Ättlingar till Lotta Lovisa Henricsdotter i Mjösjö, Vännäs fs

Lotta Lovisa Henriksdotter.Bondhustru i Mjösjö nr 1. Född 1812-02-12 Granö, Degerfors fs. Döpt 1812-02-14 Granö, Degerfors fs. Bosatt från 1821 Kussjön, Degerfors fs. Bosatt från 1832 till 1835 Tegsnäset, Degerfors fs. Gift med Nils Johan Jacobsson 1835-03-22 Vännäs fs. Bosatt från 1835-04-12 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Johan Eliasson 1843 Vännäs fs. Bosatt från 1871-11-16 Nyborg, Vännäs fs. Bosatt från 1877-11-20 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1899-12-11 Mjösjö, Vännäs fs. Begravd 1899-12-17 Vännäs fs.

Lovisa föds i Granön, Degerfors socken i februari år 1812. Hennes far Henrik Andersson dör när Lovisa är fyra år, och därefter flyttar hon och modern Catharina (Kajsa) 1821 till morföräldrarnas gård i Kussjö. År 1832 blir Lovisa piga i Tegsnäset, där hon möter sin blivande make Nils som arbetar som dräng just där. Paret gifter sig 1835, och flyttar samma år till grannsocknen Vännäs och byn Mjösjö där maken nu blir bonde på 1/8 mtl. Tidigare ägare av hans hemmansdel är Olof Grahn & Son i Umeå.  Efter att förste maken dör redan år 1839 gifter hon om sig år 1843. Den nye maken Johan Eliasson övertar nu hemmanet Mjösjö nr 1, men äger också 1/3 av nybygget Nyborg, troligtvis tillsammans med sina bröder. År 1871 flyttar Lotta Lovisa och Johan dit med yngsta sonen Johan och står där som nybyggare. Detta samtidigt som den äldste sonen (i andra giftet) Anders Johansson övertar Mjösjöhemmanet som är på 1/8 mtl.   När maken avlider flyttar Lotta Lovisa år 1877 tillbaka till Mjösjö, där hon blir boende hos Anders. Samtidigt börjar sonen Johan att bruka hemmanet i Nyborg, som också det är på 1/8 mtl.  Lotta Lovisa avlider i Mjösjö år 1899, två veckor före sekelskiftet. Hon blev 87 år gammal.

 

Barn med Nils Johan Jacobsson (Född 1803-02-10 Hjuken, Degerfors fs. Död 1839-12-09 Mjösjö, Vännäs fs.):

 

1 Maria Lovisa Nilsdotter. Född 1835-12-27 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1923-11-04 Selsberg, Vännäs fs.

 

2 Anna Carolina Nilsdotter. Född 1837-04-03 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1906-09-16 Nyby, Vännäs fs.

 

3 Greta Stina Nilsdotter. Född 1838-05-24 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1914-03-06 Ramsele, Degerfors fs.

 

4 Jakob Nilsson. Född 1839-07-07 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1918-01-15 Harrselefors, Vännäs fs.

 

Barn med Johan Eliasson (Född 1821-04-09 Pengsjö, Umeå lfs. Död 1877-06-10 Nyborg, Vännäs fs.):

 

5 Brita Catharina Johansdotter. Född 1844-08-12 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1858-02-19 Mjösjö, Vännäs fs.

 

6 Anders Johansson. Född 1847-02-08 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1924-07-18 Mjösjö, Vännäs fs.

 

7 Johan Johansson. Född 1854-05-27 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1936-07-11 Nyborg, Vännäs fs.

Generation 1

1 Maria Lovisa Nilsdotter.Bondhustru i Selsberg nr 1 - 1/16 mtl. Född 1835-12-27 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1855 till 1856 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1857 till 1858 Norrmalm, Vännäs fs. Bosatt från 1859 till 1863 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1863 Selsberg, Vännäs fs. Gift med Johan Olofsson Strandberg 1863-06-19 Vännäs fs. Död 1923-11-04 Selsberg, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Mjösjö nr 1.  Åren 1855-56 piga i Mjösjö nr 2. Därefter är hon åren 1857-58 piga hos sin syster i Norrmalm, och därefter beger hon sig åter till Mjösjö där hon bor på hemgården fram till 1863.   Detta år flyttar hon till Selsberg där hon gifter och blir bondhustru. Hemmanet där är på 1/16 mtl. Detta övertas år 1905 av mågen Karl Bäckström - gift med deras dotter Evelina. Maria och maken Johan bor kvar på gården som förmånstagare (maken är benämnd "f.d bonde" i församlingsboken). Johan avlider år 1918 och hon själv år 1923.

 

Barn med Johan Olofsson Strandberg (Född 1838-04-14 Selsfors, Vännäs fs. Död 1918-09-02 Selsberg, Vännäs fs.):

 

1.1 Olof Strandberg. Född 1863-11-01 Selsberg, Vännäs fs.

 

1.2 Maria Mathilda Strandberg. Född 1866-04-19 Selsberg, Vännäs fs. Död 1885-09-07 Selsberg, Vännäs fs.

 

1.3 Johanna Charlotta Kristina Strandberg. Född 1868-11-14 Selsberg, Vännäs fs. Död 1969-12-26 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.4 Johan Strandberg. Född 1871-04-27 Selsberg, Vännäs fs. Död 1913-01-23 Högås, Degerfors fs.

 

1.5 Eulina Strandberg. Född 1875-04-20 Selsberg, Vännäs fs. Död 1939-06-05 Selsberg, Vännäs fs.

 

1.6 Albertina Strandberg. Född 1877-12-27 Selsberg, Vännäs fs. Död 1878-01-12 Selsberg, Vännäs fs.

 

1.7 Josefina Strandberg. Född 1877-12-27 Selsberg, Vännäs fs. Död 1969-02-18 Selsberg, Vännäs fs.

2 Anna Carolina Nilsdotter.Bondhustru Nyby nr 1 - 1/64 mtl. Född 1837-04-03 Mjösjö, Vännäs fs. Döpt 1837-04-04 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1856 Norrmalm, Vännäs fs. Lysning Anders Nilsson 1856-10-05 Vännäs fs. Gift med Anders Nilsson 1856-10-24 Vännäs fs. Bosatt från 1885 Nyby, Vännäs fs. Gift med Jonas Jonsson 1885-05-22 Vännäs fs. Död 1906-09-16 Nyby, Vännäs fs. Begravd 1906-09-30 Vännäs fs. Arbetar aldrig som piga någonstans, utan flyttar direkt till Norrmalm nr 1 där hon gifter sig år 1856 med en av sönerna på gården. Hemmanet där är på 11/128 mtl.  Efter makens död bor hon kvar i Norrmalm som änka ett par år, men år 1885 gifter hon om sig och flyttar in till Nyby. Där blir hon bondhustru på hemmanet nr 1 (1/64 mtl), kallat för "Selsliden" (stället uppges ligga "i närheten av Kolksele". Hon får inga barn i detta senare äktenskap, men har flera i det första med Anders Nilsson. Hennes äldste son Nils övertar hela Anders Nilssons hemman i Norrmalm efter dennes död.  Anna Carolina avled då när hon skulle frakta några får över Umeälven, och den flotte hon var med på välte.

 

Barn med Anders Nilsson (Född 1832-02-28 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1875-01-21 Norrmalm, Vännäs fs.):

 

2.1 Nils Andersson. Född 1857-11-18 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1923-02-07 Norrmalm, Vännäs fs.

 

2.2 Anders Andersson. Född 1860-05-26 Norrmalm, Vännäs fs.

 

2.3 Johannes Andersson. Född 1863-02-09 Norrmalm, Vännäs fs. Död efter 1931.

 

2.4 Anna Lovisa Andersdotter. Född 1865-06-10 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1902-06-15 Kolksele, Vännäs fs.

 

2.5 Erik Andersson. Född 1873-12-03 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1957-02-01 Sundsvall, Sköns fs (Y).

3 Greta Stina Nilsdotter. Bondhustru i Ramsele nr 5 - 3/64 mtl. Född 1838-05-24 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Nathanael Nathanaelsson 1865-07-29 Degerfors fs. Bosatt från 1865-09-29 Ramsele, Degerfors fs. Död 1914-03-06 Ramsele, Degerfors fs.Också benämnd Maja Stina i tidiga husförhörslängder.  Piga i Mjösjö åren 1855-56 hos Olof Eliasson, f. 1818. Denne äger även en del av Nyborg. Från 1856 är hon piga på hemgården, och där kvarstår hon till dess hon år 1865 flyttar till Degerfors socken och Ramsele. Där gifter hon sig med en son (till bonden Natanael Johansson) på hemmanet nr 5 och blir i samband med det bondhustru. Hemmanet är på 3/64 mtl.   Sonen Johan övertar hemmanet år 1891 och då blir hon och maken förmånstagare på hans gård.

 

Barn med Nathanael Nathanaelsson (Född 1837-04-20 Ramsele, Degerfors fs. Död 1927-07-18 Ramsele, Degerfors fs.):

 

3.1 Nils Nathanaelsson. Född 1866-11-14 Ramsele, Degerfors fs. Död 1948-02-13 Degerfors fs.

 

3.2 Johan Nathanaelsson. Född 1869-09-15 Ramsele, Degerfors fs. Död 1946-07-18 Ramsele, Degerfors fs.

 

3.3 Carl Nathanaelsson. Född 1872-11-09 Ramsele, Degerfors fs. Död 1876-07-10 Ramsele, Degerfors fs.

 

3.4 Nathanael Forsberg. Född 1875-12-04 Ramsele, Degerfors fs. Död 1952-06-04 Degerfors fs.

 

3.5 Oskar Forsberg. Född 1878-12-23 Ramsele, Degerfors fs. Död Nordamerika.

4 Jakob Nilsson.Bonde i Harrselefors nr 1 - 13/192 mtl. Född 1839-07-07 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1861 Harrselefors, Vännäs fs. Gift med Maria Magdalena Mattsdotter 1861-09-20 Vännäs fs. Död 1918-01-15 Harrselefors, Vännäs fs. Flyttar år 1861 från Mjösjö till Harrselefors där han gifter sig med en dotter på hemmanet nr 1. Hela hemmanet nr 1 är totalt på 13/96 mtl, men Jakob som nu blir bonde kommer aldrig att förfoga över mer än hälften, dvs 13/192 mtl. Hemmanet delas efter år 1900 lika mellan hans söner Johan Edvard och Erik, vilka båda kommer att förfoga över 13/384 mtl var. Jakob och hustrun står därefter benämnda som "f.d. bonde" på sonen Eriks hemmansdel.

 

Barn med Maria Magdalena Mattsdotter (Född 1841-07-10 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1908-04-16 Harrselefors, Vännäs fs.):

 

4.1 Nils Jakobsson. Född 1861-12-21 Harrselefors, Vännäs fs.

 

4.2 Jacob Jakobsson. Född 1864-12-23 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1887-06-11 Harrselefors, Vännäs fs.

 

4.3 Carl Jakobsson. Född 1866-12-26 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1924-02-08 Harrselefors, Vännäs fs.

 

4.4 Maria Mathilda Jakobsdotter. Född 1868-12-15 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1906-08-25 Harrselefors, Vännäs fs.

 

4.5 Johan Edvard Jakobsson. Född 1870-09-31 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1874-02-11 Harrselefors, Vännäs fs.

 

4.6 Anna Magdalena Jakobsdotter. Född 1873-07-13 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1959-06-30 Södra Västerselet, Vännäs fs.

 

4.7 Johan Edvard Jakobsson. Född 1876-06-08 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1949-05-22 Harrselefors, Vännäs fs.

 

4.8 Erik Jakobsson. Född 1878-11-08 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1952-03-18 Degerfors fs.

5 Brita Catharina Johansdotter. Född 1844-08-12 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1858-02-19 Mjösjö, Vännäs fs.

6 Anders Johansson.Bonde i Mjösjö nr 1 - 1/8 mtl. Född 1847-02-08 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Anna Erika Nilsdotter 1870-07-08 Vännäs fs. Gift med Fredrika Eriksdotter 1881-04-07 Vännäs fs. Död 1924-07-18 Mjösjö, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Mjösjön nr 1. Genom ett fastebrev upprättat den 16 december år 1870 så bekommer han hemgården som då skattar för 1/8 mtl. Brodern Johan övertar några år senare ett lika stort hemman i byn Nyborg. Förmodligen har de båda köpt de båda hemmanen av sina föräldrar.  Den 3 juli år 1906 delas hans hemman i två delar, om 1/16 mtl vardera, som han då säljer till sina bägge söner Johan och Anders från första äktenskapet med Anna Erika Nilsdotter.   Anders med hustru bor sedan framgent hos sonen Johan, som är den som övertagit föräldrahemmet.

 

Barn med Anna Erika Nilsdotter (Född 1847-10-15 Nygård, Vännäs fs. Död 1880-07-16 Mjösjö, Vännäs fs.):

 

6.1 Nils Andersson. Född 1871-01-04 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1936-01-18 Klintsjö, Vännäs fs.

 

6.2 Johan Andersson. Född 1873-04-27 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1953-11-13 Mjösjö, Vännäs fs.

 

6.3 Eulina Andersdotter. Född 1875-08-10 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1925-05-16 Örsbäck, Vännäs fs.

 

6.4 Anders Andersson. Född 1878-01-06 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1957-04-06 Mjösjö, Vännäs fs.

 

6.5 Karl Andersson. Född 1880-07-10 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1957-11-05 Pengfors, Vännäs fs.

 

Barn med Fredrika Eriksdotter (Född 1857-05-23 Degerfors fs. Död 1942-04-13 Mjösjö, Vännäs fs.):

 

6.6 Erik Oskar Andersson. Född 1882-01-30 Mjösjö, Vännäs fs.

 

6.7 Anna Fredrika Andersson. Född 1884-07-20 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1966-03-27 Hörnefors fs.

 

6.8 Konrad Andersson. Född 1887-01-27 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1956-07-03 Mjösjö, Vännäs fs.

 

6.9 Arvid Andersson. Född 1889-10-27 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1973-02-07 Pengfors, Vännäs fs.

 

6.10 Hedda Maria Andersson. Född 1892-03-19 Mjösjö, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

6.11 Naima Elisabet Andersson. Född 1894-11-04 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1900-09-20 Mjösjö, Vännäs fs.

 

6.12 Axel Edvin Andersson. Född 1899-04-13 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1983-04-16 Mjösjö, Vännäs fs.

7 Johan Johansson.Bonde i Nyborg nr 1 - 1/8 mtl år 1932. Född 1854-05-27 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1871-11-16 Nyborg, Vännäs fs. Gift med Johanna Fredrika Olsdotter 1876-08-11 Vännäs fs. Död 1936-07-11 Nyborg, Vännäs fs. "Jan-Jansa på Nyborg". Född och uppvuxen i Mjösjö. År 1871 flyttar han tillsammans med sina föräldrar till grannbyn Nyborg nr 1. När han gifter sig på hemgården år 1876 så övertar han också föräldrarnas jordbruk där. Hemmanet uppges efter ett skatterättsutslag den 11 november 1881 vara på 1/8 mtl.  År 1923, när sonen Emil Oskar bildat familj så övertar denne brukandet av hemgården. En avhandling upprättades nämligen den 1 februari samma där Johan och hustrun delade sin stamfastighet (på 1/8 mtl) lika mellan de båda sönerna Emil och Nils, där Emil är den som övertagit föräldrahemmet.   Johan och hustrun Johanna Fredrika bor därefter framgent hos honom som förmånstagare. Johan står benämnd som "f.d. bonde" i församlingsboken.  Byn Nyborg anlades år 1848 av Olof Andersson och Håkan Eliasson från Mjösjö. Byns totala storlek var då på 3/16 mtl, och det är storleken även efter år 1900. Johan Johansson äger då 1/8 mtl, medan hans släkting Elias Andersson (också från Mjösjö) äger 1/16 mtl.

 

Barn med Johanna Fredrika Olsdotter (Född 1857-03-29 Nyborg, Vännäs fs. Död 1937-12-28 Nyborg, Vännäs fs.):

 

7.1 Maria Johanna Johansdotter. Född 1878-09-08 Nyborg, Vännäs fs. Död 1879-04-28 Nyborg, Vännäs fs.

 

7.2 Anders Johansson. Född 1880-03-15 Nyborg, Vännäs fs. Död 1951-11-27 Lycksele, Lycksele fs.

 

7.3 Johan Johansson. Född 1882-04-30 Nyborg, Vännäs fs. Död 1883-04-27 Nyborg, Vännäs fs.

 

7.4 Nils Johansson. Född 1884-04-01 Nyborg, Vännäs fs. Död 1965-05-01 Vännäsby, Vännäs fs.

 

7.5 Anna Kristina Johansson. Född 1886-08-21 Nyborg, Vännäs fs. Död 1978-06-03 Robertsfors, Robertsfors fs.

 

7.6 Evelina Johanna Johansson. Född 1888-08-27 Nyborg, Vännäs fs. Död 1977-09-22 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

 

7.7 Johan Edvard Johansson. Född 1890-12-24 Nyborg, Vännäs fs. Död 1970-09-15 Umeå lfs.

 

7.8 Fredrika Charlotta Johansdotter. Född 1892-12-29 Nyborg, Vännäs fs. Död 1970-10-01 Umeå, Tegs fs.

 

7.9 Emil Oskar Johansson. Född 1896-01-21 Nyborg, Vännäs fs. Död 1973-06-24 Nyborg, Vännäs fs.

Generation 2

1.1 Olof Strandberg.Bonde i Västerås nr 1 - 3/128 mtl år 1930. Född 1863-11-01 Selsberg, Vännäs fs. Gift med Evelina Sofia Johansdotter 1892-09-02 Vännäs fs. Bosatt från 1893-10-14 Västerås, Degerfors fs. Död. "n'Olle Strandberg". Född och uppvuxen i Selsberg. Gift på hemgården år 1892. Han och maken flyttar året därpå till Västerås i Degerfors socken. Där blir han nu bonde på hemmanet nr 1, vilket är på 3/128 mtl. Han äger efter år 1917 dessutom 1/24 mtl i Selsberg nr 1.

 

Barn med Evelina Sofia Johansdotter (Född 1866-12-22 Bastuträsk, Bjurholms fs.):

 

1.1.1 Nanny Emelia Strandberg. Född 1893-12-28 Västerås, Degerfors fs. Död 1990-02-07 Selsberg, Vännäs fs.

 

1.1.2 Olof Edvin Strandberg. Född 1900-08-18 Västerås, Degerfors fs. Död 1973-10-09 Nyby, Vindelns fs.

 

1.1.3 Johan Fabian Strandberg. Född 1907-08-24 Västerås, Degerfors fs. Död 1987-07-12 Västerås, Vindelns fs.

1.2 Maria Mathilda Strandberg. Född 1866-04-19 Selsberg, Vännäs fs. Död 1885-09-07 Selsberg, Vännäs fs.

1.3 Johanna Charlotta Kristina Strandberg. Gårdsägare i Nyby nr 3 år 1932. Född 1868-11-14 Selsberg, Vännäs fs. Gift med Johan Edvard Stenberg 1904-01-16 Vännäs fs. Bosatt från 1915 Nyby, Vännäs fs. Död 1969-12-26 Vännäs, Vännäs fs.a'Stenbergs-Johanna. Uppvuxen i byn Selsberg vid Umeälven i norra delen av Vännäs socken. År 1904 flyttar hon därifrån och gifter sig i Nyby nr 4 med en bondeänkling som är 21 år äldre än hon själv. Hemmanet som maken brukar är på 5/256 mtl. När denne avlider år 1911 är det hon själv som står som hemmansägare där.  År 1915 säljer hon hemmanet till nye bonden Johan Persson, f. 1865-8-16, och flyttar istället till Nyby nr 3. Där köper hon en tomt med gård avskilt från Arvid Westerlunds (f. 1880) hemman. Gården kallas för Fridhem nr 11 och har fastighetsbeteckningen Nyby 3:66.  Hon var vid sin död vid 101-års ålder den äldsta personen i Vännäs kommun, och bodde ett tag granne med min mormors mor Nanny Jonsson på Liljas väg. Johanna var för övrigt kusin med Nannys mor Anna.

 

Barn med Johan Edvard Stenberg (Född 1847-02-10 Nyby, Vännäs fs. Död 1911-03-30 Nyby, Vännäs fs.):

 

1.3.1 Hjalmar Stenberg. Född 1904-05-23 Nyby, Vännäs fs. Död 1987-04-17 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.3.2 Naima Teresia Stenberg. Född 1905-09-01 Nyby, Vännäs fs. Död 2004-10-19 Umeå, Backens fs.

 

1.3.3 Ernst Valdemar Stenberg. Född 1908-08-07 Nyby, Vännäs fs. Död 1988-12-22 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.3.4 Elin Eleonora Stenberg. Född 1910-05-25 Nyby, Vännäs fs. Död 1985-08-06 Vännäs, Vännäs fs.

1.4 Johan Strandberg.Arbetare i Högås nr 1. Född 1871-04-27 Selsberg, Vännäs fs. Gift med Klara Augusta Svanberg 1898-10-28 Vännäs fs. Bosatt från 1901-09-13 Högås, Degerfors fs. Död 1913-01-23 Högås, Degerfors fs. Arbetare på hemgården Selsberg nr 1 från år 1898 då han också gifter sig. Familjen flyttar år 1901 över sockengränsen till Degerfors och byn Högås, där han nu blir arbetare på hemmanet nr 1.  De bodde där på den del av byn som kallas "Framnäs" enligt Tore Nilsson.

 

Barn med Klara Augusta Svanberg (Född 1876-08-01 Högås, Degerfors fs. Död 1914-04-24 Högås, Degerfors fs.):

 

1.4.1 Tilly Adelina Strandberg. Född 1899-07-28 Selsberg, Vännäs fs. Död 1937-02-14 Västerås, Degerfors fs.

 

1.4.2 Johan Hilding Strandberg. Född 1901-06-20 Selsberg, Vännäs fs.

 

1.4.3 Ally Alice Strandberg. Född 1904-01-02 Högås, Degerfors fs. Död 1972-09-21 Stockholm, Högalid fs (AB).

 

1.4.4 Lilly Augusta Lodén. Född 1906-02-26 Högås, Degerfors fs. Död 1968-12-22 Tväråträsk, Degerfors fs.

 

1.4.5 Nelly Alfrida Strandberg. Född 1907-05-29 Högås, Degerfors fs. Död 2003-01-06 Kista, Kista fs (AB).

 

1.4.6 Elly Alfhilda Strandberg. Född 1908-11-11 Högås, Degerfors fs. Död 1909-12-28 Högås, Degerfors fs.

1.5 Eulina Strandberg.Bondhustru i Selsberg nr 1 - 1/24 mtl år 1932. Född 1875-04-20 Selsberg, Vännäs fs. Bosatt från 1895 Harrsele, Vännäs fs. Gift med Karl Fredriksson Bäckström 1895-10-18 Vännäs fs. Bosatt från 1896-11-19 Nytorp, Degerfors fs. Bosatt från 1902 till 1904 Västerås, Degerfors fs. Bosatt från 1904-10-01 Selsberg, Vännäs fs. Död 1939-06-05 Selsberg, Vännäs fs. Uppvuxen i Selsberg. År 1895 flyttar hon från hemgården och gifter sig med en arbetare på  Harrsele nr 1. Paret bor där bara ett år, innan de år 1896 flyttar till Nytorp i Degerfors socken där maken nu blir arrendator. År 1904 flyttar familjen till hennes hemby Selsberg där  maken står som arbetare på Johan Strandbergs gård. Efter år 1905 är han istället bonde på samma ställe. Efter år 1912 har hemmanet krympt till 1/24 mtl. Detta då en tredjedel av hemmanet sålts till Nordmalings Ångsågs Aktiebolag.

 

Barn med Karl Fredriksson Bäckström (Född 1869-01-27 Harrsele, Vännäs fs. Död 1954-05-28 Selsberg, Vännäs fs.):

 

1.5.1 Karl Emil Bäckström. Född 1896-03-14 Harrsele, Vännäs fs. Död 1971-03-29 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.5.2 Elin Evelina Bäckström. Född 1898-12-08 Nytorp, Degerfors fs. Död 1988-12-28 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.5.3 Johan Anton Bäckström. Född 1900-03-27 Nytorp, Degerfors fs. Död 1900-04-19 Nytorp, Degerfors fs.

 

1.5.4 Emelia Adelina Bäckström. Född 1902-02-13 Västerås, Degerfors fs. Död 1989-10-15 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.5.5 Nils Oskar Bäckström. Född 1904-10-27 Selsberg, Vännäs fs. Död 1981-01-18 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.5.6 Jan Artur Bäckström. Född 1907-12-21 Selsberg, Vännäs fs. Död 1985-06-06 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.5.7 Elsa Teolinda Bäckström. Född 1910-03-21 Selsberg, Vännäs fs. Död 1996-10-14 Motala, Motala fs (E).

1.6 Albertina Strandberg.Född 1877-12-27 Selsberg, Vännäs fs. Död 1878-01-12 Selsberg, Vännäs fs.

1.7 Josefina Strandberg.Torparhustru i Selsberg nr 1 år 1932. Född 1877-12-27 Selsberg, Vännäs fs. Gift med Johan Hjalmar Andersson 1912-07-06 Degerfors fs. Bosatt från 1912-07-08 till 1914-06-15 Degerfors fs. Bosatt från 1914 Selsberg, Vännäs fs. Död 1969-02-18 Selsberg, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Selsberg nr 1. År 1912 lämnar hon hemgården och flyttar då till Degerfors socken.   Två år senare återkommer hon därifrån till Selsberg och är då gift. Maken, som är från Njurunda, står då som torpare för en afskild jordbrukslägenhet där om 14,13 hektar. Denna är avskild från det stamhemman som övertagits av hennes syster Eulina med make Karl Bäckström.   De båda uppges efter år 1921 också äga 1/48 mtl i Selsfors.

 

Barn med Johan Hjalmar Andersson (Född 1885-08-11 Njurunda fs (Y). Död 1944-06-04 Selsberg, Vännäs fs.):

 

1.7.1 Irma Alice Hjalmarsson. Född 1914-04-18 Selsberg, Vännäs fs.

 

1.7.2 Johan Almer Hjalmarsson. Född 1916-08-12 Selsberg, Vännäs fs. Död 1979-04-11 Selsberg, Vännäs fs.

 

1.7.3 Gustaf Adolf Hallerot. Född 1918-10-10 Selsberg, Vännäs fs. Död 1987-04-26 Södra Österselet, Vännäs fs.

 

1.7.4 Ingrid Maria Hjalmarsson. Född 1921-03-07 Selsberg, Vännäs fs.

2.1 Nils Andersson.Bonde i Norrmalm nr 1 - 11/128 mtl. Född 1857-11-18 Norrmalm, Vännäs fs. Gift med Stina Kajsa Olsdotter 1879-04-06 Vännäs fs. Död 1923-02-07 Norrmalm, Vännäs fs. Bonde i Norrmalm nr 1. Hemmanet, som Nils övertagit efter fadern Anders Nilsson, var på 11/128 mtl. Står som bonde ända till dess han avlider år 1923. Har en fosterson från år 1916: Ernst Valdemar Stenberg, f. 1908-08-07.

 

Barn med Stina Kajsa Olsdotter (Född 1857-06-28 Stennäs, Vännäs fs. Död 1932-05-28 Norrmalm, Vännäs fs.):

 

2.1.1 Anna Kristina Nilsdotter. Född 1879-09-15 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1953-01-05 Kolksele, Vännäs fs.

 

2.1.2 Anders Nilsson. Född 1881-06-07 Norrmalm, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

2.1.3 Alma Olivia Nilsdotter. Född 1883-12-27 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1889-11-07 Norrmalm, Vännäs fs.

 

2.1.4 Ida Maria Nilsson. Född 1886-03-06 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1918-10-08 Gubböle, Umeå lfs.

 

2.1.5 Albin Nilsson. Född 1889-05-01 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1962-11-15 Norrmalm, Vännäs fs.

 

2.1.6 Emma Johanna Nilsdotter. Född 1891-11-10 Norrmalm, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

2.1.7 Alma Olivia Nilsdotter. Född 1894-02-22 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1975-09-24 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.1.8 Erik Nilsson. Född 1896-08-22 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1896-09-07 Norrmalm, Vännäs fs.

 

2.1.9 Henny Emelia Nilsdotter. Född 1898-10-11 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1990-02-16 Vännäs, Vännäs fs.

2.2 Anders Andersson.Grosshandlare i Sundsvall år 1911. Född 1860-05-26 Norrmalm, Vännäs fs. Bosatt från 1884-05-05 Östrand, Timrå fs (Y). Gift med Klara Johanna Jonsdotter 1884-07-19 Timrå fs (Y). Bosatt från 1897-12-04 Sundsvall, Sundsvall sfs (Y). Död. Anders står som dräng i Norrmalm ett tag från år 1882, innan han 1884-5-29 flyttar till Sköns fs. Där blir han sågverksarbetare i Östrand. Från år 1895 står han betecknad som "klampare" på samma ställe. Från 1897 bor familjen i Sundsvall stad, där Anders arbetar som grosshandlare. Där återfinns han också år 1911.

 

Barn med Klara Johanna Jonsdotter (Född 1857-07-15 Flarken, Nysätra fs.):

 

2.2.1 Albin Andersson. Född 1885-08-13 Östrand, Timrå fs (Y).

 

2.2.2 Ernst Harald Malm. Född 1886-12-18 Östrand, Timrå fs (Y). Död 1960-08-09 Usland, Alnö fs (Y).

 

2.2.3 Fritz Georg Malm. Född 1889-01-10 Östrand, Timrå fs (Y). Död 1972-09-19 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

 

2.2.4 Sally Maria Malm. Född 1894-06-25 Östrand, Timrå fs (Y). Död 1981-04-15 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

 

2.2.5 Signe Alfhild Malm. Född 1898-06-30 Sundsvall, Sundsvall sfs (Y). Död 1983-10-03 Skarpnäck, Johanneshov fs (AB).

2.3 Johannes Andersson.Hemmansägare i Gubböle nr 1 - 1/16 mtl år 1931. Född 1863-02-09 Norrmalm, Vännäs fs. Bosatt från 1884-06-12 Östrand, Timrå fs (Y). Gift med Maria Augusta Jönsson 1884-08-28 Timrå fs (Y). Bosatt från 1888-07-25 Gubböle, Umeå lfs. Död efter 1931. Flyttade 1884-6-12 till Timrå där han blir arbetare i Östrand. Bor och arbetar på samma gård som brodern Anders. Därefter år 1888 till Gubböle där han blir bonde (1/16 mtl) på nr 1. Han köper då hemmanet av Anders Andersson Strandman, f. 1827.  Denne blir istället "f.d. bonde på hemmanet".  År 1931 bor han som f.d. hemmansägare hos sonen John Emil som övertagit gården.

 

Barn med Maria Augusta Jönsson (Född 1851-09-09 Flarken, Nysätra fs. Död efter 1931.):

 

2.3.1 John Emil Andersson. Född 1885-12-07 Östrand, Timrå fs (Y). Död 1963-12-21 Gubböle, Umeå lfs.

 

2.3.2 Julius Augustinus Johansson. Född 1887-10-25 Östrand, Timrå fs (Y). Död Nordamerika.

 

2.3.3 Jenny Maria Andersson. Född 1890-11-12 Gubböle, Umeå lfs. Död 1961-10-30 Umeå lfs.

2.4 Anna Lovisa Andersdotter.Bonde i Kolksele nr 1 - 1/32 mtl. Född 1865-06-10 Norrmalm, Vännäs fs. Döpt 1865-06-11 Norrmalm, Vännäs fs. Bosatt från 1887 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Johan Eriksson 1887-11-25 Vännäs fs. Död 1902-06-15 Kolksele, Vännäs fs. Begravd 1902-06-22 Vännäs fs. Lämnar år 1887 hemgården Norrmalm nr 1 och flyttar då till Kolksele där hon blir bondhustru, gift med en son på gården. Hemmanet är på 1/32 mtl och utgör hela svärfaderns stamhemman. Hon avlider år 1902 i lungsot.

 

Barn med Johan Eriksson (Född 1863-02-28 Kolksele, Vännäs fs. Död 1933-03-30 Kolksele, Vännäs fs.):

 

2.4.1 Hildur Johanna Johansdotter. Född 1888-10-22 Kolksele, Vännäs fs. Död 1956-08-18 Pelican Rapids, Minnesota (USA).

 

2.4.2 Nanny Olivia Johansdotter. Född 1890-04-05 Kolksele, Vännäs fs. Död 1890-04-16 Kolksele, Vännäs fs.

 

2.4.3 Alma Eleonora Johansdotter. Född 1891-06-14 Kolksele, Vännäs fs. Död 1943-04-24 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

 

2.4.4 Nanny Olivia Johansson. Född 1893-05-01 Kolksele, Vännäs fs. Död 1976-09-29 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.4.5 Johan Harald Johansson. Född 1895-02-15 Kolksele, Vännäs fs. Död 1926-04-03 Kolksele, Vännäs fs.

 

2.4.6 Naima Elfrida Johansson. Född 1896-12-13 Kolksele, Vännäs fs. Död 1897-02-06 Kolksele, Vännäs fs.

 

2.4.7 Axel Teodor Johansson. Född 1898-04-16 Kolksele, Vännäs fs. Död 1898-11-20 Kolksele, Vännäs fs.

 

2.4.8 Axel Teodard Johansson. Född 1899-11-23 Kolksele, Vännäs fs. Död 1977-03-31 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.4.9 Nils Otto Johnson. Född 1901-10-23 Kolksele, Vännäs fs. Död 1978-09-13 Portland, Oregon (USA).

2.5 Erik Andersson.Fabriksarbetare och tomtägare i Tunaby år 1932. Född 1873-12-03 Norrmalm, Vännäs fs. Bosatt från 1885 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1895-09-09 till 1896-12-12 Timrå fs (Y). Bosatt från 1896-12-23 Norrmalm, Vännäs fs. Gift med Eva Josefina Hansson 1897-01-17 Vännäs fs. Bosatt från 1897-12-03 Törefors, Nederkalix fs (BD). Gift med Anna Charlotta Nilsson 1900-08-27 Nederkalix fs (BD). Bosatt från 1902-04-08 Granviks sågverk, Nedertorneå fs (BD). Bosatt efter 1902-04-08 Seskarö, Nedertorneå fs (BD). Bosatt från 1908-12-08 Ortviken, Skön fs (Y). Bosatt från 1922 Tunaby, Sköns fs (Y). Död 1957-02-01 Sundsvall, Sköns fs (Y). Arbetare i Nyby nr 1 från 1885. År 1894 byter han till Nyby nr 8, för att senare flytta till Timrå 1895-9-9 . Där blir han justerare i Näs-Östrand hos Skönviks Aktiebolag. Från 1896 till 1897 bosatt i hembyn Norrmalm som arbetare på nr 1. Därefter flyttar han till Törefors i Nederkalix tillsammans med maka och ett barn där han blir arbetare. En notering finns om att arbetar i Seskar. År 1900 tar Erik ut flyttattest till Nedertorneå där han gifter om sig. Det är dock inte förrän i april år 1902 som han är noterad som inflyttad där. Då blir han arbetare på Granviks sågverk.  Senare år 1902 flyttar han till hemmanet "nr 1 Tikka, Sandviken", där han blir arbetare. År 1905 i den nya församlingsboken står han som arbetare i Seskarö (förmodligen är det första stället en plats just där, så ingen riktig flytt har förmodligen ägt rum!). År 1908 flyttar familjen till Ortviken i Sköns fs utanför Sundsvall där han också står som arbetare. Från år 1922 bosatt som fabriksarbetare och tomtägare i Tunaby nr 2.

 

Barn med Eva Josefina Hansson (Född 1875-03-19 Hällfors, Vännäs fs. Död 1899-04-15 Törefors, Nederkalix fs (BD).):

 

2.5.1 Jenny Emelia Andersson. Född 1897-10-23 Törefors, Nederkalix fs (BD). Död 1978-09-11 Bergeforsen, Timrå fs (Y).

 

Barn med Anna Charlotta Nilsson (Född 1879-10-09 Nederkalix fs (BD).):

 

2.5.2 John Emil Andersson. Född 1902-02-23 Törefors, Nederkalix fs (BD). Död 1988-11-18 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

2.5.3 Karl Gunnar Andersson. Född 1903-12-23 Seskarö, Nedertorneå fs (BD). Död 1993-07-05 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

2.5.4 Erik Eskil Andersson. Född 1906-04-06 Seskarö, Nedertorneå fs (BD). Död 1997-03-04 Timrå, Timrå fs (Y).

 

2.5.5 Einar Heribert Andersson. Född 1907-10-04 Seskarö, Nedertorneå fs (BD). Död 1985-08-12 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

2.5.6 Holger Andersson. Född 1909-07-06 Ortviken, Skön fs (Y).

 

2.5.7 Allan Bertil Andersson. Född 1911-11-28 Ortviken, Skön fs (Y). Död 1983-04-11 Sundsvall, Sköns fs (Y).

3.1 Nils Nathanaelsson.Bonde i Västerås nr 1 - 7/256 mtl år 1930. Född 1866-11-14 Ramsele, Degerfors fs. Gift med Sofia Johanna Borgström 1890-11-13 Degerfors fs. Bosatt från 1893 Västerås, Degerfors fs. Död 1948-02-13 Degerfors fs. Bonde i Västerås nr 1 från och med 1893. Hemmanet var på 7/256 mtl och hade köpts år 1885 av Nils far Nathanael. Han och makan har hans brorson Nils Johansson, f. 1895-2-11 som fosterson från år 1901.  Efter år 1923 då Nils Johansson gifter sig så övertar han gården (7/256 mtl). Nils själv står dock kvar som bonde även han på 1/256 mtl, så måhända har han införskaffat ännu 1/256 mtl i Västerås.

3.2 Johan Nathanaelsson.Bonde i Ramsele nr 5 - 3/64 mtl år 1930. Född 1869-09-15 Ramsele, Degerfors fs. Gift med Anna Fredrika Fredriksdotter 1892-11-04 Degerfors fs. Död 1946-07-18 Ramsele, Degerfors fs. Jan-Natanaels. Bonde i Ramsele nr 5 från 1891. Övertar då föräldarnas hemman i Ramsele. Mantalet är på 3/64.

 

Barn med Anna Fredrika Fredriksdotter (Född 1869-12-16 Degerfors fs. Död före 1946.):

 

3.2.1 Johan Arvid Johnson. Född 1893-07-18 Ramsele, Degerfors fs. Död 1976-01-15 Tvärålund, Vindelns fs.

 

3.2.2 Nils Johansson. Född 1895-02-11 Ramsele, Degerfors fs. Död 1975-04-04 Västerås, Vindelns fs.

 

3.2.3 Erik Adolf Ramsfeldt. Född 1896-09-09 Ramsele, Degerfors fs. Död 1973-02-14 Ramsele, Degerfors fs.

 

3.2.4 Oskar Fredrik Johansson. Född 1898-03-30 Ramsele, Degerfors fs. Död efter 1930.

 

3.2.5 Ola Reinhold Johansson. Född 1900-04-28 Ramsele, Degerfors fs. Död 1987-06-01 Stockholm, Johannes fs (AB).

 

3.2.6 Anna Alfrida Johansson. Född 1902-05-21 Ramsele, Degerfors fs. Död 1903-03-01 Ramsele, Degerfors fs.

 

3.2.7 Annie Ingeborg Natanaelsson. Född 1903-12-18 Ramsele, Degerfors fs. Död 1965-07-08 Umeå, Tegs fs.

 

3.2.8 Dagny Fredrika Vilhelmina Johansson. Född 1906-10-06 Ramsele, Degerfors fs. Död 1993-03-19 Umeå, Umeå sfs.

 

3.2.9 Elsa Margreta Johansson. Född 1909-09-02 Ramsele, Degerfors fs. Död 1991-07-23 Umeå, Ålidhems fs.

 

3.2.10 Almer Artur Johansson. Född 1911-11-15 Ramsele, Degerfors fs. Död 1979-04-11 Ramsele, Vindelns fs.

 

3.2.11 Karl Ragnar Johansson. Född 1914-03-16 Ramsele, Degerfors fs. Död 1999-12-28 Norsjö, Norsjö fs.

3.3 Carl Nathanaelsson.Född 1872-11-09 Ramsele, Degerfors fs. Död 1876-07-10 Ramsele, Degerfors fs.

3.4 Nathanael Forsberg.Flyttar 1903-01-22 till Vilhelmina. Född 1875-12-04 Ramsele, Degerfors fs. Bosatt från 1903-01-22 Vilhelmina fs. Död 1952-06-04 Degerfors fs. Ogift livet ut. Arbetare i Ramsele nr 2 från 1898. Flyttar till Vilhelmina år 1903.

3.5 Oskar Forsberg.Emigrerar 1901-7-6 till Nordamerika. Född 1878-12-23 Ramsele, Degerfors fs. Gift med Eva Bergström 1901-01-19 Degerfors fs. Emigrerade från 1901-07-06 Nordamerika. Död Nordamerika. Skräddare.

4.1 Nils Jakobsson.Jordarbetare i Harrselefors år 1932. Född 1861-12-21 Harrselefors, Vännäs fs. Död. n'Nings-Jacksa. Jordbruksarbetare på hemgården i Harrselefors nr 1 före år 1911. Hemgården har då övertagits av hans broder Erik. Efter år 1921 bosatt hos brodern Johan Edvard (utan att han anges ha flyttat dit).

4.2 Jacob Jakobsson.Född 1864-12-23 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1887-06-11 Harrselefors, Vännäs fs.

4.3 Carl Jakobsson.Förmånstagare i Harrselefors nr 1. Född 1866-12-26 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1924-02-08 Harrselefors, Vännäs fs. Förmånstagare i Harrselefors nr 1 före år 1921 hos brodern Erik på hemgården. Tidigare har han bott tillsammans med föräldrarna. Efter år 1921 skriven hos brodern Johan Edvard (dock utan att han anges som flyttat dit).

4.4 Maria Mathilda Jakobsdotter. Piga i Harrselefors nr 1. Född 1868-12-15 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1906-08-25 Harrselefors, Vännäs fs. Piga i hembyn Harrselefors före år 1904. Hon arbetar då som piga hos brodern Johan Edvard, på den del av faderns stamhemman som denne övertagit efter fadern. Hon avlider där år 1906.

4.5 Johan Edvard Jakobsson. Född 1870-09-31 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1874-02-11 Harrselefors, Vännäs fs.

4.6 Anna Magdalena Jakobsdotter. Bondhustru i Södra Västerselet nr 1 - 1/32 mtl år 1932. Född 1873-07-13 Harrselefors, Vännäs fs. Bosatt från 1901 till 1902 Vännäsby, Vännäs fs. Bosatt från 1902 till 1906 Harrselefors, Vännäs fs. Bosatt från 1906 Södra Västerselet, Vännäs fs. Gift med Johan Lundström 1906-06-23 Vännäs fs. Död 1959-06-30 Södra Västerselet, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Harrselefors. Åren 1901-02 arbetar hon som piga i Vännäs nr 17 hos kyrkoherden Lars Ulrik Ferdinand Öberg, f. 1850-9-16. Därefter åter på hemgården i Harrselefors, där hon står som piga hos brodern Erik Jakobsson.   Från år 1906 bosatt på Södra Västerselet där hon gifter sig med Johan Lundström och blir bondhustru. Hemmanet som maken brukar är på 1/32 mtl.  Paret har en fosterson från år 1930: Bo Roland Strandman, f. 1927-04-23 (i Vännäs).

 

Barn med Johan Lundström (Född 1878-01-07 Degerfors fs. Död 1949-05-16 Södra Västerselet, Vännäs fs.):

 

4.6.1 Johan Birger Lundström. Född 1907-03-22 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1980-09-29 Harrsele, Vännäs fs.

 

4.6.2 Edit Ingeborg Lundström. Född 1909-01-14 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1984-05-14 Vännäs, Vännäs fs.

 

4.6.3 Anna Gunhild Lundström. Född 1910-06-22 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1996-09-13 Holmsund, Holmsunds fs.

 

4.6.4 Emmy Kornelia Lundström. Född 1913-03-22 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1999-08-21 Vännäs, Vännäs fs.

 

4.6.5 Karl Alvar Lundström. Född 1915-06-04 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1939-05-28 Gideå fs (Y).

4.7 Johan Edvard Jakobsson.Bonde i Harrselefors nr 1 - 13/384 mtl år 1932. Född 1876-06-08 Harrselefors, Vännäs fs. Gift med Hanna Olivia Johansson 1907-11-01 Vännäs fs. Död 1949-05-22 Harrselefors, Vännäs fs. Kallades "n'Jann-Jacksa" enligt Tore Nilsson. Övertar halva faderns hemman efter år 1900. Framgent står han därefter som bonde på hemmanet nr 1 i Harrselefors - 13/384 mtl. Gift där år 1907.

 

Barn med Hanna Olivia Johansson (Född 1885-02-12 Fällforsheden, Vännäs fs. Död 1916-01-28 Harrselefors, Vännäs fs.):

 

4.7.1 Johan Ragnar Jakobsson. Född 1909-03-03 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1989-11-09 Vännäs, Vännäs fs.

 

4.7.2 Erik Valdemar Jakobsson. Född 1911-04-25 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1987-12-07 Harrselefors, Vännäs fs.

 

4.7.3 Mimmi Emelinda Ingeborg Jakobsson. Född 1912-09-06 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1916-07-08 Harrselefors, Vännäs fs.

 

4.7.4 Elma Olivia Jakobsson. Född 1915-01-18 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1995-10-31 Vilhelmina fs.

4.8 Erik Jakobsson.Flyttar 1926-10-1 til Degerfors. Född 1878-11-08 Harrselefors, Vännäs fs. Gift med Jenny Sofia Andersson 1912-08-29 Vännäs fs. Bosatt från 1926-10-01 Degerfors fs. Död 1952-03-18 Degerfors fs. Övertar hälften av faderns jordbruk - och hemgården - före år 1904 då han blir bonde. Hemmanet Harrselefors nr 1 är på 13/384 mtl. Gift där år 1912 - hustrun från Degerfors.  År 1926 flyttar familjen också till just Degerfors. Han fortsätter dock att äga hemmanet i Harrselefors, ty dess ägare uppges i församlingsboken vara "Handl. Erik Jakobsson i Tvärålund, Degerfors".

 

Barn med Jenny Sofia Andersson (Född 1883-11-27 Sörfors, Degerfors fs. Död efter 1952.):

 

4.8.1 Anna Ingeborg Jakobsson. Född 1913-07-23 Degerfors fs. Död 1990-09-16 Malmö, Limhamn fs (M).

 

4.8.2 Ida Emelia Jakobsson. Född 1915-06-09 Harrselefors, Vännäs fs. Död 1992-09-20 Vännäs, Vännäs fs.

6.1 Nils Andersson.Bonde i Klintsjö nr 1 - 3/64 mtl år 1932. Född 1871-01-04 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Emma Carolina Andersson 1896-04-12 Vännäs fs. Gift med Anna Karolina Johansson 1911-01-01 Vännäs fs. Död 1936-01-18 Klintsjö, Vännäs fs. Efter år 1921 står han först som arrendator (ägare är då Erik Andersson i Harrsele) och sedan som bonde på Klintsjö nr 1. Hemmanet är på 3/64  mtl. Före år 1932 har han låtit sönerna Agas Alfons och Ernst Ragnar ta över 1/4 var av hemmanet (han har kvar hälften själv).

 

Barn med Emma Carolina Andersson (Född 1869-11-21 Södra Västerselet, Vännäs fs. Död 1909-02-07 Klintsjö, Vännäs fs.):

 

6.1.1 Signe Desideria Nilsson. Född 1898-01-30 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1979-09-20 Innergård, Vännäs fs.

 

6.1.2 Agas Gottner Nilsson. Född 1899-01-13 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1899-02-16 Klintsjö, Vännäs fs.

 

6.1.3 Agas Alfons Nilsson. Född 1900-08-02 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1985-03-11 Västra Spöland, Vännäs fs.

 

6.1.4 Ernst Ragnar Nilsson. Född 1904-02-05 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1979-12-14 Klintsjö, Vännäs fs.

 

6.1.5 Agda Emelia Nilsson. Född 1905-04-08 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1907-01-17 Klintsjö, Vännäs fs.

 

6.1.6 Johan Einar Valdemar Nilsson. Född 1906-08-01 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1986-06-25 Umeå, Ålidhems fs.

 

Barn med Anna Karolina Johansson (Född 1883-07-13 Innergård, Vännäs fs. Död 1971-10-29 Vännäsby, Vännäs fs.):

 

6.1.7 Astrid Viktoria Nilsson. Född 1911-05-24 Klintsjö, Vännäs fs.

 

6.1.8 Nils Evert Nilsson. Född 1913-12-18 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1933-03-15 Klintsjö, Vännäs fs.

 

6.1.9 Carl Edvin Nilsson. Född 1917-09-06 Klintsjö, Vännäs fs.

6.2 Johan Andersson.Bonde i Mjösjö nr 1 - 1/16 mtl år 1932. Född 1873-04-27 Mjösjö, Vännäs fs. Emigrerade 1893-05-20 Nordamerika. Immigrerade 1897-11-15 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1953-11-13 Mjösjö, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Mjösjö nr 1. Lämnade hemgården år 1893 för att emigrera till Nordamerika, men återkom därifrån fyra år senare.  Genom köpebrev upprättat år 1906 köper han hälften av faderns hemman Mjösjö nr 1 och står därefter framgent som bonde på 1/16 mtl. Han har fadern som "f.d. bonde" på gården. Fastigheten har registerbeteckningen Mjösjö 1:5.  Ogift. Från år 1918 bor pigan Emma Karolina Svensson, f. 1880 på gården. Hon står först benämnd som piga, men senare efter år 1922 som hushållerska.

6.3 Eulina Andersdotter.Lantbrukarhustru i Örsbäck nr 1 - 1/16 mtl. Född 1875-08-10 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Jonas Eriksson 1898-03-20 Vännäs fs. Död 1925-05-16 Örsbäck, Vännäs fs.

 

Barn med Jonas Eriksson (Född 1874-03-12 Örsbäck, Vännäs fs. Död 1955-04-29 Örsbäck, Vännäs fs.):

 

6.3.1 Edit Elvira Jonsson. Född 1898-10-20 Örsbäck, Vännäs fs.

 

6.3.2 Emil Valdemar Jonsson. Född 1900-12-28 Örsbäck, Vännäs fs. Död 1965-03-06 Vännäs, Vännäs fs.

 

6.3.3 Elsa Evelina Jonsson. Född 1903-05-01 Örsbäck, Vännäs fs. Död 1987-09-11 Vännäs, Vännäs fs.

 

6.3.4 Jonas Hilmer Jonsson. Född 1905-03-26 Örsbäck, Vännäs fs. Död 1990-07-19 Örsbäck, Vännäs fs.

 

6.3.5 Karl Gunnar Jonsson. Född 1907-06-17 Örsbäck, Vännäs fs.

 

6.3.6 Naima Paulina Jonsson. Född 1909-09-02 Örsbäck, Vännäs fs. Död 1928-05-16.

 

6.3.7 Anna Fredrika Jonsson. Född 1912-02-18 Örsbäck, Vännäs fs. Död 1998-04-19 Vännäs, Vännäs fs.

 

6.3.8 Nils Gustav Jonsson. Född 1914-10-03 Örsbäck, Vännäs fs. Död 1992-02-15 Umeå, Umeå sfs.

6.4 Anders Andersson.Bonde i Mjösjö nr 1 - 1/16 mtl år 1932. Född 1878-01-06 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Anna Amanda Eriksson 1908-12-13 Vännäs fs. Död 1957-04-06 Mjösjö, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Mjösjö nr 1. Genom köpebrev upprättat år 1906 köper han hälften av faderns hemman Mjösjö nr 1 och står därefter framgent som bonde på 1/16 mtl.   Året därpå (1907) säljer han dock den just förvärvade hemmansdelen till sin broder Karl, men bor kvar som arbetare på gården. Han gifter sig där år 1908.  År 1916 köper han tillbaka fastigheten från brodern (som då flyttat till Pengfors). Avhandling upprättad den 19 augusti 1916. Fastigheten har registerbeteckningen Mjösjö 1:6 och han står nu återigen som bonde där.

 

Barn med Anna Amanda Eriksson (Född 1884-11-28 Örsbäck, Vännäs fs. Död 1926-03-07 Mjösjö, Vännäs fs.):

 

6.4.1 Naima Viktoria Andersson. Född 1910-03-12 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1982-04-08 Stärkesmark, Vännäs fs.

 

6.4.2 Svea Ingeborg Andersson. Född 1912-10-13 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1928-09-08 Mjösjö, Vännäs fs.

 

6.4.3 Märta Elise Andersson. Född 1915-05-22 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1986-03-21 Ytterkolksele, Vännäs fs.

 

6.4.4 Erik Andreas Andersson. Född 1918-06-09 Mjösjö, Vännäs fs.

 

6.4.5 Karl Gustav Henning Andersson. Född 1920-11-15 Mjösjö, Vännäs fs.

6.5 Karl Andersson.Bonde i Pengfors nr 1 - 5/192 mtl år 1932. Född 1880-07-10 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Maria Johanna Nilsson 1912-01-07 Vännäs fs. Bosatt från 1913 Pengfors, Vännäs fs. Död 1957-11-05 Pengfors, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Mjösjö nr 1. År 1907 köper han ena halvan av faderns stamhemman av brodern Anders. Hemmansdelen som Karl nu blir bonde på är på 1/16 mtl. Anders har i sin tur köpt hemmanet av deras far året dessförinnan.  År 1912 gifter han sig där, och från och med året därpå bor familjen istället i Pengfors. Där har han förvärvat hemmanet nr 1 och blir då bonde på 5/192 mtl.

 

Barn med Maria Johanna Nilsson (Född 1887-03-03 Vännäs fs. Död 1950-05-25 Pengfors, Vännäs fs.):

 

6.5.1 Nils Gustav Andersson. Född 1913-04-03 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1966-04-18 Pengfors, Vännäs fs.

 

6.5.2 Karl Albert Andersson. Född 1915-03-18 Pengfors, Vännäs fs. Död 1993-12-06 Akalla, Kista fs (AB).

 

6.5.3 Oskar Ferdinand Andersson. Född 1917-09-17 Pengfors, Vännäs fs. Död 2004-04-15 Pengfors, Vännäs fs.

 

6.5.4 Märta Maria Andersson. Född 1920-01-11 Pengfors, Vännäs fs. Död 1994-01-09 Vännäs, Vännäs fs.

 

6.5.5 Elsa Vilhelmina Andersson. Född 1922-03-24 Pengfors, Vännäs fs.

6.6 Erik Oskar Andersson. Skräddare i Norrbyn år 1913. Född 1882-01-30 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1907-03-04 Norrbyn, Nordmalings fs. Gift med Frida Lovisa Eriksson 1908-11-08 Nordmalings fs. Död. Skräddare i Mjösjö nr 1 på hemgården före år 1907. Det året flyttar han istället till Norrbyn inom Nordmalings socken där han arbetar som skräddare.  Där gifter han sig också år 1908. Paret flyttas år 1913 över till Hörnefors församling.

 

Barn med Frida Lovisa Eriksson (Född 1888-02-18 Nordmalings fs.):

 

6.6.1 Greta Andersson. Född 1909-05-24 Norrbyn, Nordmalings fs.

 

6.6.2 Erik Anderson

6.7 Anna Fredrika Andersson.Flyttar 1911-6-3 till Nordmaling. Född 1884-07-20 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Gustaf Albert Lundgren. Bosatt från 1911-06-03 Håknäs, Nordmalings fs. Död 1966-03-27 Hörnefors fs. Född och uppvuxen i Mjösjö. År 1911 flyttar hon till Nordmaling där hon gifter sig.

 

Barn med Gustaf Albert Lundgren (Född Håknäs, Nordmalings fs. Död 1960.):

 

6.7.1 Berta Lundgren

 

6.7.2 Bengt Lundgren

6.8 Konrad Andersson.Torpare i Mjösjö nr 3 år 1932. Född 1887-01-27 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Hildur Josefina Brännström 1914-06-23 Vännäs fs. Död 1956-07-03 Mjösjö, Vännäs fs.Skomakeriarbetare på hemgården i Mjösjö nr 1 före år 1911. Från år 1912 istället skomakare i Mjösjö nr 3 där han bebor ett fastighetstorp, "från Karl Olofsson förda hemman nr 2". När han gifter sig där år 1914 står han därför istället benämnd som torpare framgent.  Efter år 1921 uppges familjen mer specifikt bo på "ett från 57/512 mtl nr 2 afsöndrat fastighetstorp (Mjösjö 3:8) samt lägenheten 2:12 om 3,09 hektar.  Makarna har en fosterdotter från år 1916: Astrid Johanna Brännström, f. 1909-12-24.  Senare också en fosterson från år 1925: Erik Henry* Persson (f. 1924-05-01 i Umeå stad).

6.9 Arvid Andersson.Bonde i Nyby nr 8 - 185/18688 mtl år 1932. Född 1889-10-27 Mjösjö, Vännäs fs. Emigrerade 1913-04-24 Canada. Immigrerade 1919-12-12 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1925 Nyby, Vännäs fs. Gift med Elma Augusta Eriksson 1925-12-19 Vännäs fs. Död 1973-02-07 Pengfors, Vännäs fs. Arbetare på hemgården i Mjösjö nr 1 före år 1911.   Lämnari i april 1913 hemgården då han erhållit "nådigt tillstånd att emigrera". Destinationen är Canada, men han kommer åter till hemgården i Mjösjö sex år senare. Han uppges då vara jordarbetare där.  År 1925 flyttar han ånyo. Denna gång till Nyby nr 8 där han gifter sig och blir bonde på fastigheten Nyby 8:6 - 185/18588 mtl.   Paret har en fosterson: Karl Bertil Harry, f. 1927-5-12 i Mo fs (Y) från år 1930.

6.10 Hedda Maria Andersson.Emigrerar 1913-04-10 till Canada. Född 1892-03-19 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Carl Christiansson. Emigrerade 1913-04-10 Canada. Död Nordamerika. Född och uppvuxen i Mjösjö. Hon lämnar år 1913 hemgården och emigrerar till Canada.  Sedermera i Kalifornien.

 

Barn med Carl Christiansson (Född Danmark.):

 

6.10.1 Roy Christiansson

6.11 Naima Elisabet Andersson. Född 1894-11-04 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1900-09-20 Mjösjö, Vännäs fs.

6.12 Axel Edvin Andersson. Hemmansägare i Mjösjö. Född 1899-04-13 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Elsa Ingeborg Nilsson 1940-03-09 Vännäs fs. Död 1983-04-16 Mjösjö, Vännäs fs. Skogsarbetare på hemgården i Mjösjö nr 1 före år 1921. Uppges därefter ha "rymt till Amerika den 2 augusti 1922" och är därmed också flyttad till obefintlighetsboken 1922-04-08.

 

Barn med Elsa Ingeborg Nilsson (Född 1915-11-11 Nyby, Vännäs fs.):

 

6.12.1 Kerstin Ingeborg Andersson. Född Mjösjö, Vännäs fs.

 

6.12.2 Gunnar Andersson. Född Mjösjö, Vännäs fs.

 

6.12.3 Ingrid Elisabeth Andersson. Född Mjösjö, Vännäs fs.

7.1 Maria Johanna Johansdotter.Född 1878-09-08 Nyborg, Vännäs fs. Död 1879-04-28 Nyborg, Vännäs fs.

7.2 Anders Johansson.Flyttar 1905-10-26 till Bjurholm. Född 1880-03-15 Nyborg, Vännäs fs. Bosatt från 1905-10-26 Bjurholms fs. Gift med Jenny Matilda Flodell 1912-08-09 Bjurholms fs. Skild från Jenny Matilda Flodell 1932-12-10 Lycksele fs. Död 1951-11-27 Lycksele, Lycksele fs. Född och uppvuxen i Nyborg. Han flyttar år 1905 till Bjurholm.  Med tiden blir han åkare i Lycksele. Detta enligt Sven-Erik Fahlessons CD-skiva över folket i Lycksele.

 

Barn med Jenny Matilda Flodell (Född 1875-10-20 Björkberg, Lycksele fs.):

 

7.2.1 Johan Anders Uno Andersson. Född 1913-01-14 Bjurholms fs.

7.3 Johan Johansson.Född 1882-04-30 Nyborg, Vännäs fs. Död 1883-04-27 Nyborg, Vännäs fs.

7.4 Nils Johansson.Bonde i Nyborg nr 1 - 1/16 mtl år 1932. Född 1884-04-01 Nyborg, Vännäs fs. Sambo Anna Signe Kristina Forslund efter 1933. Död 1965-05-01 Vännäsby, Vännäs fs. Genom en skriftlig avhandling upprättad den 1 februari år 1923 så förvärvar han hälften i hemgården Nyborg nr 1. Förmodligen är det brodern Emil som övertar själva föräldrahemmet (denne har nämligen föräldrarna som inhysta på gården), men de båda kommer nu framgent att bli bönder på 1/16 mtl var.  Hans fastighet har beteckningen Nyborg 1:4.

7.5 Anna Kristina Johansson. Hushållerska i Nyborg nr 1 år 1932. Född 1886-08-21 Nyborg, Vännäs fs. Bosatt från 1916-09-01 till 1920-11-13 Umeå lfs. Bosatt från 1920-11-13 till 1922 Nyborg, Vännäs fs. Bosatt från 1922 till 1926 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Bosatt från 1926 Nyborg, Vännäs fs. Död 1978-06-03 Robertsfors, Robertsfors fs. Ogift. Lämnar år 1916 hemgården i Nyborg då hon istället flyttar till Umeå lfs. I Nyborg står noterat att hon varit "på gästgivaregården i Brännland sedan ett flertal år".  Hon återkommer till hemgården år 1920 och står då benämnd som jordarbeterska där. Efter år 1922 står hon benämnd som hushållerska på brodern Nils hemman där (denne har ungefär samtidigt övertagit halva föräldrahemmet). Tillsammans med den utom äktenskap födda dottern Greta så flyttar de båda år 1922 till Vännäs municipalsamhälle. Där blir hon nu hushållerska på tomt nr 86 med gård som bebos av Erik Nilsson (f. 1875).  Från år 1925 istället på annan plats i municipalsamhället där nu blir hushållerska i SJ:s hus "Annexet".  År 1926 återkommer de båda till Nyborg där hon fortsätter att arbeta som hushållerska hos den ogifte brodern Nils Johansson.

 

Barn:

 

7.5.1 Greta Johansson. Född 1916-12-05 Norrfors, Umeå lfs.

7.6 Evelina Johanna Johansson. Kontorsbiträdeshustru i Kiruna år 1929. Född 1888-08-27 Nyborg, Vännäs fs. Bosatt från 1913-11-17 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Gift med Johan Konrad Johansson 1913-11-24 Jukkasjärvi fs (BD). Död 1977-09-22 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Född och uppvuxen i Nyborg. År 1913 lämnar hon hemgården och flyttar då till Jukkasjärvi där hon gifter sig. Maken - en änkeman-  är också från Vännäs och född i Kolksele. Denne är kontorsbiträde i Kiruna, där de båda framgent bor.

 

Barn med Johan Konrad Johansson (Född 1877-12-20 Kolksele, Vännäs fs. Död 1942-12-17 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).):

 

7.6.1 Axel Ragnar Johansson. Född 1914-03-18 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1994-06-04 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

 

7.6.2 Roland Johansson. Född 1917-01-10 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1984-08-21 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

 

7.6.3 Ingrid Maria Johansson. Född 1921-04-16 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

7.7 Johan Edvard Johansson. Flyttar 1915-12-16 till Umeå lfs, Västerhiske. Född 1890-12-24 Nyborg, Vännäs fs. Bosatt från 1913 till 1915 Nyby, Vännäs fs. Gift med Nora Maria Berglund 1915-04-25 Vännäs fs. Bosatt från 1915-05 till 1915-12-26 Nyborg, Vännäs fs. Bosatt från 1915-12-16 Västerhiske, Umeå lfs. Död 1970-09-15 Umeå lfs. Född och uppvuxen i Nyborg. Han står benämnd som skrädderiarbetare på hemgården före år 1913. Det sistnämnda året flyttar han nämligen till Nyby nr 7 där han får samma benämning. Skräddaren Erhard Konstantin Jonsson (f. 1887) från Nordmaling återfinns på samma sida i församlingsboken.   Åter på hemgården från år 1915 där han gifter sig och blir jordarbetare istället. Paret flyttar år 1915 till Umeå lfs.  Där blir han sedermera skräddarmästare i Västerhiske.

 

Barn med Nora Maria Berglund (Född 1892-02-05 Västerhiske, Umeå lfs. Död 1963-12-06 Umeå lfs.):

 

7.7.1 Karl Johan Johansson. Född 1917-05-16 Västerhiske, Umeå lfs. Död 1994-12-05 Umeå, Umeå lfs.

 

7.7.2 Karl Figge Johansson. Född 1924-06-05 Västerhiske, Umeå lfs.

7.8 Fredrika Charlotta Johansdotter. Flyttar 1917-11-30 till Umeå lfs. Född 1892-12-29 Nyborg, Vännäs fs. Bosatt från 1917 Kamparbäck, Vännäs fs. Gift med Olof Oskar Johansson 1917-02-10 Umeå lfs. Bosatt från 1917-11-30 Umeå lfs. Död 1970-10-01 Umeå, Tegs fs. Född och uppvuxen i Nyborg. År 1917 flyttar hon till Kamparbäck där hon gifter sig med en son till bonden Johan Larsson, skrädderiarbetaren Olof Oskar Johansson. De båda flyttar samma år till Umeå lfs.  Med tiden blir maken skräddare där.

 

Barn med Olof Oskar Johansson (Född 1887-01-21 Kamparbäck, Vännäs fs. Död 1975-11-30 Umeå, Tegs fs.):

 

7.8.1 Gulli Gunborg Johansson. Född 1917-08-02 Umeå lfs.

 

7.8.2 Helge Bernt Johansson. Född 1923-06-13 Umeå sfs.

7.9 Emil Oskar Johansson.Hemmansägare i Nyborg nr 1 - 1/16 mtl år 1932. Född 1896-01-21 Nyborg, Vännäs fs. Gift med Anna Annelia Johansson 1921-05-14 Vännäs fs. Död 1973-06-24 Nyborg, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Nyborg. Han gifter sig på hemgården år 1921 genom kunglig vigsel med en flicka från Hällfors.   Efter år 1923 är han hemmansägare i Nyborg, och uppges då ha övertagit hälften av faderns hemman (den skriftliga avhandlingen upprättades den 1 februari samma år). Fastigheten heter Nyborg 1:3 och har ett mantal på 1/16. Han har föräldrarna som förmånstagare på gården (dvs. fadern står som "f.d. bonde").   Den andra halvan av faderns stamhemman, fastigheten Nyborg 1:4, brukas av brodern Nils.

 

Barn med Anna Annelia Johansson (Född 1899-11-30 Hällfors, Vännäs fs. Död 1989-01-02 Vännäs, Vännäs fs.):

 

7.9.1 Anna Elsy Johanna Johansson. Född 1925-02-17 Nyborg, Vännäs fs.

Generation 3

1.1.1 Nanny Emelia Strandberg.Arrendatorhustru i Selsberg nr 1 år 1932. Född 1893-12-28 Västerås, Degerfors fs. Gift med Johan Arvid Johansson 1919-05-13 Degerfors fs. Bosatt från 1921-02-06 Selsberg, Vännäs fs. Död 1990-02-07 Selsberg, Vännäs fs. Född och uppvuxen i byn Västerås i Degerfors socken. Gift där år 1919. Paret flyttar två år senare till hennes fars hemby Selsberg, där de arrenderar 1/24 mtl av hemmanet nr 1. Denna hemmansdel ägs av hennes far som kan ha köpt (eller ärvt) den av de tidigare ägarna Johan Anderson (f. 1841 d. 1917) och Albertina Fredrika Strandberg (f. 1846 d. 1917).

 

Barn med Johan Arvid Johansson (Född 1887-09-05 Degerfors fs. Död 1963-09-10 Selsberg, Vännäs fs.):

 

1.1.1.1 Johan Arne Arvidsson. Född 1919-09-17 Västerås, Degerfors fs. Död 1997-10-27 Vännäs, Vännäs fs.

 

1.1.1.2 Märta Elisabet Arvidsson. Född 1921-04-26 Selsberg, Vännäs fs.

 

1.1.1.3 Sten Rune Arvidsson. Född 1924-03-21 Selsberg, Vännäs fs. Död 1991-11-04 Vindeln, Vindelns fs.

 

1.1.1.4 Ruth Margit Arvidsson. Född 1925-06-17 Selsberg, Vännäs fs.

 

1.1.1.5 Göta Margareta Arvidsson. Född 1927-04-20 Selsberg, Vännäs fs.

 

1.1.1.6 Kerstin Heléne Arvidsson. Född 1929-04-02 Selsberg, Vännäs fs.

1.1.2 Olof Edvin Strandberg. Slaktare i Västerås nr 1 år 1930. Född 1900-08-18 Västerås, Degerfors fs. Gift med Edit Elina Vesterberg 1928-10-06 Degerfors fs. Död 1973-10-09 Nyby, Vindelns fs. Gift på hemgården i Västerås år 1928. Först är han benämnd jordbruksarbetare, men kort därefter istället slaktare.

 

Barn med Edit Elina Vesterberg (Född 1904-07-14 Högås, Degerfors fs. Död 1986-09-26 Nyby, Vindelns fs.):

 

1.1.2.1 Erik Åke Strandberg. Född 1928-12-22 Västerås, Degerfors fs.

1.1.3 Johan Fabian Strandberg. Bosatt i Västerås. Född 1907-08-24 Västerås, Degerfors fs. Gift med Ester Ellen ? 1936-09-26 Degerfors fs. Död 1987-07-12 Västerås, Vindelns fs. Hemma år 1930.

1.3.1 Hjalmar Stenberg.Bosatt i Vännäs. Född 1904-05-23 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1915 Nyby, Vännäs fs. Död 1987-04-17 Vännäs, Vännäs fs. Ogift. Hemma år 1932.

1.3.2 Naima Teresia Stenberg.Bondhustru i Nyborg nr 1 - 3/64 mtl år 1932. Född 1905-09-01 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1914 Hällfors, Vännäs fs. Gift med Karl Eliasson 1932-03-13 Vännäs fs. Död 2004-10-19 Umeå, Backens fs. Fosterdotter i Hällfors nr 1 hos Erik Eriksson (f. 1869) från år 1914. År 1921 står hon som tjänarinna hos honom istället. Från år 1930 istället i Nyborg nr 1 där hon först står som hushållerska hos Karl Eliasson bara för att två år senare gifta sig med honom. Hon blir nu bondhustru på ett hemman om 3/64 mtl.   Maken har övertagit hemmanet, fastigheten Nyborg 1:5, av fadern Elias Andersson (f. 1851) år 1929.

 

Barn med Karl Eliasson (Född 1890-07-21 Nyborg, Vännäs fs. Död 1957-12-26 Nyborg, Vännäs fs.):

 

1.3.2.1 Myrthild Lilian Margareta Eliasson. Född 1931-12-16 Nyborg, Vännäs fs.

 

1.3.2.2 Elis Eliasson. Född 1933-03-25 Nyborg, Vännäs fs.

 

1.3.2.3 Rolf Jerker Eliasson. Född 1935-08-13 Nyborg, Vännäs fs.

1.3.3 Ernst Valdemar Stenberg. Bosatt i Vännäs. Född 1908-08-07 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1915 till 1916 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1916 Norrmalm, Vännäs fs. Bosatt från 1927 Nyby, Vännäs fs. Gift med Göta Viola Karolina Lindqvist 1935-04-28 Vännäs fs. Skild från Göta Viola Karolina Lindqvist 1957-12-23 Vännäs fs. Död 1988-12-22 Vännäs, Vännäs fs. Valle. Fosterson i Norrmalm från 1916 hos bonden Nils Andersson. Hem därifrån till Nyby nr 3 och modern år 1927. Hemma år 1932.  "Han blev senare verkstadsägare samt drev en taxirörelse och en bilskrot vid Tobackabron. Han var dessutom en duktig brottare på 1930-talet."  Källa: Ulrik Almberg - via epost

 

Barn med Göta Viola Karolina Lindqvist (Född 1914-10-14 Vännäs fs.):

 

1.3.3.1 Kjell Stenberg. Född 1935 Vännäs, Vännäs fs.

1.3.4 Elin Eleonora Stenberg.Bosatt i Vännäs. Född 1910-05-25 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1915 Nyby, Vännäs fs. Död 1985-08-06 Vännäs, Vännäs fs. Ogift. Hemma år 1932.

1.4.1 Tilly Adelina Strandberg.Flyttar 1923-11-30 till Umeå stad. Född 1899-07-28 Selsberg, Vännäs fs. Bosatt från 1901-09-13 Högås, Degerfors fs. Bosatt från 1914 till 1917 Degerfors, Degerfors fs. Bosatt från 1917-10-30 till 1922-05-31 Umeå sfs. Bosatt från 1922-05-31 till 1923-11-30 Tväråträsk, Degerfors fs. Bosatt från 1923-11-30 Umeå sfs. Död 1937-02-14 Västerås, Degerfors fs. Från år 1914, efter föräldrarnas frånfälle, bosatt i Degerfors nr 9 hos Karl Peter Forsberg, f. 1876. Därefter utflyttad till Umeå stad år 1917. År 1922 åter i Degerfors socken då hon flyttar in till Alfred Lodéns gård i Tväråträsk. Åter till Umeå stad år 1923.

 

Barn med Axel Johansson:

 

1.4.1.1 Kurt Axelsson

1.4.2 Johan Hilding Strandberg. Flyttar 1920-11-16 till Holmsund. Född 1901-06-20 Selsberg, Vännäs fs. Bosatt från 1901-09-13 Högås, Degerfors fs. Bosatt från 1920-11-16 Holmsund fs. Död.

1.4.3 Ally Alice Strandberg.Flyttar 1922-8-24 till Umeå stad. Född 1904-01-02 Högås, Degerfors fs. Bosatt från 1921 Degerfors, Degerfors fs. Bosatt från 1922-08-24 Umeå sfs. Gift med Erik Wilhelm Pettersson 1935-11-09. Död 1972-09-21 Stockholm, Högalid fs (AB).Flyttar år 1921 ifrån hemgården i Högås till Degerfors by där hon blir fosterdotter hos hotellägaren Erik Hjalmar Lindgren, f. 1896-01-28. År 1922 flyttar hon till Umeå stad.

1.4.4 Lilly Augusta Lodén.Fosterdotter i Tväråträsk år 1930. Född 1906-02-26 Högås, Degerfors fs. Bosatt från 1920 Tväråträsk, Degerfors fs. Död 1968-12-22 Tväråträsk, Degerfors fs.Född Strandberg. Efter år 1920 blir hon fosterdotter hos handlanden Alfred Lodén, f. 1880 i Tväråträsk nr 1.

1.4.5 Nelly Alfrida Strandberg.Flyttar 1926-12-13 till Vännäs. Född 1907-05-29 Högås, Degerfors fs. Gift med Einar Hedin. Bosatt från 1920 Tväråträsk, Degerfors fs. Bosatt från 1926-12-13 Vännäs fs. Skild från Einar Hedin 1947-02-10. Död 2003-01-06 Kista, Kista fs (AB). Fosterdotter hos bonden i Tväråträsk nr 1 Olof Olofsson d.y, f. 1874-09-28 från år 1920. Hemmanet kallas för Olstorp och är på 1/32 mtl. Flyttar år 1926 till Vännäs.

1.4.6 Elly Alfhilda Strandberg.Född 1908-11-11 Högås, Degerfors fs. Död 1909-12-28 Högås, Degerfors fs.

1.5.1 Karl Emil Bäckström. Hemmansägare i Sunnanå nr 1 - 1/128 mtl år 1932. Född 1896-03-14 Harrsele, Vännäs fs. Bosatt från 1896-11-19 Nytorp, Degerfors fs. Bosatt från 1902 till 1904 Västerås, Degerfors fs. Bosatt från 1904-10-01 Selsberg, Vännäs fs. Gift med Linny Karolina Löfgren 1925-01-01 Vännäs fs. Bosatt från 1926 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Bosatt från 1930 Sunnanå, Vännäs fs. Död 1971-03-29 Vännäs, Vännäs fs. Står på byggnadsarbetare på hemgården i Selsberg nr 1 då han gifter sig år 1925. Året därpå flyttar paret till Dahlqvist gård i Mcp under nr 7 (tidigare Nyby nr 7). Där föder hustrun en dotter. Den utökade familjen bor dock bara där under en kort period. År 1926 flyttar de ånyo. Denna gång till Mcp under nr 1 där han fortsatt står som byggnadsarbetare. Han äger då också lägenheten Backa därstädes. Från år 1930 bor familjen slutligen i Sunnanå nr 1 där Emil blir hemmansägare (byggnadsarbetare är nu överstruket). Mantalet är på 1/128. Fastigheten har beteckningen Sunnanå 1:4.

 

Barn med Linny Karolina Löfgren (Född 1902-06-11 Bjurholms fs. Död 1994-09-20 Vännäs, Vännäs fs.):

 

1.5.1.1 Kerstin Margaretha Bäckström. Född 1926-01-16 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs.

 

1.5.1.2 Ingrid Maria Bäckström. Född 1927-07-08 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs.

 

1.5.1.3 Karin Heléne Bäckström. Född 1929-01-17 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs.

1.5.2 Elin Evelina Bäckström.Bondhustru i Sunnanå nr 1 - 13/768 mtl år 1932. Född 1898-12-08 Nytorp, Degerfors fs. Bosatt från 1902 till 1904 Västerås, Degerfors fs. Bosatt från 1904-10-01 Selsberg, Vännäs fs. Bosatt från 1918 Sunnanå, Vännäs fs. Gift med Johan Alfred Jonsson 1918-04-07 Vännäs fs. Död 1988-12-28 Vännäs, Vännäs fs. Uppvuxen i Selsberg. Arbetar som piga i Vännäs(by) nr 4 åren 1915-17. Därefter bor hon på hemgården under ett år tills dess att hon år 1918 flyttar till Sunnanå där hon gifter sig och blir bondhustru på hemmanet nr 1. Mantalet är på 13/768 och fastighetsbeteckningen är Sunnanå 1:13.  Har fostersonen Erik August Holger Forsmark, f. 1907-12-29 i Torp mellan åren 1920 och 1923.

 

Barn med Johan Alfred Jonsson (Född 1892-08-05 Vännäs fs. Död 1971-11-15 Vännäs, Vännäs fs.):

 

1.5.2.1 John Erik Axel Jonsson. Född 1920-11-29 Sunnanå, Vännäs fs.

 

1.5.2.2 Anna Gertrud Elisabet Jonsson. Född 1923-10-18 Sunnanå, Vännäs fs.

 

1.5.2.3 Ernst Gustav Lennart Jonsson. Född 1926-03-03 Sunnanå, Vännäs fs.

 

1.5.2.4 Gunvor Ingegärd Jonsson. Född 1929-04-09 Sunnanå, Vännäs fs.

 

1.5.2.5 Sigrid Margareta Jonsson. Född 1934-04-29 Sunnanå, Vännäs fs.

1.5.3 Johan Anton Bäckström. Född 1900-03-27 Nytorp, Degerfors fs. Död 1900-04-19 Nytorp, Degerfors fs.

1.5.4 Emelia Adelina Bäckström.Flyttar 1933-11-30 till Umeå stad. Född 1902-02-13 Västerås, Degerfors fs. Utomäktenskapligt barn med Per Olof Ruben Kempe. Bosatt från 1904-10-01 Selsberg, Vännäs fs. Gift med Helge Alexander Jonsson 1946-09-28 Vännäs fs. Död 1989-10-15 Vännäs, Vännäs fs. Mella. Flyttar år 1925 till Vännäs municipalsamhälle där hon blir uppasserska på "Privathotellet". Där föder hon också en dotter år 1932. År 1933 flyttar hon till Umeå stad.

 

Barn med Per Olof Ruben Kempe (Född 1902-09-23 Luleå (BD). Död 1986-07-07 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.):

 

1.5.4.1 Lilian Margareta Bäckström. Född 1932-02-26 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs.

1.5.5 Nils Oskar Bäckström.Flyttar 1933-4-28 till Degerfors. Född 1904-10-27 Selsberg, Vännäs fs. Bosatt från 1933-04-28 Degerfors fs. Gift med Sara Katarina ? 1933-05-28 Vännäs fs. Död 1981-01-18 Vännäs, Vännäs fs. Lämnar år 1933 hemgården i Selsberg och flyttar till Degerfors. Till yrket är han då skräddare.

1.5.6 Jan Artur Bäckström.Bosatt i Vännäs. Född 1907-12-21 Selsberg, Vännäs fs. Gift med Sonja Maria Wennman 1942-08-08. Död 1985-06-06 Vännäs, Vännäs fs. John. Hemma år 1932.

1.5.7 Elsa Teolinda Bäckström.Bosatt i Motala. Född 1910-03-21 Selsberg, Vännäs fs. Gift med Karl Gustaf Svensson 1935-02-23. Död 1996-10-14 Motala, Motala fs (E). Hemma år 1932.

 

Barn med Karl Gustaf Svensson (Född 1907-12-21 Motala fs (E). Död 2000-01-11 Motala, Motala fs (E).):

 

1.5.7.1 Örjan Svensson

2.1.1 Anna Kristina Nilsdotter.Bondhustru i Kolksele nr 1 - 3/64 mtl. Född 1879-09-15 Norrmalm, Vännäs fs. Gift med Jonas Jonsson 1901-01-06 Vännäs fs. Död 1953-01-05 Kolksele, Vännäs fs.

 

Barn med Jonas Jonsson (Född 1873-11-26 Kolksele, Vännäs fs. Död 1934-03-04 Kolksele, Vännäs fs.):

 

2.1.1.1 John Evert Jonsson. Född 1901-12-26 Kolksele, Vännäs fs. Död 1982-05-21 Umeå, Ålidhems fs.

 

2.1.1.2 Ernst Anskar Jonsson. Född 1904-03-02 Kolksele, Vännäs fs. Död 1985-06-04 Kolksele, Vännäs fs.

 

2.1.1.3 Edit Ingeborg Jonsson. Född 1906-12-05 Kolksele, Vännäs fs. Död 1994-04-15 Kolksele, Vännäs fs.

 

2.1.1.4 Nils Hilding Valdemar Jonsson. Född 1910-01-05 Kolksele, Vännäs fs. Död 1917-02-19 Kolksele, Vännäs fs.

 

2.1.1.5 Erik Holger Jonsson. Född 1915-12-15 Kolksele, Vännäs fs. Död 1930-01-13 Kolksele, Vännäs fs.

2.1.2 Anders Nilsson.Emigrerar 1904-08-01 till Förenta Staterna. Född 1881-06-07 Norrmalm, Vännäs fs. Emigrerade 1904-08-01 Förenta Staterna. Död Nordamerika. Emigrerade 1904-08-01 till Förenta Staterna. Arbetade som järnvägsbyggare där. Förblev ogift, men var enligt brorsdottern Ally Andersson en riktig kvinnokarl.

2.1.3 Alma Olivia Nilsdotter.Född 1883-12-27 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1889-11-07 Norrmalm, Vännäs fs. Begravd 1889-11-11 Vännäs fs.

2.1.4 Ida Maria Nilsson.Bondhustru i Gubböle nr 1 - 1/16 mtl. Född 1886-03-06 Norrmalm, Vännäs fs. Gift med 2.3.1 John Emil Andersson 1913-05-17 Umeå lfs. Bosatt från 1913-05-17 Gubböle, Umeå lfs. Död 1918-10-08 Gubböle, Umeå lfs. Flyttar år 1913 till Gubböle där hon blir bondhustru på nr 1. Hemmanet är på 1/16 mtl.

 

Barn med John Emil Andersson (Född 1885-12-07 Östrand, Timrå fs (Y). Död 1963-12-21 Gubböle, Umeå lfs.):

 

2.1.4.1 Sigrid Maria Ingeborg Andersson. Född 1914-05-19 Gubböle, Umeå lfs. Död 1996-04-08 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.1.4.2 Sanny Jensine Andersson. Född 1917-05-22 Gubböle, Umeå lfs. Död 1992-10-01 Umeå, Tegs fs.

 

2.1.4.3 Ingrid Augusta Andersson. Född 1918-10-05 Gubböle, Umeå lfs. Död 1918-10-06 Gubböle, Umeå lfs.

2.1.5 Albin Nilsson.Bonde i Norrmalm nr 1 - 11/128 mtl år 1932. Född 1889-05-01 Norrmalm, Vännäs fs. Gift med Nanny Albertina Granström 1914-11-01 Vännäs fs. Död 1962-11-15 Norrmalm, Vännäs fs. Emigrerade som 20-åring till Amerika, där han arbetade som rallare ett par år. Flyttade därefter hem till Norrmalm där han gifte sig och blev bonde. Hemmanet Norrmalm nr 1 var på 11/128 mtl. Efter år 1922 på 29/256 mtl.

 

Barn med Nanny Albertina Granström (Född 1893-01-01 Ramsele, Degerfors fs. Död 1976-03-23 Vännäs, Vännäs fs.):

 

2.1.5.1 Nils Henry Nilsson. Född 1916-01-19 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1988-06-01 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.1.5.2 Birger Nilsson. Född 1917-07-28 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1995-10-16 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.1.5.3 Ally Elisabeth Nilsson. Född 1922-09-29 Norrmalm, Vännäs fs. Död 2005-01-03 Norrmalm, Vännäs fs.

2.1.6 Emma Johanna Nilsdotter. Emigrerar 1908-4-16 till Förenta Staterna. Född 1891-11-10 Norrmalm, Vännäs fs. Emigrerade 1908-04-16 Förenta Staterna. Död Nordamerika.Emigrerade 1908-4-16 till Förenta Staterna. Kallades Hannah.

 

Barn med Thure Lindroth:

 

2.1.6.1 Arthur Albin Lindroth. Född 1913-10-12 Portland, Oregon (USA). Död 1993-07-18 Washington (USA).

2.1.7 Alma Olivia Nilsdotter.Bondhustru i Nyby nr 3 - 3/256 mtl år 1932. Född 1894-02-22 Norrmalm, Vännäs fs. Bosatt från 1913 Nyby, Vännäs fs. Gift med Olof Hjalmar Lindström 1913-10-09 Vännäs fs. Död 1975-09-24 Vännäs, Vännäs fs. Flyttar år 1913 till Nyby nr 3 där hon blir sadelmakarhustru. Från år 1921 är maken bonde på Nyby nr 3 under municipalsamhället. Han arbetar då fortfarande som sadelmakare, och hemmanet är på 3/256 mtl.

 

Barn med Olof Hjalmar Lindström (Född 1892-09-18 Nyby, Vännäs fs. Död 1964-02-18 Vännäs, Vännäs fs.):

 

2.1.7.1 Olof Konny Lindström. Född 1913-12-01 Nyby, Vännäs fs. Död 1996-11-04 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.1.7.2 Kjell Vilhelm Lindström. Född 1916-06-17 Nyby, Vännäs fs. Död 1982-06-01 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.1.7.3 Per Anders Lindström. Född 1918-03-30 Nyby, Vännäs fs. Död 1990-03-13 Vännäs, Vännäs fs.

2.1.8 Erik Nilsson. Född 1896-08-22 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1896-09-07 Norrmalm, Vännäs fs.

2.1.9 Henny Emelia Nilsdotter.Bondhustru i Långnäs nr 1 - 1/8 mtl år 1932. Född 1898-10-11 Norrmalm, Vännäs fs. Bosatt från 1920 Långnäs, Vännäs fs. Gift med Johan Arvid Olovsson 1920-04-05 Vännäs fs. Död 1990-02-16 Vännäs, Vännäs fs. Född och uppvuxen på Norrmalm. År 1920 flyttar hon därifrån och blir då istället bondhustru i Långnäs nr 1. Hemmanet där är på 1/8 mtl och har benämningen Långnäs 1:2.  Formellt övertar de hemmanet genom avhandling upprättad den 15 februari 1927. Detta enligt lagfartsboken.  År 1931 avstyckas en lägenhet, Långnäs 1:5, från parets fastighet. Denna är på 1,9950 hektar och säljs samma år till Anders Valfrid Säfström med hustru.

 

Barn med Johan Arvid Olovsson (Född 1892-06-22 Långnäs, Vännäs fs. Död 1970-02-06 Vännäs, Vännäs fs.):

 

2.1.9.1 Irma Gunborg Vilhelmina Olofsson. Född 1926-04-16 Långnäs, Vännäs fs. Död 2001-04-26 Umeå, Umeå sfs.

2.2.1 Albin Andersson.Handelsbokhållare i Sundsvall stad år 1911. Född 1885-08-13 Östrand, Timrå fs (Y). Bosatt från 1897-12-04 Sundsvall, Sundsvall sfs (Y). Död. Inga barn.

2.2.2 Ernst Harald Malm.Flyttar 1909-9-11 till Stockholm. Född 1886-12-18 Östrand, Timrå fs (Y). Bosatt från 1897-12-04 Sundsvall, Sundsvall sfs (Y). Bosatt från 1909-09-11 Stockholm, Adolf Fredriks fs (AB). Gift med Anna ? 1938-08-27. Död 1960-08-09 Usland, Alnö fs (Y). Handelsbokhållare i Sundsvall stad. Inga barn.

2.2.3 Fritz Georg Malm. Hemma 1911. Född 1889-01-10 Östrand, Timrå fs (Y). Bosatt från 1897-12-04 Sundsvall, Sundsvall sfs (Y). Gift med Allis Ottilia ? 1935-05-31. Död 1972-09-19 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

2.2.4 Sally Maria Malm. Hemma 1911. Född 1894-06-25 Östrand, Timrå fs (Y). Bosatt från 1897-12-04 Sundsvall, Sundsvall sfs (Y). Gift med Bror Harald Vestman 1922-06-04 Stuguns fs. Död 1981-04-15 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

 

Barn med Bror Harald Vestman (Född 1892-02-27. Död 1948-09-03.):

 

2.2.4.1 Bo Harald Westman. Född 1923-05-01 Stugubyn, Stugun fs (Z).

2.2.5 Signe Alfhild Malm.Hemma 1911. Född 1898-06-30 Sundsvall, Sundsvall sfs (Y). Död 1983-10-03 Skarpnäck, Johanneshov fs (AB). Ogift.

2.3.1 John Emil Andersson.Hemmansägare i Gubböle nr 1 - 1/16  år 1931. Född 1885-12-07 Östrand, Timrå fs (Y). Bosatt från 1888-07-25 Gubböle, Umeå lfs. Emigrerade 1910-03-03 Nordamerika. Immigrerade 1913-03-13 Gubböle, Umeå lfs. Gift med 2.1.4 Ida Maria Nilsson 1913-05-17 Umeå lfs. Gift med Hedvig Amalia Nygren 1941 Umeå lfs. Död 1963-12-21 Gubböle, Umeå lfs.Hemmansägare i Gubböle. Född i Timrå. Kom till Gubböle 1888-7-25. Till Nordamerika 1910-3-3. Hemma igen 1913-3-13.

 

Barn med Ida Maria Nilsson (Född 1886-03-06 Norrmalm, Vännäs fs. Död 1918-10-08 Gubböle, Umeå lfs.): Se 2.1.4

2.3.2 Julius Augustinus Johansson.Emigrerar 1907-5-7 till Förenta Staterna. Född 1887-10-25 Östrand, Timrå fs (Y). Bosatt från 1888-07-25 Gubböle, Umeå lfs. Emigrerade 1907-05-07 Förenta Staterna. Död Nordamerika. Emigrerade till Nordamerika 1907-5-7.

2.3.3 Jenny Maria Andersson.Sågarbetarhustru i Norrfors år 1931. Född 1890-11-12 Gubböle, Umeå lfs. Bosatt från 1914 Norrfors, Umeå lfs. Gift med Jonas Seth Boman 1914-09-13 Umeå lfs. Död 1961-10-30 Umeå lfs. Uppväxt i Gubböle. Från 1914 sågarbetarhustru i Norrfors. Från 1917 äger familjen lägenheten "Marsheden nr 1" där.

 

Barn med Jonas Seth Boman (Född 1886-04-19 Norrfors, Umeå lfs. Död 1969-01-24 Umeå lfs.):

 

2.3.3.1 David Boman. Född 1915-02-16 Norrfors, Umeå lfs.

 

2.3.3.2 Birger Boman. Född 1917-03-10 Norrfors, Umeå lfs.

 

2.3.3.3 Dolly Marie Boman. Född 1918-10-25 Norrfors, Umeå lfs. Död 1971-11-06 Hisings Backa, Backa fs (O).

 

2.3.3.4 Sigvard Johannes Boman. Född 1921-06-04 Norrfors, Umeå lfs. Död 1980-12-13 Umeå, Ålidhems fs.

 

2.3.3.5 Ingrid Elisabet Bohman. Född 1924-05-21 Norrfors, Umeå lfs. Död 1989-05-17 Umeå, Ålidhems fs.

2.4.1 Hildur Johanna Johansdotter.Bondhustru i Pelican Rapids. Född 1888-10-22 Kolksele, Vännäs fs. Utomäktenskapligt barn med Georg ?. Emigrerade 1910-03-24 Förenta Staterna. Gift med Louis Jacobson 1912-11-06 Salem, South Dakota (USA). Död 1956-08-18 Pelican Rapids, Minnesota (USA). Född och uppvuxen i Kolksele. År 1908 föder hon sonen Sigvard där. Därefter emigrerar hon ensammen till Förenta Staterna år 1910.   Gift 1912 med Louis Jacobsson i Salem, McCook County i South Dakota.  Emigrerade till Förenta Staterna 1910-03-24. Bodde i Minnesota.  Bodde i Lida Township, Otter Tail County i Minnesota år 1930 där maken var bonde. Han är född i South Dakota av svenska föräldrar. År 1920 bodde de i Clarno Township, Lake County i South Dakota där han också var bonde.

 

Barn med Georg ?:

 

2.4.1.1 Helge Artur Sigvard Johnson. Född 1908-01-26 Kolksele, Vännäs fs. Död 1969-03-02 Portland, Oregon (USA).

 

Barn med Louis Jacobson (Född 1889-06-26 McCook, South Dakota (USA). Död 1963-06-23 Pelican Rapids, Minnesota (USA).):

 

2.4.1.2 Grace E Jacobson. Född 1913-09-01 Pelican Rapids, Minnesota (USA). Död 2004-03-06 Pelican Rapids, Minnesota (USA).

 

2.4.1.3 Francis Willard Jacobson. Född 1915-08-10 Pelican Rapids, Minnesota (USA). Död 1985-03-07 Pelican Rapids, Minnesota (USA).

 

2.4.1.4 Vivian Eleanor Jacobson. Född omkring 1920.

 

2.4.1.5 Alvar Ferdinand Jacobson. Född 1922-01-24 Pelican Rapids, Minnesota (USA). Död 1974-08-06 Pelican Rapids, Minnesota (USA).

2.4.2 Nanny Olivia Johansdotter.Född 1890-04-05 Kolksele, Vännäs fs. Död 1890-04-16 Kolksele, Vännäs fs.

2.4.3 Alma Eleonora Johansdotter. Arbetarhustru i Kiruna. Född 1891-06-14 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Sven Persson 1911-08-13 Vännäs fs. Bosatt från 1911-10-05 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1943-04-24 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Arbetarhustru i Kiruna från 1911. Maken arbetar på en mekanisk verkstad.

 

Barn med Sven Persson (Född 1889-06-10 Leding, Björna fs (Y). Död 1972-08-23 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).):

 

2.4.3.1 Sven Ossian Persson. Född 1912-01-05 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1990-11-05 Årsta, Enskede fs (AB).

 

2.4.3.2 Evert Valdemar Persson. Född 1920-04-02 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 2004-07-15 Mölndal.

 

2.4.3.3 Ulla Ingegärd Persson. Född 1929-10-08 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

2.4.4 Nanny Olivia Johansson.Bondhustru i Fällfors nr 1 - 3/128 mtl. Född 1893-05-01 Kolksele, Vännäs fs. Döpt 1893-05-02 Vännäs fs. Gift med Karl Oskar Jonsson 1916-11-12 Vännäs fs. Bosatt från 1951 Pengfors, Vännäs fs. Död 1976-09-29 Vännäs, Vännäs fs.Född och uppvuxen i Kolksele. Gifte sig 1916 med sin kusin Karl Jonsson och flyttade till grannbyn Fällfors. Där blir maken nu bonde på hemmanet nr 1 - 3/128 mtl.

 

Barn med Karl Oskar Jonsson (Född 1888-06-14 Fällfors, Vännäs fs. Död 1962-11-03 Pengfors, Vännäs fs.):

 

2.4.4.1 Göta Ingeborg Jonsson. Född 1917-05-20 Fällfors, Vännäs fs. Död 2000-03-24 Stortorp, Trångsund fs (AB).

 

2.4.4.2 Ingrid Viktoria Jonsson. Född 1919-03-12 Fällfors, Vännäs fs.

 

2.4.4.3 Ragnhild Elisabet Jonsson. Född 1921-06-12 Fällfors, Vännäs fs. Död 2005-09-26 Umeå, Ålidhems fs.

2.4.5 Johan Harald Johansson. Bonde i Kolksele nr 1 - 1/64 mtl. Född 1895-02-15 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Maria Kristina Sjöström 1920-10-26. Död 1926-04-03 Kolksele, Vännäs fs. Bonde i Kolksele nr 1 - 1/64 mtl efter år 1921. Delar sin fars hemman med sin bror Axel. Avlider hastigt år 1926. Änkan Maja säljer år 1929 hemmanet till Sigfrid Ferdinand Vesterlund, f. 1899-10-12 och flyttar då själv till Nederluleå.

 

Barn med Maria Kristina Sjöström (Född 1895-09-06 Sånga, Sånga fs (Y). Död 1966-10-22 Morgendal, Munktorp fs (U).):

 

2.4.5.1 Sten Harald Göte Johansson. Född 1921-06-21 Kolksele, Vännäs fs. Död 1966-12-12 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.

 

2.4.5.2 Inga Mari Helen Johansson. Född 1926-11-27 Kolksele, Vännäs fs.

2.4.6 Naima Elfrida Johansson.Född 1896-12-13 Kolksele, Vännäs fs. Död 1897-02-06 Kolksele, Vännäs fs.

2.4.7 Axel Teodor Johansson.Född 1898-04-16 Kolksele, Vännäs fs. Död 1898-11-20 Kolksele, Vännäs fs.

2.4.8 Axel Teodard Johansson.Bonde i Kolksele nr 1 - 1/64 mtl. Född 1899-11-23 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Anna Emelia Johansson 1937-09-18 Vännäs fs. Död 1977-03-31 Vännäs, Vännäs fs. Bonde i Kolksele nr 1 - 1/64 mtl. Delar sin far Johan Erikssons hemman med sin bror Harald år 1921. Köpehandlingen upprättades den 14 juli år 1921.

2.4.9 Nils Otto Johnson. Emigrerar 1923-3-6 Nordamerika. Född 1901-10-23 Kolksele, Vännäs fs. Emigrerade 1923-03-06 Förenta Staterna. Gift med Rose Barbara Scholz 1936-02-22. Medborgarskap 1937-03-18 USA. Död 1978-09-13 Portland, Oregon (USA). Född och uppvuxen i Kolksele. År 1923 lämnar han hemgården för att emigrera till Nordamerika. På resan över uppger han Salem i South Dakota som slutdestination. Han hamnar dock så småningom i Portland, Oregon.  År 1930 finns han tillsammans med syskonbarnet Sigvard Johnson i Vesper, Clatsop County i Oregon där de båda arbetar som "faller" (trädfällare) på Logging Camp.

2.5.1 Jenny Emelia Andersson.Flottningsarbetarhustru i Ri nr 3 år 1928. Född 1897-10-23 Törefors, Nederkalix fs (BD). Bosatt från 1902-04-08 Granviks sågverk, Nedertorneå fs (BD). Bosatt efter 1902-04-08 Seskarö, Nedertorneå fs (BD). Bosatt från 1908-12-08 Ortviken, Skön fs (Y). Bosatt från 1922 Tunaby, Sköns fs (Y). Gift med Algot Lundstedt 1923-08-25 Timrå fs (Y). Bosatt från 1923-11-17 Lunde, Timrå fs (Y). Bosatt från 1925 Ri, Timrå fs (Y). Död 1978-09-11 Bergeforsen, Timrå fs (Y). Följer med fadern till Tunaby i Skön år 1922. Där föder hon dottern Lonny året därpå. År 1923 flyttar de båda till Lunde i Timrå socken där hon gifter sig med Algot Lundstedt (Lonnys far). Maken är vid giftermål flottningsarbetare på sina föräldrarnas gård. Från år 1925 i Rii nr 3 där maken köpt en tomt. Paret bor där år 1928 och maken är då fortfarande flottningsarbetare.

 

Barn med Algot Lundstedt (Född 1898-10-19 Lunde, Timrå fs (Y). Död 1974-07-26 Bergeforsen, Timrå fs (Y).):

 

2.5.1.1 Lonny Margareta Lundstedt. Född 1923-09-03 Tunaby, Sköns fs (Y). Död omkring 2005.

 

2.5.1.2 Erik Villard Lundstedt. Född 1929-01-02 Ri, Timrå fs (Y).

2.5.2 John Emil Andersson. Fabriksarbetare i Tunaby nr 2 år 1932. Född 1902-02-23 Törefors, Nederkalix fs (BD). Bosatt från 1902-04-08 Granviks sågverk, Nedertorneå fs (BD). Bosatt efter 1902-04-08 Seskarö, Nedertorneå fs (BD). Bosatt från 1908-12-08 Ortviken, Skön fs (Y). Bosatt från 1922 Tunaby, Sköns fs (Y). Gift med Torborg Maria Södergren 1925-02-21 Sköns fs (Y). Död 1988-11-18 Sundsvall, Sköns fs (Y). . År 1925 gifter han sig och blir fabriksarbetare i Tunaby nr 2.

 

Barn med Torborg Maria Södergren (Född 1903-09-01 Sköns fs (Y). Död 1950-04-15.):

 

2.5.2.1 Maj Elsy Andersson. Född 1925-07-15 Tunaby, Sköns fs (Y).

 

2.5.2.2 Sture Emil Andersson. Född 1934-10-14 Sundsvall.

 

2.5.2.3 Anders Andersson

2.5.3 Karl Gunnar Andersson. Bosatt i Sundsvall. Född 1903-12-23 Seskarö, Nedertorneå fs (BD). Bosatt från 1910-12-18 Ortviken, Skön fs (Y). Bosatt från 1922 Tunaby, Sköns fs (Y). Gift med Margareta Persson 1930-06-08. Gift med Margareta Persson 1949-09-24. Död 1993-07-05 Sundsvall, Sköns fs (Y). Hemma år 1932. Arbetare i Skönsberg, Skön fs då sonen föds.

 

Barn med Margareta Persson (Född 1913-04-05 Stockholm, Johannes fs (AB). Död 2003-08-25 Sundsvall, Sköns fs (Y).):

 

2.5.3.1 Bengt Erik Andersson. Född 1930-08-18 Sundsvall fs.

2.5.4 Erik Eskil Andersson. Studerande på hemgården år 1932. Född 1906-04-06 Seskarö, Nedertorneå fs (BD). Bosatt från 1908-12-08 Ortviken, Skön fs (Y). Bosatt från 1922 Tunaby, Sköns fs (Y). Gift med Emmy Kristina Elisabet Holmberg 1938-06-04. Död 1997-03-04 Timrå, Timrå fs (Y). Står betecknad som "studerande" på hemgården i Tunaby efter år 1922. Hemma år 1932.

 

Barn med Emmy Kristina Elisabet Holmberg (Född 1908-11-28 Högsjö fs (Y). Död 1992-08-15 Timrå, Timrå fs (Y).):

 

2.5.4.1 Ingrid Andersson

2.5.5 Einar Heribert Andersson.Arbetare i Tunaby år 1932. Född 1907-10-04 Seskarö, Nedertorneå fs (BD). Bosatt från 1908-12-08 Ortviken, Skön fs (Y). Bosatt från 1922 Tunaby, Sköns fs (Y). Gift med Elsa Margareta Olsson 1928-12-24 Sköns fs (Y). Död 1985-08-12 Sundsvall, Sköns fs (Y). År 1929 flyttar han till Tunaby (onumrerat hemman) och blir arbetare där. Gift julen 1928.

 

Barn med Elsa Margareta Olsson (Född 1910-07-20 Hassela fs (X). Död 1975-10-03 Sundsvall, Sköns fs (Y).):

 

2.5.5.1 Bert Enar Andersson. Född 1929-02-19 Sundsvall.

 

2.5.5.2 Lars Andersson

 

2.5.5.3 Anneli Andersson

 

2.5.5.4 Elsie-Marie Andersson

 

2.5.5.5 Maj-Lis Andersson

2.5.6 Holger Andersson.Hemma år 1932. Född 1909-07-06 Ortviken, Skön fs (Y). Bosatt från 1922 Tunaby, Sköns fs (Y). Död.

3.2.1 Johan Arvid Johnson.Emigrerar 1921-08-24 till Nordamerika. Född 1893-07-18 Ramsele, Degerfors fs. Emigrerade 1921-08-24 Nordamerika. Död 1976-01-15 Tvärålund, Vindelns fs.Ogift. Lämnar år 1924 hemgården och emigrerar till Förenta Staterna.

3.2.2 Nils Johansson.Bonde i Västerås nr 1 - 7/256 mtl år 1930. Född 1895-02-11 Ramsele, Degerfors fs. Bosatt från 1901 Västerås, Degerfors fs. Gift med Elin Johanna Johansson 1923-06-09 Degerfors fs. Död 1975-04-04 Västerås, Vindelns fs. Fosterson hos sin farbror Nils Natanaelsson i Västerås nr 1 från år 1901. Gift där år 1923, och i samband med giftermålet så övertar han 7/256 mtl av styvfaderns hemman.

 

Barn med Elin Johanna Johansson (Född 1893-08-23 Degerfors fs. Död 1990-05-18 Vindeln, Vindelns fs.):

 

3.2.2.1 Jan Ivan Nathanael Johansson. Född 1924-03-14 Västerås, Degerfors fs.

 

3.2.2.2 Hans Göran Östen Johansson. Född 1925-10-26 Västerås, Degerfors fs.

3.2.3 Erik Adolf Ramsfeldt.Bonde i Ramsele nr 5 - 9/256 mtl år 1930. Född 1896-09-09 Ramsele, Degerfors fs. Gift med Signe Elina Valborg Fredriksson 1929-11-23 Degerfors fs. Död 1973-02-14 Ramsele, Degerfors fs. Gift på hemgården i Ramsele nr 5 år 1929. Han står först betecknad som arbetare, men detta ändras snabbt till bonde. Hemmanet han förfogar över är på 9/256 mtl. År 1934 står han som arbetare på hemmanet.  Namnet Ramsfeldt dyker upp senare - inte före år 1934 då sonen Sem Uno Nathanael föds.

 

Barn med Signe Elina Valborg Fredriksson (Född 1901-09-23 Vännäs fs. Död 1955-07-10 Ramsele, Degerfors fs.):

 

3.2.3.1 Signe Anne-Marie Ramsfeldt. Född 1930-03-11 Ramsele, Degerfors fs.

 

3.2.3.2 Sem Uno Nathanael Ramsfeldt. Född 1934-11-05 Ramsele, Degerfors fs.

3.2.4 Oskar Fredrik Johansson. Hemma år 1930. Född 1898-03-30 Ramsele, Degerfors fs. Död efter 1930.Oskar Fredrik Johansson avled när han var i 30-årsåldern.  Källa: Johan Liljebo - via epost 2005-01-10.

3.2.5 Ola Reinhold Johansson. Skräddare i Ramsele nr 5 år 1930. Född 1900-04-28 Ramsele, Degerfors fs. Gift med Gertrud Maria Elisabet Fredriksson 1929-10-17 Degerfors fs. Död 1987-06-01 Stockholm, Johannes fs (AB). Skräddare på hemgården redan före år 1929 då han gifter sig. Efter giftermålet ser han ut att vara skräddare och arbetare.

3.2.6 Anna Alfrida Johansson. Född 1902-05-21 Ramsele, Degerfors fs. Död 1903-03-01 Ramsele, Degerfors fs.

3.2.7 Annie Ingeborg Natanaelsson. Bosatt i Umeå. Född 1903-12-18 Ramsele, Degerfors fs. Bosatt från 1925-10-16 till 1927-01-19 Umeå sfs. Bosatt från 1927-01-19 Ramsele, Degerfors fs. Gift med Nils Johan Egon Marklund 1937. Död 1965-07-08 Umeå, Tegs fs. Flyttar 1925 till Umeå stad, men återkommer därifrån två år senare. År 1930 bosatt på hemgården i Ramsele nr 5.

3.2.8 Dagny Fredrika Vilhelmina Johansson. Flyttar 1927-12-24 till Umeå sfs. Född 1906-10-06 Ramsele, Degerfors fs. Bosatt från 1927-12-24 Umeå sfs. Gift med Signar Valdemar Liljebo 1933-08-06. Död 1993-03-19 Umeå, Umeå sfs. Flyttar år 1927 till Umeå stad.

 

Barn med Signar Valdemar Liljebo (Född 1908-04-18 Degerfors fs. Död 1983-03-29 Umeå, Ålidhems fs.):

 

3.2.8.1 Stig Lars-Göran Liljebo. Född 1936-09-18 Sorsele fs.

6.1.1 Signe Desideria Nilsson. Bondhustru i Innergård nr 1 - 5/128 mtl år 1932. Född 1898-01-30 Klintsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1923 Innergård, Vännäs fs. Gift med Erik Albin Nilsson 1923-05-21 Vännäs fs. Död 1979-09-20 Innergård, Vännäs fs. Lämnar år 1923 hemgården i Klintsjö och gifter sig med en bonde i Innergård nr 1. Hemmanet som de brukar är på 5/128 mtl.  På gården finns också fostersonen Karl Einar Johansson, f. 1922-5-19 från år 1924.

 

Barn med Erik Albin Nilsson (Född 1900-05-12 Vännäs fs. Död 1993-12-26 Västra Pengfors, Vännäs fs.):

 

6.1.1.1 Sten Åke Nilsson. Född 1926-10-11 Innergård, Vännäs fs.

 

6.1.1.2 Valborg Mary Ivonny Nilsson. Född 1930-02-16 Innergård, Vännäs fs.

6.1.2 Agas Gottner Nilsson.Född 1899-01-13 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1899-02-16 Klintsjö, Vännäs fs.

6.1.3 Agas Alfons Nilsson.Inhyst i Spöland nr 1 år 1933. Född 1900-08-02 Klintsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1932 Spöland, Vännäs fs. Gift med Ingrid Johanna Olofsson 1934-11-04 Vännäs fs. Död 1985-03-11 Västra Spöland, Vännäs fs. Efter år 1921 övertar han 1/4 av faderns stamhemman i Klintsjö nr 1. Han blir då bonde på 3/256 mtl därstädes. År 1932 ivägflyttad till Spöland nr 1 där han blir inhyst hos änkan Barbro Lisa Nilsdotter, f. 1844-02-07.

 

Barn med Ingrid Johanna Olofsson (Född 1910-10-14 Vännäs fs. Död 1988-09-21 Västra Spöland, Vännäs fs.):

 

6.1.3.1 Nils Olof Nilsson. Född 1935 Spöland, Vännäs fs.

 

6.1.3.2 Bengt Nilsson. Född 1936 Spöland, Vännäs fs.

6.1.4 Ernst Ragnar Nilsson.Bonde i Klintsjö nr 1 - 3/256 mtl år 1932. Född 1904-02-05 Klintsjö, Vännäs fs. Gift med Valborg Alida ? 1944-06-17. Död 1979-12-14 Klintsjö, Vännäs fs.Efter år 1921 övertar han 1/4 av faderns stamhemman (3/64 mtl) i Klintsjö nr 1. Han blir då bonde på 3/256 mtl därstädes.

6.1.5 Agda Emelia Nilsson.Född 1905-04-08 Klintsjö, Vännäs fs. Död 1907-01-17 Klintsjö, Vännäs fs.

6.1.6 Johan Einar Valdemar Nilsson. Fosterson i Gräsmyr år 1927. Född 1906-08-01 Klintsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1920-11-30 Gräsmyr, Nordmalings fs. Gift med Alfhild Margareta ? 1938-12-17. Död 1986-06-25 Umeå, Ålidhems fs. Fosterson hos sin moster Maria Helena Andersdotter i Gräsmyr.

6.1.7 Astrid Viktoria Nilsson.Bosatt i Vännäs. Född 1911-05-24 Klintsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1933 Pengsjö, Vännäs fs. Gift med Bror Birger Hansson 1933-08-14 Vännäs fs.Banarbetarhustru i Pengsjö nr 2 år 1933. Flyttar hemifrån år 1933 och gifter sig i Pengsjö nr 2 med en banarbetare.

 

Barn med Bror Birger Hansson (Född 1907-08-20 Edefors fs (BD). Död 1995-02-12 Vännäs, Vännäs fs.):

 

6.1.7.1 Birgit Mari-Anne Hansson. Född 1932 Strömbäck, Vännäs fs.

 

6.1.7.2 Berit Viviann Hansson. Född 1934-02-26 Strömbäck, Vännäs fs. Död 1973-11-01 Vännäs, Vännäs fs.

 

6.1.7.3 Ronny Margareta Hansson. Född 1935-06-22 Strömbäck, Vännäs fs.

6.4.1 Naima Viktoria Andersson. Bosatt i Stärkesmark. Född 1910-03-12 Mjösjö, Vännäs fs. Gift med Erik Helge Johansson 1933-10-08 Vännäs fs. Död 1982-04-08 Stärkesmark, Vännäs fs. Hemma år 1932.

 

Barn med Erik Helge Johansson (Född 1908-03-09 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1982-04-01 Stärkesmark, Vännäs fs.):

 

6.4.1.1 Tore Helgesson. Född 1934-02-18 Stärkesmark, Vännäs fs.


Mitt ättlingnummer: 2.4.4.1.2.1

© Patrik Lundström, 2007-01-01
Är vi släkt eller har du synpunkter? Skicka ett mail.
Kort på några av ättlingarna!
Tillbaka till mina släktutredningar.