Ättlingar till Märta Larsdotter i Djupsjö, Nordmaling fs

Märta Larsdotter.Torparhustru i Djupsjö. Född 1776-02-06 Västergissjö, Arnäs fs (Y). Bosatt från 1777-03-30 Baggård, Nordmalings fs. Gift med Erik Andersson Käck 1799-01-01 Nordmalings fs. Bosatt från 1813 Baggård, Nordmalings fs. Gift med Simon Petter Wigren 1823 Nordmalings fs. Bosatt från 1823 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Henrik Åkerblom 1827 Nordmalings fs. Bosatt från 1827 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1856 Djupsjö, Nordmalings fs. Född i Västergissjö i Arnäs socken. När hon är ett år flyttar hennes familj till Baggård i Nordmalings socken där hon nu blir bosatt.   Där föder hon år 1794 en utomäktenskaplig dotter som avlider året därpå. Samma år, 1795, uppges hon flytta till "Ume".  När maken Erik Käck avlider år 1812 så flyttar hon hem till föräldrahemmet i Baggård nr 1 där hon bevittnat husförhör redan år 1813. Hon uppges då vara ett "fattighjon".  År 1823 flyttar hon till Sunnansjö där hon blir gift med Simon Wigren, som dock avlider året därpå. Denne är torpare där. Hennes son Lars Gustaf Käck övertar torpet i samband med sitt giftermål år 1827.  Samma år flyttade hon själv till Djupsjö där hon gifter om sig med Henrik Åkerblom. Denne är torpare där. Torpet övertas dock omkring år 1834 av sonen Jonas Käck, då denne gift sig. Märta och Henrik bor sedan som inhysta på gården.  Inga barn med de två sista makarna. Hon avlider år 1856.

 

Barn:

 

1 Anna Christina Larsdotter. Född 1794-12-12 Baggård, Nordmalings fs. Död 1795 Baggård, Nordmalings fs.

 

Barn med Erik Andersson Käck (Född 1771-05-20 Vägsele, Lycksele fs. Död 1812-10-16 Nordansjö, Nordmaling fs.):

 

2 Anna Sofia Eriksdotter Käck. Född 1799-10-18 Stöcksjö, Umeå lfs. Död 1832-04-25 Olofsfors, Nordmalings fs.

 

3 Erik Eriksson Holmer. Född 1802-05-10 Stöcksjö, Umeå lfs. Död 1862-11-21 Torrböle, Nordmalings fs.

 

4 Catarina Charlotta Käck. Född 1804-05-13 Stöcksjö, Umeå lfs. Död 1889-11-29 Järnäs, Nordmalings fs.

 

5 Lars Gustaf Ersson Käck. Född 1805-12-19 Kroksjö, Lycksele fs. Död 1891-10-26 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

6 Eva Christina Käck. Född 1808-04-05 Orrböle, Nordmalings fs. Död Djupsjö, Nordmalings fs.

 

7 Jonas Ersson Käck. Född 1810-05-12 Orrböle, Nordmalings fs. Död 1875-02-13 Djupsjö, Nordmalings fs.

 

8 Märta Lovisa Käck. Född 1811-08-10 Djupsjö sågverk, Nordmalings fs. Död 1852-10-24 Håknäs, Nordmalings fs.

 

Barn:

 

9 Per Käck. Född 1818-07-06 Baggård, Nordmalings fs. Död 1902-11-30 Aspeå, Nordmalings fs.

Generation 1

1 Anna Christina Larsdotter.Född 1794-12-12 Baggård, Nordmalings fs. Död 1795 Baggård, Nordmalings fs.

2 Anna Sofia Eriksdotter Käck. Dagkarlshustru i Olofsfors. Född 1799-10-18 Stöcksjö, Umeå lfs. Bosatt från 1813 Baggård, Nordmalings fs. Bosatt från 1820 till 1822 Hummelholm, Nordmalings fs. Gift med Jacob Jacobsson 1821 Nordmalings fs. Bosatt från 1821 Olofsfors, Nordmalings fs. Död 1832-04-25 Olofsfors, Nordmalings fs. Uppges "tjäna i Hummelholm" från år 1820 då hon står tillsammans med mor och syskon i Baggård. I Hummelholm är hon också piga åren 1820-21 då hon tjänar bonden Eric Ersson Nyberg (f. 1746) på nr 13.   Samma år gifter hon sig i Olofsfors där maken arbetar som dagkarl. Hon avlider där år 1832.  Efter år 1836 ändras makens yrke till gratialist. Han står då även benämnd som "f.d. dagkarl". Efter år 1845 är han arbetare.

 

Barn med Jacob Jacobsson (Född 1795-07-29 Klöse, Nordmaling fs.):

 

2.1 Anna Greta Jacobsdotter. Född 1823-10-20 Olofsfors, Nordmalings fs.

 

2.2 Jakob Jakobsson. Född 1824-01-07 Olofsfors, Nordmalings fs.

 

2.3 Sophia Jacobsdotter. Född 1828-03-05 Olofsfors, Nordmalings fs.

 

2.4 Märta Stina Jacobsdotter. Född 1830-11-18 Olofsfors, Nordmalings fs.

3 Erik Eriksson Holmer.Kronobåtsman i Torrböle. Född 1802-05-10 Stöcksjö, Umeå lfs. Bosatt från 1813 Baggård, Nordmalings fs. Gift med Maria Catharina Andersdotter 1843-09-29 Vännäs fs. Död 1862-11-21 Torrböle, Nordmalings fs. När han bor med sin mor och syskon i Baggård så uppges han vara "i Mullsjö på prof" år 1820, förmodligen som dräng.  Har ett tag arbetat som dräng i Mullsjö. Blir senare kronobåtsman i Torrböle. Får avsked omkring år 1853.

4 Catarina Charlotta Käck. Torparhustru i Järnäs. Född 1804-05-13 Stöcksjö, Umeå lfs. Bosatt från 1813 Baggård, Nordmalings fs. Gift med Isac Molin 1823-10-26 Nordmalings fs. Död 1889-11-29 Järnäs, Nordmalings fs. Lämnar hemgården i Baggård omkring år 1821 då hon flyttar till Järnäs. Där gifter hon sig med Isac Molin (år 1823) och blir torparhustru.  I boken "Järnäs by" av Nils-Erik Molin berättas det om Cajsa Lotta Käck och maken Isak:  "Isak Molin som kommit till byn som dräng från Levar, men genom sin far bar släktnamnet från Mo by, köpte år 1824 ett torp på östra sidan Järnäs-fjärden. Han hade själv inga stora tillgångar vid starten och inte heller hans hustru, soldatdottern Kajsa Lotta Käck från Orrböle. Därför brukade han för att dryga ut inkomsterna från torpet och fisket, om vintrarna med endast en yxa som redskap, hugga famnved och lägga upp i kastar åt bönderna. För detta fick han 75 öre per famn. Han brukade hinna med omkring 100 famnar per vinter. Väg från torpet till byn fanns förstås inte vid denna tid, så kommunikationerna gick gärna över fjärden. Kanske ägde han i början heller ingen båt. Det berättas bl.a. att eftersom han var god simmare, sam han ofta över fjärden med kläderna i ett knyte på ryggen. Han dog i feber endast 39 år gammal, men genom sonen Nils som flyttade till Klubben lever namnet fortfarande kvar i bygden.  Stor rikedom i pengar lämnade Isak inte efter sig, enligt bouppteckning var behållning efter skulder 34.60, men hustrun och 2 barn klarade livhanken och överlevde. Sonen Nils med familj och moder bodde kvar på torpet till 1865 då svågern Per Persson tog över. Cajsa Lotta bodde kvar på torpet till sin död. Nils med familj flyttade till nuvarande Molins tomten i Klubben. Han köpte år 1869 ett torp på 40 år, den s.k. Molins-gärdan, beläget mellan Tärnäsafvan och Stora Bredskärsviken, 240x180 alnar av hemman nr 5 som Nils Wallander ägde. Släktnamnet finns kvar i byn."

 

Barn med Isac Molin (Född 1798-10-25 Västansjö, Nordmaling fs. Död 1837-04-02 Järnäs, Nordmalings fs.):

 

4.1 Anna Maria Molin. Född 1826 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1826 Järnäs, Nordmalings fs.

 

4.2 Anna Cathrina Molin. Född 1827-10-22 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1898-04-14 Järnäs, Nordmalings fs.

 

4.3 Eric Molin. Född 1829-08-18 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1830 Järnäs, Nordmalings fs.

 

4.4 Nils Molin. Född 1836-04-16 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1890-10-09 Järnäs, Nordmalings fs.

 

4.5 Eric Molin. Född 1837-11-28 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1838-04-25 Järnäs, Nordmalings fs.

5 Lars Gustaf Ersson Käck.Torpare i Sunnansjö. Född 1805-12-19 Kroksjö, Lycksele fs. Bosatt från 1813 Baggård, Nordmalings fs. Bosatt från 1825 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Anna Christina Ivarsdotter 1827 Nordmalings fs. Bosatt från 1838 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1891-10-26 Sunnansjö, Nordmalings fs. Född i Lycksele socken i byn Kroksjö. Efter det att fadern avlider gifter hans mor Marta om sig med Simon Petter Vigren, som är torpare i Sunnansjö. När denne dör år 1824 blir Lars Gustav torpare i styvfaderns ställe.   År 1827 gifter han sig med Anna Christina Ivarsdotter från Olofsfors. År 1838 flyttar paret till Stavsjöholm där han blir bonde på hemmanet nr 1. Med på gården finns undantagsänkan (efter bonden Olof Jonsson, 1791-1836) Brita Lisa Ersdotter (f. 1794) med 11 barn. Denne blir brutalt skjuten till döds år 1839. Lars Gustav var huvudmisstänkt för mordet, men kunde aldrig fällas i domstol då nyckelvittnet för åklagarsidan försvunnit spårlöst.  År 1842 flyttar Lars Gustav åter till Sunnansjö där han åter blir torpare. Denna gång på ett torp som ligger under hemmanet nr 3. När sonen Lars Olof gifter sig står han som f.d. torpare under något enstaka år, men det blir istället så att sonen och dennes maka flyttar iväg till Nyåker. Lars Gustav står sedan som torpare fram till år 1874 då yngste sonen Hans Petter Larsson tar över torparesysslan.  Lars Gustaf står därefter benämnd som "f.d. torpare" på gården.

 

Barn med Anna Christina Ivarsdotter (Född 1803-11-17 Olofsfors, Nordmalings fs. Död 1888-11-05 Sunnansjö, Nordmalings fs.):

 

5.1 Märta Catharina Larsdotter. Född 1829-03-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1843-04-27 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2 Eric Gustaf Larsson. Född 1831-04-14 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1909-11-10 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.3 Anna Margreta Larsdotter. Född 1834-04-25 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1840-01-07 Stavsjöholm, Nordmalings fs.

 

5.4 Lars Olof Larsson. Född 1837-01-14 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1924-08-28 Trinnliden, Vännäs fs.

 

5.5 Anna Margreta Larsdotter Käck. Född 1843-03-17 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1902-07-16 Stavsjöholm, Nordmalings fs.

 

5.6 Hans Petter Larsson. Född 1845-11-02 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1913-05-11 Sunnansjö, Nordmalings fs.

6 Eva Christina Käck.Flyttar år 1837 till ?. Född 1808-04-05 Orrböle, Nordmalings fs. Bosatt från 1813 Baggård, Nordmalings fs. Bosatt från 1824 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1827 Djupsjö, Nordmalings fs. Död Djupsjö, Nordmalings fs. Piga i Sunnansjö nr 2 hos bonden Anders Mårtensson (f. 1783) från år 1824. Åter på hemgården med modern år 1826. Hon uppges då vara "brottfälling" enligt en notering i husförhörslängden.   År 1837 lämnar hon hemmet i Djupsjö och flyttar då till.  Hon uppges vara en "brottfälling".

7 Jonas Ersson Käck.Torpare i Djupsjö. Född 1810-05-12 Orrböle, Nordmalings fs. Bosatt från 1813 Baggård, Nordmalings fs. Bosatt från 1825 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1827 Djupsjö, Nordmalings fs. Gift med Magdalena Östensdotter 1834-10-05 Nordmalings fs. Gift med Ulrika Pehrsdotter 1863-03-12 Nordmalings fs. Död 1875-02-13 Djupsjö, Nordmalings fs. Torpare på hemgården i Djupsjö från och med giftermålet år 1834. Hans mor och styvfar står som inhysta på gården framgent.  Han avlider där år 1875, och två år senare flyttar andra hustrun iväg. Dock oklart var då sidhänvisningen är lite väl suddig i hfl.

 

Barn med Magdalena Östensdotter (Född 1813-02-23 Nordmalings fs. Död 1862-08-19 Djupsjö, Nordmalings fs.):

 

7.1 Per Efraim Käck. Född 1836-12-26 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1907-06-23 Flärke, Gideå fs (Y).

 

7.2 Jonas Edvard Käck. Född 1841-04-27 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1918-01-29 Djupsjö, Nordmalings fs.

 

7.3 Eric Gustaf Käck. Född 1843-08-09 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1921-02-03 Djupsjö, Nordmalings fs.

 

7.4 Margreta Johanna Käck. Född 1845-11-12 Djupsjö, Nordmalings fs.

 

7.5 Anna Cathrina Käck. Född 1848-12-20 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1893-09-17 Flärke, Gideå fs (Y).

 

7.6 Maria Lovisa Käck. Född 1851-05-06 Djupsjö, Nordmalings fs. Död efter 1915.

 

7.7 Clara Käck. Född 1854-02-04 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1886-02-13 Ängersjö, Nordmalings fs.

 

7.8 Östen Käck. Född 1857-08-28 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1857-12-24 Djupsjö, Nordmalings fs.

8 Märta Lovisa Käck.Bondhustru i Håknäs. Född 1811-08-10 Djupsjö sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1813 Baggård, Nordmalings fs. Bosatt från 1823 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1827 till 1833 Djupsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1833 till 1836 Järnäs, Nordmalings fs. Bosatt från 1837 till 1838 Prästbordet, Nordmalings fs. Bosatt från 1838 till 1838 Levar, Nordmalings fs. Bosatt från 1839 till 1841 Järnäs, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Gift med Per Persson Tafvelin 1842-11-20 Nordmalings fs. Död 1852-10-24 Håknäs, Nordmalings fs. Kallas Märta Lovisa i husförhören. I födelseboken står det enbart Marta.  Efter år 1826 uppges hon tjäna som piga i Bjurholm (då fortfarande skriven i Sunnansjö). Hon flyttar år 1827 med modern till Djupsjö. År 1833 blir hon piga i Järnäs nr 1 hos bonden Olof Pehrsson (f. 1776).  Från år 1834 i samma by, fast då som piga hos bonden Carl Petter Jonsson (f. 1796). Åren 1837-38 i Prästbordet som piga hos klockaren och sockenskrivaren Jonas Arctadius (1780-1844). År 1838 piga i Levar nr 4 hos bonden Gustaf Lundberg (f. 1809).  Därefter är hon åren 1839-41 i Järnäs nr 4, där hon också föder sonen Nils August. Från år 1842 i Håknäs sågverk där hon gifter sig med sågdrängen Per Persson Tafvelin. Hon avlider där år 1852.  Maken har varit gift tidigare och har dottern Brita Sofia (f. 1834-05-24) sedan det giftet.

 

Barn:

 

8.1 Nils August Tafvelin. Född 1839-04-19 Järnäs, Nordmalings fs.

 

Barn med Per Persson Tafvelin (Född 1804-09-23 Högbränna, Nordmalings fs. Död 1864-07-02 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.):

 

8.2 Per Tafvelin. Född 1843-07-15 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

8.3 Lovisa Tafvelin. Född 1844-09-29 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1844-11-12 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

8.4 Erik Tafvelin. Född 1846-06-07 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1847-01-31 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

8.5 Helena Johanna Tafvelin. Född 1849-01-15 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1849-12-07 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

8.6 Lovisa Tafvelin. Född 1852-10-13 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1853-05-13 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

9 Per Käck. Bonde i Aspeå nr 2 - 4 1/2 sel. Född 1818-07-06 Baggård, Nordmalings fs. Bosatt från 1823 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1827 Djupsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1836 till 1838 Järnäs, Nordmalings fs. Bosatt från 1839 till 1839 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1840 till 1841 Järnäs, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Gift med Maria Margreta Nilsdotter 1842-11-06 Nordmalings fs. Gift med Maria Margareta Johansdotter 1859-11-13 Nordmalings fs. Bosatt från 1870 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1902-11-30 Aspeå, Nordmalings fs. Uppvuxen i Baggård, Sunnansjö och Djupsjö i Nordmalings socken.   Åren 1836-37 dräng i Järnäs nr 2 hos bonden Olof Persson Sandqvist (f. 1800). Från året därpå istället i Järnäs nr 1 hos bonden Olof Pehrsson (f. 1775). År 1839 i Stavsjöholm där han arbetar som dräng hos halvbrodern Lars Gustaf. Åren 1840-41 istället dräng i Järnäs nr 3.   Därefter flyttar han år 1842 till Håknäs sågverk där han nu gifter sig. Han står först benämnd som sågdräng där, men från år 1863 är detta ändrat till arbetare.  År 1870 flyttar han till Aspeå nr 2 där han köper bonden Jonas Asplunds (f. 1834) hemman. Det är på 4 1/4 sel.  Efter år 1890 blir han "f.d bonde" och hemmanet tas då över av sönerna Karl Erik och Magnus Vilhelm Käck som då framgent brukar 2 1/8 sel var. Magnus Vilhelm tycks vara den som övertar brukandet av hemgården.  Efter år 1900 uppges han vara förmånstagare, men då på samma sida som sonen Karl Erik istället. Han avlider där år 1902.

 

Barn med Maria Margreta Nilsdotter (Född 1812-10-11 Nordmalings fs. Död 1857-07-15 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.):

 

9.1 Nils Petter Käck. Född 1843-11-11 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1915-10-21 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

9.2 Maria Käck. Född 1846-12-15 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1914-01-04 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.3 Christina Catharina Käck. Född 1848-11-03 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1851-10-16 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

9.4 Jonas Gustaf Käck. Född 1852-01-25 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1852 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

9.5 Jonas Gustaf Käck. Född 1853-10-13 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1900-04-04 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.6 Katrina Käck. Född 1856-06-20 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1925-07-31 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.7 Johannes Käck. Född 1861-01-14 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1863-01-15 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

Barn med Maria Margareta Johansdotter (Född 1833-01-10 Nordmalings fs. Död 1883-05-22 Aspeå, Nordmalings fs.):

 

9.8 Johannes Käck. Född 1865-07-27 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1879-10-21 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.9 Karl Erik Käck. Född 1867-06-25 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

9.10 Magnus Vilhelm Käck. Född 1872-08-07 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.11 Adrian Käck. Född 1875-09-01 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1879-10-17 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

Generation 2

2.1 Anna Greta Jacobsdotter. Piga i Levar nr 4 år 1853. Född 1823-10-20 Olofsfors, Nordmalings fs.Fosterdotter i Olofsfors från år 1832 hos kolaren Nils Nilsson, f. 1798 då hon blir moderlös. År 1834 istället hos kolaren Jacob Johansson (f. 1768) i samma by, År 1835 flyttar hon til Djupsjö där hon blir boende hos Olof Rönnqvist (f. 1805). År 1838 flyttar hon till Ledusjö nr 1 där hon blir bosatt som fattigbarn hos bonden Jon Jonsson (f. 1807). År 1841 vistas hon i Västansjö nr 1 hos bonden Eric Eskilsson (f. 1790).  Senare samma år flyttar hon till Mjösjö nr 1 där hon nu blir piga hos bonden Johan Johansson (f. 1805). År 1842 finns hon sedan som piga hos bonden Olof Samuelsson (f. 1813) i Nordsjö nr 3.  Senare samma år istället piga i Djupsjö nr 2 hos bonden Anders Ersson (f. 1811). Från år 1845 istället i Djupsjö nr 4 hos bonden Erik Daniel Östensson (f. 1814). År 1846 är hon piga i Djupsjö nr 1 hos bonden Pehr Olofsson Engman (f. 1796). År 1847 i Gräsmyr nr 5 hos Jacob Ersson (f. 1815). Åren 1848-49 i Djupsjö nr 1 hos bonden Olof Olofsson (f. 1812).   Därefter åren 1850-51 piga i Levar nr 1 hos bonden Carl Petter Öberg (f. 1815). Från år 1852 i Levar nr 4 hos klockaren Erik Olof Arctadius (f. 1814). År 1854 flyttar hon vidare till ?.

2.2 Jakob Jakobsson.Arbetare i Holmsund år 1875. Född 1824-01-07 Olofsfors, Nordmalings fs. Gift med Dorothea Josefsdotter 1849-12-02 Nordmalings fs. Bosatt från 1850 Holmsund, Umeå lfs. Bosatt från 1875 Sandvik, Umeå lfs. Flyttar till Olofsfors och Klöse år 1832 då han blir moderlös. Där blir han fosterson hos bonden Eskil Ersson (f. 1766). År 1840 arbetar han som dräng i Olofsfors och Högland hos kolaren Anders Qvickström (f. 1805). Åren 1840-41 i Olofsfors och Storfall där han står som dräng. År 1842 i Orrböle nr 2 på ett hemman som ägs av Olofsfors Bruk, och sedan från samma år i Sunnansjö nr 1 hos bonden Anders Mårtensson (f. 1783). Från år 1843 så bosatt som dräng i Stavsjöholm.  Åren 1845-48 istället i Olofsfors och Högland ånyo hos Qvickström. År 1849 som dräng i Levar nr 2 hos bonden Per Grundberg (f. 1795).  Senare samma år flyttar han till Brattfors där han gifter sig. Han blir samtidigt inhyst hos torparen Erik Gustaf Forslund (f. 1824).   Familjen flyttar året därpå till Umeå lfs där han nu blev arbetare i Holmsund. Efter år 1869 bor han på Holmsunds lastageplats (Sandviken). Efter år 1875 istället som f.d. arbetare på Sandviks ångsåg.

 

Barn med Dorothea Josefsdotter (Född 1826-11-13 Nordmalings fs.):

 

2.2.1 Jakob Jakobsson. Född 1849-12-07 Brattfors, Nordmalings fs.

 

2.2.2 Anna Erica Jakobsdotter. Född 1851-06-05 Holmsund, Umeå lfs. Död 1851-09-07 Holmsund, Umeå lfs.

 

2.2.3 Johan Jakobsson. Född 1853-04-19 Holmsund, Umeå lfs. Död 1853-12-23 Holmsund, Umeå lfs.

 

2.2.4 Johan Jakobsson. Född 1854-03-29 Holmsund, Umeå lfs. Död 1857-08-16 Holmsund, Umeå lfs.

 

2.2.5 Erik Olof Jakobsson. Född 1855-05-11 Holmsund, Umeå lfs. Död 1862-07-18 Holmsund, Umeå lfs.

 

2.2.6 Erika Jakobsdotter. Född 1857-01-01 Holmsund, Umeå lfs. Död 1857-02-12 Holmsund, Umeå lfs.

 

2.2.7 Johan August Jakobsson. Född 1860-10-22 Holmsund, Umeå lfs. Död 1862-11-21 Holmsund, Umeå lfs.

 

2.2.8 Jonas Petter Jakobsson. Född 1861-11-15 Holmsund, Umeå lfs. Död 1862-09-12 Holmsund, Umeå lfs.

 

2.2.9 Johanna Jakobsdotter. Född 1863-05-12 Holmsund, Umeå lfs.

 

2.2.10 Eric Olof Jakobsson. Född 1864-06-01 Holmsund, Umeå lfs. Död 1865-09-11 Holmsund, Umeå lfs.

 

2.2.11 Mathilda Sophia Jakobsdotter. Född 1865-11-30 Holmsund, Umeå lfs. Död 1883-11-03 Sandvik, Umeå lfs.

 

2.2.12 Carl Erik Jakobsson. Född 1868-08-02 Holmsund, Umeå lfs. Död 1868-12-13 Holmsund, Umeå lfs.

 

2.2.13 Maria Dorothea Jakobsdotter. Född 1872-01-17 Holmsund, Umeå lfs. Död 1874-01-02 Holmsund, Umeå lfs.

2.3 Sophia Jacobsdotter.Flyttar 1847-11-16 till Umeå lfs. Född 1828-03-05 Olofsfors, Nordmalings fs. Bosatt från 1843-04-04 till 1844 Gideå fs (Y). Bosatt från 1844. Flyttar till Sunnansjö nr 1 hos bonden Erik Bagger (f. 1783) då hon blir moderlös. Efter år 1835 står hon benämnd som fattigbarn. Åren 1837-38 är hon bosatt hos bonden Olof Olofsson (f. 1799) i Levar nr 2. Från år 1839 åter på hemgården hos fadern. Därifrån flyttar hon sedan till Nordsjö nr 3 och bonden Olof Salomonsson (f. 1813) där hon bor förmodligen bor åren 1840-42. Från år 1843 åter på hemgården ett par månader innan hon tar ut attest och flyttar till Gideå.   Åter i Nordmaling år 1844, då hon flyttar in som piga hos kolaren Anders Qvickström (f. 1805) i Olofsfors och Högland. Åren 1846-47 sedan piga hos bonden Olof Olofsson (f. 1799) i Levar nr 2. Därifrån flyttar hon år 1847 till Umeå.

2.4 Märta Stina Jacobsdotter. Fattigbarn i Håknäs år 1842. Född 1830-11-18 Olofsfors, Nordmalings fs.När modern avlider år 1832 så flyttar hon till Djupsjö där hon blir fosterdotter hos sin morbror Jonas Käck. Även mormodern Marta Larsdotter bor där.  Där bor hon sedan till år 1838 då hon istället flyttar till Levar nr 2 och bonden Bryngel Öbergs (f. 1797) hemman. Troligtvis står hon benämnd som "fattigbarn" där. År 1839 istället i Djupsjö hos torparen Olof Rönnquist (f. 1805). År 1840 i Öre hos bonden Pehr Ersson (f. 1807). Åren 1841-42 istället i Håknäs nr 1 hos bonden Jonas Hällman (f. 1808), då fortfarande benämnd som "fattigbarn". Försvunnen därifrån utan hänvisning år 1842!

4.1 Anna Maria Molin.Född 1826 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1826 Järnäs, Nordmalings fs.

4.2 Anna Cathrina Molin.Torparhustru i Järnäs. Född 1827-10-22 Järnäs, Nordmalings fs. Bosatt från 1852 till 1853 Långed, Nordmalings fs. Gift med Pehr Pehrsson 1863-07-05 Nordmalings fs. Död 1898-04-14 Järnäs, Nordmalings fs.

 

Barn med Pehr Pehrsson (Född 1833-11-22 Brattfors, Nordmalings fs. Död 1921 Järnäs, Nordmalings fs.):

 

4.2.1 Cathrina Charlotta Pehrsdotter. Född 1869-02-18 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1921-10-10 Järnäs, Nordmalings fs.

4.3 Eric Molin. Född 1829-08-18 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1830 Järnäs, Nordmalings fs.

4.4 Nils Molin. Torpare i Järnäs. Född 1836-04-16 Järnäs, Nordmalings fs. Gift med Anna Cathrina Karlsdotter 1862-10-26 Nordmalings fs. Gift med Katrina Magdalena Andersdotter 1886-10-18 Nordmalings fs. Död 1890-10-09 Järnäs, Nordmalings fs.

 

Barn med Anna Cathrina Karlsdotter (Född 1826-12-21 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1883-10-10 Järnäs, Nordmalings fs.):

 

4.4.1 Isak Molin. Född 1864-01-25 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1936 Järnäs, Nordmalings fs.

 

4.4.2 Eric Molin. Född 1865-12-09 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1883-10-10 Järnäs, Nordmalings fs.

 

4.4.3 Nils Johan Molin. Född 1869-12-26 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1893-03-26 Järnäs, Nordmalings fs.

 

Barn med Katrina Magdalena Andersdotter (Född 1854-07-12 Nordmalings fs.):

 

4.4.4 Erik Molin. Född 1886 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1886 Järnäs, Nordmalings fs.

4.5 Eric Molin. Född 1837-11-28 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1838-04-25 Järnäs, Nordmalings fs.

5.1 Märta Catharina Larsdotter. Född 1829-03-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Döpt 1829-03-25 Nordmalings fs. Bosatt från 1838 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1843-04-27 Sunnansjö, Nordmalings fs.

5.2 Eric Gustaf Larsson.Torpare i Sunnansjö. Född 1831-04-14 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1838 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Catharina Christina Olofsdotter 1855-10 Nordmalings fs. Död 1909-11-10 Sunnansjö, Nordmalings fs. Efter vigselåret 1855 blir han torpare på eget torp i Sunnansjö. Från år 1864 står han som arbetare i samma by.

 

Barn med Catharina Christina Olofsdotter (Född 1830-10-19 Nordmalings fs. Död 1905-01-08 Sunnansjö, Nordmalings fs.):

 

5.2.1 Amanda Christina Larsson. Född 1856-07-07 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.2 Johanna Ersdotter. Född 1858-01-01 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.3 Anna Erica Ersdotter. Född 1860-08-15 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.4 Eric Ersson. Född 1862-05-03 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1863-09-01 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.5 Erik Gustaf Häggström. Född 1864-06-13 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1947-10-09 Eldsmark, Arnäs fs (Y).

 

5.2.6 Hulda Christina Ersdotter. Född 1867-06-03 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.7 Clara Gustava Ersdotter. Född 1870-12-21 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1871-01-02 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.8 Johan Eriksson. Född 1872-12-09 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1951-09-29 Burliden, Burträsk fs.

5.3 Anna Margreta Larsdotter. Född 1834-04-25 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1838 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Död 1840-01-07 Stavsjöholm, Nordmalings fs.

5.4 Lars Olof Larsson. Bonde på Trinnliden nr 1 - 1/16 mtl. Född 1837-01-14 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1838 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1857 Prästbordet, Nordmalings fs. Bosatt från 1858 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1860 Levar, Nordmalings fs. Bosatt från 1861-11 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Wilhelmina Wiklund 1861-11-17 Nordmalings fs. Bosatt från 1862 Nyåker, Nordmalings fs. Gift med Maria Karolina Hansdotter 1865-07-17 Nordmalings fs. Bosatt från 1869-11-06 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1887-06-18 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1912 till 1914 Tobacka, Vännäs fs. Bosatt från 1914 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1924-08-28 Trinnliden, Vännäs fs. Född och uppväxt i Sunnansjö i Nordmalings socken.   År 1855 blir han som 18-åring dräng i samma by på hemmanet nr 1 hos bonden Anders Andersson, f. 1825. Året därpå är han dräng hos komminster Johan Granberg, f. 1796 i Prästbordet, bara för att år 1858 åter bege sig till hemmatorpet i Sunnansjö.  Åren 1858-59 är han dräng på en för mig okänd plats i Nordmalings fs, och 1860-61 återfinns han i Levar hos handlaren Hans August Thurdin, f. 1820. Det är förmodligen under drängtiden där han lär känna Wilhelmina Wiklund som också arbetar i Levar.   I november 1861 gifter sig paret, och Lars Olof tar då över faderns torp i Sunnansjö. Där blir de dock inte länge, utan redan i nästa husförhör (år 1862) återfinns familjen istället som torpare i Nyåker.  Wilhelmina dör dock hastigt år 1864, och året därpå flyttar han iväg till Brattsbacka där han träffat en ny kvinna Karolina Hansdotter som han nu äktar. De båda står ett par år inhysta på hennes styvfars gård där, men år 1869 flyttar de iväg till Näsmark inom Bjurholms socken.   Där blir han nu torpare på ett i husförhörslängden onumrerat hemman.  Därefter från 1887 bosatt på Trinnliden nr 1 där han blir bonde och köper Karl Jonssons (f. 1854-01-28) hemman. Mantalet är på 1/16..  Mot slutet av sitt liv bor han och hustrun hos sonen Erik som tar över gården i samband med sitt giftermål år 1892. Lars Olof blir då "f.d. bonde" istället. Mellan åren 1912 till 1914 blev han dock återigen bonde, denna gång i grannbyn Tobacka. Hemmanet nr 1 där var på 1/32 mtl, men vem han köpte av går ej att se i församlingsboken. Efter år 1914 flyttar han åter till Trinnliden nr 1, och uppges nu vara blind och står nu dessutom betecknad som "f.d. bonde".

 

Barn med Maria Karolina Hansdotter (Född 1845-08-17 Klubbsjö, Bjurholms fs. Död 1932-01-08 Trinnliden, Vännäs fs.):

 

5.4.1 Erik Gustaf Larsson. Född 1866-02-09 Nyåker, Nordmalings fs. Död 1944-05-14 Trinnliden, Vännäs fs.

 

5.4.2 Olof Adolf Larsson. Född 1868-01-16 Nyåker, Nordmalings fs. Död 1904-03-01 Trinnliden, Vännäs fs.

 

5.4.3 Hulda Karolina Larsdotter. Född 1870-09-17 Näsmark, Bjurholms fs. Död 1942-04-16 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.4 Matilda Johanna Larsson. Född 1875-01-24 Näsmark, Bjurholms fs. Död 1953-04-13 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.5 Johan August Larsson. Född 1877-09-18 Näsmark, Bjurholms fs. Död 1959-04-27 Nyby, Vännäs fs.

5.5 Anna Margreta Larsdotter Käck. Torparhustru i Stavsjöholm. Född 1843-03-17 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1869 till 1870 Fällfors, Nordmaling fs. Bosatt från 1870 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1872 Storfall, Nordmalings fs. Gift med Erik Axel Mikaelsson 1872-10-20 Nordmalings fs. Bosatt från 1876 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1883 Öre, Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Död 1902-07-16 Stavsjöholm, Nordmalings fs.Född och uppvuxen i Sunnansjö. År 1869 flyttar hon till Fällfors nr 1 där hon blir piga hos skogsvakten Erik Olof Boman, f. 1832. Från år 1870 åter på hemgården.   Därefter flyttar hon år 1872 till Storfall där hon gifter sig med en kolare.   Från år 1876 bor familjen i Håknäs sågverk där maken nu blir arbetare.  Åren 1883-85 istället i Öre där maken är torpare.  Från år 1885 bor familjen istället i Stavsjöholm där maken är benämnd "f. torpare". De bor troligtvis på hemmanet nr 1 i byn och finns på samma sida som torpare Erik Gustav Edvard Gidlöf, f. 1842. Efter år 1891 övertas detta torp av Jakob Björklund (f. 1865).  Att maken är före detta torpare beror på att han redan i Öre, den 31 augusti 1885, dömdes för mord och rån till livstids straffarbete och förlust av medborgerligt förtroende för alltid. Han uppges direkt efter straffet finnas "på Långholmen".  I församlingsboken (dvs. efter år 1900) står han efter detta benämnd som "f. torpare och fästningsfånge".  Maken friges på grund av benådning den 7/8 år 1911. Han finns därefter förtecknad som "f. torpare" under Björklunds torp (som kallas "nr 1 Tjäln") i Stavsjöholm, där han också avlider år 1912.  Själv avlider "Anna Margreta Käck" år 1902.

 

Barn med Erik Axel Mikaelsson (Född 1850-03-15 Nordmalings fs. Död 1912-07-20 Stavsjöholm, Nordmalings fs.):

 

5.5.1 Anna Matilda Eriksdotter. Född 1873-07-25 Storfall, Nordmalings fs.

 

5.5.2 Hulda Margreta Eriksdotter. Född 1876-07-27 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

5.5.3 Emma Christina Eriksdotter. Född 1877-12-07 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1880-09-24 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

5.5.4 Klara Augusta Eriksson. Född 1879-04-24 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1958-09-30 Nordmalings fs.

 

5.5.5 Erik Adolf Eriksson. Född 1881-08-14 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

5.5.6 Emma Kristina Eriksson. Född 1884-03-23 Öre, Nordmalings fs.

5.6 Hans Petter Larsson.Torpare i Sunnansjö. Född 1845-11-02 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Margreta Gustava Johansdotter Berglund 1874-10-18 Nordmalings fs. Gift med Carolina Christina Larsdotter 1893-06-04 Nordmalings fs. Död 1913-05-11 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift på hemgården i Sunnansjö år 1874. Han övertar då torparesysslan från fadern.

 

Barn med Margreta Gustava Johansdotter Berglund (Född 1854-06-16 Agnäs, Nordmalings fs. Död 1892-08-14 Sunnansjö, Nordmalings fs.):

 

5.6.1 Gustaf Petter Hansson. Född 1875-09-20 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1965-05-13 Nordmalings fs.

 

5.6.2 Johan Robert Hansson. Född 1879-05-13 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1965-02-09 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

 

5.6.3 Olof Viktor Hansson. Född 1881-09-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1969-11 Boise, Ada, Idaho (USA).

 

5.6.4 Alma Kristina Hansson. Född 1884-07-20 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död Nordamerika.

 

5.6.5 Erik Edvard Hansson. Född 1886-10-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1966-04-21 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.6.6 Hilda Teresia Hansson. Född 1889-01-27 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död Nordamerika.

 

5.6.7 Jenny Henrietta Hansson. Född 1892-03-07 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1970-05-07 Gustavslund, Helsingborgs Gustav Adolf fs (M).

7.1 Per Efraim Käck.Torpare i Flärke nr 4. Född 1836-12-26 Djupsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1859 till 1859 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1860 Djupsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1870-05-14 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Katharina Johansdotter 1870-06-12 Gideå fs (Y). Död 1907-06-23 Flärke, Gideå fs (Y).Född och uppvuxen i Djupsjö. År 1859 är han dräng i Sunnansjö nr 2 hos landbon Erik Jonathansson (f. 1820). Därefter åter på hemgården.  År 1870 lämnar hemgårdne för att då gifta sig på Flärke nr 4 inom Gideå socken. Han blir nu torpare där. Gården uppges kallas "Salberg" i en senare husförhörslängd. Efter 1905 uppges hemmanet ägas av Husums Aktiebolag.  Efter det att Per Efraim avlider så är hans änka "arrendator" på hemmanet i ett par år tills sonen Johan Erik gifter sig år 1909. Från den tidpunkten är det istället han som står som arrendator på hemmanet.

 

Barn med Katharina Johansdotter (Född 1843-03-21 Bjurholms fs. Död efter 1915.):

 

7.1.1 Klara Kristina Käck. Född 1870-09-26 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1958-02-04 Hattsjö, Gideå fs (Y).

 

7.1.2 Pehr Leonard Käck. Född 1871-12-31 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1877-03-05 Flärke, Gideå fs (Y).

 

7.1.3 Cathrina Johanna Käck. Född 1873-08-20 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1874-06-12 Flärke, Gideå fs (Y).

 

7.1.4 Hulda Carolina Käck. Född 1875-06-15 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1877-03-17 Flärke, Gideå fs (Y).

 

7.1.5 Johan Erik Käck. Född 1877-06-12 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1957-12-03 Jakobsskatan, Gideå fs (Y).

 

7.1.6 Hulda Catarina Käck. Född 1878-11-23 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1879-01-03 Flärke, Gideå fs (Y).

 

7.1.7 Maria Josefina Käck. Född 1884-03-30 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1896-11-10 Flärke, Gideå fs (Y).

7.2 Jonas Edvard Käck.Torpare i Djupsjö. Född 1841-04-27 Djupsjö, Nordmalings fs. Gift med Carolina Johansdotter 1873-06-22 Nordmalings fs. Död 1918-01-29 Djupsjö, Nordmalings fs.År 1862 lämnar han hemgården för att bli dräng hos bonden Mårten Sjögren (f. 1800) på Djupsjö nr 2. Åter på hemgården år 1864. Därefter blir han år 1869 själv torpare i Djupsjö, och han får under de kommande åren hjälp med skötseln av torpet av bl.a. systrarna Maria Lovisa och Anna Catharina.  Har en fosterdotter: Karolina Johanna Henriksdotter, f. 1880-12-24 i Nordmalings fs.

7.3 Eric Gustaf Käck.Torpare i Djupsjö. Född 1843-08-09 Djupsjö, Nordmalings fs. Gift med Anna Margreta Pehrsdotter 1876-07-09 Nordmalings fs. Död 1921-02-03 Djupsjö, Nordmalings fs. Född och uppvuxen i Djupsjö. År 1871 blir han dräng i Djupsjö nr 4 hos Erik Daniel Östensson (f. 1814).  Från år 1873 är han istället torpare på hemgården i Djupsjö i faderns ställe. Gift där år 1876.

 

Barn med Anna Margreta Pehrsdotter (Född 1852-01-09 Nordmalings fs. Död 1924-12-05 Djupsjö, Nordmalings fs.):

 

7.3.1 Alma Josefina Käck. Född 1877-05-14 Djupsjö, Nordmalings fs.

 

7.3.2 Johanna Margreta Käck. Född 1879-05-24 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1956-04-26 Nordmalings fs.

 

7.3.3 Elin Katrina Käck. Född 1882-01-19 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1959-02-20 Hamre, Forsa fs (X).

 

7.3.4 Gustaf Enok Käck. Född 1885-02-18 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1954-09-14 Baggård, Nordmalings fs.

 

7.3.5 Jonas Valdemar Käck. Född 1887-01-15 Djupsjö, Nordmalings fs.

7.4 Margreta Johanna Käck. Landbohustru i Ängersjö nr 1 år 1890. Född 1845-11-12 Djupsjö, Nordmalings fs. Gift med Erik Nilsson 1871-06-25 Nordmalings fs. Född och uppvuxen i Djupsjö. Åren 1866-67 tjänstgör hon som piga i Rönholm nr 3 hos bonden Johan Gustaf Lindgren (f. 1833). Därefter år 1867 piga hos bonden Johan Larsson på Djupsjö nr 2. År 1868 beger hon sig till Ängersjö där hon nu blir piga på gästigvaregården nr 3 hos Anders August Rönberg (f. 1829).  Gift i samma by år 1871. Maken blir nu torpare där. Men från år 1879 så är han istället landbo på hemmanet nr 1 som ägs av Hörnefors bruksägare. Hemmanet är på 3 1/4 sel.

 

Barn med Erik Nilsson (Född 1846-06-15 Nordmalings fs.):

 

7.4.1 Katrina Johanna Eriksson. Född 1871-10-27 Ängersjö, Nordmalings fs.

 

7.4.2 Per Erik Eriksson. Född 1875-08-01 Ängersjö, Nordmalings fs.

 

7.4.3 Hulda Magdalena Eriksson. Född 1877-11-28 Ängersjö, Nordmalings fs.

 

7.4.4 Johan Adolf Råde. Född 1881-06-23 Ängersjö, Nordmalings fs. Död 1960-04-20 Uppsala domkyrkofs (C).

 

7.4.5 Ester Maria Eriksson. Född 1884-05-23 Ängersjö, Nordmalings fs.

7.5 Anna Cathrina Käck.Bondhustru i Flärke nr 4 - 2 2/3 sel. Född 1848-12-20 Djupsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1871-11-25 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Olof Forsgren 1872 Gideå fs (Y). Död 1893-09-17 Flärke, Gideå fs (Y). Åren 1867-68 är hon piga i Baggård nr 3 hos bonden Sven Jonsson (f. 1814). Därefter åter på hemgården, innan hon år år 1870 blir piga hos brodern Jonas Edvard Käck i Djupsjö.  Hon utflyttar sedan till Gideå året därpå. Där blir hon först piga på Flärke nr 4 hos bonden Johan Jonsson (f. 1810). Året därpå gifter hon sig med en av dennes söner och de båda blir nu bönder på hemmanet. Maken är hemmansägare och hemmanet omfattar 2 2/3 seland.  Hon avlider där år 1893. Efter år 1906 är maken brukare på gården istället. Ägare är då Gideå-Husums Aktiebolag.

 

Barn med Olof Forsgren (Född 1846-08-21 Nordmalings fs. Död 1907-08-18 Flärke, Gideå fs (Y).):

 

7.5.1 Frida Christina Forsgren. Född 1873-01-14 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1906-02-22 Byviken, Gideå fs (Y).

 

7.5.2 Hulda Catarina Forsgren. Född 1874-08-26 Flärke, Gideå fs (Y). Död Nordamerika.

 

7.5.3 Gustaf Leander Forsgren. Född 1876-07-26 Flärke, Gideå fs (Y). Död Nordamerika.

 

7.5.4 Anna Mathilda Forsgren. Född 1878-09-05 Flärke, Gideå fs (Y). Död Nordamerika.

 

7.5.5 Johan Fridolf Forsgren. Född 1880-04-16 Flärke, Gideå fs (Y). Död Nordamerika.

 

7.5.6 Selma Maria Forsgren. Född 1882-01-31 Flärke, Gideå fs (Y).

 

7.5.7 Olof Viktor Forsgren. Född 1884-01-16 Flärke, Gideå fs (Y).

 

7.5.8 Edvin Forsgren. Född 1887-06-27 Flärke, Gideå fs (Y). Död Nordamerika.

 

7.5.9 Jonas Konrad Forsgren. Född 1888-08-25 Flärke, Gideå fs (Y). Död Nordamerika.

 

7.5.10 Theophila Forsgren. Född 1890-06-18 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1891-02-07 Flärke, Gideå fs (Y).

 

7.5.11 Signe Forsgren. Född 1893-04-06 Flärke, Gideå fs (Y). Död Nordamerika.

7.6 Maria Lovisa Käck.Torparhustru i Flärke år 1915. Född 1851-05-06 Djupsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1872-11-09 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Johan Edlund 1873 Gideå fs (Y). Död efter 1915. År 1872 blir hon piga i Djupsjö hos sin broder Jonas Edvard som är torpare. Senare samma år utflyttar hon till Gideå socken. Där blir hon först piga på Flärke nr 4, men från år 1873 är hon istället gift med en torpare i samma by.  Både hon och maken lever efter år 1915.

 

Barn med Johan Edlund (Född 1845-01-04 Nordmalings fs. Död efter 1915.):

 

7.6.1 John Victor Edlund. Född 1874-03-09 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1947-06-15 Los Angeles, California (USA).

 

7.6.2 Anna Christina Edlund. Född 1878-02-22 Flärke, Gideå fs (Y). Död Nordamerika.

 

7.6.3 Alma Maria Edlund. Född 1880-12-31 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1969-02-25 Gideåbacka, Grundsunda fs (Y).

 

7.6.4 Hulda Victoria Edlund. Född 1883-10-31 Flärke, Gideå fs (Y).

 

7.6.5 Klara Augusta Edlund. Född 1886-08-06 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1887-03-31 Flärke, Gideå fs (Y).

 

7.6.6 Klara Mandelina Edlund. Född 1889-04-13 Flärke, Gideå fs (Y). Död Nordamerika.

 

7.6.7 Jenny Augusta Edlund. Född 1895-04-20 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1968-06-27 Flärke, Gideå fs (Y).

7.7 Clara Käck.Bondhustru i Ängersjö nr 1 - 1 5/8 sel. Född 1854-02-04 Djupsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1876 Ängersjö, Nordmalings fs. Gift med Henrik Leonard Ånger 1876-10-01 Nordmalings fs. Död 1886-02-13 Ängersjö, Nordmalings fs. År 1876 lämnar hon hemgården för att gifta sig i Ängersjö nr 1 med en son till bonden Jonas Anger (f. 1800). Maken blir nu bonde på en del av faderns stamhemman, och selandet är på 1 5/8.  Hon avlider där år 1886. Maken gifter om sig år 1888 med Anna Kristina Söderman, f. 1854-11-24. Med henne får han ett ytterligare barn, Erik Gunnar (f. 1889-1-5) innan år 1890.

 

Barn med Henrik Leonard Ånger (Född 1847-07-29 Ängersjö, Nordmalings fs.):

 

7.7.1 Jonas Leonard Ånger. Född 1877-08-02 Ängersjö, Nordmalings fs.

 

7.7.2 Maria Kristina Ånger. Född 1879-01-01 Ängersjö, Nordmalings fs.

 

7.7.3 Karolina Johanna Ånger. Född 1880-12-24 Ängersjö, Nordmalings fs. Död före 1900.

 

7.7.4 Johan Oskar Ånger. Född 1883-01-11 Ängersjö, Nordmalings fs. Död 1953-09-06 Ängersjö, Hörnefors fs.

 

7.7.5 Henrik Adolf Ånger. Född 1883-01-11 Ängersjö, Nordmalings fs.

7.8 Östen Käck. Född 1857-08-28 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1857-12-24 Djupsjö, Nordmalings fs.

8.1 Nils August Tafvelin.Flyttar år 1859 till ?. Född 1839-04-19 Järnäs, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Född och uppvuxen i Järnäs respektive Håknäs sågverk. På den sistnämnda platsen blir han dräng åren 1858-59.

8.2 Per Tafvelin.Emigrerar 1868 till Nordamerika. Född 1843-07-15 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Emigrerade 1868 Nordamerika. Född och uppvuxen i Håknäs sågverk. Arbetare på samma ställe efter år 1863. Emigrerar år 1868 till Amerika.

8.3 Lovisa Tafvelin.Född 1844-09-29 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1844-11-12 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

8.4 Erik Tafvelin. Född 1846-06-07 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1847-01-31 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

8.5 Helena Johanna Tafvelin. Född 1849-01-15 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1849-12-07 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

8.6 Lovisa Tafvelin.Född 1852-10-13 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1853-05-13 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

9.1 Nils Petter Käck.Arbetare i Håknäs sågverk. Född 1843-11-11 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Gift med Catharina Lovisa Pettersson 1868-12-06 Nordmalings fs. Gift med Maria Johanna Johansdotter 1883-10-28 Nordmalings fs. Död 1915-10-21 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Arbetare i Håknäs sågverk från och med giftermålet år 1868. Hustrun avlider år 1873. Tio år senare gifter han om sig.   Han avlider år 1915 då fortfarande benämnd som arbetare på samma plats.  Hustrun avlider först år 1950, då bosatt på fastigheten Håknäs 7:1.

 

Barn med Catharina Lovisa Pettersson (Född 1844-02-03 Nordmalings fs. Död 1873-04-13 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.):

 

9.1.1 Per Magnus Käck. Född 1867-11-19 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1874-08-02 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

9.1.2 Lovisa Desideria Käck. Född 1869-02-24 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1874-03-09 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

9.1.3 Nils Verner Käck. Född 1871-10-07 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1929-12-13 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

9.1.4 Jonas Anton Käck. Född 1873-07-23 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1874-03-14 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

9.1.5 Lovisa Nikolina Käck. Född 1875-03-08 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1879-11-15 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

9.1.6 Eugenia Katrina Käck. Född 1877-11-10 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1878-01-30 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

Barn med Maria Johanna Johansdotter (Född 1858-03-23 Bjurholms fs. Död 1950-03-28 Håknäs, Nordmalings fs.):

 

9.1.7 Jenny Maria Käck. Född 1884-07-27 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1965-04-27 Hörnefors fs.

 

9.1.8 Johan Georg Käck. Född 1886-02-17 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1891-08-23 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

9.1.9 Hildur Johanna Käck. Född 1888-06-04 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1968-09-15 Umeå, Umeå sfs.

 

9.1.10 Nikolina Käck. Född 1890-03-09 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1988-02-28 Umeå, Ålidhems fs.

 

9.1.11 Ellen Katarina Käck. Född 1891-11-13 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1892-12-10 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

9.1.12 Per Albin Käck. Född 1893-11-01 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1893-11-28 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

9.1.13 Anna Amalia Käck. Född 1895-08-06 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1953-03-24 Umeå, Umeå sfs.

 

9.1.14 Gustaf Adrian Käck. Född 1898-02-04 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

9.2 Maria Käck.Bondhustru i Aspeå nr 4 - 1/16 mtl. Född 1846-12-15 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1869 till 1870 Sköns fs (Y). Bosatt från 1870 Aspeå, Nordmalings fs. Gift med Edvard Rönnberg 1872-04-07 Nordmalings fs. Död 1914-01-04 Aspeå, Nordmalings fs. Hon lämnar år 1869 hemgården i Håknäs sågverk och flyttar till Sköns fs. Hon återkommer till Nordmalings fs året därpå då hon flyttar in till fadern i Aspeå nr 2.  År 1872 gifter hon sig med en bondson, Edvard Rönnberg, på hemmanet nr 4 i samma by. Hans far är Anders Rönnberg (f. 1802-04-01). Maria och Edvard övertar nu en del av dennes hemman brukar framgent 1 1/2 sel. Efter år 1900 uppges hemmanet vara på 1/16 mtl istället.  Hon avlider där år 1914. Året därpå gifter sig sonen Einar Valentin och övertar i samband med det brukandet av gården efter maken. Denne blir då "f.d. bonde" på hemmanet.

 

Barn med Edvard Rönnberg (Född 1844-12-03 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1927-04-24 Aspeå, Nordmalings fs.):

 

9.2.1 Per Anton Rönnberg. Född 1872-05-25 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1951-06-07 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.2.2 Johan Georg Rönnberg. Född 1874-06-04 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1957-08-08 Nordmalings fs.

 

9.2.3 Ester Maria Rönnberg. Född 1876-11-12 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1961-08-20 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).

 

9.2.4 Katrina Eugenia Rönnberg. Född 1879-01-27 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1963-02-18 Nordmalings fs.

 

9.2.5 Elin Katrina Rönnberg. Född 1881-11-12 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1882-09-05 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.2.6 Gustaf Fridolf Rönnberg. Född 1884-01-31 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1910-05-11 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.2.7 Nanny Kristina Rönnberg. Född 1886-04-12 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1954-05-26 Lögdeå, Nordmalings fs.

 

9.2.8 Karl Hjalmar Rönnberg. Född 1888-10-26 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1908-03-22 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.2.9 Einar Valentin Rönnberg. Född 1892-06-30 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1970-08-25 Aspeå, Nordmalings fs.

9.3 Christina Catharina Käck. Född 1848-11-03 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1851-10-16 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

9.4 Jonas Gustaf Käck.Född 1852-01-25 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1852 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

9.5 Jonas Gustaf Käck.Inhyst i Aspeå nr 2. Född 1853-10-13 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1870 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1900-04-04 Aspeå, Nordmalings fs. Bor hela livet inhyst hos föräldrarna i Aspeå nr 2.

9.6 Katrina Käck.Arbeterska i Aspeå nr 2. Född 1856-06-20 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1870 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1925-07-31 Aspeå, Nordmalings fs.Uppvuxen i Håknäs sågverk och Aspeå nr 2. Efter år 1900 står hon benämnd som arbeterska på hemgården (på samma sida som brodern Karl Erik). En notering om henne säger "uppgifves även heta Lovisa. Dopboken har endast Katrina". Hon avlider år 1925, då fortfarande som arbeterska hos halvbrodern Karl Erik Käck.

9.7 Johannes Käck. Född 1861-01-14 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1863-01-15 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

9.8 Johannes Käck. Född 1865-07-27 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1870 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1879-10-21 Aspeå, Nordmalings fs.

9.9 Karl Erik Käck.Bonde i Aspeå nr 2 - 11/192 mtl år 1927. Född 1867-06-25 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1870 Aspeå, Nordmalings fs. Gift med Klara Kristina Jonsdotter 1897-11-14 Nordmalings fs. Död. Någon gång precis före år 1899 delar han faderns stamhemman Aspeå nr 2 med brodern Magnus Vilhelm. Brodern är den som övertar hemgården efter fadern. Han gifter sig år 1897 och står därefter först som arbetare, men sedan kort därefter som bonde. Hemmanet är på 2 1/2 sel, eller som det uppges efter år 1900, 17/192 mtl. Efter år 1907 uppges hemmanet vara på 11/192 mtl.  Karl Eriks halvsyster Katrina (f. 1856) bor hos honom på gården till dess hon avlider år 1925.  Paret har också en fosterdotter från år 1902: Elsa Margareta, f. 1898-05-18 i Grundsunda fs (Y). Hon är en dotter till torparen Axel Jonsson och Kristina Magdalena Lindström i Grundsunda. Elsa Margareta föder sonen Hans Adrian Käck, f. 1915-07-18 (d. 1993-05-17) på hemgården i Aspeå. De båda flyttar år 1915 till Aspeå nr 1 där hon gifter sig med Adrian Sikström (f. 1886-03-03). Hans Adrian uppges vara deras son före äktenskapet. Från år 1915 är makarna ägare och bönder på hemmanet Aspeå nr 4 - 1/24 mtl. Dessa barn tillkommer i äktenskapet:  1. Karl Helge, f. 1916-06-18 d. 2002-05-27 2. Siri Teresia, f. 1917-07-14 3. Lilly Margareta, f. 1919-09-13 d. 1997-08-18 4. Betty Katarina, f. 1920-09-18 5. Johan Olof, f. 1924-02-06 d. 1997-06-17  Elsa Margareta Käck avlider 1927-03-03. Sedermera adopteras Elsa Margaretas son Hans Adrian av Karl Erik och hustrun.

9.10 Magnus Vilhelm Käck.Bonde i Aspeå nr 2 år 1927. Född 1872-08-07 Aspeå, Nordmalings fs. Gift med Hilda Johanna Berglund 1900-11-11 Nordmalings fs. Död. Någon gång strax före år 1899 delar han faderns stamhemman Aspeå nr 2 med brodern Karl Erik. Han är den av bröderna som övertar brukandet av hemgården och står framgent som bonde där med föräldrarna som inhysta. Efter år 1900 uppges fadern istället bo hos brodern Karl Erik. Hemmanet är på 2 1/2 sel, eller som det uppges efter år 1900, 17/192 mtl. Han gifter sig år 1900.

 

Barn med Hilda Johanna Berglund (Född 1879-04-13 Nordmalings fs. Död 1927-08-03 Aspeå, Nordmalings fs.):

 

9.10.1 Henny Lovisa Käck. Född 1901-10-26 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1917-05-04 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.10.2 Elsa Hildina Käck. Född 1903-11-14 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1917-05-20 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.10.3 Oskar Natanael Käck. Född 1905-09-20 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1993-04-15 Nordmaling, Nordmalings fs.

 

9.10.4 Herta Matilda Käck. Född 1907-10-18 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1985-04-08 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.10.5 Selma Johanna Käck. Född 1910-02-15 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1910-05-14 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.10.6 Signe Augusta Käck. Född 1910-02-15 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1916-03-31 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.10.7 Klas Engelbert Käck. Född 1913-09-21 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1915-10-31 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.10.8 Henny Hildina Käck. Född 1918-07-23 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.10.9 Elsa Ingrid Margareta Käck. Född 1923-01-09 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1925-08-29 Aspeå, Nordmalings fs.

9.11 Adrian Käck. Född 1875-09-01 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1879-10-17 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

Generation 3

2.2.1 Jakob Jakobsson.Arbetare i Sandvik år 1875. Född 1849-12-07 Brattfors, Nordmalings fs. Bosatt från 1850 Holmsund, Umeå lfs. Gift med Maria Karolina Zakrisdotter 1871-10-22 Umeå lfs. Bosatt från 1874 Sandvik, Umeå lfs. Gift på hemgården i Holmsund år 1871. Från år 1874 finns familjen i Sandvik där han står benämnd som arbetare.

 

Barn med Maria Karolina Zakrisdotter (Född 1852-09-18 Umeå lfs.):

 

2.2.1.1 Johan Jakobsson. Född 1871-12-26 Holmsund, Umeå lfs.

 

2.2.1.2 Carolina Sofia Jakobsdotter. Född 1873-02-24 Holmsund, Umeå lfs.

 

2.2.1.3 Carl Gustaf Jakobsson. Född 1875-05-09 Sandvik, Umeå lfs.

2.2.2 Anna Erica Jakobsdotter. Född 1851-06-05 Holmsund, Umeå lfs. Död 1851-09-07 Holmsund, Umeå lfs.

2.2.3 Johan Jakobsson.Född 1853-04-19 Holmsund, Umeå lfs. Död 1853-12-23 Holmsund, Umeå lfs.

2.2.4 Johan Jakobsson.Född 1854-03-29 Holmsund, Umeå lfs. Död 1857-08-16 Holmsund, Umeå lfs.

2.2.5 Erik Olof Jakobsson.Född 1855-05-11 Holmsund, Umeå lfs. Död 1862-07-18 Holmsund, Umeå lfs.

2.2.6 Erika Jakobsdotter.Född 1857-01-01 Holmsund, Umeå lfs. Död 1857-02-12 Holmsund, Umeå lfs.

2.2.7 Johan August Jakobsson. Född 1860-10-22 Holmsund, Umeå lfs. Död 1862-11-21 Holmsund, Umeå lfs.

2.2.8 Jonas Petter Jakobsson. Född 1861-11-15 Holmsund, Umeå lfs. Död 1862-09-12 Holmsund, Umeå lfs.

2.2.9 Johanna Jakobsdotter.Född 1863-05-12 Holmsund, Umeå lfs. Bosatt från 1875 Sandvik, Umeå lfs.Arbeterska på hemgården i Sandviks ångsåg före år 1885.

2.2.10 Eric Olof Jakobsson.Född 1864-06-01 Holmsund, Umeå lfs. Död 1865-09-11 Holmsund, Umeå lfs.

2.2.11 Mathilda Sophia Jakobsdotter. Född 1865-11-30 Holmsund, Umeå lfs. Bosatt från 1875 Sandvik, Umeå lfs. Död 1883-11-03 Sandvik, Umeå lfs. Arbeterska på hemgården i Sandviks ångsåg före år 1883 då hon avlider.

2.2.12 Carl Erik Jakobsson.Född 1868-08-02 Holmsund, Umeå lfs. Död 1868-12-13 Holmsund, Umeå lfs.

2.2.13 Maria Dorothea Jakobsdotter. Född 1872-01-17 Holmsund, Umeå lfs. Död 1874-01-02 Holmsund, Umeå lfs.

4.2.1 Cathrina Charlotta Pehrsdotter. Torparhustru i Järnäs. Född 1869-02-18 Järnäs, Nordmalings fs. Gift med Jakob Georg Öberg 1894-12-02 Nordmalings fs. Död 1921-10-10 Järnäs, Nordmalings fs. Maken är ägare av Järnäs 1:15 - Fiskarebo åren 1912 till 1924.

 

Barn med Jakob Georg Öberg (Född 1859-04-27 Nordmalings fs. Död 1924-04-16 Järnäs, Nordmalings fs.):

 

4.2.1.1 Anna Elisabet Öberg. Född 1895-02-27 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1982-11-10 Umeå, Umeå sfs.

 

4.2.1.2 Karl Gunnar Öberg. Född 1901-11-12 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1904-01-31 Järnäs, Nordmalings fs.

 

4.2.1.3 Gunborg Maria Öberg. Född 1905-03-19 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1976-08-09 Kråken, Nordmaling fs.

4.4.1 Isak Molin. Fiskare och arbetare i Järnäs. Född 1864-01-25 Järnäs, Nordmalings fs. Gift med Maria Karolina Häggström 1891-01-25 Nordmalings fs. Död 1936 Järnäs, Nordmalings fs.Ägare av Järnäs 5:6 åren 1894 till 1925. Har en fosterdotter:  Lappflickan Lisa Ingeborg Andersdotter, f. 1900-4-4 i Åsele. Hon dör 1918-11-19 i Järnäs.

4.4.2 Eric Molin. Född 1865-12-09 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1883-10-10 Järnäs, Nordmalings fs.

4.4.3 Nils Johan Molin.Torpare i Järnäs. Född 1869-12-26 Järnäs, Nordmalings fs. Gift med Selma Johansdotter 1891-03-22 Nordmalings fs. Död 1893-03-26 Järnäs, Nordmalings fs.

 

Barn med Selma Johansdotter (Född 1870-07-31 Nordmalings fs. Död 1960 Järnäs, Nordmalings fs.):

 

4.4.3.1 Nils Johan Molin. Född 1893-09-01 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1987-02-25 Umeå, Tegs fs.

4.4.4 Erik Molin. Född 1886 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1886 Järnäs, Nordmalings fs.

5.2.1 Amanda Christina Larsson. Emigrerar 1880-05-22 till Nordamerika. Född 1856-07-07 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1874-11-30 Söråkers herrgård, Hässjö fs (Y). Bosatt från 1878 Ahlafors, Hässjö fs (Y). Gift med Jens Edvard Olsen 1878-10-20 Hässjö fs (Y). Emigrerade 1880-05-22 Nordamerika. Lämnar år 1874 hemgården i Sunnansjö, då hon tar ut flyttattest till Hässjö i Ångermanland. Där flyttar hon till Söråkers herrgård och blir piga hos grosshandlaren Johan Carl Kruger (1799-1872).  År 1878 flyttar hon till Ahlafors där hon gifter sig med en arbetare. Maken är ursprungligen från Norge. I samband med giftermålet tar hon sig efternamnet "Larsson". Paret uppges nu vara "baptister". Familjen emigrerar 1880 till Amerika.

 

Barn med Jens Edvard Olsen (Född 1853-07-11 Stokke (NORGE).):

 

5.2.1.1 Axel Olsen. Född 1879-09-21 Ahlafors, Hässjö fs (Y). Död Nordamerika.

5.2.2 Johanna Ersdotter.Smedshustru i Olofsfors år 1927. Född 1858-01-01 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1876 till 1877 Orrböle, Nordmalings fs. Bosatt från 1877 till 1878 Levar, Nordmalings fs. Bosatt från 1879 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1894 Olofsfors, Nordmalings fs. Gift med Johan August Bergmark 1894-10-21 Nordmalings fs. Född och uppvuxen i Sunnansjö där fadern var torpare. Åren 1876-77 piga i Orrböle, år 1877-78 i Levar nr 3. Från år 1879 åter bosatt på hemgården i Sunnansjö.  År 1894 lämnar hon föräldrarna och gifter sig då istället i Olofsfors. Maken är smed där. Inga barn föds i äktenskapet.

5.2.3 Anna Erica Ersdotter.Flyttar 1886-11-10 till Skön fs. Född 1860-08-15 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1886-11-10 Sköns fs (Y). Piga i Sunnansjö nr 1 hos bonden Jonas Johansson, f. 1807 åren 1877-79. Från år 1880 piga i Baggård hos bonden Israel Pehrsson, f. 1846.   Piga i Baggård, Sunnansjö och Öre. I Öre var hon piga hos sin faster Anna Margreta Käck.

5.2.4 Eric Ersson. Född 1862-05-03 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1863-09-01 Sunnansjö, Nordmalings fs.

5.2.5 Erik Gustaf Häggström. Sågverksarbetare i Holmsund år 1900*. Född 1864-06-13 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Hedda Lovisa Andersdotter 1887-05-01 Nordmalings fs. Bosatt från 1900-12-05 Holmsund, Holmsunds fs. Död 1947-10-09 Eldsmark, Arnäs fs (Y). Arbetare på hemgården i Sunnansjö där han också gifter sig år 1887. Paret bor där fram till år 1900 då de flyttar till Holmsund. Där blir han sågverksarbetare på huvudorten.

 

Barn med Hedda Lovisa Andersdotter (Född 1853-02-18 Nordmalings fs.):

 

5.2.5.1 Gustaf Adolf Häggström. Född 1887-06-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1951-02-15 Hörnett, Själevad fs (Y).

 

5.2.5.2 Jenny Ottilia Häggström. Född 1889-09-11 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.5.3 Johan Albin Häggström. Född 1892-08-09 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1969-09-29 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

 

5.2.5.4 Otto Häggström. Född 1895-12-08 Sunnansjö, Nordmalings fs.

5.2.6 Hulda Christina Ersdotter. Arbetarhustru i Johannedal år 1929. Född 1867-06-03 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1889 till 1895 Sköns fs (Y). Bosatt från 1895 till 1896 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1896-07-04 Johannedal, Skön fs (Y). Gift med Hans Åman 1896-08-16 Sköns fs (Y). Död. Lämnar år 1896 hemgården i Sunnansjö för gott och flyttar till Skön fs. Där gifter hon sig i Johannedal med arbetaren Hans Åman.

 

Barn med Hans Åman (Född 1854-07-23 Vibyggerå fs (Y). Död 1920-02-13 Johannedal, Skön fs (Y).):

 

5.2.6.1 Anna Katarina Åman. Född 1897-06-19 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1917-12-10 Johannedal, Skön fs (Y).

 

5.2.6.2 Jenny Augusta Åman. Född 1898-08-29 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1900-12-29 Johannedal, Skön fs (Y).

 

5.2.6.3 Agda Johanna Åman. Född 1901-01-19 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1987-01-20 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

5.2.6.4 Hans Gustaf Åman. Född 1903-02-02 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1986-01-23 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

5.2.6.5 Johan Albin Åman. Född 1905-12-16 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1980-04-30 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

5.2.6.6 Sara Erika Åman. Född 1908-02-05 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1990-02-19 Sundsbruk, Skön fs (Y).

 

5.2.6.7 Sven Petrus Åman. Född 1910-03-22 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1910-10-19 Johannedal, Skön fs (Y).

5.2.7 Clara Gustava Ersdotter. Född 1870-12-21 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1871-01-02 Sunnansjö, Nordmalings fs.

5.2.8 Johan Eriksson.Flyttar 1906-8-23 till Bygdeå. Född 1872-12-09 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1902-12-10 till 1906 Djupvik, Umeå lfs. Bosatt från 1906-01-26 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Klara Tafvelin 1906-02-19 Nordmalings fs. Död 1951-09-29 Burliden, Burträsk fs. Född och uppvuxen i Sunnansjö. Åren 1902-06 bor han i Djupvik inom Umeå landsförsamling där han står benämnd som arbetare.   År 1906 flyttar han tillbaka till Nordmaling och Sunnansjö där han nu gifter sig och blir arbetare. Han tycks där bo på "torp under Jon Holmlunds hemman".  Senare samma år flyttar han och hustrun till Bygdeå.

5.4.1 Erik Gustaf Larsson.Bonde i Trinnliden nr 1 - 1/16 mtl. Född 1866-02-09 Nyåker, Nordmalings fs. Bosatt från 1869-11-06 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1887-06-18 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Karolina Vilhelmina Salomonsdotter 1892-12-16 Vännäs fs. Död 1944-05-14 Trinnliden, Vännäs fs. Född i Nyåker i Bjurholms socken. Därefter bosatt i Näsmark i 18 år innan han tillsammans med sina föräldrar och syskon flyttar till hemmanet Trinnliden nr 1 i Vännäs socken.   Där gifter han sig år 1892 med en kvinna från Åsele, och övertar i samband med giftermålet brukandet av hela faderns hemman om 1/16 mtl. Föräldrarna har han som inhysta på gården.  Sonen Gustaf övertar i samband med sitt giftermål år 1933 en del (1/32 mtl) av hemmanet, medan Erik själv kvarstår som brukare av resten.

 

Barn med Karolina Vilhelmina Salomonsdotter (Född 1869-07-19 Lillögda, Åsele fs. Död 1914-12-30 Trinnliden, Vännäs fs.):

 

5.4.1.1 Bror Valentin Larsson. Född 1893-11-23 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1963-12-24 Vännäsby, Vännäs fs.

 

5.4.1.2 Erik Helmer Eriksson. Född 1896-01-28 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1930-07-12 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.1.3 Johan Gustaf Eriksson. Född 1897-12-02 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1974-01-13 Trinnliden, Vännäs fs.

 

5.4.1.4 Beda Amanda Vilhelmina Eriksson. Född 1899-10-10 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1981-02-08 Skavdal, Vännäs fs.

 

5.4.1.5 Karl Rikard Eriksson. Född 1901-07-29 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1977-05-30 Trinnliden, Vännäs fs.

 

5.4.1.6 Axel Herman Eriksson. Född 1904-04-20 Trinnliden, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

5.4.1.7 Arvid Eriksson. Född 1905-06-22 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1977-04-14 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.1.8 Manfred Eriksson. Född 1906-11-07 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1972-11-16 Ekträsk, Vindelns fs.

 

5.4.1.9 Valdemar Oderljung. Född 1908-03-12 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1983-07-28 Långbäcken, Fredrika fs.

 

5.4.1.10 Hilma Eugenia Eriksson. Född 1909-11-11 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1914-10-09 Trinnliden, Vännäs fs.

 

5.4.1.11 Gunhild Elisabet Eriksson. Född 1911-09-29 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1913-02-09 Trinnliden, Vännäs fs.

5.4.2 Olof Adolf Larsson.Arbetare i Trinnliden nr 1. Född 1868-01-16 Nyåker, Nordmalings fs. Bosatt från 1869-11-06 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1887-06-18 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1904-03-01 Trinnliden, Vännäs fs. Arbetare på hemgården i Trinnliden nr 1 från år 1900. Död vid en olycka uppe i Vindeln där de skulle gräva för en brunn och jordmassorna rasade ner över honom.   Genom sin hastiga och tragiska död blev han också den förste som är begravd på Vännäs nya begravningsplats vid Maria kapellet. Denna grav finns kvar än idag och är utmärkt med ett grönt träkors nära infarten. I samma grav ligger även ogifta syskonbarnet Karl Rikard Eriksson.

5.4.3 Hulda Karolina Larsdotter.Bondhustru i Brattby nr 2 - 7/128 mtl. Född 1870-09-17 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1887-06-18 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Karl Olofsson 1891-02-23 Umeå lfs. Bosatt från 1891-04-18 Brattby, Umeå lfs. Död 1942-04-16 Brattby, Umeå lfs. Lämnade år 1891 hemmet i Trinnliden och flyttade till Umeå lfs. Där blir hon gift på Brattby nr 2 med en änkeman. Maken har 4 söner från ett första äktenskap med Maria Johanna Nilsdotter, f. 1857-10-27 i Vännäs g. 1877-4-27 d. 1890-01-14.  Hemmanet i Brattby nr 2 skattar för 7/128 mtl.

 

Barn med Karl Olofsson (Född 1853-02-25 Brattby, Umeå lfs. Död 1931-02-23 Brattby, Umeå lfs.):

 

5.4.3.1 Ida Karolina Karlsson. Född 1891-03-22 Brattby, Umeå lfs. Död 1893-01-03 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.3.2 Erik Fabian Olsson. Född 1892-06-20 Brattby, Umeå lfs. Död 1955-11-28 Fällbäcken, Skellefteå lfs.

 

5.4.3.3 Ida Karolina Olsson. Född 1894-03-12 Brattby, Umeå lfs. Död 1961-05-06 Umeå lfs.

 

5.4.3.4 Hulda Eugenia Karlsson. Född 1895-07-26 Brattby, Umeå lfs. Död 1956-09-22 Nordmalings fs.

 

5.4.3.5 Ernst Arvid Karlsson. Född 1898-03-02 Brattby, Umeå lfs. Död 1898-05-04 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.3.6 Ernst Arvid Olsson. Född 1899-05-28 Brattby, Umeå lfs. Död 1958-07-23 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.3.7 Hjalmar Olsson. Född 1900-08-31 Brattby, Umeå lfs. Död 1979-03-21 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.3.8 Gottfrid Karlsson. Född 1902-05-19 Brattby, Umeå lfs. Död 1903-02-08 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.3.9 Frida Emilia Olofsson. Född 1905-03-10 Brattby, Umeå lfs. Död 1987-11-26 Bergliden, Vännäs fs.

 

5.4.3.10 Hilma Sofia Karlsson. Född 1907-05-15 Brattby, Umeå lfs. Död 1907-05-15 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.3.11 Gottfrid Olsson. Född 1910-08-02 Brattby, Umeå lfs. Död 1995-11-24 Umeå, Umeå lfs.

5.4.4 Matilda Johanna Larsson.Gårdsägare i Nyby nr 1. Född 1875-01-24 Näsmark, Bjurholms fs. Döpt 1875-01-25 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1887-06-18 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Oskar Nyberg 1898-11-13 Vännäs fs. Bosatt från 1905 Nyby, Vännäs fs. Död 1953-04-13 Vännäs, Vännäs fs. Född och Näsmark i Bjurholms socken. Blir efter makens död 1917, gårdsägare i Nyby nr 1 - "Simonstorp".

 

Barn med Oskar Nyberg (Född 1868-12-31 Nyby, Vännäs fs. Död 1917-09-06 Nyby, Vännäs fs.):

 

5.4.4.1 Johan Emil Nyberg. Född 1899-10-08 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1979-06-19 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).

 

5.4.4.2 Signe Maria Matilda Nyberg. Född 1901-11-11 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1921-06-14 Nyby, Vännäs fs.

 

5.4.4.3 Oskar Helmer Nyberg. Född 1908-11-08 Nyby, Vännäs fs. Död 1927-02-17 Nyby, Vännäs fs.

 

5.4.4.4 Karl Holger Nyberg. Född 1911-12-21 Nyby, Vännäs fs. Död 1984-02-10 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.4.5 Elma Johanna Nyberg. Född 1911-12-21 Nyby, Vännäs fs. Död 1987-07-10 Angered, Angereds fs (O).

 

5.4.4.6 Helga Linnea Nyberg. Född 1913-10-30 Nyby, Vännäs fs. Död 1998-11-17 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.4.7 Olof Ivar Nyberg. Född 1916-02-17 Nyby, Vännäs fs. Död 1987-05-22 Vännäs, Vännäs fs.

5.4.5 Johan August Larsson.Gårdsägare i Nyby nr 4. Född 1877-09-18 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1887-06-18 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Maria Evelina Johansdotter 1899-04-15 Vännäs fs. Bosatt från 1907 Nyby, Vännäs fs. Död 1959-04-27 Nyby, Vännäs fs. Gift på hemgården i Trinnliden nr 1 år 1899. Han står därefter benämnd som arbetare där. Familken flyttar år 1906 in till Nyby nr 4 där han äger en "tomt med gård samt en jordbrukslägenhet afskilt från äldre Erik Nyströms hemman Nyby nr 3". Han står fortfarande betecknad som arbetare där.  I senare församlingsböcker står det att han äger två jordbrukslägenheter på Erik Nyströms gamla hemman Nyby nr 3. Dessa har beteckningarna: 3:49 och 3:89.  Efter 1922 står han betecknad som gårdsägare och jordarbetare på "tomt med gård" kallat "Nyhem nr 3", hemmansbeteckning Nyby 4:8.

 

Barn med Maria Evelina Johansdotter (Född 1878-06-27 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1925-02-27 Nyby, Vännäs fs.):

 

5.4.5.1 Anna Evelina Larsson. Född 1899-07-30 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1975-07-06 Pengsjö, Vännäs fs.

 

5.4.5.2 Gerda Maria Larsson. Född 1901-03-26 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1986-05-18 Backe, Resele fs (Y).

 

5.4.5.3 Sonja Ingeborg Larsson. Född 1903-08-06 Trinnliden, Vännäs fs. Död 2001-11-01 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.5.4 Elsa Sofia Larsson. Född 1906-03-15 Trinnliden, Vännäs fs. Död 2003-01-22 Umeå, Umeå lfs.

 

5.4.5.5 Johan Gunnar Larsson. Född 1908-02-10 Nyby, Vännäs fs. Död 1992-01-05 Umeå, Umeå sfs.

 

5.4.5.6 Ruth Gunhild Larsson. Född 1910-09-24 Nyby, Vännäs fs. Död 2004-11-05 Umeå, Umeå lfs.

 

5.4.5.7 Klas Ivan Ölmhagen. Född 1913-06-24 Nyby, Vännäs fs.

 

5.4.5.8 Hildur Linnea Larsson. Född 1916-05-02 Nyby, Vännäs fs. Död 1967-03-02 Nyland, Ramsele fs (Y).

 

5.4.5.9 Sven Georg Larsson. Född 1919-04-24 Nyby, Vännäs fs.

 

5.4.5.10 Knut Linus Inge Larsson. Född 1921-12-17 Nyby, Vännäs fs. Död 2002-12-07 Vännäs, Vännäs fs.

5.5.1 Anna Matilda Eriksdotter. Arbetarhustru i Mo ångsåg år 1899. I Mo Sågverk år 1900*. Född 1873-07-25 Storfall, Nordmalings fs. Bosatt från 1874 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1883 Öre, Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1896 Mo sågverk, Nordmalings fs. Gift med Jonas Albin Lindgren 1896-03-22 Nordmalings fs. Död. Arbeterska på hemgården i Stavsjöholm innan hon år 1896 flyttar till Mo ångsåg. Där gifter hon sig nu med en arbetare.

 

Barn med Jonas Albin Lindgren (Född 1870-10-12 Nordmalings fs. Död 1949-01-24 Hörnefors fs.):

 

5.5.1.1 Agnes Margreta Lindgren. Född 1896-05-06 Mo sågverk, Nordmalings fs.

 

5.5.1.2 Alma Augusta Lindgren. Född 1898-05-05 Mo sågverk, Nordmalings fs.

5.5.2 Hulda Margreta Eriksdotter. Arbetarhustru i Mo sågverk år 1913. Född 1876-07-27 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1883 Öre, Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1900 Mo sågverk, Nordmalings fs. Gift med Nils Johan Lindgren 1900-04-16 Nordmalings fs. Död. Arbeterska på hemgården i Stavsjöholm någon gång efter år 1891. År 1900 flyttar hon därifrån, till Mo Sågverk där hon gifter sig med en arbetare.  Mo sågverk (eller ångsåg som det också kallas efter år 1907) förs över till Hörnefors 1913-4-30.

 

Barn med Nils Johan Lindgren (Född 1874-05-31 Nordmalings fs.):

 

5.5.2.1 Nils Henning Lindgren. Född 1901-04-08 Mo sågverk, Nordmalings fs. Död 1962-03-26 Hörnefors fs.

 

5.5.2.2 Astrid Margareta Lindgren. Född 1901-04-08 Mo sågverk, Nordmalings fs. Död 1985-02-23 Själevad, Själevads fs (Y).

 

5.5.2.3 Erik Hilmar Lindgren. Född 1903-04-11 Mo sågverk, Nordmalings fs. Död 1903-12-25 Mo sågverk, Nordmalings fs.

 

5.5.2.4 Hildur Lovisa Lindgren. Född 1903-04-11 Mo sågverk, Nordmalings fs. Död 1904-05-05 Mo sågverk, Nordmalings fs.

 

5.5.2.5 Karl Axel Lindgren. Född 1905-09-18 Mo sågverk, Nordmalings fs. Död 1975-08-08 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

 

5.5.2.6 Johan Sigurd Lindgren. Född 1908-05-17 Mo sågverk, Nordmalings fs. Död 1985-11-02 Domsjö, Själevads fs (Y).

5.5.3 Emma Christina Eriksdotter. Född 1877-12-07 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1880-09-24 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

5.5.4 Klara Augusta Eriksson. Bondhustru i Lögdeå nr 3 - 1/48 mtl år 1927. Född 1879-04-24 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1883 Öre, Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1899 till 1902 Kyrkovallen, Nordmalings fs. Bosatt från 1902 till 1905 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1905 Lögdeå, Nordmalings fs. Gift med Erik Bernhard Eriksson 1905-12-10 Nordmalings fs. Död 1958-09-30 Nordmalings fs. Arbeterska i Stavsjöholm på hemgården någon gång efter år 1891. Därefter återfinns hon som piga på Kyrkovallen åren 1899-1902. Därefter från år 1902 på hemgården i Stavsjöholm. Hon uppges då vara sömmerska.  Hon lämnar därefter år 1905 hemgården då gifter sig i Lögdeå på hemmanet nr 3, Maken är bonde där på 1/48 mtl. Efter är 1907 är makens titel "bonde och torpare", men efter år 1917 återigen bara "bonde".   Maken har tidigare (1901-06-23) varit gift med Beda Katarina Persdotter (f. 1874-07-12 d. 1903-5-8), och har dottern Beda Margareta (f. 1903-04-29) från det äktenskapet.

 

Barn med Erik Bernhard Eriksson (Född 1874-04-22 Nordmalings fs. Död 1953-03-07 Lögdeå, Nordmalings fs.):

 

5.5.4.1 Klas Birger Eriksson. Född 1906-02-23 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1906-08-26 Lögdeå, Nordmalings fs.

 

5.5.4.2 Bertil Vitalis Eriksson. Född 1907-04-27 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1980-06-02 Lögdeånäset, Nordmalings fs.

 

5.5.4.3 Göta Karolina Eriksson. Född 1909-05-20 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1988-11-21 Rundvik, Nordmalings fs.

 

5.5.4.4 Erik Birger Eriksson. Född 1911-04-11 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1953-04-15 Lögdeå, Nordmalings fs.

 

5.5.4.5 Astrid Frideborg Eriksson. Född 1914-02-13 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1978-06-14 Håknäs, Nordmalings fs.

 

5.5.4.6 Karl Fritiof Eriksson. Född 1915-06-20 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1990-01-21 Lögdeå, Nordmalings fs.

 

5.5.4.7 Johan Alrik Eriksson. Född 1917-04-05 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1981-12-18 Rundviksverken, Nordmalings fs.

 

5.5.4.8 Anna Viktoria Eriksson. Född 1922-07-11 Lögdeå, Nordmalings fs.

5.5.5 Erik Adolf Eriksson.Arbetare i Öre år 1927. Född 1881-08-14 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1883 Öre, Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Gift med Katarina Magdalena Jonsson 1906-06-04 Nordmalings fs. Bosatt från 1908 Öre, Nordmalings fs. Död. Gift på hemgården i Stavsjöholm år 1906 där han då står benämnd som arbetare. Från år 1908 bor familjen i Öre där han också är arbetare.

 

Barn med Katarina Magdalena Jonsson (Född 1877-02-21 Sidensjö fs (Y).):

 

5.5.5.1 Erik Bertil Eriksson. Född 1907-05-06 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Död 1908-09-12 Stavsjöholm, Nordmalings fs.

 

5.5.5.2 Erik Bertil Emanuel Eriksson. Född 1910-01-14 Öre, Nordmalings fs. Död 1956-11-03 Nordmalings fs.

 

5.5.5.3 Paul Eriksson. Född 1915-08-07 Öre, Nordmalings fs. Död 1988-04-14 Öre, Nordmalings fs.

5.5.6 Emma Kristina Eriksson. Flyttar 1912-11-8 till Kristinehamn. Född 1884-03-23 Öre, Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1912-11-08 Kristinehamns fs. Död. Sömmerska på hemgården i Stavsjöholm efter år 1900. År 1912 flyttar hon till Kristinehamn.

5.6.1 Gustaf Petter Hansson. Snickare i Sunnansjö år 1927. Född 1875-09-20 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Anna Viktoria Degerstedt 1906-07-15 Nordmalings fs. Död 1965-05-13 Nordmalings fs.

 

Barn med Anna Viktoria Degerstedt (Född 1884-12-08 Sävenäs, Skellefteå lfs. Död 1948 Nordmalings fs.):

 

5.6.1.1 Ernst Gustaf Hilding Hansson. Född 1907-08-26 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1957-06-05 Nordmalings fs.

 

5.6.1.2 Dagmar Linnea Viktoria Hansson. Född 1909-05-22 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1986-09-16 Mo, Nordmalings fs.

 

5.6.1.3 Anny Edit Ingeborg Hansson. Född 1914-09-24 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1999-06-26 Mo, Nordmalings fs.

 

5.6.1.4 Ingrid Olivia Elisabet Hansson. Född 1916-10-07 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1991-04-29 Mo, Nordmalings fs.

 

5.6.1.5 Karl Gustaf Liné Hansson. Född 1920-08-15 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1987-11-20 Sunnansjö, Nordmalings fs.

5.6.2 Johan Robert Hansson.Flyttar 1898-11-22 till Sundsvall. Född 1879-05-13 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1898-11-22 Sundsvall. Död 1965-02-09 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y). Ogift.

5.6.3 Olof Viktor Hansson.Emigrerar 1906-3-23 till Nordamerika. Född 1881-09-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Emigrerade 1906-03-23 Nordamerika. Död 1969-11 Boise, Ada, Idaho (USA).Levde i Idaho i en county som heter Ada.

5.6.4 Alma Kristina Hansson. Emigrerar 1905-7-16 till Nordamerika. Född 1884-07-20 Sunnansjö, Nordmalings fs. Emigrerade 1905-07-16 Nordamerika. Död Nordamerika."Bodde i en statarlänga under miserabla förhållanden i Ramlösa i Skåne.

5.6.5 Erik Edvard Hansson. Jordägare i Nyby nr 7. Född 1886-10-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Anna Vilhelmina Jonsson Vännman 1911-07-16 Vännäs fs. Bosatt från 1911-11-02 Nyby, Vännäs fs. Död 1966-04-21 Vännäs, Vännäs fs. Lämnar år 1911 hemgården i Sunnansjö och flyttar till Vännäs socken. Där gifter han sig nu och blir samtidigt jordägare och järnvägsarbetare på hemmanet Nyby nr 7.

 

Barn med Anna Vilhelmina Jonsson Vännman (Född 1885-08-21 Björnlandsbäck, Vännäs fs. Död 1968-05-12 Vännäs, Vännäs fs.):

 

5.6.5.1 Bengt Helge Hansson. Född 1912-08-14 Nyby, Vännäs fs. Död 1977-08-18 Spånga, Spånga fs (AB).

 

5.6.5.2 Karin Linnea Hansson. Född 1914-06-30 Nyby, Vännäs fs. Död 1966-12-23 Umeå.

 

5.6.5.3 Rolf Åke Sixten Hansson. Född 1930-03-05 Vännäs fs.

5.6.6 Hilda Teresia Hansson. Emigrerar 1909-04-13 till Nordamerika. Född 1889-01-27 Sunnansjö, Nordmalings fs. Emigrerade 1909-04-13 Nordamerika. Död Nordamerika.

5.6.7 Jenny Henrietta Hansson. Flyttar 1919-3-8 till Malmö. Född 1892-03-07 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1914 till 1915 Vännäs fs. Bosatt från 1915-11-14 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1919-03-08 Malmö, S:t Pauli fs (M). Gift med Nils Karlsson 1921-06-23. Död 1970-05-07 Gustavslund, Helsingborgs Gustav Adolf fs (M).Arbeterska i Umeå stad. Flyttar till Malmö.

7.1.1 Klara Kristina Käck.Torparhustru i Nyland år 1924. Född 1870-09-26 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Carl Johan Westlund 1908-06-24 Grundsunda fs (Y). Bosatt från 1908-10-09 Nyland, Grundsunda fs (Y). Död 1958-02-04 Hattsjö, Gideå fs (Y). Uppvuxen i Flärke i Gideå församling. År 1908 lämnar hon hemgården och flyttar till Grundsunda församling. Där blir hon nu gift med torparsonen Carl Johan Westlund, f. 1878 i byn Nyland. I samband med giftermålet så övertar maken bruket av torpet från fadern Per Olsson Westlund, f. 1849.

 

Barn med Carl Johan Westlund (Född 1878-10-04 Nyland, Grundsunda fs (Y). Död 1943-11-16 Gideå fs (Y).):

 

7.1.1.1 Per Einar Westlund. Född 1909-03-10 Nyland, Grundsunda fs (Y). Död 1969-12-24 Nyland, Grundsunda fs (Y).

 

7.1.1.2 John Werner Westlund. Född 1910-04-04 Nyland, Grundsunda fs (Y). Död 1993-03-21 Själevad, Själevads fs (Y).

 

7.1.1.3 Nanna Cornelia Westlund. Född 1911-08-11 Nyland, Grundsunda fs (Y). Död omkring 2005.

 

7.1.1.4 Elsa Margareta Westlund. Född 1912-10-15 Nyland, Grundsunda fs (Y). Död 2000-08-25 Iggesund, Njutånger fs (X).

7.1.2 Pehr Leonard Käck.Född 1871-12-31 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1877-03-05 Flärke, Gideå fs (Y).

7.1.3 Cathrina Johanna Käck. Född 1873-08-20 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1874-06-12 Flärke, Gideå fs (Y).

7.1.4 Hulda Carolina Käck.Född 1875-06-15 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1877-03-17 Flärke, Gideå fs (Y).

7.1.5 Johan Erik Käck.Arrendator i Flärke år 1915. Född 1877-06-12 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Klara Mandelina Hägglund 1909-07-11 Gideå fs (Y). Död 1957-12-03 Jakobsskatan, Gideå fs (Y). Arrendator i Flärke på hemgården efter tidpunkten för giftermålet år 1909.  Från 1911-8-10 finns barnhusbarn nr 5298 (med okända föräldrar) på gården: Sven Johan Gustaf, f. 1905-09-16 i Stockholm, Johannes fs. Död 1987-09-19 i Nordmaling.

 

Barn med Klara Mandelina Hägglund (Född 1887-05-21 Nordmalings fs. Död 1970-07-31 Mo, Nordmalings fs.):

 

7.1.5.1 Göta Emilia Käck. Född 1912-01-06 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1913-05-06 Flärke, Gideå fs (Y).

 

7.1.5.2 Svea Paulina Käck. Född 1913-04-24 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1970-09-01 Mo, Nordmalings fs.

7.1.6 Hulda Catarina Käck.Född 1878-11-23 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1879-01-03 Flärke, Gideå fs (Y).

7.1.7 Maria Josefina Käck.Född 1884-03-30 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1896-11-10 Flärke, Gideå fs (Y).

7.3.1 Alma Josefina Käck.Flyttar 1899-10-28 till Umeå lfs, Hörneå år 1900*. Född 1877-05-14 Djupsjö, Nordmalings fs. Gift med Erik August Jonsson. Bosatt från 1895 till 1898 Umeå lfs. Bosatt från 1898 till 1899 Djupsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1899-10-28 Hörneå, Umeå lfs. Död. Åren 1895-98 lämmar hon hemgården för att då bo i Umeå lfs. Därefter åter på hemgården i Djupsjö under ett år, innan hon i oktober 1899 flyttar åter till Umeå lfs.

7.3.2 Johanna Margreta Käck. Flyttar 1906-12-21 till Forsa, Gävleborg. Född 1879-05-24 Djupsjö, Nordmalings fs. Gift med ? Olsson. Bosatt från 1906-12-21 Forsa fs (X). Död 1956-04-26 Nordmalings fs. Hon lämnar hemgården år 1906 då hon flyttar till Forsa i Gävleborgs län.

7.3.3 Elin Katrina Käck.Flyttar 1899-10-28 till Forsa. Piga i Smedsgården år 1900*. Född 1882-01-19 Djupsjö, Nordmalings fs. Skild från ? Mars. Bosatt från 1899-10-28 Smedsgården, Forsa fs (X). Död 1959-02-20 Hamre, Forsa fs (X). Hon lämnar hemgården som 17-åring år 1899 då hon flyttar till Gävleborgs län och Forsa fs.

7.3.4 Gustaf Enok Käck.Torpare i Baggård. Född 1885-02-18 Djupsjö, Nordmalings fs. Gift med Hulda Viktoria Olofsdotter 1910-06-19 Nordmalings fs. Bosatt från 1920 Baggård, Nordmalings fs. Död 1954-09-14 Baggård, Nordmalings fs. Född och uppvuxen i Djupsjö. Han blir torpare där i samband med giftermålet år 1910. Från år 1920 återfinns familjen istället som torpare i byn Baggård.

 

Barn med Hulda Viktoria Olofsdotter (Född 1883-08-03 Nordmalings fs. Död 1971-03-09 Torsbäcken, Nordmalings fs.):

 

7.3.4.1 Karl Gunnar Nikodemus Käck. Född 1911-06-01 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1965-02-11 Baggård, Nordmalings fs.

 

7.3.4.2 Nils Oskar Käck. Född 1913-01-25 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1993-11-06 Umeå, Umeå sfs.

 

7.3.4.3 Rut Anna Gunborg Käck. Född 1916-02-25 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 2005-08-25 Nordmaling, Nordmalings fs.

 

7.3.4.4 Olof David Käck. Född 1918-06-25 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 2000-10-29 Västerås, Västerås domkyrkofs (U).

7.3.5 Jonas Valdemar Käck. Torpare i Djupsjö. Född 1887-01-15 Djupsjö, Nordmalings fs. Gift med Henny Kristina Lundkvist 1921-06-23 Nordmalings fs. Död. Var obefintlig 1900 till 1920.

7.4.1 Katrina Johanna Eriksson. Född 1871-10-27 Ängersjö, Nordmalings fs. Död.

7.4.2 Per Erik Eriksson.Född 1875-08-01 Ängersjö, Nordmalings fs. Död.

7.4.3 Hulda Magdalena Eriksson. Född 1877-11-28 Ängersjö, Nordmalings fs. Död.

7.4.4 Johan Adolf Råde.Bosatt i Uppsala. Född 1881-06-23 Ängersjö, Nordmalings fs. Gift med Astrid Maria Kristina ? 1934-02-28. Död 1960-04-20 Uppsala domkyrkofs (C). Hemma år 1890.

7.4.5 Ester Maria Eriksson.Född 1884-05-23 Ängersjö, Nordmalings fs. Död.

7.5.1 Frida Christina Forsgren. Torparhustru i Byviken nr 1. Född 1873-01-14 Flärke, Gideå fs (Y). Bosatt från 1894 Byviken, Gideå fs (Y). Gift med Oskar Mårtensson Gidlund 1894-06-24 Gideå fs (Y). Död 1906-02-22 Byviken, Gideå fs (Y). Hon lämnar år 1894 hemgården för att gifta sig och bli torparhustru på hemmanet Byviken nr 1. Hemmanet uppges då vara på 1 7/8 sel.

 

Barn med Oskar Mårtensson Gidlund (Född 1860-01-04 Flärke, Gideå fs (Y).):

 

7.5.1.1 Olof Manfred Gidlund. Född 1895-03-21 Byviken, Gideå fs (Y).

 

7.5.1.2 Naima Katharina Gidlund. Född 1896-10-29 Byviken, Gideå fs (Y).

 

7.5.1.3 Johan Reinhold Gidlund. Född 1898-03-25 Byviken, Gideå fs (Y). Död 1906-03-27 Byviken, Gideå fs (Y).

 

7.5.1.4 Oskar Sixtus Gidlund. Född 1900-08-06 Byviken, Gideå fs (Y). Död 1904-07-03 Byviken, Gideå fs (Y).

 

7.5.1.5 Elsa Kristina Gidlund. Född 1901-09-30 Byviken, Gideå fs (Y).

 

7.5.1.6 Karl Rickard Gidlund. Född 1903-07-27 Byviken, Gideå fs (Y). Död 1904-06-22 Byviken, Gideå fs (Y).

 

7.5.1.7 Karl Rickard Gidlund. Född 1904-12-19 Byviken, Gideå fs (Y). Död 1905-03-05 Byviken, Gideå fs (Y).

7.5.2 Hulda Catarina Forsgren. Emigrerar 1889-6-15 till Nordamerika. Född 1874-08-26 Flärke, Gideå fs (Y). Emigrerade 1889-06-15 Nordamerika. Död Nordamerika. Emigrerar 1889-6-15 till Nordamerika.

7.5.3 Gustaf Leander Forsgren. Emigrerar 1897-5-15 till Nordamerika. Född 1876-07-26 Flärke, Gideå fs (Y). Emigrerade 1897-05-15 Nordamerika. Död Nordamerika. Emigrerar 1897 till Nordamerika.

7.5.4 Anna Mathilda Forsgren. Emigrerar 1898-7-8 till Nordamerika. Född 1878-09-05 Flärke, Gideå fs (Y). Emigrerade 1898-07-08 Nordamerika. Död Nordamerika. Emigrerar 1898 till Nordamerika.

7.5.5 Johan Fridolf Forsgren. Emigrerar 1905-07-03 till Nordamerika. Född 1880-04-16 Flärke, Gideå fs (Y). Bosatt från 1895-10-29 Grundsunda fs (Y). Bosatt före 1905 Flärke, Gideå fs (Y). Emigrerade 1905-07-03 Nordamerika. Död Nordamerika. Flyttar 1895-10-29 till Grundsunda.

7.5.6 Selma Maria Forsgren.Piga i Flärke nr 1 år 1915. Född 1882-01-31 Flärke, Gideå fs (Y). Död. Piga i Flärke (onumrerat hemman) hos smeden och torparen Olof Edlund, f. 1849-2-1 från och med 9 november 1910. År 1914 flyttar hon till Flärke nr 1 där hon tar anställning hos änkan efter Nils Josef Gidlöf, f. 1827-9-10.

7.5.7 Olof Viktor Forsgren.Flyttar 1899-10-23 till Nordmaling. Född 1884-01-16 Flärke, Gideå fs (Y). Bosatt från 1898-10-19 Sörlungånger, Själevad fs (Y). Bosatt 1899-10-23 Nordmalings fs. Död. Flyttar 1898 till Sörlungånger inom Själevad socken. Där är han dräng på hemmanet nr 1. År 1899 utflyttad till Nordmaling.

7.5.8 Edvin Forsgren.Emigrerar 1903-7-22 till Nordamerika. Född 1887-06-27 Flärke, Gideå fs (Y). Emigrerade 1903-07-22 Nordamerika. Död Nordamerika. Emigrerar 1903-7-22 till Nordamerika.

7.5.9 Jonas Konrad Forsgren. Emigrerar 1904-7-28 till Nordamerika. Född 1888-08-25 Flärke, Gideå fs (Y). Emigrerade 1904-07-28 Nordamerika. Död Nordamerika. Emigrerar 1904-7-28 till Nordamerika.

7.5.10 Theophila Forsgren.Född 1890-06-18 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1891-02-07 Flärke, Gideå fs (Y).

7.5.11 Signe Forsgren.Emigrerar 1903-7-22 till Nordamerika. Född 1893-04-06 Flärke, Gideå fs (Y). Emigrerade 1903-07-22 Nordamerika. Död Nordamerika. Emigrerar 1903-7-22 till Nordamerika.

7.6.1 John Victor Edlund.Cement contractor i Pasadena år 1930. Född 1874-03-09 Flärke, Gideå fs (Y). Emigrerade 1891-05-17 Nordamerika. Gift med Hulda ? 1899 Minnesota (USA). Död 1947-06-15 Los Angeles, California (USA). Född och uppvuxen i Flärke. År 1891 lämnar han hemgården för att emigrera till Nordamerika.   Där kastar han bort sitt svenska namn "Johan Victor" och kallar sig istället för "John Victor", och hamnar så småningom i Pasadena, Los Angeles, Californien. Där finns han också noterad som avliden år 1947.  Då har han dessförinnan år 1917 tagit värvning i den amerikanska armén för krigstjänst under första världskriget. Vid mönstringen uppges han då vara "cement contractor" och gift med "Mrs Hulda Edlund" i Pasadena Township i Los Angeles.  År 1910 då familjen också finns i Pasadena är han benämnd "cement laborer". Då har paret också en adoptivdotter i form av Nannie A Edlund (f. 1898) som år 1903 emigrerat från Sverige.   I 1920 års folkräkning finns hon inte längre kvar i hushållet. John är nu "cement contractor". Samma yrke som han också har år 1930.   Hustrun, sedan år 1899, är också från Sverige och emigrerade till Nordamerika åren 1897-98 (båda årtalen förekommer i folkräkningarna).

 

Barn med Hulda ? (Född omkring 1881.):

 

7.6.1.1 Elsie E Edlund. Född 1902 Minnesota (USA).

 

7.6.1.2 Ruth A Edlund. Född 1905 Minnesota (USA).

 

7.6.1.3 Stella M Edlund. Född 1907 Minnesota (USA).

 

7.6.1.4 Richard Edlund. Född 1919-09 Pasadena, Californien (USA).

7.6.2 Anna Christina Edlund. Emigrerar 1898-7-8 till Nordamerika. Född 1878-02-22 Flärke, Gideå fs (Y). Bosatt från 1895-11-12 Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1897-11-03 Flärke, Gideå fs (Y). Emigrerade 1898-07-08 Nordamerika. Död Nordamerika.Flyttar 1895 till Trehörningsjö. Kom hem igen i november 1897. Emigrerar 1898-7-8 till Nordamerika.

7.6.3 Alma Maria Edlund.Flyttar 1909-11-03 till Grundsunda. Född 1880-12-31 Flärke, Gideå fs (Y). Bosatt från 1897-11-08 Arnäs fs (Y). Bosatt till 1906-12-07 Grundsunda fs (Y). Bosatt från 1906-12-07 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Fritz Hjalmar Ramgren 1908-03-15. Bosatt från 1909-11-03 Grundsunda fs (Y). Död 1969-02-25 Gideåbacka, Grundsunda fs (Y). Flyttar 1897 till Arnäs. Kommer hem till föräldrarna i Flärke igen år 1906, då närmast från Grundsunda. År 1909 flyttar hon ånyo till Grundsunda.

7.6.4 Hulda Victoria Edlund. Piga i Solna år 1900*. Född 1883-10-31 Flärke, Gideå fs (Y). Bosatt från 1899-07-28 Karlberg Trädgården, Solna fs (AB). Död. Hon lämnar år 1899 hemgården i Flärke, Gideå socken och flyttar ned till Stockholms län, där hon blir piga på "Carlberg Trädgården" i Solna hos trädgårdsmästaren Anders Gustaf Österberg (f. 1850).

7.6.5 Klara Augusta Edlund.Född 1886-08-06 Flärke, Gideå fs (Y). Död 1887-03-31 Flärke, Gideå fs (Y).

7.6.6 Klara Mandelina Edlund. Emigrerar 1907-6-1 till Nordamerika. Född 1889-04-13 Flärke, Gideå fs (Y). Bosatt från 1905-12-01 Grundsunda fs (Y). Bosatt från 1906-11-26 Flärke, Gideå fs (Y). Emigrerade 1907-06-01 Nordamerika. Död Nordamerika. Bor åren 1905 till 1906 i Grundsunda. Därefter på hemgården ett tag, innan hon året därpå emigrerar till Nordamerika.

7.6.7 Jenny Augusta Edlund.Bosatt i Flärke. Född 1895-04-20 Flärke, Gideå fs (Y). Gift med Johan Felix Sandström 1921-06-23. Död 1968-06-27 Flärke, Gideå fs (Y). Hemma år 1915.

7.7.1 Jonas Leonard Ånger.Hemma år 1890. Född 1877-08-02 Ängersjö, Nordmalings fs.

7.7.2 Maria Kristina Ånger.Hemma år 1890. Född 1879-01-01 Ängersjö, Nordmalings fs.

7.7.3 Karolina Johanna Ånger. Hemma år 1890. Född 1880-12-24 Ängersjö, Nordmalings fs. Död före 1900.

7.7.4 Johan Oskar Ånger.Hemma år 1890. Född 1883-01-11 Ängersjö, Nordmalings fs. Död 1953-09-06 Ängersjö, Hörnefors fs.

7.7.5 Henrik Adolf Ånger.Hemma år 1890. Född 1883-01-11 Ängersjö, Nordmalings fs.

9.1.1 Per Magnus Käck.Född 1867-11-19 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1874-08-02 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Båda makarnas son.

9.1.2 Lovisa Desideria Käck. Född 1869-02-24 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1874-03-09 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

9.1.3 Nils Verner Käck.Sågverksarbetare i Håknås sågverk år 1927. Född 1871-10-07 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Gift med Hilda Nikolina Johansdotter 1899-12-03 Nordmalings fs. Död 1929-12-13 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Arbetare på hemgården i Håknäs sågverk före år 1899. Han gifter sig också där samma år. Efter år 1908 är han benämnd sågverksarbetare på samma plats.

 

Barn med Hilda Nikolina Johansdotter (Född 1881-02-06 Nordmalings fs. Död 1950-12-16 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.):

 

9.1.3.1 Nils Johan Käck. Född 1900-01-17 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1977-04-03 Nordmaling, Nordmalings fs.

 

9.1.3.2 Hilda Katarina Käck. Född 1902-01-13 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1985-02-02 Skellefteå, S:t Olovs fs.

 

9.1.3.3 Per Gustaf Käck. Född 1904-05-29 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1963-06-24 Nordmalings fs.

 

9.1.3.4 Magda Nikolina Käck. Född 1906-05-30 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1984-10-15 Stockholm, Maria Magdalena fs (AB).

 

9.1.3.5 Elsa Elisabet Käck. Född 1908-08-08 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1983-12-18 Enskede, Vantör fs (AB).

 

9.1.3.6 Edit Maria Käck. Född 1910-10-26 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1979-07-19 Domsjö, Själevads fs (Y).

 

9.1.3.7 Knut Börje Käck. Född 1913-05-24 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1990-11-02 Håknäs, Nordmalings fs.

 

9.1.3.8 Karl Manfred Käck. Född 1916-09-14 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1990-06-18 Håknäs, Nordmalings fs.

 

9.1.3.9 Dagny Linnea Käck. Född 1919-12-17 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1993-09-25 Utterbäck, Karlskoga fs (T).

9.1.4 Jonas Anton Käck.Född 1873-07-23 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1874-03-14 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

9.1.5 Lovisa Nikolina Käck.Född 1875-03-08 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1879-11-15 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

9.1.6 Eugenia Katrina Käck.Född 1877-11-10 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1878-01-30 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

9.1.7 Jenny Maria Käck.Flyttar 1913-4-30 till Hörnefors. Född 1884-07-27 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1901 till 1902-11-13 Levar, Nordmalings fs. Bosatt från 1902-11-13 Umeå sfs. Bosatt till 1906-11-08 Nora fs (U). Bosatt från 1906-11-08 till 1907 Levar, Nordmalings fs. Bosatt från 1907 till 1908 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1908 Mo ångsåg, Nordmaling fs. Gift med Johan Teodor Forsgren 1909-10-03 Nordmalings fs. Bosatt från 1913-04-30 Hörnefors fs. Död 1965-04-27 Hörnefors fs. Född och uppvuxen på Håknäs sågverk där fadern är arbetare. År 1901 flyttar hon till Levar där hon nu blir piga hos provinsialläkaren Herman Anton Melén (f. 1857).  Från år 1902 bor hon i Umeå stad.  Till Nordmaling återkommer hon sedan först år 1906, då hon flyttar in som piga i Levar. Då närmast från Nora i Västmanland.  Hemkommen till fadern i Håknäs sågverk år 1907, då som arbeterska. Från år 1908 istället i Mo ångsåg där hon får jobb som hushållerska.   År 1909 så slutligen gift på samma plats med en arbetare. Familjen flyttar 1913 till Hörnefors.

 

Barn med Johan Teodor Forsgren (Född 1882-12-30 Mo fs (Y). Död 1937 Hörnefors fs.):

 

9.1.7.1 Hildur Maria Elisabet Forsgren. Född 1910-04-25 Mo ångsåg, Nordmaling fs. Död 1912-09-02 Mo ångsåg, Nordmaling fs.

 

9.1.7.2 Hilding Teodor Forsgren. Född 1911-08-05 Mo ångsåg, Nordmaling fs.

9.1.8 Johan Georg Käck.Född 1886-02-17 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1891-08-23 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

9.1.9 Hildur Johanna Käck.Flyttar 1927-11-22 till Umeå stad. Född 1888-06-04 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1906-10-20 Umeå sfs. Bosatt till 1919-12-04 Stockholm, S:t Klara fs (AB). Bosatt från 1919-12-04 till 1920 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1920 till 1922 Levar, Nordmalings fs. Bosatt från 1922 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1927-11-22 Umeå sfs. Död 1968-09-15 Umeå, Umeå sfs. År 1906 lämnar hon föräldrahemmet i Håknås sågverk då hon flyttar till Umeå stad.  Hon återkommer till hemgården i Håknäs sågverk år 1919. Då kommen närmast från S:ta Clara församling i Stockholm. Därefter bor hon som piga i Levar hos hemmansägaren Anders Johan Wennberg (f. 1884) åren 1920-22, innan hon återigen kommer till hemgården. I Levar föder hon dottern Birgit Maria år 1922. De båda flyttar år 1927 till Umeå stad.  Avliden där år 1968, då fortfarande ogift.

 

Barn:

 

9.1.9.1 Birgit Maria Käck. Född 1922-02-21 Levar, Nordmalings fs.

9.1.10 Nikolina Käck.Flyttar 1922-08-10 till Umeå lfs. Född 1890-03-09 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1912-11-22 Sundsvall. Bosatt till 1918-04-30 Stockholm, Adolf Fredriks fs (AB). Bosatt från 1918-04-30 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Gift med Frans Elof Larsson 1921-02-27 Nordmalings fs. Bosatt från 1922-08-10 Umeå lfs. Död 1988-02-28 Umeå, Ålidhems fs. Hon lämnar hemgården i Håknäs sågverk år 1912 då hon flyttar till Sundsvall.  År 1918 återkommer hon till föräldrahemmet i Håknås sågverk. Då närmast från Adolf Fredriks församling i Stockholm. Hon gifter sig på hemgården år 1921 med en sjöman från Grundsunda församling i Västernorrland.   Paret flyttar året därpå till Umeå lfs.

9.1.11 Ellen Katarina Käck.Född 1891-11-13 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1892-12-10 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

9.1.12 Per Albin Käck.Född 1893-11-01 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1893-11-28 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

9.1.13 Anna Amalia Käck.Flyttar 1924-10-31 till Umeå stad. Född 1895-08-06 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1917 till 1922 Hyngelsböle, Nordmalings fs. Bosatt från 1922 till 1923 Levar, Nordmalings fs. Bosatt från 1923 till 1924 Prästbordet, Nordmalings fs. Bosatt från 1924-10-31 Umeå sfs. Död 1953-03-24 Umeå, Umeå sfs.Född och uppvuxen i Håknäs sågverk. År 1917 lämnar hon hemgården för att blir piga i Hyngelsböle på bruket. Hon skrivs där på samma sida som flottningsförmannen Johan Olof Johansson (f. 1848). År 1922 flyttar hon till Levar nr 3 där hon nu blir piga hos bonden Johan August Lindström, f. 1864. Året därpå istället i piga på Prästbordet hos kyrkoherden Carl Alfred Nygren (f. 1855). Därifrån flyttar hon år 1924 till Umeå stad.  Hon dör där år 1953, då fortfarande ogift.

9.1.14 Gustaf Adrian Käck.Flyttar 1918-12-6 till Grundsunda. Född 1898-02-04 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1918-12-06 Grundsunda fs (Y). Död. Född och uppvuxen i Håknäs sågverk där fadern är arbetare. År 1918 lämnar han hemgården och tar ut flyttattest till Grundsunda.

9.2.1 Per Anton Rönnberg.Flyttar 1900-10-22 till Luleå. Född 1872-05-25 Aspeå, Nordmalings fs. Gift med Wilhelmina Abramsdotter 1895-11-24 Nordmalings fs. Bosatt från 1900-10-22 Luleå (BD). Död 1951-06-07 Aspeå, Nordmalings fs. Gift på hemgården i Aspeå nr 4 år 1895. Han kallas före år 1899 för "bondesonen". Efter år 1900 är arbetare på samma ställe. Familjen flyttar år 1900 till Luleå.  Avliden år 1951 på fastigheten Aspeå 4:7.

 

Barn med Wilhelmina Abramsdotter (Född 1870-01-28 Nordmalings fs. Död 1947-09-19.):

 

9.2.1.1 Berry Margreta Rönnberg. Född 1896-03-07 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.2.1.2 Lilly Katrina Rönnberg. Född 1897-08-21 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1992-04-23 Hudiksvall, Hudiksvall fs (X).

 

9.2.1.3 Ester Maria Vilhelmina Rönnberg. Född 1900-02-24 Luleå Stad (BD). Död 1992-07-04 Skellefteå, S:t Olovs fs.

9.2.2 Johan Georg Rönnberg.Bonde i Aspeå nr 4 - 1/24 mtl år 1927. Född 1874-06-04 Aspeå, Nordmalings fs. Gift med Alexandra Söderström 1902-05-01 Nordmalings fs. Död 1957-08-08 Nordmalings fs. Född och uppvuxen på Aspeå nr 4. Gift på hemgården år 1902 där han nu blir arbetare. Efter år 1907 står han benämnd som jordbruksarbetare på samma plats.  Någon gång efter år 1916 är han istället noterad som "bonde å nr 4". Mantalet är på 1/24.

 

Barn med Alexandra Söderström (Född 1873-11-21 Nordmalings fs. Död 1911-11-14 Aspeå, Nordmalings fs.):

 

9.2.2.1 Hildur Amanda Rönnberg. Född 1902-11-08 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1954-03-16 Dombäck, Grundsunda fs (Y).

 

9.2.2.2 Frans Oskar Rönnberg. Född 1904-03-02 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1904-05-29 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.2.2.3 Anna Rönnberg. Född 1905-10-10 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1905-11-17 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.2.2.4 Elin Sofia Rönnberg. Född 1906-10-31 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1986-04-27 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.2.2.5 Frans Oskar Rönnberg. Född 1908-04-05 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1990-12-31 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.2.2.6 Johan Olof Rönnberg. Född 1910-06-27 Aspeå, Nordmalings fs.

9.2.3 Ester Maria Rönnberg.Flyttar 1904-01-15 till Luleå. Född 1876-11-12 Aspeå, Nordmalings fs. Gift med ? Svensson. Bosatt från 1897 Lögdeå, Nordmalings fs. Bosatt från 1901-01-14 Östersund fs (Z). Bosatt till 1901-12-31 Ås fs (Z). Bosatt från 1901-12-31 Aspeå, Nordmalings fs. Bosatt från 1904-01-15 Luleå (BD). Död 1961-08-20 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD). Född och uppvuxen i Aspeå nr 4. År 1897 lämnar hon hemgården för att bli piga i Lögdeå nr 7 hos bonden Jakob Jakobson Asplund (f. 1860). Därifrån flyttar hon i j.anuari 1901 till Östersund  Hemkommen åter till föräldrahemmet i Aspeå nr 4 i december samma år. Då närmast från Ås församling i Jämtland. År 1904 flyttar hon istället till Luleå.

9.2.4 Katrina Eugenia Rönnberg. Bondhustru i Aspeå nr 5 - 1/24 mtl år 1927. Född 1879-01-27 Aspeå, Nordmalings fs. Bosatt från 1899-12-04 till 1900-12-01 Själevads fs (Y). Bosatt från 1900-12-01 Aspeå, Nordmalings fs. Gift med Gustaf Adrian Söderström 1901-12-26 Nordmalings fs. Död 1963-02-18 Nordmalings fs. Född och uppvuxen på Aspeå nr 4. Åren 1899-1900 vistas hon i Själevad. Därefter åter på hemgården innan hon år 1902 flyttar till Aspeå nr 5 där hon nu gifter sig med bonden Gustaf Adrian Söderström. Denne är en son på gården och har år 1900 återkommit från "Norra Amerika". Hemmanet som paret brukar är på 1/24 mtl. Makens broder Jakob Alfred Söderström (f. 1862) brukar den andra halvan av avlidne fadern Johan Söderströms stamhemman. Paret har hans moder som förmånstagare på gården.

 

Barn med Gustaf Adrian Söderström (Född 1864-03-17 Nordmalings fs. Död 1948.):

 

9.2.4.1 Dagny Hanny Viktoria Söderström. Född 1902-05-08 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1956-05-19 Nordmalings fs.

 

9.2.4.2 John Hilding Söderström. Född 1906-03-14 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1972-09-10 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.2.4.3 Karl Edvin Söderström. Född 1909-04-17 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1955-05-03 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.2.4.4 Inga Linnea Elisabet Söderström. Född 1911-12-25 Aspeå, Nordmalings fs.

9.2.5 Elin Katrina Rönnberg. Född 1881-11-12 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1882-09-05 Aspeå, Nordmalings fs.

9.2.6 Gustaf Fridolf Rönnberg. Arbetare i Aspeå nr 4. Född 1884-01-31 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1910-05-11 Aspeå, Nordmalings fs. Född och uppvuxen på Aspeå nr 4. Efter år 1907 är han arbetare på hemgården. Han avlider där tre år senare.

9.2.7 Nanny Kristina Rönnberg. Skomakarhustru i Mo år 1927. Född 1886-04-12 Aspeå, Nordmalings fs. Bosatt från 1915 Afva, Nordmalings fs. Gift med Viktor Valentin Sundström 1915-06-13 Nordmalings fs. Bosatt från 1921 Mo, Nordmalings fs. Död 1954-05-26 Lögdeå, Nordmalings fs. Född och uppvuxen i Aspeå nr 4. År 1915 lämnar hon hemgården för att gifta sig i byn Afva med en son till skomakaren Nils Olof Sundström (f. 1853). Maken står benämnd som skomakararbetare där på ett onumrerat hemman.Efter år 1916 är maken skomakare på samma ställe. Från år 1921 finns paret i Mo där maken också står benämnd som skomakare.

 

Barn med Viktor Valentin Sundström (Född 1892-12-31 Nordmalings fs. Död 1973-10-08 Lögdeå, Nordmalings fs.):

 

9.2.7.1 Rut Maria Sundström. Född 1923-01-10 Mo, Nordmalings fs.

9.2.8 Karl Hjalmar Rönnberg. Född 1888-10-26 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1908-03-22 Aspeå, Nordmalings fs. Född och uppvuxen i Aspeå nr 4 där han avlider 20 år gammal år 1908.

9.2.9 Einar Valentin Rönnberg. Bonde i Aspeå nr 4 - 1/16 mtl år 1927. Född 1892-06-30 Aspeå, Nordmalings fs. Gift med Elin Kristina Lundgren 1915-01-25 Nordmalings fs. Död 1970-08-25 Aspeå, Nordmalings fs. Född och uppvuxen i Aspeå nr 4. År 1915 gifter han sig på hemgården och övertar då också bruket av densamma efter fadern. Han blir därför bonde på 1/16 mtl.

 

Barn med Elin Kristina Lundgren (Född 1894-08-29 Nordmalings fs. Död 1972-02-14 Aspeå, Nordmalings fs.):

 

9.2.9.1 Nils William Rönnberg. Född 1915-05-09 Aspeå, Nordmalings fs. Död 2003-04-26 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.2.9.2 Erik Arne Rönnberg. Född 1918-12-05 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1999-07-26 Lögdeå, Nordmalings fs.

 

9.2.9.3 Inez Alice Rönnberg. Född 1920-01-28 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1990-05-20 Umeå, Ålidhems fs.

 

9.2.9.4 Ernst Lage Rönnberg. Född 1921-11-22 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1998-07-04 Aspeå, Nordmalings fs.

 

9.2.9.5 Olof Henrik Rönnberg. Född 1926-02-17 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1927-04-13 Aspeå, Nordmalings fs.

9.10.1 Henny Lovisa Käck.Född 1901-10-26 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1917-05-04 Aspeå, Nordmalings fs.

9.10.2 Elsa Hildina Käck.Född 1903-11-14 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1917-05-20 Aspeå, Nordmalings fs.

9.10.3 Oskar Natanael Käck.Bosatt i Aspeå. Född 1905-09-20 Aspeå, Nordmalings fs. Gift med Helga Viktoria ? 1932-02-21 Nordmalings fs. Död 1993-04-15 Nordmaling, Nordmalings fs.Hemma år 1927.

9.10.4 Herta Matilda Käck.Hemma år 1927. Född 1907-10-18 Aspeå, Nordmalings fs. Gift med Alf Emanuel Edlund 1931-11-08 Nordmalings fs. Död 1985-04-08 Aspeå, Nordmalings fs.

9.10.5 Selma Johanna Käck.Född 1910-02-15 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1910-05-14 Aspeå, Nordmalings fs.

9.10.6 Signe Augusta Käck.Född 1910-02-15 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1916-03-31 Aspeå, Nordmalings fs.

9.10.7 Klas Engelbert Käck.Född 1913-09-21 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1915-10-31 Aspeå, Nordmalings fs.

9.10.8 Henny Hildina Käck.Flyttar 1925-8-23 till Sundsvall. Född 1918-07-23 Aspeå, Nordmalings fs. Bosatt från 1925-08-23 Sundsvall. Död. Hon lämnar år 1925 hemgården och flyttar till Sundsvall.

9.10.9 Elsa Ingrid Margareta Käck. Född 1923-01-09 Aspeå, Nordmalings fs. Död 1925-08-29 Aspeå, Nordmalings fs.

Generation 4

2.2.1.1 Johan Jakobsson.Född 1871-12-26 Holmsund, Umeå lfs. Bosatt från 1874 Sandvik, Umeå lfs.

2.2.1.2 Carolina Sofia Jakobsdotter. Född 1873-02-24 Holmsund, Umeå lfs. Bosatt från 1874 Sandvik, Umeå lfs.

2.2.1.3 Carl Gustaf Jakobsson. Född 1875-05-09 Sandvik, Umeå lfs.

4.2.1.1 Anna Elisabet Öberg.Flyttar 1919-6-23 till Umeå stad. Född 1895-02-27 Järnäs, Nordmalings fs. Bosatt från 1916 till 1917 Örnsköldsvik fs (Y). Bosatt från 1919-06-23 Umeå sfs. Död 1982-11-10 Umeå, Umeå sfs.

4.2.1.2 Karl Gunnar Öberg.Född 1901-11-12 Järnäs, Nordmalings fs. Död 1904-01-31 Järnäs, Nordmalings fs.

4.2.1.3 Gunborg Maria Öberg.Hemmafru i Järnäs. Född 1905-03-19 Järnäs, Nordmalings fs. Gift med Karl Hugo Aronsson 1924-02-24 Nordmalings fs. Död 1976-08-09 Kråken, Nordmaling fs.

 

Barn med Karl Hugo Aronsson (Född 1895-11-30 Blåvik fs (E). Död 1958-09-19 Nordmalings fs.):

 

4.2.1.3.1 Sven Yngve Aronsson. Född 1924-06-21 Järnäs, Nordmalings fs.

 

4.2.1.3.2 Karl Rune Öberg. Född 1931 Järnäs, Nordmalings fs.

4.4.3.1 Nils Johan Molin. Torpare i Järnäs. Född 1893-09-01 Järnäs, Nordmalings fs. Gift med Edla Katarina Jonsson 1919-03-23 Nordmalings fs. Död 1987-02-25 Umeå, Tegs fs.Ägare av Järnäs 1:19, åren 1924 till 1949.  I boken "Järnäs by" skriven av sonen Nils-Erik berättar Johan Molin om sin uppväxt. Ett utdrag :  "Farbror Isak, min enda släkting på farssidan och hans hustru Maria var barnlösa och hade adopterat en lappflicka, Ingeborg Larsson. Hon var i 19-årsåldern och hade en fästman Bergman från Bohuslän. Han tillhörde neutralitetsvakten något av krigsåren. De båda skulle gifta sig och farbror Isak och den blivande mågen skulle fiska tillsammans. Men så dog Ingeborg i lungsot, Bergman reste hem och den uppgjorda planen gick om intet. Då kom Isak en dag till mig och ville att jag skulle bli hans fiskarkompis. Han hade redan köpt en utomhusmotor av märket Arkimedes. Denna förvarades än så länge under salsbordet. Han framhöll det svåra i att mista fosterdottern samt att jag var hans enda släkting och eftersom han var barnlös skulle jag säkert ej förlora på att ro i lag med honom. Härmed anspelande på arvsrätten."

 

Barn med Edla Katarina Jonsson (Född 1891-05-11 Nordmalings fs. Död 1956-09-02 Järnäs, Nordmalings fs.):

 

4.4.3.1.1 Margit Katarina Molin. Född 1920-01-15 Järnäs, Nordmalings fs.

 

4.4.3.1.2 Birgit Cecilia Molin. Född 1921-11-22 Järnäs, Nordmalings fs.

 

4.4.3.1.3 Nils-Erik Molin. Född 1930-04-28 Järnäs, Nordmalings fs.

5.2.1.1 Axel Olsen. Född 1879-09-21 Ahlafors, Hässjö fs (Y). Emigrerade 1880-05-22 Nordamerika. Död Nordamerika.

5.2.5.1 Gustaf Adolf Häggström. Bosatt i Hörnett. Född 1887-06-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1900-12-05 Holmsund, Holmsunds fs. Död 1951-02-15 Hörnett, Själevad fs (Y). Änkling 1945-3-29.

5.2.5.2 Jenny Ottilia Häggström. Född 1889-09-11 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1900-12-05 Holmsund, Holmsunds fs. Död.

5.2.5.3 Johan Albin Häggström. Bosatt i Örnsköldsvik. Född 1892-08-09 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1900-12-05 Holmsund, Holmsunds fs. Gift med Hanna Martina ? 1915-10-24. Död 1969-09-29 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

5.2.5.4 Otto Häggström.Född 1895-12-08 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1900-12-05 Holmsund, Holmsunds fs. Död.

5.2.6.1 Anna Katarina Åman.Född 1897-06-19 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1917-12-10 Johannedal, Skön fs (Y).

5.2.6.2 Jenny Augusta Åman.Född 1898-08-29 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1900-12-29 Johannedal, Skön fs (Y).

5.2.6.3 Agda Johanna Åman.Flyttar 1917-10-30 till Sundsvall. Född 1901-01-19 Johannedal, Skön fs (Y). Bosatt från 1917-10-30 Sundsvall. Död 1987-01-20 Sundsvall, Sköns fs (Y).Flyttar 1917 till Sundsvall.

5.2.6.4 Hans Gustaf Åman.Bosatt i Sundsvall. Född 1903-02-02 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1986-01-23 Sundsvall, Sköns fs (Y). Hemma år 1929. Ogift.

5.2.6.5 Johan Albin Åman.Bosatt i Sundsvall. Född 1905-12-16 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1980-04-30 Sundsvall, Sköns fs (Y). Hemma år 1929. Ogift.

5.2.6.6 Sara Erika Åman.Flyttar 1926-11-24 till Sundsvall. Född 1908-02-05 Johannedal, Skön fs (Y). Bosatt från 1926-11-24 Sundsvall. Gift med Per Vilhelm Hjalmar Berglund 1936-08-15. Död 1990-02-19 Sundsbruk, Skön fs (Y). Flyttar år 1926 till Sundsvall.

5.2.6.7 Sven Petrus Åman.Född 1910-03-22 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1910-10-19 Johannedal, Skön fs (Y).

5.4.1.1 Bror Valentin Larsson. Inhyses i Trinnliden år 1933. Född 1893-11-23 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1963-12-24 Vännäsby, Vännäs fs. Hemma år 1932.

5.4.1.2 Erik Helmer Eriksson. Stationskarl i Vännäs. Född 1896-01-28 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1921 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Gift med Jenny Teresia Pettersson 1921-11-13 Vännäs fs. Död 1930-07-12 Vännäs, Vännäs fs.Född och uppvuxen i Trinnliden. Han står först benämnd som extra bromsare och sedan som stallkarl på hemgården före år 1921. Efter år 1921 istället stationskarl i Vännäs municipalsamhälle, bor då på "Andreassons gård". Han arbetar där år 1923 hos Dahlqvist, åren 1924-25 hos banarbetaren Johan Oskar Eriksson. I mars 1928 orkar kroppen inte längre och Helmer pensioneras. Han avlider två år senare.  Hustrun gifter om sig år 1945 med Johan* Rickard Mattsson och avlider år 1966 i Boden.

 

Barn med Jenny Teresia Pettersson (Född 1898-08-04 Umeå lfs. Död 1966-06-06 Boden, Överluleå fs (BD).):

 

5.4.1.2.1 Gertrud Lilian Eriksson. Född 1923-05-02 Vännäs, Vännäs fs.

5.4.1.3 Johan Gustaf Eriksson. Bonde i Trinnliden nr 1 - 1/32 mtl. Född 1897-12-02 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Lily Valborg Wänman 1933-03-19 Vännäs fs. Död 1974-01-13 Trinnliden, Vännäs fs. Bonde i Trinnliden nr 1 - 1/32 mtl från och med vigselåret 1933. Tidigare har varit aktiv först som stallkarl och sedan som jordarbetare på hemgården. Detta både före och efter år 1921.

5.4.1.4 Beda Amanda Vilhelmina Eriksson. Bondhustru i Skavdal nr 1 - 1/32 mtl år 1932. Född 1899-10-10 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1927 Skavdal, Vännäs fs. Gift med Klas Arvid Landström 1927-06-23 Vännäs fs. Död 1981-02-08 Skavdal, Vännäs fs. Bondhustru i Skavdal nr 1 - 1/32 mtl från år 1927.

 

Barn med Klas Arvid Landström (Född 1898-08-27 Östra Strömåker, Bjurholms fs. Död 1972-12-12 Skavdal, Vännäs fs.):

 

5.4.1.4.1 Beda Mildred Solvieg Landström. Född 1929-03-16 Skavdal, Vännäs fs.

 

5.4.1.4.2 Gertrud Gunhild Ingegerd Landström. Född 1930-12-17 Skavdal, Vännäs fs.

 

5.4.1.4.3 Berta Birgit Kerstin Landström. Född 1935-06-03 Skavdal, Vännäs fs.

5.4.1.5 Karl Rikard Eriksson. Ogift på Trinnliden. Född 1901-07-29 Trinnliden, Vännäs fs. Emigrerade 1923-08 Nordamerika. Immigrerade 1930 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1977-05-30 Trinnliden, Vännäs fs. Rymde till Amerika i augusti år 1923. Obefintlig åren 1923-30. Hemma på Trinnliden igen 1930.

5.4.1.6 Axel Herman Eriksson. Emigrerar 1924-12-12 till Förenta Staterna. Född 1904-04-20 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1921-04-30 Umeå sfs. Bosatt från 1924-11-04 Trinnliden, Vännäs fs. Emigrerade 1924-12-12 Förenta Staterna. Död Nordamerika.Flyttar 1921 till Umeå stad där han blir volontär på K8, andra skvadronen. Kommer hem igen 1924, men emigrerar senare samma år till Förenta Staterna.

5.4.1.8 Manfred Eriksson.Bosatt i Ekträsk. Född 1906-11-07 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1931-12-23 Umeå lfs. Gift med Ester Frideborg Lindahl 1935-03-01. Bosatt från 1939 Ekträsk, Degerfors fs. Död 1972-11-16 Ekträsk, Vindelns fs. Lämnar år 1931 hemgården på Trinnliden för att flytta till Umeå lfs.

 

Barn med Ester Frideborg Lindahl (Född 1908-05-30 Burträsk fs. Död 2006-01-15 Ekträsk, Vindelns fs.):

 

5.4.1.8.1 Lars Olof Eriksson. Född 1936-01-24 Umeå lfs.

5.4.1.10 Hilma Eugenia Eriksson. Född 1909-11-11 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1914-10-09 Trinnliden, Vännäs fs.

5.4.1.11 Gunhild Elisabet Eriksson. Född 1911-09-29 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1913-02-09 Trinnliden, Vännäs fs.

5.4.3.1 Ida Karolina Karlsson. Född 1891-03-22 Brattby, Umeå lfs. Död 1893-01-03 Brattby, Umeå lfs.

5.4.3.2 Erik Fabian Olsson.Flyttar 1926-09-04 till Gällivare. Född 1892-06-20 Brattby, Umeå lfs. Bosatt från 1912-11-12 till 1913-05-31 Rödön, Jämtlands län. Gift med Tekla Margareta Lindqvist 1918-11-24 Umeå lfs. Bosatt från 1918-12-23 Bastuträsk station, Norsjö fs. Bosatt från 1926-09-04 Gällivare fs (BD). Död 1955-11-28 Fällbäcken, Skellefteå lfs. Från år 1918 står han betecknad först som banvakt, därefter som gårdsägare i Bastuträsk station i Norsjö fs. Han flyttar tillsammans med fru och barn till Gällivare år 1926.

 

Barn med Tekla Margareta Lindqvist (Född 1888-11-25 Finnfors, Skellefteå lfs. Död 1969-07-17 Skellefteå lfs.):

 

5.4.3.2.1 Alensia Margareta Ingegerd Olsson. Född 1919-08-31 Bastuträsk station, Norsjö fs. Död 1998-11-19 Skellefteå, S:t Olovs fs.

 

5.4.3.2.2 Maine Elise Elsebeth Olsson. Född 1923-04-14 Bastuträsk station, Norsjö fs. Död 1992-06-06 Kalvträsk, Kalvträsk fs.

 

5.4.3.2.3 Torsten Johannes Olsson. Född 1925-10-29 Bastuträsk station, Norsjö fs. Död 2001-11-12 Skellefteå, Skellefteå lfs.

5.4.3.3 Ida Karolina Olsson. Bondhustru i Gubböle nr 1 - 5/32 mtl år 1931. Född 1894-03-12 Brattby, Umeå lfs. Bosatt från 1922 Gubböle, Umeå lfs. Gift med Gustaf Helmer Dahlberg 1922-06-05 Umeå lfs. Död 1961-05-06 Umeå lfs. Maken är född i Fredrika, men har i tidiga år (år 1889) flyttat till Gubböle där fadern, Olof Magnus Dalberg (f. 1864), blir bonde. Tidigare har han varit gift 1910-12-29 med Tekla Matilda Olofsson, f. 1888-3-27 i Degerfors fs d. 1920-10-04 i Gubböle.

 

Barn med Gustaf Helmer Dahlberg (Född 1887-09-16 Fredrika fs. Död 1928-07-12 Gubböle, Umeå lfs.):

 

5.4.3.3.1 Gunborg Karolina Dahlberg. Född 1922-07-29 Gubböle, Umeå lfs. Död 1975-04-08 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.3.3.2 Karl Sixten Dahlberg. Född 1925-12-25 Gubböle, Umeå lfs. Död 1946.

 

5.4.3.3.3 Gudrun Elisabet Dahlberg. Född 1928-08-20 Gubböle, Umeå lfs.

5.4.3.4 Hulda Eugenia Karlsson. Bondhustru i Brattsbacka. Född 1895-07-26 Brattby, Umeå lfs. Bosatt från 1904-09-28 Brattsbacka, Nordmaling fs. Gift med Johan Sigfrid Andersson 1915-06-22 Nordmalings fs. Död 1956-09-22 Nordmalings fs. Flyttade till Nordmaling år 1904 där hon blev fosterdotter hos sin mormors syster Johanna Lindberg i Brattsbacka.

 

Barn med Johan Sigfrid Andersson (Född 1890-01-19 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1975-02-25 Umeå, Umeå sfs.):

 

5.4.3.4.1 Gunhild Ingegärd Andersson. Född 1916-12-25 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1990-10-27 Umeå, Umeå sfs.

 

5.4.3.4.2 Märta Kristina Andersson. Född 1918-11-15 Brattsbacka, Nordmaling fs.

 

5.4.3.4.3 Lilly Elisabet Andersson. Född 1921-12-05 Brattsbacka, Nordmaling fs.

5.4.3.5 Ernst Arvid Karlsson.Född 1898-03-02 Brattby, Umeå lfs. Död 1898-05-04 Brattby, Umeå lfs.

5.4.3.6 Ernst Arvid Olsson. Hemmansägare i Brattby nr 2 - 7/256 mtl år 1931. Född 1899-05-28 Brattby, Umeå lfs. Gift med Hanna Teresia ?. Död 1958-07-23 Brattby, Umeå lfs. Hemmansägare i Brattby nr 2 - 7/256 mtl år 1931. Troligtvis gift med Hanna Teresia.

5.4.3.7 Hjalmar Olsson. Hemmansägare i Brattby nr 2 - 7/256 mtl år 1931. Född 1900-08-31 Brattby, Umeå lfs. Gift med Henny Elfrida Andersson 1929-06-23 Umeå lfs. Död 1979-03-21 Brattby, Umeå lfs.

 

Barn med Henny Elfrida Andersson (Född 1903-04-29 Bergliden, Vännäs fs. Död 1991-02-20 Brattby, Umeå lfs.):

 

5.4.3.7.1 Gunn Maj-Lis Olsson. Född 1933-09-22 Brattby, Umeå lfs.

5.4.3.8 Gottfrid Karlsson.Född 1902-05-19 Brattby, Umeå lfs. Död 1903-02-08 Brattby, Umeå lfs.

5.4.3.9 Frida Emilia Olofsson. Bondhustru i Bergliden nr 1 - 1/32 mtl. Född 1905-03-10 Brattby, Umeå lfs. Gift med Johan Hjalmar Andersson 1929-11-10 Vännäs fs. Bosatt från 1929-11-25 Bergliden, Vännäs fs. Död 1987-11-26 Bergliden, Vännäs fs. Flyttar 1929 till Vännäs, där hon blir bondhustru i Bergliden nr 1. Hemmanet där är på 1/32 mtl.

 

Barn med Johan Hjalmar Andersson (Född 1897-10-03 Bergliden, Vännäs fs. Död 1968-04-02 Bergliden, Vännäs fs.):

 

5.4.3.9.1 Rune Eugén Andersson. Född 1931-01-24 Bergliden, Vännäs fs. Död 2004-03-27 Bergliden, Vännäs fs.

5.4.3.10 Hilma Sofia Karlsson.Född 1907-05-15 Brattby, Umeå lfs. Död 1907-05-15 Brattby, Umeå lfs.

5.4.3.11 Gottfrid Olsson.Flottningsarbetare i Brattby nr 2 år 1931. Född 1910-08-02 Brattby, Umeå lfs. Gift med Anna Gunhild Maria Isaksson 1948-02-14 Umeå lfs. Död 1995-11-24 Umeå, Umeå lfs. Flottningsarbetare i Brattby nr 2 på hemgården år 1931. När dottern föds är han banarbetare på fastigheten Brattby 2:18.

5.4.4.1 Johan Emil Nyberg. Reparatör i Luleå. Född 1899-10-08 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1905 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1924-10-22 Överluleå fs (BD). Gift med Elin Maria Pettersson Savela 1927-04-30 Boden, Överluleå fs (BD). Död 1979-06-19 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD). Extra ordinarie stallkarl på hemgården i Nyby nr 1 före år 1921. Efter år 1922 står han betecknad som verkstadsarbetare. Flyttar 1924-10-22 till Överluleå.  Så småningom blir han bosatt i Luleå, där han kom att arbeta vid Statens Järnvägar som reparatör.

 

Barn med Elin Maria Pettersson Savela (Född 1895-03-31 Kärrbäck, Karl Gustav fs (BD). Död 1979-03-04 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).):

 

5.4.4.1.1 Nils Ragnar Nyberg. Född 1927-08-29 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).

 

5.4.4.1.2 Margit Viola Nyberg. Född 1930-07-30 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).

5.4.4.2 Signe Maria Matilda Nyberg. Född 1901-11-11 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1905 Nyby, Vännäs fs. Död 1921-06-14 Nyby, Vännäs fs. Begravd 1921-06-19 Vännäs fs.Signe. Död i lungsot. Bromsaredotter i Nyby.

5.4.4.3 Oskar Helmer Nyberg. Född 1908-11-08 Nyby, Vännäs fs. Död 1927-02-17 Nyby, Vännäs fs. Begravd 1927-02-22 Vännäs fs.

5.4.5.1 Anna Evelina Larsson. Bondhustru i Pengsjö nr 3 - 37/1024 mtl. Född 1899-07-30 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1906 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1922 Pengsjö, Vännäs fs. Gift med Axel Nyberg 1922-06-25 Vännäs fs. Död 1975-07-06 Pengsjö, Vännäs fs. Bondhustru i Pengsjö nr 3 från år 1922. Hemmanet där är på 37/1024 mtl, och utgör ena delen av en hemmansklyvning. Hennes make Axel har nämligen fått dela på faderns stamhemman med sin bror Karl Johan.

 

Barn med Axel Nyberg (Född 1893-07-23 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1981-04-19 Pengsjö, Vännäs fs.):

 

5.4.5.1.1 Bern Axel Robert Nyberg. Född 1922-09-19 Pengsjö, Vännäs fs. Död 2006-10-29 Bjurholm, Bjurholms fs.

 

5.4.5.1.2 Majt Anna Iréne Nyberg. Född 1924-07-20 Vännäs fs. Död 2004-12-05 Bjurholm, Bjurholms fs.

 

5.4.5.1.3 Siv Kally Lilian Nyberg. Född 1927-04-20 Vännäs fs.

 

5.4.5.1.4 Gulli Marit Armida Nyberg. Född 1931-04-03 Vännäs fs.

 

5.4.5.1.5 Inger Hjördis Elvina Nyberg. Född 1933-09-18 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1981-09-11 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.5.1.6 Gun Ally Yvonne Nyberg. Född 1936-04-27 Pengsjö, Vännäs fs.

5.4.5.2 Gerda Maria Larsson. Flyttar 1928-7-20 till Umeå lfg. Född 1901-03-26 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Peter Nordin. Bosatt från 1906 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1928-07-20 Umeå lfs. Gift med Per Johan Tyko Norén 1939-09-30. Död 1986-05-18 Backe, Resele fs (Y). Inga barn med Tyko Norén.

 

Barn med Peter Nordin (Död omkring 1939.):

 

5.4.5.2.1 Sonja Maria Nordin. Född 1931-08-12 Ådals-Lidens fs (Y).

5.4.5.3 Sonja Ingeborg Larsson. Arbetarhustru i Nyby nr 3. Född 1903-08-06 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1906 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1922 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1924 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1925 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Gift med Erik Arvid Forsgren 1925-11-19 Vännäs fs. Död 2001-11-01 Vännäs, Vännäs fs. Tjänarinna i Trinnliden nr 1 hos Johan Johansson, f. 1880-2-5 åren 1922-24. Därefter är hon hemma i ett år på Nyby nr 4, för att bara från år 1925 bosätta sig i municipalsamhället under Nyby nr 3. Där blir hon gift med Arvid Forsgren. Maken har arbetat som stallkarl och jordarbetare. Sonja uppges äga en del av tomt 4:44 i Nyby.

 

Barn med Erik Arvid Forsgren (Född 1900-08-06 Vännäs fs. Död 1944-10-29 Vännäs, Vännäs fs.):

 

5.4.5.3.1 Kerstin Maj-Britt Ingegerd Forsgren. Född 1926-05-09 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.5.3.2 Gunvor Konstance Forsgren. Född 1927-07-08 Vännäs, Vännäs fs. Död 1927-12-23 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.5.3.3 Erik Bertil Joel Forsgren. Född 1928-06-12 Vännäs, Vännäs fs. Död 1972-01-05 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.5.3.4 Sven Åke Forsgren. Född 1930-06-30 Vännäs, Vännäs fs.

5.4.5.5 Johan Gunnar Larsson. Bosatt i Umeå. Född 1908-02-10 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1928-11-19 Umeå sfs. Gift med Blenda Elvina ? 1932-06-23. Död 1992-01-05 Umeå, Umeå sfs. Jordarbetare i Nyby nr 4 på hemgården efter år 1922. Tidigare har han arbetat som extra stallkarl. Flyttar 1928 till Umeå stad.

 

Barn med Blenda Elvina ? (Född 1906-09-20 Arnäs fs (Y). Död 1995-08-08 Umeå, Umeå sfs.):

 

5.4.5.5.1 Jack Gunnar Inge Larsson. Född 1932-09-18 Umeå, Umeå sfs.

5.4.5.6 Ruth Gunhild Larsson. Bosatt i Umeå. Född 1910-09-24 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1930-03-04 Umeå lfs. Gift med William Eriksson 1934-02-11. Död 2004-11-05 Umeå, Umeå lfs.

 

Barn med William Eriksson (Född 1908-09-05 Dorotea fs.):

 

5.4.5.6.1 Ruth Ulla-Britt Eriksson. Född 1932-12-07 Umeå, Umeå sfs.

5.6.1.2 Dagmar Linnea Viktoria Hansson. Piga i Hörnsjö år 1927. Född 1909-05-22 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1927 Hörnsjö, Nordmalings fs. Gift med Johan Georg Forsberg 1934-09-16 Nordmalings fs. Död 1986-09-16 Mo, Nordmalings fs.

 

Barn med Johan Georg Forsberg (Född 1902-01-19 Nordmalings fs. Död 1973-07-02 Mo, Nordmalings fs.):

 

5.6.1.2.1 Enar Ingemar Forsberg. Född 1935-12-07 Nordmalings fs.

9.1.3.1 Nils Johan Käck.Bosatt i Nordmaling. Född 1900-01-17 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Gift med Nanna Maria ? 1931-06-27. Död 1977-04-03 Nordmaling, Nordmalings fs. Hemma år 1927.

9.1.3.2 Hilda Katarina Käck.Arbetarhustru i Öre år 1927. Född 1902-01-13 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1919 till 1924 Olofsfors, Nordmalings fs. Bosatt från 1924 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1925 Öre, Nordmalings fs. Gift med Valentin Brännlund 1925-06-07 Nordmalings fs. Gift med Nils Eugen Jonsson 1929-10-12 Nordmalings fs. Död 1985-02-02 Skellefteå, S:t Olovs fs. Född och uppvuxen i Håknäs sågverk där fadern är arbetare. År 1919 blir hon piga i Olofsfors hos rättaren Gustaf Molin (f. 1882). Året därpå istället piga hos snickaren Per Vilhelm Hård (f. 1880).  Hem till Håknäs sågverk därifrån år 1924. År 1925 flyttar hon igen. Denna gång till Öre där hon gifter sig med arbetare. Hon blir dock änka redan året därpå.

 

Barn med Valentin Brännlund (Född 1899-01-06 Nordmalings fs. Död 1926-02-18 Öre, Nordmalings fs.):

 

9.1.3.2.1 Gunnar Valentin Brännlund. Född 1926-05-26 Öre, Nordmalings fs.

9.1.3.3 Per Gustaf Käck.Bosatt i Nordmaling. Född 1904-05-29 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1963-06-24 Nordmalings fs. Hemma år 1927. Ogift.

9.1.3.4 Magda Nikolina Käck.Flyttar 1925-10-06 till Umeå stad. Född 1906-05-30 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1921-12-06 till 1924-11-22 Hörnefors fs. Bosatt från 1924-11-22 till 1925-10-06 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1925-10-06 Umeå sfs. Död 1984-10-15 Stockholm, Maria Magdalena fs (AB). Född och uppvuxen i Håknäs sågverk. År 1921 tar hon ut attest till Hörnefors där hon nu bor i tre år innan hon återvänder till föräldrahemmet i Håknäs sågverk. År 1925 flyttar hon återigen - denna gång till Umeå stad.   Ogift.

9.2.4.1 Dagny Hanny Viktoria Söderström. Arbetarhustru i Aspeå år 1927. Född 1902-05-08 Aspeå, Nordmalings fs. Bosatt från 1920-11-18 till 1921-10-29 Umeå sfs. Bosatt från 1921-10-29 Aspeå, Nordmalings fs. Gift med Petrus Ragnar Ölund 1924-06-24 Nordmalings fs. Död 1956-05-19 Nordmalings fs. Född och uppvuxen i Aspeå nr 5. Åren 1920-21 bor hon i Umeå stad. Därefter återkommer hon till hemgården några år, för att sedan år 1924 flytta annorstädes i byn (ej angivet vilket hemmansnummer) och där gifta sig med en arbetare.

 

Barn med Petrus Ragnar Ölund (Född 1900-05-10 Trehörningsjö fs (Y). Död 1953-09-29 Rundviksverken, Nordmalings fs.):

 

9.2.4.1.1 Karl Henning Ölund. Född 1925-05-16 Aspeå, Nordmalings fs.

9.2.4.2 John Hilding Söderström. Bosatt i Aspeå. Född 1906-03-14 Aspeå, Nordmalings fs. Gift med Kerstin Paulina ? 1930-06-08 Nordmalings fs. Död 1972-09-10 Aspeå, Nordmalings fs.Hemma år 1927.


Mitt ättlingnummer: 5.4.4.4.2.1

© Patrik Lundström, 2007-01-01
Är vi släkt eller har du synpunkter? Skicka ett mail.
Tillbaka till hemsidan.
Tillbaka till mina släktutredningar.