Ättlingar till Jacob Jacobsson i Nyby, Vännäs fs

Jacob Jacobsson. Bonde i Nyby nr 3. Född 1761-10-09 Hössjö, Umeå lfs. Gift med Catharina Persdotter 1788-09-21 Umeå lfs. Död 1838-12-01 Nyby, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Hössjö. Gifter sig år 1788. Paret flyttar år 1795 till Nyby nr 3 där han gifter sig.  Ende sonen Erik övertar gården strax före det att han gifter sig år 1821. Därefter står Jacob och hustru som inhysta på hemmanet.  Han avlider där år 1838 och hustrun året därpå.

 

Barn med Catharina Persdotter (Född 1761 Brattby, Umeå lfs. Död 1839-01-21 Nyby, Vännäs fs.):

 

1 Erik Jacobsson. Född 1798-11-19 Nyby, Umeå lfs. Död 1879-03-10 Nyby, Vännäs fs.

Generation 1

1 Erik Jacobsson. Bonde i Nyby nr 3 - 9/64 mtl. Född 1798-11-19 Nyby, Umeå lfs. Gift med Anna Catharina Jonsdotter 1821-10-28 Umeå lfs. Död 1879-03-10 Nyby, Vännäs fs.

Född och uppvuxen på hemmanet nr 3 i Nyby, Vännäs socken. Han var det enda barnet till Jacob Jacobsson och hans hustru Catharina Olofsdotter.   Före år 1820 övertar han faderns jordbruk och blir själv bonde på Nyby nr 3 med föräldrarna som inhysta på gården. Detta hemman uppges efter år 1820 skatta för 9/64 mtl.  År 1821 gifter han sig där med en 16-årig kvinna från Nyby nr 4. Hustrun får det inte lätt då de fem första barnen inte överlever barnastadiet. Men därefter turas det bättre för de unga tu och de efterföljande 10 barnen i den totalt femtonhövdade barnaskaran överlever!  Efter år 1834 uppges han, förutom bonde, även vara uppsyningsman.  År 1860 övertas hemmanet av sonen Erik Nyström, och han själv blir nu bosatt i bagarstugan som "undantagshjon". Han avlider år 1879.  Enligt boken "Vännäs kommuns historia" var Eric Jacobsson den man som tog upp den döda Greta Stina Olofsdotters kropp ur älven. Hon hade mördats av maken och bonden i Nyby 3 - Jon Persson. Dådet hade utförts hösten 1844 i samråd med en piga. Hon hade narrat Jon att gifta sig med henne när han var 19 år gammal. Hon hade nämligen sagt att hon var havande, vilket dock inte var sant.  Hur som helst, så fick Erik Jacobsson i alla fall 1:16 för besväret med upptagandet av kroppen, och därtill ersättning för en not som skadades vid draggningen.  Dessutom så var Erik Jakobsson en av de bönder i Vännäs som utsågs till att utdela 60 skålpund (25,5 kg) soppgryn, 5 tunnor matkorn och 16 tunnor sädeskorn till de behövande i Vännäs socken efter 1833 års missväxt. Beslutet fattades av landshövdingeämbetet.

 

Barn med Anna Catharina Jonsdotter (Född 1805-01-17 Nyby, Umeå lfs. Död 1856-11-26 Nyby, Vännäs fs.):

 

1.1 Jacob Eriksson. Född 1822-11-18 Nyby, Umeå lfs. Död 1823 Nyby, Umeå lfs.

 

1.2 Jonas Eriksson. Född 1824-07-04 Nyby, Umeå lfs. Död 1824 Nyby, Vännäs fs.

 

1.3 Anna Cajsa Eriksdotter. Född 1825-06-22 Nyby, Umeå lfs. Död 1825 Nyby, Umeå lfs.

 

1.4 Erik Eriksson. Född 1826-07-20 Nyby, Vännäs fs. Död 1827 Nyby, Vännäs fs.

 

1.5 Erik Eriksson. Född 1827-08-29 Nyby, Vännäs fs. Död 1828 Nyby, Vännäs fs.

 

1.6 Anna Catharina Eriksdotter. Född 1829-01-03 Nyby, Vännäs fs. Död 1908-10-18 Stennäs, Vännäs fs.

 

1.7 Maria Lovisa Eriksdotter. Född 1830-08-26 Nyby, Vännäs fs. Död 1901-11-20 Spöland, Vännäs fs.

 

1.8 Stina Magdalena Eriksdotter. Född 1831-09-24 Nyby, Vännäs fs. Död 1861-10-25 Stennäs, Vännäs fs.

 

1.9 Erik Eriksson Nyström. Född 1833-03-14 Nyby, Vännäs fs. Död 1914-11-25 Nyby, Vännäs fs.

 

1.10 Johanna Eriksdotter. Född 1834-08-06 Nyby, Vännäs fs. Död 1838-07-03 Nyby, Vännäs fs.

 

1.11 Fredrika Ersdotter. Född 1836-09-01 Nyby, Vännäs fs. Död 1874-06-10 Nyby, Vännäs fs.

 

1.12 Carolina Ersdotter. Född 1838-12-10 Nyby, Vännäs fs. Död 1892-02-24 Spöland, Vännäs fs.

 

1.13 Albertina Eriksdotter. Född 1841-07-06 Nyby, Vännäs fs. Död 1877-02-08 Gräsmyr, Nordmalings fs.

 

1.14 Jakob Ersson. Född 1844-04-26 Nyby, Vännäs fs. Död 1920-12-10 Kallhögen, Vännäs fs.

 

1.15 Vilhelmina Eriksdotter. Född 1846-07-06 Nyby, Vännäs fs. Död 1938-11-26 Vännäs, Vännäs fs.

Generation 2

1.1 Jacob Eriksson.Född 1822-11-18 Nyby, Umeå lfs. Död 1823 Nyby, Umeå lfs.

1.2 Jonas Eriksson.Född 1824-07-04 Nyby, Umeå lfs. Död 1824 Nyby, Vännäs fs.

1.3 Anna Cajsa Eriksdotter. Född 1825-06-22 Nyby, Umeå lfs. Död 1825 Nyby, Umeå lfs.

1.4 Erik Eriksson. Född 1826-07-20 Nyby, Vännäs fs. Död 1827 Nyby, Vännäs fs.

1.5 Erik Eriksson. Född 1827-08-29 Nyby, Vännäs fs. Död 1828 Nyby, Vännäs fs.

1.6 Anna Catharina Eriksdotter. Bondhustru i Stennäs nr 1 - 1/16 mtl. Född 1829-01-03 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1851 Stennäs, Vännäs fs. Lysning Anders Ersson 1851-10-12 Vännäs fs. Gift med Anders Ersson 1851-11-08 Vännäs fs. Död 1908-10-18 Stennäs, Vännäs fs. Född och uppvuxen på Nyby nr 3. År 1851 lämnar hon hemgården och flyttar då (utan sidhänvisning i husförhörslängden!) till byn Stennäs. Där gifter hon sig nu med den två år äldre Anders Ersson. Maken står först benämnd som nybyggare på halva nybygget (den andra halvan brukas av brodern Olof Ersson, f. 1822). Men, efter år 1854 istället som kronobonde. Hemmanet uppges då vara på 1/16 mtl. Efter år 1873 är detta ändrat till 7/64 mtl istället.  Omkring år 1892 så delas hemmanet lika mellan de båda sönerna Erik och Anders som kommer att bruka 7/128 mtl vardera.  Paret har makens moder Stina Cajsa Ersdotter (1791-1877) som inhyst på gården.  Värt att notera är att Anna Cajsa - när hon väl dyker upp i Stennäs - helt plötsligt är noterad som född 1833-10-13!

 

Barn med Anders Ersson (Född 1827-01-24 Stennäs, Vännäs fs. Död 1909-05-20 Stennäs, Vännäs fs.):

 

1.6.1 Erik Andersson. Född 1854-09-07 Stennäs, Vännäs fs. Död 1920-10-05 Stennäs, Vännäs fs.

 

1.6.2 Anna Fredrika Andersdotter. Född 1856-05-10 Stennäs, Vännäs fs. Död före 1900.

 

1.6.3 Anders Andersson. Född 1858-05-03 Stennäs, Vännäs fs.

 

1.6.4 Maria Albertina Andersdotter. Född 1860-02-11 Stennäs, Vännäs fs.

 

1.6.5 Clara Andersdotter. Född 1863-06-12 Stennäs, Vännäs fs. Död 1865-02-15 Stennäs, Vännäs fs.

 

1.6.6 Clara Mathilda Andersdotter. Född 1865-08-30 Stennäs, Vännäs fs. Död 1866-10-30 Stennäs, Vännäs fs.

 

1.6.7 Klara Mathilda Andersdotter. Född 1867-09-20 Stennäs, Vännäs fs. Död 1948-01-14 Strand, Vännäs fs.

1.7 Maria Lovisa Eriksdotter. Bondhustru i Spöland nr 2 - 3/64 mtl. Född 1830-08-26 Nyby, Vännäs fs. Gift med Carl Carlsson 1851-04-01 Vännäs fs. Bosatt från 1855 Spöland, Vännäs fs. Gift med Nils Johansson 1855-09-23 Vännäs fs. Död 1901-11-20 Spöland, Vännäs fs. Född och uppvuxen på hemmanet Nyby nr 3. År 1851 lämnar hon hemgården och flyttar då istället till hemmanet nr 4 i samma by. Där hon gifter sig med drängen Carl Carlsson. Denne dör dock året därpå i smittkoppor. Tillsammans med den nyfödda dottern flyttar hon då tillbaka till föräldrarna på Nyby nr 3.  År 1855 lämnar hon hemgården en andra gång. Då flyttar hon till Spöland nr 2 där hon gifter om sig med bondsonen Nils Johansson, f. 1827. I samband med giftermålet övertar denne brukande av hemgården efter sin fader, Johan Nilsson (1795-1855). Modern Sara Lisa Jonsdotter (1806-1883) bor hos dem framgent.   Faderns stamhemman skattade för totalt 9/128 mtl, och får man tro husförhören så kom detta att delas så att hennes make Nils kom att bruka 3/64 mtl av dem och dennes broder Erik 3/128 mtl.   Maken avlider år 1879 och två år senare uppges hon själv vara sjuklig. Hon säljer då hemmanet till Nils Persson i Nyåker, men bor kvar som förgångshjon. Ny brukare av hemmanet från år 1882 blir Per Nilsson Forsgren (f. 1858) som troligtvis är en son till Nils Persson. Den sistnämnde sterbhus uppges äga hemmanet efter år 1884.

 

Barn med Carl Carlsson (Född 1829-06-17 Vännäs, Vännäs fs. Död 1852-04-02 Nyby, Vännäs fs.):

 

1.7.1 Anna Christina Carlsdotter. Född 1852-01-20 Nyby, Vännäs fs.

 

Barn med Nils Johansson (Född 1827-05-17 Spöland, Vännäs fs. Död 1879-01-28 Spöland, Vännäs fs.):

 

1.7.2 Johan Petter Nilsson. Född 1854-04-10 Nyby, Vännäs fs.

 

1.7.3 Nils Nilsson. Född 1867-09-27 Spöland, Vännäs fs.

1.8 Stina Magdalena Eriksdotter. Piga i Stennäs nr 1. Född 1831-09-24 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1861 Stennäs, Vännäs fs. Död 1861-10-25 Stennäs, Vännäs fs. Född och uppvuxen på Nyby nr 3. År 1861 lämnar hon hemgården för att flytta till sin syster Anna Cajsa på Stennäs nr 1, där hon nu blir piga. Där avlider hon dock i oktober samma år av okänd anledning.

1.9 Erik Eriksson Nyström. Bonde i Nyby nr 3 - 9/64 mtl. Född 1833-03-14 Nyby, Vännäs fs. Gift med Emma Sofia Andersdotter 1862-04-26 Vännäs fs. Död 1914-11-25 Nyby, Vännäs fs.Född och uppvuxen på Nyby nr 3. På honom finns (efter år 1841) noterat att han skall ha gått i "Umeå schola 8/2 43. "Hemkommen 45". Efter detta heter han också "Nyström" i efternamn.  "Erik Nyström d ä tog över gården efter sin far 1862-05-25 då fadern blev undantagshjon och förmånstagare i bagarstugan. Ägorna omfattade då 155 tunnland och 298 kappland, bestående av tre skiften: ett vid gården och ett vid Gamla Näset som vardera bestod av åker, äng, odlat land och skog samt ett vid Hvalmyran bestående av äng och skog.  Gården delades när sonen Erik Nyström d y gifte sig så far och son fick vardera 9/128 mantal. Dottern Hilma Sofia bodde kvar i föräldrahemmet till 1911-10-21, då hon tog plats i Stockholm. Hennes son utom äktenskapet, Erik, f. 1902-05-18, blev kvar på gården hos morföräldrarna och flyttade inte förrän en månad innan Eriks död. Han kom då till Olivia på Skönsberg. Den 21 december 1912 blev Erik förmånstagare. Han dog av en magsjukdom två år senare."  Källa: Kerstin Holm

 

Barn med Emma Sofia Andersdotter (Född 1838-07-23 Mosjö, Vännäs fs. Död 1910-12-31 Nyby, Vännäs fs.):

 

1.9.1 Erik Eriksson Nyström. Född 1862-10-19 Nyby, Vännäs fs. Död 1910-06-28 Nyby, Vännäs fs.

 

1.9.2 Engla Olivia Eriksdotter. Född 1864-11-16 Nyby, Vännäs fs. Död 1957-01-23 Skönsberg, Sköns fs (Y).

 

1.9.3 Johanna Ersdotter. Född 1868-01-17 Nyby, Vännäs fs. Död 1868-01-26 Nyby, Vännäs fs.

 

1.9.4 Karl Nyström. Född 1869-04-02 Nyby, Vännäs fs.

 

1.9.5 Fredrika Nyström. Född 1870-09-20 Nyby, Vännäs fs. Död 1947-02-11 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.9.6 Nils Nyström. Född 1873-11-03 Nyby, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

1.9.7 Maria Johanna Nyström. Född 1876-02-08 Nyby, Vännäs fs. Död 1925-05-26 Nyby, Vännäs fs.

 

1.9.8 Hilma Sofia Nyström. Född 1882-08-18 Nyby, Vännäs fs.

1.10 Johanna Eriksdotter.Född 1834-08-06 Nyby, Vännäs fs. Död 1838-07-03 Nyby, Vännäs fs.

1.11 Fredrika Ersdotter.Bondhustru i Nyby nr 4 - 1/64 mtl. Född 1836-09-01 Nyby, Vännäs fs. Gift med Hans Petter Eriksson 1856-06-24 Vännäs fs. Död 1874-06-10 Nyby, Vännäs fs.Född och uppvuxen på hemmanet Nyby nr 3. Gift på hemgården år 1856 med en man från Innernäs.   År 1858 flyttar de båda till hemmanet Nyby nr 4 där de köper (som det ser ut i husförhören) Unge Jon Jonsson (f. 1792) hemman. Denne blir nu f.d. bonde istället. Detta hemman är på 37/256 mtl och maken blir bonde.

 

Barn med Hans Petter Eriksson (Född 1824-06-19 Innernäs, Umeå lfs. Död 1896-11-27 Nyby, Vännäs fs.):

 

1.11.1 Anna Fredrica Hansdotter. Född 1857-05-03 Nyby, Vännäs fs.

 

1.11.2 Mathilda Hansdotter. Född 1858-09-08 Nyby, Vännäs fs. Död 1904-02-10 Nyby, Vännäs fs.

 

1.11.3 Carl Johan Edvard Hansson. Född 1860-07-31 Nyby, Vännäs fs.

 

1.11.4 Johan Atner Hansson. Född 1862-07-20 Nyby, Vännäs fs.

 

1.11.5 Albert Hansson. Född 1864-07-10 Nyby, Vännäs fs.

 

1.11.6 Nils Hansson. Född 1866-06-04 Nyby, Vännäs fs. Död 1866-06-18 Nyby, Vännäs fs.

 

1.11.7 Wilhelmina Hansdotter. Född 1867-05-08 Nyby, Vännäs fs. Död 1891-11-30 Nordamerika.

 

1.11.8 Johanna Hansson. Född 1869-05-15 Nyby, Vännäs fs.

 

1.11.9 Clara Hansdotter. Född 1871-06-23 Nyby, Vännäs fs. Död 1871-06-23 Nyby, Vännäs fs.

 

1.11.10 Hans Petter Hansson. Född 1873-09-15 Nyby, Vännäs fs.

1.12 Carolina Ersdotter.Bondhustru i Spöland nr 2. Född 1838-12-10 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1860-10-12 till 1861-10-28 Umeå lfs. Bosatt från 1861-10-28 Nyby, Vännäs fs. Gift med Erik Johansson 1864-11-14 Vännäs fs. Död 1892-02-24 Spöland, Vännäs fs. År 1859 lämnar hon föräldrahemmet i Nyby nr 3 för att blir piga hos sin syster Fredrika på hemmanet nr 4, som svågern Hans Petter Ersson sedan ett par år övertagit.   Åren 1860-61 bor hon i Umeå lfs, men sedan därefter åter på hemgården i Nyby nr 3 hos fadern.

 

Barn:

 

1.12.1 Johan Petter Sandgren. Född 1862-11-20 Nyby, Vännäs fs. Död 1944-01-20 Vännäsby, Vännäs fs.

 

Barn med Erik Johansson (Född 1838-10-17 Spöland, Vännäs fs.):

 

1.12.2 Matilda Eriksdotter. Född 1865-01-28 Spöland, Vännäs fs.

 

1.12.3 Erik Eriksson. Född 1866-12-15 Spöland, Vännäs fs.

 

1.12.4 Anna Carolina Eriksdotter. Född 1871-04-24 Spöland, Vännäs fs. Död 1874-07-10 Spöland, Vännäs fs.

 

1.12.5 Hulda Eriksdotter. Född 1872-08-15 Spöland, Vännäs fs. Död 1924-05-03 Levar, Nordmalings fs.

 

1.12.6 Nils Eriksson. Född 1874-06-20 Spöland, Vännäs fs.

 

1.12.7 Anders Eriksson. Född 1876-02-15 Spöland, Vännäs fs.

 

1.12.8 Karl Eriksson. Född 1877-11-30 Spöland, Vännäs fs.

1.13 Albertina Eriksdotter. Bondhustru i Gräsmyr nr 3 - 3 1/3 sel. Född 1841-07-06 Nyby, Vännäs fs. Gift med Anders Andersson Strandgren 1861-06-30 Umeå lfs. Bosatt från 1861-07-07 Mosjö, Umeå lfs. Bosatt från 1869-09-27 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1877-02-08 Gräsmyr, Nordmalings fs. Begravd 1877-02-18 Gräsmyr, Nordmalings fs.Född och uppvuxen i Nyby nr 3. År 1861 lämnar hon hemgården för att flytta till Umeå lfs och byn Mosjö där hon gifter sig. Hon uppges vara "välfrejdad, försvarlig och gift" i inflyttningboken.  I samband med giftermålet övertar maken - som är född i Mosjön - brukandet av hemgården efter fadern Anders Jonsson (1799-1863). Detta hemman är på 3/32 mtl.   År 1869 säljer de hemmanet i Mosjön nr 2 och flyttar till Nordmalings socken, där de köper ett hemman på Gräsmyr nr 3. Storleken anges till 3 1/3 sel.   Ny ägare av hemmanet Mosjön nr 2 blir Johan Olofsson (f. 1818). Dennes dotter Anna Johanna gifter sig år 1875 med Albertinas broder Jakob som då efterträder svärfadern som bonde på hemmanet!  När Albertina avlider år 1877 så återvänder maken med barnen till Mosjö där han nu blir arbetare på hemmanet nr 1. Han gifter nu om sig med Albertina Persdotter (f. 1855-06-12) och tar sig släktnamnet Strandgren. År 1884 flyttar familjen åter till Nordmaling där maken nu blir torpare i Ängersjö.

 

Barn med Anders Andersson Strandgren (Född 1839-09-27 Mosjö, Umeå lfs.):

 

1.13.1 Erik Andersson. Född 1862-06-03 Mosjö, Umeå lfs. Död 1863-03-15 Mosjö, Umeå lfs.

 

1.13.2 Erik Andersson Lindgren. Född 1863-10-19 Mosjö, Umeå lfs.

 

1.13.3 Catharina Wilhelmina Strandgren. Född 1865-03-31 Mosjö, Umeå lfs.

 

1.13.4 Anna Fredrika Strandgren. Född 1865-03-31 Mosjö, Umeå lfs.

 

1.13.5 Johan Anton Andersson. Född 1867-06-18 Mosjö, Umeå lfs. Död 1867-07-21 Mosjö, Umeå lfs.

 

1.13.6 Maria Johanna Andersdotter. Född 1868-11-24 Mosjö, Umeå lfs.

 

1.13.7 Nils Andersson Nyström. Född 1871-03-27 Gräsmyr, Nordmalings fs.

 

1.13.8 Alfred Andersson. Född 1873-08-03 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1873-11-14 Gräsmyr, Nordmalings fs.

 

1.13.9 Jakob Edvard Andersson. Född 1873-08-03 Gräsmyr, Nordmalings fs.

 

1.13.10 Jonas Oskar Strandgren. Född 1875-02-02 Gräsmyr, Nordmalings fs.

1.14 Jakob Ersson. Bonde i Kallhögen nr 1 - 5/64 mtl. Född 1844-04-26 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1875-06-01 Mosjö, Vännäs fs. Gift med Anna Johanna Johansdotter 1875-06-25 Vännäs fs. Bosatt från 1885-11-26 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1920-12-10 Kallhögen, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Nyby i Vännäs socken. År 1861 lämnar han hemgården och blir dräng hos sin svåger Hans Petter Ersson (f. 1824) som köpt hemmanet Nyby nr 4 av den tidigare bonden Unge Jon Jonsson (f. 1792).  Där blir han kvar ända till år 1874 då han flyttar till Nyby nr 3 och brodern Erik Erikssons gård (hans eget födelsehemman) där han också står benämnd som dräng.   År 1875 utflyttar han till Umeå lfs där han nu gifter sig med Anna Johanna, en dotter till bonden Johan Olofsson på Mosjön nr 2. Denne har år 1869 köpt hemmanet av Jakobs syster Albertina med make Anders Andersson!   Hemmanet är på 3/32 mtl och Jakob blir själv bonde där kort tid efter giftermålet (med svärföräldrarna som förgångsmän).   Byn förs år 1884 över till Vännäs socken och året därpå flyttar familjen därifrån - till byn Kallhögen. Hemmanet nr 1 där som är 5/64 mtl kommer han över genom ett byte med den tidigare bonden Jonas Jonsson (f. 1836-10-30). Denne blir istället ny bonde på Mosjön nr 2!  Jakob brukar nu hemmanet fram till år 1904 då han istället blir "f.d bonde". Detta efter att hans söner Erik och Oskar övertagit hälften var. Från år 1912 uppges han dock bo på "gård med jordbrukslägenhet". Han avlider där år 1920 och hustrun sex år efter honom.

 

Barn med Anna Johanna Johansdotter (Född 1856-11-08 Umeå lfs. Död 1926-01-09 Kallhögen, Vännäs fs.):

 

1.14.1 Jakob Oskar Nyström. Född 1876-05-13 Mosjö, Vännäs fs. Död 1963-03-09 Kallhögen, Vännäs fs.

 

1.14.2 Erik Ersson. Född 1877-08-16 Mosjö, Vännäs fs. Död 1877-09-21 Mosjö, Vännäs fs.

 

1.14.3 Maria Johanna Ersdotter. Född 1878-09-11 Mosjö, Vännäs fs. Död 1879-01-16 Mosjö, Vännäs fs.

 

1.14.4 Erik Jakobsson. Född 1880-12-14 Mosjö, Vännäs fs. Död 1915-07-26 Berg, Vännäs fs.

 

1.14.5 Maria Johanna Jakobsdotter. Född 1883-11-30 Mosjö, Vännäs fs. Död 1969-07-21 Solhaga, Sköns fs (Y).

 

1.14.6 Johan Jakobsson. Född 1885-02-01 Mosjö, Vännäs fs. Död 1885-07-25 Mosjö, Vännäs fs.

 

1.14.7 Johan Jakobsson. Född 1886-04-29 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1886-08-02 Kallhögen, Vännäs fs.

 

1.14.8 Fredrika Jakobsdotter. Född 1887-07-25 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1973-08-03 Mullsjö, Nordmalings fs.

 

1.14.9 Tekla Karolina Jakobsson. Född 1888-11-22 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1942-10-25.

 

1.14.10 Hilma Olivia Jakobsdotter. Född 1890-05-21 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1891-04-28 Kallhögen, Vännäs fs.

 

1.14.11 Hilma Olivia Jakobsdotter. Född 1892-04-01 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1973-07-11 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.14.12 Johan Arvid Jakobsson. Född 1894-05-23 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1981-03-05 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

 

1.14.13 Elin Augusta Jakobsdotter. Född 1896-08-03 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1899-03-09 Kallhögen, Vännäs fs.

 

1.14.14 Karl Gustaf Jakobsson. Född 1902-09-02 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1959-07-29 Nylandsnäs, Vännäs fs.

1.15 Vilhelmina Eriksdotter. Bondhustru i Kolksele nr 1 - 7/256 mtl. Född 1846-07-06 Nyby, Vännäs fs. Utomäktenskapligt barn med Anders Nyberg 1868 Vännäs fs. Bosatt från 1871 till 1917 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Sven Carlsson Rosendahl 1871-09-02 Vännäs fs. Bosatt från 1917 till 1920 Hällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1920 Nyby, Vännäs fs. Död 1938-11-26 Vännäs, Vännäs fs. Mina. Född på Nyby nr 3. Hon födde år 1868 en oäkta son Oskar. År 1871 gifter hon sig med Sven Rosendahl och flyttar till Kolksele. När denne dör övertas hemmanet av äldste sonen Alfred. Denne emigrerar dock år 1903 till Amerika, men låter syskon och mor bo kvar på hemgården.   År 1916 säljer han dock hemmanet till grannen Englund, varpå Wilhelmina flyttar med äldsta dottern Emma till Hällfors nr 1 år 1917. Från 1920 bor hon själv i lägenheten "Backa" på hemmanet Nyby nr 1. Lägenheten är avskild från hennes styvsonson E. W. Svenssons hemman. Från 1930 åter hos dottern Emma som då är slaktarhustru i Nyby nr 3.

 

Barn med Anders Nyberg (Född 1843-06-08 Nyby, Vännäs fs. Död 1877-04-30 Trinnliden, Vännäs fs.):

 

1.15.1 Oskar Nyberg. Född 1868-12-31 Nyby, Vännäs fs. Död 1917-09-06 Nyby, Vännäs fs.

 

Barn med Sven Carlsson Rosendahl (Född 1830-07-14 Vännäs, Vännäs fs. Död 1887-08-14 Kolksele, Vännäs fs.):

 

1.15.2 Olof Rosendahl. Född 1872-10-02 Kolksele, Vännäs fs. Död 1954-07-28 Stockholm, Kungsholmen fs (AB).

 

1.15.3 Emma Fredrika Rosendahl. Född 1874-05-31 Kolksele, Vännäs fs. Död 1964-10-25 Arboga, Arboga sfs (U).

 

1.15.4 Alfred Rosendahl. Född 1876-02-12 Kolksele, Vännäs fs. Död 1949-08-06 Idaho Falls, Idaho (USA).

 

1.15.5 Sven Rosendahl. Född 1877-12-18 Kolksele, Vännäs fs. Död 1918-05-29 Santa Elena (ECUADOR).

 

1.15.6 Anton Svensson Rosendal. Född 1880-02-23 Kolksele, Vännäs fs. Död 1961-01-12 Skellefteå, S:t Olovs fs.

 

1.15.7 Lina Rosendahl. Född 1883-02-08 Kolksele, Vännäs fs. Död 1935-11-09 Ferintosh, Alberta (CANADA).

 

1.15.8 Victor Herman Rosendahl. Född 1885-08-20 Kolksele, Vännäs fs. Död 1969-03-18 Whittier, Kalifornien (USA).

Generation 3

1.6.1 Erik Andersson.Bonde i Stennäs nr 1 - 7/128 mtl. Född 1854-09-07 Stennäs, Vännäs fs. Gift med Lovisa Persdotter 1895-03-30 Vännäs fs. Död 1920-10-05 Stennäs, Vännäs fs.År 1892 övertar han halva faderns stamhemman Stennäs nr 1 och blir då själv bonde på 7/128 mtl där.   Han har den ett år äldre Lovisa Persdotter från Degerfors fs som piga på gården från år 1893. De gifter sig år 1895, men paret får aldrig några egna barn.   De har dock de båda fosterbarnen:  1. Nils Johan Efraim Nilsson, f. 1891-5-20 i Vännäs. 2. Betty Sofia Häggström, f. 1892-10-10 i Vännäs.

1.6.2 Anna Fredrika Andersdotter. Bondhustru i Brookfield Township, South Dakota (USA). Född 1856-05-10 Stennäs, Vännäs fs. Bosatt från 1875 Jämteböle, Vännäs fs. Gift med Israel Johansson 1875-10-01 Vännäs fs. Emigrerade 1882-06-20 Nordamerika. Död före 1900. År 1875 lämnar hon hemgården för att bli gift i Jämteböle nr 1 med en son till bonden Johan Nathanaelsson (1825-1882). I samband med giftermålet övertar han maken Israel hela faderns hemman.   År 1882 säljer de hemmanet och emigrerar till Nordamerika. Köpare av hemmanet blev Erik Eriksson (f. 1859) som dock bara bebor gården ett år. Därefter kommer näste bonde, Erik Olsson (f. 1853) med familj.  År 1900, då Anna Fredrika verkar vara avliden, finns familjen troligtvis förtecknad i Brookfield Township i Mccook County i South Dakota. Maken Israel är då "farmer" och uppges ha emigrerat år 1882. Han heter nu "Israel Johnson".  Yngsta sonen är 8 år 1900 så hon måste själv ha avlidit mellan åren 1892-1900.

 

Barn med Israel Johansson (Född 1854-02-13 Jämteböle, Vännäs fs.):

 

1.6.2.1 Anna Carolina Israelsson. Född 1876-09-10 Jämteböle, Vännäs fs. Död 1881-06-18 Jämteböle, Vännäs fs.

 

1.6.2.2 Arvid Johan Oskar Edvard Alfred Johnson. Född 1879-04-09 Jämteböle, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

1.6.2.3 Hulda Maria Johnson. Född 1880-02-02 Jämteböle, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

1.6.2.4 August A Johnson. Född 1883-12 Brookfield, South Dakota (USA).

 

1.6.2.5 Victor E Johnson. Född 1886-03 Brookfield, South Dakota (USA).

 

1.6.2.6 Elen A Johnson. Född 1888-05 Brookfield, South Dakota (USA).

 

1.6.2.7 Hannah E Johnson. Född 1890-07 Brookfield, South Dakota (USA).

 

1.6.2.8 Henry Johnson. Född 1892-02 Brookfield, South Dakota (USA).

1.6.3 Anders Andersson.Bonde i Stennäs nr 1 - 7/128 mtl år 1921. Född 1858-05-03 Stennäs, Vännäs fs. Bosatt från 1883-10-22 till 1884-11-16 Grundsunda fs (Y). Bosatt från 1884-11-16 Stennäs, Vännäs fs. Gift med Maria Johanna Jonsdotter 1892-10-01 Vännäs fs. Död. År 1883 flyttar han ifrån hemgården och föräldrarna till Grundsunda fs. Hemkommen därifrån till Stennäs året därpå.  År 1892 gifter han sig på hemgården och övertar i samband med detta halva faderns stamhemman nr 1 om 7/128 mtl. Han står därefter framgent benämnd som bonde där.

 

Barn med Maria Johanna Jonsdotter (Född 1864-06-11 Vännäs fs. Död 1947-11-07 Stennäs, Vännäs fs.):

 

1.6.3.1 Hulda Maria Andersson. Född 1892-11-25 Stennäs, Vännäs fs. Död 1961-11-04 Stennäs, Vännäs fs.

 

1.6.3.2 Elin Charlotta Andersson. Född 1894-07-11 Stennäs, Vännäs fs.

 

1.6.3.3 Elin Charlotta Andersson. Född 1897-12-29 Stennäs, Vännäs fs. Död 1898-02-10 Stennäs, Vännäs fs.

 

1.6.3.4 Nils Alfred Andersson. Född 1903-04-10 Stennäs, Vännäs fs.

1.6.4 Maria Albertina Andersdotter. Bondhustru i Vännfors nr 2 - 7/128 mtl år 1921. Född 1860-02-11 Stennäs, Vännäs fs. Gift med Johan Forsgren 1884-04-04 Vännäs fs. Bosatt från 1887 Vännfors, Vännäs fs. Död. Gift på hemgården i Stennäs nr 1 år 1884. Makarna flyttar tre år senare till Vännfors nr 2 där maken nu blir bonde. De köper hemmanet där av Karl Nilsson Forsgren (f. 1855) med hustru. På gården finns då också den f.d. bonden Jonas Nathanaelsson (f. 1841 d. 1892) med hustru.  Hemmanet är på 7/128 mtl.

 

Barn med Johan Forsgren (Född 1858-09-01 Umeå sn.):

 

1.6.4.1 Johan Edvard Forsgren. Född 1886-09-18 Stennäs, Vännäs fs. Död 1903-10-31 Vännfors, Vännäs fs.

 

1.6.4.2 Hanna Emelia Forsgren. Född 1888-09-24 Vännfors, Vännäs fs. Död 1954-09-06 Norrmalm, Vännäs fs.

 

1.6.4.3 Erik Forsgren. Född 1890-02-23 Vännfors, Vännäs fs. Död 1912-12-23 Vännfors, Vännäs fs.

 

1.6.4.4 Nils Rudolf Forsgren. Född 1892-04-01 Vännfors, Vännäs fs.

 

1.6.4.5 Karl Adolf Forsgren. Född 1896-03-03 Vännfors, Vännäs fs. Död 1982-04-04 Östra Spöland, Vännäs fs.

 

1.6.4.6 Maria Viktoria Forsgren. Född 1903-01-20 Vännfors, Vännäs fs. Död 1996-01-10 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

1.6.5 Clara Andersdotter.Född 1863-06-12 Stennäs, Vännäs fs. Död 1865-02-15 Stennäs, Vännäs fs.

1.6.6 Clara Mathilda Andersdotter. Född 1865-08-30 Stennäs, Vännäs fs. Död 1866-10-30 Stennäs, Vännäs fs.

1.6.7 Klara Mathilda Andersdotter. Bondhustru i Strand nr 4 - 15/176 mtl år 1921. Född 1867-09-20 Stennäs, Vännäs fs. Bosatt från 1892 Strand, Vännäs fs. Gift med Per Persson 1892-10-21 Vännäs fs. Död 1948-01-14 Strand, Vännäs fs. År 1892 lämnar hon hemgården i Stennäs nr 1 för att gifta sig med bonden och änkemannen (sedan ett år) Per Persson på Strand nr 4. Mantalet är på 15/176.  Från 1904 heter hemmanet istället Strand nr 3.  Maken har tre barn från det första giftet.

 

Barn med Per Persson (Född 1855-02-24 Strand, Vännäs fs.):

 

1.6.7.1 Johanna Matilda Persson. Född 1893-12-28 Strand, Vännäs fs. Död 1980-06-04 Holmsund, Holmsunds fs.

 

1.6.7.2 Johannes Persson. Född 1895-07-29 Strand, Vännäs fs. Död 1912-01-15 Strand, Vännäs fs.

 

1.6.7.3 Anton Persson. Född 1898-01-26 Strand, Vännäs fs. Död 1995-11-06 Strand, Vännäs fs.

 

1.6.7.4 Elin Viktoria Persson. Född 1902-03-05 Strand, Vännäs fs. Död 1986-07-30 Strand, Vännäs fs.

 

1.6.7.5 Johannes Perstrand. Född 1912-05-09 Strand, Vännäs fs. Död 1971-05-13 Umeå, Umeå sfs.

1.7.1 Anna Christina Carlsdotter. Bondhustru i Levar år 1927. Född 1852-01-20 Nyby, Vännäs fs. Döpt 1852-01-24 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1855 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1874 till 1898 Åkertjärn, Vännäs fs. Gift med Hans Petter Hansson 1874-04-07 Vännäs fs. Bosatt från 1877 Åkertjärn, Vännäs fs. Bosatt från 1898-11-04 Levar, Nordmalings fs. Hon lämnar år 1874 hemgården i Spöland nr 2 då hon gifter sig i Nyby nr 7 med en dräng.  De båda flyttar år 1877 till hemmanet Åkertjärn nr 1 där maken arbetar som dräng hos bonden Anders Olsson (f. 1832). År 1878 uppges de köpa hemmanet av honom och blir då själva bönder. Hemmanet är på 11/128 mtl och fastebrevet utfärdades den 12 juni.  År 1898 säljer maken hemmanet till Sandviks aktiebolag och familjen flyttar samma år till Levar i Nordmaling där de också köper sig ett hemman.

 

Barn med Hans Petter Hansson (Född 1849-10-17 Nyby, Vännäs fs. Död 1917-05-05 Levar, Nordmalings fs.):

 

1.7.1.1 Erik Hansson. Född 1874-10-16 Nyby, Vännäs fs. Död 1904-10-02 Levar, Nordmalings fs.

 

1.7.1.2 Karl Hansson. Född 1876-09-17 Nyby, Vännäs fs. Död 1894-09-07 Åkertjärn, Vännäs fs.

 

1.7.1.3 Hans Petter Hansson Nyström. Född 1878-05-11 Åkertjärn, Vännäs fs. Död 1904-05-07 Levar, Nordmalings fs.

 

1.7.1.4 Johan Hansson. Född 1880-03-10 Åkertjärn, Vännäs fs. Död 1904-11-23 Levar, Nordmalings fs.

 

1.7.1.5 Olof Hansson. Född 1882-12-14 Åkertjärn, Vännäs fs. Död 1911-09-23 Levar, Nordmalings fs.

 

1.7.1.6 Hilma Maria Hansson. Född 1887-06-11 Åkertjärn, Vännäs fs. Död 1888-01-21 Åkertjärn, Vännäs fs.

 

1.7.1.7 Anders Viktor Hansson. Född 1889-05-13 Åkertjärn, Vännäs fs.

 

1.7.1.8 Hilma Maria Hansson. Född 1890-08-02 Åkertjärn, Vännäs fs. Död 1916-04-28 Levar, Nordmalings fs.

 

1.7.1.9 Nils Hansson. Född 1893-06-22 Åkertjärn, Vännäs fs. Död 1896-11-21 Åkertjärn, Vännäs fs.

1.7.2 Johan Petter Nilsson.Flyttar 1878-12-30 till Luleå. Född 1854-04-10 Nyby, Vännäs fs. Född före äktenskapet, men dock erkänd som son till Nils Johansson.

1.7.3 Nils Nilsson. Bonde i Spöland nr 2. Född 1867-09-27 Spöland, Vännäs fs. Bosatt från 1883-05-15 till 1884 Umeå sn. Bosatt från 1884 Spöland, Vännäs fs. Gift med Erika Helena Carlsdotter 1893-10-22 Vännäs fs. Bosatt från 1900 Nyåker, Vännäs fs. Född och uppvuxen på hemmanet Spöland nr 2. Åren 1883-84 bor han i Umeå socken.   Bonde i Spöland nr 2 fram till 1900. Från år 1900 i Nyåker nr 1.

 

Barn med Erika Helena Carlsdotter (Född 1869-02-25 Spöland, Umeå lfs.):

 

1.7.3.1 Elma Paulina Magdalena Nilsson. Född 1893-07-28 Spöland, Vännäs fs.

 

1.7.3.2 Erik Adolf Nilsson. Född 1895-07-07 Spöland, Vännäs fs. Död 1971-08-15 Boden, Överluleå fs (BD).

 

1.7.3.3 Hilma Maria Nilsson. Född 1898-02-01 Spöland, Vännäs fs. Död 1979-10-06 Umeå, Umeå lfs.

 

1.7.3.4 Johan Edvard Skoghagen. Född 1902-08-20 Nyåker, Vännäs fs. Död 1994-11-29 Umeå, Umeå sfs.

 

1.7.3.5 Frans Helmer Bellskog. Född 1906-09-11 Nyåker, Vännäs fs. Död 1970-09-28 Falun, Kristine Falu fs (W).

 

1.7.3.6 Nils Henfrid Nilsson. Född 1909-07-06 Nyåker, Vännäs fs. Död 1989-06-09 Nyåker, Vännäs fs.

 

1.7.3.7 Tyra Erika Linnea Nilsson. Född 1911-09-13 Nyåker, Vännäs fs. Död 1993-05-09 Umeå, Umeå sfs.

1.9.1 Erik Eriksson Nyström. Bonde i Nyby nr 3 - 9/128 mtl. Född 1862-10-19 Nyby, Vännäs fs. Gift med Maria Helena Svensdotter 1885-10-10 Vännäs fs. Sambo Klara Augusta Sjöström från 1906 Vännäs fs. Död 1910-06-28 Nyby, Vännäs fs. Då Erik gifter sig delas faderns ursprungshemman i Nyby nr 3 i två delar. Erik brukar den ena medan fadern kvarstår på den andra. De förfogar då över 9/128 mtl var.  Efter det att första hustrun avlider år 1904, så flyttar år 1906 änkan Klara Augusta Sjöström till gården från Gideå.   Erik och Klara gifter sig aldrig, men är samboende. De får dessutom två barn tillsammans som båda bär efternamnet Nyström.  När Erik avlider år 1910 övertar Klara hemmanet. Hon säljer dock år 1918 till de båda bröderna Erik Oskar & Jonas Norström. De båda köper 9/256 mtl var, medan Klara tillsammans med de utomäktenskapliga barnen flyttar till Nederluleå.

 

Barn med Maria Helena Svensdotter (Född 1861-09-08 Kolksele, Vännäs fs. Död 1904-10-04 Nyby, Vännäs fs.):

 

1.9.1.1 Hilma Maria Nyström. Född 1885-12-29 Nyby, Vännäs fs. Död 1919-02-19 Trångsviken, Alsen fs (Z).

 

1.9.1.2 Nanny Johanna Nyström. Född 1887-06-12 Nyby, Vännäs fs.

 

1.9.1.3 Emma Karolina Nyström. Född 1889-07-11 Nyby, Vännäs fs. Död 1908-02-24 Nyby, Vännäs fs.

 

1.9.1.4 Erik Manfred Nyström. Född 1896-02-11 Nyby, Vännäs fs. Död 1981-02-01 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

 

1.9.1.5 Edit Alfrida Nyström. Född 1901-08-27 Nyby, Vännäs fs. Död 1939-07-30 Österås, Ed fs (Y).

 

Barn med Klara Augusta Sjöström (Född 1866-09-19 Bjurholms fs.):

 

1.9.1.6 Olga Linnea Sjöström. Född 1907-05-17 Nyby, Vännäs fs. Död 1974-08-18 Bjurholm, Bjurholms fs.

 

1.9.1.7 Karl Hugo Sjöström. Född 1908-08-29 Nyby, Vännäs fs. Död 1993-10-11 Sollentuna, Sollentuna fs (AB).

1.9.2 Engla Olivia Eriksdotter. Bondhustru i Bergsåker. Född 1864-11-16 Nyby, Vännäs fs. Gift med Olof Hansson Nyström 1881-09-30 Vännäs fs. Bosatt från 1882-12-08 Heffners såg, Sköns fs (Y). Bosatt från 1888 Bergsåker, Selånger fs (Y). Gift med Johan Anton Westberg 1890-03-09 Selånger fs (Y). Bosatt från 1892-10-06 Byn, Sköns fs (Y). Död 1957-01-23 Skönsberg, Sköns fs (Y).Bondhustru i Nyby nr 6. Flyttar 1882 till Skön.   Olivia gifte sig med Olof Hansson Nyström som var änkling den 1 oktober 1881 i Vännäs. I maj flyttade de till Heffners såg i Sundsvall där Olof arbetade. De fick tre barn. År 1888 köpte Olof ett hemman, nr 6 i Bergsåker, Selånger, dit de flyttade den 10 oktober.Samma dag avled Olof, förmodligen pga ett slaganfall.Nu var Olivia som 23-åring ensam med sina barn Liva 5år, Johan 3 år och Ruth 1 år på en relativt stor gård (sex kor, häst, gris). Hon levde där i två år under sitt flicknamn, Olivia Eriksson, tills hon gifte sig med Johan Anton Westberg i Selångers kyrka den 9 mars 1890. Efter två år avsåg familjen att emigrera till Nordamerika - 1892-08-08 - men blev kvar i Sverige. Det är förklarligt med tanke på att dottern Nanna föddes den första september samma år. Förmodligen flyttade de då till Karl-Eriksgatan på Skönsberg där Olivia sedan bodde till sin död.De hade där ett svagdricksbryggeri. Olivia bakade också rån till serveringen på Stadsberget som innehades av en systerdotter till henne, Maja Köningson-Svedlund.  Olivia tillhörde Elimkyrkan i Sundsvall(1887) liksom Johan Anton, hans bror och deras morfar, Johan Gadd, vilken döptes 1866 i Njurunda. Olivia var styrelseledamot i Skönsbergs mödraförening från 1903 och dess sekreterare i femton år från 1908 till 1926 med undantag av åren 1916-18 då hon var vice sekreterare. Hon var känd för att ta emot resande predikanter i sitt hem när de behövde någonstans att bo. Kanske tänkte hon på sin make som också reste och predikade.   Källa: Kerstin Holm, 2001-08-25.

 

Barn med Olof Hansson Nyström (Född 1848-08-26 Nyby, Vännäs fs. Död 1888-10-10 Bergsåker, Selånger fs (Y).):

 

1.9.2.1 Olivia Desideria Nyström. Född 1882-05-23 Heffners såg, Sköns fs (Y). Död 1948 Chicago, Illinois (USA).

 

1.9.2.2 Olof Johan Nyström. Född 1884-01-14 Heffners såg, Sköns fs (Y). Död 1954-02-12 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

 

1.9.2.3 Ruth Catharina Nyström. Född 1887-08-02 Heffners såg, Sköns fs (Y). Död 1912 Sundsvall, Sundsvall sfs (Y).

 

Barn med Johan Anton Westberg (Född 1868-01-11 Mjösund, Njurunda fs (Y). Död 1935-01-04 Kinna, Kinna fs (R).):

 

1.9.2.4 Johan Anton Severin Westberg. Född 1890-10-21 Bergsåker, Selånger fs (Y). Död 1970-11-07 Sundsvall, Sundsvall sfs (Y).

 

1.9.2.5 Nanny Elisabeth Westberg. Född 1892-09-01 Byn, Sköns fs (Y). Död 1976-06-15 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

 

1.9.2.6 Judith Maria Westberg. Född 1894-04-18 Byn, Sköns fs (Y). Död 1981-08-04 Solhaga, Sköns fs (Y).

 

1.9.2.7 Mary Fredrika Magdalena Westberg. Född 1896-09-25 Byn, Sköns fs (Y). Död 1968-10-29 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

1.9.2.8 Karl Erik Josef Westberg. Född 1899-09-15 Byn, Sköns fs (Y). Död 1984-03-15 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

1.9.2.9 David Henry Emanuel Westberg. Född 1901-09-15 Byn, Sköns fs (Y). Död 1968-09-02 Chicago, Illinois (USA).

 

1.9.2.10 Ingegerd Alfhild Sofia Westberg. Född 1906-09-03 Byn, Sköns fs (Y). Död 1966-06-12 Bromma, Bromma fs (AB).

1.9.3 Johanna Ersdotter.Född 1868-01-17 Nyby, Vännäs fs. Död 1868-01-26 Nyby, Vännäs fs.

1.9.4 Karl Nyström.Emigrerar 1892-4-19 till Nordamerika. Född 1869-04-02 Nyby, Vännäs fs. Emigrerade 1892-04-19 Förenta Staterna. Gift med Ida ? 1914-04-04 Portland, Oregon (USA). Emigrerade till USA. Där blev han bosatt i Portland och arbetade som byggnadssnickare.  Källa: Kerstin Holm.

 

Barn med Ida ?:

 

1.9.4.1 Ruth Nystrom. Född 1918-10-31.

1.9.5 Fredrika Nyström.F.d. hotellvärdinna i Nyby nr 3 år 1921. Född 1870-09-20 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1905-11-23 till 1910-12-05 Alsen fs (Z). Bosatt från 1915-10-09 Bräcke fs. Död 1947-02-11 Vännäs, Vännäs fs. Hushållerska hos föräldrarna i Nyby. Utflyttad till Bräcke 1915-10-9. Hemkommen till Nyby nr 3 år 1919. Hon kom då närmast från Örnsköldsvik, och står nu betecknad som "f.d. hotellvärdinna".  Fredrika flyttade till Alsen, den 23.11.1905. Hon flyttade hem 1910-12-05 när modern var döende och blev hushållerska hos fadern. Hon tog också hand om Erik Manfrid, son till brodern Erik Nyström d y, som var 13 år då fadern dog, och han blev föräldralös, i juni  1910. Efter Erik Nyström dä död 1914 flyttade hon till Bräcke (1915-10-09) och blev hotellvärdinna.      Så småningom köpte hon ett hus på Mikaelsvägen i Vännäs där hon bodde till sin död. Hennes hem och kvarlåtenskap auktionerades bort eftersom hon inte hade några bröstarvingar och arvet delades mellen syskon och syskonbarn. En stor del av lösöret köptes av John Eriksson, en frikyrkopredikant och bonde som blev hennes vän mot slutet av livet.   Gården köptes av Axel Jonsson för överpris. I stora salen satt en stor och sällsynt vacker kristallkrona av venetianskt glas från slutet av 1800-talet. Den var fastgjuten i taket så Axel Jonsson ansåg att den skulle följa med köpet. Han lade dock ett bud på den, men blev överbjuden av John Eriksson som köpte den för 350 kronor - och taket fick rivas för att få bort den! Lampkronan har sedermera donerats till Sävargården på Gammlia i Umeå där den sitter i ett vackert rum i restaurangen. Källa: Kerstin Holm

1.9.6 Nils Nyström.Emigrerar 1893-7-10 till Nordamerika. Född 1873-11-03 Nyby, Vännäs fs. Emigrerade 1893-07-10 Förenta Staterna. Död Nordamerika. Emigrerade till USA.

1.9.7 Maria Johanna Nyström. Målarhustru i Nyby. Född 1876-02-08 Nyby, Vännäs fs. Gift med Nils Königsson 1897-10-23 Vännäs fs. Död 1925-05-26 Nyby, Vännäs fs.Hanna. Gift på hemgården i Nyby nr 3. Maken är målare där och de bor på en "tomt med gård."

 

Barn med Nils Königsson (Född 1873-03-10 Sunnanå, Vännäs fs.):

 

1.9.7.1 Maria Nikolina Königsson. Född 1897-12-08 Nyby, Vännäs fs. Död 1960-12-14 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

 

1.9.7.2 Erik Waldemar Königsson. Född 1899-06-25 Nyby, Vännäs fs. Död 1983-05-06 Långsele, Långsele fs (Y).

 

1.9.7.3 Nils William Königsson. Född 1900-10-10 Nyby, Vännäs fs. Död 1901-01-04 Nyby, Vännäs fs.

 

1.9.7.4 Rut Sofia Königsson. Född 1902-01-31 Nyby, Vännäs fs. Död 1966-09-23 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.9.7.5 Eva Henrietta Königsson. Född 1903-09-24 Nyby, Vännäs fs. Död 1995-05-03 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

1.9.7.6 Nils William Königsson. Född 1906-07-09 Nyby, Vännäs fs. Död 1907-07-11 Nyby, Vännäs fs.

 

1.9.7.7 Ingrid Hanna Margareta Königsson. Född 1908-12-16 Nyby, Vännäs fs. Död 1974-12-29 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.9.7.8 Sven William Königsson. Född 1910-08-24 Nyby, Vännäs fs. Död 1911-01-05 Nyby, Vännäs fs.

 

1.9.7.9 Birgit Isabella Königsson. Född 1912-01-17 Nyby, Vännäs fs. Död 1983-05-12 Bergom, Tuna fs (Y).

 

1.9.7.10 Hilma Beda Ingegärd Königsson. Född 1913-09-06 Nyby, Vännäs fs. Död 1916-04-29 Nyby, Vännäs fs.

 

1.9.7.11 Nanny Johanna Königsson. Född 1915-09-25 Nyby, Vännäs fs. Död 1977-11-06 Strängnäs, Strängnäs domkyrkofs.

 

1.9.7.12 Karl-Erik Königsson. Född 1916-09-01 Nyby, Vännäs fs. Död 1986-03-16 Vännäs, Vännäs fs.

1.9.8 Hilma Sofia Nyström.Flyttar 1911-10-21 till Stockholm. Född 1882-08-18 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1911-10-21 Stockholm. Död. Hilma Sofia bodde kvar i föräldrahemmet till 1911-10-21, då hon tog plats i Stockholm. Hon flyttade till Odeng 106, Matteus församling, till familjen ryttmästare Dubois, förmodligen som hembiträde. Sonen, Erik Nyström, f 1902, fick stanna hos  morföräldrarna på gården i Nyby.  Hon blev senare innehavare av Turistpaviljongen på Norra Stadsberget i Sundsvall. När Hilma flyttat till Sundsvall 1914 flyttade också hennes son. Han bodde hos sin moster Olivia på Karl Eriksgatan i Skönsberg. Ett telegram finns bevarat som skickades från mostrarna i Vännäs på hans myndighetsdag. Källa: Kerstin Holm       

 

Barn:

 

1.9.8.1 Erik Nyström. Född 1902-05-18 Nyby, Vännäs fs. Död 1939-10-23.

1.11.1 Anna Fredrica Hansdotter. Flyttar 1886-1-2 till Bjurholm. Född 1857-05-03 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1882 till 1885 Nordmalings fs. Bosatt från 1886-01-02 Bjurholms fs.

 

Barn:

 

1.11.1.1 Frida Vilhelmina Bäckström. Född 1884-07-07 Nyby, Vännäs fs. Död 1973-07-29 Sundsvall, Skönsmons fs (Y).

1.11.2 Mathilda Hansdotter.Född 1858-09-08 Nyby, Vännäs fs. Död 1904-02-10 Nyby, Vännäs fs. Piga hos sin moster Wilhelmina i Kolksele omkring 1882. Ett tag även i Harrsele. Till ? 1894-11-2.

 

Barn:

 

1.11.2.1 Maria Johanna Nygren. Född 1877-12-18 Nyby, Vännäs fs. Död 1920-06-10 Nyby, Vännäs fs.

1.11.3 Carl Johan Edvard Hansson. Emigrerar 1891-06-13 till Nordamerika. Född 1860-07-31 Nyby, Vännäs fs. Emigrerade 1891-06-13 Förenta Staterna.

1.11.4 Johan Atner Hansson. Inhyst i Duluth, Minnesota (USA) år 1930. Född 1862-07-20 Nyby, Vännäs fs. Emigrerade 1891-06-13 Förenta Staterna. Han lämnar hemgården i Nyby nr 4 för gott år 1891 då han emigrerar till Nordamerika.   Enligt CD-skivan "Emigranten" så reste han via Göteborg till Amerika där slutdestinationen var Duluth, Minnesota. I folkräkningen år 1930 går det att finna en "John A Hanson" (f. 1862) i Sverige som emigrerade år 1891. Denne är då "lodger" (dvs. inneboende)  i Duluth City och fortfarande ogift. Han bor då hos finnen Ole Carlsson med familj.

1.11.5 Albert Hansson.Obefintlig i hfl. Emigrant?. Född 1864-07-10 Nyby, Vännäs fs.

1.11.6 Nils Hansson. Född 1866-06-04 Nyby, Vännäs fs. Död 1866-06-18 Nyby, Vännäs fs.

1.11.7 Wilhelmina Hansdotter. Flyttar 1885-11-14 till Degerfors. Född 1867-05-08 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1885-11-14 Degerfors fs. Död 1891-11-30 Nordamerika.

1.11.8 Johanna Hansson.Arbetarhustru i Edsta år 1921. Född 1869-05-15 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1885 till 1892 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1895-02-10 Edsta, Ljustorps fs (Y). Gift med Johan Esbjörn Bergman 1895-06-22 Ljustorp fs (Y). Död.Hon flyttar år 1895 till Ljustorps socken där hon gifter sig med en arbetare i Edsta (på ett ej numrerat hemman).  Efter år 1901 uppges maken vara jordbruksarbetare där.

 

Barn:

 

1.11.8.1 Johan Albin Bergman. Född 1892-03-13 Nyby, Vännäs fs.

 

Barn med Johan Esbjörn Bergman (Född 1861-10-21 Edsta, Ljustorps fs (Y).):

 

1.11.8.2 Ester Johanna Bergman. Född 1895-11-29 Edsta, Ljustorps fs (Y). Död 1951-11-03 Skyttberg, Timrå fs (Y).

 

1.11.8.3 Albert Einar Bergman. Född 1897-10-27 Edsta, Ljustorps fs (Y). Död 1976-10-05 Ljustorp, Ljustorp fs (Y).

 

1.11.8.4 Signe Vilhelmina Bergman. Född 1900-02-20 Edsta, Ljustorps fs (Y). Död 1908-02-04 Edsta, Ljustorps fs (Y).

 

1.11.8.5 Karl Johan Bergman. Född 1904-02-10 Edsta, Ljustorps fs (Y). Död 1978-06-16 Brunflo, Brunflo fs (Z).

 

1.11.8.6 Jonas Erland Bergman. Född 1906-01-08 Edsta, Ljustorps fs (Y).

 

1.11.8.7 Rut Vilhelmina Bergman. Född 1909-05-18 Edsta, Ljustorps fs (Y). Död 1997-09-02 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

1.11.9 Clara Hansdotter.Född 1871-06-23 Nyby, Vännäs fs. Död 1871-06-23 Nyby, Vännäs fs.

1.11.10 Hans Petter Hansson."Lär vara i Amerika". Född 1873-09-15 Nyby, Vännäs fs. Emigrerade Nordamerika. Bosatt från 1896-11-25 Obefintlig i hfl.

1.12.1 Johan Petter Sandgren. Bonde i Spöland nr 2. Född 1862-11-20 Nyby, Vännäs fs. Gift med Maria Helena Israelsdotter 1884-04-04 Spöland, Vännäs fs. Död 1944-01-20 Vännäsby, Vännäs fs. Kallas först för Johan Petter Persson. Bonde i Spöland nr 2- 3/448 mtl. Åren 1884-93 i Spöland nr 5.

 

Barn med Maria Helena Israelsdotter (Född 1859-08-29 Spöland, Vännäs fs.):

 

1.12.1.1 Elma Maria Sandgren. Född 1884-08-03 Spöland, Vännäs fs. Död 1893-08-01 Spöland, Vännäs fs.

 

1.12.1.2 Johan Albert Sandgren. Född 1890-01-17 Spöland, Vännäs fs. Död 1912-01-15 Spöland, Vännäs fs.

 

1.12.1.3 Hilda Eugenia Sandgren. Född 1893-01-31 Spöland, Vännäs fs. Död 1899-05-15 Spöland, Vännäs fs.

 

1.12.1.4 Frans Oskar Sandgren. Född 1895-01-25 Spöland, Vännäs fs. Död 1981-03-28 Vännäs, Vännäs fs.

1.12.2 Matilda Eriksdotter.Bondhustru i Spöland nr 5 år 1921. Född 1865-01-28 Spöland, Vännäs fs. Gift med Nils Johansson 1895-06-09 Vännäs fs. Bondhustru i Spöland nr 2 - 15/896 mtl från 1897. Från 1906 i Spöland nr 5.

 

Barn med Nils Johansson (Född 1864-03-27 Vännäs fs.):

 

1.12.2.1 Hilda Teolinda Johansson. Född 1895-08-02 Spöland, Vännäs fs. Död 1895-11-16 Spöland, Vännäs fs.

 

1.12.2.2 Nils Helmer Johansson. Född 1897-02-07 Spöland, Vännäs fs. Död 1968-10-16 Östra Spöland, Vännäs fs.

1.12.3 Erik Eriksson.Flyttar 1916-9-20 till Skog. Född 1866-12-15 Spöland, Vännäs fs. Bosatt från 1916-09-20 Skog fs (X). Skrädderiarbetare. Utflyttad 1892-4-27 nr 33. Häktad i Stockholm för lösdriveri 1908 och intagen på Karlskronas tvångsarbetsanstalt. Utskriven 1910-9-18. Flyttar till Skog, Gefleborgs län 1916-9-20.

1.12.4 Anna Carolina Eriksdotter. Född 1871-04-24 Spöland, Vännäs fs. Död 1874-07-10 Spöland, Vännäs fs.

1.12.5 Hulda Eriksdotter.Bondhustru i Levar. Född 1872-08-15 Spöland, Vännäs fs. Bosatt från 1897 Åkertjärn, Vännäs fs. Gift med 1.7.1.1 Erik Hansson 1897-01-31 Vännäs fs. Bosatt från 1898-11-04 Levar, Nordmalings fs. Död 1924-05-03 Levar, Nordmalings fs.

 

Barn med Erik Hansson (Född 1874-10-16 Nyby, Vännäs fs. Död 1904-10-02 Levar, Nordmalings fs.):

 

1.12.5.1 Karl Teodard Hansson. Född 1897-09-09 Åkertjärn, Vännäs fs. Död 1919-07-19 Levar, Nordmalings fs.

 

1.12.5.2 Erik Viktor Hansson. Född 1903-01-24 Levar, Nordmalings fs. Död 1952-12-02 Skule, Nätra fs (Y).

1.12.6 Nils Eriksson.Flyttar 1919-3-12 till Jokkmokk. Född 1874-06-20 Spöland, Vännäs fs. Bosatt från 1919-03-12 Jokkmokks fs (BD). Järnvägsarbetare. Flyttar till Umeå socken 95-10-30 nr. 62. Hem 1902-12-11. Flyttar till Jokkmokk 1919-3-12.

1.12.7 Anders Eriksson.Arbetare i Spöland nr 2 år 1921. Född 1876-02-15 Spöland, Vännäs fs. Flyttar till Umeå socken 99-10-26. Hem 1902-12-10.

1.12.8 Karl Eriksson.Flyttar 1900-5-3 till Nordmalings fs. Född 1877-11-30 Spöland, Vännäs fs. Bosatt från 1896-11-25 Brännland, Umeå lfs. Bosatt från 1900-05-03 Nordmalings fs. Flyttar till Umeå socken 96-10-26 nr 39.

1.13.1 Erik Andersson.Född 1862-06-03 Mosjö, Umeå lfs. Död 1863-03-15 Mosjö, Umeå lfs.

1.13.2 Erik Andersson Lindgren. Bonde i Hörnsjö år 1927. Född 1863-10-19 Mosjö, Umeå lfs. Bosatt från 1869-09-27 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1877-10-18 till 1880 Mosjö, Umeå lfs. Bosatt från 1880 till 1883 Hörnefors bruk, Umeå lfs. Bosatt från 1883-10-27 Mullsjö, Nordmalings fs. Gift med Gustava Johansdotter 1886-03-14 Nordmalings fs. Bosatt från 1911 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1925 Hörnsjö, Nordmalings fs. År 1877 lämnar han hemgården i Gräsmyr (där modern just avlidit) och flyttar till Umeå lfs där han nu blir dräng hos bonden Jon Andersson (f. 1826 - förmodligen en farbror åt honom) på Mosjön nr 2.  Åren 1880-83 istället i Hörnefors bruk där han är dräng. Han antar nu släktnamnet Lindgren.  Därifrån flyttar han till Nordmalings socken där han först blir dräng på Mullsjö nr 3 hos bonden Pehr Efraim Johansson (f. 1840). Tre år senare gifter han sig istället med änkan (sedan två år) Gustava Johansdotter på Mullsjö nr 2. I samband med giftermålet övertar han hela den tidigare bonden - hennes make - Olof Erssons hemman om 1 5/12 sel.  Familjen flyttar år 1911 till Gräsmyr och år 1925 till Hörnsjö.

 

Barn med Gustava Johansdotter (Född 1849-04-16 Nordmalings fs. Död 1912-01-27 Gräsmyr, Nordmalings fs.):

 

1.13.2.1 Gotthard Lindgren. Född 1887-01-13 Mullsjö, Nordmalings fs. Död 1972-10-10 Mullsjö, Nordmalings fs.

 

1.13.2.2 Alma Augusta Lindgren. Född 1889-02-02 Mullsjö, Nordmalings fs. Död 1894-02-18 Mullsjö, Nordmalings fs.

 

1.13.2.3 Hulda Josefina Lindgren. Född 1892-08-20 Mullsjö, Nordmalings fs. Död 1977-07-13 Gräsmyr, Nordmalings fs.

 

1.13.2.4 Alma Alfrida Lindgren. Född 1895-09-08 Mullsjö, Nordmalings fs. Död 1978-02-02 Gräsmyr, Nordmalings fs.

1.13.3 Catharina Wilhelmina Strandgren. Flyttar 1922-4-2 till Trehörningsjö. Född 1865-03-31 Mosjö, Umeå lfs. Bosatt från 1869-09-27 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1877-10-18 Mosjö, Umeå lfs. Bosatt från 1884-10-06 Ängersjö, Nordmalings fs. Gift med Anders Fredrik Nordenstam 1887-05-01 Nordmalings fs. Bosatt från 1922-04-02 Trehörningsjö fs (Y). Piga i Gräsmyr år 1885 till 1886. Arbetarhustru i Bergsjö nr 10. Flyttar 1923 till Trehörningsjö.

 

Barn med Anders Fredrik Nordenstam (Född 1843-09-19 Fredrika fs. Död 1913-08-03 Bergsjö, Nordmalings fs.):

 

1.13.3.1 Fredrik Nordenstam. Född 1888-04-01 Bergsjö, Nordmalings fs. Död 1970-03-22 Grofäll, Säbrå fs (Y).

 

1.13.3.2 Kristina Eugenia Nordenstam. Född 1892-02-18 Bergsjö, Nordmalings fs. Död 1892-04-08 Bergsjö, Nordmalings fs.

 

1.13.3.3 Charlotta Leontina Nordenstam. Född 1893-11-24 Bergsjö, Nordmalings fs. Död 1894-10-16 Bergsjö, Nordmalings fs.

1.13.4 Anna Fredrika Strandgren. Flyttar 1901-10-31 till Ramsele. Född 1865-03-31 Mosjö, Umeå lfs. Bosatt från 1869-09-27 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1877-10-18 Mosjö, Umeå lfs. Bosatt från 1884-10-06 Ängersjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1885-10-08 Myckling, Själevad fs (Y). Gift med Olof Edvard Åsander 1886-10-24 Själevads fs (Y). Bosatt från 1901-10-31 Ramsele fs (Y). Lämnar år 1885 hemgården i Ängersjö då hon flyttar till Själevad församling. Där blir hon piga i Myckling hos bryggeriägaren Christian Friedrich Madlung (f. 1845) från Reichenback i Tyskland.   Året därpå gifter hon sig med bokhållaren Olof Edvard Åsander på samma ort.  Familjen flyttar år 1901 till Ramsele.

 

Barn med Olof Edvard Åsander (Född 1859-09-05 Arnäs fs (Y).):

 

1.13.4.1 Karl Olof Åsander. Född 1886-01-09 Myckling, Själevad fs (Y).

 

1.13.4.2 Jonas Oskar Leonard Åsander. Född 1887-08-12 Myckling, Själevad fs (Y).

 

1.13.4.3 Anders Gustaf Sigfrid Åsander. Född 1889-02-15 Myckling, Själevad fs (Y). Död 1972-03-18 Näsåker, Ådals-Lidens fs.

 

1.13.4.4 Johan Edvard Åsander. Född 1894-03-26 Myckling, Själevad fs (Y). Död 1980-05-02 Krokvåg, Ragunda fs (Z).

 

1.13.4.5 Sara Maria Åsander. Född 1895-05-26 Myckling, Själevad fs (Y).

 

1.13.4.6 Anna Åsander. Född 1896-10-08 Myckling, Själevad fs (Y).

 

1.13.4.7 Erik Albin Åsander. Född 1898-03-19 Myckling, Själevad fs (Y).

 

1.13.4.8 Ottilia Frideborg Åsander. Född 1900-01-12 Myckling, Själevad fs (Y). Död 1987-03-10 Vallentuna, Vallentuna fs (AB).

1.13.5 Johan Anton Andersson. Född 1867-06-18 Mosjö, Umeå lfs. Död 1867-07-21 Mosjö, Umeå lfs.

1.13.6 Maria Johanna Andersdotter. Flyttar 1889-7-24 till Sundsvall. Född 1868-11-24 Mosjö, Umeå lfs. Bosatt från 1869-09-27 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1877-10-18 Mosjö, Umeå lfs. Bosatt från 1884-10-06 Ängersjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1889-07-24 Sundsvall.

1.13.7 Nils Andersson Nyström. Flyttar 1899-07-10 till Umeå lfs. År 1900* i Umeå stad. Född 1871-03-27 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1877-10-18 Mosjö, Umeå lfs. Bosatt från 1884-10-06 Ängersjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1899-07-10 Umeå lfs. Gift med Leontina Strömgren före 1900. Död. Han blir år 1886 fosterson hos Johan Mattson-Nyman, f. 1841-1-3 i Gräsmyr nr 1. Flyttar 1892 till Gräsmyr nr 4. Från 1894 återfinns han som arbetare på Gräsmyr nr 2. Flyttar 1899 till Umeå lfs.

1.13.8 Alfred Andersson.Född 1873-08-03 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1873-11-14 Gräsmyr, Nordmalings fs.

1.13.9 Jakob Edvard Andersson. Flyttar 1894-10-22 till Umeå lfs. I Hörnsjö år 1900*. Född 1873-08-03 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1877-10-18 Mosjö, Umeå lfs. Bosatt från 1884-03-24 Stennäs, Vännäs fs. Bosatt från 1892 Vännfors, Vännäs fs. Bosatt från 1894-10-22 Umeå lfs. Död. År 1883 lämnar han hemgården i Mosjön för att bli tjänstegosse  i Stennäs nr 1 hos bonden Anders Ersson (f. 1827).  År 1892 flyttar han därifrån för att istället bli dräng i Vänfors nr 2 hos bonden Johan Forsgren (f. 1858). År 1894 utflyttad till Umeå sn.

1.13.10 Jonas Oskar Strandgren. Faktor i Nyby nr 7 år 1900. Född 1875-02-02 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1877-10-18 Mosjö, Umeå lfs. Bosatt från 1884-10-06 Ängersjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1897-01-13 Nyby, Vännäs fs. Flyttar 1897 till Vännäs där han blir faktor vid Rieck-Müllers såg i Nyby nr 7.

1.14.1 Jakob Oskar Nyström. Bonde i Kallhögen nr 1 - 5/128 mtl år 1932. Född 1876-05-13 Mosjö, Vännäs fs. Bosatt från 1885-11-26 Kallhögen, Vännäs fs. Bosatt från 1899-11-02 till 1902-11-08 Nordmalings fs. Bosatt från 1902-11-08 Kallhögen, Vännäs fs. Gift med Maria Emilia Sandström 1905-10-29 Vännäs fs. Bosatt till 1961 Kallhögen, Vännäs fs. Bosatt från 1961 Vännäsby, Vännäs fs. Död 1963-03-09 Kallhögen, Vännäs fs. Åren 1899-1902 bor han i Nordmalings socken. Därefter åter på hemgården i Kallhögen nr 1.  År 1904 blir han bonde på halva föräldrahemmanet där efter fadern. Den andra halvan brukas av brodern Erik. Mantalet är på 5/128 mtl. Han gifter sig där året därpå.  Paret har inga egna barn, men dock en fosterson (med okända föräldrar) från år 1909 i Carl Erik* Nyström, f. 1908-11-23 i Jönköping Östra d. 1968-12-11 i Vännäs. Han är barnhusbarn nr 8425.  Från år 1921 kommer även hans systerdotter: Gunda Emilia Sjöholm (f. 1911-02-13) att bo där som fosterbarn. Hon kommer då närmast från Torsåker i Gävleborgs län där hennes moder Maria Johanna då bor.

1.14.2 Erik Ersson. Född 1877-08-16 Mosjö, Vännäs fs. Död 1877-09-21 Mosjö, Vännäs fs.

1.14.3 Maria Johanna Ersdotter. Född 1878-09-11 Mosjö, Vännäs fs. Död 1879-01-16 Mosjö, Vännäs fs.

1.14.4 Erik Jakobsson.Bonde i Kallhögen nr 1 - 5/128 mtl. Född 1880-12-14 Mosjö, Vännäs fs. Bosatt från 1885-11-26 Kallhögen, Vännäs fs. Gift med Hanna Kristina Larsson 1905-11-05 Vännäs fs. Bosatt från 1913 Berg, Vännäs fs. Död 1915-07-26 Berg, Vännäs fs. År 1904 blir han bonde på halva föräldrahemmanet i Kallhögen nr 1. Mantalet är på 5/128 mtl. Han gifter sig där året därpå med en kvinna från byn Berg i Vännäs.  Till just Berg flyttar familjen år 1913. Redan år 1911 har han då sålt hemmanet i Kallhögen nr 1 (med fastighetsbeteckningen Kallhögen 1:8) till Jakob Jakobsson. Denne säljer dock samma år vidare hemmanet till Eriks fader Jakob Eriksson.  Ny bonde blir från år 1916 Karl Oskar Öhman (f. 1890). Denne, som är hans svåger (gift med systern Hilma Olivia) säljer dock i sin tur år 1920 änkemannen Frans Helmer Johansson (f. 1892).  I Berg blir Erik nu "f.d. bonde" på Karl Johan Larssons (f. 1877) hemman nr 1. Han avlider där år 1915.  Efter hans död flyttar hustrun tillsammans med barnen till Umeå lfs, där hon gifter om sig (1916-04-16) på hemmanet Stöcksjö nr 2 med bonden och änkemannen Johannes Eriksson (f. 1876-07-17).

 

Barn med Hanna Kristina Larsson (Född 1884-02-03 Berg, Vännäs fs. Död 1967-10-23 Umeå, Umeå sfs.):

 

1.14.4.1 Karl Gustaf Emil Eriksson. Född 1906-11-06 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1967-11-06 Umeå, Umeå sfs.

 

1.14.4.2 Helge Johannes Eriksson. Född 1908-12-19 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1979-02-12 Vännäs fs.

 

1.14.4.3 Tekla Johanna Eriksson. Född 1910-02-19 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1993-01-24 Obbola, Holmsunds fs.

1.14.5 Maria Johanna Jakobsdotter. Flyttar 1918-4-18 till Hofors. Född 1883-11-30 Mosjö, Vännäs fs. Bosatt från 1885-11-26 Kallhögen, Vännäs fs. Bosatt från 1911-01-25 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1918-04-18 Hofors fs (X). Gift med Johan Albert Sjöholm 1918-12-29. Död 1969-07-21 Solhaga, Sköns fs (Y). Uppvuxen i Kallhögen, där hon år 1907 föder dottern Elsa (som dock är noterad som nedkommen i Umeå stad). Från år 1909 bosatt i samma by, fast på bonden Olof Nilsson Strandbergs (f. 1843) hemman, där hon står benämnd som arbeterska.  Från år 1911 istället arbeterska i Umeå stad. Där står hon snart som ensamstående mor till 7 barn. Familjen flyttar 1918 till Hofors där hon nu gifter sig med blivande byggnadsförmannen Albert Sjöholm från Norrbärke fs (X).  Hon är farfars mor till sångerskan Helen Sjöholm.

 

Barn:

 

1.14.5.1 Elsa Anna Maria Sjöholm. Född 1907-04-08 Umeå sfs. Död 1990-07-14 Sidsjöbodarna, Gustav Adolfs fs.

 

1.14.5.2 Elin Gunborg Emelia Sjöholm. Född 1909-03-01 Umeå lfs. Död 1979-03-19 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

 

1.14.5.3 Gunda Emilia Sjöholm. Född 1911-02-13 Vännäs fs. Död 1995-03-25 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.14.5.4 Tekla Johanna Sjöholm. Född 1911-02-13 Vännäs fs. Död 1983-02-10 Sundsvall, Selånger fs (Y).

 

1.14.5.5 Margit Elisabet Sjöholm. Född 1912-11-04 Överluleå fs (BD).

 

1.14.5.6 Johan Gunnar Sjöholm. Född 1915-03-01 Karlstad. Död 1989-11-11 Täby, Täby fs (AB).

 

Barn med Johan Albert Sjöholm (Född 1876-12-05 Harnäs, Norrbärke fs (X). Död 1938-11-20 Sundsvalls fs.):

 

1.14.5.7 Erik Albert Sjöholm. Född 1918-03-22 Yttre Hofors, Hofors fs (X). Död 1968-04-04 Sundsvalls fs.

 

1.14.5.8 Johan Albert Sjöholm. Född 1922-04-22 Berg, Torsåker fs (X).

 

1.14.5.9 Gösta Sjöholm

1.14.6 Johan Jakobsson.Född 1885-02-01 Mosjö, Vännäs fs. Död 1885-07-25 Mosjö, Vännäs fs.

1.14.7 Johan Jakobsson.Född 1886-04-29 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1886-08-02 Kallhögen, Vännäs fs.

1.14.8 Fredrika Jakobsdotter. Bondhustru i Mullsjö. Född 1887-07-25 Kallhögen, Vännäs fs. Bosatt från 1899-11-02 Mullsjö, Nordmalings fs. Gift med Per Adolf Jonsson 1907-07-07 Nordmalings fs. Död 1973-08-03 Mullsjö, Nordmalings fs. År 1899 lämnar hon hemgården i Kallhögen för att flytta till Nordmaling. Där blir blir hon nu adopterad i Mullsjö av bonden Per Efraim Johansson (1840-1918).   År 1907 gifter hon sig i samma by och blir sedan framgent bondhustru där.   När hon avlider år 1973 är hon fortfarande kvar i Mullsjö, och bor då hos dottern Elsa Viktoria Adelia.

 

Barn med Per Adolf Jonsson (Född 1880-06-26 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1946-11-06 Mullsjö, Nordmalings fs.):

 

1.14.8.1 Hildur Maria Jonsson. Född 1909-09-18 Mullsjö, Nordmalings fs. Död 1990-03-20 Hössjö, Tegs fs.

 

1.14.8.2 Elsa Viktoria Adelia Jonsson. Född 1911-05-15 Mullsjö, Nordmalings fs. Död 1996-01-08 Mullsjö, Nordmalings fs.

 

1.14.8.3 Per Gösta Alexis Jonsson. Född 1913-09-12 Mullsjö, Nordmalings fs.

 

1.14.8.4 John Sigvard Jonsson. Född 1915-07-30 Mullsjö, Nordmalings fs. Död 1984-04-07 Mullsjö, Nordmalings fs.

 

1.14.8.5 Erik Jonsson. Född 1917-07-27 Mullsjö, Nordmalings fs. Död 1987-01-26 Umeå, Ålidhems fs.

 

1.14.8.6 Bertil Oliver Jonsson. Född 1920-10-12 Mullsjö, Nordmalings fs. Död 1997-03-21 Mullsjö, Nordmalings fs.

 

1.14.8.7 Anna Elisabet Jonsson. Född 1923-11-15 Mullsjö, Nordmalings fs. Död 1988-09-21 Umeå, Tegs fs.

 

1.14.8.8 Frida Iréne Jonsson. Född 1925-12-06 Mullsjö, Nordmalings fs.

1.14.9 Tekla Karolina Jakobsson. Fabriksarbetarhustru i Hörnefors bruk år 1929. Född 1888-11-22 Kallhögen, Vännäs fs. Gift med Karl Karlsson. Bosatt från 1912-02-03 Hörnefors bruk, Hörnefors fs. Död 1942-10-25. Lämnar år 1912 hemgården och flyttar till Hörnefors inom dåvarande Umeå lfs. Där blir hon först mjölkerska på Hörnefors bruk, innan hon år 1916 gifter sig med Karl Karlsson den yngre på samma ort. Denne är gårdsägare samt fabriksarbetare. Hörnefors bildar egen församling från år 1913.

 

Barn med Karl Karlsson (Född 1873-09-22 Hörnefors fs. Död 1936-07-11.):

 

1.14.9.1 Knut Haldo Alexander Karlsson. Född 1915-04-16 Hörnefors bruk, Hörnefors fs. Död 1916-01-04 Hörnefors bruk, Hörnefors fs.

 

1.14.9.2 Karl Hugo Johannes Karlsson. Född 1917-02-02 Hörnefors bruk, Hörnefors fs. Död 1985-10-11 Hörnefors, Hörnefors fs.

 

1.14.9.3 Karl Gustaf Herbert Karlsson. Född 1919-11-28 Hörnefors bruk, Hörnefors fs. Död 1990-10-06 Hörnefors, Hörnefors fs.

1.14.10 Hilma Olivia Jakobsdotter. Född 1890-05-21 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1891-04-28 Kallhögen, Vännäs fs.

1.14.11 Hilma Olivia Jakobsdotter. Flyttar 1920-12-31 till Umeå lfs. Född 1892-04-01 Kallhögen, Vännäs fs. Bosatt från 1912 Strand, Vännäs fs. Gift med Karl Oskar Öhman 1912-12-21 Vännäs fs. Bosatt från 1916 Kallhögen, Vännäs fs. Bosatt från 1920-12-31 Umeå lfs. Död 1973-07-11 Vännäs, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Kallhögen. År 1912 lämnar hon hemgården för att flytta till Strand nr 1 där hon nu gifter sig med en son till bonden Erik Johan Öhman (f. 1854). I samband  med giftermålet övertar maken halva faderns jordbruk där och blir bonde på 185/4096 mtl.  År 1916 säljer familjen hemmanet och flyttar istället till Kallhögen. Där blir maken maken nu istället bonde på det som tidigare varit hennes broder Erik Jakobssons hemman nr 1 om 5/128 mtl. Makarna säljer dock år 1920 till Frans Helmer Johansson (f. 1892) och utflyttar istället till Umeå lfs. Där blir familjen bosatta i Hossjö.

 

Barn med Karl Oskar Öhman (Född 1890-12-28 Degerfors fs. Död 1959-11-09 Vännäs, Vännäs fs.):

 

1.14.11.1 Oskar Alfred Öhman. Född 1914-03-03 Strand, Vännäs fs. Död 1987-12-14 Umeå, Tegs fs.

 

1.14.11.2 Erik Ivan Öhman. Född 1915-09-13 Strand, Vännäs fs. Död 1987-03-03 Umeå, Umeå sfs.

 

1.14.11.3 Karl Gunnar Öhman. Född 1916-12-25 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1920-06-23 Kallhögen, Vännäs fs.

 

1.14.11.4 Frida Maria Öhman. Född 1919-02-27 Kallhögen, Vännäs fs.

 

1.14.11.5 Elsa Emelia Öhman. Född 1920-12-06 Umeå lfs.

 

1.14.11.6 John Torsten Öhman. Född 1927-05-25 Hössjö, Umeå lfs. Död 1992-07-09 Hörnefors, Hörnefors fs.

 

1.14.11.7 Siri Öhman

 

1.14.11.8 Gullan Öhman

 

1.14.11.9 Barbro Öhman

1.14.12 Johan Arvid Jakobsson. Gårdsägare och byggmästare i Nyby nr 3 år 1932. Född 1894-05-23 Kallhögen, Vännäs fs. Gift med 1.6.4.6 Maria Viktoria Forsgren 1922-12-03 Vännäs fs. Bosatt från 1927 Nyby, Vännäs fs. Död 1981-03-05 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y). Född och uppvuxen i Kallhögen. Från år 1918 står han som jordarbetare där på egen fastighet. Närmare bestämt lägenheten Kallhögen 1:9 om 6,8 hektar, som avsöndrats från brodern Erik Jakobssons del i stamhemmanet.  År 1922 gifter han sig där, men paret säljer sedan lägenheten år 1926 (till Levin Appelkvist, f. 1868) och flyttar istället till Nyby nr 3 året därpå. Där övertar han nu lägenheten "Henriksro nr 1" med gård, fastigheten Nyby 3:30. Han blir även byggmästare på samma ställe.

 

Barn med Maria Viktoria Forsgren (Född 1903-01-20 Vännfors, Vännäs fs. Död 1996-01-10 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).):

 

1.14.12.1 Torsten John Viggo Jakobsson. Född 1924-02-23 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1998-09-08 Sundsvall, Skönsmons fs (Y).

 

1.14.12.2 Nils Rune Ingvar Jakobsson. Född 1925-03-23 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1925-07-07 Kallhögen, Vännäs fs.

 

1.14.12.3 Birger Almer Viggen. Född 1930-02-04 Nyby, Vännäs fs. Död 2000-11-26 Stockholm, Gustav Vasa fs (AB).

1.14.13 Elin Augusta Jakobsdotter. Född 1896-08-03 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1899-03-09 Kallhögen, Vännäs fs.

1.14.14 Karl Gustaf Jakobsson. Gårdsägare i Nylandsnäs nr 1 år 1932. Född 1902-09-02 Kallhögen, Vännäs fs. Bosatt från 1918 till 1919 Brån, Vännäs fs. Bosatt från 1919 Kallhögen, Vännäs fs. Bosatt från 1925 Ulriksdal, Vännäs fs. Gift med Jenny Charlotta Nyström 1927-06-23 Vännäs fs. Bosatt från 1930 Nylandsnäs, Vännäs fs. Död 1959-07-29 Nylandsnäs, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Kallhögen. Åren 1918-19 är han dräng i Brån nr 5 hos bonden Jonas Rubert Selin (f. 1883). Därefter åter på hemgården. Före år 1925, då han flyttar till Ulriksdal, står han som jordarbetare på hemgården hos modern.  I Ulriksdal blir han nu bonde på hemmanet nr 1 efter förre bonden Olof Helmer Strandmans änka. Han gifter sig där två år senare med en kvinna som först arbetat som hushållerska på gården under ett år.  År 1930 lämnar familjen Ulriksdal (ser ut att ha sålt hemmanet år 1928 till nye bonden Johan Valfrid Storm, f. 1900) för att istället bosätta sig i hustruns hemby, Nylandsnäs. Där blir han nu gårdsägare (äger tomt med gård) under hemmanet nr 1 som kallas för "Svarttorpet" i församlingsboken.  Hustrun har sonen Set Konrad Harry (f. 1922-09-04 i Vännäs fs) före äktenskapet.

 

Barn med Jenny Charlotta Nyström (Född 1903-05-03 Nylandsnäs, Vännäs fs. Död 1971-11-16 Vännäs, Vännäs fs.):

 

1.14.14.1 Gerd Mary Irene Jakobsson. Född 1927-08-22 Ulriksdal, Vännäs fs.

 

1.14.14.2 Sven Gustav Ivar Jakobsson. Född 1929-09-28 Ulriksdal, Vännäs fs.

 

1.14.14.3 Sune Lennart Jakobsson. Född 1934-06-11 Nylandsnäs, Vännäs fs. Död 1934-07-15 Nylandsnäs, Vännäs fs.

 

1.14.14.4 Sem Ragne Jakobsson. Född 1934-06-12 Nylandsnäs, Vännäs fs.

 

1.14.14.5 John Åke Jakobsson. Född 1936-10-12 Nylandsnäs, Vännäs fs.

 

1.14.14.6 Lars Jakobsson

 

1.14.14.7 Mats Jakobsson

1.15.1 Oskar Nyberg.Bromsare i Nyby nr 1. Född 1868-12-31 Nyby, Vännäs fs. Döpt 1869-01-01 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1871 till 1874 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1874 till 1905 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Matilda Johanna Larsson 1898-11-13 Vännäs fs. Bosatt från 1905 Nyby, Vännäs fs. Död 1917-09-06 Nyby, Vännäs fs. Föds som "oäkta" barn till Wilhelmina Eriksdotter i Nyby nr 3. När modern år 1871 gifter sig med bonden och änkemannen Sven Carlsson Rosendahl i Kolksele nr 1 så flyttar han med dit.   År 1874 så skickas han dock istället iväg till Trinnliden nr 1, där han blir fosterson hos bonden Anders Nyberg. Denne omnämns i sonen Ivar Nyberg släktkrönika som Oskars pappa. Att detta skulle stämma talar också den muntliga traditionen för.   Under sommaren 2001 talade jag nämligen med Kerstin Fonzén, f. 1940 som då nämnde att hennes far Gustaf Eriksson, f. 1897 berättat att Oskar var Anders "riktige" son. Gustaf hade i sin tur hört det talas om detta från sin far - Erik Larsson, f. 1866 - som var svåger till Oskar.   Efter Anders död år 1877 (han blev ihjälsparkad av en häst) är han istället fosterson hos bonden Johan Andersson (f. 1840-07-08 d. 1905-08-12). Denne har gift sig med Anders Nybergs änka Maria Johanna Jonsdotter (f. 1847-07-27). Det är hos honom (efter år 1884) som namnet Nyberg dyker upp första gången.  År 1898 gifter han sig där med Matilda Larsson från en av grannfastigheterna och blir då arbetare på hemmanet. På Trinnliden föds också två av hans barn.   År 1905 flyttar familjen till Nyby nr 1 och Oskar blir nu istället anställd som bromsare vid järnvägen. Redan på Trinnliden uppges familjen då "bo i fru Nordströms gård i Nyby". Denna fru Nordström, änkan Sara Elisabet Eriksdotter (f. 1846) uppges då själv bo hos Jonas Jonsson i Mosjö.  Tomten med gård i Nyby nr 1 som de från år 1905 alltså bebor kallas "Simonstorp" och står förtecknad på samma sida som "Fru Nordströms" i församlingsboken.   Efter år 1912 uppges familjen dessutom äga "en manbyggnad, lägenheten Myrheden nr 1". Denna lägenhet är enligt lagfartsboken på 0,12 hektar och har avsöndrats och försålts från bonden Jonas Svenssons hemman i Nyby nr 1. Köpekontraktet tecknades den 5 december år 1907 och fastighetsbeteckningen var Nyby 1:24.  Efter 1922 kallas tomten med går både "Simonstorp nr 1" och "Myrheden nr 1" och uppges då ha registerbeteckningarna Nyby 1:13 respektive 1:24.  Oskar avled dock redan dessförinnan. År 1917 drunknade han nämligen i Umeälven. Hustrun står därefter betecknad som gårdsägare.

 

Barn med Matilda Johanna Larsson (Född 1875-01-24 Näsmark, Bjurholms fs. Död 1953-04-13 Vännäs, Vännäs fs.):

 

1.15.1.1 Johan Emil Nyberg. Född 1899-10-08 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1979-06-19 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).

 

1.15.1.2 Signe Maria Matilda Nyberg. Född 1901-11-11 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1921-06-14 Nyby, Vännäs fs.

 

1.15.1.3 Oskar Helmer Nyberg. Född 1908-11-08 Nyby, Vännäs fs. Död 1927-02-17 Nyby, Vännäs fs.

 

1.15.1.4 Elma Johanna Nyberg. Född 1911-12-21 Nyby, Vännäs fs. Död 1987-07-10 Angered, Angereds fs (O).

 

1.15.1.5 Karl Holger Nyberg. Född 1911-12-21 Nyby, Vännäs fs. Död 1984-02-10 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.15.1.6 Helga Linnea Nyberg. Född 1913-10-30 Nyby, Vännäs fs. Död 1998-11-17 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.15.1.7 Olof Ivar Nyberg. Född 1916-02-17 Nyby, Vännäs fs. Död 1987-05-22 Vännäs, Vännäs fs.

1.15.2 Olof Rosendahl.Stationskarl i Umeå år 1920. Född 1872-10-02 Kolksele, Vännäs fs. Värnplikt 1893 Vännäs fs. Bosatt från 1895-11-06 Stockholm, Göta Livgarde fs (AB). Bosatt från 1898-11-14 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1899 Nyby, Vännäs fs. Gift med Katarina Eugenia Westerlund 1899-01-29 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1900-05-19 till 1902-01-18 Svartåstaden, Nederluleå fs (BD). Bosatt från 1902-01-28 Polcirkeln, Gällivare fs. Bosatt från 1903-04-22 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1906-08-11 Umeå, Umeå sfs. Död 1954-07-28 Stockholm, Kungsholmen fs (AB). Flyttar år 1895 till Göta Livgarde i Stockholm. Kommer därifrån tillbaka till Kolksele år 1898 då han blir arbetare på hemgården.  Extra stationskarl i Nyby från år 1899 då han gifter sig. Efter år 1900 återfinns han på en rad olika platser, Nederluleå (1900-02) samt Polcirkeln (1902-03). Från 1903 i Kiruna inom Jukkasjärvi socken där han arbetar som stationskarl. Från 1906 i Umeå stad där han blir stationskarl, boende på Bangården. År 1907 flyttar familjen till kvarteret Älgkon nr 1B, för att bara återigen år 1910 bege sig till Bangården. Där finns han fortfarande år 1920.  Står i dödsannonsen som "f.d. trafikbiträdet vid S.J.".

 

Barn med Katarina Eugenia Westerlund (Född 1877-02-21 Umeå, Umeå sfs. Död 1960.):

 

1.15.2.1 Helga Eugenia Rosendahl. Född 1899-07-27 Luleå Stad (BD).

 

1.15.2.2 Helge Eugen Rosendahl. Född 1903-03-03 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1968-10 North Platte, Lincoln, Nebraska (USA).

 

1.15.2.3 Olof Viktor Rosendahl. Född 1905-06-13 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1985-10-29 Hälleforsnäs, Mellösa fs (D).

 

1.15.2.4 Sven Erik Rosendahl. Född 1907-11-09 Umeå, Umeå sfs. Död 1908-05-09 Umeå, Umeå sfs.

 

1.15.2.5 Maj Kristina Vilhelmina Rosendahl. Född 1909-05-02 Umeå, Umeå sfs.

 

1.15.2.6 Göte Alfred Valdemar Rosendahl. Född 1911-12-21 Umeå, Umeå sfs. Död 1986-05-31 Stockholm, Kungsholmen fs (AB).

 

1.15.2.7 Tage Robert Valdemar Rosendahl. Född 1911-12-21 Umeå, Umeå sfs. Död 1988-07-08 Sundbyberg, Sundbybergs fs (AB).

 

1.15.2.8 Alf Verner Rosendahl. Född 1914-08-17 Umeå, Umeå sfs. Död 2002-03-22 Bjurholm, Bjurholms fs.

1.15.3 Emma Fredrika Rosendahl. Arbetsförmanshustru i Nyby nr 3. Född 1874-05-31 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Erik Gustaf Asplund 1909-12-10 Vännäs fs. Bosatt från 1916 Hällfors, Vännäs fs. Död 1964-10-25 Arboga, Arboga sfs (U). Efter giftermålet år 1909 blir hon slaktarhustru på hemgården Kolksele nr 1. Åren 1916-20 bor familjen i Hällfors nr 1 där maken Erik Gustaf arbetar som träarbetare. Från år 1920 bor makarna i Nyby nr 3 i municipalsamhället på det som i folkmun kallas för "Nils Königssons gård". Efter år 1922 är maken arbetsförman vid vägbyggande, men har också arbetat som snickare. Makarna äger dessutom tomt nr 96 i municipalsamhället och 1/2 av lägenheten Nyby 1:96.

 

Barn med Erik Gustaf Asplund (Född 1878-05-04 Bjurholms fs. Död 1943-11-04 Vännäs fs.):

 

1.15.3.1 Gustaf Arne Asplund. Född 1910-09-30 Kolksele, Vännäs fs. Död 1992-08-30 Lemesjö, Trehörningsjö fs (Y).

1.15.4 Alfred Rosendahl.Smed i Junction, Idaho (USA). Född 1876-02-12 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Alma Josefina Olson. Emigrerade 1903-03-24 Förenta Staterna. Död 1949-08-06 Idaho Falls, Idaho (USA). Övertar sin fars hemman i Kolksele nr 1. Detta hemman var på 7/256 mtl. Emigrerade 1903-3-24 till Förenta Staterna. Står dock fortfarande som ägare till hemmanet i Kolksele, där bl.a. hans mor bor kvar. I maj år 1916 säljer han dock till grannen Olof Englund, f. 1862. Denne låter sin son Albin Englund bo på Rosendahls gård.   Alfred var med i första världskriget på USA:s sida. Uppgavs då ha släktingar i Furntosle, Alberta och bo i Lemhi county. År 1920 finns han som blacksmith (=smed) i Railroad Shop där, och bor då i staden Junction i just Lemhi county.  Hustrun Alma avled när sonen Richard föddes och då hjälpte Alfreds syster Lina honom med uppfostran i cirka 5 år. Därefter flyttade sonen åter tillbaka till fadern, som då istället fick hjälp av Almas syster Mina Olson som kom över från Sverige då. Hon immigrerade år 1918.  År 1930 bor han också i Junction. Då uppges han vara "car foreman" i Railroad shop. Förutom honom och sonen består hushållet då av "housekeeper" Mina Olson och Lisa A. T. Olsson (f. 1904). Den sistnämnda är en styvsyster till hans framlidna hustru Alma.

 

Barn med Alma Josefina Olson (Född 1880-09-17 Harrsele, Vännäs fs. Död 1917 Junction, Idaho (USA).):

 

1.15.4.1 Richard Rosendahl. Född 1917-04-02 Junction, Idaho (USA). Död 1941-07-13.

1.15.5 Sven Rosendahl.Guldgrävare i Alaska. Född 1877-12-18 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1897-02-08 Bromma fs (AB). Emigrerade 1898 Nordamerika. Död 1918-05-29 Santa Elena (ECUADOR). Flyttar 1897-2-8 till Bromma. Året efter emigrerade han till Amerika, där han bl.a. kom att gräva guld i Alaska. År 1910 kom han hem till Kolksele, som en förmodat rik man. Hur det egentligen förhöll sig med den saken blev dock aldrig riktigt klarlagt.  Han blev inte hemma speciellt länge. Och innan han for lade han sina papper i två literbuteljer, som han grävde ned vid tre tallar i byn. Där slog han också ned en påle med inristningen "III trees protection S.R. 1910". Men flaskorna fick inte ligga kvar. De togs upp av en släkting. Texterna var på engelska och man förstod ingenting utan la in allt i en chiffonjé i huset i Kolksele.   Vad var det för handlingar Inmutningar på guldfyndigheter? Numret till bankfack? Det fick man aldrig veta. För år 1916 brann huset där handlingarna förvarades. Själv avled Sven Rosendahl i malaria år 1918 i Equador.  År 1985 samlades en grupp av hans släktingar för att prata gamla minnen kring guldgrävaren och hans nedgrävda handlingar. En ny påle med samma inskription sattes också upp vid de tre historiska tallarna i Kolksele.

1.15.6 Anton Svensson Rosendal. Vagngårdsmästare i Bastuträsk. Född 1880-02-23 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1907 Vännäs järnvägsstation, Vännäs fs. Gift med Julia Thorén 1907-10-29 Vännäs fs. Bosatt från 1913-09-22 till 1914-03-24 Jörns station, Jörns fs. Bosatt från 1914-03-24 till 1921-09-26 Bastuträsk station, Norsjö fs. Bosatt från 1921-09-26 till 1943-03-30 Abisko, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1943-03-10 Bastuträsk kbfd. Död 1961-01-12 Skellefteå, S:t Olovs fs.Vagnkarl på Vännäs järnvägsstation efter vigselåret 1907. Tidigare har han varit arbetare i Kolksele nr 1 på hemgården.  Tog namnet Rosendal 1912-1-11. Året därpå flyttar han med familjen till Jörn där han då blir vagnkarl på järnvägsstationen där.   År 1914 flyttar familjen igen. Denna gång till Norsjö socken där han först blir vagnsförman och sedan så småningom vagnsgårdsmästare på Bastuträsk station.

 

Barn med Julia Thorén (Född 1882-01-14 Säfsnäs fs (W). Död 1965-09-19 Skellefteå, S:t Olovs fs.):

 

1.15.6.1 Hilding Anton Rosendahl. Född 1908-02-21 Vännäs järnvägsstation, Vännäs fs. Död 1957-07-27 Stockholm, Katarina fs (AB).

 

1.15.6.2 Hillevi Sofia Rosendahl. Född 1909-08-19 Vännäs järnvägsstation, Vännäs fs. Död 1997-02-10 Skellefteå, Skellefteå lfs.

 

1.15.6.3 Hellmi Vilhelmina Rosendahl. Född 1912-03-20 Vännäs järnvägsstation, Vännäs fs. Död 1984-07-20 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

1.15.7 Lina Rosendahl.Bosatt i Ferintosh, Alberta (CANADA). Född 1883-02-08 Kolksele, Vännäs fs. Bosatt från 1900-11-23 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD). Emigrerade 1903-08-19 Nordamerika. Gift med Erick August Hanson 1911-05-31 Ferintosh, Alberta (CANADA). Död 1935-11-09 Ferintosh, Alberta (CANADA). Uppvuxen i Kolksele. År 1900 flyttar hon till Luleå, där hon från och med år 1902 blir piga hos vice konsul Axel Johan Westerberg, f. 1861-8-5. År 1903 emigrerar hon till Canada.

 

Barn med Erick August Hanson (Född 1872-12-11 Ashtabula, Ohio (USA). Död 1939-04-03 Summerland, British Columbia (CANADA).):

 

1.15.7.1 Vivian Adeline Hanson. Född 1912-07-02 Ferintosh, Alberta (CANADA). Död 1955-08-14 Vancouver, British Columbia (CANADA).

 

1.15.7.2 Atlee Sven Fredrick Hanson. Född 1914-03-25 Ferintosh, Alberta (CANADA). Död 1988-09-29 Penticton, British Columbia (CANADA).

 

1.15.7.3 Marcia Ina Eletta Hanson. Född 1922-02-05 Ferintosh, Alberta (CANADA).

1.15.8 Victor Herman Rosendahl. Takläggare i Los Angeles, Californien (USA) år 1930. Född 1885-08-20 Kolksele, Vännäs fs. Emigrerade 1903-03-24 Förenta Staterna. Gift med Mayme Olson omkring 1920. Död 1969-03-18 Whittier, Kalifornien (USA).Wiktor Herman.  År 1910 bor han som inhyst ("lodger") i Denver City, Denver, Colorado (USA) hos familjen John R White. Han uppges då ha emigrerat år 1903 från Sverige. I samma hushåll bor också Emil Anderson (f. 1884) som uppges ha kommit från Sverige år 1903 även han. Victor är då "machinst" i en affär och Emil är "carpenter" (dvs. snickare) på samma ställe.  År 1930 bor Victor i Los Angeles City, Los Angeles county i Californien. Där är han då "house roofer" där och gift med Mayme Olson från Minnesota. Hustrun har svenska föräldrar.

 

Barn med Mayme Olson (Född 1890-08-04 Minnesota (USA). Död 1979-06 Whittier, Kalifornien (USA).):

 

1.15.8.1 Norma Ruth Rosendale. Född 1925-03-06 Los Angeles, California (USA).

Generation 4

1.6.2.1 Anna Carolina Israelsson. Född 1876-09-10 Jämteböle, Vännäs fs. Död 1881-06-18 Jämteböle, Vännäs fs.

1.6.2.2 Arvid Johan Oskar Edvard Alfred Johnson. Född 1879-04-09 Jämteböle, Vännäs fs. Gift med Tina ?. Emigrerade 1882-06-20 Nordamerika. Död Nordamerika.Hade hela fem dopnamn!  Uppges kallas "Oscar J Johnson" och vara född i april år 1878 i 1900 års folkräkning i Brookfield Township, Mccook, South Dakota (USA).

1.6.2.3 Hulda Maria Johnson. Född 1880-02-02 Jämteböle, Vännäs fs. Gift med John Bengston. Emigrerade 1882-06-20 Nordamerika. Död Nordamerika. Uppges kallas "Mary H Johnson" och vara född i januari 1882 i 1900 års folkräkning i Brookfield Township, Mccook, South Dakota (USA).  Gift med John Bengston enligt Rootsweb.com.

 

Barn med John Bengston:

 

1.6.2.3.1 ? Bengston

1.6.2.4 August A Johnson.Född 1883-12 Brookfield, South Dakota (USA).

1.6.2.5 Victor E Johnson.Född 1886-03 Brookfield, South Dakota (USA).

1.6.2.6 Elen A Johnson.Född 1888-05 Brookfield, South Dakota (USA).

1.6.2.7 Hannah E Johnson. Född 1890-07 Brookfield, South Dakota (USA).

 

Barn med Eric Jonsson Arnold (Född 1887-05-15 Kolksele, Vännäs fs. Död 1935-01-06 Clarno, South Dakota (USA).):

 

1.6.2.7.1 Doris E Arnold. Född 1912 Clarno, South Dakota (USA).

 

1.6.2.7.2 Delphin Eugene Arnold. Född 1913-07-02 Clarno, South Dakota (USA). Död 1966-01-30 Kalifornien (USA).

 

1.6.2.7.3 Ina Ardella Arnold. Född omkring 1916 Clarno, South Dakota (USA).

 

1.6.2.7.4 Laurell I Arnold. Född 1919-07-16 Clarno, South Dakota (USA). Död 1960-11-04 Los Angeles, California (USA).

 

1.6.2.7.5 Clarice Arnold. Född omkring 1922 Clarno, South Dakota (USA).

 

1.6.2.7.6 La Voyne Arnold. Född omkring 1925 Clarno, South Dakota (USA).

 

1.6.2.7.7 Vernella Arnold. Född omkring 1928 Clarno, South Dakota (USA).

 

1.6.2.7.8 Carylivy Arnold. Född omkring 1929 Clarno, South Dakota (USA).

1.6.2.8 Henry Johnson. Född 1892-02 Brookfield, South Dakota (USA).

1.6.3.1 Hulda Maria Andersson. Stationskarlshustru i Vännäs municipalsamhälle år 1921. Född 1892-11-25 Stennäs, Vännäs fs. Bosatt från 1913 till 1915 Vännäs järnvägsstation, Vännäs fs. Gift med Johan Oskar Abrahamsson 1913-06-15 Vännäs fs. Bosatt från 1915 till 1918 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1918 Vännäs, Vännäs fs. Död 1961-11-04 Stennäs, Vännäs fs. År 1913 lämnar hon hemgården i Stennäs för att gifta sig på Vännäs järnvägstation med en stationskarl. Paret bor sedan åren 1915-18 i Nyby nr 7 och från 1918 i municipalsamhället på tomt 133.  Par har en fosterdotter: Maj Augusta Hjortsberg, f. 1916-5-16 i Ström, Jämtlands län.

1.6.3.2 Elin Charlotta Andersson. Hemma år 1921. Född 1894-07-11 Stennäs, Vännäs fs.

1.6.3.3 Elin Charlotta Andersson. Född 1897-12-29 Stennäs, Vännäs fs. Död 1898-02-10 Stennäs, Vännäs fs.

1.6.3.4 Nils Alfred Andersson. Hemma år 1921. Född 1903-04-10 Stennäs, Vännäs fs. Död.

1.6.4.1 Johan Edvard Forsgren. Född 1886-09-18 Stennäs, Vännäs fs. Bosatt från 1887 Vännfors, Vännäs fs. Död 1903-10-31 Vännfors, Vännäs fs.

1.6.4.2 Hanna Emelia Forsgren. Vagnkarlshustru i Nyby nr 7 år 1921. Född 1888-09-24 Vännfors, Vännäs fs. Bosatt från 1910-04-08 till 1912-10-07 Rödön, Jämtlands län. Bosatt från 1912-10-07 Vännfors, Vännäs fs. Bosatt från 1919 Nyby, Vännäs fs. Gift med Johan Edvin Lundberg 1919-08-24 Vännäs fs. Död 1954-09-06 Norrmalm, Vännäs fs.Från 1919 i Nyby nr 7.

 

Barn med Johan Edvin Lundberg (Född 1895-01-05 Olofsbäck, Vännäs fs. Död 1970-08-21 Vännäs, Vännäs fs.):

 

1.6.4.2.1 Bengt Erik Sigurd Lundberg. Född 1921-05-25 Nyby, Vännäs fs.

 

1.6.4.2.2 Rutgerd Lundberg. Född 1927 Nyby, Vännäs fs.

1.6.4.3 Erik Forsgren.Arbetare i Vännfors. Född 1890-02-23 Vännfors, Vännäs fs. Död 1912-12-23 Vännfors, Vännäs fs. Står benämnd som arbetare på hemgården i Vännfors nr 2 då han avlider år 1912.

1.6.4.4 Nils Rudolf Forsgren.Emigrerar 1910-4-8 till Nordamerika. Född 1892-04-01 Vännfors, Vännäs fs. Emigrerade 1910-04-08 Förenta Staterna. År 1910 lämnar han hemgården i Vännfors och emigrerar till Nordamerika.

1.6.4.5 Karl Adolf Forsgren. Bosatt i Östra Spöland. Född 1896-03-03 Vännfors, Vännäs fs. Gift med Mimmi Elina Jonsson 1922-09-24 Vännäs fs. Död 1982-04-04 Östra Spöland, Vännäs fs. Hemma år 1921.

1.6.4.6 Maria Viktoria Forsgren. Byggmästarhustru i Nyby nr 3 år 1932. Född 1903-01-20 Vännfors, Vännäs fs. Bosatt från 1922 Kallhögen, Vännäs fs. Gift med 1.14.12 Johan Arvid Jakobsson 1922-12-03 Vännäs fs. Bosatt från 1927 Nyby, Vännäs fs. Död 1996-01-10 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y). Mia. Hon lämnar hemgården i Vännfors nr 2 år 1922 då hon istället gifter sig med jordarbetaren Johan Arvid Jakobsson på hemmanet Kallhögen nr 1. Maken äger även en gård där om 6,8 hektar (fastigheten Kallhögen 1:9) som paret nu bebor fram till år 1927 då de flyttar till Nyby nr 3.   Där övertar maken nu istället lägenheten "Henriksro nr 1" med gård, fastigheten Nyby 3:30. Han blir även byggmästare på samma ställe.

 

Barn med Johan Arvid Jakobsson (Född 1894-05-23 Kallhögen, Vännäs fs. Död 1981-03-05 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).): Se 1.14.12

1.6.7.1 Johanna Matilda Persson. Bondhustru i Strand nr 4. Född 1893-12-28 Strand, Vännäs fs. Gift med ? Strömbäck. Gift med Josua Herman Burström 1919-03-02 Vännäs fs. Död 1980-06-04 Holmsund, Holmsunds fs.

 

Barn med Josua Herman Burström (Född 1894-06-10 Burträsk fs.):

 

1.6.7.1.1 Yngve Johannes Burström. Född 1919-11-20 Strand, Vännäs fs.

1.6.7.2 Johannes Persson.Född 1895-07-29 Strand, Vännäs fs. Död 1912-01-15 Strand, Vännäs fs.

1.6.7.3 Anton Persson.Bosatt i Strand. Född 1898-01-26 Strand, Vännäs fs. Gift med Hildur Axelina Klarin 1929-05-12 Vännäs fs. Död 1995-11-06 Strand, Vännäs fs.

1.6.7.4 Elin Viktoria Persson. Bosatt i Strand. Född 1902-03-05 Strand, Vännäs fs. Gift med Konrad Eriksson 1929-11-24 Vännäs fs. Död 1986-07-30 Strand, Vännäs fs.

1.6.7.5 Johannes Perstrand.Bosatt i Umeå. Född 1912-05-09 Strand, Vännäs fs. Gift med Sigrid Olga Maria ? 1940-07-14. Död 1971-05-13 Umeå, Umeå sfs.

1.7.1.1 Erik Hansson. Bonde i Levar. Född 1874-10-16 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1877 Åkertjärn, Vännäs fs. Gift med 1.12.5 Hulda Eriksdotter 1897-01-31 Vännäs fs. Bosatt från 1898-11-04 Levar, Nordmalings fs. Död 1904-10-02 Levar, Nordmalings fs.

 

Barn med Hulda Eriksdotter (Född 1872-08-15 Spöland, Vännäs fs. Död 1924-05-03 Levar, Nordmalings fs.): Se 1.12.5

1.7.1.2 Karl Hansson. Född 1876-09-17 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1877 Åkertjärn, Vännäs fs. Död 1894-09-07 Åkertjärn, Vännäs fs.

1.7.1.3 Hans Petter Hansson Nyström. Inhyst i Levar. Född 1878-05-11 Åkertjärn, Vännäs fs. Bosatt från 1898-11-04 Levar, Nordmalings fs. Död 1904-05-07 Levar, Nordmalings fs.

1.7.1.4 Johan Hansson. Född 1880-03-10 Åkertjärn, Vännäs fs. Bosatt från 1898-11-04 Levar, Nordmalings fs. Död 1904-11-23 Levar, Nordmalings fs.

1.7.1.5 Olof Hansson. Född 1882-12-14 Åkertjärn, Vännäs fs. Bosatt från 1898-11-04 Levar, Nordmalings fs. Död 1911-09-23 Levar, Nordmalings fs.

1.7.1.6 Hilma Maria Hansson.Född 1887-06-11 Åkertjärn, Vännäs fs. Död 1888-01-21 Åkertjärn, Vännäs fs.

1.7.1.7 Anders Viktor Hansson. Bonde i Levar. Född 1889-05-13 Åkertjärn, Vännäs fs. Bosatt från 1898-11-04 Levar, Nordmalings fs. Gift med Alma Margreta Andersson 1918-11-24 Nordmalings fs. Död.

 

Barn med Alma Margreta Andersson (Född 1889-08-27 Nordmalings fs. Död 1923-11-07 Levar, Nordmalings fs.):

 

1.7.1.7.1 Anna Margreta Hansson. Född 1921-08-11 Levar, Nordmalings fs. Död 1948-10-11 Nordmalings fs.

 

1.7.1.7.2 Gunnar Anders Hansson. Född 1923-03-20 Levar, Nordmalings fs.

1.7.1.8 Hilma Maria Hansson.Telefonarbetarhustru i Levar. Född 1890-08-02 Åkertjärn, Vännäs fs. Bosatt från 1898-11-04 Levar, Nordmalings fs. Gift med Johan Gottfrid Söderman 1910-12-11 Nordmalings fs. Död 1916-04-28 Levar, Nordmalings fs.

 

Barn med Johan Gottfrid Söderman (Född 1884-03-13 Levar, Nordmalings fs. Död 1918-11-06 Levar, Nordmalings fs.):

 

1.7.1.8.1 Gunborg Maria Söderman. Född 1911-03-03 Levar, Nordmalings fs. Död 1925-07-25 Levar, Nordmalings fs.

 

1.7.1.8.2 Karl Holger Söderman. Född 1916-03-01 Levar, Nordmalings fs. Död 1983-02-09 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

1.7.1.9 Nils Hansson. Född 1893-06-22 Åkertjärn, Vännäs fs. Död 1896-11-21 Åkertjärn, Vännäs fs.

1.7.3.1 Elma Paulina Magdalena Nilsson. Född 1893-07-28 Spöland, Vännäs fs. Bosatt från 1900 Nyåker, Vännäs fs.

1.7.3.2 Erik Adolf Nilsson.Furir. Född 1895-07-07 Spöland, Vännäs fs. Bosatt från 1900 Nyåker, Vännäs fs. Bosatt från 1918-11-23 Umeå sfs. Gift med Hilma Johanna Huhta 1923-11-12. Död 1971-08-15 Boden, Överluleå fs (BD).

1.7.3.3 Hilma Maria Nilsson.Född 1898-02-01 Spöland, Vännäs fs. Gift med ? Olofsson. Bosatt från 1900 Nyåker, Vännäs fs. Död 1979-10-06 Umeå, Umeå lfs.

1.7.3.4 Johan Edvard Skoghagen. Född 1902-08-20 Nyåker, Vännäs fs. Gift med Elin Matilda ? 1927-12-31. Död 1994-11-29 Umeå, Umeå sfs.

1.7.3.5 Frans Helmer Bellskog. Bosatt i Falun. Född 1906-09-11 Nyåker, Vännäs fs. Gift med Gerda Evelina ? 1936-12-27. Död 1970-09-28 Falun, Kristine Falu fs (W).

1.7.3.6 Nils Henfrid Nilsson.Född 1909-07-06 Nyåker, Vännäs fs. Gift med Betty Augusta ? 1933-11-26 Vännäs fs. Död 1989-06-09 Nyåker, Vännäs fs.

1.7.3.7 Tyra Erika Linnea Nilsson. Född 1911-09-13 Nyåker, Vännäs fs. Gift med Fritz Johan Gösta Jakobsson 1938-07-30. Död 1993-05-09 Umeå, Umeå sfs.

1.9.1.1 Hilma Maria Nyström. Flyttar 1909-1-15 till Alsen. Född 1885-12-29 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1909-01-15 Alsen fs (Z). Gift med Sven Olsson 1912-01-06 Stockholm. Död 1919-02-19 Trångsviken, Alsen fs (Z). Flyttar 1909-1-15 till Alsen i Jämtlands län. Maken är inspektor i Trångsviken.

 

Barn med Sven Olsson (Född 1861-12-29.):

 

1.9.1.1.1 Svante Hilmer Olsson. Född 1908-07-04 Stockholm, Adolf Fredriks fs (AB). Död 1969-02-11 Farsta, Farsta fs (AB).

 

1.9.1.1.2 Paul Erik Olsson. Född 1912-08-30 Trångsviken, Alsen fs (Z). Död 1989-12-10 Solna, Råsunda fs (AB).

 

1.9.1.1.3 Karl Olof Olsson. Född 1915-07-25 Trångsviken, Alsen fs (Z). Död 1983-11-26 Rossbol, Lockne fs (Z).

1.9.1.2 Nanny Johanna Nyström. Flyttar 1909-1-15 till Stockholm. Född 1887-06-12 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1909-01-15 Stockholm, Adolf Fredriks fs (AB). Död.Flyttar till Stockholm 1909-1-15.

 

Barn:

 

1.9.1.2.1 Hedvig Maria Isabell Nyström. Född 1908-05-30 Nyby, Vännäs fs. Död 1985-10-21 Sandbro, Björklinge fs (C).

1.9.1.3 Emma Karolina Nyström. Född 1889-07-11 Nyby, Vännäs fs. Död 1908-02-24 Nyby, Vännäs fs. Bosatt hela livet på hemgården i Nyby nr 3.

1.9.1.4 Erik Manfred Nyström. Fosterson hos farfar i Nyby nr 3 år 1921. Född 1896-02-11 Nyby, Vännäs fs. Gift med Edit Irma Karolina Eriksson 1923-07-07. Död 1981-02-01 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y). Fosterson hos farfar efter att fadern dött.

 

Barn med Edit Irma Karolina Eriksson (Född 1902-11-20 Borgsjö fs (Y). Död 1996-05-24 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).):

 

1.9.1.4.1 Ebon Nyström

1.9.1.5 Edit Alfrida Nyström. Flyttar 1919-9-19 till Alsen. Född 1901-08-27 Nyby, Vännäs fs. Gift med ? Forss. Bosatt från 1910-09-03 Mullsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1919-09-19 Alsen fs (Z). Död 1939-07-30 Österås, Ed fs (Y). Hon flyttar efter föräldrarnas död till Mullsjö, Nordmalings fs år 1910 och adopteras där av bonde Per Efraim Johansson (1840-1918). Som förmyndare för henne och företrädare i arvstriden fungerade hemmansägare Gabriel Sjögren i Harrsele. År 1919 beger hon sig till Alsen.  Källa: Kerstin Holms släktforskning

 

Barn med ? Forss:

 

1.9.1.5.1 Ann-Marie Forss

1.9.1.6 Olga Linnea Sjöström.Flyttar 1918-7-1 till Nederluleå. Född 1907-05-17 Nyby, Vännäs fs. Gift med Olof Torsten Odell. Bosatt från 1918-07-01 Nederluleå fs (BD). Död 1974-08-18 Bjurholm, Bjurholms fs. Vigsel 193?-11-2.

1.9.1.7 Karl Hugo Sjöström.Flyttar 1918-7-1 till Nederluleå. Född 1908-08-29 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1918-07-01 Nederluleå fs (BD). Gift med Sigrid Vilhelmina ? 1934-07-05. Död 1993-10-11 Sollentuna, Sollentuna fs (AB). Gift

1.9.2.1 Olivia Desideria Nyström. Restaurantägare i Chicago. Född 1882-05-23 Heffners såg, Sköns fs (Y). Bosatt från 1888 Bergsåker, Selånger fs (Y). Bosatt från 1892-10-06 Byn, Sköns fs (Y). Död 1948 Chicago, Illinois (USA). Liva. Restaurantägare i Chicago - "The Swedish Tea Room". Hon besökte Sverige periodvis.   Källa: Kerstin Holm

1.9.2.2 Olof Johan Nyström. Åkare vid Sundsvalls bryggeri. Född 1884-01-14 Heffners såg, Sköns fs (Y). Bosatt från 1888 Bergsåker, Selånger fs (Y). Bosatt från 1892-10-06 Byn, Sköns fs (Y). Gift med Signe Nyström 1913. Död 1954-02-12 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

 

Barn med Signe Nyström (Född 1884-06-22. Död 1969-07-18 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).):

 

1.9.2.2.1 Sven Johan Rune Nyström. Född 1915-02-07 Sköns fs (Y). Död 1993-06-06 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

1.9.2.3 Ruth Catharina Nyström. Född 1887-08-02 Heffners såg, Sköns fs (Y). Bosatt från 1888 Bergsåker, Selånger fs (Y). Bosatt från 1892-10-06 Byn, Sköns fs (Y). Emigrerade 1907-03-01 Nordamerika. Immigrerade 1910-02-14 Skönsberg, Sköns fs (Y). Död 1912 Sundsvall, Sundsvall sfs (Y). Var under större delen av sitt liv bosatt i Sundsvall men bodde också under perioder i Umeå (från oktober 1905) och i Härnösand. Hon var också några år i USA, 1.3.07-14.02.10.  Ruth antecknades som svagsint i hfl till sin mors stora sorg. Ingen i familjen ansåg att det var rätt - hon var förmodligen deprimerad. Hon vårdades en tid på Härnösands hospital.

1.9.2.4 Johan Anton Severin Westberg. Guldsmed i Sundsvall. Född 1890-10-21 Bergsåker, Selånger fs (Y). Bosatt från 1892-10-06 Byn, Sköns fs (Y). Gift med Lina Viktoria Nilsson 1917-03-31. Död 1970-11-07 Sundsvall, Sundsvall sfs (Y). Sivert fick plats som guldsmed i Wiktorins guldsmedsfirma i Varberg. Han träffade sin tillkommande, Linda Nilsson, på hennes pappas pensionat i staden. Han försökte senare att etablera egen firma i Mölndal, men misslyckades pga alkoholproblem. Det var dessutom arbetslöshetstider så familjen bestämde sig för att emigrera och han reste i förväg 1923. Han for till Chicago där redan flera av hans syskon befann sig. Det blev aldrig möjligt för honom att ta över sin familj så Linda flyttade till sina föräldrar i Lindsdal och stannade där i fem år.  Sivert återvände till Sverige 1955 och möttes av sina barn Maj-Britt och Sture i Göteborg.Linda hade ett par år tidigare tagit ut skilsmässa.Han besökte sedan sin syster Ingegerd i Stockholm innan han reste till Sundsvall. Mamma Olivia levde ännu så han hann träffa henne. Han bodde i egen lägenhet en tid innan han kom till ett ålderdomshem.Han är begravd i Haga.  Källa: Kerstin Holm

 

Barn med Lina Viktoria Nilsson (Född 1895-08-16 Lindsbo. Död 1971-12-18 Björkbacken, Mjöbäck fs.):

 

1.9.2.4.1 Maj-Britt Viktoria Westberg. Född 1917-06-17 Varberg, Varberg fs. Död 1989-12-04 Göteborg, S:t Pauli fs (O).

 

1.9.2.4.2 Nils Sture Anton Westberg. Född 1920-05-12 Borås, Gustav Adolf fs (P).

 

1.9.2.4.3 Kerstin Elfrida Olivia Westberg. Född 1922-08-23 Annedal, Haga fs. Död 2000-10-25 Kinna, Kinna fs (R).

1.9.2.5 Nanny Elisabeth Westberg. Sjuksköterska i Sundsvall. Född 1892-09-01 Byn, Sköns fs (Y). Emigrerade 1910-09-14 Chicago, Illinois (USA). Gift med Ray Hopkins 1920 Chicago, Illinois (USA). Död 1976-06-15 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).Nanna, eller Elisabeth som hon själv kallade sig, var gift i Chicago några månader med Ray Hopkins. Hon emigrerade 1910 men återvände 1928 efter hans död. 1929 gifte hon om sig med Thor Åhlfeldt.  När hon 1960 skulle resa till USA tillsammans med Thor orsakade hennes tidigare äktenskap i USA långa förhör på Amerikanska ambassaden för att hon skulle få visum. Ray Hopkins var soldat under första världskriget.  Källa: Kerstin Holm

 

Barn med Thor Hjalmar Åhlfeldt (Född 1893-02-24 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y). Död 1970-11-11 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).):

 

1.9.2.5.1 Ingrid Elizabeth Åhlfeldt. Född 1930-09-03 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

 

1.9.2.5.2 Märta Anita Åhlfeldt. Född 1932-07-12 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y). Död 1995-01-05.

1.9.2.6 Judith Maria Westberg. Servitris i Chicago. Född 1894-04-18 Byn, Sköns fs (Y). Emigrerade 1913-04-25 Chicago, Illinois (USA). Död 1981-08-04 Solhaga, Sköns fs (Y). Ogift. Judith bodde många år i Chicago där hon arbetade som servitris på sin syster Livas restaurang,The Swedish Tearoom.  Källa: Kerstin Holm.

1.9.2.7 Mary Fredrika Magdalena Westberg. Affärsinnehavare i Skön. Född 1896-09-25 Byn, Sköns fs (Y). Förlovad med Oskar Emanuel Sjöström. Lysning Oskar Emanuel Sjöström 1923-12-23. Död 1968-10-29 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

Barn med Oskar Emanuel Sjöström (Född 1874-05-28. Död 1924-01-15 Skönsberg, Sköns fs (Y).):

 

1.9.2.7.1 Marianne Elisabeth Sjöström. Född 1924-02-14 Sköns fs (Y). Död 1982-06-21 Stockholm, Hägersten fs (AB).

1.9.2.8 Karl Erik Josef Westberg. Kioskägare i Skön. Född 1899-09-15 Byn, Sköns fs (Y). Emigrerade 1924-01-11 Chicago, Illinois (USA). Död 1984-03-15 Sundsvall, Sköns fs (Y). Ogift. Erik emigrerade till Chicago i januari 1924 men återvände och var bosatt hos sin mor Olivia till hennes död 1957. Han hade en kiosk för tidningar och godsaker i början av Karl-Eriksgatan i Byn.  Källa: Kerstin Holm.

1.9.2.9 David Henry Emanuel Westberg. Järnvägskonduktör i Chicago. Född 1901-09-15 Byn, Sköns fs (Y). Gift med Ebba ?. Emigrerade 1923-04-07 Chicago, Illinois (USA). Död 1968-09-02 Chicago, Illinois (USA). David emigrerade till Chicago i april 1923 där han bildade familj.Han arbetade som järnvägskonduktör och var på fritiden engagerad i ett baseboll-team. Han fick en son.  Källa: Kerstin Holm. 

 

Barn:

 

1.9.2.9.1 Sven Emanuel Westberg-Lööf. Född 1922-12-12. Död 1935.

 

Barn med Ebba ? (Född 1909-06-25. Död 1992-09-08 Chicago, Illinois (USA).):

 

1.9.2.9.2 Kenneth Westberg. Född 1926-08-07 Chicago, Illinois (USA). Död 1998-10-17 Chicago, Illinois (USA).

1.9.2.10 Ingegerd Alfhild Sofia Westberg. Sjuksköterska i Bromma. Född 1906-09-03 Byn, Sköns fs (Y). Gift med Sven Herman Holm 1933-06-23 Sköns fs (Y). Död 1966-06-12 Bromma, Bromma fs (AB). Ingegerd gick i flickskolan i Sundsvall och erhöll Normalskolekompetens och utbildade sig därefter till sjuksköterska vid Sundsvalls lasarett. När hon var klar med sin examen gifte hon sig och flyttade till Stockholm. Som gift fick hon inte arbeta somsjuksköterska utan blev hemmafru i en liten etta på Söder, Brännkyrkogatan 120, långt från släkt och vänner.Eftersom hon och maken Sven var djupt engagerade i baptistisk verksamhet hittade de dock snart nya vänner i Stockholm där Sven redan hunnit etablera sig. Det var nära att hon också emigrerat i ett tidigare skede - hon hade en biljett och skulle resa ut från Göteborg. Hon ångrade sig dock och stannade hemma. Efter Svens död genomlevde Ingegerd några också ekonomiskt svåra år då hon fortsatte sitt tunga arbete i hemmet med de fem barnen mellan ett och femton år med enbart en knapp änkepension som inkomst. När de flesta barnen flugit ur boet fick hon möjlighet att gå en reaktiveringskurs för sjuksköterskor och kunde äntligen få utöva sitt yrke. Hon tjänstgjorde efter kursen på Sabbatsbergs sjukhus i äldrevården.  Ingegerd var ofta anlitad som rådgivare och var ett stöd för många. Hon hade sina skyddslingar som hon månade om med hembesök eller genom att inbjuda till sitt eget hem.  Hon sjöng och spelade gärna, piano och gitarr, och var mån om att också barnen skulle spela och sjunga. Också böcker och läsning var viktigt för henne och ett viktigt led i uppfostran av barnen. 

 Källa: Kerstin Holm

 

Barn med Sven Herman Holm (Född 1905-05-23 Frösö fs (Z). Död 1949-12-23 Bromma, Bromma fs (AB).):

 

1.9.2.10.1 Kerstin Ingegerd Holm. Född 1934-04-29 Stockholm, Högalid fs (AB).

1.9.4.1 Ruth Nystrom. Född 1918-10-31.

1.9.7.1 Maria Nikolina Königsson. Flyttar 1916-11-17 till Sundsvall. Född 1897-12-08 Nyby, Vännäs fs. Gift med Ivar Svedlund. Bosatt från 1916-11-17 Sundsvall. Död 1960-12-14 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y). Maja. Värdinna på Turistpaviljongen på Norra Stadsberget, Sundsvall. Maja Svedlund arbetade några år hos sin moster Hilma Nyström på  Turistpaviljongen på N Stadsberget i Sundsvall och därefter en tid på W 6 nere i Sundsvalls centrum. År 1923 övertog hon Turistpaviljongen som hon innehade till år 1949. Hon öppnade då "Kaffestugan" nere i stan.   Olivia Westberg, hennes moster, bakade rån till serveringen och hennes kusin Mary arbetade där under en period .Hon blev tidigt änka då maken Ivar försvann på haven. Sonen Rolf och hunden Sappo var välkända runt Turistpaviljongen där familjen också bodde.

Källa: Kerstin Holm

 

Barn med Ivar Svedlund:

 

1.9.7.1.1 Nils Rolf Ivar Svedlund. Född 1929-05-06 Sundsvall.

1.9.7.2 Erik Waldemar Königsson. Extra bromsare i Nyby. Född 1899-06-25 Nyby, Vännäs fs. Gift med Tora ? 1935 Strängnäs sfs. Död 1983-05-06 Långsele, Långsele fs (Y).Stins i Långsele.

 

Barn med Tora ? (Född 1906-08-26 Hissjön, Backen fs. Död 1953-12-07.):

 

1.9.7.2.1 Kerstin Ulla-Britt Königsson. Född 1936-04-15 Sollefteå fs (Y).

1.9.7.3 Nils William Königsson. Född 1900-10-10 Nyby, Vännäs fs. Död 1901-01-04 Nyby, Vännäs fs.

1.9.7.4 Rut Sofia Königsson. Servitris i Vännäs. Född 1902-01-31 Nyby, Vännäs fs. Gift med Seth Teodor Lundberg. Bosatt från 1917 till 1920 Sundsvall. Bosatt till 1961 Vännäs, Vännäs fs. Död 1966-09-23 Vännäs, Vännäs fs.

 

Barn med Seth Teodor Lundberg (Född 1895-11-19. Död 1959-02-07 Vännäs, Vännäs fs.):

 

1.9.7.4.1 Doris Maria Lundberg. Född 1924-12-17 Vännäs fs.

 

1.9.7.4.2 Lars Lundberg. Född Vännäs fs.

1.9.7.5 Eva Henrietta Königsson. Flyttar 1920-11-6 till Sundsvall. Född 1903-09-24 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1920-11-06 Sundsvall. Gift med Per Ivar Åke Zetterlind 1928-10-21. Död 1995-05-03 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

Barn med Per Ivar Åke Zetterlind (Född 1900-11-23 Sundsvall. Död 1981-02-03 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).):

 

1.9.7.5.1 Berit Eva Margareta Zetterlind. Född 1936-11-17 Sundsvall.

1.9.7.6 Nils William Königsson. Född 1906-07-09 Nyby, Vännäs fs. Död 1907-07-11 Nyby, Vännäs fs.

1.9.7.7 Ingrid Hanna Margareta Königsson. Affärsbiträde i Vännäs. Född 1908-12-16 Nyby, Vännäs fs. Gift med Jonas Axel Jonsson. Död 1974-12-29 Vännäs, Vännäs fs.

1.9.7.8 Sven William Königsson. Född 1910-08-24 Nyby, Vännäs fs. Död 1911-01-05 Nyby, Vännäs fs.

1.9.7.9 Birgit Isabella Königsson. Fiskaffärsbiträde i Sundsvall. Född 1912-01-17 Nyby, Vännäs fs. Gift med Sven Konrad Dahlén 1973-03-17. Död 1983-05-12 Bergom, Tuna fs (Y).

1.9.7.10 Hilma Beda Ingegärd Königsson. Född 1913-09-06 Nyby, Vännäs fs. Död 1916-04-29 Nyby, Vännäs fs.

1.9.7.11 Nanny Johanna Königsson. Bosatt i Strängnäs. Född 1915-09-25 Nyby, Vännäs fs. Gift med Gustaf Manfred Sjöström. Död 1977-11-06 Strängnäs, Strängnäs domkyrkofs.

1.9.7.12 Karl-Erik Königsson. Arbetare vid Vännäs kommun. Född 1916-09-01 Nyby, Vännäs fs. Gift med Barbro ?. Skild från Barbro ? 1959-07-31. Död 1986-03-16 Vännäs, Vännäs fs.Arbetare vid Vännäs kommun. Känd profil i Vännäs.

1.9.8.1 Erik Nyström. Född 1902-05-18 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1911-10-21 Stockholm. Död 1939-10-23.

1.11.1.1 Frida Vilhelmina Bäckström. Flyttar 1904-12-1 till Umeå stad. Född 1884-07-07 Nyby, Vännäs fs. Gift med ? Vangberg. Bosatt från 1886-01-02 Bjurholms fs. Bosatt från 1904-12-01 Umeå sfs. Död 1973-07-29 Sundsvall, Skönsmons fs (Y). Piga i Nyby nr 7 år 1900 till 1901. Åren 1901-02 återfinns hon  i nr 2. Från 1902 i Nyby nr 7 för att två år senare flytta till Umeå stad.

1.11.2.1 Maria Johanna Nygren.Arbetare i Nyby nr 4. Född 1877-12-18 Nyby, Vännäs fs. Död 1920-06-10 Nyby, Vännäs fs.

 

Barn:

 

1.11.2.1.1 Hulda Maria Nygren. Född 1910-10-28 Nyby, Vännäs fs. Död 2005-08.

 

1.11.2.1.2 Elin Linnea Nygren. Född 1913-09-07 Nyby, Vännäs fs.

1.11.8.1 Johan Albin Bergman.Flyttar 1909-12-9 till Tynderö. Född 1892-03-13 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1895-02-10 Ljustorp fs (Y). Död.

1.11.8.2 Ester Johanna Bergman. Flyttar 1901-11-23 till Timrå. Född 1895-11-29 Edsta, Ljustorps fs (Y). Gift med ? Alpe 1919-04-05. Död 1951-11-03 Skyttberg, Timrå fs (Y).

1.11.8.3 Albert Einar Bergman. Bosatt i Ljustorp. Född 1897-10-27 Edsta, Ljustorps fs (Y). Gift med Klara Ellis Elisabet ? 1931-08-08. Död 1976-10-05 Ljustorp, Ljustorp fs (Y). Dräng i Edsta nr 1 hos kyrkovärden Olof Laurin (f. 1846) åren 1915-17. Därefter åter på hemgården hos föräldrarna. Hemma år 1921.

1.11.8.4 Signe Vilhelmina Bergman. Född 1900-02-20 Edsta, Ljustorps fs (Y). Död 1908-02-04 Edsta, Ljustorps fs (Y).

1.11.8.5 Karl Johan Bergman.Bosatt i Brunflo. Född 1904-02-10 Edsta, Ljustorps fs (Y). Gift med Sigrid Kristina ? 1937-06-27. Död 1978-06-16 Brunflo, Brunflo fs (Z).

1.11.8.6 Jonas Erland Bergman.Född 1906-01-08 Edsta, Ljustorps fs (Y). Död.

1.11.8.7 Rut Vilhelmina Bergman. Bosatt i Sundsvall. Född 1909-05-18 Edsta, Ljustorps fs (Y). Död 1997-09-02 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y). Ogift.

1.12.1.1 Elma Maria Sandgren.Född 1884-08-03 Spöland, Vännäs fs. Död 1893-08-01 Spöland, Vännäs fs.

1.12.1.2 Johan Albert Sandgren. Korpral. Född 1890-01-17 Spöland, Vännäs fs. Bosatt från 1908 till 1910 Umeå, Umeå sfs. Död 1912-01-15 Spöland, Vännäs fs. Flyttar till Umeå stad 1908-1-24. Hem 1910-11-3.

1.12.1.3 Hilda Eugenia Sandgren. Född 1893-01-31 Spöland, Vännäs fs. Död 1899-05-15 Spöland, Vännäs fs.

1.12.1.4 Frans Oskar Sandgren.Stallkarlsassistent i Vännäs. Född 1895-01-25 Spöland, Vännäs fs. Gift med Tyra Maria ? 1925-06-20. Död 1981-03-28 Vännäs, Vännäs fs. Stallkarlsassistent i Vännäs Muncipalsamhälle fr.o.m. 1917-5-8.

1.12.2.1 Hilda Teolinda Johansson. Född 1895-08-02 Spöland, Vännäs fs. Död 1895-11-16 Spöland, Vännäs fs.

1.12.2.2 Nils Helmer Johansson. Bonde i Spöland nr 5 år 1921. Född 1897-02-07 Spöland, Vännäs fs. Gift med Tea Augusta Ström 1919-12-14 Vännäs fs. Död 1968-10-16 Östra Spöland, Vännäs fs.

 

Barn med Tea Augusta Ström (Född 1894-07-20 Umeå lfs. Död 1979-12-26 Östra Spöland, Vännäs fs.):

 

1.12.2.2.1 Svea Helvy Alice Johansson. Född 1921-01-02 Spöland, Vännäs fs. Död 2001-10-01 Östra Spöland, Vännäs fs.

1.12.5.1 Karl Teodard Hansson.Född 1897-09-09 Åkertjärn, Vännäs fs. Bosatt från 1898-11-04 Levar, Nordmalings fs. Död 1919-07-19 Levar, Nordmalings fs.

1.12.5.2 Erik Viktor Hansson.Borstbindare i Levar år 1927. Född 1903-01-24 Levar, Nordmalings fs. Gift med Hilda Ingeborg ? 1949-03-19. Död 1952-12-02 Skule, Nätra fs (Y).

1.13.2.1 Gotthard Lindgren.Jordarbetare i Mullsjö. Född 1887-01-13 Mullsjö, Nordmalings fs. Gift med Amanda Josefina Eriksdotter 1908-12-13 Nordmalings fs. Gift med Augusta Karolina Eriksson 1912-10-13 Nordmalings fs. Död 1972-10-10 Mullsjö, Nordmalings fs. Gift på hemgården i Mullsjö år 1908. I samband med giftermålet står han benämnd som jordarbetare på gården. Änkeman år 1911, men omgift året därpå.

 

Barn med Amanda Josefina Eriksdotter (Född 1877-09-12 Nordmalings fs. Död 1911-02-20 Mullsjö, Nordmalings fs.):

 

1.13.2.1.1 John Folke Lindgren. Född 1909-06-19 Mullsjö, Nordmalings fs. Död 1910-05-28 Mullsjö, Nordmalings fs.

 

1.13.2.1.2 Rut Josefina Lindgren. Född 1910-09-04 Mullsjö, Nordmalings fs. Död 2000-03-27 Torrböle, Nordmalings fs.

1.13.2.2 Alma Augusta Lindgren. Född 1889-02-02 Mullsjö, Nordmalings fs. Död 1894-02-18 Mullsjö, Nordmalings fs.

1.13.2.3 Hulda Josefina Lindgren. Fabriksarbetarhustru i Sörberge nr 2 år 1928. Född 1892-08-20 Mullsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1911 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1923-05-26 Sörberge, Timrå fs (Y). Gift med Per Olof Gebhardt Pettersson 1923-06-17. Död 1977-07-13 Gräsmyr, Nordmalings fs. Flyttar år 1923 till Timrå socken där hon gifter sig på Sörberge nr 2. Maken är fabriksarbetare och äger en tomt där. Han har tidigare varit gift 1920-07-17 med Sandra Vilhelmina Ulfsson, f. 1882-06-29 i Gudmundrå fs d. 1920-12-08.  Inga barn i äktenskapet före år 1928.

1.13.2.4 Alma Alfrida Lindgren. Slaktar- och bondhustru i Gräsmyr. Född 1895-09-08 Mullsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1911 Gräsmyr, Nordmalings fs. Gift med Erik Adolf Bäckman 1917-03-04 Nordmalings fs. Bosatt från 1925 Hörnsjö, Nordmalings fs. Död 1978-02-02 Gräsmyr, Nordmalings fs.

 

Barn med Erik Adolf Bäckman (Född 1891-07-01 Nordmalings fs. Död 1970-09-24 Gräsmyr, Nordmalings fs.):

 

1.13.2.4.1 Siri Viola Bäckman. Född 1918-09-16 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1983-05-29 Gräsmyr, Nordmalings fs.

1.13.3.1 Fredrik Nordenstam.Flyttar 1922-4-2 till Trehörningsjö. Född 1888-04-01 Bergsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1922-04-02 Trehörningsjö fs (Y). Död 1970-03-22 Grofäll, Säbrå fs (Y). Ogift.

1.13.3.2 Kristina Eugenia Nordenstam. Född 1892-02-18 Bergsjö, Nordmalings fs. Död 1892-04-08 Bergsjö, Nordmalings fs.

1.13.3.3 Charlotta Leontina Nordenstam. Född 1893-11-24 Bergsjö, Nordmalings fs. Död 1894-10-16 Bergsjö, Nordmalings fs.

1.13.4.1 Karl Olof Åsander.Född 1886-01-09 Myckling, Själevad fs (Y). Död.

1.13.4.2 Jonas Oskar Leonard Åsander. Född 1887-08-12 Myckling, Själevad fs (Y). Död.

1.13.4.3 Anders Gustaf Sigfrid Åsander. Bosatt i Näsåker. Född 1889-02-15 Myckling, Själevad fs (Y). Gift med Jenny Vilhelmina ? 1926-05-23. Död 1972-03-18 Näsåker, Ådals-Lidens fs.

1.13.4.4 Johan Edvard Åsander.Bosatt i Krokvåg. Född 1894-03-26 Myckling, Själevad fs (Y). Gift med Sigrid Kristina ? 1926-01-06. Död 1980-05-02 Krokvåg, Ragunda fs (Z).

1.13.4.5 Sara Maria Åsander.Född 1895-05-26 Myckling, Själevad fs (Y). Död.

1.13.4.6 Anna Åsander. Född 1896-10-08 Myckling, Själevad fs (Y). Död.

1.13.4.7 Erik Albin Åsander.Född 1898-03-19 Myckling, Själevad fs (Y). Död.

1.13.4.8 Ottilia Frideborg Åsander. Bosatt i Vallentuna. Född 1900-01-12 Myckling, Själevad fs (Y). Gift med Gustaf Verner Gyllbåge 1957-09-28. Död 1987-03-10 Vallentuna, Vallentuna fs (AB).

1.14.4.1 Karl Gustaf Emil Eriksson. Hemmansägare i Ansmark nr 6 - 43/768 mtl år 1932. Född 1906-11-06 Kallhögen, Vännäs fs. Bosatt från 1915-10-21 Stöcksjö, Umeå lfs. Gift med Signe Albertina Ågren 1930-11-06 Umeå lfs. Död 1967-11-06 Umeå, Umeå sfs. Flyttar år 1915 tillsammans med modern till Stöcksjö nr 2 där han växer upp hos styvfadern Johannes Eriksson. År 1930 gifter han sig med en bondänka på hemmanet Ansmark nr 6. Hemmanet är på 43/768 mtl.

1.14.4.2 Helge Johannes Eriksson. Hemma år 1932 i Stöcksjö. Född 1908-12-19 Kallhögen, Vännäs fs. Bosatt från 1915 Berg, Vännäs fs. Bosatt från 1932-01-25 Stöcksjö, Umeå lfs. Död 1979-02-12 Vännäs fs. Ogift. År 1915 då fadern avlidit flyttar han till hemmanet Berg nr 1. Där blir han fosterson hos f.d. bonden Johannes Eriksson, f. 1837. År 1932 flyttar han därifrån till Umeå där han blir jordbruksarbetare på styvfadern Johannes Erikssons, f. 1876 gård.

1.14.4.3 Tekla Johanna Eriksson. Hemma år 1932 i Stöcksjö. Född 1910-02-19 Kallhögen, Vännäs fs. Bosatt från 1915-10-21 Stöcksjö, Umeå lfs. Gift med Magnus Sund 1943-10-31. Död 1993-01-24 Obbola, Holmsunds fs. Flyttar år 1915 med sin moder till Stöcksjö nr 2 i Umeå lfs.

1.14.5.1 Elsa Anna Maria Sjöholm. Bosatt i Sidsjöbodarna. Född 1907-04-08 Umeå sfs. Bosatt från 1911-01-25 Umeå sfs. Gift med Per Bertil Persson 1936-02-29. Död 1990-07-14 Sidsjöbodarna, Gustav Adolfs fs.

 

Barn med Per Bertil Persson (Född 1911-06-25 Segersta fs (X). Död 1997-09-14 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).):

 

1.14.5.1.1 Bo Bertil Persson. Född 1936-05-11 Sundsvall.

1.14.5.2 Elin Gunborg Emelia Sjöholm. Bosatt i Sundsvall. Född 1909-03-01 Umeå lfs. Bosatt från 1911-01-25 Umeå sfs. Gift med Anders Andersson 1930-06-01. Död 1979-03-19 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

1.15.1.1 Johan Emil Nyberg. Reparatör i Luleå. Född 1899-10-08 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1905 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1924-10-22 Överluleå fs (BD). Gift med Elin Maria Pettersson Savela 1927-04-30 Boden, Överluleå fs (BD). Död 1979-06-19 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD). Extra ordinarie stallkarl på hemgården i Nyby nr 1 före år 1921. Efter år 1922 står han betecknad som verkstadsarbetare. Flyttar 1924-10-22 till Överluleå.  Så småningom blir han bosatt i Luleå, där han kom att arbeta vid Statens Järnvägar som reparatör.

 

Barn med Elin Maria Pettersson Savela (Född 1895-03-31 Kärrbäck, Karl Gustav fs (BD). Död 1979-03-04 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).):

 

1.15.1.1.1 Nils Ragnar Nyberg. Född 1927-08-29 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).

 

1.15.1.1.2 Margit Viola Nyberg. Född 1930-07-30 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).

1.15.1.2 Signe Maria Matilda Nyberg. Född 1901-11-11 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1905 Nyby, Vännäs fs. Död 1921-06-14 Nyby, Vännäs fs. Begravd 1921-06-19 Vännäs fs.Signe. Död i lungsot. Bromsaredotter i Nyby.

1.15.1.3 Oskar Helmer Nyberg. Född 1908-11-08 Nyby, Vännäs fs. Död 1927-02-17 Nyby, Vännäs fs. Begravd 1927-02-22 Vännäs fs.

1.15.2.1 Helga Eugenia Rosendahl. Flyttar 1919-12-31 till Solna. Född 1899-07-27 Luleå Stad (BD). Gift med ? ?. Bosatt från 1900-05-19 till 1902-01-18 Svartåstaden, Nederluleå fs (BD). Bosatt från 1902-01-28 Polcirkeln, Gällivare fs. Bosatt från 1903-04-22 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1906-08-11 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1919-12-31 Solna, Solna fs (AB). Död. Bosatt på Östermalm. Gift, men inga barn.

1.15.6.2 Hillevi Sofia Rosendahl. Flyttar 1931-2-14 till Degerfors. Född 1909-08-19 Vännäs järnvägsstation, Vännäs fs. Bosatt från 1913-09-22 till 1914-03-24 Jörns station, Jörns fs. Bosatt från 1914-03-24 till 1921-09-26 Bastuträsk kbfd. Bosatt från 1921-09-26 Jukkasjärvi fs (BD). Gift med Bror Helmer Pettersson Hasselgard 1930-02-15 Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1931-02-14 Degerfors fs. Död 1997-02-10 Skellefteå, Skellefteå lfs.

 

Barn med Bror Helmer Pettersson Hasselgard (Född 1897-10-16 Gällivare fs (BD). Död 1978-09-17 Skellefteå, S:t Olovs fs.):

 

1.15.6.2.1 Gulli Hasselgard. Född 1930-10-11 Abisko, Jukkasjärvi fs (BD).

1.15.7.1 Vivian Adeline Hanson. Född 1912-07-02 Ferintosh, Alberta (CANADA). Gift med Ernest Sven Einar Dahl 1934 Camrose, Alberta (CANADA). Död 1955-08-14 Vancouver, British Columbia (CANADA).

 

Barn med Ernest Sven Einar Dahl (Född 1905-09-17 Dalarna. Död 1996 Vancouver, British Columbia (CANADA).):

 

1.15.7.1.1 Vern Dahl. Född 1934-06-24 Ferintosh, Alberta (CANADA).

 

1.15.7.1.2 Joyce Dahl. Född 1935-10-18 Ferintosh, Alberta (CANADA).

Generation 5

1.6.2.7.1 Doris E Arnold. Född 1912 Clarno, South Dakota (USA). Gift med Oscar E Turnquist 1933-05-04 McCook, South Dakota (USA).

 

Barn med Oscar E Turnquist (Född Vermillion, South Dakota (USA).):

 

1.6.2.7.1.1 Arlynne Turnquist. Född omkring 1935.


Mitt ättlingnummer: 1.15.1.5.2.1

© Patrik Lundström, 2007-01-01
Är vi släkt eller har du synpunkter? Skicka ett mail.
Tillbaka till hemsidan.
Tillbaka till mina släktutredningar.