Ättlingar till Eric Ersson i Klubbsjö, Bjurholms fs

Eric Ersson. Bonde i Klubbsjö. Född 1787-11-10 Sörholmsjö, Nordmaling fs. Bosatt från 1799 Bjurbäck, Nordmaling fs. Gift med Catharina Johansdotter 1814 Bjurholms fs. Död 1839 Klubbsjö, Bjurholms fs. År 1814 flyttar han till Grannäset nr 2 där han gifter sig med Catharina, en dotter till bonden Johan Olofsson (f. 1756) där. Han står initialt som "måg" på gården.  Efter år 1819 återfinns i Grannäset i Bjurholms socken. Där står Eric nu som ensam bonde på gården. Familjen uppges ha tagit ut attest till Åsele den 21/1 år 1822, men kom åter till församlingen och Grannäset år 1824.  Svärfadern Johan Olofsson återfinns också i Bjurholm, men då som bonde i Söderå. Hemmanet står först skrivet som "Grannäset" i husförhörslängden, men detta är överstruket.  Efter år 1827 uppges Erics hemman i Grannäset ha blivit "flyttat till Klubbsjö". Där finns han sedan framgent som bonde.

 

Barn med Catharina Johansdotter (Född 1790-09-04 Grannäs, Nordmalings fs. Död 1857-07-09 Klubbsjö, Bjurholms fs.):

 

1 Cajsa Lotta Eriksdotter. Född 1814-12-07 Grannäs, Nordmalings fs. Död 1883-10-29 Lemesjö, Trehörningsjö fs (Y).

 

2 Olof Eriksson. Född 1818-10-15 Grannäs, Bjurholms fs. Död 1912-05-23 Nordansjö, Bjurholms fs.

 

3 Maja Lena Olofsdotter. Född 1820-01-23 Grannäs, Bjurholms fs. Död 1897-01-21 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y).

 

4 Nils Johan Eriksson. Född 1821-10-26 Grannäs, Bjurholms fs. Död 1895-05-13 Långvik, Bjurholms fs.

 

5 Eric Eriksson. Född 1823-07-06 Grannäs, Bjurholms fs. Död 1823 Åsele fs.

 

6 Brita Stina Eriksdotter. Född 1827-10-01 Grannäs, Bjurholms fs. Död 1898-11-02 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).

Generation 1

1 Cajsa Lotta Eriksdotter. Torparhustru i Lemesjö. Född 1814-12-07 Grannäs, Nordmalings fs. Döpt 1815-01-06 Bjurholms fs. Gift med Hans Nilsson 1843-08-13 Bjurholms fs. Gift med Eric Svensson 1848 Nordmalings fs. Bosatt från 1850-09-12 Brattsbacka, Nordmaling fs. Bosatt från 1873-09-04 Lemesjö, Trehörningsjö fs (Y). Död 1883-10-29 Lemesjö, Trehörningsjö fs (Y). Begravd 1883-11-11 Trehörningsjö fs (Y). Hon föddes som Catarina Charlotta i Grannäs år 1814. Var bl.a. piga i Bjurholms-Vännäs (från 1840) hos Abraham Abrahamsson, f. 1810, från 1841 till 1842 i Bjurholm, och från 1843 i Klubbsjö där hon senare samma år gifte sig och blev torparhustru. Efter förste makens död gifter hon om sig, och flyttar 1850 till Brattsbacka i Nordmaling, där hennes båda döttrar växer upp på hemmanet nr 3. Maken står först som torpare där, men från 1859 som bonde på nr 3. När barnen är stora flyttar hon iväg till Lemesjö i Trehörningsjö fs (Y) år 1873 där hon står betecknad först som torparhustru och därefter som förmånstagare. Hon uppges ha haft försvarliga läs- och kristendomskunskaper, och avlider år 1883, 68 år gammal.  Torpet i Lemesjö ligger under hemmanen 1 och 2 i samma by.

 

Barn med Hans Nilsson (Född 1813-01-28 Brännland, Bjurholms fs. Död 1847-10-22 Klubbsjö, Bjurholms fs.):

 

1.1 Maria Karolina Hansdotter. Född 1845-08-17 Klubbsjö, Bjurholms fs. Död 1932-01-08 Trinnliden, Vännäs fs.

 

1.2 Johanna Hansdotter. Född 1848-06-10 Klubbsjö, Bjurholms fs. Död 1928 Brattsbacka, Nordmaling fs.

 

Barn med Eric Svensson (Född 1824-05-03 Nordmalings fs. Död 1888-02-05 Lemesjö, Trehörningsjö fs (Y).):

 

1.3 Anna Erica Eriksdotter. Född 1851-06-15 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1857-02 Brattsbacka, Nordmaling fs.

 

1.4 Clara Eriksdotter. Född 1856-05-17 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1857-04 Brattsbacka, Nordmaling fs.

2 Olof Eriksson. Inhyses i Nordansjö. Född 1818-10-15 Grannäs, Bjurholms fs. Bosatt från 1851 Nordansjö, Bjurholms fs. Gift med Greta Sofia Olsdotter 1854 Bjurholms fs. Gift med Gustava Elisabet Löja 1855 Bjurholms fs. Död 1912-05-23 Nordansjö, Bjurholms fs.Tog ut en flyttattest 1830-12-19. Strax därefter åter i Klubbsjö. Från 1851 dräng i Nordansjö. På samma ställe gifte han sig 1854 och därefter står han som inhyses. Sista åren står han som inhyseshjon.

 

Barn med Greta Sofia Olsdotter (Född 1814 Nordmalings fs. Död 1855-05-30 Nordansjö, Bjurholms fs.):

 

2.1 Erik Olof Olofsson. Född 1855-05-30 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1855-10-20 Nordansjö, Bjurholms fs.

 

Barn med Gustava Elisabet Löja (Född 1830-10-29 Nordmalings fs. Död 1888-01-09 Nordansjö, Bjurholms fs.):

 

2.2 Eva Cajsa Olofsdotter. Född 1857-03-21 Nordansjö, Bjurholms fs. Död efter 1927.

 

2.3 Johanna Olofsdotter. Född 1860-06-30 Nordansjö, Bjurholms fs.

 

2.4 Johan Olofsson. Född 1864-06-06 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1874-08-19 Nordansjö, Bjurholms fs.

 

2.5 Jakob Olofsson Skarin. Född 1867-03-24 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1941-10-19.

 

2.6 Anna Carolina Olofsdotter. Född 1869-08-29 Nordansjö, Bjurholms fs.

 

2.7 Klara Mathilda Olofsdotter. Född 1872-03-23 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1891-08-04 Nordansjö, Bjurholms fs.

3 Maja Lena Olofsdotter.Torparhustru i Djuptjärn. Född 1820-01-23 Grannäs, Bjurholms fs. Döpt 1820-02-06 Bjurholms fs. Lysning Olof Mattsson 1842-04-10 Bjurholms fs. Gift med Olof Mattsson 1842-05-01 Bjurholms fs. Bosatt från 1843 Bjurbäck, Bjurholms fs. Bosatt från 1845 Mjösjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1872-10-13 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Död 1897-01-21 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Maria Helena. Tog ut en flyttattest 1833-4-30. Så småningom torparhustru i Klubbsjö. Från 1843 inhyses hon i Bjurbäck, och från 1845 finns familjen i Mjösjö. Orten Mjösjö kallas i senare husförhörslängder för Mjösjö-Grannäs och från omkring 1875 endast för Grannäs. Från år 1855 står familjen som torpare i byn, och år 1872 flyttar de till Trehörningsjö fs där de blir torpare i Djuptjärn. Sista åren är hon bosatt på hemgården som då tagit över av sonen Johan Ölund.

 

Barn med Olof Mattsson (Född 1816 Bjurholms fs. Död 1883-10-10 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y).):

 

3.1 Eric Olof Stål. Född 1842-06-19 Klubbsjö, Bjurholms fs. Död 1919-03-28 Mjösjö, Nordmalings fs.

 

3.2 Maria Katarina Olsdotter. Född 1845-01-15 Bjurbäck, Bjurholms fs. Död 1910-06-08 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).

 

3.3 Johan Ölund. Född 1849-05-03 Mjösjö, Bjurholms fs.

 

3.4 Carl Gustaf Olofsson. Född 1852-04-26 Mjösjö, Bjurholms fs. Död 1857-02-27 Mjösjö, Bjurholms fs.

 

3.5 Israel Strandberg. Född 1856-08-11 Mjösjö, Bjurholms fs.

 

3.6 Jonas August Olsson. Född 1862-03-26 Mjösjö, Bjurholms fs. Död 1902-11-06 Hattsjö, Gideå fs (Y).

4 Nils Johan Eriksson.Bonde i Långvik nr 1. Född 1821-10-26 Grannäs, Bjurholms fs. Gift med Gustafva Johanna Flodin Bjurholms fs. Bosatt från 1876-11-11 Långvik, Bjurholms fs. Död 1895-05-13 Långvik, Bjurholms fs. Torpare i Klubbsjö. Från 1855 bonde och från 1865 återigen torpare. Från 1876-11-11 bonde i Långvik. Hemmanet var på 1/12 mtl.

 

Barn med Gustafva Johanna Flodin (Född 1829-05-10 Nordmalings fs. Död 1900-04-24 Långvik, Bjurholms fs.):

 

4.1 Helena Nilsdotter. Född 1852-07-17 Klubbsjö, Bjurholms fs.

 

4.2 Nils Gustaf Lindahl. Född 1854-01-09 Klubbsjö, Bjurholms fs. Död 1912-12-19 Långvik, Bjurholms fs.

 

4.3 Johanna Nilsdotter. Född 1855-04-15 Klubbsjö, Bjurholms fs.

 

4.4 Johan Erik Wikström. Född 1858-05-06 Klubbsjö, Bjurholms fs. Död 1931-06-27 Långvik, Bjurholms fs.

5 Eric Eriksson. Född 1823-07-06 Grannäs, Bjurholms fs. Död 1823 Åsele fs.

6 Brita Stina Eriksdotter. Bondhustru i Kantsjö nr 2. Född 1827-10-01 Grannäs, Bjurholms fs. Bosatt från 1851-10-26 Nordmalings fs. Bosatt till 1875 Bjurholms fs. Bosatt från 1875 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y). Gift med Anders Eriksson 1875-10-10 Trehörningsjö fs (Y). Död 1898-11-02 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y). Flyttar 1844 till Nordmaling. Måste ha återvänt till Klubbsjö strax därefter. År 1850 är hon piga i Häggnäs, bara för att år 1851 återingen flytta till Nordmaling.  År 1875 flyttar hon till Trehörningsjö där hon blir bondhustru på hemmanet nr 2.  Efter år 1895 står hon och maken som förmånstagare på kyrkovärden Anders Anderssons (f. 1854-2-3) arrendatorshemman.

Generation 2

1.1 Maria Karolina Hansdotter. Bondhustru på Trinnliden. Född 1845-08-17 Klubbsjö, Bjurholms fs. Döpt 1845-08-19 Bjurholms fs. Bosatt från 1850-09-12 Brattsbacka, Nordmaling fs. Gift med Lars Olof Larsson 1865-07-17 Nordmalings fs. Bosatt från 1869-11-06 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1887-06-18 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1912 till 1914 Tobacka, Vännäs fs. Bosatt från 1914 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1932-01-08 Trinnliden, Vännäs fs. Född i Klubbsjö i Bjurholms socken. Hon blir faderslös som tvååring, och följer sedan tillsammans med sin yngre syster Johanna år 1850 modern till Brattsbacka där denna gifter om sig med torparen Erik Svensson.  År 1865 gifter hon sig på gården med en man från Sunnansjö, och paret flyttar tre år senare till Näsmark inom Bjurholms socken. Maken står där benämnd som torpare.  Från år 1887 bosatt i Trinnliden, Vännäs där maken blir bonde. Hemmanet är på 1/16 mtl.

 

Barn med Lars Olof Larsson (Född 1837-01-14 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1924-08-28 Trinnliden, Vännäs fs.):

 

1.1.1 Erik Gustaf Larsson. Född 1866-02-09 Nyåker, Nordmalings fs. Död 1944-05-14 Trinnliden, Vännäs fs.

 

1.1.2 Olof Adolf Larsson. Född 1868-01-16 Nyåker, Nordmalings fs. Död 1904-03-01 Trinnliden, Vännäs fs.

 

1.1.3 Hulda Karolina Larsdotter. Född 1870-09-17 Näsmark, Bjurholms fs. Död 1942-04-16 Brattby, Umeå lfs.

 

1.1.4 Matilda Johanna Larsson. Född 1875-01-24 Näsmark, Bjurholms fs. Död 1953-04-13 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.5 Johan August Larsson. Född 1877-09-18 Näsmark, Bjurholms fs. Död 1959-04-27 Nyby, Vännäs fs.

1.2 Johanna Hansdotter.Torparhustru i Brattsbacka nr 3. Född 1848-06-10 Klubbsjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1850-09-12 Brattsbacka, Nordmaling fs. Gift med Johan Ersson Lindberg 1872-09 Nordmalings fs. Död 1928 Brattsbacka, Nordmaling fs. Har en fosterdotter på gården från 1924 - Elma Johanna Nyberg. Hon är barnbarn till systern Maria Karolina. Elma brukade kalla Johanna för "moster Johanna".  Ett annat barnbarn till systern som uppehållit sig på gården är Hulda Eugenia Karlsson.

 

Barn med Johan Ersson Lindberg (Född 1842-06-30 Nordmalings fs. Död 1924-05-02 Brattsbacka, Nordmaling fs.):

 

1.2.1 Clara Johanna Lindberg. Född 1873-11-06 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1881-04-24 Brattsbacka, Nordmaling fs.

 

1.2.2 Maria Gustava Lindberg. Född 1879-06-10 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död före 1880 Brattsbacka, Nordmaling fs.

 

1.2.3 Clara Johanna Lindberg. Född 1883-08-14 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1902-08-23 Brattsbacka, Nordmaling fs.

1.3 Anna Erica Eriksdotter. Född 1851-06-15 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1857-02 Brattsbacka, Nordmaling fs.

1.4 Clara Eriksdotter.Född 1856-05-17 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1857-04 Brattsbacka, Nordmaling fs.

2.1 Erik Olof Olofsson.Född 1855-05-30 Nordansjö, Bjurholms fs. Döpt 1855-06-03 Bjurholms fs. Död 1855-10-20 Nordansjö, Bjurholms fs. Begravd 1855-10-28 Bjurholms fs.

2.2 Eva Cajsa Olofsdotter. Arbetarhustru i Nordanbäck år 1927. Född 1857-03-21 Nordansjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1876-11-13 Brattsbacka, Nordmaling fs. Bosatt från 1886 Nordanbäck, Nordmalings fs. Gift med Per Efraim Ersson Norberg 1886-06-27 Nordmalings fs. Död efter 1927. Piga i Brattsbacka nr 3 hos Jacob Lundgren, f. 1828 från 1876 torparhustru i Nordanbäck. Maken blir dock strax efter giftermålet inhyses istället, och står i senare längder som arbetare.

 

Barn med Per Efraim Ersson Norberg (Född 1841-05-21 Nordmalings fs. Död 1919-09-07 Nordanbäck, Nordmalings fs.):

 

2.2.1 Konrad Norberg. Född 1887-04-13 Nordanbäck, Nordmalings fs. Död Nordamerika.

 

2.2.2 Hilma Norberg. Född 1890-03-01 Nordanbäck, Nordmalings fs. Död 1907-02-06 Nordanbäck, Nordmalings fs.

 

2.2.3 Alma Norberg. Född 1892-07-31 Nordanbäck, Nordmalings fs. Död 1972-01-29 Gamla Brattsbacka, Nordmalings fs.

 

2.2.4 Elin Norberg. Född 1895-02-28 Nordanbäck, Nordmalings fs. Död 1965-06-28 Umeå, Umeå sfs.

2.3 Johanna Olofsdotter.Kronotorparhustru i Nordansjö år 1923. Född 1860-06-30 Nordansjö, Bjurholms fs. Gift med Per Olof Johansson 1893-07-15 Bjurholms fs. Död. Arbetare på hemgården i Nordansjö från 1882. Från 1893 arbetarhustru på samma plats. Från 1897 kronotorpare.

 

Barn med Per Olof Johansson (Född 1858-06-05 Fredrika fs.):

 

2.3.1 Johan Valfrid Johansson. Född 1894-11-13 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1909-07-06 Nordansjö, Bjurholms fs.

 

2.3.2 Olof August Johansson. Född 1896-06-28 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1906-04-16 Nordansjö, Bjurholms fs.

 

2.3.3 Sanny Emilia Johansson. Född 1899-02-01 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1911-10-29 Nordansjö, Bjurholms fs.

 

2.3.4 Oskar Vallentin Johansson. Född 1901-03-27 Nordansjö, Bjurholms fs.

 

2.3.5 Anna Celina Johansson. Född 1903-11-27 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1906-05-30 Nordansjö, Bjurholms fs.

2.4 Johan Olofsson.Född 1864-06-06 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1874-08-19 Nordansjö, Bjurholms fs.

2.5 Jakob Olofsson Skarin. Flyttar 1913-04-30 till Hörnefors. Född 1867-03-24 Nordansjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1910-04-23 Sörbyn, Nordmalings fs. Gift med Amanda Katarina Söderlind 1910-05-15 Nordmalings fs. Bosatt från 1911 Norrbyn, Nordmalings fs. Bosatt från 1913-04-30 Hörnefors fs. Död 1941-10-19. Arbetare i Nordansjö. Skriven på hemgården. Namnet Skarin tycks Jakob ta i samband med militärtjänstgöringen 1888. Åren 1906 till 1910 är han obefintlig i husförhörslängden. Från 1910-4-23 utflyttad till Nordmaling och Sörbyn där han blir arbetare.  Han gifter sig där samma år, och flyttar året därpå till Norrbyn där han är arbetare. Från 1913 i Hörnefors.

 

Barn med Amanda Katarina Söderlind (Född 1886-03-23 Norrbyn, Nordmalings fs. Död 1957-08-19 Viska, Fredrika fs.):

 

2.5.1 Hilma Olivia Katarina Skarin. Född 1912-07-29 Norrbyn, Nordmalings fs. Död 1994-06-12 Bjurholm, Bjurholms fs.

2.6 Anna Carolina Olofsdotter. Flyttar 1904-7-23 till Nordmaling. Född 1869-08-29 Nordansjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1902-05-23 Krokvattnet, Björna fs (Y). Gift med Per Oskar Olsson 1902-06-23 Björna fs (Y). Bosatt från 1904-07-23 Nordmalings fs. Död.Hon lämnar år 1902 hemgården i Nordansjö och flyttar till Björna församling i Västernorrland. Där blir han nu gift i byn Krokvattnet med en arbetare. Paret flyttar år 1904 till Nordmaling.

 

Barn med Per Oskar Olsson (Född 1878-08-04 Gideå fs (Y). Död 1944-09-25 Brattsbacka, Nordmaling fs.):

 

2.6.1 Olof Albin Olsson. Född 1904-05-02 Krokvattnet, Björna fs (Y).

2.7 Klara Mathilda Olofsdotter. Född 1872-03-23 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1891-08-04 Nordansjö, Bjurholms fs.

3.1 Eric Olof Stål.Torpare i Mjösjö. Född 1842-06-19 Klubbsjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1843 Bjurbäck, Bjurholms fs. Bosatt från 1845 Mjösjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1860 Fredrika fs. Bosatt från 1863-02-25 Mjösjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1874-11-11 Mjösjö, Nordmalings fs. Gift med Anna Kristina Andersdotter 1877-04-15 Nordmalings fs. Död 1919-03-28 Mjösjö, Nordmalings fs. Byter efternamn till Stål omkring år 1866. Arbetare i Mjösjö-Grannäs. Flyttar 1875 till Mjösjö i Nordmalings socken. Arbetare och från omkring 1880 torpare där. Har en fosterson från 1916: August Evert Alvar Andersson, f. 1904-2-19 i Trehörningsjö d. 1921-4-16 i Mjösjö.

 

Barn med Anna Kristina Andersdotter (Född 1854-07-27 Bjurholms fs. Död 1923-12-31 Mjösjö, Nordmalings fs.):

 

3.1.1 Ida Maria Stål. Född 1878-03-09 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1947-04-16 Västansjö, Norrfors kbfd.

 

3.1.2 Erika Kristina Stål. Född 1880-03-23 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1952-03-28 Degerfors fs.

 

3.1.3 Anna Olivia Stål. Född 1882-11-15 Mjösjö, Nordmalings fs.

 

3.1.4 Johanna Stål. Född 1885-11-25 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1907-08-10 Mjösjö, Nordmalings fs.

 

3.1.5 Erik August Ståhl. Född 1888-06-12 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1963-12-03 Mjösjö, Nordmalings fs.

 

3.1.6 Selma Eugenia Stål. Född 1891-06-19 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1991-12-10 Mjösjö, Nordmalings fs.

 

3.1.7 Henny Augusta Stål. Född 1895-09-06 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1901-04-30 Mjösjö, Nordmalings fs.

3.2 Maria Katarina Olsdotter. Torparhustru i Kantsjö. Född 1845-01-15 Bjurbäck, Bjurholms fs. Bosatt från 1845 Mjösjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1867 Karlsbäck, Bjurholms fs. Bosatt från 1868-10-21 Mjösjö-Grannäs, Bjurholms fs. Bosatt från 1876-11-05 Grannäs, Bjurholms fs. Gift med Erik Olof Jakobsson 1877 Trehörningsjö fs (Y). Gift med Jakob Sjölund 1886-03-25 Trehörningsjö fs (Y). Död 1910-06-08 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y). Piga i Karlsbäck från 1867 hos Olof Johansson, f. 1835, från 1868 hos Pehr Olofsson, f. 1810. Från 1868-10-21 i Mjösjö-Grannäs hos Jonas Blomström, f. 1834-9-27. Därefter från 1876-11-5 piga i Grannäs hos Jonas Eriksson-Brännström, f. 1850. Efter 1877 försvunnen ur hfl!  Därefter troligtvis gift i Trehörningsjö samma år. Där blir hon och maken torpare på hemmanet nr 1 i byn Kantsjö. Hemmanet som de brukar är på 1 1/2 seland.

 

Barn med Erik Olof Jakobsson (Född 1854-10-21 Nordmalings fs. Död 1884-04-28 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).):

 

3.2.1 Per August Eriksson. Född 1878-07-12 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).

 

3.2.2 Jenny Katrina Ersdotter. Född 1882-03-17 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y). Död 1889-02-27 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).

 

Barn med Jakob Sjölund (Född 1859-08-27 Björna fs (Y). Död 1910-07-27 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).):

 

3.2.3 Johan Helmer Sjölund. Född 1886-08-12 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y). Död 1916-08-12 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).

3.3 Johan Ölund.Torpare i Djuptjärn år 1921. Född 1849-05-03 Mjösjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1869-10-16 Björna fs (Y). Bosatt från 1876-11-20 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Gift med Anna Carolina Johansdotter 1880-03-02 Trehörningsjö fs (Y). Gift med Margreta Jakobsdotter 1910-07-17 Trehörningsjö fs (Y). Torpare i Djuptjärn efter giftermålet. Efter år 1895 står han som både torpare och ägare av gården i Djuptjärn. Efter den första makans död år 1906 gifter han år 1910 om sig. Den andra hustrun har sonen Olof Hilmar Jakobsson, f. 1898-01-06 före äktenskapet.

 

Barn med Anna Carolina Johansdotter (Född 1856-10-30 Björna fs (Y). Död 1906-05-04 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y).):

 

3.3.1 Olof Albert Ölund. Född 1880-10-01 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y).

 

3.3.2 Emma Christina Ölund. Född 1883-03-27 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Död 1883-04-08 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y).

 

3.3.3 Augusta Maria Ölund. Född 1884-12-17 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y).

 

3.3.4 Anders Johan Ölund. Född 1886-11-06 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Död 1940-06-26 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).

 

3.3.5 Alma Kristina Ölund. Född 1890-09-15 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Död 1964-11-22 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).

3.4 Carl Gustaf Olofsson.Född 1852-04-26 Mjösjö, Bjurholms fs. Död 1857-02-27 Mjösjö, Bjurholms fs.

3.5 Israel Strandberg.Torpare i Flärke år 1915. Född 1856-08-11 Mjösjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1872-10-13 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Gift med Margareta Kristina Nyström 1889 Nordmalings fs. Bosatt från 1894-12-03 Hattsjö, Gideå fs (Y). Bosatt från 1899 Flärke, Gideå fs (Y). Från 1877 till 1878 dräng i Djuptjärn nr 1. Utlfyttad okänt datum till Nordmaling, där han gifter sig med en tös från socknen. Paret kommer från giftermålet 1889 att vara bosatta i Djuptjärn där Israel är arbetare.  Familjen flyttar år 1894 till Gideå socken där de blir inhysta på ett torp i Hattsjö som ägs av E.O Winge i Flärke. År 1899 flyttar de till just Flärke och Israel står nu som torpare. Kvar där år 1915.

 

Barn med Margareta Kristina Nyström (Född 1865-05-05 Nordmalings fs.):

 

3.5.1 Selma Kristina Strandberg. Född 1890-12-15 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y).

 

3.5.2 Per Robert Strandberg. Född 1892-01-06 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Död 1954-03-01 Godmersta, Grundsunda fs (Y).

 

3.5.3 Johan Fingal Strandberg. Född 1894-08-21 Hattsjö, Gideå fs (Y). Död 1982-07-11 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

 

3.5.4 Isak Albin Strandberg. Född 1897-03-05 Hattsjö, Gideå fs (Y). Död 1965-11-12 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

 

3.5.5 Signe Maria Strandberg. Född 1900-01-29 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1977-04-27 Gideå, Gideå fs (Y).

 

3.5.6 Karl Emil Strandberg. Född 1902-12-06 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1986-05-24 Prästmon, Torsåker fs (Y).

 

3.5.7 Mary Laura Strandberg. Född 1906-02-04 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1976-09-30 Hattsjö, Gideå fs (Y).

 

3.5.8 Göta Linnea Strandberg. Född 1910-07-18 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1994-09-10 Flärke, Gideå fs (Y).

3.6 Jonas August Olsson.Flyttar 1899-12-03 till Gideå. Född 1862-03-26 Mjösjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1872-10-13 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Gift med Anna Kristina Johansdotter 1899. Bosatt från 1899-12-03 Gideå fs (Y). Död 1902-11-06 Hattsjö, Gideå fs (Y). Omkring 1884 dräng i Önskanäs. Därefter står han som inhyses i Djuptjärn tillsammans med sin mor. Han bor på torpet som brukas av brodern Johan. År 1899 flyttar han till Gideå där han blir gift.  "I Djuptjärn träffar han Anna Kristna Lundin, född Johansdotter, från Karlsklubben. Hustrun får överta fastigheten Hattsjö 1:46, (Brånan) efter sin mor Katarina Cristina Persson, född Olofsson. Jonas August avlider där år 1902."  Källa: Rolf Lundin - via epost 2006-05-25

4.1 Helena Nilsdotter.Flyttar 1875-11(?)-6  till Gideå. Född 1852-07-17 Klubbsjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1872-10-06 Brattsbacka, Nordmaling fs. Bosatt från 1873 Lemesjö, Trehörningsjö fs (Y). Från 1870-71 piga i Grönnäs, från 1872 piga i Brattsbacka nr 3 hos Jacob Lundgren, f. 1828. Från 1873 i Trehörningsjö där hon arbetar som piga hos sin faster Catarina Charlotta Ersdotter i Lemesjö. År 1875 flyttar hon till Gideå.

4.2 Nils Gustaf Lindahl.Skollärare i Långvik. Född 1854-01-09 Klubbsjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1876-11-11 Långvik, Bjurholms fs. Död 1912-12-19 Långvik, Bjurholms fs. Begravd 1913-01-05 Bjurholms fs. Skollärare i Långvik. Han är inhyst tillsammans med sin mor i Långvik. Tar namnet Lindahl efter år 1876.

4.3 Johanna Nilsdotter.Arbetarhustru i Bjerten nr 1 år 1927. Född 1855-04-15 Klubbsjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1876-11-11 Långvik, Bjurholms fs. Bosatt från 1887 Söråker, Bjurholms fs. Gift med Olof Peter Abrahamsson 1887-07-24 Bjurholms fs. Bosatt från 1900-10-23 Bjerten, Nordmalings fs. Död. År 1887 lämnar hon hemgården i Långvik, då hon istället gifter sig i byn Söråker. Maken är torpare där.  År 1900 flyttar familjen till Nordmaling där maken står benämnd som arbetare i Bjerten. Där avlider han också år 1905. Familjen är då förtecknad under torparen Erik Olof Boman (f. 1838) i församlingsboken. Torpet ligger förmodligen på bonden Jonas Bergvalls (f. 1853) hemman i Bjärten nr 1.

 

Barn med Olof Peter Abrahamsson (Född 1863-03-23 Bjurholms fs. Död 1905-09-11 Bjerten, Nordmalings fs.):

 

4.3.1 Maria Johanna Olofsdotter. Född 1888-04-07 Söråker, Bjurholms fs. Död 1888-04-07 Söråker, Bjurholms fs.

 

4.3.2 Emma Kristina Olofsdotter. Född 1888-04-08 Söråker, Bjurholms fs. Död 1888-04-25 Söråker, Bjurholms fs.

 

4.3.3 Olof Rickard Olofsson. Född 1889-04-05 Söråker, Bjurholms fs. Död 1905-08-07 Bjerten, Nordmalings fs.

 

4.3.4 Johan Ferdinand Olofsson. Född 1893-06-04 Söråker, Bjurholms fs. Död 1960-05-27 Lomviken, Trehörningsjö fs (Y).

 

4.3.5 Lydia Naima Olovsson. Född 1895-07-03 Söråker, Bjurholms fs. Död 1976-10-05 Brattsbacka, Nordmaling fs.

4.4 Johan Erik Wikström.Bonde i Långvik nr 1 - 1/12 mtl år 1924. Född 1858-05-06 Klubbsjö, Bjurholms fs. Bosatt från 1876-11-11 Långvik, Bjurholms fs. Gift med Selma Kristina Nordberg 1893-03-26 Bjurholms fs. Död 1931-06-27 Långvik, Bjurholms fs. Tar namnet Wikström efter flytten till Långvik år 1876. I samband med giftermålet år 1893 övertar han faderns hemman där. Mantalet är på 1/12.

 

Barn med Selma Kristina Nordberg (Född 1875-01-21 Bjurholms fs. Död 1953-02-28 Långvik, Bjurholms fs.):

 

4.4.1 Jenny Kristina Wikström. Född 1894-01-22 Långvik, Bjurholms fs. Död 1894-02-16 Långvik, Bjurholms fs.

 

4.4.2 Johan Fabian Wikström. Född 1895-01-03 Långvik, Bjurholms fs. Död 1977-01-02 Långvik, Bjurholms fs.

 

4.4.3 Signe Eugenia Alfrida Wikström. Född 1897-12-08 Långvik, Bjurholms fs. Död 1979-01-23 Högås, Bjurholm fs.

 

4.4.4 Nanny Kristina Wikström. Född 1901-12-29 Långvik, Bjurholms fs. Död 1965-06-29 Långvik, Bjurholms fs.

 

4.4.5 Jonas Valfrid Wikström. Född 1913-12-22 Långvik, Bjurholms fs. Död 2003-04-16 Bjurholm, Bjurholms fs.

Generation 3

1.1.1 Erik Gustaf Larsson.Bonde i Trinnliden nr 1 - 1/16 mtl. Född 1866-02-09 Nyåker, Nordmalings fs. Bosatt från 1869-11-06 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1887-06-18 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Karolina Vilhelmina Salomonsdotter 1892-12-16 Vännäs fs. Död 1944-05-14 Trinnliden, Vännäs fs. Född i Nyåker i Bjurholms socken. Därefter bosatt i Näsmark i 18 år innan han tillsammans med sina föräldrar och syskon flyttar till hemmanet Trinnliden nr 1 i Vännäs socken.   Där gifter han sig år 1892 med en kvinna från Åsele, och övertar i samband med giftermålet brukandet av hela faderns hemman om 1/16 mtl. Föräldrarna har han som inhysta på gården.  Sonen Gustaf övertar i samband med sitt giftermål år 1933 en del (1/32 mtl) av hemmanet, medan Erik själv kvarstår som brukare av resten.

 

Barn med Karolina Vilhelmina Salomonsdotter (Född 1869-07-19 Lillögda, Åsele fs. Död 1914-12-30 Trinnliden, Vännäs fs.):

 

1.1.1.1 Bror Valentin Larsson. Född 1893-11-23 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1963-12-24 Vännäsby, Vännäs fs.

 

1.1.1.2 Erik Helmer Eriksson. Född 1896-01-28 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1930-07-12 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.1.3 Johan Gustaf Eriksson. Född 1897-12-02 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1974-01-13 Trinnliden, Vännäs fs.

 

1.1.1.4 Beda Amanda Vilhelmina Eriksson. Född 1899-10-10 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1981-02-08 Skavdal, Vännäs fs.

 

1.1.1.5 Karl Rikard Eriksson. Född 1901-07-29 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1977-05-30 Trinnliden, Vännäs fs.

 

1.1.1.6 Axel Herman Eriksson. Född 1904-04-20 Trinnliden, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

1.1.1.7 Arvid Eriksson. Född 1905-06-22 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1977-04-14 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.1.8 Manfred Eriksson. Född 1906-11-07 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1972-11-16 Ekträsk, Vindelns fs.

 

1.1.1.9 Valdemar Oderljung. Född 1908-03-12 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1983-07-28 Långbäcken, Fredrika fs.

 

1.1.1.10 Hilma Eugenia Eriksson. Född 1909-11-11 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1914-10-09 Trinnliden, Vännäs fs.

 

1.1.1.11 Gunhild Elisabet Eriksson. Född 1911-09-29 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1913-02-09 Trinnliden, Vännäs fs.

1.1.2 Olof Adolf Larsson.Arbetare i Trinnliden nr 1. Född 1868-01-16 Nyåker, Nordmalings fs. Bosatt från 1869-11-06 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1887-06-18 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1904-03-01 Trinnliden, Vännäs fs. Arbetare på hemgården i Trinnliden nr 1 från år 1900. Död vid en olycka uppe i Vindeln där de skulle gräva för en brunn och jordmassorna rasade ner över honom.   Genom sin hastiga och tragiska död blev han också den förste som är begravd på Vännäs nya begravningsplats vid Maria kapellet. Denna grav finns kvar än idag och är utmärkt med ett grönt träkors nära infarten. I samma grav ligger även ogifta syskonbarnet Karl Rikard Eriksson.

1.1.3 Hulda Karolina Larsdotter.Bondhustru i Brattby nr 2 - 7/128 mtl. Född 1870-09-17 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1887-06-18 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Karl Olofsson 1891-02-23 Umeå lfs. Bosatt från 1891-04-18 Brattby, Umeå lfs. Död 1942-04-16 Brattby, Umeå lfs. Lämnade år 1891 hemmet i Trinnliden och flyttade till Umeå lfs. Där blir hon gift på Brattby nr 2 med en änkeman. Maken har 4 söner från ett första äktenskap med Maria Johanna Nilsdotter, f. 1857-10-27 i Vännäs g. 1877-4-27 d. 1890-01-14.  Hemmanet i Brattby nr 2 skattar för 7/128 mtl.

 

Barn med Karl Olofsson (Född 1853-02-25 Brattby, Umeå lfs. Död 1931-02-23 Brattby, Umeå lfs.):

 

1.1.3.1 Ida Karolina Karlsson. Född 1891-03-22 Brattby, Umeå lfs. Död 1893-01-03 Brattby, Umeå lfs.

 

1.1.3.2 Erik Fabian Olsson. Född 1892-06-20 Brattby, Umeå lfs. Död 1955-11-28 Fällbäcken, Skellefteå lfs.

 

1.1.3.3 Ida Karolina Olsson. Född 1894-03-12 Brattby, Umeå lfs. Död 1961-05-06 Umeå lfs.

 

1.1.3.4 Hulda Eugenia Karlsson. Född 1895-07-26 Brattby, Umeå lfs. Död 1956-09-22 Nordmalings fs.

 

1.1.3.5 Ernst Arvid Karlsson. Född 1898-03-02 Brattby, Umeå lfs. Död 1898-05-04 Brattby, Umeå lfs.

 

1.1.3.6 Ernst Arvid Olsson. Född 1899-05-28 Brattby, Umeå lfs. Död 1958-07-23 Brattby, Umeå lfs.

 

1.1.3.7 Hjalmar Olsson. Född 1900-08-31 Brattby, Umeå lfs. Död 1979-03-21 Brattby, Umeå lfs.

 

1.1.3.8 Gottfrid Karlsson. Född 1902-05-19 Brattby, Umeå lfs. Död 1903-02-08 Brattby, Umeå lfs.

 

1.1.3.9 Frida Emilia Olofsson. Född 1905-03-10 Brattby, Umeå lfs. Död 1987-11-26 Bergliden, Vännäs fs.

 

1.1.3.10 Hilma Sofia Karlsson. Född 1907-05-15 Brattby, Umeå lfs. Död 1907-05-15 Brattby, Umeå lfs.

 

1.1.3.11 Gottfrid Olsson. Född 1910-08-02 Brattby, Umeå lfs. Död 1995-11-24 Umeå, Umeå lfs.

1.1.4 Matilda Johanna Larsson.Gårdsägare i Nyby nr 1. Född 1875-01-24 Näsmark, Bjurholms fs. Döpt 1875-01-25 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1887-06-18 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Oskar Nyberg 1898-11-13 Vännäs fs. Bosatt från 1905 Nyby, Vännäs fs. Död 1953-04-13 Vännäs, Vännäs fs. Född och Näsmark i Bjurholms socken. Blir efter makens död 1917, gårdsägare i Nyby nr 1 - "Simonstorp".

 

Barn med Oskar Nyberg (Född 1868-12-31 Nyby, Vännäs fs. Död 1917-09-06 Nyby, Vännäs fs.):

 

1.1.4.1 Johan Emil Nyberg. Född 1899-10-08 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1979-06-19 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).

 

1.1.4.2 Signe Maria Matilda Nyberg. Född 1901-11-11 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1921-06-14 Nyby, Vännäs fs.

 

1.1.4.3 Oskar Helmer Nyberg. Född 1908-11-08 Nyby, Vännäs fs. Död 1927-02-17 Nyby, Vännäs fs.

 

1.1.4.4 Elma Johanna Nyberg. Född 1911-12-21 Nyby, Vännäs fs. Död 1987-07-10 Angered, Angereds fs (O).

 

1.1.4.5 Karl Holger Nyberg. Född 1911-12-21 Nyby, Vännäs fs. Död 1984-02-10 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.4.6 Helga Linnea Nyberg. Född 1913-10-30 Nyby, Vännäs fs. Död 1998-11-17 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.4.7 Olof Ivar Nyberg. Född 1916-02-17 Nyby, Vännäs fs. Död 1987-05-22 Vännäs, Vännäs fs.

1.1.5 Johan August Larsson.Gårdsägare i Nyby nr 4. Född 1877-09-18 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1887-06-18 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Maria Evelina Johansdotter 1899-04-15 Vännäs fs. Bosatt från 1907 Nyby, Vännäs fs. Död 1959-04-27 Nyby, Vännäs fs. Gift på hemgården i Trinnliden nr 1 år 1899. Han står därefter benämnd som arbetare där. Familken flyttar år 1906 in till Nyby nr 4 där han äger en "tomt med gård samt en jordbrukslägenhet afskilt från äldre Erik Nyströms hemman Nyby nr 3". Han står fortfarande betecknad som arbetare där.  I senare församlingsböcker står det att han äger två jordbrukslägenheter på Erik Nyströms gamla hemman Nyby nr 3. Dessa har beteckningarna: 3:49 och 3:89.  Efter 1922 står han betecknad som gårdsägare och jordarbetare på "tomt med gård" kallat "Nyhem nr 3", hemmansbeteckning Nyby 4:8.

 

Barn med Maria Evelina Johansdotter (Född 1878-06-27 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1925-02-27 Nyby, Vännäs fs.):

 

1.1.5.1 Anna Evelina Larsson. Född 1899-07-30 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1975-07-06 Pengsjö, Vännäs fs.

 

1.1.5.2 Gerda Maria Larsson. Född 1901-03-26 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1986-05-18 Backe, Resele fs (Y).

 

1.1.5.3 Sonja Ingeborg Larsson. Född 1903-08-06 Trinnliden, Vännäs fs. Död 2001-11-01 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.5.4 Elsa Sofia Larsson. Född 1906-03-15 Trinnliden, Vännäs fs. Död 2003-01-22 Umeå, Umeå lfs.

 

1.1.5.5 Johan Gunnar Larsson. Född 1908-02-10 Nyby, Vännäs fs. Död 1992-01-05 Umeå, Umeå sfs.

 

1.1.5.6 Ruth Gunhild Larsson. Född 1910-09-24 Nyby, Vännäs fs. Död 2004-11-05 Umeå, Umeå lfs.

 

1.1.5.7 Klas Ivan Ölmhagen. Född 1913-06-24 Nyby, Vännäs fs.

 

1.1.5.8 Hildur Linnea Larsson. Född 1916-05-02 Nyby, Vännäs fs. Död 1967-03-02 Nyland, Ramsele fs (Y).

 

1.1.5.9 Sven Georg Larsson. Född 1919-04-24 Nyby, Vännäs fs.

 

1.1.5.10 Knut Linus Inge Larsson. Född 1921-12-17 Nyby, Vännäs fs. Död 2002-12-07 Vännäs, Vännäs fs.

1.2.1 Clara Johanna Lindberg. Född 1873-11-06 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1881-04-24 Brattsbacka, Nordmaling fs.

1.2.2 Maria Gustava Lindberg. Född 1879-06-10 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död före 1880 Brattsbacka, Nordmaling fs.

1.2.3 Clara Johanna Lindberg. Född 1883-08-14 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1902-08-23 Brattsbacka, Nordmaling fs.

2.2.1 Konrad Norberg.Emigrerar 1910-2-15 till Nordamerika. Född 1887-04-13 Nordanbäck, Nordmalings fs. Gift med Jenny Lovisa Eriksdotter 1909-09-07 Nordmalings fs. Emigrerade 1910-02-15 Nordamerika. Död Nordamerika. Arbetare i Nordanbäck. Emigrerar 1910 till Nordamerika.

2.2.2 Hilma Norberg. Född 1890-03-01 Nordanbäck, Nordmalings fs. Död 1907-02-06 Nordanbäck, Nordmalings fs.

2.2.3 Alma Norberg.Flyttar 1917-10-25 till Hörnefors. Född 1892-07-31 Nordanbäck, Nordmalings fs. Bosatt från 1908 till 1912 Orrböle, Nordmalings fs. Bosatt från 1912 Nordanbäck, Nordmalings fs. Bosatt från 1917-10-25 Hörnefors fs. Död 1972-01-29 Gamla Brattsbacka, Nordmalings fs. Ogift. Piga i Orrböle nr 1 åren 1908 till 1912. Därefter är hon på hemgården, för att bara senare år 1917 flytta till Hörnefors.

2.2.4 Elin Norberg. Hemma 1927. Född 1895-02-28 Nordanbäck, Nordmalings fs. Död 1965-06-28 Umeå, Umeå sfs. Ogift.

2.3.1 Johan Valfrid Johansson. Född 1894-11-13 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1909-07-06 Nordansjö, Bjurholms fs.

2.3.2 Olof August Johansson. Född 1896-06-28 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1906-04-16 Nordansjö, Bjurholms fs.

2.3.3 Sanny Emilia Johansson. Född 1899-02-01 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1911-10-29 Nordansjö, Bjurholms fs.

2.3.4 Oskar Vallentin Johansson. Hemma 1923. Född 1901-03-27 Nordansjö, Bjurholms fs. Död.

2.3.5 Anna Celina Johansson. Född 1903-11-27 Nordansjö, Bjurholms fs. Död 1906-05-30 Nordansjö, Bjurholms fs.

2.5.1 Hilma Olivia Katarina Skarin. Bosatt i Bjurholm. Född 1912-07-29 Norrbyn, Nordmalings fs. Bosatt från 1913-04-30 Hörnefors fs. Gift med August Vilhelm Öberg 1932-02-06. Död 1994-06-12 Bjurholm, Bjurholms fs.

2.6.1 Olof Albin Olsson.Född 1904-05-02 Krokvattnet, Björna fs (Y). Bosatt från 1904-07-23 Nordmalings fs. Död.

3.1.1 Ida Maria Stål.Flyttar 1899-12-11 till Gideå. Född 1878-03-09 Mjösjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1899-12-11 Gideå fs (Y). Gift med Erik August Vesterlund 1902-02-08. Död 1947-04-16 Västansjö, Norrfors kbfd.

3.1.2 Erika Kristina Stål.Flyttar 1913-11-3 till Bjurholm. Född 1880-03-23 Mjösjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1901-12-03 till 1910-06-08 Gideå fs (Y). Bosatt från 1910-06-08 Mjösjö, Nordmalings fs. Gift med Erik August Molin 1911-08-19 Nordmalings fs. Bosatt från 1913-11-03 Bjurholms fs. Död 1952-03-28 Degerfors fs. Skomakarhustru i Mjösjö.

 

Barn med Erik August Molin (Född 1885-06-12 Nordmalings fs. Död 1962-04-01 Degerfors fs.):

 

3.1.2.1 Karl Erik Torsten Molin. Född 1911-09-28 Bjurholms fs. Död 1992-03-31 Vilhelmina, Vilhelmina fs.

 

3.1.2.2 Irma Patrice Molin. Född 1913-09-22 Mjösjö, Nordmalings fs.

3.1.3 Anna Olivia Stål.Flyttar 1900-11-29 till Gideå. Född 1882-11-15 Mjösjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1900-11-29 Gideå fs (Y). Död.

3.1.4 Johanna Stål.Inhyst i Mjösjö. Född 1885-11-25 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1907-08-10 Mjösjö, Nordmalings fs.

3.1.5 Erik August Ståhl.Torpare i Mjösjö år 1927. Född 1888-06-12 Mjösjö, Nordmalings fs. Gift med Marta Kristina Lundberg 1919-02-08 Nordmalings fs. Död 1963-12-03 Mjösjö, Nordmalings fs. Jordarbetare i Mjösjö, och från 1919 torpare därstädes.

 

Barn med Marta Kristina Lundberg (Född 1896-02-02 Trehörningsjö fs (Y). Död 1980-10-24 Mjösjö, Nordmalings fs.):

 

3.1.5.1 Lydia Linnea Ståhl. Född 1919-04-06 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1933.

 

3.1.5.2 Erik Helge Ståhl. Född 1920-06-17 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1990-09-10 Rösten, Söderhamn fs (X).

 

3.1.5.3 Gunhild Kristina Ståhl. Född 1921-09-21 Mjösjö, Nordmalings fs.

 

3.1.5.4 Jonas Inge Ståhl. Född 1923-03-26 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1923-07-04 Mjösjö, Nordmalings fs.

 

3.1.5.5 Rut Ingegerd Ståhl. Född 1925-10-03 Mjösjö, Nordmalings fs.

 

3.1.5.6 Alf August Ståhl. Född 1927-05-30 Mjösjö, Nordmalings fs.

 

3.1.5.7 Anna Alide Ståhl. Född 1928-11-21 Mjösjö, Nordmalings fs.

 

3.1.5.8 Doris Hildegard Ståhl. Född 1932-10-20 Mjösjö, Nordmalings fs.

 

3.1.5.9 Jonas Enar Ståhl. Född 1934 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1934 Mjösjö, Nordmalings fs.

 

3.1.5.10 Karl Enar Ståhl. Född 1935 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1935 Mjösjö, Nordmalings fs.

3.1.6 Selma Eugenia Stål.Arbetarhustru i Mjösjö år 1927. Född 1891-06-19 Mjösjö, Nordmalings fs. Gift med August Nygren 1918-08-10 Nordmalings fs. Död 1991-12-10 Mjösjö, Nordmalings fs. Hon blev 100 år.

 

Barn med August Nygren (Född 1891-02-23 Bjurholms fs. Död 1974-09-15 Mjösjö, Nordmalings fs.):

 

3.1.6.1 Erik Sanfrid Nygren. Född 1918-10-11 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1999-05-12 Umeå, Umeå sfs.

 

3.1.6.2 August Birger Nygren. Född 1926-06-28 Mjösjö, Nordmalings fs.

3.1.7 Henny Augusta Stål.Född 1895-09-06 Mjösjö, Nordmalings fs. Död 1901-04-30 Mjösjö, Nordmalings fs.

3.2.1 Per August Eriksson.Jordbruksarbetare i Mjösjö år 1927. Född 1878-07-12 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y). Gift med Brita Kristina Vinter 1900-09-23 Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1900-09-24 Trehörningsjö, Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1902-10-24 Karlsviken, Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1908-10-20 Trehörningsjö, Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1908-11-04 Hökhufvud fs (AB). Bosatt till 1926-01-07 Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1926-01-07 Mjösjö, Nordmalings fs. Död. Från år 1900 arbetare i Trehörningsjö samhälle där han samma år blir gift. År 1902 flyttar familjen till Karlsviken där han står som arrendator och torpare. Familjen beger sig därefter åter till Trehörningsjö samhälle i oktober 1908, men beger sig redan i november samma år till Hökhufvud i Stockholms län.   År 1926 dyker han dock upp i Mjösjö inom Nordmalings socken. Där står han nu som jordbruksarbetare, och är då nyss kommen från Trehörningsjö fs.

 

Barn med Brita Kristina Vinter (Född 1877-09-11 Björna fs (Y).):

 

3.2.1.1 Anna Maria Eriksson. Född 1901-05-15 Trehörningsjö, Trehörningsjö fs (Y). Död 1986-01-19 Norrsundet, Hamrånge fs (X).

 

3.2.1.2 Hilma Kristina Eriksson. Född 1903-04-24 Karlsviken, Trehörningsjö fs (Y).

 

3.2.1.3 Gustaf Anshelm Eriksson. Född 1905-04-21 Karlsviken, Trehörningsjö fs (Y). Död 1965-03-28 Långvattnet, Trehörningsjö fs (Y).

 

3.2.1.4 Erik Nikanor Eriksson. Född 1907-04-16 Karlsviken, Trehörningsjö fs (Y). Död 1994-04-25 Mjösjö, Nordmalings fs.

 

3.2.1.5 August Hjalmar Ärlemo. Född 1910-01-16 Funbo fs (C). Död 2000-12-28 Härnösand, Härnösands domkyrkofs (Y).

 

3.2.1.6 Jenny Signe Viola Eriksson. Född 1912-10-18 Funbo fs (C). Död 1999-02-17 Enskededalen, Enskede fs (AB).

 

3.2.1.7 Jakob Volgar Eriksson. Född 1922-06-06 Trehörningsjö fs (Y).

 

3.2.1.8 Ernst Sigvard Eriksson. Född 1924-06-23 Trehörningsjö fs (Y).

3.2.2 Jenny Katrina Ersdotter. Född 1882-03-17 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y). Död 1889-02-27 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).

3.2.3 Johan Helmer Sjölund.Arbetare i Kantsjö nr 1. Född 1886-08-12 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y). Gift med Helmina Alexia Jonsson 1913-05-24 Trehörningsjö fs (Y). Död 1916-08-12 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y). Arbetare i Kantsjö på hemgården nr 1 efter tidpunkten för giftermålet. Död där år 1916. Hustrun avliden år 1964 på fastigheten Kantsjö 1:78, och då är hon sedan år 1932 omgift med Per Otto Sjölund (1881-1952).

 

Barn med Helmina Alexia Jonsson (Född 1888-10-06 Gideå fs (Y). Död 1964-05-01 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).):

 

3.2.3.1 Signe Maria Sjölund. Född 1913-10-01 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).

 

3.2.3.2 Sally Ingeborg Kristina Sjölund. Född 1916-02-25 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).

3.3.1 Olof Albert Ölund.Jordbruksarbetare i Djuptjärn år 1921. Född 1880-10-01 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Död. Jordbruksarbetare i Djuptjärn på hemgården efter år 1904.

3.3.2 Emma Christina Ölund.Född 1883-03-27 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Död 1883-04-08 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y).

3.3.3 Augusta Maria Ölund.Flyttar 1914-10-25 till Gideå. Född 1884-12-17 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1911-10-28 Trehörningsjö, Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1913-11-29 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1914-10-25 Gideå fs (Y). Död. Piga i Trehörningsjö nr 1 år 1911 hos Anders Isak Eriksson, f. 1843. Från 1913 piga hos i Kantsjö nr 1. Därefter utflyttad till Gideå år 1914.

3.3.4 Anders Johan Ölund.Torpare i Kantsjö nr 1. Född 1886-11-06 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1910-02-03 Hökhufvud fs (AB). Bosatt från 1912-10-17 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Gift med Johanna Evelina Hägglund 1917-09-08 Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1917-11-14 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y). Död 1940-06-26 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y). Flyttar år 1910 till Hökhufvud i Stockholms län. År 1912 är han hemflyttad och bor därefter i Djuptjärn (onumrerat hemman) där han blir skogsarbetare. År 1917 gifter han sig med änkan på torpet i Kantsjö nr 1 och blir därefter torpare. Hemmanet i sig är på 1 1/2 seland. Torpet uppges vara avskilt från hemmanet nr 1. Hustrun har sex barn med Anund Jakob Jakobsson, f. 1877-10-03 d. 1913-05-04 i sitt tidigare äktenskap.

 

Barn med Johanna Evelina Hägglund (Född 1883-12-23 Trehörningsjö fs (Y). Död 1948-10-22 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).):

 

3.3.4.1 Karl Eskil Ölund. Född 1918-03-24 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).

 

3.3.4.2 Bror Johan Viktor Ölund. Född 1920-12-29 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y).

3.3.5 Alma Kristina Ölund.Hemma år 1921. Född 1890-09-15 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Död 1964-11-22 Kantsjö, Trehörningsjö fs (Y). Ogift.

3.5.1 Selma Kristina Strandberg. Hemma år 1915. Född 1890-12-15 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1894-12-03 Hattsjö, Gideå fs (Y). Bosatt från 1899 Flärke, Gideå fs (Y). Bosatt från 1907 till 1911 Norrgidsjö, Gideå fs (Y). Bosatt från 1911 till 1912 Flärke, Gideå fs (Y). Bosatt från 1912 till 1913 Böle, Gideå fs (Y). Bosatt från 1913 Flärke, Gideå fs (Y). Död. Bosatt åren 1907-09 som piga i Norrgidsjö nr 5 (Prästbordet) hos kyrkoherden Jonas Erik Björkquist, f. 1845-08-07. Åren 1909-10 istället i Norrgidsjö (Kyrkvallen), bara för att åter vara piga hos kyrkoherden från år 1910. Hem till Flärke år 1911. Därefter piga i Böle nr 2 från år 1912. Hemma åter året därpå.

3.5.2 Per Robert Strandberg. Hemma år 1915. Född 1892-01-06 Djuptjärn, Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1894-12-03 Hattsjö, Gideå fs (Y). Bosatt från 1899 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Henny Emilia ? 1922-06-24. Död 1954-03-01 Godmersta, Grundsunda fs (Y).

3.5.3 Johan Fingal Strandberg. Hemma år 1915. Född 1894-08-21 Hattsjö, Gideå fs (Y). Bosatt från 1894-12-03 Hattsjö, Gideå fs (Y). Bosatt från 1899 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Hulda Hjördis Elisabet ? 1935-03-17. Död 1982-07-11 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

3.5.4 Isak Albin Strandberg. Hemma år 1915. Född 1897-03-05 Hattsjö, Gideå fs (Y). Bosatt från 1899 Flärke, Gideå fs (Y). Bosatt från 1912 till 1913 Hattsjö, Gideå fs (Y). Bosatt från 1913 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Elsa Katarina Sjöman 1942-01-17. Död 1965-11-12 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y). Dräng i Hattsjö åren 1912-13. Därefter åter på hemgården i Flärke.

3.5.5 Signe Maria Strandberg. Bosatt i Gideå. Född 1900-01-29 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Anders Irineus Persson 1977-04-24. Död 1977-04-27 Gideå, Gideå fs (Y). Avliden tre dagar efter att maken dött. Paret gifter sig dessutom samma dag! Detta enligt SDB3.

3.5.6 Karl Emil Strandberg.Bosatt i Prästmon. Född 1902-12-06 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Helga Elisabet ? 1937-06-26. Död 1986-05-24 Prästmon, Torsåker fs (Y).

3.5.7 Mary Laura Strandberg. Bosatt i Hattsjö. Född 1906-02-04 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Alfons Häggmark 1929-02-10 Gideå fs (Y). Död 1976-09-30 Hattsjö, Gideå fs (Y).

3.5.8 Göta Linnea Strandberg. Bosatt i Flärke. Född 1910-07-18 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Ernst Holger Sjöberg 1935-12-01. Död 1994-09-10 Flärke, Gideå fs (Y).

4.3.1 Maria Johanna Olofsdotter. Född 1888-04-07 Söråker, Bjurholms fs. Död 1888-04-07 Söråker, Bjurholms fs.

4.3.2 Emma Kristina Olofsdotter. Född 1888-04-08 Söråker, Bjurholms fs. Död 1888-04-25 Söråker, Bjurholms fs.

4.3.3 Olof Rickard Olofsson. Född 1889-04-05 Söråker, Bjurholms fs. Bosatt från 1900-10-23 Bjerten, Nordmalings fs. Död 1905-08-07 Bjerten, Nordmalings fs.

4.3.4 Johan Ferdinand Olofsson. Flyttar 1923-2-7 till Bjurholm. Född 1893-06-04 Söråker, Bjurholms fs. Bosatt från 1900-10-23 Bjerten, Nordmalings fs. Bosatt från 1923-02-07 Bjurholms fs. Gift med Helga Maria ? 1926-09-18. Död 1960-05-27 Lomviken, Trehörningsjö fs (Y). Lämnar år 1923 hemgården och flyttar till Bjurholm.

4.3.5 Lydia Naima Olovsson.Bosatt i Brattsbacka. Född 1895-07-03 Söråker, Bjurholms fs. Bosatt från 1900-10-23 Bjerten, Nordmalings fs. Död 1976-10-05 Brattsbacka, Nordmaling fs.Ogift. Hemma år 1927.

4.4.1 Jenny Kristina Wikström. Född 1894-01-22 Långvik, Bjurholms fs. Död 1894-02-16 Långvik, Bjurholms fs.

4.4.2 Johan Fabian Wikström. Bosatt i Långvik. Född 1895-01-03 Långvik, Bjurholms fs. Död 1977-01-02 Långvik, Bjurholms fs. Hemma år 1924. Ogift.

4.4.3 Signe Eugenia Alfrida Wikström. Flyttar 1923-12-20 till Umeå lfs. Född 1897-12-08 Långvik, Bjurholms fs. Bosatt från 1923-12-20 Umeå lfs. Gift med Johan Verner Andersson 1935-11-24. Död 1979-01-23 Högås, Bjurholm fs. När sonen Erik föds är maken torpare i Högås.

 

Barn med Johan Verner Andersson (Född 1902-10-22 Bjurholms fs. Död 2000-05-28 Bjurholm, Bjurholms fs.):

 

4.4.3.1 Erik Verner Andersson. Född 1936-09-30 Högås, Bjurholm fs.

4.4.4 Nanny Kristina Wikström. Bosatt i Långvik. Född 1901-12-29 Långvik, Bjurholms fs. Död 1965-06-29 Långvik, Bjurholms fs. Hemma år 1924. Ogift.

4.4.5 Jonas Valfrid Wikström. Bosatt i Bjurholm. Född 1913-12-22 Långvik, Bjurholms fs. Död 2003-04-16 Bjurholm, Bjurholms fs. Hemma år 1924. Ogift.

Generation 4

1.1.1.1 Bror Valentin Larsson. Inhyses i Trinnliden år 1933. Född 1893-11-23 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1963-12-24 Vännäsby, Vännäs fs. Hemma år 1932.

1.1.1.2 Erik Helmer Eriksson. Stationskarl i Vännäs. Född 1896-01-28 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1921 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Gift med Jenny Teresia Pettersson 1921-11-13 Vännäs fs. Död 1930-07-12 Vännäs, Vännäs fs.Född och uppvuxen i Trinnliden. Han står först benämnd som extra bromsare och sedan som stallkarl på hemgården före år 1921. Efter år 1921 istället stationskarl i Vännäs municipalsamhälle, bor då på "Andreassons gård". Han arbetar där år 1923 hos Dahlqvist, åren 1924-25 hos banarbetaren Johan Oskar Eriksson. I mars 1928 orkar kroppen inte längre och Helmer pensioneras. Han avlider två år senare.  Hustrun gifter om sig år 1945 med Johan* Rickard Mattsson och avlider år 1966 i Boden.

 

Barn med Jenny Teresia Pettersson (Född 1898-08-04 Umeå lfs. Död 1966-06-06 Boden, Överluleå fs (BD).):

 

1.1.1.2.1 Gertrud Lilian Eriksson. Född 1923-05-02 Vännäs, Vännäs fs.

1.1.1.3 Johan Gustaf Eriksson. Bonde i Trinnliden nr 1 - 1/32 mtl. Född 1897-12-02 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Lily Valborg Wänman 1933-03-19 Vännäs fs. Död 1974-01-13 Trinnliden, Vännäs fs. Bonde i Trinnliden nr 1 - 1/32 mtl från och med vigselåret 1933. Tidigare har varit aktiv först som stallkarl och sedan som jordarbetare på hemgården. Detta både före och efter år 1921.

1.1.1.4 Beda Amanda Vilhelmina Eriksson. Bondhustru i Skavdal nr 1 - 1/32 mtl år 1932. Född 1899-10-10 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1927 Skavdal, Vännäs fs. Gift med Klas Arvid Landström 1927-06-23 Vännäs fs. Död 1981-02-08 Skavdal, Vännäs fs. Bondhustru i Skavdal nr 1 - 1/32 mtl från år 1927.

 

Barn med Klas Arvid Landström (Född 1898-08-27 Östra Strömåker, Bjurholms fs. Död 1972-12-12 Skavdal, Vännäs fs.):

 

1.1.1.4.1 Beda Mildred Solvieg Landström. Född 1929-03-16 Skavdal, Vännäs fs.

 

1.1.1.4.2 Gertrud Gunhild Ingegerd Landström. Född 1930-12-17 Skavdal, Vännäs fs.

 

1.1.1.4.3 Berta Birgit Kerstin Landström. Född 1935-06-03 Skavdal, Vännäs fs.

1.1.1.5 Karl Rikard Eriksson. Ogift på Trinnliden. Född 1901-07-29 Trinnliden, Vännäs fs. Emigrerade 1923-08 Nordamerika. Immigrerade 1930 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1977-05-30 Trinnliden, Vännäs fs. Rymde till Amerika i augusti år 1923. Obefintlig åren 1923-30. Hemma på Trinnliden igen 1930.

1.1.1.6 Axel Herman Eriksson. Emigrerar 1924-12-12 till Förenta Staterna. Född 1904-04-20 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1921-04-30 Umeå sfs. Bosatt från 1924-11-04 Trinnliden, Vännäs fs. Emigrerade 1924-12-12 Förenta Staterna. Död Nordamerika.Flyttar 1921 till Umeå stad där han blir volontär på K8, andra skvadronen. Kommer hem igen 1924, men emigrerar senare samma år till Förenta Staterna.

1.1.1.7 Arvid Eriksson.Bosatt i Vännäs. Född 1905-06-22 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Berta Maria Johansson 1944-11-25 Vännäs fs. Död 1977-04-14 Vännäs, Vännäs fs.Hemma år 1933. Sedermera vägarbetare i Vännäs.

1.1.1.8 Manfred Eriksson.Bosatt i Ekträsk. Född 1906-11-07 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1931-12-23 Umeå lfs. Gift med Ester Frideborg Lindahl 1935-03-01. Bosatt från 1939 Ekträsk, Degerfors fs. Död 1972-11-16 Ekträsk, Vindelns fs. Lämnar år 1931 hemgården på Trinnliden för att flytta till Umeå lfs.

 

Barn med Ester Frideborg Lindahl (Född 1908-05-30 Burträsk fs. Död 2006-01-15 Ekträsk, Vindelns fs.):

 

1.1.1.8.1 Lars Olof Eriksson. Född 1936-01-24 Umeå lfs.

1.1.3.1 Ida Karolina Karlsson. Född 1891-03-22 Brattby, Umeå lfs. Död 1893-01-03 Brattby, Umeå lfs.

1.1.3.2 Erik Fabian Olsson.Flyttar 1926-09-04 till Gällivare. Född 1892-06-20 Brattby, Umeå lfs. Bosatt från 1912-11-12 till 1913-05-31 Rödön, Jämtlands län. Gift med Tekla Margareta Lindqvist 1918-11-24 Umeå lfs. Bosatt från 1918-12-23 Bastuträsk station, Norsjö fs. Bosatt från 1926-09-04 Gällivare fs (BD). Död 1955-11-28 Fällbäcken, Skellefteå lfs. Från år 1918 står han betecknad först som banvakt, därefter som gårdsägare i Bastuträsk station i Norsjö fs. Han flyttar tillsammans med fru och barn till Gällivare år 1926.

 

Barn med Tekla Margareta Lindqvist (Född 1888-11-25 Finnfors, Skellefteå lfs. Död 1969-07-17 Skellefteå lfs.):

 

1.1.3.2.1 Alensia Margareta Ingegerd Olsson. Född 1919-08-31 Bastuträsk station, Norsjö fs. Död 1998-11-19 Skellefteå, S:t Olovs fs.

 

1.1.3.2.2 Maine Elise Elsebeth Olsson. Född 1923-04-14 Bastuträsk station, Norsjö fs. Död 1992-06-06 Kalvträsk, Kalvträsk fs.

 

1.1.3.2.3 Torsten Johannes Olsson. Född 1925-10-29 Bastuträsk station, Norsjö fs. Död 2001-11-12 Skellefteå, Skellefteå lfs.

1.1.3.3 Ida Karolina Olsson. Bondhustru i Gubböle nr 1 - 5/32 mtl år 1931. Född 1894-03-12 Brattby, Umeå lfs. Bosatt från 1922 Gubböle, Umeå lfs. Gift med Gustaf Helmer Dahlberg 1922-06-05 Umeå lfs. Död 1961-05-06 Umeå lfs. Maken är född i Fredrika, men har i tidiga år (år 1889) flyttat till Gubböle där fadern, Olof Magnus Dalberg (f. 1864), blir bonde. Tidigare har han varit gift 1910-12-29 med Tekla Matilda Olofsson, f. 1888-3-27 i Degerfors fs d. 1920-10-04 i Gubböle.

 

Barn med Gustaf Helmer Dahlberg (Född 1887-09-16 Fredrika fs. Död 1928-07-12 Gubböle, Umeå lfs.):

 

1.1.3.3.1 Gunborg Karolina Dahlberg. Född 1922-07-29 Gubböle, Umeå lfs. Död 1975-04-08 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.3.3.2 Karl Sixten Dahlberg. Född 1925-12-25 Gubböle, Umeå lfs. Död 1946.

 

1.1.3.3.3 Gudrun Elisabet Dahlberg. Född 1928-08-20 Gubböle, Umeå lfs.

1.1.3.4 Hulda Eugenia Karlsson. Bondhustru i Brattsbacka. Född 1895-07-26 Brattby, Umeå lfs. Bosatt från 1904-09-28 Brattsbacka, Nordmaling fs. Gift med Johan Sigfrid Andersson 1915-06-22 Nordmalings fs. Död 1956-09-22 Nordmalings fs. Flyttade till Nordmaling år 1904 där hon blev fosterdotter hos sin mormors syster Johanna Lindberg i Brattsbacka.

 

Barn med Johan Sigfrid Andersson (Född 1890-01-19 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1975-02-25 Umeå, Umeå sfs.):

 

1.1.3.4.1 Gunhild Ingegärd Andersson. Född 1916-12-25 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1990-10-27 Umeå, Umeå sfs.

 

1.1.3.4.2 Märta Kristina Andersson. Född 1918-11-15 Brattsbacka, Nordmaling fs.

 

1.1.3.4.3 Lilly Elisabet Andersson. Född 1921-12-05 Brattsbacka, Nordmaling fs.

1.1.3.5 Ernst Arvid Karlsson.Född 1898-03-02 Brattby, Umeå lfs. Död 1898-05-04 Brattby, Umeå lfs.

1.1.3.7 Hjalmar Olsson.Hemmansägare i Brattby nr 2 - 7/256 mtl år 1931. Född 1900-08-31 Brattby, Umeå lfs. Gift med Henny Elfrida Andersson 1929-06-23 Umeå lfs. Död 1979-03-21 Brattby, Umeå lfs.

 

Barn med Henny Elfrida Andersson (Född 1903-04-29 Bergliden, Vännäs fs. Död 1991-02-20 Brattby, Umeå lfs.):

 

1.1.3.7.1 Gunn Maj-Lis Olsson. Född 1933-09-22 Brattby, Umeå lfs.

1.1.3.9 Frida Emilia Olofsson. Bondhustru i Bergliden nr 1 - 1/32 mtl. Född 1905-03-10 Brattby, Umeå lfs. Gift med Johan Hjalmar Andersson 1929-11-10 Vännäs fs. Bosatt från 1929-11-25 Bergliden, Vännäs fs. Död 1987-11-26 Bergliden, Vännäs fs. Flyttar 1929 till Vännäs, där hon blir bondhustru i Bergliden nr 1. Hemmanet där är på 1/32 mtl.

 

Barn med Johan Hjalmar Andersson (Född 1897-10-03 Bergliden, Vännäs fs. Död 1968-04-02 Bergliden, Vännäs fs.):

 

1.1.3.9.1 Rune Eugén Andersson. Född 1931-01-24 Bergliden, Vännäs fs. Död 2004-03-27 Bergliden, Vännäs fs.

1.1.3.10 Hilma Sofia Karlsson.Född 1907-05-15 Brattby, Umeå lfs. Död 1907-05-15 Brattby, Umeå lfs.

1.1.4.1 Johan Emil Nyberg. Reparatör i Luleå. Född 1899-10-08 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1905 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1924-10-22 Överluleå fs (BD). Gift med Elin Maria Pettersson Savela 1927-04-30 Boden, Överluleå fs (BD). Död 1979-06-19 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD). Extra ordinarie stallkarl på hemgården i Nyby nr 1 före år 1921. Efter år 1922 står han betecknad som verkstadsarbetare. Flyttar 1924-10-22 till Överluleå.  Så småningom blir han bosatt i Luleå, där han kom att arbeta vid Statens Järnvägar som reparatör.

 

Barn med Elin Maria Pettersson Savela (Född 1895-03-31 Kärrbäck, Karl Gustav fs (BD). Död 1979-03-04 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).):

 

1.1.4.1.1 Nils Ragnar Nyberg. Född 1927-08-29 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).

 

1.1.4.1.2 Margit Viola Nyberg. Född 1930-07-30 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).

1.1.4.2 Signe Maria Matilda Nyberg. Född 1901-11-11 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1905 Nyby, Vännäs fs. Död 1921-06-14 Nyby, Vännäs fs. Begravd 1921-06-19 Vännäs fs.Signe. Död i lungsot. Bromsaredotter i Nyby.

1.1.4.3 Oskar Helmer Nyberg. Född 1908-11-08 Nyby, Vännäs fs. Död 1927-02-17 Nyby, Vännäs fs. Begravd 1927-02-22 Vännäs fs.

1.1.5.1 Anna Evelina Larsson. Bondhustru i Pengsjö nr 3 - 37/1024 mtl. Född 1899-07-30 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1906 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1922 Pengsjö, Vännäs fs. Gift med Axel Nyberg 1922-06-25 Vännäs fs. Död 1975-07-06 Pengsjö, Vännäs fs. Bondhustru i Pengsjö nr 3 från år 1922. Hemmanet där är på 37/1024 mtl, och utgör ena delen av en hemmansklyvning. Hennes make Axel har nämligen fått dela på faderns stamhemman med sin bror Karl Johan.

 

Barn med Axel Nyberg (Född 1893-07-23 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1981-04-19 Pengsjö, Vännäs fs.):

 

1.1.5.1.1 Bern Axel Robert Nyberg. Född 1922-09-19 Pengsjö, Vännäs fs. Död 2006-10-29 Bjurholm, Bjurholms fs.

 

1.1.5.1.2 Majt Anna Iréne Nyberg. Född 1924-07-20 Vännäs fs. Död 2004-12-05 Bjurholm, Bjurholms fs.

 

1.1.5.1.3 Siv Kally Lilian Nyberg. Född 1927-04-20 Vännäs fs.

 

1.1.5.1.4 Gulli Marit Armida Nyberg. Född 1931-04-03 Vännäs fs.

 

1.1.5.1.5 Inger Hjördis Elvina Nyberg. Född 1933-09-18 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1981-09-11 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.5.1.6 Gun Ally Yvonne Nyberg. Född 1936-04-27 Pengsjö, Vännäs fs.

1.1.5.2 Gerda Maria Larsson. Flyttar 1928-7-20 till Umeå lfg. Född 1901-03-26 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Peter Nordin. Bosatt från 1906 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1928-07-20 Umeå lfs. Gift med Per Johan Tyko Norén 1939-09-30. Död 1986-05-18 Backe, Resele fs (Y). Inga barn med Tyko Norén.

 

Barn med Peter Nordin (Död omkring 1939.):

 

1.1.5.2.1 Sonja Maria Nordin. Född 1931-08-12 Ådals-Lidens fs (Y).

1.1.5.3 Sonja Ingeborg Larsson. Arbetarhustru i Nyby nr 3. Född 1903-08-06 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1906 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1922 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1924 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1925 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Gift med Erik Arvid Forsgren 1925-11-19 Vännäs fs. Död 2001-11-01 Vännäs, Vännäs fs. Tjänarinna i Trinnliden nr 1 hos Johan Johansson, f. 1880-2-5 åren 1922-24. Därefter är hon hemma i ett år på Nyby nr 4, för att bara från år 1925 bosätta sig i municipalsamhället under Nyby nr 3. Där blir hon gift med Arvid Forsgren. Maken har arbetat som stallkarl och jordarbetare. Sonja uppges äga en del av tomt 4:44 i Nyby.

 

Barn med Erik Arvid Forsgren (Född 1900-08-06 Vännäs fs. Död 1944-10-29 Vännäs, Vännäs fs.):

 

1.1.5.3.1 Kerstin Maj-Britt Ingegerd Forsgren. Född 1926-05-09 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.5.3.2 Gunvor Konstance Forsgren. Född 1927-07-08 Vännäs, Vännäs fs. Död 1927-12-23 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.5.3.3 Erik Bertil Joel Forsgren. Född 1928-06-12 Vännäs, Vännäs fs. Död 1972-01-05 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.5.3.4 Sven Åke Forsgren. Född 1930-06-30 Vännäs, Vännäs fs.

1.1.5.5 Johan Gunnar Larsson. Bosatt i Umeå. Född 1908-02-10 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1928-11-19 Umeå sfs. Gift med Blenda Elvina ? 1932-06-23. Död 1992-01-05 Umeå, Umeå sfs. Jordarbetare i Nyby nr 4 på hemgården efter år 1922. Tidigare har han arbetat som extra stallkarl. Flyttar 1928 till Umeå stad.

 

Barn med Blenda Elvina ? (Född 1906-09-20 Arnäs fs (Y). Död 1995-08-08 Umeå, Umeå sfs.):

 

1.1.5.5.1 Jack Gunnar Inge Larsson. Född 1932-09-18 Umeå, Umeå sfs.

1.1.5.6 Ruth Gunhild Larsson. Bosatt i Umeå. Född 1910-09-24 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1930-03-04 Umeå lfs. Gift med William Eriksson 1934-02-11. Död 2004-11-05 Umeå, Umeå lfs.

 

Barn med William Eriksson (Född 1908-09-05 Dorotea fs.):

 

1.1.5.6.1 Ruth Ulla-Britt Eriksson. Född 1932-12-07 Umeå, Umeå sfs.


Mitt ättlingnummer: 1.1.4.5.2.1

© Patrik Lundström, 2007-01-01
Är vi släkt eller har du synpunkter? Skicka ett mail.
Tillbaka till mina släktutredningar.