Gift med Anna Magdalena Carlsdotter 1845-01-16 Vännäs fs. Död 1877-08-31 Kolksele, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Fagernäs respektive Kolksele nr 1. År 1844 gift på hemgården med bondedottern Anna Magdalena Carlsdotter från Södra Västerselet.   I husförhörslängden för åren 1848-54 uppges han vara bonde på hela faderns stamhemman i Kolksele nr 1 om 3/32 mtl. I husförhörslängden för Kolksele står dock uppgivet "I Högås" om familjen. I Högås står han under samma tidsperiod som ägare av 1/3 av nybygget nr 1, "Jon Andersson i Kolkselet".  I nästa husförhörslängd för åren 1855-61 står han återigen som bonde i Kolksele nr 1, men uppges då samtidigt i "hvarthän"-kolumnen att familjen flyttat "till nybygget Högås". I Högås finns dock fortfarande bara noteringen om att hemmanet äges till en tredjedel av honom.  Samma sak gäller efter år 1864.  Han avlider i Kolksele år 1877. Efter hans död delas hemmanet lika mellan sönerna Anders och Jonas som kommer att bruka 3/64 mtl var.  Enligt lagfartsboken så motsvarar hans hemman fastigheterna Kolksele 1:2 och Kolksele 1:3, vardera om 3/64 mtl. Hemmanet har genom ett skatteomföringsutslag den 12 juni år 1855 blivit lagfarit som hans. Tidigare ägare har varit "Kongl Majt och Kronan".

 

Barn med Anna Magdalena Carlsdotter (Född 1825-05-14 Vännäs, Vännäs fs. Död 1915-05-25 Kolksele, Vännäs fs.):

 

1.1 Anna Christina Jonsdotter. Född 1845-12-09 Kolksele, Vännäs fs. Död 1928-09-22 Fällfors, Vännäs fs.

 

1.2 Anders Jonsson. Född 1847-10-07 Kolksele, Vännäs fs. Död 1921-07-16 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.3 Jonas Jonsson. Född 1849-03-04 Kolksele, Vännäs fs. Död 1897-05-17 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.4 Karl Jonsson. Född 1850-07-05 Kolksele, Vännäs fs. Död efter 1921 Högås, Vännäs fs.

 

1.5 Johan Jonsson. Född 1851-11-04 Kolksele, Vännäs fs. Död 1934-07-20 Stärkesmark, Vännäs fs.

 

1.6 Erik Jonsson. Född 1853-09-27 Kolksele, Vännäs fs. Död 1928-10-22 Salem, South Dakota (USA).

 

1.7 Maria Helena Jonsdotter. Född 1855-11-01 Kolksele, Vännäs fs. Död 1919-05-14 Nyby, Vännäs fs.

 

1.8 Erika Jonsdotter. Född 1858-01-21 Kolksele, Vännäs fs. Död 1906-04-25 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.9 Emma Karolina Jonsson. Född 1860-06-10 Kolksele, Vännäs fs. Död 1906-03-24 Salem, South Dakota (USA).

 

1.10 Mathilda Jonsdotter. Född 1862-04-25 Kolksele, Vännäs fs. Död 1939-08-06 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.11 Albertina Jonsdotter. Född 1864-04-27 Kolksele, Vännäs fs. Död 1866-02-19 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.12 Nils Jonsson. Född 1866-05-14 Kolksele, Vännäs fs. Död 1896-05-15 Högås, Vännäs fs.

 

1.13 Oscar Jonsson. Född 1868-10-22 Kolksele, Vännäs fs. Död 1949-12-13 Högås, Vännäs fs.

 

1.14 Edvard Jonsson. Född 1874-05-29 Kolksele, Vännäs fs. Död 1892-10-26 Kolksele, Vännäs fs.

2 Anders Andersson.Bonde i Harrsele nr 1 - 15/64 mtl. Klar 1847. Född 1824-11-20 Fagernäs, Umeå lfs. Bosatt från 1826 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1843 till 1844 Harrsele, Vännäs fs. Bosatt från 1845 till 1846 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1847 Harrsele, Vännäs fs. Gift med Anna Magdalena Carlsdotter 1847-10-08 Vännäs fs. Död 1891-05-15 Harrsele, Vännäs fs. Uppvuxen i Kolksele. Åren 1843-44 arbetar han som dräng i Harrsele nr 1 hos nybyggaren Carl Mattsson, f. 1804. Åren 1845-46 på hemgården, och från 1847 ånyo i Harrsele hos Carl Mattsson. Senare samma år blir han också först dräng i Harrselefors hos Mats Mattsson, f. 1811 och sedan även gift med dennes dotter Anna Magdalena. Från år 1848 står han som ensam bonde på hemmanet med svärföräldrarna som inhysta. Hemmanet är på 5/64 mtl. Då uppges han också inneha hälften i nybygget Södra Västerselet.   I Södra Västerselet skrivs hans familj liksom svärföräldrarna från år 1855. Efter år 1862 åter igen förtecknad i Harrsele på hemmanet nr 1. Nu är hemmanet på 15/64 mtl. Han uppges då dock vara "skrifven i Södra Västerselet".  Bonde i Harrsele. Från omkr 1861 i Södra Västerselet.

 

Barn med Anna Magdalena Carlsdotter (Född 1829-11-09 Harrsele, Vännäs fs. Död 1907-05-29 Harrsele, Vännäs fs.):

 

2.1 Anders Edvard Anderson. Född 1848-10-02 Harrsele, Vännäs fs. Död 1936-10-15 Hällfors, Vännäs fs.

 

2.2 Carl Andersson. Född 1849-11-23 Harrsele, Vännäs fs. Död 1850-07-13 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.3 Carl Petter Andersson. Född 1851-01-25 Harrsele, Vännäs fs. Död 1851 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.4 Anna Magdalena Andersdotter. Född 1852-06-19 Harrsele, Vännäs fs. Död 1855-10-20 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.5 Carl Petter Andersson Lindberg. Född 1853-08-28 Harrsele, Vännäs fs. Död efter 1921 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.6 Maria Margreta Andersdotter. Född 1854-06-08 Harrsele, Vännäs fs. Död 1857-03-06 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.7 Anna Magdalena Andersdotter. Född 1856-02-02 Harrsele, Vännäs fs. Död 1857-03-14 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.8 Anna Magdalena Andersdotter. Född 1857-05-28 Harrsele, Vännäs fs. Död 1906-04-03 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.9 Maria Helena Andersdotter. Född 1859-08-29 Harrsele, Vännäs fs. Död 1925-02-14 Gräsmyr, Nordmalings fs.

 

2.10 Erik Andersson. Född 1861-02-19 Harrsele, Vännäs fs. Död 1941-02-09 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.11 Charlotta Eugenia Andersdotter. Född 1862-05-12 Södra Västerselet, Vännäs fs.

 

2.12 Augusta Andersdotter. Född 1865-03-26 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1865-05-30 Södra Västerselet, Vännäs fs.

 

2.13 Johannes Andersson. Född 1866-12-16 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1867-08-07 Södra Västerselet, Vännäs fs.

 

2.14 Emma Carolina Andersson. Född 1869-11-21 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1909-02-07 Klintsjö, Vännäs fs.

 

2.15 Johannes Anderson. Född 1871-03-28 Södra Västerselet, Vännäs fs.

 

2.16 Nils Andersson. Född 1872-11-14 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1874-02-17 Södra Västerselet, Vännäs fs.

3 Johan Andersson.Bonde i Åckelsjö nr 1 - 1/16 mtl. Född 1828-03-30 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1850 till 1851 Harrsele, Vännäs fs. Bosatt från 1851 till 1854 Kolksele, Vännäs fs. Lysning Cajsa Stina Carlsdotter 1852-08-22 Vännäs fs. Gift med Cajsa Stina Carlsdotter 1852-10-19 Vännäs fs. Bosatt från 1855 till 1867 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1867 Åckelsjö, Vännäs fs. Död 1886-06-22 Åckelsjö, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Kolksele. År 1850 flyttar han till Harrsele där han nu blir dräng hos brodern Anders Anderssonpå hemmanet nr 1. År 1851 återigen på hemgården där han från året därpå gifter sig (med en kvinna från Södra Västerselet) och står benämnd som dräng.  Från år 1856 blir han istället bonde på hemmanet Fällfors nr 1. Hemmanet han brukar är på 1/64 mtl och uppges då ägas av hans far "Gamla Anders Isacsson i Kolkselet". Förmodligen är detta hemman synonymt med hemmanet "Nybruket" nere vid älven i Fällfors. Den slutsatsen kan man dra då han år 1867 säljer hemmanet till den nye bonden Sven Svensson, som bevisligen bodde just på Nybruket.  Johan och hustrun, som aldrig fick några barn tillsammans, flyttade nu till Åckelsjö, där han istället nu blir bonde på hemmanet nr 1 - 1/16 mtl.   Efter år 1873 är det svårt att säga exakt vad som hänt. Klart är i alla fall att Johan uppges vara "fattig" och att han innan år 1883 (då denna husförhörslängd slutar) står benämnd som f.d. bonde. Hans hemman har troligtvis sålts till Erik Nilsson Ågren (f. 1842) och Johan Alfred Forsgren (f. 1850) som från år 1877 respektive 1878 äger 1/32 mtl vardera i Åckelsjön nr 1.  När han avlider år 1886 är han dock bosatt på svägerskan Fredrika Rosendahls hemman i samma by. Han är då änkling sedan år 1876.

4 Maria Margareta Andersdotter. Bondhustru i Kolksele nr 1 - 1/32 mtl. Född 1834-07-26 Kolksele, Vännäs fs. Lysning Erik Carlsson 1854-06-04 Vännäs fs. Gift med Erik Carlsson 1854-07-07 Vännäs fs. Gift med Sven Jonsson 1868-10-08 Vännäs fs. Död 1897-10-06 Kolksele, Vännäs fs. Greta. När hon gifter sig år 1854, så övertar hon och maken Erik Carlsson hela hemgården från fadern. Maken blir då bonde  på hemmanet nr 1 som skattar för 1/32 mantal.  När maken avlider år 1866, så kommer hon två år senare att gifta om sig med bondsonen Sven Jonsson från Nyby nr 2. Denne övertar nu bondesysslan på hemgården, och uppges också ha varit den som ansvarat för färjeförbindelsen över Umeälven.   Enligt "Vännäs kommuns historia" ska paret även ha drivit ett gästgiveri där förbipasserande kunde ta in.

 

Barn med Erik Carlsson (Född 1831-11-18 Harrsele, Vännäs fs. Död 1866-10-18 Kolksele, Vännäs fs.):

 

4.1 Maria Margareta Ersdotter. Född 1855-06-30 Kolksele, Vännäs fs. Död 1941-11-02 Långsjö, Vännäs fs.

 

4.2 Anna Fredrika Ersdotter. Född 1857-04-25 Kolksele, Vännäs fs. Död 1925-09-30 Fällfors, Vännäs fs.

 

4.3 Erik Eriksson. Född 1859-08-10 Kolksele, Vännäs fs. Död 1941-08-17 Sjöliden, Vännäs fs.

 

4.4 Anders Eriksson. Född 1861-06-08 Kolksele, Vännäs fs. Död 1876-12-28 Kolksele, Vännäs fs.

 

4.5 Johan Eriksson. Född 1863-02-28 Kolksele, Vännäs fs. Död 1933-03-30 Kolksele, Vännäs fs.

 

4.6 Helena Eriksdotter. Född 1865-11-04 Kolksele, Vännäs fs. Död 1866-11-25 Kolksele, Vännäs fs.

 

Barn med Sven Jonsson (Född 1837-09-05 Nyby, Vännäs fs. Död 1893-07-04 Kolksele, Vännäs fs.):

 

4.7 Jonas Svensson. Född 1869-01-10 Kolksele, Vännäs fs. Död 1951-12-14 Böleå, Umeå lfs.

 

4.8 Helena Eufrosyna Svensdotter. Född 1872-01-14 Kolksele, Vännäs fs.

 

4.9 Karl Svensson. Född 1874-09-22 Kolksele, Vännäs fs. Död 1937-06-23.

 

4.10 Anders Svensson. Född 1878-10-24 Kolksele, Vännäs fs. Död 1879-12-22 Kolksele, Vännäs fs.

5 Olof Andersson. Bonde i Näsåker nr 1 - 3/32 mtl. Född 1837-03-01 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Helena Carlsdotter 1859-02-10 Vännäs fs. Bosatt från 1861 Hedlunda, Vännäs fs. Bosatt från 1869 Näsåker, Vännäs fs. Död 1877-01-21 Näsåker, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Kolksele. Gift på hemgården år 1859. År 1861 flyttar familjen till Hedlunda där han nu blir nybyggare.  År 1869 flyttar familjen igen. Denna gång till Näsåker där han blir nybyggare. Ny nybyggare i Hedlunda blir då Nils Hansson (f. 1839).    Nybygget Näsåker äges sedan tidigare till 3/4 av "Anders Isacsson och Emanuel Emanuelsson" i Kolksele. Hemmanet uppges till en början ägas av Kronan, men genom skattebrev den 6/11 1872 så övertar Olof ägandet.   Han blir då bonde där på 3/32 mtl. Hela hemmanet är på 1/8 och övriga 1/32 mtl brukas sedan samma år av bonde Olof Persson (f. 1824).   Efter hans död år 1877 övertas hemgården, som skattar för 3/128 mtl, av hans änka Helena genom arvskifte. Denna fastighet (Näsåker 1:3) köps år 1878 av sonhustrun Per Johan Olofsson och hustrun Anna Fredrika Olsdotter.   Hans hustru Helena avlider år 1885.

 

Barn med Helena Carlsdotter (Född 1836-11-30 Harrsele, Vännäs fs. Död 1885-03-15 Näsåker, Vännäs fs.):

 

5.1 Maria Helena Olofsdotter. Född 1859-05-30 Kolksele, Vännäs fs. Död 1903-12-28 Tvärålund, Degerfors fs.

 

5.2 Anna Fredrika Olsdotter. Född 1861-02-22 Hedlunda, Vännäs fs. Död 1917-10-27 Näsåker, Vännäs fs.

 

5.3 Johannes Olofsson. Född 1863-02-11 Hedlunda, Vännäs fs.

 

5.4 Olof Olofsson. Född 1865-01-14 Hedlunda, Vännäs fs. Död 1877-01-30 Näsåker, Vännäs fs.

 

5.5 Emma Carolina Olofsdotter. Född 1867-01-03 Hedlunda, Vännäs fs. Död 1904-07-09 Hällnäs, Vännäs fs.

 

5.6 Mathilda Olofsdotter. Född 1869-02-05 Näsåker, Vännäs fs. Död 1869-10-05 Näsåker, Vännäs fs.

 

5.7 Mathilda Eleonora Olofsdotter. Född 1870-12-02 Näsåker, Vännäs fs.

 

5.8 Anders Olofsson. Född 1873-05-28 Näsåker, Vännäs fs. Död 1922-02-20 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs.

 

5.9 Albertina Johanna Olofsdotter. Född 1876-05-20 Näsåker, Vännäs fs. Död 1957-05-30 Närsta, Alnö fs (Y).

6 Isac Andersson. Född 1838-08-16 Kolksele, Vännäs fs. Död 1839-05-03 Kolksele, Vännäs fs.

Generation 2

1.1 Anna Christina Jonsdotter. Bondhustru i Fällfors nr 1 - 5/64 mtl år 1921. Född 1845-12-09 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1869 Fällforsbäck, Vännäs fs. Gift med Johan Svensson 1869-01-22 Vännäs fs. Bosatt från 1870-11-18 Fällfors, Vännäs fs. Död 1928-09-22 Fällfors, Vännäs fs. År 1869 lämnar hon hemmet i Kolksele för att gifta sig med bondsonen Johan Svensson, som vid tillfället för giftermålet är dräng på Fällforsbäck nr 1 hos bonden Johan Petter Carlsson (f. 1834).   Kort efter giftermålet ändras makens yrke till "arbetskarl" och år 1870 flyttar paret iväg till hemmanet Fällfors nr 1 där maken nu blir bonde.   I husförhörslängden ser det ut som om paret har kommit över hälften (1/48 mtl) av gamle bonden Per Jonsson Grönlunds (1802-1862) hemman där. Detta genom att köpa den lott som Fredrik Fredriksson i Fällforsbäck år 1870 bekommit från Grönlunds son, Carl Petter Persson (f. 1846). Den andra halvan av detta hemman äges av Jon Persson i Tväråbäck, en son till Per Jonsson Grönlund.  I lagfartsboken finns noterat att Johan Svensson genom köpebrev den 29 september år 1870 först förvärvat fastigheten Fällfors 1:7 (5/96 mtl) av bonden Fredrik Fredriksson (som i sin tur genom kunglig befallningshavare resolution bekommit hemmanet den 28 juni samma år). Sedan har han genom köpebrev upprättat den 28 maj 1877 köpt hemmanet Fällfors 1:13 (i två skiften om 1/96 samt 1/64 mtl, totalt 5/192 mtl) av Jon Persson.  I husförhören efter år 1873 uppges han på hösten år 1878 vara bonde på 5/64 mtl.

 

Barn med Johan Svensson (Född 1840-03-01 Nyby, Vännäs fs. Död 1917-10-07 Fällfors, Vännäs fs.):

 

1.1.1 Anna Eleonora Johansdotter. Född 1869-07-10 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1884-11-22 Fällfors, Vännäs fs.

 

1.1.2 Maria Christina Johansdotter. Född 1874-10-03 Fällfors, Vännäs fs. Död 1947-10-06 Fällfors, Vännäs fs.

 

1.1.3 Emma Carolina Johansdotter. Född 1877-12-10 Fällfors, Vännäs fs. Död 1926-12-02 Fällfors, Vännäs fs.

 

1.1.4 Fredrika Charlotta Johansdotter. Född 1882-11-29 Fällfors, Vännäs fs. Död 1947-08-09 Fällfors, Vännäs fs.

 

1.1.5 Anna Eleonora Johansson. Född 1887-01-10 Fällfors, Vännäs fs.

1.2 Anders Jonsson.Bonde i Kolksele nr 1 - 3/64 mtl. Född 1847-10-07 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1869-12-13 till 1877 Umeå sfs. Bosatt från 1877 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Maria Christina Rönnmark 1878-05-10 Vännäs fs. Död 1921-07-16 Kolksele, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Kolksele. Åren 1869-77 bosatt i Umeå lfs. Därefter åter i Kolksele på hemgården, där han också gifter sig år 1878.   Enligt lagfartsboken för Vännäs socken har han genom upptecknat köpebrev den 12 augusti år 1875 bekommit hälften av faderns hemman, fastigheten Kolksele 1:2 om 3/64 mtl.   Han står därefter framgent (från år 1878 då lagfarten blivit beviljad honom) som bonde på detta hemman. Detta hemman är förmodligen synonymt med föräldrahemmet där han själv är född.

 

Barn med Maria Christina Rönnmark (Född 1858-01-22 Vännäs fs. Död 1925-01-25 Kolksele, Vännäs fs.):

 

1.2.1 Anton Georg Andersson. Född 1879-09-10 Kolksele, Vännäs fs. Död 1941-04-25 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.2.2 Ida Maria Andersdotter. Född 1881-07-20 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.2.3 Anna Olivia Andersson. Född 1884-09-27 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.2.4 Hilda Alexina Andersdotter. Född 1886-03-23 Kolksele, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

1.2.5 Johan Ernfrid Andersson. Född 1887-09-23 Kolksele, Vännäs fs. Död 1963-11-18 Vännäsby, Vännäs fs.

 

1.2.6 Naima Adriana Ingeborg Andersson. Född 1902-08-30 Kolksele, Vännäs fs. Död 1959-08-06 Torsåker, Hammarby fs (C).

1.3 Jonas Jonsson.Bonde i Kolksele nr 1 - 3/64 mtl. Född 1849-03-04 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Helena Carlsdotter 1873-07-18 Vännäs fs. Död 1897-05-17 Kolksele, Vännäs fs.Gift på hemgården i Kolksele år 1873. Efter faderns död år 1877 så blir han bonde där på hälften av faderns hemman (tidigare har han varit benämnd "bondson"), nämligen fastigheten Kolksele 1:3. Mantalet är på 3/64.  Hans hemmandel utgör en avstyckning från stamhemmanet som brukas av brodern Anders. Detta kan man lista ut bland annat genom att hans familj återfinns på egen sida i husförhörslängden.

 

Barn med Helena Carlsdotter (Född 1848-03-11 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1931-05-28 Kolksele, Vännäs fs.):

 

1.3.1 Jonas Jonsson. Född 1873-11-26 Kolksele, Vännäs fs. Död 1934-03-04 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.3.2 Karl Johan Jonsson. Född 1875-08-27 Kolksele, Vännäs fs. Död 1955-11-18 Västomån, Degerfors fs.

 

1.3.3 Maria Helena Jonsson. Född 1876-11-26 Kolksele, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

1.3.4 Oskar Jonsson. Född 1879-03-05 Kolksele, Vännäs fs. Död 1961-08-18 Nyby, Vännäs fs.

 

1.3.5 Erik Jonsson. Född 1881-08-03 Kolksele, Vännäs fs. Död 1885-07-14 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.3.6 Hanna Mathilda Jonsson. Född 1884-08-04 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.3.7 Eric Jonsson Arnold. Född 1887-05-15 Kolksele, Vännäs fs. Död 1935-01-06 Clarno, South Dakota (USA).

 

1.3.8 Nils Jonsson. Född 1890-02-18 Kolksele, Vännäs fs. Död 1973-11 Seattle, Washington (USA).

 

1.3.9 Nanny Elvina Jonsson. Född 1893-02-15 Kolksele, Vännäs fs. Död 1973-06-08 Ängelholm, Ängelholms fs (L).

1.4 Karl Jonsson. Bonde i Högås nr 1 - 3/64 mtl. Född 1850-07-05 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Anna Lovisa Mattsdotter 1872-11-15 Vännäs fs. Bosatt från 1873-11-15 Högås, Vännäs fs. Bosatt från 1897-11-20 Åsele fs. Bosatt från 1903-11-20 Högås, Vännäs fs. Död efter 1921 Högås, Vännäs fs. "Kal Jonsa på Högås". Född och uppvuxen i Kolksele på hemmanet nr 1. År 1872 gifter han sig på hemgården med en bondedotter från Harrselefors.  Paret flyttar året därpå till Högås nr 1 där han nu övertar sin faders kronoskattehemman och blir bonde. Mantalet är på 3/64.   Karl Jonsson har berättat om en resa från Umeå 1867. Berättelsen finns med i boken "Vännäs kommuns historia":  "Karl var då 17 år och följde sin far Jon Andersson efter ett varulass, som skulle fraktas till Åsele. De körde med en ung bångstyrig häst och i Norrforsbacken möttde de en fora som kom från andra hållet. Unghästen skyggade, satte sig på hasorna och rände ena bakbenet ut i körbanan. Den mötande forans ena hjul gick över benet på hästen, som gick av nedanför knäet. Man samlade ihop några gubbar, drog hästen upp till stallet hos "Räven i Norrfors", hängde upp hästen i en spilta och spjälkade benet. Så fick sonen Karl gå hem till Högås efter mat och Jon stannade kvar för att se till sin häst. Efter fyra veckor var hästen så pass återställd att den kunde gå hem till Högås på egna ben. Ett annat äventyr med samma häst inträffade några år senare, då Karl Jonsson skulle gräva en brunn. På 3-4 meters djup påträffades en stor sten. En kätting fästes runt stenen och hästen spändes för. Just när stenen kom upp mot kanten föll hästen omkull och åkte baklänges ner i brunnen. Sedan man samlat alla grannar till hjälp, lyckades man dra upp hästen ur brunnen närmast oskadd. - Den märra gick inte att dräpa, var Karl Jonssons kommentar många år senare."

 

Barn med Anna Lovisa Mattsdotter (Född 1843-01-02 Harrselefors, Vännäs fs. Död efter 1921 Högås, Vännäs fs.):

 

1.4.1 Karl Karlsson. Född 1873-11-21 Högås, Vännäs fs. Död 1942-03-21 Högås, Vännäs fs.

 

1.4.2 Anna Fredrika Karlsdotter. Född 1875-03-17 Högås, Vännäs fs. Död 1957-09-06 Åsele, Åsele fs.

 

1.4.3 Erik Carlsson. Född 1877-03-24 Högås, Vännäs fs. Död 1878-07-18 Högås, Vännäs fs.

 

1.4.4 Hulda Maria Karlsdotter. Född 1879-04-20 Högås, Vännäs fs. Död 1926-10-04 Åsele, Åsele fs.

 

1.4.5 Emma Carolina Karlsdotter. Född 1881-01-21 Högås, Vännäs fs.

 

1.4.6 Johan Karlsson. Född 1883-08-25 Högås, Vännäs fs. Död 1970-06-28 Vännäsby, Vännäs fs.

 

1.4.7 Erik Karlsson. Född 1885-11-09 Högås, Vännäs fs. Död 1886-01-08 Högås, Vännäs fs.

 

1.4.8 Erik Carlstrom. Född 1888-10-14 Högås, Vännäs fs. Död Canada.

1.5 Johan Jonsson.Bonde i Stärkesmark nr 2 - 5/64 mtl. Född 1851-11-04 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1871 till 1873 Åckelsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1873 till 1874 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1874 Stärkesmark, Vännäs fs. Gift med Anna Fredrika Jakobsdotter 1874-12-18 Vännäs fs. Död 1934-07-20 Stärkesmark, Vännäs fs. Lämnar år 1871 hemgården då han istället blir dräng i Åckelsjö nr 1 hos sin farbror Johan Andersson (f. 1828). Han blir kvar där till år 1873, då han återvänder till hemgården.   Året därpå flyttar han iväg till Stärkesmark där han gifter sig med dottern till bonden Jakob Jakobsson (f. 1831) på hemmanet nr 2. I samband med giftermålet och svärföräldrarnas frånfälle samma år blir han själv bonde där och förfogar då över 5/64 mtl.

 

Barn med Anna Fredrika Jakobsdotter (Född 1857-05-18 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1929-08-17 Stärkesmark, Vännäs fs.):

 

1.5.1 Johan Edvard Johansson. Född 1876-02-11 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1958-01-12 Stärkesmark, Vännäs fs.

 

1.5.2 Erik Johansson. Född 1879-07-15 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1879-07-15 Stärkesmark, Vännäs fs.

 

1.5.3 Hanna Maria Johansdotter. Född 1880-11-12 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1972-07-10 Stärkesmark, Vännäs fs.

 

1.5.4 Emma Kristina Johansdotter. Född 1882-07-05 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1882-07-20 Stärkesmark, Vännäs fs.

 

1.5.5 Karl Oskar Johansson. Född 1889-05-22 Stärkesmark, Vännäs fs.

 

1.5.6 Hulda Fredrika Johansdotter. Född 1890-11-04 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1890-11-26 Stärkesmark, Vännäs fs.

 

1.5.7 Erik Konrad Johansson. Född 1891-11-28 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1977-08-23 Vännäsby, Vännäs fs.

 

1.5.8 Anna Emelia Johansdotter. Född 1893-07-16 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1980-01-23 Vännäsby, Vännäs fs.

1.6 Erik Jonsson.Bosatt i Clarno, South Dakota (USA). Född 1853-09-27 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1873 till 1874 Stärkesmark, Vännäs fs. Bosatt från 1874 Jämteböle, Vännäs fs. Gift med Anna Stina Johansdotter 1874-11-30 Vännäs fs. Emigrerade 1882-06-15 Nordamerika. Död 1928-10-22 Salem, South Dakota (USA). År 1873 lämnar han hemgården och blir då dräng i Stärkesmark nr 2 hos brodern Johan Jonsson (f. 1851).  År 1874 flyttar han istället till byn Jämteböle där han gifter sig med en fosterdotter till bonden Carl Hansson på hemmanet nr 2. I samband med detta övertar han också hemmanet som är på 3/32 mtl. Från år 1882 har han och hustrun en fosterson: Karl Edvard Lundgren (f. 1879-10-19), som tillsammans med dem emigrerar till Nordamerika samma år.  De emigrerar till Sioux Falls i South Dakota, men uppges sedan slutgiltigt hamna i Salem också det i South Dakota. I Amerika har de fosterbarnen Paul Jonsson och Mr Erik Arnold. Det sistnämnda enligt Tore Nilsson, Vännäs.  Erick Arnold Erickson är ett syskonbarn till honom. Paret har år 1920 en general farm i Clarno township, Lake, South Dakota (USA).

1.7 Maria Helena Jonsdotter. Flyttar 1902-4-30 till Umeå lfs, Pengfors senare. Född 1855-11-01 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1879-11-23 Långnäs, Vännäs fs. Gift med Johan Edvard Johansson 1880-01-02 Vännäs fs. Bosatt från 1883-01-27 Vännäs, Vännäs fs. Bosatt från 1899-10-10 Kyrkoherdebostället, Vilhelmina fs. Bosatt från 1902-04-30 Umeå lfs. Bosatt från 1909-11-22 Nyby, Vännäs fs. Död 1919-05-14 Nyby, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Kolksele. År 1880 flyttar hon till Långnäs och hemmanet nr 1 där hon gifter sig med en bondson.   Paret bor där i tre år innan de flyttar, och istället köper sig ett hemman i Vännäs nr 2. Maken blir nu bonde där på 1/32 mtl.  År 1899 flyttar familjen till kyrkoherdebostället i Vilhelmina där de bor fram till år 1902 då de flyttar till Umeå lfs.    Hon blir änka år 1903. Efter det flyttar hon år 1909 till Vännäs fs där hon nu blir hemmansägare på Nyby nr 5. Med på flytten följer barnen Alfred och Hulda Maria. Hemmanet är på 289/24576 mtl. Hon avlider där år 1919.

 

Barn med Johan Edvard Johansson (Född 1852-04-03 Långnäs, Vännäs fs. Död 1903-12-23.):

 

1.7.1 Johan Konrad Johansson. Född 1877-12-20 Kolksele, Vännäs fs. Död 1942-12-17 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

 

1.7.2 Hulda Maria Johansson. Född 1882-02-01 Långnäs, Vännäs fs. Död 1883-08-01 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.7.3 Erik Johansson. Född 1883-03-10 Vännäs, Vännäs fs. Död 1955-07-18 Ekeby, Alsike fs (AB).

 

1.7.4 Karl Johansson. Född 1886-10-05 Vännäs, Vännäs fs. Död 1977-03-17 Skellefteå, Skellefteå lfs.

 

1.7.5 Oskar Johansson. Född 1889-04-04 Vännäs, Vännäs fs. Död mellan 1920 och 1930 Brasilien.

 

1.7.6 Hulda Maria Johansdotter. Född 1893-11-23 Vännäs, Vännäs fs. Död 1969-08-28 Pengfors, Vännäs fs.

 

1.7.7 Alfred Johansson. Född 1898-08-10 Vännäs, Vännäs fs. Död 1924-11-19 Nyby, Vännäs fs.

1.8 Erika Jonsdotter.Inhyst i Kolksele. Född 1858-01-21 Kolksele, Vännäs fs. Död 1906-04-25 Kolksele, Vännäs fs. Bor inhyst med föräldrarna livet ut på brodern Anders Jonssons hemman.

1.9 Emma Karolina Jonsson.Bondhustru i Brookfield Township. Född 1860-06-10 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1878 till 1882 Jämteböle, Vännäs fs. Bosatt från 1882 till 1884 Kolksele, Vännäs fs. Gift med John Jacobson 1884. Emigrerade 1884-02-03 Nordamerika. Död 1906-03-24 Salem, South Dakota (USA). Född och uppvuxen i Kolksele. Från år 1878 är hon piga i Jämteböle nr 2 hos bonden och brodern Erik Jonsson (f. 1853). När denne emigrerar till Nordamerika år 1882 återvänder hon till hemgården. Därifrån emigrerar hon själv till Nordamerika år 1884.  Där hamnar hon förmodligen rätt omgående i Salem i South Dakota där hon gifter sig samma år med Johan Jacobsson. I Amerika kallar de sig dock John Jacobson och Emma Jonson. De blir där bosatta i Mccook County och bor år 1900 i Brookfield Township där maken är bonde. Hon avlider där år 1906.  Maken gifter om sig år 1909 med en kvinna vid namn Mary Swanberg som är född omkring år 1871.

 

Barn med John Jacobson (Född 1856-01-14 Hällfors, Vännäs fs. Död 1944-02-29 McCook, South Dakota (USA).):

 

1.9.1 John Emil Jacobson. Född 1885-09-01 Brookfield, South Dakota (USA).

 

1.9.2 Victor Albin Jacobson. Född 1886-12-13 Brookfield, South Dakota (USA). Död 1966-08-15 Winfred, Lake, South Dakota (USA).

 

1.9.3 Theresa Evelyn Jacobson. Född 1890-02-03 Brookfield, South Dakota (USA).

 

1.9.4 Richard Ossian Jacobson. Född 1894-02-28 Brookfield, South Dakota (USA).

 

1.9.5 Edward Fridolf Jacobson. Född 1896-01-28 Brookfield, South Dakota (USA).

 

1.9.6 Hilma G Jacobson. Född 1898-03 Brookfield, South Dakota (USA).

 

1.9.7 Carl Arthur Jacobson. Född 1901-07-14 Brookfield, South Dakota (USA). Död 1990-04-06 Los Angeles, California (USA).

1.10 Mathilda Jonsdotter.Torparhustru i Högås nr 1. Född 1862-04-25 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1878-10-24 Umeå sfs. Gift med Anders Jonsson Lyxén 1884-06-01 Linde, Hardemo fs (T). Bosatt från 1888 Kolksele, Vännäs fs. Död 1939-08-06 Kolksele, Vännäs fs.År 1878 lämnar hon hemgården i Kolksele och flyttar till Umeå stad.   Från omkring år 1888 (exakt datum finns ej angivet) återfinns hon återigen i Kolksele. Denna gång är hon gift och maken, som är från Linde i Örebro län, står benämnd som arbetare på brodern Anders Jonssons hemman. Där år 1893.  Handlande- och torparhustru i Kolksele nr 1. Bosatt i Högås 1921.

 

Barn med Anders Jonsson Lyxén (Född 1853-08-26 Linde, Hardemo fs (T). Död 1927-09-11 Kolksele, Vännäs fs.):

 

1.10.1 Anders Ernfrid Lyxzén. Född 1885-10-17 Linde, Hardemo fs (T). Död 1965-05-20 Hanna, Alberta (CANADA).

 

1.10.2 Olga Viktoria Lyxén. Född 1893-09-21 Kolksele, Vännäs fs. Död 1900-08-30 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.10.3 Ernst Henrik Lyxén. Född 1897-01-19 Kolksele, Vännäs fs. Död 1900-08-24 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.10.4 Fritz Emil Lyxén. Född 1897-01-19 Kolksele, Vännäs fs. Död 1974-07-31 Vännäs, Vännäs fs.

1.11 Albertina Jonsdotter.Född 1864-04-27 Kolksele, Vännäs fs. Död 1866-02-19 Kolksele, Vännäs fs.

1.12 Nils Jonsson. Bonde i Högås nr 1 - 5/128 mtl. Född 1866-05-14 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1885 till 1885 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1885-10-12 till 1886 Byn, Sköns fs (Y). Bosatt från 1885-10-15 till 1892 Högom, Sköns fs (Y). Bosatt från 1892-02-27 Högås, Vännäs fs. Död 1896-05-15 Högås, Vännäs fs. Han blir år 1885 dräng i Fällfors nr 1 hos svågern Jonas Svensson (f. 1840). Därifrån flyttar han samma år till Sköns församling där han är arbetare i byn Högom fram till år 1892.   Efter år 1892 återvänder han till Vännäs socken och blir då istället bonde på Högås nr 1. Hemmanet där är på 5/128 mtl. Födelsedatumet är nu ändrat till den 10 juni i husförhörslängden.  Hemmanet har han bekommit genom en skriftlig afhandling den 1 december 1891 enligt lagfartsboken. Säljare är Erik Olofsson och Johan Edvard Eriksson.  Detta hemman har beteckningen Högås 1:6 och övertas efter hans tidiga död år 1896 av brodern Oskar. Nils var själv ogift.

1.13 Oscar Jonsson.Bonde i Högås nr 1 - 5/128 mtl. Född 1868-10-22 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1885 till 1887 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1887-10-15 till 1891-10-12 Umeå sn. Bosatt från 1891-10-12 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1896-11-17 Högås, Vännäs fs. Gift med Maria Johanna Nilsson 1902-03-21 Vännäs fs. Död 1949-12-13 Högås, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Kolksele. Åren 1885-87 arbetar han som dräng hos systern Anna Kristina Jonsdotter på hemmanet Fällfors nr 1. Därefter åren 1887-91 bosatt i Umeå socken.  Åter på hemgården i Kolksele från år 1891 där han nu står benämnd som arbetare.  År 1896 flyttar han till byn Högås där han samma år bekommit fastigheten Högås 1:6 av den då avlidne brodern Nils Jonsson.  Genom köpebrev upprättat den 12 juli år 1904 säljs och avsöndras en del av hemmanet, lägenheten Fridhem nr 6 (om 25 ar), till Högås nykterhetsvänners byggnadsförening.

 

Barn med Maria Johanna Nilsson (Född 1877-08-10 Nyby, Vännäs fs. Död 1952-12-02 Högås, Vännäs fs.):

 

1.13.1 Karl Oskar Evert Jonsson. Född 1902-11-02 Högås, Vännäs fs. Död 1903-04-08 Högås, Vännäs fs.

 

1.13.2 Anna Elfrida Jonsson. Född 1904-05-18 Högås, Vännäs fs. Död 1980-07-13 Boden, Överluleå fs (BD).

 

1.13.3 Signe Maria Jonsson. Född 1907-07-15 Högås, Vännäs fs. Död 1989-01-04 Högås, Vännäs fs.

 

1.13.4 Karl Evert Jonsson. Född 1913-08-31 Högås, Vännäs fs. Död 1915-04-28 Högås, Vännäs fs.

1.14 Edvard Jonsson. Född 1874-05-29 Kolksele, Vännäs fs. Död 1892-10-26 Kolksele, Vännäs fs.

2.1 Anders Edvard Anderson. Bonde i Fällfors nr 1 - 5/96 mtl år 1933. Född 1848-10-02 Harrsele, Vännäs fs. Bosatt från 1870 Orrböle, Vännäs fs. Gift med Agatha Hörnberg 1870-11-16 Vännäs fs. Bosatt från 1872 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Anna Kajsa Silfver 1891-06-28 Vännäs fs. Gift med Maria Alfrida Appelfeldt 1916-09-09 Vännäs fs. Död 1936-10-15 Hällfors, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Harrsele. Från år 1870 bosatt i Orrböle där han äktar en dotter till bonden Johan Hörnberg (f. 1805). År 1872 flyttar paret till Fällfors nr 1 där han nu blir brukare. I nästa husförhörslängd (från år 1873) står han istället benämnd som bonde och nu är hemmanet på 5/96 mtl.  Efter år 1911 står han istället som f.d. bonde på hemmanet. Efter år 1921 står hans familj förtecknad under bonden Oskar Nordströms (f. 1883) på "Lustigmarken" i Fällfors. Då är hemmansstorleken 5/96 mtl.

 

Barn med Agatha Hörnberg (Född 1852-02-07 Orrböle, Vännäs fs. Död 1888-10-21 Fällfors, Vännäs fs.):

 

2.1.1 Agatha Eufrosyna Andersdotter. Född 1871-10-25 Fällfors, Vännäs fs.

 

2.1.2 Anders Andersson. Född 1873-11-08 Fällfors, Vännäs fs. Död 1875-04-04 Fällfors, Vännäs fs.

 

2.1.3 Anders Nygren. Född 1875-10-26 Fällfors, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

2.1.4 Johan Edvard Andersson. Född 1877-12-13 Fällfors, Vännäs fs. Död 1878-02-13 Fällfors, Vännäs fs.

 

2.1.5 Anna Kristina Andersson. Född 1879-04-06 Fällfors, Vännäs fs. Död 1879-05-10 Fällfors, Vännäs fs.

 

2.1.6 Anna Erika Andersdotter. Född 1880-12-15 Fällfors, Vännäs fs. Död 1881-08-20 Fällfors, Vännäs fs.

 

2.1.7 Johan Edvard Andersson. Född 1882-07-09 Fällfors, Vännäs fs. Död 1882-12-27 Fällfors, Vännäs fs.

 

2.1.8 Anna Kristina Andersdotter. Född 1883-11-26 Fällfors, Vännäs fs. Död 1884-02-10 Fällfors, Vännäs fs.

 

2.1.9 Johan Ossian Andersson. Född 1886-09-21 Fällfors, Vännäs fs. Död 1888-10-08 Fällfors, Vännäs fs.

 

Barn med Maria Alfrida Appelfeldt (Född 1882-01-04 Vännäs fs. Död 1961-03-25 Vännäs, Vännäs fs.):

 

2.1.10 Lilly Maria Andersson. Född 1917-04-01 Fällfors, Vännäs fs. Död 1999-03-26 Gräsmyr, Nordmalings fs.

 

2.1.11 Valborg Emilia Andersson. Född 1918-11-14 Fällfors, Vännäs fs. Död 2003-02-14 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.1.12 Nansi Alice Andersson. Född 1920-02-17 Fällfors, Vännäs fs.

 

2.1.13 Betty Irene Andersson. Född 1921-09-24 Fällfors, Vännäs fs.

 

2.1.14 Iris Frideborg Andersson. Född 1923-07-12 Fällfors, Vännäs fs.

2.2 Carl Andersson.Född 1849-11-23 Harrsele, Vännäs fs. Död 1850-07-13 Harrsele, Vännäs fs.

2.3 Carl Petter Andersson. Född 1851-01-25 Harrsele, Vännäs fs. Död 1851 Harrsele, Vännäs fs.

2.4 Anna Magdalena Andersdotter. Född 1852-06-19 Harrsele, Vännäs fs. Död 1855-10-20 Harrsele, Vännäs fs.

2.5 Carl Petter Andersson Lindberg. Bonde och skräddare i Harrsele. Född 1853-08-28 Harrsele, Vännäs fs. Bosatt från 1874 till 1883 Södra Västerselet, Vännäs fs. Gift med Maria Margareta Ersdotter 1874-06-23 Vännäs fs. Bosatt från 1883 Harrsele, Vännäs fs. Skild från Maria Margareta Ersdotter 1890-06-11 Vännäs fs. Bosatt från 1898 till 1903 Umeå sfs. Död efter 1921 Harrsele, Vännäs fs.

 

Barn med Maria Margareta Ersdotter (Född 1851-12-08 Vännäs fs.):

 

2.5.1 Hulda Maria Karlsdotter. Född 1875-07-02 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1948-10-23 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.5.2 Oskar Karlsson Lundberg. Född 1876-10-29 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1963-08-06 Söderhamn, Söderhamns fs.

 

2.5.3 Ida Helena Karlsdotter Lundberg. Född 1880-05-03 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1930-06-07 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD).

2.6 Maria Margreta Andersdotter. Född 1854-06-08 Harrsele, Vännäs fs. Död 1857-03-06 Harrsele, Vännäs fs.

2.7 Anna Magdalena Andersdotter. Född 1856-02-02 Harrsele, Vännäs fs. Död 1857-03-14 Harrsele, Vännäs fs.

2.8 Anna Magdalena Andersdotter. Bondhustru i Harrsele nr 1 - 1/32 mtl. Född 1857-05-28 Harrsele, Vännäs fs. Gift med Johan Lindgren 1876-06-18 Vännäs fs. Död 1906-04-03 Harrsele, Vännäs fs.

 

Barn med Johan Lindgren (Född 1846-01-04 Vännäs fs. Död 1913-03-28 Harrsele, Vännäs fs.):

 

2.8.1 Johannes Lindgren. Född 1876-11-12 Harrsele, Vännäs fs. Död 1876-11-14 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.8.2 Johan Edvard Lindgren. Född 1880-09-21 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.8.3 Hanna Maria Lindgren. Född 1883-06-20 Harrsele, Vännäs fs. Död Canada.

 

2.8.4 Charlotta Eugenia Lindgren. Född 1885-07-26 Harrsele, Vännäs fs. Död 1960-03-19 Vännäs fs.

 

2.8.5 Oskar Lindgren. Född 1888-07-29 Harrsele, Vännäs fs. Död 1950-04-14 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.8.6 Nils Arvid Lindgren. Född 1891-02-07 Harrsele, Vännäs fs. Död 1967-10-01 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.8.7 Frida Evelina Lindgren. Född 1894-09-19 Harrsele, Vännäs fs. Död 1955-03-18 Umeå södra kbfd.

 

2.8.8 Axel Helmer Lindgren. Född 1897-06-23 Harrsele, Vännäs fs. Död 1979-03-26 Sörfors, Umeå lfs.

2.9 Maria Helena Andersdotter. Torparhustru i Gräsmyr. Född 1859-08-29 Harrsele, Vännäs fs. Gift med Johan Persson 1881-12-04 Vännäs fs. Bosatt från 1881-12-11 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1925-02-14 Gräsmyr, Nordmalings fs. Har en fosterdotter Maria Augusta, f. 1888-3-14 i Nordmaling. Hon är gift Brändström i Gräsmyr. Har även en fosterson Johan Einar Valdemar Nilsson, f. 1906-8-1 i Vännäs. Han är systern Emma Karolinas sistfödda son.

 

Barn med Johan Persson (Född 1855-09-30 Nordmalings fs.):

 

2.9.1 Johan Oskar Johansson. Född 1882-09-07 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1883-05-27 Gräsmyr, Nordmalings fs.

2.10 Erik Andersson.Bonde i Harrsele nr 1 - 5/64 mtl år 1921. Född 1861-02-19 Harrsele, Vännäs fs. Gift med Sofia Johanna Olofsdotter 1884-11-22 Vännäs fs. Död 1941-02-09 Harrsele, Vännäs fs. Hustrun var vid sin död år 1959 församlingens äldsta - 95 år gammal.

 

Barn med Sofia Johanna Olofsdotter (Född 1863-12-27 Ramsele, Degerfors fs. Död 1959-02-01 Vännäs fs.):

 

2.10.1 Erik Nestor Andersson. Född 1885-10-17 Harrsele, Vännäs fs. Död före 1950.

 

2.10.2 Sofia Vilhelmina Eriksson. Född 1886-12-29 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.10.3 Nils Erhard Eriksson. Född 1889-03-16 Harrsele, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

2.10.4 Emma Evelina Eriksson. Född 1890-09-11 Harrsele, Vännäs fs. Död 1958-07-04 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.10.5 Olof Albin Eriksson. Född 1892-07-22 Harrsele, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

2.10.6 Agnes Kristina Eriksson. Född 1895-01-13 Harrsele, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

2.10.7 Anna Emilia Eriksson. Född 1896-05-06 Harrsele, Vännäs fs. Död 1980-12-06 Tvärålund, Vindelns fs.

 

2.10.8 Nanny Viktoria Eriksson. Född 1898-09-18 Harrsele, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

2.10.9 Ruth Ingeborg Andersson. Född 1900-09-29 Harrsele, Vännäs fs. Död 1991-02-09 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.10.10 Alma Eriksson. Född 1902-08-19 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.10.11 Harry Valdemar Eriksson. Född 1904-08-26 Harrsele, Vännäs fs. Död 1918-11-22 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.10.12 Elsa Margareta Eriksson. Född 1906-05-27 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.10.13 Valborg Alice Eriksson. Född 1911-09-22 Harrsele, Vännäs fs. Död 1999-01-21 Vännäs, Vännäs fs.

2.11 Charlotta Eugenia Andersdotter.Bondhustru i Mjösjö nr 3 - 3/32 mtl. Född 1862-05-12 Södra Västerselet, Vännäs fs. Gift med Carl Carlsson Sjöström 1883-04-12 Vännäs fs.

 

Barn med Carl Carlsson Sjöström (Född 1858-09-23 Nygård, Vännäs fs.):

 

2.11.1 Hanna Charlotta Sjöström. Född 1884-02-23 Mjösjö, Vännäs fs.

 

2.11.2 Oskar Sjöström. Född 1885-09-22 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1982-05-13 Mjösjö, Vännäs fs.

 

2.11.3 Frida Vilhelmina Sjöström. Född 1887-09-22 Mjösjö, Vännäs fs.

 

2.11.4 Hilma Kristina Sjöström. Född 1889-10-24 Mjösjö, Vännäs fs.

 

2.11.5 Nils Helmer Sjöström. Född 1892-09-03 Mjösjö, Vännäs fs.

 

2.11.6 Emmelie Maria Sjöström. Född 1894-08-27 Mjösjö, Vännäs fs.

 

2.11.7 Frans Otto Sjöström. Född 1896-12-13 Mjösjö, Vännäs fs.

 

2.11.8 Karl Eugén Sjöström. Född 1900-11-07 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1984-01-27 Umeå, Ålidhems fs.

2.12 Augusta Andersdotter.Född 1865-03-26 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1865-05-30 Södra Västerselet, Vännäs fs.

2.13 Johannes Andersson.Född 1866-12-16 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1867-08-07 Södra Västerselet, Vännäs fs.

2.14 Emma Carolina Andersson. Bondhustru i Klintsjö nr 1 - 3/64 mtl. Född 1869-11-21 Södra Västerselet, Vännäs fs. Gift med Nils Andersson 1896-04-12 Vännäs fs. Död 1909-02-07 Klintsjö, Vännäs fs.

 

Barn med Nils Andersson (Född 1871-01-04 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1936-01-18 Klintsjö, Vännäs fs.):

 

2.14.1 Signe Desideria Nilsson. Född 1898-01-30 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1979-09-20 Innergård, Vännäs fs.

 

2.14.2 Agas Gottner Nilsson. Född 1899-01-13 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1899-02-16 Klintsjö, Vännäs fs.

 

2.14.3 Agas Alfons Nilsson. Född 1900-08-02 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1985-03-11 Västra Spöland, Vännäs fs.

 

2.14.4 Ernst Ragnar Nilsson. Född 1904-02-05 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1979-12-14 Klintsjö, Vännäs fs.

 

2.14.5 Agda Emelia Nilsson. Född 1905-04-08 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1907-01-17 Klintsjö, Vännäs fs.

 

2.14.6 Johan Einar Valdemar Nilsson. Född 1906-08-01 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1986-06-25 Umeå, Ålidhems fs.

2.15 Johannes Anderson.Emigrerar 1893-5-9 till Nordamerika. Född 1871-03-28 Södra Västerselet, Vännäs fs. Emigrerade 1893-05-09 Nordamerika.

2.16 Nils Andersson.Född 1872-11-14 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1874-02-17 Södra Västerselet, Vännäs fs.

4.1 Maria Margareta Ersdotter. Bondhustru i Långsjö nr 1 - 17/256 mtl. Född 1855-06-30 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1874 Långsjö, Vännäs fs. Gift med Johan Jonsson 1874-05-25 Vännäs fs. Död 1941-11-02 Långsjö, Vännäs fs. Lämnar hembyn Kolksele år 1874 och flyttar till Långsjö nr 1. Där blir hon gift med en bondson på gården. Maken övertar i samband med giftermålet en del av faderns stamhemman. Hemmanets mantal är 17/256. Från 1893 står hon och maken som inhyses på hemmanet.

 

Barn med Johan Jonsson (Född 1851-12-06 Långsjö, Vännäs fs. Död 1927-12-26 Långsjö, Vännäs fs.):

 

4.1.1 Jonas Johansson. Född 1874-11-05 Långsjö, Vännäs fs. Död 1880-10-28 Långsjö, Vännäs fs.

 

4.1.2 Maria Johanna Johansdotter. Född 1876-04-29 Långsjö, Vännäs fs. Död 1880-10-12 Långsjö, Vännäs fs.

 

4.1.3 Johan Johansson. Född 1877-05-24 Långsjö, Vännäs fs. Död 1878 Långsjö, Vännäs fs.

 

4.1.4 Anna Margareta Johansdotter. Född 1878-03-28 Långsjö, Vännäs fs. Död 1965-07-03 Vitvattnet, Bjurholms fs.

 

4.1.5 Johan Edvard Johansson. Född 1880-06-25 Långsjö, Vännäs fs. Död 1966-08-23 Vännäsby, Vännäs fs.

 

4.1.6 Maria Johanna Johansdotter. Född 1882-06-13 Långsjö, Vännäs fs. Död 1936-01-28 Portland, Oregon (USA).

 

4.1.7 Jonas Johansson. Född 1884-08-24 Långsjö, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

4.1.8 Erik Johansson. Född 1887-05-31 Långsjö, Vännäs fs. Död 1971-12-30 Vännäs fs.

 

4.1.9 Eugenia Johanna Johansdotter. Född 1890-03-31 Långsjö, Vännäs fs. Död 1905-09-27 Långsjö, Vännäs fs.

 

4.1.10 Hulda Evelina Johansdotter. Född 1893-01-14 Långsjö, Vännäs fs. Död 1893-01-21 Långsjö, Vännäs fs.

 

4.1.11 Oskar Johansson. Född 1894-09-15 Långsjö, Vännäs fs. Död 1894-09-29 Långsjö, Vännäs fs.

 

4.1.12 Hulda Evelina Johansdotter. Född 1896-03-03 Långsjö, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

4.1.13 Oskar Tiodolf Johansson. Född 1899-12-31 Långsjö, Vännäs fs. Död 1924-03-05 Långsjö, Vännäs fs.

4.2 Anna Fredrika Ersdotter.Bondhustru i Fällfors nr 1 - 5/96 mtl. Född 1857-04-25 Kolksele, Vännäs fs. Döpt 1857-04-25 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1887 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Jonas Svensson 1887-05-15 Vännäs fs. Död 1925-09-30 Fällfors, Vännäs fs.Lämnar hembyn Kolksele år 1887, och flyttar över Umeälven till byn Fällfors där hon blir bondhustru på hemmanet nr 1 - "Nybruket". Hemmanet har en storlek på 5/36 mtl. Efter det att maken dött och barnen gift sig bor Anna Fredrika kvar på Nybruket som inhyst. När hon avlider är det sonen Johan Jonsson som är bonde där.

 

Barn med Jonas Svensson (Född 1861-12-16 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1917-07-25 Fällfors, Vännäs fs.):

 

4.2.1 Karl Oskar Jonsson. Född 1888-06-14 Fällfors, Vännäs fs. Död 1962-11-03 Pengfors, Vännäs fs.

 

4.2.2 Hilma Maria Jonsson. Född 1890-03-19 Fällfors, Vännäs fs. Död 1960-06-01 Vännäsby, Vännäs fs.

 

4.2.3 Signe Fredrika Jonsson. Född 1892-05-12 Fällfors, Vännäs fs. Död 1959-12-05 Långnäs, Vännäs fs.

 

4.2.4 Johan Ernfrid Jonsson. Född 1894-12-23 Fällfors, Vännäs fs. Död 1977-03-23 Hällfors, Vännäs fs.

 

4.2.5 Nanny Alfrida Jonsson. Född 1899-05-19 Fällfors, Vännäs fs. Död 1940-12-23 Fällfors, Vännäs fs.

4.3 Erik Eriksson.Bonde i Sjöliden nr 1 - 1/16 mtl. Född 1859-08-10 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1884 Sjöliden, Vännäs fs. Gift med Anna Katarina Andersdotter 1884-06-14 Vännäs fs. Död 1941-08-17 Sjöliden, Vännäs fs. Begravd 1941-08-24 Vännäs fs.Född och uppvuxen i Kolksele. År 1884 lämnar han hemgården och gifter sig då istället i byn Sjöliden med dotter på gården där. Efter giftermålet övertar Erik sin svärfars hemman där. Mantalet är från början på 3/64, men detta uppges "fr.o.m. 1894" vara på 3/32 mtl."  Genom avhandling upprättad den 15 september år 1901 säljer han 1/32 mtl av hemmanet till Erik Eriksson d.y ( f. 1863). Denne är från grannbyn Brännfors. Med andra ord har Erik efter försäljning kvar 1/16 mtl att förfoga över.  Denna hemmansdel överlåter han år 1916 på sin son Anton genom avhandling upprättad den 25 april. Denne står dock aldrig själv som bonde på hemmanet utan säljer hemmanet vidare - geom upprättat köpebrev den 5 maj 1920 - till "hemmanstillträdaren" (som det står i församlingsboken) Anders Leo Lindqvist (f. 1887-06-28 ifrån Bygdeå).   Från år 1921 är det Karl Jakob Lundholm, f. 1867 som står som bonde i Sjöliden på hemmanet, som då har fått beteckningen Sjöliden 1:2. Erik står då benämnd som "f.d. bonde på hemmanet". Lundholm har flyttat in från Björna samma år som han köpt hemmanet från ovan nämnda Lindqvist.  Erik och hustrun har en fosterdotter, Elin Linnea Nygren, f. 1913-09-07 från år 1920. Hon flyttar 1931 till Överluleå.

 

Barn med Anna Katarina Andersdotter (Född 1858-09-23 Fällforssjön, Vännäs fs. Död 1936-04-07 Sjöliden, Vännäs fs.):

 

4.3.1 Anna Katarina Eriksson. Född 1884-12-08 Sjöliden, Vännäs fs. Död 1940-01-11 Sjöliden, Vännäs fs.

 

4.3.2 Erik Anton Eriksson. Född 1887-03-11 Sjöliden, Vännäs fs. Död 1888-02-02 Sjöliden, Vännäs fs.

 

4.3.3 Erik Anton Eriksson. Född 1889-09-30 Sjöliden, Vännäs fs. Död 1962-08-27 Umeå, Umeå sfs.

 

4.3.4 Emma Johanna Eriksson. Född 1893-01-18 Sjöliden, Vännäs fs. Död 1960-03-26 Mjösjö, Vännäs fs.

 

4.3.5 Nanny Emilia Eriksson. Född 1899-08-11 Sjöliden, Vännäs fs. Död 1979-06-03 Umeå, Umeå sfs.

 

4.3.6 Elma Alfrida Eriksson. Född 1902-11-01 Sjöliden, Vännäs fs. Död 1981-08-19 Sala, Sala fs (U).

4.4 Anders Eriksson.Född 1861-06-08 Kolksele, Vännäs fs. Död 1876-12-28 Kolksele, Vännäs fs. Begravd 1877-01-07 Vännäs fs.

4.5 Johan Eriksson.Bonde i Kolksele nr 1 - 1/32 mtl. Född 1863-02-28 Kolksele, Vännäs fs. Döpt 1863-03-01 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Anna Lovisa Andersdotter 1887-11-25 Vännäs fs. Död 1933-03-30 Kolksele, Vännäs fs. Uppvuxen i Kolksele på hemmanet nr 1, nära Umeälven. Han gifter sig år 1887 med en flicka från byn Norrmalm, och får då överta hemgården efter föräldrarna. Han blir nu bonde på 1/32 mtl och föräldrarna står framgent som förgångsmän i kyrkböckerna. Avhandlingen (dvs. köpeavtalet) upprättades den 28 februari år 1888.  Hemmanet delas år 1921 (köpehandling upprättad den 14 juni) upp lika mellan två av hans söner: Axel och Harald. De båda förfogar efter hans död över 1/64 mtl var. Efter att Harald dock avlider år 1926 övertas dennes hemmansdel av änkan Maja. Maja gifter dock om sig år 1929, flyttar till Nederluleå, och säljer Haralds hemmansdel. Köpare är Sigfrid Ferdinand Vesterlund, f. 1899-10-12.

 

Barn med Anna Lovisa Andersdotter (Född 1865-06-10 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1902-06-15 Kolksele, Vännäs fs.):

 

4.5.1 Hildur Johanna Johansdotter. Född 1888-10-22 Kolksele, Vännäs fs. Död 1956-08-18 Pelican Rapids, Minnesota (USA).

 

4.5.2 Nanny Olivia Johansdotter. Född 1890-04-05 Kolksele, Vännäs fs. Död 1890-04-16 Kolksele, Vännäs fs.

 

4.5.3 Alma Eleonora Johansdotter. Född 1891-06-14 Kolksele, Vännäs fs. Död 1943-04-24 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

 

4.5.4 Nanny Olivia Johansson. Född 1893-05-01 Kolksele, Vännäs fs. Död 1976-09-29 Vännäs, Vännäs fs.

 

4.5.5 Johan Harald Johansson. Född 1895-02-15 Kolksele, Vännäs fs. Död 1926-04-03 Kolksele, Vännäs fs.

 

4.5.6 Naima Elfrida Johansson. Född 1896-12-13 Kolksele, Vännäs fs. Död 1897-02-06 Kolksele, Vännäs fs.

 

4.5.7 Axel Teodor Johansson. Född 1898-04-16 Kolksele, Vännäs fs. Död 1898-11-20 Kolksele, Vännäs fs.

 

4.5.8 Axel Teodard Johansson. Född 1899-11-23 Kolksele, Vännäs fs. Död 1977-03-31 Vännäs, Vännäs fs.

 

4.5.9 Nils Otto Johnson. Född 1901-10-23 Kolksele, Vännäs fs. Död 1978-09-13 Portland, Oregon (USA).

4.6 Helena Eriksdotter.Född 1865-11-04 Kolksele, Vännäs fs. Död 1866-11-25 Kolksele, Vännäs fs.

4.7 Jonas Svensson.Färjkarl och gårdsägare i Kolksele nr 1. Född 1869-01-10 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1888-12-02 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1902 till 1904 Nyby, Vännäs fs. Gift med Selma Helena Dalberg 1902-09-21 Vännäs fs. Bosatt från 1904 till 1909 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1909 till 1915 Hällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1915 Kolksele, Vännäs fs. Död 1951-12-14 Böleå, Umeå lfs. Dräng i Fällfors hos halvbrodern Johan Eriksson från 1888. År 1902 flyttar han därifrån och blir istället stenarbetare i Nyby.   Jobbade som sådan tillsammans med Jonas Öhman (farmors bror till Tore Nilsson) och de höll då till i både Stensele och Bygdeå socknar. Båda två gifte sig också med flickor från trakten kring Robertsfors. Jonas hustru, Selma, var född i Bobacken.  Från 1915 är han ägare av en lägenhet i Kolksele där han nu blir färgkarl.   År 1929 flyttar Oskar Frank med familj in på samma sida i församlingsboken. Troligt är nu att denne övertar sysslan som färgkarl (står först dock benämnd som jordarbetare på stället), ty Jonas notering om detsamma blir nu överstruken. Efter år 1929 är han därför bara gårdsägare där.

 

Barn med Selma Helena Dalberg (Född 1876-01-04 Bobacken, Bygdeå fs. Död 1954-11-18 Umeå södra kbfd.):

 

4.7.1 Helga Helena Ingeborg Svensson. Född 1903-03-18 Kolksele, Vännäs fs. Död 1991-02-11 Umeå, Tegs fs.

 

4.7.2 Gerda Maria Elvira Svensson. Född 1905-08-16 Kolksele, Vännäs fs. Död 1985-07-22 Umeå, Umeå sfs.

 

4.7.3 Sven Birger Svensson. Född 1907-12-03 Kolksele, Vännäs fs. Död 1959-11-03 Umeå södra kbfd.

 

4.7.4 Jonas Helge Svensson. Född 1910-11-10 Hällfors, Vännäs fs. Död 1915-09-10 Hällfors, Vännäs fs.

 

4.7.5 Karl Gustaf Svensson. Född 1913-08-06 Hällfors, Vännäs fs. Död 1992-06-23 Umeå, Tegs fs.

4.8 Helena Eufrosyna Svensdotter. Snickarhustru i Brookfield Township år 1930. Född 1872-01-14 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Olof Gustaf Gustafsson 1900-10-28 Vännäs fs. Bosatt från 1904 Hällnäs, Vännäs fs. Emigrerade från 1908-09-15 Nordamerika. Död.Sömmerska på hemgården i Kolksele till år 1904. Då flyttar hon till Hällnäs nr 1 där hon gifter sig och blir bondhustru. Makarna emigrerar till Nordamerika år 1908.  Förmodligen flyttar de då till Mccook County i South Dakota där de blir bosatta i Brookfield Township. Hon kallas nu "Helena Gustafson" och han "Gustaf Gustafson" och han är carpenter (=snickare) där år 1910.  År 1930 kallas han "Olaf G. Gustafson" respektive "Helena E. Gustafson". Han uppges då vara "general carpenter". Parets hushåll består nu även av adoptivdottern Naomi M Gustafson och brorsonen Alvar M Linberg. Brorsonen (f. omkr 1902) har kommit till Amerika år 1926, och är även han snickare.  Adoptivdottern Naomi är född i South Dakota, med en svenskfödd far och en mor som är född i South Dakota.

 

Barn med Olof Gustaf Gustafsson (Född 1878-01-23 Vitvattnet, Bjurholms fs.):

 

4.8.1 Naomi M Gustafson. Född omkring 1912 South Dakota (USA).

4.9 Karl Svensson.Bonde i Maltjälen - 17/512 mtl år 1930. Född 1874-09-22 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1902 till 1904 Nyby, Vännäs fs. Gift med Nanny Teresia Fällman 1902-04-28 Vännäs fs. Bosatt från 1904-06-26 Maltjälen, Degerfors fs. Gift med Anna Teresia Nikolina Tafvelin 1928-03-17 Degerfors fs. Död 1937-06-23.Gårdsägare i Kolksele (äger Kolksele nr 1 och Nyby nr 7). Därefter står han som handelsbiträde. Från 1904 bosatt i Degerfors och byn Maltjälen. Där står han först som arbetare och kort därefter som bonde på ett onumrerat hemman. Hemmanet var på 17/512 mtl.

 

Barn med Nanny Teresia Fällman (Född 1874-12-13 Maltjälen, Degerfors fs. Död 1923-07-20 Maltjälen, Degerfors fs.):

 

4.9.1 Dagny Margreta Henrietta Svensson. Född 1904-06-14 Maltjälen, Degerfors fs. Död 1970-03-01 Maltjälen, Vindelns fs.

 

4.9.2 Karl Sven Andreas Svensson. Född 1910-05-29 Maltjälen, Degerfors fs. Död 1993-12-24 Maltjälen, Vindelns fs.

4.10 Anders Svensson.Född 1878-10-24 Kolksele, Vännäs fs. Död 1879-12-22 Kolksele, Vännäs fs.

5.1 Maria Helena Olofsdotter. Arrendatorhustru i Tvärålund nr 1. Född 1859-05-30 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1861 Hedlunda, Vännäs fs. Bosatt från 1869 Näsåker, Vännäs fs. Gift med Abraham Pettersson 1881-01-21 Vännäs fs. Bosatt från 1890-11-27 Tväråträsk, Degerfors fs. Bosatt från 1896 Tvärålund, Degerfors fs. Död 1903-12-28 Tvärålund, Degerfors fs. Från 10-års ålder bosatt i Näsåker. Där gifter hon sig år 1881 med Abraham Persson och blir arbetarhustru. Familjen flyttar år 1890 till Degerfors där maken blir arbetare i Tväråträsk. Nu har han dessutom plötsligt fått ett nytt efternamn: Pettersson.  År 1896 flyttar familjen igen. Denna gång till Tvärålund där maken blir arrendator på hemmanet nr 1. Detta hemman har tidigare ägts av Natanael Johansson (f. 1819 d. 1889), men då denne på våren 1889 gjort konkurs så är ny ägare Obbola bolag (senare Holmsunds AB). Hemmanet är på 1/32 mtl.  Hon avlider år 1903. Maken gifter år 1907 om sig med Karolina Erika Eriksdotter, f. 1863-05-29. Efter år 1900 är han "degraderad" till arbetare på hemmanet i Tvärålund. Familjen flyttar sedan år 1910 till Holmlund där Abraham blir jordarbetare på Johan Perssons (f. 1863) torp. Efter år 1920 står han som skinnbindare på samma ställe. Han gifter om sig för tredje gången där år 1923.

 

Barn med Abraham Pettersson (Född 1854-08-10 Bjurholms fs. Död efter 1930.):

 

5.1.1 Maria Helena Abrahamsdotter. Född 1881-08-29 Näsåker, Vännäs fs. Död 1881-08-29 Näsåker, Vännäs fs.

 

5.1.2 Olof Martin Abrahamsson. Född 1883-03-10 Näsåker, Vännäs fs. Död 1964-02-11 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.

 

5.1.3 Johan Konrad Abrahamsson. Född 1886-03-15 Näsåker, Vännäs fs. Död 1892-01-22 Tväråträsk, Degerfors fs.

 

5.1.4 Maria Teresia Abrahamsson. Född 1888-12-30 Näsåker, Vännäs fs. Död 1973-08-14 Umeå, Tegs fs.

 

5.1.5 Anna Teolinda Pettersson. Född 1891-07-15 Tväråträsk, Degerfors fs. Död 1956-06-07 Umeå, Umeå sfs.

 

5.1.6 Signe Fredrika Abrahamsson. Född 1894-09-19 Tväråträsk, Degerfors fs. Död 1974-02-03 Deje, Nedre Ullerud fs (S).

 

5.1.7 Julia Eleonora Abrahamsson. Född 1897-07-05 Tvärålund, Degerfors fs. Död 1897-07-06 Tvärålund, Degerfors fs.

 

5.1.8 Axel Abrahamsson. Född 1899-07-13 Tvärålund, Degerfors fs. Död 1966-12-03 Söråsele, Åsele fs.

5.2 Anna Fredrika Olsdotter. Bondhustru i Näsåker. Född 1861-02-22 Hedlunda, Vännäs fs. Bosatt från 1869 Näsåker, Vännäs fs. Gift med Per Johan Olofsson 1879-03-14 Vännäs fs. Död 1917-10-27 Näsåker, Vännäs fs. Gift på hemgården i Näsåker nr 1 år 1879 där hon från samma år övertar bruket av hemgården. Hon och maken köper då föräldrahemmet av modern. De skattar därmed för 3/128 mtl.  Efter år 1884 är makens hemmandel istället 3/64 mtl.

 

Barn med Per Johan Olofsson (Född 1855-04-16 Vännäs fs.):

 

5.2.1 Maria Helena Persdotter. Född 1879-06-20 Näsåker, Vännäs fs. Död 1889-12-13 Näsåker, Vännäs fs.

 

5.2.2 Anna Gustafva Persson. Född 1882-06-10 Näsåker, Vännäs fs. Död 1974-03-08 Holmåker, Bjurholm fs.

 

5.2.3 Augusta Wilhelmina Persdotter. Född 1885-02-01 Näsåker, Vännäs fs. Död 1889-12-20 Näsåker, Vännäs fs.

 

5.2.4 Anna Fredrika Persdotter. Född 1887-08-07 Näsåker, Vännäs fs. Död 1889-12-18 Näsåker, Vännäs fs.

 

5.2.5 August Persson. Född 1890-07-07 Näsåker, Vännäs fs. Död 1918-11-16 Näsåker, Vännäs fs.

 

5.2.6 Olof Persson. Född 1893-09-12 Näsåker, Vännäs fs. Död 1918-11-07 Näsåker, Vännäs fs.

 

5.2.7 Johannes Olofsson. Född 1896-07-11 Näsåker, Vännäs fs.

 

5.2.8 Alma Eleonora Persdotter. Född 1899-11-22 Näsåker, Vännäs fs. Död 1924-09-30.

 

5.2.9 Anny Johanna Persson. Född 1903-09-11 Näsåker, Vännäs fs.

5.3 Johannes Olofsson.Bonde i Hällfors nr 1 - 15/512 mtl år 1921. Född 1863-02-11 Hedlunda, Vännäs fs. Bosatt från 1869 Näsåker, Vännäs fs. Gift med Maria Helena Johansdotter 1889-05-03 Vännäs fs. Död. Född och uppvuxen i Näsåker. Flyttar år 1889 till Hällfors nr 1 där han gifter sig med bondänkan på gården. Från detta år står han själv som bonde på hemmanet. Mantalet är på 15/512 mtl.  Det står att han är född 1863-01-03 i hfl.

 

Barn med Maria Helena Johansdotter (Född 1850-08-07 Långnäs, Vännäs fs. Död 1928-10-11 Hällfors, Vännäs fs.):

 

5.3.1 Evelina Mathilda Johansson. Född 1889-10-22 Hällfors, Vännäs fs. Död 1983-08-02 Vännäsby, Vännäs fs.

 

5.3.2 Johan Alfred Johansson. Född 1891-06-05 Hällfors, Vännäs fs. Död 1965-05-09 Hällfors, Vännäs fs.

 

5.3.3 Edvard Johansson. Född 1895-03-19 Hällfors, Vännäs fs.

5.4 Olof Olofsson. Född 1865-01-14 Hedlunda, Vännäs fs. Bosatt från 1869 Näsåker, Vännäs fs. Död 1877-01-30 Näsåker, Vännäs fs.

5.5 Emma Carolina Olofsdotter. Piga i Hällnäs. Född 1867-01-03 Hedlunda, Vännäs fs. Bosatt från 1869 Näsåker, Vännäs fs. Bosatt från 1888 till 1892 Högås, Vännäs fs. Bosatt från 1892 Hällnäs, Vännäs fs. Död 1904-07-09 Hällnäs, Vännäs fs. Piga i Högås nr 1 hos bonden Karl Jonsson (f. 1850) åren 1888 till 1892. Från år 1892 piga i Hällnäs nr 1, också det inom Vännäs socken. Bonde på det hemmanet är Olof Nilsson (f. 1852).

5.6 Mathilda Olofsdotter.Född 1869-02-05 Näsåker, Vännäs fs. Död 1869-10-05 Näsåker, Vännäs fs.

5.7 Mathilda Eleonora Olofsdotter. Piga i Nacka år 1896. Född 1870-12-02 Näsåker, Vännäs fs. Bosatt från 1890-10-24 Röde, Alnö fs (Y). Bosatt från 1892 Närsta, Alnö fs (Y). Död. Född i Näsåker. Flyttar år 1890 till Alnön där hon blir piga först i Röde och från 1892 i Närsta hos Nils Johan Dahlström, f. 1858-10-25.  Från år 1895 i Nacka där hon är inhysespiga. År 1896 till ? (s. 477 - där finns hon dock inte!).

5.8 Anders Olofsson.Vagnkarl i Vännäs mcp. Född 1873-05-28 Näsåker, Vännäs fs. Bosatt från 1892-12-09 Hällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1899 Nyby, Vännäs fs. Gift med Charlotta Sofia Nilsson 1909-12-17 Vännäs fs. Bosatt från 1920 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Död 1922-02-20 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Näsåker nr 1. Från år 1892 dräng i Hällfors nr 1 hos sin broder Johannes Olofsson (f. 1863).  Därefter från år 1899 är först kolvakt och sedan vagnkarl i Nyby nr 7 - Municipalsamhället. Där gifter han sig år 1909. Paret får en son år 1911, men denne avlider bara lite drygt en månad gammal. Från år 1916 får de istället en fosterdotter på gården: Anna Lisa Hedlund, f. 1913-1-11. Hon adopteras i familjen år 1919.  Åren 1914-20 i "Dahlqvists gård" i Nyby nr 7. År 1920 flyttar familjen till Vännäs mcp, tomt 121 med gård (där de hyr gården). Han är då fortfarande är vagnkarl, men avlider år 1922. Hustrun Charlotta Sofia flyttar då till Stärkesmark nr 1 år 1926, där hon gifter om sig. Hennes nye make är bonde på hemmanet, som är på 1/32 mtl.

 

Barn med Charlotta Sofia Nilsson (Född 1881-02-12 Pengfors, Vännäs fs. Död 1961-11-23 Stärkesmark, Vännäs fs.):

 

5.8.1 Arne Sigfrid Olofsson. Född 1911-05-11 Nyby, Vännäs fs. Död 1911-06-29 Nyby, Vännäs fs.

 

5.8.2 Anna Lisa Hedlund. Född 1913-01-11 Luleå (BD). Död 1989-04-05 Umeå, Tegs fs.

5.9 Albertina Johanna Olofsdotter. Bondhustru i Närsta nr 2 år 1932. Född 1876-05-20 Näsåker, Vännäs fs. Bosatt från 1895-10-26 Närsta, Alnö fs (Y). Bosatt från 1899 till 1901 Usland, Alnö fs (Y). Bosatt från 1901 Båräng, Alnö fs (Y). Gift med Johan Teodor Dahlberg 1901-07-05 Alnö fs (Y). Bosatt från 1911 Närsta, Alnö fs (Y). Död 1957-05-30 Närsta, Alnö fs (Y). Är piga hos Jonas Svensson i Fällfors 1894 till 1895. Flyttar till Alnön där hon blir piga på samma gård som sin syster - i Närsta nr 2 hos bonden och fjärdingsmannen Nils Johan Dahlström, f. 1858. Åren 1899-1901 piga i Usland hos bonden Jonas August Åslund, f. 1854. Från år 1901 gift i Båräng med arbetaren och tomtägaren Johan Teodor Dalberg. Efter år 1908 är maken byggnadssnickare. Familjen flyttar år 1911 till Närsta nr 2 där maken nu blir hemmansägare. Hemmanet är "om 9 mål".

 

Barn med Johan Teodor Dahlberg (Född 1875-04-11 Alnö fs (Y). Död 1954-08-31 Närsta, Alnö fs (Y).):

 

5.9.1 Anny Johanna Kristina Dahlberg. Född 1902-06-27 Båräng, Alnö fs (Y). Död 1902-10-14 Båräng, Alnö fs (Y).

 

5.9.2 Henny Johanna Viktoria Dahlberg. Född 1903-12-02 Båräng, Alnö fs (Y).

 

5.9.3 Johan Albert Henry Dahlberg. Född 1907-08-04 Båräng, Alnö fs (Y). Död 1908-06-09 Båräng, Alnö fs (Y).

 

5.9.4 Dagny Anna Albertina Dahlberg. Född 1909-07-07 Båräng, Alnö fs (Y). Död 2003-07-21 Matfors, Tuna fs (Y).

 

5.9.5 Johan Olof Edvin Dahlberg. Född 1911-03-08 Båräng, Alnö fs (Y). Död 1995-10-14 Gävle, Staffan fs (X).

 

5.9.6 Albert Teodor Dahlberg. Född 1915-10-16 Närsta, Alnö fs (Y). Död 1992-03-30 Ekshärad, Ekshärad fs (S).

Generation 3

1.1.1 Anna Eleonora Johansdotter. Född 1869-07-10 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1870-11-18 Fällfors, Vännäs fs. Död 1884-11-22 Fällfors, Vännäs fs.

1.1.2 Maria Christina Johansdotter. Bondhustru i Fällfors nr 1 - 5/96 mtl år 1932. Född 1874-10-03 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Per Jakobsson 1893-11-05 Vännäs fs. Död 1947-10-06 Fällfors, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Fällfors. Hon gifter sig år 1893 med Per Jakobsson, "Per-Jaks" kallad, från samma by. I samband med giftermålet flyttar hon till hans föräldrahem. Den gården ligger på "Lustigmarken", döpt efter en soldat Lustig som först var bosatt där. Fastighetsbeteckningen för hemmanet är Fällfors 1:5 och mantalet var på 5/96.  Paret har makens moder på gården som förmånstagare efter det att han gift sig.  Genom köpeavhandling upprättad den 27 mars 1937 säljer maken hela hemmanet vidare till sin son Helmer Persson som därefter kommer att bruka det.

 

Barn med Per Jakobsson (Född 1867-08-01 Hällfors, Vännäs fs. Död 1962-01-30 Vännäsby, Vännäs fs.):

 

1.1.2.1 Johan Emil Persson. Född 1894-09-02 Fällfors, Vännäs fs. Död 1894-09-20 Fällfors, Vännäs fs.

 

1.1.2.2 Elma Maria Persson. Född 1895-12-22 Fällfors, Vännäs fs. Död 1899-09-09 Fällfors, Vännäs fs.

 

1.1.2.3 Ellen Kristina Persson. Född 1897-12-02 Fällfors, Vännäs fs. Död 1981-12-17 Tväråbäck, Vännäs fs.

 

1.1.2.4 Per Johan Helmer Persson. Född 1906-08-23 Fällfors, Vännäs fs. Död 1986-06-18 Fällfors, Vännäs fs.

1.1.3 Emma Carolina Johansdotter. Bondhustru i Fällfors nr 1 - "Lustigmarken" år 1921. Född 1877-12-10 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1900 Kamparbäck, Vännäs fs. Gift med Nils Johansson 1900-05-25 Vännäs fs. Bosatt från 1903 Fällfors, Vännäs fs. Död 1926-12-02 Fällfors, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Fällfors. Gift i grannbyn Kamparbäck år 1900 med en son till bonden Johan Larsson där.   Från år 1903 bor familjen i Fällfors nr 1 där maken blir bonde. Hemmanet är på 5/192 mtl, och har sedan tidigare ägts av svärfadern. Denna del av byn ingår i det som kommit att kallas för "Lustigmarken" - döpt efter den soldat Lustig som först bosatte sig där.

 

Barn med Nils Johansson (Född 1875-09-18 Kamparbäck, Vännäs fs. Död 1940-02-21 Fällfors, Vännäs fs.):

 

1.1.3.1 Nils Harald Johansson. Född 1901-05-02 Kamparbäck, Vännäs fs. Död 1971-04-02 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.3.2 Elsa Ingeborg Johansson. Född 1904-01-14 Fällfors, Vännäs fs. Död 1981-04-18 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.3.3 Holger Bertil Johansson. Född 1906-06-08 Fällfors, Vännäs fs. Död 1973-10-31 Hednäs, Vännäs fs.

 

1.1.3.4 Halvard Valdemar Johansson. Född 1909-08-23 Fällfors, Vännäs fs. Död 1986-01-08 Täby, Täby fs (AB).

 

1.1.3.5 Emma Elvira Viktoria Johansson. Född 1915-07-02 Fällfors, Vännäs fs. Död 1998-07-06 Ramsele, Vindelns fs.

1.1.4 Fredrika Charlotta Johansdotter. Bondhustru i Fällfors nr 1 - "Lustigmarken" år 1921. Född 1882-11-29 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Erik Fredriksson 1911-04-29 Vännäs fs. Död 1947-08-09 Fällfors, Vännäs fs. Gift på hemgården, "Jann-Svens-gården", i Fällfors år 1911. I samband med det så övertar hennes make, Erik Fredriksson, hennes föräldrarnas jordbruk där.  Maken är en son till bonden Fredrik Fredriksson (1821-1910), n'Stor-Fredrik, i Fällforsselet.  Paret har en fosterson Bror Gunnar* Sundberg, f. 1906-12-23 i Vännäs.

 

Barn med Erik Fredriksson (Född 1886-03-30 Fällforsselet, Vännäs fs. Död 1949-11-12 Fällfors, Vännäs fs.):

 

1.1.4.1 Mimmi Elfrida Charlotta Fredriksson. Född 1912-03-30 Fällfors, Vännäs fs. Död 1912-04-24 Fällfors, Vännäs fs.

 

1.1.4.2 Dagny Elvira Fredrika Fredriksson. Född 1913-08-01 Fällfors, Vännäs fs. Död 2001-04-13 Ramsele, Vindelns fs.

 

1.1.4.3 Erik Ivar Henning Fredriksson. Född 1915-09-09 Fällfors, Vännäs fs. Död 1996-08-15 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.4.4 Maj-Britt Fredriksson. Född 1925 Fällfors, Vännäs fs.

1.1.5 Anna Eleonora Johansson.Bondhustru i Stärkesmark nr 2 - 5/128 mtl år 1921. Född 1887-01-10 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1916 Stärkesmark, Vännäs fs. Gift med Erik Eriksson Sandén 1916-12-30 Vännäs fs. Död. Maken har tagit sig namnet Sandén år 1905.

 

Barn med Erik Eriksson Sandén (Född 1872-11-28 Stärkesmark, Vännäs fs.):

 

1.1.5.1 Anna Ella Aurora Sandén. Född 1918-07-12 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 2003-01-19 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.5.2 Elma Maria Sandén. Född 1920-09-30 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1980-12-16 Vännäs, Vännäs fs.

1.2.1 Anton Georg Andersson. Bonde i Kolksele nr 1 - 3/64 mtl år 1933. Född 1879-09-10 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1902 till 1903 Nyby, Vännäs fs. Gift med Fredrika Johanna Jonsdotter 1902-06-23 Vännäs fs. Emigrerade 1903-02-23 Förenta Staterna. Immigrerade 1913-09-01 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Elin Kristina Dahlin 1917-07-10 Vännäs fs. Död 1941-04-25 Kolksele, Vännäs fs.Arbetare på hemgården i Kolksele nr 1 då han gifter sig år 1902. Familjen emigrerar till Montana (USA) året därpå, men kommer åter till hemgården i Kolksele tio år senare.  När fadern avlider år 1921 så övertar han hela födelsegården och blir själv då bonde på 3/64 mtl.   Lagfarten för hemmanet (Kolksele 1:2) har han dock fått redan år 1914 genom en "afhandling" (dvs. skriftlig överenskommelse) den 24 maj året dessförinnan.  Han och hustrun har en fosterdotter på hemmanet från år 1932: Helga Margit Persson, f. 1919-7-15 i Karl Gustaf (BD).

 

Barn med Fredrika Johanna Jonsdotter (Född 1877-09-19 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1910-01-01 Hamilton, Montana (USA).):

 

1.2.1.1 Arne Georg Fingal Andersson. Född 1902-09-21 Nyby, Vännäs fs. Död 1972-07 New York (USA).

 

1.2.1.2 Ancker Set Harald Andersson. Född 1906-06-12 Hamilton, Montana (USA). Död 1972 Jamestown, New York (USA).

 

Barn med Elin Kristina Dahlin (Född 1883-05-24 Bräcke fs. Död 1960-10-11 Kolksele, Vännäs fs.):

 

1.2.1.3 Vega Hillevi Andersson. Född 1915-01-18 Kolksele, Vännäs fs. Död 1991-07-26 Upplands Väsby, Hammarby fs (AB).

 

1.2.1.4 Artur Einar Andersson. Född 1918-01-09 Kolksele, Vännäs fs. Död 1991-04-01 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.2.1.5 Svea Vivi Maria Andersson. Född 1922-12-31 Kolksele, Vännäs fs.

1.2.2 Ida Maria Andersdotter.Stickerska i Kolksele år 1921. Född 1881-07-20 Kolksele, Vännäs fs. Död.

1.2.3 Anna Olivia Andersson.Flyttar 1915-2-11 till Karl Gustaf. Född 1884-09-27 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1907-09-26 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Gift med Petrus Persson 1907-11-10 Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1915-02-11 Karl Gustav fs (BD). Död.Uppvuxen i Kolksele. Flyttar år 1907 till Jukkasjärvi där hon gifter sig med en extra banvakt i Kiruna. Maken som ursprungligen är från Björna socken i Ångermanland är från 1910 banvakt. Från 1915 bor familjen i Karl Gustaf fs.    Hennes släkting och tillika granne Alma Johansson gifte sig med en broder, Sven, till maken Petrus Persson.

 

Barn med Petrus Persson (Född 1883-06-29 Björna fs (Y).):

 

1.2.3.1 Folke Petrus Persson. Född 1908-08-22 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1993-10-20 Solna, Solna fs (AB).

1.2.4 Hilda Alexina Andersdotter.Emigrerar 1903-9-13 till Nordamerika. Född 1886-03-23 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Johannes Fredriksson. Emigrerade 1903-09-13 Nordamerika. Död Nordamerika.Hennes make är barnbarns barnbarn till nybyggaren Mats Andersson, en son till Anders Isaksson Silfver - stamfar för den s.k. Silversläkten.  Efter det att paret emigrerar år 1909 blir de bosatta i Jamestown (USA).

 

Barn med Johannes Fredriksson (Född 1876-09-25 Harrsele, Vännäs fs.):

 

1.2.4.1 Helga Fredriksson

 

1.2.4.2 Arthur Fredriksson. Död 1936.

1.2.5 Johan Ernfrid Andersson.Bonde i Vännäs nr 15 - 1/8 mtl år 1921. Född 1887-09-23 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Frida Johanna Persson 1913-03-16 Vännäs fs. Död 1963-11-18 Vännäsby, Vännäs fs. Bosatt på fastigheten Vännäs 15:2 vid frånfället.

 

Barn med Frida Johanna Persson (Född 1892-02-13 Vännäs fs. Död 1978-04-17 Vännäsby, Vännäs fs.):

 

1.2.5.1 Märta Johanna Lovisa Andersson. Född 1915-07-16 Vännäs, Vännäs fs. Död 1976-10-13 Umeå, Umeå lfs.

 

1.2.5.2 Margit Anna Maria Andersson. Född 1921-04-20 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.2.5.3 Maj-Lis Andersson

1.2.6 Naima Adriana Ingeborg Andersson. Flyttar 1920-4-28 till Karl Gustafs fs. Född 1902-08-30 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt 1920-04-28 Karl Gustav fs (BD). Gift med John Olof Rönnberg 1937-11-29. Död 1959-08-06 Torsåker, Hammarby fs (C).

1.3.1 Jonas Jonsson.Bonde i Kolksele nr 1 - 3/64 mtl. Född 1873-11-26 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Anna Kristina Nilsdotter 1901-01-06 Vännäs fs. Död 1934-03-04 Kolksele, Vännäs fs.

 

Barn med Anna Kristina Nilsdotter (Född 1879-09-15 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1953-01-05 Kolksele, Vännäs fs.):

 

1.3.1.1 John Evert Jonsson. Född 1901-12-26 Kolksele, Vännäs fs. Död 1982-05-21 Umeå, Ålidhems fs.

 

1.3.1.2 Ernst Anskar Jonsson. Född 1904-03-02 Kolksele, Vännäs fs. Död 1985-06-04 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.3.1.3 Edit Ingeborg Jonsson. Född 1906-12-05 Kolksele, Vännäs fs. Död 1994-04-15 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.3.1.4 Nils Hilding Valdemar Jonsson. Född 1910-01-05 Kolksele, Vännäs fs. Död 1917-02-19 Kolksele, Vännäs fs.

 

1.3.1.5 Erik Holger Jonsson. Född 1915-12-15 Kolksele, Vännäs fs. Död 1930-01-13 Kolksele, Vännäs fs.

1.3.2 Karl Johan Jonsson.Flyttar 1915-10-22 till Degerfors. Född 1875-08-27 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1915-10-22 Degerfors fs. Död 1955-11-18 Västomån, Degerfors fs.Stenarbetare. Flyttar år 1915 till Degerfors där han sedermera blir bosatt i Västomån.

 

Barn:

 

1.3.2.1 Elsa Katarina Helena Jonsson. Född 1916-05-20 Degerfors fs.

 

1.3.2.2 Rune Jonsson

1.3.3 Maria Helena Jonsson.Emigrerar 1908-9-15 till Förenta Staterna. Född 1876-11-26 Kolksele, Vännäs fs. Gift med August Vilhelm Jonsson 1901-12-15 Vännäs fs. Bosatt från 1905 till 1908 Mjösjö, Vännäs fs. Emigrerade 1908-09-15 Förenta Staterna. Död Nordamerika. Bondhustru i Mjösjö nr 3. Emigrerar till Förenta Staterna.

 

Barn med August Vilhelm Jonsson (Född 1877-02-13 Västerbäck, Vännäs fs. Död Nordamerika.):

 

1.3.3.1 Dagny Viola Jonsson. Född 1904-09-08 Kolksele, Vännäs fs. Död 1984-05 Ferndale, Washington (USA).

 

1.3.3.2 Dagmar Helena Jonsson. Född 1907-07-30 Mjösjö, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

1.3.3.3 Ivan Jonsson

 

1.3.3.4 Evert Jonsson

1.3.4 Oskar Jonsson.Arrendator i Nyby nr 3 år 1921. Född 1879-03-05 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1913 till 1915 Nyby, Vännäs fs. Gift med Emma Kristina Lindgren 1913-08-22 Vännäs fs. Bosatt från 1915 Nyby, Vännäs fs. Död 1961-08-18 Nyby, Vännäs fs.

 

Barn med Emma Kristina Lindgren (Född 1889-12-26 Nyby, Vännäs fs. Död 1958-03-17 Nyby, Vännäs fs.):

 

1.3.4.1 Evert Oskar Folke Jonsson. Född 1914-09-29 Nyby, Vännäs fs. Död 1968-12-01 Vännäs fs.

1.3.5 Erik Jonsson. Född 1881-08-03 Kolksele, Vännäs fs. Död 1885-07-14 Kolksele, Vännäs fs.

1.3.6 Hanna Mathilda Jonsson. Flyttar 1911-11-11 till Vännäs, s. 1254. Född 1884-08-04 Kolksele, Vännäs fs. Gift med ? Hammarlund. Bosatt från 1910-02-24 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1911-11-11 Vännäs fs. Arbeterska i Kiruna från 1910. Är bosatt på lokföraren Marklund Lindéns gård. Från 1911 bosatt i Vännäs.

1.3.7 Eric Jonsson Arnold.Bonde i Clarno, South Dakota (USA) år 1930. Född 1887-05-15 Kolksele, Vännäs fs. Emigrerade 1910-04-22 Förenta Staterna. Död 1935-01-06 Clarno, South Dakota (USA). Född som Erik Jonsson och uppvuxen i Kolksele. År 1910 lämnar han hemgården för att emigrera till Förenta Staterna. Där uppges han ha haft Sioux Falls i North Dakota som slutmål enligt CD-skivan Emihamn.   År 1920 återfinns han som "Erick Arnold Jonson" i i Clarno, Lake, South Dakota (USA). Han är då gift och uppges vara "general farmer" på orten. På granngården återfinns hans farbror, Erik Jonson, som även han är general farmer.  Förmodligen har Erik antagit efternamnet Arnold för att särskilja sig från farbrodern. År 1930 återfinns han fortfarande i Clarno och kallas då "Eric Arnold".  Hans hustru Hanna har härstamning från Jämteböle där hennes föräldrar varit bönder. Själv är hon dock född i Brookfield, South Dakota.

 

Barn med Hannah E Johnson (Född 1890-07 Brookfield, South Dakota (USA).):

 

1.3.7.1 Doris E Arnold. Född 1912 Clarno, South Dakota (USA).

 

1.3.7.2 Delphin Eugene Arnold. Född 1913-07-02 Clarno, South Dakota (USA). Död 1966-01-30 Kalifornien (USA).

 

1.3.7.3 Ina Ardella Arnold. Född omkring 1916 Clarno, South Dakota (USA).

 

1.3.7.4 Laurell I Arnold. Född 1919-07-16 Clarno, South Dakota (USA). Död 1960-11-04 Los Angeles, California (USA).

 

1.3.7.5 Clarice Arnold. Född omkring 1922 Clarno, South Dakota (USA).

 

1.3.7.6 La Voyne Arnold. Född omkring 1925 Clarno, South Dakota (USA).

 

1.3.7.7 Vernella Arnold. Född omkring 1928 Clarno, South Dakota (USA).

 

1.3.7.8 Carylivy Arnold. Född omkring 1929 Clarno, South Dakota (USA).

1.3.8 Nils Jonsson. Bonde i Clarno, South Dakota (USA) år 1930. Född 1890-02-18 Kolksele, Vännäs fs. Emigrerade 1910-04-22 Förenta Staterna. Gift med Nanny Mary Hedman omkring 1912 South Dakota (USA). Död 1973-11 Seattle, Washington (USA). Född och uppvuxen i Kolksele. År 1910 lämnar han hemgården för att emigrera till Nordamerika.  I USA finns år 1920 en Nels Jonsson som bor i Clarno Township, Lake county i South Dakota. Han är då gift med Nanny Hedman (inflyttad från Sverige år 1912). Med på gården finns från år 1918 hennes föräldrar Olive (57 år) och Matilda Hedmen (45 år) samt systern Hildur (28 år). Nels är då general farmer därstädes och har tillsammans med hustrun blivit amerikanska medborgare år 1918.  Hade kontakt med sin  barndomskompis Hildur Jacobson från Kolksele livet ut. Även sedan de flyttat till Amerika. Det kan flera kort därifrån intyga.

 

Barn med Nanny Mary Hedman (Född 1889-12-30. Död 1985-05 Bellingham, Washington (USA).):

 

1.3.8.1 Sere Jonson. Född omkring 1911 Sverige.

 

1.3.8.2 Sigurd Jonson. Född omkring 1913 Clarno, South Dakota (USA).

 

1.3.8.3 Harry Jonson. Född 1915-01 Clarno, South Dakota (USA). Död före 1930.

 

1.3.8.4 Le Roy Jonson. Född 1921 Clarno, South Dakota (USA).

 

1.3.8.5 Laverne Jonson. Född 1924 Clarno, South Dakota (USA).

1.3.9 Nanny Elvina Jonsson.Flyttar 1914-9-1 till Bäraryd. Född 1893-02-15 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1914-09-01 Bäraryd fs (F). Död 1973-06-08 Ängelholm, Ängelholms fs (L).

1.4.1 Karl Karlsson.Bonde i Högås nr 1 - 3/64 mtl. Född 1873-11-21 Högås, Vännäs fs. Bosatt från 1897-11-20 Åsele fs. Bosatt från 1903-11-20 Högås, Vännäs fs. Gift med Elma Ingeborg Jonsson 1906-12-09 Vännäs fs. Bosatt från 1908 till 1912 Åsele fs. Död 1942-03-21 Högås, Vännäs fs.

 

Barn med Elma Ingeborg Jonsson (Född 1874-12-30 Lycksele fs. Död 1957-08-23 Högås, Vännäs fs.):

 

1.4.1.1 Frid Sigurd Carlsson. Född 1907-11-27 Högås, Vännäs fs. Död 1995-11-12 Vännäs fs.

 

1.4.1.2 Bertil Sven Karlsson. Född 1914-03-04 Högås, Vännäs fs. Död 1915-01-08 Högås, Vännäs fs.

1.4.2 Anna Fredrika Karlsdotter. Byggmästarhustru i Åsele kyrkby. Född 1875-03-17 Högås, Vännäs fs. Bosatt från 1897-11-20 Åsele fs. Gift med Anders Bäck 1902-11-30 Åsele fs. Död 1957-09-06 Åsele, Åsele fs.

 

Barn med Anders Bäck (Född 1859-03-01 Åsele fs. Död 1936-08-19 Åsele fs.):

 

1.4.2.1 Anna Linnea Bäck. Född 1904-03-19 Åsele kyrkby, Åsele fs.

1.4.3 Erik Carlsson. Född 1877-03-24 Högås, Vännäs fs. Död 1878-07-18 Högås, Vännäs fs.

1.4.4 Hulda Maria Karlsdotter.Fotograf i Åsele. Född 1879-04-20 Högås, Vännäs fs. Bosatt från 1897-11-20 Åsele fs. Gift med Axel Kristian Rådström 1900-09-16 Åsele fs. Död 1926-10-04 Åsele, Åsele fs. "Utbildade sig till fotograf i Örebro åren 1899-1900. Hade därefter ateljé i Åsele mitt emot skolområdet på Storgatan. När ateljén revs efter hennes död kördes alla glasplåtar till en bränngrop. Ett hundratal kopior finns bevarade i släkten och i Gustav Adolf Klementssons bildsamling på länsmuseet."  Källa: Tore Nilssos efterlämnade släktforskning  Maken omgift 1928-05-06.

 

Barn med Axel Kristian Rådström (Född 1879-02-26 Åsele fs. Död 1955-10-14 Söråsele, Åsele fs.):

 

1.4.4.1 Svea Maria Rådström. Född 1904-06-04 Åsele fs.

1.4.5 Emma Carolina Karlsdotter. Målarhustru i Åsele kyrkby. Född 1881-01-21 Högås, Vännäs fs. Bosatt från 1897-11-20 Åsele fs. Gift med Karl Johan August Hellman 1903-05-17 Åsele fs. Död. Maken omgift år 1924-12-17 med Hanna Olivia Augusta, f. 1888-1-16 d. 1973-4-28 i Åsele. Karolina förmodligen avliden före 1924.

 

Barn med Karl Johan August Hellman (Född 1877-09-11 Åsele fs. Död 1959-08-27 Åsele, Åsele fs.):

 

1.4.5.1 Karl Gösta Hellman. Född 1904-05-10 Åsele kyrkby, Åsele fs. Död 1980-04-22 Åsele, Åsele fs.

 

1.4.5.2 John Arvid Hellman. Född 1907-08-31 Åsele kyrkby, Åsele fs. Död 1994-03-08 Åsele, Åsele fs.

 

1.4.5.3 Göta Lovisa Henrika Hellman. Född 1909-09-18 Åsele kyrkby, Åsele fs. Död 1983-09-28 Vilhelmina, Vilhelmina fs.

1.4.6 Johan Karlsson.Bonde och sadelmakare i Hällfors nr 1 år 1921. Född 1883-08-25 Högås, Vännäs fs. Bosatt från 1897-11-20 Åsele fs. Bosatt från 1903-11-20 Högås, Vännäs fs. Gift med Hulda Carolina Jonsson 1910-06-26 Vännäs fs. Bosatt från 1915 Hällfors, Vännäs fs. Gift med Sofia Kristina ? 1937-07-10. Död 1970-06-28 Vännäsby, Vännäs fs. Bonde och sadelmakare. Först i Högås nr 1 och därefter i Hällfors nr 1.

 

Barn med Hulda Carolina Jonsson (Född 1884-07-21 Umeå lfs.):

 

1.4.6.1 Ernst Ivar Holger Karlsson. Född 1912-01-15 Högås, Vännäs fs. Död 1963-04-10 Vännäsby, Vännäs fs.

 

1.4.6.2 John Ingvar Henning Karlsson. Född 1915-10-14 Hällfors, Vännäs fs. Död 1994-05-21 Jönköping, Kristina fs (F).

 

1.4.6.3 Karl Ingemar Guidor Karlsson. Född 1920-07-02 Hällfors, Vännäs fs.

1.4.7 Erik Karlsson. Född 1885-11-09 Högås, Vännäs fs. Död 1886-01-08 Högås, Vännäs fs.

1.4.8 Erik Carlstrom.Emigrerar 1908-09-28 till Förenta Staterna. Född 1888-10-14 Högås, Vännäs fs. Gift med Agnes Eriksson. Bosatt från 1897-11-20 Åsele fs. Bosatt från 1903-11-20 Högås, Vännäs fs. Emigrerade 1908-09-28 Förenta Staterna. Död Canada. Bosatt i Kingman.

 

Barn med Agnes Eriksson (Född 1895.):

 

1.4.8.1 Herbert Carlstrom

 

1.4.8.2 Clifford Carlstrom

 

1.4.8.3 Anna Carlstrom

1.5.1 Johan Edvard Johansson. Bonde i Stärkesmark. Född 1876-02-11 Stärkesmark, Vännäs fs. Gift med Alma Johanna Nilsson 1905-11-25 Vännäs fs. Död 1958-01-12 Stärkesmark, Vännäs fs.

 

Barn med Alma Johanna Nilsson (Född 1886-12-08 Vännäs fs.):

 

1.5.1.1 Johan Bertil Johansson. Född 1909-11-01 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1981-08-27 Umeå, Umeå sfs.

1.5.2 Erik Johansson.Född 1879-07-15 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1879-07-15 Stärkesmark, Vännäs fs.

1.5.3 Hanna Maria Johansdotter. Bondhustru i Höglunda nr 1. Född 1880-11-12 Stärkesmark, Vännäs fs. Bosatt från 1904 Höglunda, Vännäs fs. Gift med Erik Karlsson 1904-11-19 Vännäs fs. Död 1972-07-10 Stärkesmark, Vännäs fs.

 

Barn med Erik Karlsson (Född 1882-05-25 Vännäs fs. Död 1963-03-30 Höglunda, Vännäs fs.):

 

1.5.3.1 Fritz Evert Eriksson. Född 1905-04-25 Höglunda, Vännäs fs. Död 1989-12-16 Högås, Vännäs fs.

 

1.5.3.2 Erik Ernfrid Eriksson. Född 1906-08-24 Höglunda, Vännäs fs. Död 1981-09-23 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.5.3.3 Annie Elvira Linnea Eriksson. Född 1907-09-29 Höglunda, Vännäs fs. Död 1976-03-05 Gullsjö, Vännäs fs.

 

1.5.3.4 Alfhild Teolinda Maria Eriksson. Född 1909-03-01 Höglunda, Vännäs fs. Död 2001-12-12 Falun, Kristine Falu fs (W).

 

1.5.3.5 Ester Allida Teresia Eriksson. Född 1910-09-29 Höglunda, Vännäs fs. Död 1983-06-07 Stärkesmark, Vännäs fs.

 

1.5.3.6 Ture Einar Eriksson. Född 1912-01-08 Höglunda, Vännäs fs. Död 1970-06-16 Stockholm.

 

1.5.3.7 Anna Serits Viola Eriksson. Född 1913-04-14 Höglunda, Vännäs fs. Död 2003-11-24 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.5.3.8 Klas Johan Eriksson. Född 1914-07-07 Höglunda, Vännäs fs. Död 1978-04-27 Härnösand, Härnösands domkyrkofs (Y).

 

1.5.3.9 Karl Sigvard Eriksson. Född 1914-07-07 Höglunda, Vännäs fs. Död 1915-02-01 Höglunda, Vännäs fs.

 

1.5.3.10 Karl Tyko Ossian Karlsson. Född 1915-11-21 Höglunda, Vännäs fs. Död 1999-12-13 Stärkesmark, Vännäs fs.

 

1.5.3.11 Inez Irene Ingeborg Eriksson. Född 1918-01-03 Umeå lfs. Död 1995-11-10 Umeå, Umeå sfs.

 

1.5.3.12 Irma Paulina Emilia Eriksson. Född 1919-11-15 Höglunda, Vännäs fs. Död 1971-09-20 Otteböle, Häggdånger fs (Y).

 

1.5.3.13 Inga Gerdis Beatrice Eriksson. Född 1921-12-09 Höglunda, Vännäs fs. Död 1984-09-23 Tväråbäck, Vännäs fs.

1.5.4 Emma Kristina Johansdotter. Född 1882-07-05 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1882-07-20 Stärkesmark, Vännäs fs.

1.5.5 Karl Oskar Johansson.Flyttar 1916-2-28 till Degerfors. Född 1889-05-22 Stärkesmark, Vännäs fs. Gift med Tekla Gustava Eklund 1913-04-12 Vännäs fs. Handelsföreståndare i Stärkesmark.

 

Barn med Tekla Gustava Eklund (Född 1884-08-30 Jörn fs. Död 1914-06-17 Stärkesmark, Vännäs fs.):

 

1.5.5.1 Inez Adelgunda Ingegärd Johansson. Född 1913-07-14 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1986-10-30 Västeråsen, Fors fs (Z).

1.5.6 Hulda Fredrika Johansdotter. Född 1890-11-04 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1890-11-26 Stärkesmark, Vännäs fs.

1.5.7 Erik Konrad Johansson. Hemma 1921. Född 1891-11-28 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1977-08-23 Vännäsby, Vännäs fs. Ogift.

1.5.8 Anna Emelia Johansdotter. Hemma 1921. Född 1893-07-16 Stärkesmark, Vännäs fs. Gift med Arvid Olofsson 1936-08-23 Vännäs fs. Död 1980-01-23 Vännäsby, Vännäs fs.

1.7.1 Johan Konrad Johansson. Kontorsbiträde i Kiruna år 1929. Född 1877-12-20 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1879-11-23 Långnäs, Vännäs fs. Bosatt från 1883-01-27 Vännäs, Vännäs fs. Gift med Anna Kristina Fredriksson 1899-10-08 Vännäs fs. Bosatt från 1902 till 1903 Nilsland, Vännäs fs. Bosatt från 1903-04-18 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Gift med Evelina Johanna Johansson 1913-11-24 Jukkasjärvi fs (BD). Död 1942-12-17 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Extra banvakt i Vännäs nr 2. Flyttar till Jukkasjärvi där han blir banvakt/stationskarl i Kiruna. Född före äktenskapet. Efter 1910 står han betecknad som kontorsbiträde.  Han står först benämnd som moderns "oäkta son", men efter det att hon gift sig med Johan Edvard Johansson så uppges han vara "deras före äktenskapet".

 

Barn med Anna Kristina Fredriksson (Född 1875-05-31 Vännäs fs. Död 1912-02-15 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).):

 

1.7.1.1 Hulda Emelia Johansson. Född 1900-04-02 Vännäs, Vännäs fs. Död 1974-11-09 Norrköping, Borg fs (E).

 

1.7.1.2 Fritz Konrad Valdemar Johansson. Född 1901-09-28 Vännäs, Vännäs fs. Död 1984-02-16 Gällivare, Gällivare fs (BD).

 

1.7.1.3 Karl Georg Johansson. Född 1903-05-22 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1954-09-20 Göteborg, Vasa fs (O).

 

1.7.1.4 Johan Alvar Johansson. Född 1906-03-22 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1975-09-04 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

 

1.7.1.5 Dagmar Katarina Johansson. Född 1908-02-18 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1960-07-01 Bastuträsk, Norsjö fs.

 

1.7.1.6 Erik Ernfrid Johansson. Född 1910-09-03 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1969-12-31 Upplands Väsby, Hammarby fs (AB).

 

Barn med Evelina Johanna Johansson (Född 1888-08-27 Nyborg, Vännäs fs. Död 1977-09-22 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).):

 

1.7.1.7 Axel Ragnar Johansson. Född 1914-03-18 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1994-06-04 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

 

1.7.1.8 Roland Johansson. Född 1917-01-10 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1984-08-21 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

 

1.7.1.9 Ingrid Maria Johansson. Född 1921-04-16 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

1.7.2 Hulda Maria Johansson. Född 1882-02-01 Långnäs, Vännäs fs. Bosatt från 1883-01-27 Vännäs, Vännäs fs. Död 1883-08-01 Vännäs, Vännäs fs.

1.7.3 Erik Johansson.Bosatt i Ekeby. Född 1883-03-10 Vännäs, Vännäs fs. Bosatt från 1899-10-10 Kyrkoherdebostället, Vilhelmina fs. Gift med Tekla Maria Lindström 1905-12-03. Död 1955-07-18 Ekeby, Alsike fs (AB).

1.7.4 Karl Johansson.Född 1886-10-05 Vännäs, Vännäs fs. Bosatt från 1899-10-10 Kyrkoherdebostället, Vilhelmina fs. Gift med Hilda Charlotta ? 1912-03-31. Död 1977-03-17 Skellefteå, Skellefteå lfs.

 

Barn med Hilda Charlotta ? (Född 1887-03-16 Gubböle, Umeå lfs. Död 1971-10-23 Skellefteå, Skellefteå lfs.):

 

1.7.4.1 Gunda Charlotta Johansson. Född 1914-03-04 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1994-10-10 Skellefteå, Skellefteå lfs.

 

1.7.4.2 Gunvor Johansson

1.7.5 Oskar Johansson.Brasilien. Född 1889-04-04 Vännäs, Vännäs fs. Bosatt från 1899-10-10 Kyrkoherdebostället, Vilhelmina fs. Död mellan 1920 och 1930 Brasilien.

1.7.6 Hulda Maria Johansdotter.Bondhustru i Nyby nr 3 - 1/32 mtl år 1932. Född 1893-11-23 Vännäs, Vännäs fs. Bosatt från 1899-10-10 Kyrkoherdebostället, Vilhelmina fs. Bosatt från 1910-11-12 Nyby, Vännäs fs. Gift med Karl Oskar Nilsson 1913-12-07 Vännäs fs. Död 1969-08-28 Pengfors, Vännäs fs. År 1913 lämnar hon hemgården i Nyby nr 5 för att gifta sig på Nyby nr 3. Maken blir bonde där på hela sin moders stamhemman om 1/32 mtl. Hemmanet, som ligger mittemot Pengfors, har registerbeteckningarna Nyby 3:34 och Nyby 3:38.

 

Barn med Karl Oskar Nilsson (Född 1884-09-18 Nyby, Vännäs fs. Död 1926-01-01 Nyby, Vännäs fs.):

 

1.7.6.1 Karl Elof Nilsson. Född 1914-03-12 Nyby, Vännäs fs. Död 1920-06-12 Nyby, Vännäs fs.

 

1.7.6.2 Elsa Ingeborg Nilsson. Född 1915-11-11 Nyby, Vännäs fs.

 

1.7.6.3 Rikard Alexander Nilsson. Född 1917-10-02 Nyby, Vännäs fs. Död 1923-01-05 Nyby, Vännäs fs.

 

1.7.6.4 Hulda Gabriella Nilsson. Född 1920-01-08 Nyby, Vännäs fs.

 

1.7.6.5 Karl Jesper Valdemar Nilsson. Född 1921-07-26 Nyby, Vännäs fs. Död 1982-05-02 Västra Pengfors, Vännäs fs.

 

1.7.6.6 Signhild Viola Nilsson. Född 1923-05-10 Nyby, Vännäs fs.

 

1.7.6.7 Fritz Oskar Nilsson. Född 1925-06-20 Nyby, Vännäs fs.

1.7.7 Alfred Johansson.Bonde i Nyby nr 5 - 289/24576 mtl. Född 1898-08-10 Vännäs, Vännäs fs. Bosatt från 1899-10-10 Kyrkoherdebostället, Vilhelmina fs. Bosatt från 1909-11-26 Nyby, Vännäs fs. Gift med Hildur Emelia Lindgren 1920-07-11 Vännäs fs. Död 1924-11-19 Nyby, Vännäs fs. Jordarbetare på hemgården i Nyby nr 5 före år 1921. Han gifter sig där år 1920. Efter år 1921 är han bonde och tycks då ha övertagit moderns stamhemman där om 289/24576 mtl (som ägs av faderns sterbhus). Därtill hör lägenheterna Nyby 5:25 om 65,57 ar från 3/32 mtl, Nyby 5:26 om 38,22 ar från 13/256 mtl samt Nyby 5:24 om 74,32 ar avsöndrad från 2331/24576 mtl till hemmanet.  Han avlider år 1924 och hemmanet säljs då till den nye bonden Johan Herman Lindgren (f. 1896-03-02) och dennes hustru.  Hans änka och dotter bor kvar på gården till år 1930, då de flyttar till Långåker nr 1, där de bor som inhysta hos "f.d. bonden" Karl Petter Zakrisson (1845-1933). De flyttar år 1933 till Skellefteå lfs.

 

Barn med Hildur Emelia Lindgren (Född 1899-03-29 Vännäs fs. Död 1981-03-03 Norsjö, Norsjö fs.):

 

1.7.7.1 Agnes Gunhild Maria Johansson. Född 1920-11-09 Nyby, Vännäs fs.

1.9.1 John Emil Jacobson. Bonde i Clarno Township år 1930. Född 1885-09-01 Brookfield, South Dakota (USA). Gift med Elizabeth C Schulz 1912-07-26 Minnehaha, South Dakota (USA). Gift år 1912 i Minnehaha County. Därefter blir han bonde (farmer) i Clarno, Lake County i South Dakota.

 

Barn med Elizabeth C Schulz (Född omkring 1894 South Dakota (USA).):

 

1.9.1.1 Lawrence Jacobson. Född 1913 Lake County, South Dakota (USA).

 

1.9.1.2 Wesley Jacobson. Född 1915 Lake County, South Dakota (USA).

 

1.9.1.3 Kenneth A Jacobson. Född 1916-03-21 Lake County, South Dakota (USA). Död 1997-02-05 Sioux Falls, South Dakota  (USA).

 

1.9.1.4 Gordon Jacobson. Född 1918 Lake County, South Dakota (USA).

 

1.9.1.5 Walter Jacobson. Född 1920 Lake County, South Dakota (USA).

 

1.9.1.6 Vernice Jacobson. Född 1923 Lake County, South Dakota (USA).

 

1.9.1.7 Verna Jacobson. Född 1928 Lake County, South Dakota (USA).

1.9.2 Victor Albin Jacobson. Bosatt i Clearwater år 1930. Född 1886-12-13 Brookfield, South Dakota (USA). Gift med Martha Linde 1910-12-15 Beadle, South Dakota (USA). Död 1966-08-15 Winfred, Lake, South Dakota (USA). År 1910 gifter han sig i Beadle County med den 20-åriga änkan Martha Linde (f. Schulz) från Madison, Lake County. Äktenskapet förkunnas av minister G.W. Rosenberry. Paret bosätter sig efter giftermålet i Salem, Mccook county.  Hustrun har sonen Carl (f. omkr 1909) från det tidigare giftet.  År 1920 finns familjen i Clearwater, Miner County i South Dakota där han är farmer. Nu uppges han dock felaktigt ha norska föräldrar! I övrigt stämmer dock alla detaljer om familjen, och felet är rättat till år 1930.

 

Barn med Martha Linde (Född omkring 1890 Tyskland. Död 1929-08-14 Clearwater, South Dakota (USA).):

 

1.9.2.1 Adeline Jacobson. Född omkring 1911 Clearwater, South Dakota (USA).

 

1.9.2.2 Kenhard Jacobson. Född omkring 1913 Clearwater, South Dakota (USA).

 

1.9.2.3 Adelia Jacobson. Född 1915-06 Clearwater, South Dakota (USA).

 

1.9.2.4 Jeanette Jacobson. Född 1917-09 Clearwater, South Dakota (USA).

 

1.9.2.5 Jeanell Jacobson. Född 1917-09 Clearwater, South Dakota (USA).

1.9.3 Theresa Evelyn Jacobson. Inte hemma år 1910. Född 1890-02-03 Brookfield, South Dakota (USA).

1.9.4 Richard Ossian Jacobson. Bosatt i Sioux Falls år 1930. Född 1894-02-28 Brookfield, South Dakota (USA). Gift med Vivian C Johnson 1925-10-10 McCook, South Dakota (USA). Död.Efter giftermålet bosatt i Sioux Falls i Minnehaha County.

 

Barn med Vivian C Johnson (Född omkring 1907.):

 

1.9.4.1 Lenora V Jacobson. Född 1926 Sioux Falls City, Minnesota (USA).

1.9.5 Edward Fridolf Jacobson. Bosatt i Sioux Falls år 1930. Född 1896-01-28 Brookfield, South Dakota (USA). Gift med Carrie Christine Johnson 1916-04-30 Minnehaha, South Dakota (USA). Hustrun är född i Tyskland (i Schleswig-Holstein) och har dansk far och tysk mor (från Schleswig-Holstein).  År 1920 bor familjen i Dubuque City i Iowa där han är foreman på ett parking company och år 1930 i Sioux Falls.

 

Barn med Carrie Christine Johnson (Född omkring 1900 Tyskland.):

 

1.9.5.1 June L Jacobson. Född omkring 1916 Dubuque, Iowa (USA).

 

1.9.5.2 James P Jacobson. Född omkring 1918 Dubuque, Iowa (USA).

 

1.9.5.3 Edward F Jacobson. Född omkring 1919 Dubuque, Iowa (USA).

1.9.6 Hilma G Jacobson.Hemma år 1910. Född 1898-03 Brookfield, South Dakota (USA).

1.9.7 Carl Arthur Jacobson. Bosatt i Los Angeles. Född 1901-07-14 Brookfield, South Dakota (USA). Gift med Helen ?. Död 1990-04-06 Los Angeles, California (USA).Art.

1.10.1 Anders Ernfrid Lyxzén. Emigrerar 1903-3-18 till Nordamerika. Född 1885-10-17 Linde, Hardemo fs (T). Bosatt från 1888 Kolksele, Vännäs fs. Emigrerade 1903-03-18 Nordamerika. Gift med Hildur Karolin Erickson 1911-04-05 Canada. Död 1965-05-20 Hanna, Alberta (CANADA). Heter Andrew Ernered Lyxzen efter emigrationen. Avlider i Hanna, Alberta (CANADA).  Inga barn.

1.10.2 Olga Viktoria Lyxén.Född 1893-09-21 Kolksele, Vännäs fs. Död 1900-08-30 Kolksele, Vännäs fs.

1.10.3 Ernst Henrik Lyxén.Född 1897-01-19 Kolksele, Vännäs fs. Död 1900-08-24 Kolksele, Vännäs fs.

1.10.4 Fritz Emil Lyxén. Bromsare vid SJ. Född 1897-01-19 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1919-12-09 Gällivare fs (BD). Gift med Elin Augusta Nilsson 1921-12-11 Gällivare fs (BD). Död 1974-07-31 Vännäs, Vännäs fs. Bromsare i Nyby nr 7. Någon gång mellan 1970 och 1980 ändrar hans familj stavningen på efternamnet från Lyxén till Lyxzén.

 

Barn med Elin Augusta Nilsson (Född 1901-02-12 Jörn fs. Död 1993-01-06 Vännäs, Vännäs fs.):

 

1.10.4.1 Fritz Ivan Lyxén. Född 1922-04-12 Gällivare fs (BD). Död 1992-07-29 Vännäsby, Vännäs fs.

 

1.10.4.2 Siv Elsy Lyxén. Född 1931 Vännäs fs.

1.13.1 Karl Oskar Evert Jonsson. Född 1902-11-02 Högås, Vännäs fs. Död 1903-04-08 Högås, Vännäs fs.

1.13.2 Anna Elfrida Jonsson. Stallkarlshustru i Vännäs. Född 1904-05-18 Högås, Vännäs fs. Gift med Nils Johan Einar Hagström 1926-06-12 Vännäs fs. Död 1980-07-13 Boden, Överluleå fs (BD).

 

Barn med Nils Johan Einar Hagström (Född 1895-12-25 Säbrå fs (Y). Död 1985-03-04 Boden, Överluleå fs (BD).):

 

1.13.2.1 Elsa Marianne Hagström. Född 1926-10-20 Nyby, Vännäs fs.

 

1.13.2.2 Tore Lennart Hagström. Född 1928-10-02 Nyby, Vännäs fs.

1.13.3 Signe Maria Jonsson. Bosatt i Högås. Född 1907-07-15 Högås, Vännäs fs. Gift med 1.5.3.1 Fritz Evert Eriksson 1931-04-06 Vännäs fs. Död 1989-01-04 Högås, Vännäs fs.

 

Barn med Fritz Evert Eriksson (Född 1905-04-25 Höglunda, Vännäs fs. Död 1989-12-16 Högås, Vännäs fs.):

 

1.13.3.1 Bert Åke Evert Eriksson. Född 1931-08-30 Högås, Vännäs fs.

1.13.4 Karl Evert Jonsson.Född 1913-08-31 Högås, Vännäs fs. Död 1915-04-28 Högås, Vännäs fs.

2.1.1 Agatha Eufrosyna Andersdotter. Flyttar 1896-12-5 till Umeå sn, Gubböle.. Född 1871-10-25 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Karl Peter Leonard Tilly 1892-11-19 Vännäs fs. Bosatt från 1896-12-05 Gubböle, Umeå lfs. Död. Hennes födelse finns ej noterad i Orrböle, så troligtvis har hon blivit till i Fällfors. Hon blir år 1892 gift på hemgården med en arbetare. År 1896 flyttar familjen till Umeå lfs.

 

Barn med Karl Peter Leonard Tilly (Född 1862-10-03 Ragunda fs.):

 

2.1.1.1 Hulda Eufrosyne Tilly. Född 1892-09-19 Fällfors, Vännäs fs. Död 1996-11-11 Skärblacka, Kullerstad fs (E).

 

2.1.1.2 Karl Eugén Tilly. Född 1895-02-03 Viskan, Stöde fs (Y). Död 1984-03 Clearwater, Florida (USA).

 

2.1.1.3 Johan Gottfrid Tilly. Född 1897-04-14 Gubböle, Umeå lfs. Död 1984-08-01 Kungsbacka, Kungsbacka fs.

 

2.1.1.4 Arvid André Tilly. Född 1900-01-02 Gubböle, Umeå lfs. Död 1969-03-01 Umeå, Umeå sfs.

 

2.1.1.5 Adelia Charlotta Tilly. Född 1902-06-15 Överluleå fs (BD). Död 1986-10-24 Norrköping, Borg fs (E).

 

2.1.1.6 Gunhild Maria Tilly. Född 1904-08-17 Överluleå fs (BD). Död 1990-05-09 Södertälje, Tveta fs.

 

2.1.1.7 Anna Linnea Tilly. Född 1907-12-08 Överluleå fs (BD). Död 1996-04-15 Umeå, Umeå sfs.

 

2.1.1.8 Frida Natalia Tilly. Född 1910-03-03 Överluleå fs (BD). Död 1974-12-29 Norrköping, S:t Olai fs (E).

 

2.1.1.9 Gunborg Teresia Tilly. Född 1912-06-01 Karl Gustav fs (BD). Död 1979-10-16 Södertälje, Östertälje fs.

2.1.2 Anders Andersson.Född 1873-11-08 Fällfors, Vännäs fs. Död 1875-04-04 Fällfors, Vännäs fs.

2.1.3 Anders Nygren.Emigrerar 1914-3-27 till Förenta Staterna. Född 1875-10-26 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Maria Gustafva Jakobsdotter 1900-02-02 Vännäs fs. Emigrerade 1914-03-27 Förenta Staterna. Död Nordamerika. Bonde i Fällfors nr 1 - 5/192 mtl.   Har en fosterson Ludvig Pettersson, f. 1900-11-19 i Umeå lfs. Emigrerar med hela familjen till Förenta Staterna år 1914.

 

Barn med Maria Gustafva Jakobsdotter (Född 1868-06-01 Degerfors fs. Död Nordamerika.):

 

2.1.3.1 Helge Eugén Nygren. Född 1906-01-11 Fällfors, Vännäs fs. Död 1971-12 Flasher, North Dakota (USA).

 

2.1.3.2 Elsa Maria Nygren. Född 1909-05-15 Fällfors, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

2.1.3.3 Ester Adina Nygren. Född 1911-07-30 Fällfors, Vännäs fs. Död Nordamerika.

2.1.4 Johan Edvard Andersson. Född 1877-12-13 Fällfors, Vännäs fs. Död 1878-02-13 Fällfors, Vännäs fs.

2.1.5 Anna Kristina Andersson. Född 1879-04-06 Fällfors, Vännäs fs. Död 1879-05-10 Fällfors, Vännäs fs.

2.1.6 Anna Erika Andersdotter. Född 1880-12-15 Fällfors, Vännäs fs. Död 1881-08-20 Fällfors, Vännäs fs.

2.1.7 Johan Edvard Andersson. Född 1882-07-09 Fällfors, Vännäs fs. Död 1882-12-27 Fällfors, Vännäs fs.

2.1.8 Anna Kristina Andersdotter. Född 1883-11-26 Fällfors, Vännäs fs. Död 1884-02-10 Fällfors, Vännäs fs.

2.1.9 Johan Ossian Andersson. Född 1886-09-21 Fällfors, Vännäs fs. Död 1888-10-08 Fällfors, Vännäs fs.

2.1.10 Lilly Maria Andersson. Bosatt i Gräsmyr. Född 1917-04-01 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Knut Erland Edlund 1939-01-06. Död 1999-03-26 Gräsmyr, Nordmalings fs.

2.1.11 Valborg Emilia Andersson. Bosatt i Vännäs. Född 1918-11-14 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Heintz Rudolf Gerhard Svedman 1939-04-09. Död 2003-02-14 Vännäs, Vännäs fs.

2.1.12 Nansi Alice Andersson. Bosatt i Vännäs. Född 1920-02-17 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Nils Åke Svensk.

2.1.13 Betty Irene Andersson. Bosatt i Umeå. Född 1921-09-24 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Gullik Herman Danielsson 1943-03-21 Vännäs fs.

2.1.14 Iris Frideborg Andersson. Född 1923-07-12 Fällfors, Vännäs fs. Död.

2.5.1 Hulda Maria Karlsdotter. Bondhustru i Nyby nr 5. Född 1875-07-02 Södra Västerselet, Vännäs fs. Bosatt från 1883 Harrsele, Vännäs fs. Gift med Karl Zakrisson 1897-05-19 Vännäs fs. Död 1948-10-23 Vännäs, Vännäs fs. Piga i Nyby nr 4 åren 1895 till 1897. Därefter finns hon i Nyby nr 5 där hon gifter sig och blir bondhustru.

 

Barn med Karl Zakrisson (Född 1872-09-25 Vännäs fs. Död 1954-05-27 Umeå sfs.):

 

2.5.1.1 Helga Hilda Maria Karlsson. Född 1898-01-11 Nyby, Vännäs fs. Död 1990-12-06 Umeå, Umeå sfs.

 

2.5.1.2 Elma Hildur Karlsson. Född 1899-09-24 Nyby, Vännäs fs. Död 1915-04-16 Nyby, Vännäs fs.

2.5.2 Oskar Karlsson Lundberg. Flyttar 1901-12-12 till Söderhamn. Född 1876-10-29 Södra Västerselet, Vännäs fs. Bosatt från 1883 Harrsele, Vännäs fs. Bosatt från 1901-12-12 Söderhamn, Söderhamns fs. Gift med Emma Thulin 1912-06-15. Död 1963-08-06 Söderhamn, Söderhamns fs. Skräddargesäll i Harrsele från 1897.

2.5.3 Ida Helena Karlsdotter Lundberg. Bondhustru i Svartbjörsbyn nr 5 - 5/128 mtl. Född 1880-05-03 Södra Västerselet, Vännäs fs. Bosatt från 1883 Harrsele, Vännäs fs. Bosatt från 1901-12-27 Överluleå fs (BD). Gift med Johan Elind Albin Pettersson 1902-02-23 Överluleå fs (BD). Död 1930-06-07 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD).Arbeterska på hemgården i Harrsele före år 1901. Samma år flyttar hon till Överluleå, där hon gifter sig i Svartbjörsbyn. Maken är gårdsägare och arbetare på ett onumrerat hemman. Efter år 1910 uppges maken istället vara hemmansägare på nr 5 - 5/128 mtl. Hon avlider där år 1930.  Paret har en fosterdotter från år 1928: Anny Gunhild Sofia Eklund, f. 1917-12-02.

 

Barn med Johan Elind Albin Pettersson (Född 1877-05-22 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD).):

 

2.5.3.1 Johan Valdemar Pettersson. Född 1902-06-24 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD). Död Nordamerika.

 

2.5.3.2 Valborg Henrietta Johanna Pettersson. Född 1904-07-28 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD). Död 1974-08-13 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD).

 

2.5.3.3 Oskar Elind Pettersson. Född 1906-08-05 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD). Död 1952-07-02 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD).

2.8.1 Johannes Lindgren.Född 1876-11-12 Harrsele, Vännäs fs. Död 1876-11-14 Harrsele, Vännäs fs.

2.8.2 Johan Edvard Lindgren.Bonde i Harrsele nr 1 - 1/32 mtl år 1921. Född 1880-09-21 Harrsele, Vännäs fs. Gift med Josefina Albertina Eriksson 1910-09-04 Vännäs fs. Död.

 

Barn med Josefina Albertina Eriksson (Född 1886-04-13 Vännäs fs.):

 

2.8.2.1 Ernst Ivar Lindgren. Född 1910-10-11 Harrsele, Vännäs fs. Död 1978-04-26 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.8.2.2 Beda Alfhilda Aina Lindgren. Född 1911-11-03 Harrsele, Vännäs fs. Död 1994-08-28 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.8.2.3 Johan Alvar Lindgren. Född 1912-11-26 Harrsele, Vännäs fs. Död 1955-06-18 Östergård, Vännäs fs.

 

2.8.2.4 Erland Bertil Lindgren. Född 1915-03-02 Harrsele, Vännäs fs. Död 1975-08-16 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.8.2.5 Sven Hilding Lindgren. Född 1918-05-26 Harrsele, Vännäs fs.

 

2.8.2.6 Arne Sixten Lindgren. Född 1919-10-10 Harrsele, Vännäs fs. Död 2003-12-27 Mjölby, Mjölby fs (E).

 

2.8.2.7 Inge Henry Eugén Lindgren. Född 1921-07-04 Harrsele, Vännäs fs.

2.8.3 Hanna Maria Lindgren.Emigrerar 1911-5-6 till Canada. Född 1883-06-20 Harrsele, Vännäs fs. Bosatt från 1904 till 1907 Innergård, Vännäs fs. Gift med Oskar Bergström Söderhjelm 1904-03-25 Vännäs fs. Bosatt från 1907 till 1910 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1910 till 1911 Harrsele, Vännäs fs. Emigrerade 1911-05-06 Canada. Död Canada.Arbetarhustru i Innergård nr 1.

 

Barn med Oskar Bergström Söderhjelm (Född 1879-02-05 Vännäs fs. Död Canada.):

 

2.8.3.1 Ninni Göta Linnea Bergström. Född 1904-12-11 Innergård, Vännäs fs. Död Canada.

 

2.8.3.2 Oskar Levy Bergström. Född 1907-05-04 Innergård, Vännäs fs. Död Canada.

 

2.8.3.3 Wega Magnhild Bergström. Född 1910-06-01 Mjösjö, Vännäs fs. Död Canada.

2.8.4 Charlotta Eugenia Lindgren. Flyttar 1913-9-19 till Vännäs. Född 1885-07-26 Harrsele, Vännäs fs. Gift med Johan Edward Sjögren 1909-02-14 Vännäs fs. Bosatt från 1912-04-06 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1913-09-19 Vännäs fs. Död 1960-03-19 Vännäs fs. Stenarbetarhustru i Harrsele nr 1. Från 1912 bosatt i Kiruna där maken var stenarbetare. Från 1913 åter i Vännäs.

 

Barn med Johan Edward Sjögren (Född 1885-01-13 Harrsele, Vännäs fs. Död 1935-01-15 Harrsele, Vännäs fs.):

 

2.8.4.1 Naima Alvida Charlotta Sjögren. Född 1909-06-30 Harrsele, Vännäs fs. Död 1976-02-25 Norrmalm, Vännäs fs.

 

2.8.4.2 Johan Göte Arnold Sjögren. Född 1911-07-16 Harrsele, Vännäs fs. Död 1982-05-31 Skärvången, Föllinge fs (Z).

2.8.5 Oskar Lindgren.Flyttar 1912-11-28 till Burträsk. Född 1888-07-29 Harrsele, Vännäs fs. Bosatt från 1911-05-18 Myrheden, Jörn fs. Gift med Anna Katarina Andersson 1912-03-17 Jörn fs. Bosatt från 1912-11-28 Burträsk fs. Död 1950-04-14 Vännäs, Vännäs fs.Arbetare på hemgården i Harrsele innan han år 1911 flyttar till Jörns fs. Där gifter han sig i byn Myrheden och arbetar som extra banvakt. Han och hustrun flyttar år 1912 till Burträsk.

2.8.6 Nils Arvid Lindgren.Flyttar 1916-1-16 till Edefors. Född 1891-02-07 Harrsele, Vännäs fs. Bosatt från 1913-01-25 Torneträsk, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1916-01-16 Edefors fs (BD). Gift med Ellen Maria ? 1926-10-03. Död 1967-10-01 Vännäs, Vännäs fs. Korpral. Från 1913 bosatt i Torneträsk. Från 1915 betecknad stationskarl. Från 1916 i Edefors.

2.8.7 Frida Evelina Lindgren. Flyttar 1914-4-18 till Norsjö. Född 1894-09-19 Harrsele, Vännäs fs. Gift med ? Eriksson. Bosatt från 1913-04-12 Åsträsk, Burträsks fs. Bosatt från 1914-04-18 Norsjö fs. Död 1955-03-18 Umeå södra kbfd. Lämnar år 1913 hemgården i Harrsele för att bli piga i Åsträsk inom Burträsk socken. Hon bor där på järnvägstationen. Flyttar år 1914 till Norsjö.

2.8.8 Axel Helmer Lindgren.Emigrerar 1914-3-27 till Canada. Född 1897-06-23 Harrsele, Vännäs fs. Gift med Dagny Adelia ?. Emigrerade 1914-03-27 Canada. Skild från Dagny Adelia ? 1972-10-30. Död 1979-03-26 Sörfors, Umeå lfs. Emigrerar 1914 till Canada. Tycks dock ha kommit tillbaka, för han avlider år 1979 i Sörfors.

2.9.1 Johan Oskar Johansson. Född 1882-09-07 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1883-05-27 Gräsmyr, Nordmalings fs.

2.10.1 Erik Nestor Andersson. Bonde i Södra Västerselet nr 1 - 1/16 mtl år 1921. Född 1885-10-17 Harrsele, Vännäs fs. Gift med Eva Karolina Eriksson 1915-06-27 Vännäs fs. Död före 1950. Hustrun tillhör släkten Lycksell på mödernet, och gifte om sig Fransson på äldre dar.

 

Barn med Eva Karolina Eriksson (Född 1892-10-20 Siksele, Lycksele fs. Död 1964-03-29 Vännäs, Vännäs fs.):

 

2.10.1.1 Klas Rune Andersson. Född 1916-12-22 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1990-10-02 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.10.1.2 Erik Folke Andersson. Född 1918-08-03 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1988-10-05 Jönköping, Kristina fs (F).

 

2.10.1.3 Åke Hildebrand Andersson. Född 1920-11-12 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1983-06-30 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.10.1.4 Ture Andersson

 

2.10.1.5 Thea Andersson

 

2.10.1.6 Berit Andersson

2.10.2 Sofia Vilhelmina Eriksson. Flyttar 1915-01-03 till Degerfors. Född 1886-12-29 Harrsele, Vännäs fs. Bosatt från 1910 till 1913 Umeå sfs. Bosatt från 1913 till 1914 Spånga fs (AB). Bosatt från 1914 till 1915 Harrsele, Vännäs fs. Bosatt från 1915-01-03 Degerfors fs. Död.

 

Barn med Arvid Jonsson:

 

2.10.2.1 Tyra Jonsson. Född 1919.

 

2.10.2.2 Gösta Jonsson

2.10.3 Nils Erhard Eriksson. Emigrerar 1912-1-29 till Canada. Född 1889-03-16 Harrsele, Vännäs fs. Emigrerade 1912-01-29 Canada. Död Nordamerika.

2.10.4 Emma Evelina Eriksson. Bondhustru i Harrsele nr 1 - 21/704 mtl. Född 1890-09-11 Harrsele, Vännäs fs. Gift med Erik Nestor Sjögren 1915-12-05 Vännäs fs. Död 1958-07-04 Harrsele, Vännäs fs.

2.10.5 Olof Albin Eriksson. Emigrerar 1912-12-30 till Canada. Född 1892-07-22 Harrsele, Vännäs fs. Emigrerade 1912-12-30 Canada. Död Nordamerika. Olle.

2.10.6 Agnes Kristina Eriksson. Emigrerar 1913-3-5 till Canada. Född 1895-01-13 Harrsele, Vännäs fs. Emigrerade 1913-03-05 Canada. Död Nordamerika.

2.10.7 Anna Emilia Eriksson. Hemma 1921. Född 1896-05-06 Harrsele, Vännäs fs. Gift med Johan Nilsson 1921-11-19 Vännäs fs. Död 1980-12-06 Tvärålund, Vindelns fs.

2.10.8 Nanny Viktoria Eriksson. Emigrerar 1918-11-23 till Canada. Född 1898-09-18 Harrsele, Vännäs fs. Emigrerade 1918-11-23 Canada. Död Nordamerika.

2.10.9 Ruth Ingeborg Andersson. Emigrerar 1918-11-23 till Canada. Född 1900-09-29 Harrsele, Vännäs fs. Emigrerade 1918-11-23 Canada. Gift med Tyko Eugen Persson 1933-09-16 Vännäs fs. Död 1991-02-09 Vännäs, Vännäs fs.

2.10.10 Alma Eriksson.Hemma 1921. Född 1902-08-19 Harrsele, Vännäs fs. Död.

2.10.11 Harry Valdemar Eriksson. Född 1904-08-26 Harrsele, Vännäs fs. Död 1918-11-22 Harrsele, Vännäs fs.

2.10.12 Elsa Margareta Eriksson. Hemma 1921. Född 1906-05-27 Harrsele, Vännäs fs. Död.Död ung enligt Tore Nilsson.

2.10.13 Valborg Alice Eriksson. Hemma 1921. Född 1911-09-22 Harrsele, Vännäs fs. Gift med ? Andersson. Gift med Johan Viktor Strandman 1979-10-02. Död 1999-01-21 Vännäs, Vännäs fs. Gift med målaren Strandman enligt Tore Nilsson.

2.11.1 Hanna Charlotta Sjöström. Flyttar 1918-09-11 till Degerfors. Född 1884-02-23 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1910 till 1912 Skavdal, Vännäs fs. Bosatt från 1912 till 1918 Långsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1918-09-11 Degerfors fs. Lärarinna.

2.11.2 Oskar Sjöström.Bonde i Mjösjö nr 3 - 3/32 mtl år 1921. Född 1885-09-22 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Hulda Emelia Johansson 1920-05-24 Vännäs fs. Död 1982-05-13 Mjösjö, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Mjösjön. Efter förrättat arvskifte efter fadern år 1918 så är han den av barnen som övertar brukandet av hemgården. Hemmanet är på 3/32 mtl. År 1920 gift med en kvinna från hemmanet "Fällan" i samma by.

 

Barn med Hulda Emelia Johansson (Född 1896-06-27 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1990-07-17 Vännäsby, Vännäs fs.):

 

2.11.2.1 Birger Ossian Sjöström. Född 1921-04-13 Mjösjö, Vännäs fs.

 

2.11.2.2 Signhild Linnea Sjöström. Född 1922-06-15 Mjösjö, Vännäs fs.

 

2.11.2.3 Gerda Charlotta Sjöström. Född 1924-01-01 Mjösjö, Vännäs fs.

 

2.11.2.4 Frans Osvald Mauritz Sjöström. Född 1925-10-04 Mjösjö, Vännäs fs.

 

2.11.2.5 Lilian Anette Sjöström. Född 1927-12-10 Mjösjö, Vännäs fs.

 

2.11.2.6 Seth Allan Vallentin Sjöström. Född 1929-07-30 Mjösjö, Vännäs fs.

 

2.11.2.7 John Sjöström. Född omkring 1931.

 

2.11.2.8 David Sjöström. Född 1936.

2.11.3 Frida Vilhelmina Sjöström. Handelsbiträde i Nyby nr 7 år 1921. Född 1887-09-22 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1906 Nyby, Vännäs fs. Piga och senare handelsbiträde i Nyby nr 7. Bor hos järnhandlare Gustaf Åström, f. 1873.

2.11.4 Hilma Kristina Sjöström. Flyttar 1920-11-19 till Bollnäs. Född 1889-10-24 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1907 till 1915 Vännäs, Vännäs fs. Bosatt från 1915 till 1918 Lidingö fs. Bosatt från 1918 till 1920 Vännäs, Vännäs fs. Bosatt från 1920-11-19 Bollnäs fs (X).

2.11.5 Nils Helmer Sjöström.Hemma 1921. Född 1892-09-03 Mjösjö, Vännäs fs.

2.11.6 Emmelie Maria Sjöström. Hemma 1921. Född 1894-08-27 Mjösjö, Vännäs fs.

2.11.7 Frans Otto Sjöström.Hemma 1921. Född 1896-12-13 Mjösjö, Vännäs fs.

2.11.8 Karl Eugén Sjöström.Hemma 1921. Född 1900-11-07 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Tea Karolina ? 1927-07-03. Död 1984-01-27 Umeå, Ålidhems fs.

2.14.1 Signe Desideria Nilsson. Bondhustru i Innergård nr 1 - 5/128 mtl år 1932. Född 1898-01-30 Klintsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1923 Innergård, Vännäs fs. Gift med Erik Albin Nilsson 1923-05-21 Vännäs fs. Död 1979-09-20 Innergård, Vännäs fs. Lämnar år 1923 hemgården i Klintsjö och gifter sig med en bonde i Innergård nr 1. Hemmanet som de brukar är på 5/128 mtl.  På gården finns också fostersonen Karl Einar Johansson, f. 1922-5-19 från år 1924.

 

Barn med Erik Albin Nilsson (Född 1900-05-12 Vännäs fs. Död 1993-12-26 Västra Pengfors, Vännäs fs.):

 

2.14.1.1 Sten Åke Nilsson. Född 1926-10-11 Innergård, Vännäs fs.

 

2.14.1.2 Valborg Mary Ivonny Nilsson. Född 1930-02-16 Innergård, Vännäs fs.

2.14.2 Agas Gottner Nilsson.Född 1899-01-13 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1899-02-16 Klintsjö, Vännäs fs.

2.14.3 Agas Alfons Nilsson.Inhyst i Spöland nr 1 år 1933. Född 1900-08-02 Klintsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1932 Spöland, Vännäs fs. Gift med Ingrid Johanna Olofsson 1934-11-04 Vännäs fs. Död 1985-03-11 Västra Spöland, Vännäs fs. Efter år 1921 övertar han 1/4 av faderns stamhemman i Klintsjö nr 1. Han blir då bonde på 3/256 mtl därstädes. År 1932 ivägflyttad till Spöland nr 1 där han blir inhyst hos änkan Barbro Lisa Nilsdotter, f. 1844-02-07.

 

Barn med Ingrid Johanna Olofsson (Född 1910-10-14 Vännäs fs. Död 1988-09-21 Västra Spöland, Vännäs fs.):

 

2.14.3.1 Nils Olof Nilsson. Född 1935 Spöland, Vännäs fs.

 

2.14.3.2 Bengt Nilsson. Född 1936 Spöland, Vännäs fs.

2.14.4 Ernst Ragnar Nilsson.Bonde i Klintsjö nr 1 - 3/256 mtl år 1932. Född 1904-02-05 Klintsjö, Vännäs fs. Gift med Valborg Alida ? 1944-06-17. Död 1979-12-14 Klintsjö, Vännäs fs.Efter år 1921 övertar han 1/4 av faderns stamhemman (3/64 mtl) i Klintsjö nr 1. Han blir då bonde på 3/256 mtl därstädes.

2.14.5 Agda Emelia Nilsson.Född 1905-04-08 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1907-01-17 Klintsjö, Vännäs fs.

2.14.6 Johan Einar Valdemar Nilsson. Fosterson i Gräsmyr år 1927. Född 1906-08-01 Klintsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1920-11-30 Gräsmyr, Nordmalings fs. Gift med Alfhild Margareta ? 1938-12-17. Död 1986-06-25 Umeå, Ålidhems fs. Fosterson hos sin moster Maria Helena Andersdotter i Gräsmyr.

4.1.1 Jonas Johansson.Född 1874-11-05 Långsjö, Vännäs fs. Död 1880-10-28 Långsjö, Vännäs fs.

4.1.2 Maria Johanna Johansdotter. Född 1876-04-29 Långsjö, Vännäs fs. Död 1880-10-12 Långsjö, Vännäs fs.

4.1.3 Johan Johansson.Född 1877-05-24 Långsjö, Vännäs fs. Död 1878 Långsjö, Vännäs fs.

4.1.4 Anna Margareta Johansdotter. Bondhustru i Vitvattnet nr 2 - 2/128 mtl. Född 1878-03-28 Långsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1915-04-13 Vitvattnet, Bjurholms fs. Gift med Israel Gustafsson 1915-05-16 Bjurholms fs. Död 1965-07-03 Vitvattnet, Bjurholms fs.Arbeterska på hemgården i Långsjö nr 1 efter år 1900. Hon ser då ut att bo tillsammans med brodern Johan Edvard som övertagit en del av faderns hemman. Efter år 1904 står hon benämnd som piga på samma ställe.   Efter år 1911 är han först piga men sedan sömmerska. År 1915 flyttar hon till Bjurholm där hon nu gifter sig på hemmanet Vitvattnet nr 2. Maken är en son på gården och övertar i samband med giftermålet ett hemman på 2/128 mtl.

 

Barn med Israel Gustafsson (Född 1880-05-17 Vitvattnet, Bjurholms fs. Död 1965-08-26 Vitvattnet, Bjurholms fs.):

 

4.1.4.1 Elsa Teresia Israelsson. Född 1915-11-26 Vitvattnet, Bjurholms fs. Död 1978-04-21 Vitvattnet, Bjurholms fs.

4.1.5 Johan Edvard Johansson.Bonde i Långsjö nr 1 - 17/512 mtl år 1932. Född 1880-06-25 Långsjö, Vännäs fs. Gift med Elin Kristina Andersdotter 1912-04-28 Vännäs fs. Gift med Emma Fredrika Nilsson 1920-06-12 Vännäs fs. Bosatt från 1962 Vännäsby, Vännäs fs. Död 1966-08-23 Vännäsby, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Långsjö på hemmanet nr 1. Efter år 1900 är han arbetare på hemgården, men detta är före år 1904 ändrat till bonde. Hemmanet som han brukar är på 17/512 mtl. Ett lika stort hemman ägs av hans broder Jonas som emigrerar till Amerika.  Johans hemman uppges även inkludera en del mark i Klintsjö. Fastigheten har registerbeteckningen Långsjö 1:16. Detta efter en skedd sammanslagning av fastigheterna 1:6 och 1:7, båda om 17/512 mtl vardera. År 1936 har nämligen Johan fått köpa brodern Jonas hemman i Långsjö.  Hans första hustru har sonen Birger Andersson, f. 1910-01-01 (i Bjurholm) med sig före äktenskapet. Denne avlider 1928-05-14 i Långsjö.  Johan bor kvar i Långsjö fram till år 1962 då han flyttar till Vännäsby och Vängården.

 

Barn med Elin Kristina Andersdotter (Född 1887-12-20 Norrström, Bjurholms fs. Död 1918-11-04 Långsjö, Vännäs fs.):

 

4.1.5.1 Ebba Maria Johansson. Född 1913-02-05 Långsjö, Vännäs fs. Död 1998-02-07 Örsbäck, Vännäs fs.

 

4.1.5.2 Beda Teresia Johansson. Född 1915-02-16 Långsjö, Vännäs fs. Död 1981-09-18 Bandhagen, Vantörs fs (AB).

 

4.1.5.3 Agda Elin Linnea Johansson. Född 1917-03-26 Långsjö, Vännäs fs. Död 2003-08-06 Vännäs, Vännäs fs.

 

Barn med Emma Fredrika Nilsson (Född 1882-12-05 Pengfors, Vännäs fs. Död 1931-03-21 Långsjö, Vännäs fs.):

 

4.1.5.4 Elma Karolina Johansson. Född 1921-06-24 Umeå lfs.

 

4.1.5.5 Ernst Valdemar Johansson. Född 1922-12-01 Långsjö, Vännäs fs. Död 1991-03-02 Klintsjö, Vännäs fs.

4.1.6 Maria Johanna Johansdotter.Flyttar 1911-1-2 till Stockholm. Född 1882-06-13 Långsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1911-01-02 Stockholm, S:t Klara fs (AB). Gift med Gustav Adolph Camets 1915-07-22. Död 1936-01-28 Portland, Oregon (USA). Begravd. Född och uppvuxen i Långsjö. Efter år 1900 blir hon arbeterska på hemgården. Hon flyttar år 1911 till Sankta Klara församling i Stockholm.   Med tiden bosatt i Portland, Oregon. I Familysearch.com finns hon med som  "Johanna Marie Jonsson". Maken omgift efter hennes död med Jennie Nielson (f. 1876) - en småländska.

 

Barn med Gustav Adolph Camets (Född 1872-11-08 Småland. Död 1944-02-23 Portland, Oregon (USA).):

 

4.1.6.1 Fred Camets. Född 1916-11-20 Portland, Oregon (USA). Död 1996-11-04 Emigrant, Montana (USA).

 

4.1.6.2 Elma A Camets. Född omkring 1919 Portland, Oregon (USA).

 

4.1.6.3 Irene A Camets. Född omkring 1921 Portland, Oregon (USA).

4.1.7 Jonas Johansson.Emigrerar 1903-6-25 till Nordamerika. Född 1884-08-24 Långsjö, Vännäs fs. Emigrerade 1903-06-25 Förenta Staterna. Död Nordamerika. Född och uppvuxen i Långsjö. Efter år 1900 blir hon arbetare på hemgården. År 1903 emigrerar han till Nordamerika och uppges dessförinnan också vara ägare av faderns hemman i Långsjö - "eger ofvanstående skatt 17/512 mtl".  I Nordamerika hade han inga barn enligt den ogifte brodern Erik Johanssons bouppteckning.  Efter år 1911 uppges hemmanet i Långsjö till "17/512 mtl äges af Jonas Johansson i Amerika".  Han säljer dock hemmanet, fastigheten Långsjö 1:7, till brodern genom köpeavhandling upprättad den 23 februari år 1936.

4.1.8 Erik Johansson.Bosatt i Vännäs nr 10 år 1932. Född 1887-05-31 Långsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1905-02-17 till 1909-05-15 Umeå sfs. Bosatt från 1909-05-15 Långsjö, Vännäs fs. Emigrerade 1913-03-17 Förenta Staterna. Immigrerade 1915-12-09 Långsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1930 Vännäsby, Vännäs fs. Död 1971-12-30 Vännäs fs. Född och uppvuxen i Långsjö nr 1. Åren 1905-09 bor han i Umeå stad. Därefter återkommer han till hemgården där han nu står benämnd som arbetare. I Långsjö finns före år 1911 en notering om att han är "f.d. stamanställd".  Åren 1913-15 finns han i Förenta Staterna, men efter år 1915 istället på hemgården i Långsjö.  År 1930 flyttar han till Vännäs nr 10 där han blir boende på vårdhemmet som äges av Vännäs kommuns fattigvårdsstyrelse.  Ogift livet ut.

4.1.9 Eugenia Johanna Johansdotter. Född 1890-03-31 Långsjö, Vännäs fs. Död 1905-09-27 Långsjö, Vännäs fs.

4.1.10 Hulda Evelina Johansdotter. Född 1893-01-14 Långsjö, Vännäs fs. Död 1893-01-21 Långsjö, Vännäs fs.

4.1.11 Oskar Johansson.Född 1894-09-15 Långsjö, Vännäs fs. Död 1894-09-29 Långsjö, Vännäs fs.

4.1.12 Hulda Evelina Johansdotter. Emigrerar 1913-8-21 till Förenta Staterna. Född 1896-03-03 Långsjö, Vännäs fs. Emigrerade 1913-08-21 Förenta Staterna. Död Nordamerika.Lämnade år 1913 hemgården då hon emigrerade till Förenta Staterna.   Inga barn enligt brodern Erik Johanssons bouppteckning.

4.1.13 Oskar Tiodolf Johansson. Skogsarbetare i Långsjö. Född 1899-12-31 Långsjö, Vännäs fs. Död 1924-03-05 Långsjö, Vännäs fs. Skogsarbetare i Långsjö nr 1. Efter år 1922 betecknad "f.d. skogsarbetare" då han uppges vara intagen "å Umeå tuberkulosafdelning". Oskar avlider år 1924.

4.2.1 Karl Oskar Jonsson.Bonde i Fällfors nr 1 - 3/128 mtl. Född 1888-06-14 Fällfors, Vännäs fs. Döpt 1888-06-15 Fällfors, Vännäs fs. Gift med 4.5.4 Nanny Olivia Johansson 1916-11-12 Vännäs fs. Bosatt från 1951 Pengfors, Vännäs fs. Död 1962-11-03 Pengfors, Vännäs fs. Begravd 1962-11-11 Vännäs fs. Uppväxt i Fällfors, där han 1916 gifte sig och blev bonde. Han och hustrun Nanny bodde till en början på hans egen födelsegård "Nybruket" i Fällfors nr 1. Hemmanet var vid denna tid på 3/128 mtl, och dessutom ägde han 1/2 av lägenheten Linänget nr 1.  Nybruket övertas senare av brodern Johan (förmodligen vid dennes giftermål), varpå Karl med familj flyttar uppåt i byn till fastigheten Fällfors 1:15. 1/192 mtl av Fällforshemmanet ägs sedan 1922 av Nordmalings Ångsågsaktiebolag.

 

Barn med Nanny Olivia Johansson (Född 1893-05-01 Kolksele, Vännäs fs. Död 1976-09-29 Vännäs, Vännäs fs.):

 

4.2.1.1 Göta Ingeborg Jonsson. Född 1917-05-20 Fällfors, Vännäs fs. Död 2000-03-24 Stortorp, Trångsund fs (AB).

 

4.2.1.2 Ingrid Viktoria Jonsson. Född 1919-03-12 Fällfors, Vännäs fs.

 

4.2.1.3 Ragnhild Elisabet Jonsson. Född 1921-06-12 Fällfors, Vännäs fs. Död 2005-09-26 Umeå, Ålidhems fs.

4.2.2 Hilma Maria Jonsson.Hushållerska i Vännäsby. Född 1890-03-19 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1925 Vännäsby, Vännäs fs. Död 1960-06-01 Vännäsby, Vännäs fs. Jordarbetare i Fällfors nr 1 på hemgården. Från år 1925 hushållerska i Vännäs nr 8 (dagens Vännäsby). Detta hos Gustaf Vilhelm Johansson, f. 1885-10-26 i Skellefteå.

4.2.3 Signe Fredrika Jonsson.Bondhustru i Långnäs nr 1 - 1/8 mtl. Född 1892-05-12 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1912 Långnäs, Vännäs fs. Gift med Erik Alfred Eriksson 1912-07-14 Vännäs fs. Död 1959-12-05 Långnäs, Vännäs fs. Uppvuxen i Fällfors. Flyttar år 1912 till Långnäs, en av grannbyarna, där hon gifter sig med en son till bonden Erik Johansson (f. 1856).   Genom upprättandet av en skriftlig överenskommelse den 24 mars 1913 så övertar maken föräldrarnas hemman. Fastigheterna Långnäs 1:3 och Långnäs 1:4 skattar vardera för 1/16 mtl, varpå maken totalt brukar ett hemman på 1/8 mtl.

 

Barn med Erik Alfred Eriksson (Född 1884-11-29 Långnäs, Vännäs fs. Död 1968-05-20 Långnäs, Vännäs fs.):

 

4.2.3.1 Rut Signhild Maria Eriksson. Född 1913-04-02 Långnäs, Vännäs fs. Död 1999-03-22 Umeå, Umeå lfs.

 

4.2.3.2 Gerda Fredrika Ingeborg Eriksson. Född 1915-09-08 Långnäs, Vännäs fs.

 

4.2.3.3 Eric Gustaf Ingvar Ederönn. Född 1918-04-23 Långnäs, Vännäs fs. Död 1986-04-02 Umeå, Umeå sfs.

 

4.2.3.4 John Folke Signar Ederönn. Född 1921-11-16 Långnäs, Vännäs fs.

4.2.4 Johan Ernfrid Jonsson.Bonde i Fällfors nr 1 - 3/128 mtl. Född 1894-12-23 Fällfors, Vännäs fs. Gift med 1.1.3.2 Elsa Ingeborg Johansson 1922-11-11 Vännäs fs. Död 1977-03-23 Hällfors, Vännäs fs. Bonde i Fällfors nr 1 - 3/128 mtl. Äger det hemman vid älven som kallas för "Nybruket" i folkmun. Äger dessutom 1/2 av lägenheten Linänget nr 1. Den andra halvan ägs av hans bror Karl. Hans mor bor inhyst på Nybruket till dess hon avlider.  På äldre dar bosatt i Hällfors.

 

Barn med Elsa Ingeborg Johansson (Född 1904-01-14 Fällfors, Vännäs fs. Död 1981-04-18 Vännäs, Vännäs fs.):

 

4.2.4.1 Elly Ingeborg Jonsson. Född 1923-10-25 Fällfors, Vännäs fs.

 

4.2.4.2 Ally Frideborg Jonsson. Född 1926-08-17 Fällfors, Vännäs fs.

 

4.2.4.3 Mary Elisabet Jonsson. Född 1929-06-21 Fällfors, Vännäs fs. Död 1994-05-17 Vännfors, Vännäs fs.

 

4.2.4.4 John Henning Valdemar Jonsson. Född 1931-08-28 Fällfors, Vännäs fs. Död 1977-08-22 Fällfors, Vännäs fs.

4.2.5 Nanny Alfrida Jonsson.Sömmerska i Fällfors. Född 1899-05-19 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1930 Kolksele, Vännäs fs. Död 1940-12-23 Fällfors, Vännäs fs. Begravd 1941-01-05 Vännäs fs. Uppvuxen i Fällfors nr 1. Från år 1930 bosatt i Kolksele nr 1 hos kusinen Axel Johansson.  På äldre dar bosatt på hemgården Nybruket hos brodern Johan och dennes familj. Uppges ha varit förlovad med en man i Nyåker, men denne man tyckte inte hennes bröder var något att satsa på, varpå det aldrig blev aktuellt med något giftermål.

4.3.1 Anna Katarina Eriksson. Hushållerska i Sjöliden. Född 1884-12-08 Sjöliden, Vännäs fs. Bosatt från 1924 till 1927 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1927 till 1930 Sjöliden, Vännäs fs. Bosatt från 1930 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1940-01-11 Sjöliden, Vännäs fs. Karin. På hemgården i Sjöliden år 1921. Från 1924 gårdsarbeterska och tjänarinna i Mjösjö nr 2 hos systern. Hon flyttar hem till Sjöliden igen år 1927. År 1930 återvänder hon till Mjösjö nr 2, men denna gång blir hon istället tjänarinna hos Karl Forsberg, f. 1876.  Vid frånfället hushållerska i Sjöliden. Ogift.

4.3.2 Erik Anton Eriksson. Född 1887-03-11 Sjöliden, Vännäs fs. Död 1888-02-02 Sjöliden, Vännäs fs.

4.3.3 Erik Anton Eriksson. Handlare i Nyby nr 1 år 1932. Född 1889-09-30 Sjöliden, Vännäs fs. Bosatt från 1920 Nyby, Vännäs fs. Gift med Hilma Kristina Forsmark 1920-06-27 Vännäs fs. Död 1962-08-27 Umeå, Umeå sfs. Född och uppvuxen i Sjöliden. Han står benämnd som målare på hemgården då han gifter sig år 1920.   Paret flyttar samma år till Nyby nr 1 där han också är benämnd som målare. De bor där på lägenheten Fridhem nr 2 om 9 ar, som är avskilt från 19/256 Nyby nr 1 (Erik Werner Svenssons hemman). Ägare av lägenheten är handlande Karl Dahlqvist, "Kalle Dala").  Från år 1921 står han som handlare där (målare är då överstruket). Hemmanet har då bytt namn från "Nyby nr 1" till "Mcp under nr 1". "Mcp" står förstås för municipalsamhället.  Han avlider år 1962 och hustrun år 1967, båda i Umeå. Han och hustrun Hilma var barnlösa.

4.3.4 Emma Johanna Eriksson.Bondhustru i Mjösjö nr 2 - 57/512 mtl år 1932. Född 1893-01-18 Sjöliden, Vännäs fs. Bosatt från 1911 till 1913 Vännäsby, Vännäs fs. Bosatt från 1913 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Konrad Karlsson 1913-04-13 Vännäs fs. Död 1960-03-26 Mjösjö, Vännäs fs. Uppvuxen i Sjöliden. Därefter blir hon år 1911 piga hos bonden Karl Olof Holmgren (f. 1856) i Vännäs nr 13.   Från år 1913 istället i Mjösjö nr 2 där hon gifter sig med bondsonen Konrad Karlsson, som året dessförinnan förvärvat och övertagit hela fadern Karl Olofssons hemman där. Maken står benämnd som bonde och hemmanet är på 57/512 mtl.   Fastigheten har beteckningen Mjösjö 2:6.

 

Barn med Konrad Karlsson (Född 1887-02-08 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1959-01-10 Mjösjö, Vännäs fs.):

 

4.3.4.1 Hjalmar Eugén Konradsson. Född 1914-04-09 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1932-06-15 Mjösjö, Vännäs fs.

 

4.3.4.2 Sigfrid Konradsson. Född 1916-12-08 Mjösjö, Vännäs fs. Död 2003-11-18 Mjösjö, Vännäs fs.

 

4.3.4.3 Gunhild Ingeborg Konradsson. Född 1919-04-08 Mjösjö, Vännäs fs. Död 2005-02-16 Sillviken, Ålidhem fs.

 

4.3.4.4 Enar Konradsson. Född 1921-05-25 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1934 Mjösjö, Vännäs fs.

 

4.3.4.5 Rut Ingegärd Konradsson. Född 1924-05-28 Mjösjö, Vännäs fs. Död omkring 2005.

 

4.3.4.6 Frits Gustaf Erling Konradsson. Född 1926-04-06 Mjösjö, Vännäs fs.

 

4.3.4.7 Elsa Linnéa Konradsson. Född 1927-10-24 Mjösjö, Vännäs fs.

4.3.5 Nanny Emilia Eriksson. Flyttar 1922-8-9 till Umeå stad. Född 1899-08-11 Sjöliden, Vännäs fs. Bosatt från 1919 Vännäs, Vännäs fs. Bosatt från 1920 Nyby, Vännäs fs. Gift med Sigfrid Valdemar Johansson 1924-05-04. Död 1979-06-03 Umeå, Umeå sfs. Född och uppvuxen i Sjöliden. År 1919 lämnar hon hemgården för att bli telefonist i Vännäs nr 13 där hon verkar hos handlare Olof Alfred Laurentius Lindström (f. 1877-09-06 i Nysätra) som uppges äga lägenheten "Hermansbo" därstädes.    På samma ställe återfinns från år 1913 Hilma Kristina Forsmark (f. 1890), först som piga och sedan som handelsbiträde. Förmodligen är det på detta sätt som den sistnämnda kommer att möta sin blivande make Anton Eriksson, Nannys broder.  År 1920 lämnar hon Vännäsby och flyttar istället till Nyby nr 3 där hon blir strykerska i "Selins gård". Från år 1921 står hon istället benämnd som handelsbiträde på samma ställe, och från och med året därpå bor hon i Umeå stad.

 

Barn med Sigfrid Valdemar Johansson (Född 1898-06-20 Nordmalings fs. Död 1977-09-05 Umeå, Umeå sfs.):

 

4.3.5.1 Aina Frideborg Sigfridsson. Född 1924-10-25 Umeå lfs.

 

4.3.5.2 Asta Marianne Sigfridsson. Född 1926-07-01 Umeå, Umeå sfs.

 

4.3.5.3 Bert Ove Henning Sigfridsson. Född 1933-10-01 Umeå, Umeå sfs.

4.3.6 Elma Alfrida Eriksson.Flyttar 1924-7-1 till Vännäs. Född 1902-11-01 Sjöliden, Vännäs fs. Bosatt från 1918 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1921 Vännäsby, Vännäs fs. Gift med Jakob Edvin Jakobsson 1922-11-05 Vännäs fs. Bosatt från 1923-09-15 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y). Bosatt från 1924-07-01 Vännäs fs. Gift med Johan Henning Andersson 1945-10-20. Död 1981-08-19 Sala, Sala fs (U). Född och uppvuxen i Sjöliden. Åren 1918 till 1921 står hon benämnd som piga och sedermera telefonist i Mjösjö nr 2 hos systern Emma Johanna Karlsson.   Från 1921 istället i Vännäs nr 13, på lägenheten "Hermansbo" hos Olof Alfred Laurentius Lindström, f. 1877, där hon övertar telefonistsysslan från sin syster Nanny.   År 1922 flyttar hon till Vännäs nr 1, där hon blir gift med skogsarbetaren Jakob Edvin Jakobsson. Paret får en son Rolf år 1923, och flyttar strax därefter till Örnsköldsvik.  I Örnsköldsvik så uppges maken vara skofabriksarbetare hos någon som heter Elfving. Paret bor dock bara där i ett år innan de flyttar tillbaka till Vännäs.  Då dottern Anna Maria föds år 1925 är maken skoarbetare i Vännäsby.

 

Barn med Jakob Edvin Jakobsson (Född 1898-08-08 Degerfors fs. Död 1942-07-25.):

 

4.3.6.1 Rolf Elis Jakobsson. Född 1923-02-03 Vännäsby, Vännäs fs. Död 1998-02-18 Örebro, Olaus Petri fs (T).

 

4.3.6.2 Anna Maria Jakobsson. Född 1925-06-20 Vännäsby, Vännäs fs.

4.5.1 Hildur Johanna Johansdotter.Bondhustru i Pelican Rapids. Född 1888-10-22 Kolksele, Vännäs fs. Utomäktenskapligt barn med Georg ?. Emigrerade 1910-03-24 Förenta Staterna. Gift med Louis Jacobson 1912-11-06 Salem, South Dakota (USA). Död 1956-08-18 Pelican Rapids, Minnesota (USA). Född och uppvuxen i Kolksele. År 1908 föder hon sonen Sigvard där. Därefter emigrerar hon ensammen till Förenta Staterna år 1910.   Gift 1912 med Louis Jacobsson i Salem, McCook County i South Dakota.  Emigrerade till Förenta Staterna 1910-03-24. Bodde i Minnesota.  Bodde i Lida Township, Otter Tail County i Minnesota år 1930 där maken var bonde. Han är född i South Dakota av svenska föräldrar. År 1920 bodde de i Clarno Township, Lake County i South Dakota där han också var bonde.

 

Barn med Georg ?:

 

4.5.1.1 Helge Artur Sigvard Johnson. Född 1908-01-26 Kolksele, Vännäs fs. Död 1969-03-02 Portland, Oregon (USA).

 

Barn med Louis Jacobson (Född 1889-06-26 McCook, South Dakota (USA). Död 1963-06-23 Pelican Rapids, Minnesota (USA).):

 

4.5.1.2 Grace E Jacobson. Född 1913-09-01 Pelican Rapids, Minnesota (USA). Död 2004-03-06 Pelican Rapids, Minnesota (USA).

 

4.5.1.3 Francis Willard Jacobson. Född 1915-08-10 Pelican Rapids, Minnesota (USA). Död 1985-03-07 Pelican Rapids, Minnesota (USA).

 

4.5.1.4 Vivian Eleanor Jacobson. Född omkring 1920.

 

4.5.1.5 Alvar Ferdinand Jacobson. Född 1922-01-24 Pelican Rapids, Minnesota (USA). Död 1974-08-06 Pelican Rapids, Minnesota (USA).

4.5.2 Nanny Olivia Johansdotter.Född 1890-04-05 Kolksele, Vännäs fs. Död 1890-04-16 Kolksele, Vännäs fs.

4.5.3 Alma Eleonora Johansdotter. Arbetarhustru i Kiruna. Född 1891-06-14 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Sven Persson 1911-08-13 Vännäs fs. Bosatt från 1911-10-05 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1943-04-24 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Arbetarhustru i Kiruna från 1911. Maken arbetar på en mekanisk verkstad.

 

Barn med Sven Persson (Född 1889-06-10 Leding, Björna fs (Y). Död 1972-08-23 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).):

 

4.5.3.1 Sven Ossian Persson. Född 1912-01-05 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1990-11-05 Årsta, Enskede fs (AB).

 

4.5.3.2 Evert Valdemar Persson. Född 1920-04-02 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 2004-07-15 Mölndal.

 

4.5.3.3 Ulla Ingegärd Persson. Född 1929-10-08 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

4.5.4 Nanny Olivia Johansson.Bondhustru i Fällfors nr 1 - 3/128 mtl. Född 1893-05-01 Kolksele, Vännäs fs. Döpt 1893-05-02 Vännäs fs. Gift med 4.2.1 Karl Oskar Jonsson 1916-11-12 Vännäs fs. Bosatt från 1951 Pengfors, Vännäs fs. Död 1976-09-29 Vännäs, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Kolksele. Gifte sig 1916 med sin kusin Karl Jonsson och flyttade till grannbyn Fällfors. Där blir maken nu bonde på hemmanet nr 1 - 3/128 mtl.

 

Barn med Karl Oskar Jonsson (Född 1888-06-14 Fällfors, Vännäs fs. Död 1962-11-03 Pengfors, Vännäs fs.): Se 4.2.1

4.5.5 Johan Harald Johansson. Bonde i Kolksele nr 1 - 1/64 mtl. Född 1895-02-15 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Maria Kristina Sjöström 1920-10-26. Död 1926-04-03 Kolksele, Vännäs fs. Bonde i Kolksele nr 1 - 1/64 mtl efter år 1921. Delar sin fars hemman med sin bror Axel. Avlider hastigt år 1926. Änkan Maja säljer år 1929 hemmanet till Sigfrid Ferdinand Vesterlund, f. 1899-10-12 och flyttar då själv till Nederluleå.

 

Barn med Maria Kristina Sjöström (Född 1895-09-06 Sånga, Sånga fs (Y). Död 1966-10-22 Morgendal, Munktorp fs (U).):

 

4.5.5.1 Sten Harald Göte Johansson. Född 1921-06-21 Kolksele, Vännäs fs. Död 1966-12-12 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.

 

4.5.5.2 Inga Mari Helen Johansson. Född 1926-11-27 Kolksele, Vännäs fs.

4.5.6 Naima Elfrida Johansson.Född 1896-12-13 Kolksele, Vännäs fs. Död 1897-02-06 Kolksele, Vännäs fs.

4.5.7 Axel Teodor Johansson.Född 1898-04-16 Kolksele, Vännäs fs. Död 1898-11-20 Kolksele, Vännäs fs.

4.5.8 Axel Teodard Johansson.Bonde i Kolksele nr 1 - 1/64 mtl. Född 1899-11-23 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Anna Emelia Johansson 1937-09-18 Vännäs fs. Död 1977-03-31 Vännäs, Vännäs fs. Bonde i Kolksele nr 1 - 1/64 mtl. Delar sin far Johan Erikssons hemman med sin bror Harald år 1921. Köpehandlingen upprättades den 14 juli år 1921.

4.5.9 Nils Otto Johnson. Emigrerar 1923-3-6 Nordamerika. Född 1901-10-23 Kolksele, Vännäs fs. Emigrerade 1923-03-06 Förenta Staterna. Gift med Rose Barbara Scholz 1936-02-22. Medborgarskap 1937-03-18 USA. Död 1978-09-13 Portland, Oregon (USA). Född och uppvuxen i Kolksele. År 1923 lämnar han hemgården för att emigrera till Nordamerika. På resan över uppger han Salem i South Dakota som slutdestination. Han hamnar dock så småningom i Portland, Oregon.  År 1930 finns han tillsammans med syskonbarnet Sigvard Johnson i Vesper, Clatsop County i Oregon där de båda arbetar som "faller" (trädfällare) på Logging Camp.

4.7.1 Helga Helena Ingeborg Svensson. Bosatt i Umeå. Född 1903-03-18 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1909 till 1915 Hällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1915 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1932 till 1933 Vännäs, Vännäs fs. Gift med Karl Adolf Jakobsson 1944-09-09. Död 1991-02-11 Umeå, Tegs fs. Bosatt i Vännäs köping från 1932-12-1 i municipalsamhället under Nyby nr 7 på "gård med tomt 1/3072 mtl litt Gde + 1/6144 mtl litt Gdf". Flyttar åter till landskommunen 1933-11-22.   Inga barn.

4.7.2 Gerda Maria Elvira Svensson. Bosatt i Umeå. Född 1905-08-16 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1909 till 1915 Hällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1915 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Birger Hellfrid Isidor Ericson 1935-12-15 Umeå sfs. Död 1985-07-22 Umeå, Umeå sfs.

4.7.3 Sven Birger Svensson.Bosatt i Umeå. Född 1907-12-03 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Elsi Rosie Ann-Marie ?. Bosatt från 1909 till 1915 Hällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1915 Kolksele, Vännäs fs. Död 1959-11-03 Umeå södra kbfd. Inga barn.

4.7.4 Jonas Helge Svensson. Född 1910-11-10 Hällfors, Vännäs fs. Död 1915-09-10 Hällfors, Vännäs fs.

4.7.5 Karl Gustaf Svensson. Bosatt i Umeå. Född 1913-08-06 Hällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1915 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Märta Kristina Karlsson 1942-04-04. Död 1992-06-23 Umeå, Tegs fs.

4.8.1 Naomi M Gustafson.Född omkring 1912 South Dakota (USA). Adopterad.

4.9.1 Dagny Margreta Henrietta Svensson. Bosatt i Maltjälen. Född 1904-06-14 Maltjälen, Degerfors fs. Död 1970-03-01 Maltjälen, Vindelns fs. Ogift. Hemma år 1930. Bosatt på fastigheten Maltjälen 1:20 vid frånfället.

4.9.2 Karl Sven Andreas Svensson. Bosatt i Maltjälen. Född 1910-05-29 Maltjälen, Degerfors fs. Gift med Greta Henrietta Eriksson 1938-10-08 Degerfors fs. Död 1993-12-24 Maltjälen, Vindelns fs. Hemma år 1930.

5.1.1 Maria Helena Abrahamsdotter. Född 1881-08-29 Näsåker, Vännäs fs. Död 1881-08-29 Näsåker, Vännäs fs.

5.1.2 Olof Martin Abrahamsson. Flyttar 1904-1-5 till Gällivare. Född 1883-03-10 Näsåker, Vännäs fs. Bosatt från 1890-11-27 Tväråträsk, Degerfors fs. Bosatt från 1896 Tvärålund, Degerfors fs. Bosatt från 1904-01-05 Gällivare fs (BD). Död 1964-02-11 Skelleftehamn, S:t Örjans fs. Arbetare på hemgården i Tvärålund innan år 1904 då han flyttar till Gällivare. Änkling år 1942.

5.1.3 Johan Konrad Abrahamsson. Född 1886-03-15 Näsåker, Vännäs fs. Bosatt från 1890-11-27 Tväråträsk, Degerfors fs. Död 1892-01-22 Tväråträsk, Degerfors fs.

5.1.4 Maria Teresia Abrahamsson. Flyttar 1926-1-3 till Vännäs. Född 1888-12-30 Näsåker, Vännäs fs. Gift med Erik Gustaf Olofsson. Bosatt från 1890-11-27 Tväråträsk, Degerfors fs. Bosatt från 1896 Tvärålund, Degerfors fs. Bosatt från 1910 Holmlund, Degerfors fs. Bosatt från 1920 Nyåkerstjärn, Degerfors fs. Bosatt från 1926-01-03 Vännäs fs. Död 1973-08-14 Umeå, Tegs fs. Piga i Österbäck åren 1908-09 hos Johan Forslund, f. 1842. Därefter åter på hemgården i Tvärålund år 1909. År 1910 flyttar hon med fadern till Holmlund. Där blir hon liksom honom jordarbetare - skriven på Johan Perssons torp. Där föder hon tre barn och tillsammans med dem flyttar hon år 1920 till Nyåkerstjärn nr 1. Hon står där som jordarbeterska på Per August Jonssons (f. 1857) hemman.  Hon flyttar år 1926 till Vännäs.

 

Barn:

 

5.1.4.1 Ally Ingeborg Abrahamsson. Född 1912-04-13 Holmlund, Degerfors fs.

 

5.1.4.2 Elvy Linnea Viktoria Abrahamsson. Född 1915-09-14 Holmlund, Degerfors fs. Död 1991-05-02 Umeå, Umeå lfs.

 

5.1.4.3 Nils Arne Abrahamsson. Född 1918-10-16 Holmlund, Degerfors fs. Död 1986-04-22 Umeå, Tegs fs.

 

5.1.4.4 Sven Gunnar Abrahamsson. Född 1924-02-25 Umeå lfs.

5.1.5 Anna Teolinda Pettersson. Flyttar 1912-12-3 till Bjurholm. Född 1891-07-15 Tväråträsk, Degerfors fs. Gift med ? Löfgren. Bosatt från 1896 Tvärålund, Degerfors fs. Bosatt från 1910 Holmlund, Degerfors fs. Bosatt från 1912-12-03 Bjurholms fs. Död 1956-06-07 Umeå, Umeå sfs. Lämnar år 1912 föräldrahemmet och flyttar till Bjurholm.

5.1.6 Signe Fredrika Abrahamsson. Flyttar 1917-12-11 till Umeå sfs. Född 1894-09-19 Tväråträsk, Degerfors fs. Bosatt från 1896 Tvärålund, Degerfors fs. Bosatt från 1910 Holmlund, Degerfors fs. Bosatt från 1914 till 1917 Tegsnäset, Degerfors fs. Bosatt från 1917-12-11 Umeå sfs. Gift med Johan Emil Vestlin 1922-07-23. Död 1974-02-03 Deje, Nedre Ullerud fs (S). Piga i Tegsnäset åren 1914-17. Därefter utflyttad till Umeå stad.

5.1.7 Julia Eleonora Abrahamsson. Född 1897-07-05 Tvärålund, Degerfors fs. Död 1897-07-06 Tvärålund, Degerfors fs.

5.1.8 Axel Abrahamsson.Flyttar 1922-6-15 till Umeå stad. Född 1899-07-13 Tvärålund, Degerfors fs. Bosatt från 1910 Holmlund, Degerfors fs. Bosatt från 1922-06-15 Umeå sfs. Gift med Kristina Axelina ? 1955-12-17. Död 1966-12-03 Söråsele, Åsele fs.Jordarbetare på hemgården i Holmlund år 1920. Han flyttar år 1922 till Umeå stad.

5.2.1 Maria Helena Persdotter. Född 1879-06-20 Näsåker, Vännäs fs. Död 1889-12-13 Näsåker, Vännäs fs.

5.2.2 Anna Gustafva Persson. Flyttar 1920-10-31 till Bjurholm. Född 1882-06-10 Näsåker, Vännäs fs. Gift med Ludvig Lundberg 1915-11-21 Bjurholms fs. Bosatt från 1920-10-31 Bjurholms fs. Död 1974-03-08 Holmåker, Bjurholm fs. Jordarbetarhustru i Näsåker nr 1 åren 1915 till 1920. Flyttar till Bjurholm 1920.

 

Barn:

 

5.2.2.1 Tyko Eugen Persson. Född 1905-05-09 Näsåker, Vännäs fs. Död 1976-10-17 Harrsele, Vännäs fs.

 

Barn med Ludvig Lundberg (Född 1882-10-19 Degerfors fs. Död 1964-11-30 Holmåker, Bjurholm fs.):

 

5.2.2.2 Tyra Elise Lundberg. Född 1916-08-15 Näsåker, Vännäs fs. Död 2000-02-22 Ullasjö, Svenljunga-Ullasjö fs (P).

 

5.2.2.3 Olov Arne Lundberg. Född 1919-01-28 Näsåker, Vännäs fs.

 

5.2.2.4 Aina Fredrika Elisabet Lundberg. Född 1920-09-14 Bjurholms fs.

5.2.3 Augusta Wilhelmina Persdotter. Född 1885-02-01 Näsåker, Vännäs fs. Död 1889-12-20 Näsåker, Vännäs fs.

5.2.4 Anna Fredrika Persdotter. Född 1887-08-07 Näsåker, Vännäs fs. Död 1889-12-18 Näsåker, Vännäs fs.

5.2.5 August Persson.Född 1890-07-07 Näsåker, Vännäs fs. Död 1918-11-16 Näsåker, Vännäs fs.

5.2.6 Olof Persson. Född 1893-09-12 Näsåker, Vännäs fs. Död 1918-11-07 Näsåker, Vännäs fs.

5.2.7 Johannes Olofsson.Jordarbetare i Nyland nr 1 år 1921. Född 1896-07-11 Näsåker, Vännäs fs. Gift med Tekla Matilda Lindgren 1919-04-12 Vännäs fs. Bosatt från 1921 Nyland, Vännäs fs. Död. Jordarbetare i Näsåker nr 1 till 1921. Därefter i Nyland nr 1.  Hustrun omgift Holmqvist vid frånfället.

 

Barn med Tekla Matilda Lindgren (Född 1891-03-14 Degerfors fs. Död 1948-09-21 Vännäsby, Vännäs fs.):

 

5.2.7.1 Klas Henrik Olofsson. Född 1920-01-28 Näsåker, Vännäs fs.

 

5.2.7.2 John Harry Olofsson. Född 1921-03-29 Nyland, Vännäs fs.

5.2.8 Alma Eleonora Persdotter. Flyttar 1921-4-20 till Marieberg, Jämtlands län. Född 1899-11-22 Näsåker, Vännäs fs. Bosatt från 1921-04-20 Marieberg, Jämtlands län. Död 1924-09-30.

5.2.9 Anny Johanna Persson.Piga i Spöland nr 2 1921. Född 1903-09-11 Näsåker, Vännäs fs. Död. Piga i Spöland nr 2 hos Vestman.

5.3.1 Evelina Mathilda Johansson.Bondhustru i Orrböle nr 1 - 15/512 mtl år 1921. Född 1889-10-22 Hällfors, Vännäs fs. Gift med Erik Olofsson 1919-06-14 Vännäs fs. Död 1983-08-02 Vännäsby, Vännäs fs. Lina.

 

Barn:

 

5.3.1.1 Johan Gottfrid Taving. Född 1913-12-16 Hällfors, Vännäs fs. Död 1977-12-08 Umeå, Umeå sfs.

5.3.2 Johan Alfred Johansson. Bonde i Hällfors nr 1 år 1921. Född 1891-06-05 Hällfors, Vännäs fs. Gift med Ida Sofia Johansson 1918-01-05 Vännäs fs. Död 1965-05-09 Hällfors, Vännäs fs.

 

Barn med Ida Sofia Johansson (Född 1883-01-26 Häggnäs, Degerfors fs. Död 1955-08-07 Hällfors, Vännäs fs.):

 

5.3.2.1 Gunhild Maria Johansson. Född 1918-12-29 Hällfors, Vännäs fs. Död 2004-07-25.

 

5.3.2.2 Johan Adolf Johansson. Född 1920-11-02 Hällfors, Vännäs fs. Död 1986-08-19 Huddinge, Huddinge fs (AB).

5.3.3 Edvard Johansson.Bonde i Hällfors nr 1 år 1921. Född 1895-03-19 Hällfors, Vännäs fs. Gift med Agda Eugenia Johansson 1919-11-29 Vännäs fs. Död. Hustrun omgift Gerdin år 1954.

 

Barn med Agda Eugenia Johansson (Född 1898-02-10 Häggnäs, Degerfors fs. Död 1981-11-24 Vännäs, Vännäs fs.):

 

5.3.3.1 Helge Edmund Johansson. Född 1921-02-23 Hällfors, Vännäs fs.

 

5.3.3.2 Sixten Eugén Edvardsson. Född 1924-11-07 Hällfors, Vännäs fs.

5.8.1 Arne Sigfrid Olofsson. Född 1911-05-11 Nyby, Vännäs fs. Död 1911-06-29 Nyby, Vännäs fs.

5.8.2 Anna Lisa Hedlund.Jordbruksarbetarhustru i Stärkesmark nr 1 år 1932. Född 1913-01-11 Luleå (BD). Adopterad 1919 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1926 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1989-04-05 Umeå, Tegs fs. Fosterdotter hos Anders Olofsson från år 1916. Adopterad av dem år 1919.  Gift 1931-12-12 med Gunnar Johansson (sedermera Sävenskog), f. 1910-3-28 i Stockholm, Storkyrkofs. Han blir år 1931 jordbruksarbetare på hennes adoptivmors hemman i Stärkesmark nr 1. Tillsammans har paret sonen Kjell Gunnar, f. 1932-7-30.

5.9.1 Anny Johanna Kristina Dahlberg. Född 1902-06-27 Båräng, Alnö fs (Y). Död 1902-10-14 Båräng, Alnö fs (Y).

5.9.2 Henny Johanna Viktoria Dahlberg. Hemma år 1932. Född 1903-12-02 Båräng, Alnö fs (Y). Bosatt från 1911 Närsta, Alnö fs (Y). Död.

5.9.3 Johan Albert Henry Dahlberg. Född 1907-08-04 Båräng, Alnö fs (Y). Död 1908-06-09 Båräng, Alnö fs (Y).

5.9.4 Dagny Anna Albertina Dahlberg. Bosatt i Matfors. Född 1909-07-07 Båräng, Alnö fs (Y). Bosatt från 1911 Närsta, Alnö fs (Y). Gift med Hans Olof Grafström 1947-06-23. Död 2003-07-21 Matfors, Tuna fs (Y). Hemma år 1932.

5.9.5 Johan Olof Edvin Dahlberg. Bosatt i Gävle. Född 1911-03-08 Båräng, Alnö fs (Y). Bosatt från 1911 Närsta, Alnö fs (Y). Gift med Elsa Anna Kristina ? 1939-06-04. Död 1995-10-14 Gävle, Staffan fs (X). Hemma år 1932.

5.9.6 Albert Teodor Dahlberg. Bosatt i Ekshärad. Född 1915-10-16 Närsta, Alnö fs (Y). Gift med Svea Hulda Maria Nyström 1944-06-23. Död 1992-03-30 Ekshärad, Ekshärad fs (S).Hemma år 1932.

Generation 4

1.1.2.1 Johan Emil Persson. Född 1894-09-02 Fällfors, Vännäs fs. Död 1894-09-20 Fällfors, Vännäs fs.

1.1.2.2 Elma Maria Persson. Född 1895-12-22 Fällfors, Vännäs fs. Död 1899-09-09 Fällfors, Vännäs fs.

1.1.2.3 Ellen Kristina Persson. Bondhustru i Jämteböle nr 1 - 13/256 mtl år 1932. Född 1897-12-02 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Karl Arvid Sundling 1920-05-24 Vännäs fs. Bosatt från 1925 Jämteböle, Vännäs fs. Död 1981-12-17 Tväråbäck, Vännäs fs. År 1920 lämnar hon hemgården i Fällfors nr 1 och flyttar iväg till grannbyn Hällfors och hemmanet nr 1 där. Hon blir nu gift med bondsonen Arvid Sundling. Denne står vid vigseltidpunkten benämnd som jordarbetare. Efter år 1921 tycks maken också ha varit skolvaktmästare på samma ställe.   År 1925 flyttar familjen till Jämteböle där paret övertar hemmanet nr 1 och blir bönder. Hemmanet är på 13/256 mtl och har fastighetsbeteckningen Jämteböle 1:49.

 

Barn med Karl Arvid Sundling (Född 1891-04-03 Hällfors, Vännäs fs. Död 1959-02-12 Jämteböle, Vännäs fs.):

 

1.1.2.3.1 Eva Viola Maria Sundling. Född 1922-02-22 Fällfors, Vännäs fs.

 

1.1.2.3.2 Anna Ellen Viola Sundling. Född 1926-04-26 Jämteböle, Vännäs fs.

 

1.1.2.3.3 Birgitta Viola Marianne Sundling. Född 1931-01-22 Jämteböle, Vännäs fs.

1.1.2.4 Per Johan Helmer Persson. Bonde i Fällfors nr 1 - 5/96 mtl. Född 1906-08-23 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Rut Ingrid Emelia Olovsson 1938-06-19. Död 1986-06-18 Fällfors, Vännäs fs. Hemma år 1932.  Genom köpeavhandling upprättad den 27 mars 1937 övertar han föräldrarnas bruk av hemgården Fällfors 1:5.

1.1.3.1 Nils Harald Johansson. Hemmansägare i Fällfors. Född 1901-05-02 Kamparbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1903 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Nanna Aina Elvira Lindberg 1928-06-30 Vännäs fs. Död 1971-04-02 Vännäs, Vännäs fs.

 

Barn med Nanna Aina Elvira Lindberg (Född 1908-07-16 Önskanäs, Vännäs fs. Död 1987-06-06 Vännäs, Vännäs fs.):

 

1.1.3.1.1 Nils Bertil Johansson. Född 1928-12-04 Fällfors, Vännäs fs. Död 1929 Fällfors, Vännäs fs.

 

1.1.3.1.2 Kerstin Marianne Johansson. Född 1930-04-20 Fällfors, Vännäs fs. Död 1930 Fällfors, Vännäs fs.

 

1.1.3.1.3 Kjell Harald Johansson. Född 1931-08-22 Fällfors, Vännäs fs.

 

1.1.3.1.4 Doris Kerstin Marianne Johansson. Född 1932-11-30 Fällfors, Vännäs fs.

1.1.3.2 Elsa Ingeborg Johansson. Bondhustru i Fällfors. Född 1904-01-14 Fällfors, Vännäs fs. Gift med 4.2.4 Johan Ernfrid Jonsson 1922-11-11 Vännäs fs. Död 1981-04-18 Vännäs, Vännäs fs.

 

Barn med Johan Ernfrid Jonsson (Född 1894-12-23 Fällfors, Vännäs fs. Död 1977-03-23 Hällfors, Vännäs fs.): Se 4.2.4

1.1.3.3 Holger Bertil Johansson. Vägarbetare i Hednäs. Född 1906-06-08 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Karin Marklund 1939-01-22 Vännäs fs. Död 1973-10-31 Hednäs, Vännäs fs.

1.1.3.4 Halvard Valdemar Johansson. Bosatt i Täby. Född 1909-08-23 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Annie Alfrida Blomberg 1935-04-20. Död 1986-01-08 Täby, Täby fs (AB). Officer.

 

Barn med Annie Alfrida Blomberg (Född 1915-02-23 Ön, Teg fs. Död 1999-06-01 Gnesta, Frustuna fs (D).):

 

1.1.3.4.1 Iris Berit Anita Johansson. Född 1935-09-26 Ön, Teg fs.

1.2.1.1 Arne Georg Fingal Andersson. Emigrerar 1928-11-7 till Förenta Staterna. Född 1902-09-21 Nyby, Vännäs fs. Emigrerade 1903-02-23 Förenta Staterna. Immigrerade 1913-09-01 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Hilma Elisabet Hällström 1926-06-23 Vännäs fs. Emigrerade 1928-11-07 Förenta Staterna. Död 1972-07 New York (USA). Gift på hemgården i Kolksele nr 1 år 1926. Han står då som jordarbetare där. År 1928 utvandrad till Förenta Staterna.

 

Barn med Hilma Elisabet Hällström (Född 1904-12-27 Hällfors, Vännäs fs. Död 1981-07 New York (USA).):

 

1.2.1.1.1 Mary Hilma Eleonora Andersson. Född 1928-06-28 Kolksele, Vännäs fs.

1.2.1.2 Ancker Set Harald Andersson. Emigrerar 1928-2-3 till Förenta Staterna. Född 1906-06-12 Hamilton, Montana (USA). Immigrerade 1913-09-01 Kolksele, Vännäs fs. Emigrerade 1928-02-03 Förenta Staterna. Gift med Jenny Lovisa Englund 1929 Vännäs fs. Död 1972 Jamestown, New York (USA). Född i Hamilton, Montana. Som sjuåring flyttar han dock tillbaka till faderns födelseplats i Kolksele nr 1. År 1928 återflyttar han till Förenta Staterna därifrån.

1.3.1.1 John Evert Jonsson. Bosatt i Umeå. Född 1901-12-26 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Anna Elfrida Eriksson 1928-08-21 Vännäs fs. Död 1982-05-21 Umeå, Ålidhems fs.

1.3.1.2 Ernst Anskar Jonsson. Hemmansägare i Kolksele. Född 1904-03-02 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Ejna Kerstin Nilsson 1943-03-27 Vännäs fs. Död 1985-06-04 Kolksele, Vännäs fs. Hemmansägare i Kolksele på fastigheten Kolksele 1:3.

1.3.1.3 Edit Ingeborg Jonsson. Bosatt i Kolksele. Född 1906-12-05 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Karl Magnus Bernhardsson-Ny 1936-12-12 Vännäs fs. Sambo Ernst Albin Borgström före 1970. Död 1994-04-15 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt i Kolksele 1:11. Inga barn.

1.3.3.1 Dagny Viola Jonsson. Bosatt i Ferndale. Född 1904-09-08 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1905 till 1908 Mjösjö, Vännäs fs. Emigrerade 1908-09-15 Förenta Staterna. Död 1984-05 Ferndale, Washington (USA).

 

Barn med ? Nelson:

 

1.3.3.1.1 Dolaine Nelson

1.3.7.1 Doris E Arnold. Född 1912 Clarno, South Dakota (USA). Gift med Oscar E Turnquist 1933-05-04 McCook, South Dakota (USA).

 

Barn med Oscar E Turnquist (Född Vermillion, South Dakota (USA).):

 

1.3.7.1.1 Arlynne Turnquist. Född omkring 1935.

1.3.7.2 Delphin Eugene Arnold. Bosatt i Kalifornien. Född 1913-07-02 Clarno, South Dakota (USA). Gift med Lillian Evelyn Williamson 1937-12-25 Clay county, South Dakota (USA). Död 1966-01-30 Kalifornien (USA). Ändrade sitt efternamn till Arnold. När han gifte sig bodde han i Glendale, Californien och hustrun återfanns i Vermillion, South Dakota.

1.3.7.3 Ina Ardella Arnold. Född omkring 1916 Clarno, South Dakota (USA). Gift med James McGee Lering 1934-06-30 McCook, South Dakota (USA). Heter "Ardella Arnold" i 1930 års folkräkning. När hon gifter sig uppges hon vara ”maiden” i Winfred, Lake, South Dakota (USA) - på samma ställe som systern Doris som gifter sig med pastor Turnqvist.

1.4.1.1 Frid Sigurd Carlsson. Född 1907-11-27 Högås, Vännäs fs. Bosatt från 1908 till 1912 Åsele fs. Gift med Anna Maria Teresia Dahlgren 1935-12-08 Vännäs fs. Död 1995-11-12 Vännäs fs.

1.4.1.2 Bertil Sven Karlsson.Född 1914-03-04 Högås, Vännäs fs. Död 1915-01-08 Högås, Vännäs fs.

1.4.2.1 Anna Linnea Bäck.Född 1904-03-19 Åsele kyrkby, Åsele fs. Död.

1.4.4.1 Svea Maria Rådström.Född 1904-06-04 Åsele fs. Död.

1.4.5.1 Karl Gösta Hellman.Bosatt i Åsele. Född 1904-05-10 Åsele kyrkby, Åsele fs. Gift med Gerda Kristina Henriksson 1929-10-28. Död 1980-04-22 Åsele, Åsele fs.

1.4.5.2 John Arvid Hellman.Bosatt i Åsele. Född 1907-08-31 Åsele kyrkby, Åsele fs. Gift med Selma Elvira ? 1932-02-13. Död 1994-03-08 Åsele, Åsele fs.

1.5.1.1 Johan Bertil Johansson. Född 1909-11-01 Stärkesmark, Vännäs fs. Gift med Elsa Maria Johansson 1931-05-23 Vännäs fs. Död 1981-08-27 Umeå, Umeå sfs.

1.5.3.1 Fritz Evert Eriksson. Fosterson hos morföräldrarna. Född 1905-04-25 Höglunda, Vännäs fs. Gift med 1.13.3 Signe Maria Jonsson 1931-04-06 Vännäs fs. Död 1989-12-16 Högås, Vännäs fs.

 

Barn med Signe Maria Jonsson (Född 1907-07-15 Högås, Vännäs fs. Död 1989-01-04 Högås, Vännäs fs.): Se 1.13.3

1.5.3.3 Annie Elvira Linnea Eriksson. Född 1907-09-29 Höglunda, Vännäs fs. Gift med Karl Gottfrid Johansson 1933-12-09 Vännäs fs. Död 1976-03-05 Gullsjö, Vännäs fs.

1.5.3.4 Alfhild Teolinda Maria Eriksson. Bosatt i Falun. Född 1909-03-01 Höglunda, Vännäs fs. Gift med Stig Edvard Jansson 1933-08-19. Död 2001-12-12 Falun, Kristine Falu fs (W).

1.5.3.6 Ture Einar Eriksson. Född 1912-01-08 Höglunda, Vännäs fs. Död 1970-06-16 Stockholm.

1.5.3.7 Anna Serits Viola Eriksson. Bosatt i Vännäs. Född 1913-04-14 Höglunda, Vännäs fs. Gift med John Eskil Bäckström 1937-08-07 Vännäs fs. Död 2003-11-24 Vännäs, Vännäs fs.

1.5.3.9 Karl Sigvard Eriksson. Född 1914-07-07 Höglunda, Vännäs fs. Död 1915-02-01 Höglunda, Vännäs fs.

1.7.1.1 Hulda Emelia Johansson. Flyttar 1922-1-26 till Umeå lfs. Född 1900-04-02 Vännäs, Vännäs fs. Gift med ? Lindqvist. Bosatt från 1902 till 1903 Nilsland, Vännäs fs. Bosatt från 1903-04-18 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1922-01-26 Umeå lfs. Död 1974-11-09 Norrköping, Borg fs (E). Arbeterska. Flyttar 1921-10-21 till Umeå lfs. Flyttningsbetyget registreras dock 1922-1-26.

1.7.1.2 Fritz Konrad Valdemar Johansson. Flyttar 1928-1-16 till Gällivare. Född 1901-09-28 Vännäs, Vännäs fs. Bosatt från 1902 till 1903 Nilsland, Vännäs fs. Bosatt från 1903-04-18 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1928-01-16 Gällivare fs (BD). Gift med Edit Frideborg ? 1931-06-20 Gällivare fs (BD). Död 1984-02-16 Gällivare, Gällivare fs (BD). Folkskollärare i Kiruna. Från 1928 utflyttad till Gällivare.

1.7.1.3 Karl Georg Johansson.Sjöman i Kiruna. Född 1903-05-22 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1925 Obefintlig i hfl. Död 1954-09-20 Göteborg, Vasa fs (O). Sjöman i Kiruna. Obefintlig efter år 1926. Frånskild 1948-06-03.

1.7.1.4 Johan Alvar Johansson. Arbetare i Kiruna år 1929. Född 1906-03-22 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Gift med Gerda Elvira Eklund 1929-02-23 Jukkasjärvi fs (BD). Död 1975-09-04 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Arbetare i Kiruna. Obefintlig åren 1925-26. Från 1927 åter i Kiruna. Gift där år 1929.

1.7.6.1 Karl Elof Nilsson. Född 1914-03-12 Nyby, Vännäs fs. Död 1920-06-12 Nyby, Vännäs fs.

2.1.1.1 Hulda Eufrosyne Tilly. Bosatt i Skärblacka. Född 1892-09-19 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1896-12-05 Gubböle, Umeå lfs. Gift med Gustav Erland Sundell 1914-01-02 Kullerstad fs. Död 1996-11-11 Skärblacka, Kullerstad fs (E). Blev hela 104 år gammal och är därmed den äldsta personen i hela min släktforskning!  "Hulda var äldst av alla syskon, men levde ändå hon längst av alla. Hon jobbade i mjölkaffär i Boden och dit kom militärer (bl.a. blivande maken Erland från Vånga socken i Skärblacka. Han "låg" i kavalleriet. De gifte sig år 1914 och flyttade till Sund i Skärblacka. Där bodde de inackorderade tills sonen Bertil var fem år. Då byggde de ett hus i gamla delen av samhället. Huset kallades Lillstugan."  Källa: Catharina Sundell - via epost 2005-10-18

 

Barn med Gustav Erland Sundell (Född 1887-09-04 Vånga fs (E). Död 1962-09-07 Högstad, Kullerstad fs (E).):

 

2.1.1.1.1 Gustav Harry Sundell. Född 1914-02-01 Sund, Kullerstad fs (E). Död 1988-06-01 Pauliström, Karlstorp fs (F).

 

2.1.1.1.2 Aina Solveig Sundell. Född 1916-06-12 Sund, Kullerstad fs (E). Död 1973-03-23 Västerås, Lundby fs (U).

 

2.1.1.1.3 Elna Regina Sundell. Född 1921-06-30 Sund, Kullerstad fs (E).

 

2.1.1.1.4 Karl Bertil Sundell. Född 1925-03-09 Sund, Kullerstad fs (E). Död 1999-12-02 Skärblacka, Kullerstad fs (E).

 

2.1.1.1.5 Anna Viola Sundell. Född 1927-03-17 Sund, Kullerstad fs (E).

 

2.1.1.1.6 Rut Gunvor Sundell. Född 1935-04-11 Skärblacka, Kullerstad fs (E).

2.1.1.2 Karl Eugén Tilly. Superintendent i Stowe, Pennsylvania (USA) år 1930. Född 1895-02-03 Viskan, Stöde fs (Y). Bosatt från 1896-12-05 Gubböle, Umeå lfs. Gift med Grace A ? omkring 1920. Död 1984-03 Clearwater, Florida (USA). Utvandrade till U.S.A. Gift med Grace. Fick två barn: Karl.Jr Tilly och Grace Gunhild.  Källa: Catharina Sundell - via epost 2005-10-18  År 1930 är han superintendent i Stowe Township i Allegheny County i Pennsylvania.

 

Barn med Grace A ? (Född 1903-09-12 Michigan (USA). Död 1973-04 Minneapolis, Minnesota (USA).):

 

2.1.1.2.1 Grace Gunhild Tilly. Född omkring 1923 Stowe, Pennsylvania (USA).

 

2.1.1.2.2 Karl L Tilly. Född 1924-10-12 Stowe, Pennsylvania (USA). Död 1996-10-02 Miamitown, Ohio (USA).

2.1.1.3 Johan Gottfrid Tilly. Bosatt i Kungsbacka. Född 1897-04-14 Gubböle, Umeå lfs. Gift med Rut Hildegard Katarina ? 1923-12-30. Död 1984-08-01 Kungsbacka, Kungsbacka fs. Har två barn.

 

Barn med Rut Hildegard Katarina ? (Född 1902-01-01 Grundsunda fs (Y). Död 1999-11-30 Kungsbacka, Tölö fs.):

 

2.1.1.3.1 Karl-Axel Tilly

 

2.1.1.3.2 Anna-Greta Tilly

2.1.1.4 Arvid André Tilly. Bosatt i Umeå. Född 1900-01-02 Gubböle, Umeå lfs. Gift med Helga Maria Eriksson 1925-04-11. Död 1969-03-01 Umeå, Umeå sfs. Har sex barn. Arbetare i Umeå stad då samtliga av dem föds. År 1940 bosatt på Ålidbacken.

 

Barn med Helga Maria Eriksson (Född 1902-07-02 Vännäs fs. Död 1976-08-08 Umeå, Umeå sfs.):

 

2.1.1.4.1 Bengt Arvid Tilly. Född 1926-01-07 Umeå, Umeå sfs.

 

2.1.1.4.2 Lennart André Tilly. Född 1932-07-12 Umeå, Umeå sfs. Död 2002-05-09 Helsingborg, Raus fs (M).

 

2.1.1.4.3 Sven Arne Tilly. Född 1934-03-13 Umeå, Umeå sfs.

 

2.1.1.4.4 Margit Tilly

 

2.1.1.4.5 Elsy Tilly

2.1.1.5 Adelia Charlotta Tilly. Bosatt i Norrköping. Född 1902-06-15 Överluleå fs (BD). Gift med Erik Valter Nilsson 1927. Död 1986-10-24 Norrköping, Borg fs (E). Har en son.

 

Barn med Erik Valter Nilsson (Född 1898-01-22. Död 1963-10-06 Norrköping, S:t Olai fs (E).):

 

2.1.1.5.1 Nils-Erik Nilsson. Född 1928.

2.1.1.6 Gunhild Maria Tilly. Bosatt i Södertälje. Född 1904-08-17 Överluleå fs (BD). Död 1990-05-09 Södertälje, Tveta fs. Ogift.

2.1.1.7 Anna Linnea Tilly. Bosatt i Umeå. Född 1907-12-08 Överluleå fs (BD). Död 1996-04-15 Umeå, Umeå sfs. Ogift.

2.1.1.8 Frida Natalia Tilly. Bosatt i Norrköping. Född 1910-03-03 Överluleå fs (BD). Gift med Sven Axel Evald Eriksson 1932-08-27. Död 1974-12-29 Norrköping, S:t Olai fs (E).

 

Barn med Sven Axel Evald Eriksson (Född 1910-05-04 Norrköping, S:t Johannes fs (E). Död 1983-08-07 Norrköping, S:t Olai fs (E).):

 

2.1.1.8.1 Monika Eriksson

 

2.1.1.8.2 Gudrun Eriksson

 

2.1.1.8.3 Sören Eriksson

2.1.1.9 Gunborg Teresia Tilly. Bosatt i Södertälje. Född 1912-06-01 Karl Gustav fs (BD). Gift med Evert Yngve Ingemar Lindström 1935-12-21. Död 1979-10-16 Södertälje, Östertälje fs. Har två barn.

 

Barn med Evert Yngve Ingemar Lindström (Född 1909-04-15 Krokek fs (E). Död 1984-03-05 Södertälje, Östertälje fs.):

 

2.1.1.9.1 Ingrid Lindström

 

2.1.1.9.2 Solveig Lindström

2.1.3.1 Helge Eugén Nygren.Född 1906-01-11 Fällfors, Vännäs fs. Emigrerade 1914-03-27 Förenta Staterna. Död 1971-12 Flasher, North Dakota (USA). SSN: 501-12-4514

2.1.3.2 Elsa Maria Nygren.Född 1909-05-15 Fällfors, Vännäs fs. Emigrerade 1914-03-27 Förenta Staterna. Död Nordamerika.

2.1.3.3 Ester Adina Nygren.Född 1911-07-30 Fällfors, Vännäs fs. Emigrerade 1914-03-27 Förenta Staterna. Död Nordamerika.

2.5.1.1 Helga Hilda Maria Karlsson. Liniearbetarhustru i Municipalsamhället. Född 1898-01-11 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1919 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Gift med Jonas Helmer Englund 1919-04-19 Vännäs fs. Bosatt från 1921-09-02 Umeå sfs. Död 1990-12-06 Umeå, Umeå sfs.

 

Barn med Jonas Helmer Englund (Född 1894-07-14 Kolksele, Vännäs fs. Död 1945-02-09 Umeå, Umeå sfs.):

 

2.5.1.1.1 Karl Olov Hilmer Englund. Född 1921-07-03 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Död 1992-07-19 Kristianstad, Heliga Trefaldighet fs (L).

 

2.5.1.1.2 Bror Henning Ingvar Englund. Född 1925-11-03 Umeå, Umeå sfs.

 

2.5.1.1.3 Ingrid Englund. Född 1928.

 

2.5.1.1.4 Karin Eivor Birgitta Englund. Född 1933-08-29 Umeå, Umeå sfs.

2.5.1.2 Elma Hildur Karlsson.Född 1899-09-24 Nyby, Vännäs fs. Död 1915-04-16 Nyby, Vännäs fs.

2.5.3.1 Johan Valdemar Pettersson. Emigrerar 1927-10-1 till Nordamerika. Född 1902-06-24 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD). Gift med Ingrid Alvina Eugenia Helga Viktoria Nordmark 1926-04-04 Överluleå fs (BD). Emigrerade 1927-10-01 Nordamerika. Död Nordamerika. Gifter sig på hemgården i Svartbjörsbyn nr 5 år 1926 och står då som "hemmansägarson". Emigrerar 1927 till Nordamerika.

 

Barn med Ingrid Alvina Eugenia Helga Viktoria Nordmark (Född 1903-02-02 Boden, Överluleå fs (BD). Död Nordamerika.):

 

2.5.3.1.1 Karin Ingrid Pettersson. Född 1926-07-22 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD).

2.5.3.2 Valborg Henrietta Johanna Pettersson. Järnvägsarbetarhustru i Svartbjörsbyn nr 5 år 1932. Född 1904-07-28 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD). Gift med Karl Gunnar Fredriksson 1929-06-24 Överluleå fs (BD). Död 1974-08-13 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD).Gift i Svartbjörsbyn nr 5 år 1929. Maken är järnvägsarbetare.

 

Barn med Karl Gunnar Fredriksson (Född 1901-01-17 Överluleå fs (BD). Död 1977-02-16 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD).):

 

2.5.3.2.1 Karl Arne Fredriksson. Född 1929-10-09 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD).

2.5.3.3 Oskar Elind Pettersson. Bosatt i Svartbjörsbyn. Född 1906-08-05 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD). Gift med Berta Linnea ? 1936-04-26 Överluleå fs (BD). Död 1952-07-02 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD). Hemma 1932.

2.8.2.1 Ernst Ivar Lindgren.Bosatt i Vännäs. Född 1910-10-11 Harrsele, Vännäs fs. Gift med Tyra Augusta Frideborg ? 1935-05-25 Vännäs fs. Död 1978-04-26 Vännäs, Vännäs fs.

4.2.3.1 Rut Signhild Maria Eriksson. Bosatt i Långnäs. Född 1913-04-02 Långnäs, Vännäs fs. Gift med Einar Valdemar Lundkvist 1935-06-09 Nordmalings fs. Bosatt från 1935-06-18 Nordmalings fs. Död 1999-03-22 Umeå, Umeå lfs. Bosatt i Långnäs. Hennes make har tidigare (när barnen föds) varit hemmansägare i Mjösjö, Nordmaling.

 

Barn med Einar Valdemar Lundkvist (Född 1906-06-22 Nordmalings fs. Död 1976-03-14 Långnäs, Vännäs fs.):

 

4.2.3.1.1 Siv Berit Irene Lundkvist. Född 1936-11-10 Mjösjö, Nordmalings fs.


Mitt ättlingnummer: 4.2.1.1.2.1

© Patrik Lundström, 2007-01-01
Är vi släkt eller har du synpunkter? Skicka ett mail.
Till anorna för Anders Isacsson och hans hustru!
Tillbaka till mina släkutredningar.