Ättlingar till Ivar Olofsson i Olofsfors, Nordmalings fs

Ivar Olofsson. Bonde i Olofsfors. Född 1768 Törsta, Boteå fs (Y). Gift med Anna Hansdotter. Bosatt från 1793 Orrböle, Nordmalings fs. Bosatt från 1800 Olofsfors, Nordmalings fs. Bosatt från 1806 Högland, Nordmalings fs. Bosatt från 1810 Olofsfors, Nordmalings fs. Död 1827 Olofsfors, Nordmalings fs.

 

Barn med Anna Hansdotter (Född 1765 Olofsfors, Nordmalings fs. Död 1834-12-04 Olofsfors, Nordmalings fs.):

 

1 Olof Ivarsson. Född 1793-03-01 Orrböle, Nordmalings fs. Död 1865-02-12 Mosjö, Skorped fs (Y).

 

2 Hans Ivarsson. Född 1794-09-14 Orrböle, Nordmalings fs. Död 1856-05-01 Holmfors, Nordmalings fs.

 

3 Ivar Ivarsson. Född 1798-03-06 Orrböle, Nordmalings fs. Död 1814 Olofsfors, Nordmalings fs.

 

4 Margareta Catharina Ivarsdotter. Född 1801-04-28 Olofsfors, Nordmalings fs. Död 1871-12-09 Gräsmyr, Nordmalings fs.

 

5 Anna Christina Ivarsdotter. Född 1803-11-17 Olofsfors, Nordmalings fs. Död 1888-11-05 Sunnansjö, Nordmalings fs.

Generation 1

1 Olof Ivarsson. Bonde i Degersjö. Född 1793-03-01 Orrböle, Nordmalings fs. Bosatt från 1809 Sidensjö fs (Y). Gift med Maria Andersdotter 1814 Skorped fs (Y). Gift med Christina Johansdotter 1853 Skorped fs (Y). Död 1865-02-12 Mosjö, Skorped fs (Y).Flyttar omkring 1809 till Sidensjö. Åren 1815-17 var han torpare i Skorped, Skorped fs och mellan 1818-1858 dito i Degersjö, Skorped fs. Från 1859 bodde han i Mosjö, Skorped fs.

2 Hans Ivarsson. Född 1794-09-14 Orrböle, Nordmalings fs. Bosatt från 1817-09-27 Holmfors, Nordmalings fs. Ingen flyttort är angiven, men Holmfors är troligast. Död 1856-05-01 Holmfors, Nordmalings fs.

3 Ivar Ivarsson. Född 1798-03-06 Orrböle, Nordmalings fs. Död 1814 Olofsfors, Nordmalings fs.

4 Margareta Catharina Ivarsdotter. Torparhustru i Gräsmyr. Född 1801-04-28 Olofsfors, Nordmalings fs. Bosatt från 1815 Anundsjö fs (Y). Bosatt från 1826 Gräsmyr, Nordmalings fs. Gift med Jonas Runman 1826-10-15 Nordmalings fs. Bosatt från 1838 Olofsfors, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1871-12-09 Gräsmyr, Nordmalings fs. Greta Cajsa. Flyttar 1815 till Anundsjö och Skorped. Bor år 1826 åter med föräldrarna. Samma år flyttar hon iväg till Gräsmyr där hon gifter sig med Jonas Runnman, f. 1805. Denne är dräng där, men från och med giftermålet övertar paret ett torp. Åren 1838-42 bor de i Olofsfors där maken arbetar som dagkarl. Från 1842 åter torpare i Gräsmyr.

 

Barn med Jonas Runman (Född 1805-09-20 Nordmalings fs. Död 1873-12-11 Gräsmyr, Nordmalings fs.):

 

4.1 Anna Stina Runman. Född 1828-12-03 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1909-06-17 Gräsmyr, Nordmalings fs.

 

4.2 Greta Cajsa Runman. Född 1832-01-15 Gräsmyr, Nordmalings fs.

 

4.3 Sofia Albertina Runman. Född 1833-11-19 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1905-11-04 Nysäter, Alnö fs (Y).

 

4.4 Brita Johanna Runman. Född 1836-04-20 Gräsmyr, Nordmalings fs.

 

4.5 Erika Carolina Runman. Född 1838-12-13 Olofsfors, Nordmalings fs.

 

4.6 Jonas Runman. Född 1842-11-13 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1845-02-16 Gräsmyr, Nordmalings fs.

5 Anna Christina Ivarsdotter. Torparhustru i Sunnansjö. Född 1803-11-17 Olofsfors, Nordmalings fs. Gift med Lars Gustaf Ersson Käck 1827 Nordmalings fs. Bosatt från 1827 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1838 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1888-11-05 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

Barn med Lars Gustaf Ersson Käck (Född 1805-12-19 Kroksjö, Lycksele fs. Död 1891-10-26 Sunnansjö, Nordmalings fs.):

 

5.1 Märta Catharina Larsdotter. Född 1829-03-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1843-04-27 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2 Eric Gustaf Larsson. Född 1831-04-14 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1909-11-10 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.3 Anna Margreta Larsdotter. Född 1834-04-25 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1840-01-07 Stavsjöholm, Nordmalings fs.

 

5.4 Lars Olof Larsson. Född 1837-01-14 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1924-08-28 Trinnliden, Vännäs fs.

 

5.5 Anna Margreta Larsdotter Käck. Född 1843-03-17 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1902-07-16 Stavsjöholm, Nordmalings fs.

 

5.6 Hans Petter Larsson. Född 1845-11-02 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1913-05-11 Sunnansjö, Nordmalings fs.

Generation 2

4.1 Anna Stina Runman. Inhyst i Gräsmyr. Född 1828-12-03 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1838 Olofsfors, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1851 Umeå lfs. Bosatt från 1854 Gräsmyr, Nordmalings fs. Gift med Lars Anton Boström 1854-12-09 Nordmalings fs. Död 1909-06-17 Gräsmyr, Nordmalings fs. Anna Christina. Flyttar till Umeå år 1851, men återfinns ånyo på hemgården i Gräsmyr år 1854. I december samma år gifter hon sig i byn och blir torparhustru. Från år 1864 står paret som inhysta.  Maken försvinner från husförhörslängden år 1873, då han rymmer. Anna Stina uppges senare bli änka år 1896 - och enligt dödboken bor maken då i Bjärtrå fs!

 

Barn med Lars Anton Boström (Född 1820 Nordmalings fs. Död 1896-10-20 Bjärtrå fs (Y).):

 

4.1.1 Anna Cathrina Boström. Född 1856-09-04 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död efter 1927.

 

4.1.2 Erica Matilda Boström. Född 1857-10-25 Gräsmyr, Nordmalings fs.

 

4.1.3 Johan Anton Boström. Född 1860-03-25 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1926-07-05 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

4.1.4 Johanna Maria Boström. Född 1863-06-02 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död efter 1927 Lögdeå, Nordmalings fs.

 

4.1.5 Hulda Kristina Boström. Född 1866-02-27 Gräsmyr, Nordmalings fs.

4.2 Greta Cajsa Runman. Piga i Röbäck nr 8 år 1856. I Sörmjöle år 1890*. Född 1832-01-15 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1838 Olofsfors, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1849 Umeå lfs. Bosatt från 1853 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1854-11-16 Skravelsjö, Umeå lfs. Bosatt från 1856 till 1856 Röbäck, Umeå lfs. Bosatt från 1857 ?. Margareta Catharina. Flyttar till Umeå år 1849, men återkommer till torpet i Gräsmyr igen år 1853. Från 1854 återigen bosatt i Umeå. Denna gång inflyttad som piga i Skravelsjön nr 4 hos Johan Danielsson, f. 1816. År 1856 står han som piga i Röbäck nr 8. Från 1857 flyttad til s. 374 (=svårläst)

 

Barn med Erik Pehrsson (Född 1827 Umeå lfs.):

 

4.2.1 Katarina Elina Runnman. Född 1869 Sörmjöle, Umeå lfs.

4.3 Sofia Albertina Runman. Tomtägarehustru i Nysäter. Född 1833-11-19 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1838 till 1842 Olofsfors, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 till 1852 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1852 till 1853 Hummelholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1853 till 1853 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1854 till 1855 Torrböle, Nordmalings fs. Bosatt från 1856 till 1858 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1859 till 1861 Torrböle, Nordmalings fs. Gift med Johan Petter Nilsson Holmgren 1861-10-06 Nordmalings fs. Bosatt från 1862 till 1875 Hörnsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1875-01-25 Nysäter, Alnö fs (Y). Död 1905-11-04 Nysäter, Alnö fs (Y). Piga från år 1852 i Hummelholm nr 5 hos Nils Nilsson, f. 1817. Därefter troligtvis hemma i Gräsmyr år 1854. Åren 1854-55 i arbetar hon som piga i Torrböle nr 1 hos Jacob Gabrielsson, f. 1812. Därefter går flytten till Håknäs sågverk där hon kommer att arbeta som piga åren 1856-58. År 1859-61 tillbaka i Torrböle nr 1 hos Gabrielsson. Där gifter hon sig på hösten 1861 och makarna står då som inhyses i Torrböle. År 1862 flyttar de till Hörnsjö där de också står som inhyses, åtminstone fram till år 1873 då maken istället står som arbetare i Hörnsjö nr 3.   Paret flyttar år 1875 till Medelpad där de blir boende i byn Nysäter på Alnön i Medelpad. De äger där en tomt och maken står där betecknad som arbetare. Denne yrkesnotering är dock efter år 1884 borttagen och ändrad till bara tomtägare.  Noterbart är att Sofia Albertinas födelsedatum divergerar över tiden. Efter år 1873 i Hörnsjö uppges hon vara född 1837-03-09, och väl på Alnön uppges datumet istället till 1834-11-25.  Sofia Albertina avlider år 1905.

 

Barn med Johan Petter Nilsson Holmgren (Född 1836-07-23 Nordmalings fs. Död 1904-09-21 Nysäter, Alnö fs (Y).):

 

4.3.1 Johan Petter Holmgren. Född 1871-01-31 Sköns fs (Y).

 

4.3.2 Karl Oskar Holmgren. Född 1873-03-31 Nysäter, Alnö fs (Y). Död 1875-03-01 Nysäter, Alnö fs (Y).

4.4 Brita Johanna Runman. I Orrböle år 1890. Född 1836-04-20 Gräsmyr, Nordmalings fs. Gift med Jonas Ersson Kassberg. Bosatt från 1838 Olofsfors, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1854 Håknäs, Nordmalings fs. Bosatt från 1855 till 1856 Mullsjö, Nordmalings fs. Piga i Håknäs nr 2 från år 1854 hos bonden Erik Edlund, f. 1805. Åren 1855-56 i Mullsjö nr 1.

 

Barn med Jonas Ersson Kassberg (Född 1831 Nordmalings fs.):

 

4.4.1 Erik Olof Kassberg. Född 1872 Orrböle, Nordmalings fs.

 

4.4.2 Johan Leonard Kassberg. Född 1876 Orrböle, Nordmalings fs.

 

4.4.3 Karl Richard Kassberg. Född 1881 Orrböle, Nordmalings fs.

4.5 Erika Carolina Runman. Fältjägarhustru på Ön år 1895. Född 1838-12-13 Olofsfors, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1856 Hörnsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1862 till 1863 Torrböle, Nordmalings fs. Bosatt från 1865 Ön, Umeå lfs. Gift med Lars Vilhelm Öhman 1865-04-09 Nordmalings fs.Blir år 1856 piga i Hörnsjö nr 1 hos Olof Hörnsten, f. 1813. Åren 1862-63 piga i Torrböle nr 1. År 1865 uppges hon flytta till Ön i Umeå lfs, där hon samma år gifter sig med fältjägaren på roten nr 43 Harnesk, nämligen Lars Öhman. De bor kvar på roten till den 11 november 1885 då Lars får avsked. Därefter står han på samma ställe i husförhören, istället som f.d. fältjägare och familjen uppges dessutom vara fattig. Där är hon fortfarande kvar år 1895.  Efter år 1886 på Ön, uppges dessutom födelsedatumet felaktigt vara 1838-12-19.

 

Barn med Lars Vilhelm Öhman (Född 1842-08-08 Nordmalings fs.):

 

4.5.1 Katarina Jakobina Harnesk. Född 1865-12-25 Ön, Umeå lfs. Död efter 1932.

 

4.5.2 Karolina Vilhelmina Öhman. Född 1869-10-05 Ön, Umeå lfs. Död 1874-09-13 Ön, Umeå lfs.

 

4.5.3 Jonas Wilhelm Öhman. Född 1872-04-18 Ön, Umeå lfs.

 

4.5.4 Johanna Karolina Öhman. Född 1874-10-24 Ön, Umeå lfs. Död 1881-01-06 Ön, Umeå lfs.

 

4.5.5 Oskar Öhman Fridfeldt. Född 1874-10-24 Ön, Umeå lfs.

 

4.5.6 Anna Erika Öhman. Född 1877-05-31 Ön, Umeå lfs.

 

4.5.7 Ottilia Wilhelmina Öhman. Född 1881-10-27 Ön, Umeå lfs.

4.6 Jonas Runman. Född 1842-11-13 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1845-02-16 Gräsmyr, Nordmalings fs.

5.1 Märta Catharina Larsdotter. Född 1829-03-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Döpt 1829-03-25 Nordmalings fs. Bosatt från 1838 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1843-04-27 Sunnansjö, Nordmalings fs.

5.2 Eric Gustaf Larsson. Torpare i Sunnansjö. Född 1831-04-14 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1838 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Catharina Christina Olofsdotter 1855-10 Nordmalings fs. Död 1909-11-10 Sunnansjö, Nordmalings fs. Efter vigselåret 1855 blir han torpare på eget torp i Sunnansjö. Från år 1864 står han som arbetare i samma by.

 

Barn med Catharina Christina Olofsdotter (Född 1830-10-19 Nordmalings fs. Död 1905-01-08 Sunnansjö, Nordmalings fs.):

 

5.2.1 Amanda Christina Ersdotter. Född 1856-07-07 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.2 Johanna Ersdotter. Född 1858-01-01 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.3 Anna Erica Ersdotter. Född 1860-08-15 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.4 Eric Ersson. Född 1862-05-03 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1863-09-01 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.5 Erik Gustaf Häggström. Född 1864-06-13 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1947-10-09 Eldsmark, Arnäs fs (Y).

 

5.2.6 Hulda Christina Ersdotter. Född 1867-06-03 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.7 Clara Gustava Ersdotter. Född 1870-12-21 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1871-01-02 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.8 Johan Ersson. Född 1872-12-09 Sunnansjö, Nordmalings fs.

5.3 Anna Margreta Larsdotter. Född 1834-04-25 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1838 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Död 1840-01-07 Stavsjöholm, Nordmalings fs.

5.4 Lars Olof Larsson. Bonde på Trinnliden nr 1 - 1/16 mtl. Född 1837-01-14 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1838 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1842 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1857 Prästbordet, Nordmalings fs. Bosatt från 1858 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1860 Levar, Nordmalings fs. Bosatt från 1861-11 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Wilhelmina Wiklund 1861-11-17 Nordmalings fs. Bosatt från 1862 Nyåker, Nordmalings fs. Gift med Maria Karolina Hansdotter 1865-07-17 Nordmalings fs. Bosatt från 1868 till 1882 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1882 till 1912 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1912 till 1914 Tobacka, Vännäs fs. Bosatt från 1914 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1924-08-28 Trinnliden, Vännäs fs. Född och uppväxt i Sunnansjö i Nordmalings socken.  År 1855 blir han som 18-åring dräng i samma by på hemmanet nr 1 hos bonden Anders Andersson, f. 1825. Året därpå är han dräng hos komminster Johan Granberg, f. 1796 i Prästbordet, bara för att år 1858 åter bege sig till hemmatorpet i Sunnansjö. Åren 1858-59 är han dräng på en för mig okänd plats i Nordmalings fs, och 1860-61 återfinns han i Levar hos handlaren Hans August Thurdin, f. 1820. Det är förmodligen under drängtiden där han lär känna Wilhelmina Wiklund som också arbetar i Levar.  I november 1861 gifter sig paret, och Lars Olof tar då över faderns torp i Sunnansjö. Där blir de dock inte länge, utan redan i nästa husförhör (år 1862) återfinns familjen istället som torpare i Nyåker. Wilhelmina dör dock hastigt år 1864, och året därpå flyttar han iväg till Brattsbacka där han träffat en ny kvinna Karolina Hansdotter som han nu äktar. De båda står ett par år inhysta på hennes styvfars gård där, men år 1869 flyttar de iväg till Näsmark inom Bjurholms socken.   Därefter från 1882 bosatt på Trinnliden där han blir bonde. Hemmanet där är på 1/16 mtl. Mot slutet av sitt liv bor han och hustrun hos sonen Erik som tagit över gården. Mellan åren 1912 till 1914 blev han dock återigen bonde, denna gång i grannbyn Tobacka. Hemmanet där var på 1/32 mtl. Efter år 1914 flyttar han åter till Trinnliden nr 1, och uppges nu vara blind och står nu dessutom betecknad som "f.d. bonde".

 

Barn med Maria Karolina Hansdotter (Född 1845-08-17 Klubbsjö, Bjurholms fs. Död 1932-01-08 Trinnliden, Vännäs fs.):

 

5.4.1 Erik Gustaf Larsson. Född 1866-02-09 Nyåker, Nordmalings fs. Död 1944-05-14 Trinnliden, Vännäs fs.

 

5.4.2 Olof Adolf Larsson. Född 1868-01-16 Nyåker, Nordmalings fs. Död 1904-03-01 Trinnliden, Vännäs fs.

 

5.4.3 Hulda Karolina Larsdotter. Född 1870-09-17 Näsmark, Bjurholms fs. Död 1942-04-16 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.4 Matilda Johanna Larsson. Född 1875-01-24 Näsmark, Bjurholms fs. Död 1953-04-13 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.5 Johan August Larsson. Född 1877-09-18 Näsmark, Bjurholms fs. Död 1959-04-27 Nyby, Vännäs fs.

5.5 Anna Margreta Larsdotter Käck. Torparhustru i Stavsjöholm. Född 1843-03-17 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1872 Storfall, Nordmalings fs. Gift med Erik Axel Mikaelsson 1872-10-20 Nordmalings fs. Bosatt från 1874 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1883 Öre, Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Död 1902-07-16 Stavsjöholm, Nordmalings fs.Hade år 1871 planer på att flytta till Stockholm, men återlämnade attesten.  Torparhustru i Storfall och Håknas sgv (från ca 1874). Från 1883 till 1885 i Öre. Därefter i Stavsjöholm. Maken dömd för mord till livstids straffarbete i augusti 1885. Han vistas därefter på Långholmen.

 

Barn med Erik Axel Mikaelsson (Född 1850-03-15 Nordmalings fs.):

 

5.5.1 Anna Matilda Eriksdotter. Född 1873-07-25 Storfall, Nordmalings fs.

 

5.5.2 Hulda Margreta Eriksdotter. Född 1876-07-27 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

5.5.3 Emma Christina Eriksdotter. Född 1877-12-07 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1880-09-24 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

5.5.4 Klara Augusta Eriksson. Född 1879-04-27 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

5.5.5 Erik Adolf Eriksson. Född 1881-08-14 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

 

5.5.6 Emma Kristina Eriksson. Född 1884-03-23 Öre, Nordmalings fs.

5.6 Hans Petter Larsson. Torpare i Sunnansjö. Född 1845-11-02 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Margreta Gustava Johansdotter Berglund 1874-10-18 Nordmalings fs. Gift med Carolina Christina Larsdotter 1893-06-04 Nordmalings fs. Död 1913-05-11 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

Barn med Margreta Gustava Johansdotter Berglund (Född 1854-06-16 Agnäs, Nordmalings fs. Död 1892-08-14 Sunnansjö, Nordmalings fs.):

 

5.6.1 Gustaf Petter Hansson. Född 1875-09-20 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1965-05-13 Nordmalings fs.

 

5.6.2 Johan Robert Hansson. Född 1879-05-13 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1965-02-09 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).

 

5.6.3 Olof Viktor Hansson. Född 1881-09-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1969-11 Boise, Ada, Idaho (USA).

 

5.6.4 Alma Kristina Hansson. Född 1884-07-20 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död Nordamerika.

 

5.6.5 Erik Edvard Hansson. Född 1886-10-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1966-04-21 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.6.6 Hilda Teresia Hansson. Född 1889-01-27 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död Nordamerika.

 

5.6.7 Jenny Henrietta Hansson. Född 1892-03-07 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1970-05-07 Gustavslund, Helsingborgs Gustav Adolf fs (M).

Generation 3

4.1.1 Anna Cathrina Boström. Torparhustru i Hummelholm. Född 1856-09-04 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1878 Torrböle, Nordmalings fs. Bosatt från 1883 Hummelholm, Nordmalings fs. Gift med Jakob Ersson Nyberg 1885-05-25 Nordmalings fs. Bosatt från 1911 Nyåker, Nordmalings fs. Död efter 1927. Piga i Gräsmyr nr 5 åren 1876-77. Från 1878-79 i Torrböle nr 2, och från 1880 i nr 1. Åren 1883-85 piga i Hummelholm nr 6. Gift på detta hemman där hon och maken står som inhysta på dennes födelsegård. År 1888 blir de torpare i samma by. Efter makens död år 1906 flyttar hon till Nyåker år 1911. Där står hon som torparänka.

 

Barn med Jakob Ersson Nyberg (Född 1848-05-06 Hummelholm, Nordmalings fs. Död 1906-09-04 Hummelholm, Nordmalings fs.):

 

4.1.1.1 Erik Adolf Nyberg. Född 1885-07-11 Hummelholm, Nordmalings fs. Död 1952-11-14 Nyåker, Nordmalings fs.

 

4.1.1.2 Kristina Johanna Nyberg. Född 1888-02-17 Hummelholm, Nordmalings fs. Död 1978-09-23 Nyåker, Nordmalings fs.

 

4.1.1.3 Anna Augusta Nyberg. Född 1890-06-22 Hummelholm, Nordmalings fs. Död Nordamerika.

 

4.1.1.4 Hulda Evelina Nyberg. Född 1891-09-30 Hummelholm, Nordmalings fs. Död 1980-03-15 Otternäs, Bjurholm fs.

 

4.1.1.5 Katarina Wilhelmina Nyberg. Född 1893-05-27 Hummelholm, Nordmalings fs. Död 1894-08-13 Hummelholm, Nordmalings fs.

 

4.1.1.6 Katarina Wilhelmina Nyberg. Född 1894-11-04 Hummelholm, Nordmalings fs. Död 1973-12-22 Orrböle, Nordmalings fs.

 

4.1.1.7 Teolinda Nyberg. Född 1899-04-08 Hummelholm, Nordmalings fs. Död 1989-07-16 Nyåkerstjärn, Vindeln fs.

 

4.1.1.8 Johan Gotthard Nyberg. Född 1900-06-23 Hummelholm, Nordmalings fs. Död 1901-01-13 Hummelholm, Nordmalings fs.

 

4.1.1.9 Gerda Amanda Nyberg. Född 1901-10-24 Hummelholm, Nordmalings fs. Död 1978-10-22 Nyåker, Nordmalings fs.

4.1.2 Erica Matilda Boström. Piga i Birsta år 1894.  Fattighjon i Berge år 1900*. Född 1857-10-25 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1876-02 Umeå lfs. Bosatt från 1876-04 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1878-10-31 Kyrkobordet, Alnö fs (Y). Bosatt från 1881-11-04 Birsta, Sköns fs (Y). Död. Flyttar i februari 1876 till Umeå, men uppges komma hem till torpet i Gräsmyr ånyo i april samma år. År 1878 utflyttad till Alnö fs där hon blir piga i Kyrkbordet. Från år 1881 bosatt i Birsta inom Skön, där hon också arbetar som piga. Hon föder där fyra utomäktenskapliga barn.

 

Barn:

 

4.1.2.1 Karl Viktor Boström. Född 1883-05-10 Birsta, Sköns fs (Y).

 

4.1.2.2 Kristina Viktoria Boström. Född 1885-03-28 Birsta, Sköns fs (Y).

 

4.1.2.3 Syster Amalia Boström. Född 1887-02-09 Birsta, Sköns fs (Y). Död 1960-03-12 Lillhällom, Selånger fs (Y).

 

4.1.2.4 Johan Werner Boström. Född 1889-07-27 Birsta, Sköns fs (Y). Död 1890-11-13 Birsta, Sköns fs (Y).

4.1.3 Johan Anton Boström. Skomakare i Sunnansjö. Född 1860-03-25 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1877-05-10 Själevads fs (Y). Bosatt från 1879-09 Gräsmyr, Nordmalings fs. Gift med Johanna Kristina Jäderberg 1882-06-11 Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1926-07-05 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt i Själevad åren 1877-79. Därefter skomakare på hemgården där han år 1882 gifter sig. Från år 1885 skomakare i Sunnansjö.

 

Barn med Johanna Kristina Jäderberg (Född 1863-07-20 Nordmalings fs. Död efter 1927.):

 

4.1.3.1 Lovisa Kristina Boström. Född 1885-03-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1919-04-03 Lögdeå, Nordmalings fs.

 

4.1.3.2 Tyra Regina Boström. Född 1890-09-02 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

4.1.3.3 Johan Alfred Boström. Född 1893-03-16 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1914-11-06 Mo, Nordmalings fs.

 

4.1.3.4 August Helmer Boström. Född 1896-01-07 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1915-10-06 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

4.1.3.5 Jenny Ulrika Boström. Född 1899-10-13 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1920-04-01 Sunnansjö, Nordmalings fs.

4.1.4 Johanna Maria Boström. Arbetarhustru i Lögdeå. Född 1863-06-02 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1883 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1884 Ledusjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1887 Lögdeå, Nordmalings fs. Gift med Johan Valfrid Jonsson 1889-10-06 Nordmalings fs. Död efter 1927 Lögdeå, Nordmalings fs. Piga i Gräsmyr nr 5 år 1882. Från 1883 i Sunnansjö och åren 1884-86 i Ledusjö. Från 1887 bosatt i Lögdeå, där hon år 1889 gifter sig med en arbetare där.

 

Barn med Johan Valfrid Jonsson (Född 1865-12-08 Nordmalings fs. Död 1901-01-17 Lögdeå, Nordmalings fs.):

 

4.1.4.1 Klas Johan Jonsson. Född 1890-07-11 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1891-02-05 Lögdeå, Nordmalings fs.

 

4.1.4.2 Elin Hortelia Jonsson. Född 1891-10-04 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1895-07-30 Lögdeå, Nordmalings fs.

 

4.1.4.3 Johan Bärantin Jonsson. Född 1893-09-01 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1901-01-08 Lögdeå, Nordmalings fs.

 

4.1.4.4 Hulda Maria Jonsson. Född 1895-04-20 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1979-03-14 Umeå, Ålidhems fs.

 

4.1.4.5 Karl Hilmar Jonsson. Född 1897-04-01 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1901-01-10 Lögdeå, Nordmalings fs.

 

4.1.4.6 Hanny Elise Jonsson. Född 1899-03-17 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1984-08-31 Rundvik, Nordmalings fs.

 

4.1.4.7 Valborg Johanna Jonsson. Född 1901-02-22 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1992-02-05 Rundvik, Nordmalings fs.

4.1.5 Hulda Kristina Boström. Flyttar 1899-8-28 till Umeå lfs. Född 1866-02-27 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Levar, Nordmalings fs. Bosatt från 1886 Gräsmyr, Nordmalings fs. Bosatt från 1899-08-28 Umeå lfs. Död. Arbeterska i Levar år 1885, därefter bor hon åter på hemgården med modern där hon står som just arbeterska. År 1899 utflyttad till Umeå lfs.

4.2.1 Katarina Elina Runnman. Född 1869 Sörmjöle, Umeå lfs.

4.3.1 Johan Petter Holmgren. Flyttar 1903-11-4 till Sundsvall. Född 1871-01-31 Sköns fs (Y). Född i Skön, där dock familjen aldrig är skriven. Bosatt till 1875 Hörnsjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1875-01-25 Nysäter, Alnö fs (Y). Gift med Kristina Helena Vestling 1895-11-24 Alnö fs (Y). Bosatt från 1903-11-04 Sundsvall.Målare på hemgården i Nysäter från år 1895, då han också gifter sig. Familjen flyttar år 1903 till Sundsvall.

 

Barn med Kristina Helena Vestling (Född 1874-12-30 Stigsjö fs (Y).):

 

4.3.1.1 Ellen Sofia Kristina Holmgren. Född 1899-01-09 Nysäter, Alnö fs (Y).

 

4.3.1.2 Erik Johan Sigvard Holmgren. Född 1902-07-03 Nysäter, Alnö fs (Y).

4.3.2 Karl Oskar Holmgren. Född 1873-03-31 Nysäter, Alnö fs (Y). Född i Alnö fs, trots att familjen då fortfarande är skrivna i Nordmaling. Förmodligen har de bara vara sena med att lämna in flyttattesten. Död 1875-03-01 Nysäter, Alnö fs (Y).

4.4.1 Erik Olof Kassberg. Född 1872 Orrböle, Nordmalings fs.

4.4.2 Johan Leonard Kassberg. Född 1876 Orrböle, Nordmalings fs.

4.4.3 Karl Richard Kassberg. Född 1881 Orrböle, Nordmalings fs.

4.5.1 Katarina Jakobina Harnesk. Torparhustru i Älva år 1932. Född 1865-12-25 Ön, Umeå lfs. Bosatt från 1884-07-05 Nysäter, Alnö fs (Y). Gift med Gustaf Wallin 1884-12-05 Alnö fs (Y). Bosatt från 1884-12-05 Nyvik, Alnö fs (Y). Bosatt från 1885-10-23 till 1886-03-15 Åmål sfs. Bosatt från 1886-03-15 Nyvik, Alnö fs (Y). Bosatt från 1889 Nysäter, Alnö fs (Y). Bosatt från 1893 Älva, Alnö fs (Y). Död efter 1932.Flyttar 1884 till Alnö där hon först blir sömmerska i Nysäter under ett par månader. Därefter gifter hon sig och flyttar då i december 1884 till Nyvik där maken är arbetare. Där bor paret nu fram till år 1889 (bortsett från ett par månader under år 1886 då de bott i makens hemförsamling Åmål). Från år 1889 åter i Nysäter där maken är tomtägare. Året därpå flyttar paret till Älva där maken istället blir torpare. Paret har inga egna barn däremot en fosterdotter från år 1904:  Erika Johanna, f. 1892-2-4 i Stöde fs (Y). Hon flyttar 1921-11-26 till Timrå.  Fosterdottern föder år 1914 en son:  Sven Ingemar Amaldor, f. 1914-2-3 i Älva. Denne adopterar Katarina och Gustaf Wallin som sin egen år 1920!

4.5.2 Karolina Vilhelmina Öhman. Född 1869-10-05 Ön, Umeå lfs. Död 1874-09-13 Ön, Umeå lfs.

4.5.3 Jonas Wilhelm Öhman. Arbetare på Ön år 1895. Född 1872-04-18 Ön, Umeå lfs. Blir arbetare på hemgårde på Ön före år 1894.

4.5.4 Johanna Karolina Öhman. Född 1874-10-24 Ön, Umeå lfs. Död 1881-01-06 Ön, Umeå lfs.

4.5.5 Oskar Öhman Fridfeldt. Fältjägare nr 44 Fridfeldt i Österteg år 1895. NB 170. Född 1874-10-24 Ön, Umeå lfs. Från 1895 i Österteg, där han blir fältjägare på roten nr 44 Fridfeldt.

 

Barn med Fredrika Charlotta Andersson (Född 1869 Bygdeå fs.):

 

4.5.5.1 Oskar Fridolf Öhman. Född 1897 Österteg, Umeå lfs.

 

4.5.5.2 Charlotta Karolina Öhman. Född 1899 Österteg, Umeå lfs.

 

4.5.5.3 Rut Ingeborg Öhman. Född 1900 Österteg, Umeå lfs.

4.5.6 Anna Erika Öhman. Född 1877-05-31 Ön, Umeå lfs.

4.5.7 Ottilia Wilhelmina Öhman. Bosatt i Malmberget år 1900*. Född 1881-10-27 Ön, Umeå lfs.

 

Barn:

 

4.5.7.1 Frans Oskar Öhman. Född 1900 Malmberget, Gällivare fs.

5.2.1 Amanda Christina Ersdotter. Flyttar 1874 till *sjö. Född 1856-07-07 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1874 *sjö.

5.2.2 Johanna Ersdotter. Smedshustru i Olofsfors år 1927. Född 1858-01-01 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1894 Olofsfors, Nordmalings fs. Gift med Johan August Bergmark 1894-10-21 Nordmalings fs.

5.2.3 Anna Erica Ersdotter. Flyttar 1886-11-10 till Skön fs. Född 1860-08-15 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1886-11-10 Sköns fs (Y). Piga i Baggård, Sunnansjö och Öre. I Öre var hon piga hos sin faster Anna Margreta Käck.

5.2.4 Eric Ersson. Född 1862-05-03 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1863-09-01 Sunnansjö, Nordmalings fs.

5.2.5 Erik Gustaf Häggström. Sågverksarbetare i Holmsund år 1900*. Född 1864-06-13 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Hedda Lovisa Andersdotter 1887-05-01 Nordmalings fs. Bosatt från 1900-12-05 Holmsund, Holmsunds fs. Död 1947-10-09 Eldsmark, Arnäs fs (Y). Arbetare på hemgården i Sunnansjö där han också gifter sig år 1887. Paret bor där fram till år 1900 då de flyttar till Holmsund. Där blir han sågverksarbetare på huvudorten.

 

Barn med Hedda Lovisa Andersdotter (Född 1853-02-18 Nordmalings fs.):

 

5.2.5.1 Gustaf Adolf Häggström. Född 1887-06-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1951-02-15 Hörnett, Själevad fs (Y).

 

5.2.5.2 Jenny Ottilia Häggström. Född 1889-09-11 Sunnansjö, Nordmalings fs.

 

5.2.5.3 Johan Albin Häggström. Född 1892-08-09 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1969-09-29 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

 

5.2.5.4 Otto Häggström. Född 1895-12-08 Sunnansjö, Nordmalings fs.

5.2.6 Hulda Christina Ersdotter. Arbetarhustru i Johannedal år 1929. Född 1867-06-03 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1889 till 1895 Sköns fs (Y). Bosatt från 1895 till 1896 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1896-07-04 Johannedal, Skön fs (Y). Gift med Hans Åman 1896-08-16 Sköns fs (Y). Död. Lämnar år 1896 hemgården i Sunnansjö för gott och flyttar till Skön fs. Där gifter hon sig i Johannedal med arbetaren Hans Åman.

 

Barn med Hans Åman (Född 1854-07-23 Vibyggerå fs (Y). Död 1920-02-13 Johannedal, Skön fs (Y).):

 

5.2.6.1 Anna Katarina Åman. Född 1897-06-19 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1917-12-10 Johannedal, Skön fs (Y).

 

5.2.6.2 Jenny Augusta Åman. Född 1898-08-29 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1900-12-29 Johannedal, Skön fs (Y).

 

5.2.6.3 Agda Johanna Åman. Född 1901-01-19 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1987-01-20 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

5.2.6.4 Hans Gustaf Åman. Född 1903-02-02 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1986-01-23 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

5.2.6.5 Johan Albin Åman. Född 1905-12-16 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1980-04-30 Sundsvall, Sköns fs (Y).

 

5.2.6.6 Sara Erika Åman. Född 1908-02-05 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1990-02-19 Sundsbruk, Skön fs (Y).

 

5.2.6.7 Sven Petrus Åman. Född 1910-03-22 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1910-10-19 Johannedal, Skön fs (Y).

5.2.7 Clara Gustava Ersdotter. Född 1870-12-21 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1871-01-02 Sunnansjö, Nordmalings fs.

5.2.8 Johan Ersson. Flyttar 1906-1-26 till Nordmaling. Född 1872-12-09 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1902-12-10 till 1906 Djupvik, Umeå lfs. Bosatt från 1906-01-26 Nordmalings fs.

5.4.1 Erik Gustaf Larsson. Bonde i Trinnliden nr 1 - 1/16 mtl. Född 1866-02-09 Nyåker, Nordmalings fs. Bosatt från 1868 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1882 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Karolina Vilhelmina Salomonsdotter 1892-12-16 Vännäs fs. Död 1944-05-14 Trinnliden, Vännäs fs. Bonde i Trinnliden nr 1 - 1/16 mtl. Övertar hela sin fars hemman.

 

Barn med Karolina Vilhelmina Salomonsdotter (Född 1869-07-20 Lillögda, Åsele fs. Död 1914-12-30 Trinnliden, Vännäs fs.):

 

5.4.1.1 Bror Valentin Larsson. Född 1893-11-23 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1963-12-24 Vännäsby, Vännäs fs.

 

5.4.1.2 Erik Helmer Eriksson. Född 1896-01-28 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1930-07-12 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.1.3 Johan Gustaf Eriksson. Född 1897-12-02 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1974-01-13 Trinnliden, Vännäs fs.

 

5.4.1.4 Beda Amanda Vilhelmina Eriksson. Född 1899-10-10 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1981-02-08 Skavdal, Vännäs fs.

 

5.4.1.5 Karl Rikard Eriksson. Född 1901-07-29 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1977-05-30 Trinnliden, Vännäs fs.

 

5.4.1.6 Axel Herman Eriksson. Född 1904-04-20 Trinnliden, Vännäs fs. Död Nordamerika.

 

5.4.1.7 Arvid Eriksson. Född 1905-06-22 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1977-04-14 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.1.8 Manfred Eriksson. Född 1906-11-07 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1972-11-16 Ekträsk, Vindelns fs.

 

5.4.1.9 Valdemar Oderljung. Född 1908-03-12 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1983-07-28 Långbäcken, Fredrika fs.

 

5.4.1.10 Hilma Eugenia Eriksson. Född 1909-11-11 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1914-10-09 Trinnliden, Vännäs fs.

 

5.4.1.11 Gunhild Elisabet Eriksson. Född 1911-09-29 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1913-02-09 Trinnliden, Vännäs fs.

5.4.2 Olof Adolf Larsson. Arbetare i Trinnliden nr 1. Född 1868-01-16 Nyåker, Nordmalings fs. Bosatt från 1868 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1882 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1904-03-01 Trinnliden, Vännäs fs. Kvävd genom ras vid brunnsgrävning i Degerfors fs. Arbetare i Trinnliden nr 1 från år 1900. Död vid olycka. Var den förste som blev begravd på Vännäs nya begravningsplats år 1904. Denna grav finns kvar än idag och är utmärkt med ett gammalt grönt träkors nära infarten. I samma grav ligger syskonbarnet Karl Rikard Eriksson.

5.4.3 Hulda Karolina Larsdotter. Bondhustru i Brattby nr 2 - 7/128 mtl. Född 1870-09-17 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1882 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Karl Olofsson 1891-02-23 Umeå lfs. Bosatt från 1891-04-18 Brattby, Umeå lfs. Död 1942-04-16 Brattby, Umeå lfs. Flyttade från Trinnliden till Brattby 1891-02-23. Inskriven i Brattby 1891-04-18. Maken har 4 söner från ett första äktenskap med Maria Johanna Nilsdotter, f. 1857-10-27 i Vännäs g. 1877-4-27 d. 1890-01-14.

 

Barn med Karl Olofsson (Född 1853-02-25 Brattby, Umeå lfs. Död 1931-02-23 Brattby, Umeå lfs.):

 

5.4.3.1 Ida Karolina Karlsson. Född 1891-03-22 Brattby, Umeå lfs. Död 1893-01-03 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.3.2 Erik Fabian Olsson. Född 1892-06-20 Brattby, Umeå lfs. Död 1955-11-28 Fällbäcken, Skellefteå lfs.

 

5.4.3.3 Ida Karolina Olsson. Född 1894-03-12 Brattby, Umeå lfs. Död 1961-05-06 Umeå lfs.

 

5.4.3.4 Hulda Eugenia Karlsson. Född 1895-07-26 Brattby, Umeå lfs. Död 1956-09-22 Nordmalings fs.

 

5.4.3.5 Ernst Arvid Karlsson. Född 1898-03-02 Brattby, Umeå lfs. Död 1898-05-04 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.3.6 Ernst Arvid Olsson. Född 1899-05-28 Brattby, Umeå lfs. Död 1958-07-23 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.3.7 Hjalmar Olsson. Född 1900-08-31 Brattby, Umeå lfs. Död 1979-03-21 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.3.8 Gottfrid Karlsson. Född 1902-05-19 Brattby, Umeå lfs. Död 1903-02-08 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.3.9 Frida Emilia Olofsson. Född 1905-03-10 Brattby, Umeå lfs. Död 1987-11-26 Bergliden, Vännäs fs.

 

5.4.3.10 Hilma Sofia Karlsson. Född 1907-05-15 Brattby, Umeå lfs. Död 1907-05-15 Brattby, Umeå lfs.

 

5.4.3.11 Gottfrid Olsson. Född 1910-08-02 Brattby, Umeå lfs. Död 1995-11-24 Umeå, Umeå lfs.

5.4.4 Matilda Johanna Larsson. Gårdsägare i Nyby nr 1. Född 1875-01-24 Näsmark, Bjurholms fs. Döpt 1875-01-25 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1882 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Oskar Nyberg 1898-11-13 Vännäs fs. Bosatt från 1905 Nyby, Vännäs fs. Död 1953-04-13 Vännäs, Vännäs fs. Blir efter makens död 1917, gårdsägare i Nyby nr 1 - "Simonstorp".

 

Barn med Oskar Nyberg (Född 1868-12-31 Nyby, Vännäs fs. Död 1917-09-06 Nyby, Vännäs fs.):

 

5.4.4.1 Johan Emil Nyberg. Född 1899-10-08 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1979-06-19 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).

 

5.4.4.2 Signe Maria Matilda Nyberg. Född 1901-11-11 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1921-06-14 Nyby, Vännäs fs.

 

5.4.4.3 Oskar Helmer Nyberg. Född 1908-11-08 Nyby, Vännäs fs. Död 1927-02-17 Nyby, Vännäs fs.

 

5.4.4.4 Elma Johanna Nyberg. Född 1911-12-21 Nyby, Vännäs fs. Död 1987-07-10 Angered, Angereds fs (O).

 

5.4.4.5 Karl Holger Nyberg. Född 1911-12-21 Nyby, Vännäs fs. Död 1984-02-10 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.4.6 Helga Linnea Nyberg. Född 1913-10-30 Nyby, Vännäs fs. Död 1998-11-17 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.4.7 Olof Ivar Nyberg. Född 1916-02-17 Nyby, Vännäs fs. Död 1987-05-22 Vännäs, Vännäs fs.

5.4.5 Johan August Larsson. Gårdsägare i Nyby nr 4. Född 1877-09-18 Näsmark, Bjurholms fs. Bosatt från 1882 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Maria Evelina Johansdotter 1899-04-15 Vännäs fs. Bosatt från 1907 Nyby, Vännäs fs. Död 1959-04-27 Nyby, Vännäs fs.Arbetare i Trinnliden nr 1. Flyttar år 1906 in till Nyby nr 4 där han äger en "tomt med gård samt en jordbrukslägenhet afskilt från äldre Erik Nyströms hemman Nyby nr 3". Han står fortfarande betecknad som arbetare där.  I senare församlingsböcker står det att han äger två jordbrukslägenheter på Erik Nyströms gamla hemman Nyby nr 3. Dessa har beteckningarna: 3:49 och 3:89. Efter 1922 står han betecknad som gårdsägare och jordarbetare på "tomt med gård" kallat "Nyhem nr 3", hemmansbeteckning Nyby 4:8.

 

Barn med Maria Evelina Johansdotter (Född 1878-06-27 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1925-02-27 Nyby, Vännäs fs.):

 

5.4.5.1 Anna Evelina Larsson. Född 1899-07-30 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1975-07-06 Pengsjö, Vännäs fs.

 

5.4.5.2 Gerda Maria Larsson. Född 1901-03-26 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1986-05-18 Backe, Resele fs (Y).

 

5.4.5.3 Sonja Ingeborg Larsson. Född 1903-08-06 Trinnliden, Vännäs fs. Död 2001-11-01 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.5.4 Elsa Sofia Larsson. Född 1906-03-15 Trinnliden, Vännäs fs. Död 2003-01-22 Umeå, Umeå lfs.

 

5.4.5.5 Johan Gunnar Larsson. Född 1908-02-10 Nyby, Vännäs fs. Död 1992-01-05 Umeå, Umeå sfs.

 

5.4.5.6 Ruth Gunhild Larsson. Född 1910-09-24 Nyby, Vännäs fs. Död 2004-11-05 Umeå, Umeå lfs.

 

5.4.5.7 Klas Ivan Ölmhagen. Född 1913-06-24 Nyby, Vännäs fs.

 

5.4.5.8 Hildur Linnea Larsson. Född 1916-05-02 Nyby, Vännäs fs. Död 1967-03-02 Nyland, Ramsele fs (Y).

 

5.4.5.9 Sven Georg Larsson. Född 1919-04-24 Nyby, Vännäs fs.

 

5.4.5.10 Knut Linus Inge Larsson. Född 1921-12-17 Nyby, Vännäs fs. Död 2002-12-07 Vännäs, Vännäs fs.

5.5.1 Anna Matilda Eriksdotter. Arbetarhustru i Mo ångsåg år 1899. Född 1873-07-25 Storfall, Nordmalings fs. Bosatt från 1874 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1883 Öre, Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1896 Mo sågverk, Nordmalings fs. Gift med Jonas Albin Lindgren 1896-03-22 Nordmalings fs. Död. Inflyttad år 1896 till Mo ångsåg där hon gifter sig med en arbetare.

 

Barn med Jonas Albin Lindgren (Född 1870-10-12 Nordmalings fs. Död 1949-01-24 Hörnefors fs.):

 

5.5.1.1 Agnes Margreta Lindgren. Född 1896-05-06 Mo sågverk, Nordmalings fs.

 

5.5.1.2 Alma Augusta Lindgren. Född 1898-05-05 Mo sågverk, Nordmalings fs.

5.5.2 Hulda Margreta Eriksdotter. Arbetarhustru i Mo sågverk år 1907. Född 1876-07-27 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1883 Öre, Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1900 Mo sågverk, Nordmalings fs. Gift med Nils Johan Lindgren 1900-04-16 Nordmalings fs. Död.

 

Barn med Nils Johan Lindgren (Född 1874-05-31 Nordmalings fs.):

 

5.5.2.1 Astrid Margareta Lindgren. Född 1901-04-08 Mo sågverk, Nordmalings fs. Död 1985-02-23 Själevad, Själevads fs (Y).

 

5.5.2.2 Nils Henning Lindgren. Född 1901-04-08 Mo sågverk, Nordmalings fs. Död 1962-03-26 Hörnefors fs.

 

5.5.2.3 Erik Hilmar Lindgren. Född 1903-04-11 Mo sågverk, Nordmalings fs. Död 1903-12-25 Mo sågverk, Nordmalings fs.

 

5.5.2.4 Hildur Lovisa Lindgren. Född 1903-04-11 Mo sågverk, Nordmalings fs. Död 1904-05-05 Mo sågverk, Nordmalings fs.

 

5.5.2.5 Karl Axel Lindgren. Född 1905-09-18 Mo sågverk, Nordmalings fs. Död 1975-08-08 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

5.5.3 Emma Christina Eriksdotter. Född 1877-12-07 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Död 1880-09-24 Håknäs sågverk, Nordmalings fs.

5.5.4 Klara Augusta Eriksson. Bondhustru i Lögdeå 1907. Född 1879-04-27 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1883 Öre, Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1905 Lögdeå, Nordmalings fs. Gift med Erik Bernhard Eriksson 1905-06-23 Nordmalings fs. Död.

 

Barn med Erik Bernhard Eriksson (Född 1874-04-22 Nordmalings fs. Död 1953-03-07 Lögdeå, Nordmalings fs.):

 

5.5.4.1 Klas Birger Eriksson. Född 1906-02-23 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1906-08-26 Lögdeå, Nordmalings fs.

5.5.5 Erik Adolf Eriksson. Arbetare i Öre år 1927. Född 1881-08-14 Håknäs sågverk, Nordmalings fs. Bosatt från 1883 Öre, Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Gift med Katarina Magdalena Jonsson 1906-06-04 Nordmalings fs. Bosatt från 1908 Öre, Nordmalings fs. Död. Arbetare i Stavsjöholm. Från 1908 i Öre.

 

Barn med Katarina Magdalena Jonsson (Född 1877-02-21 Sidensjö fs (Y).):

 

5.5.5.1 Erik Bertil Eriksson. Född 1907-05-06 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Död 1908-09-12 Stavsjöholm, Nordmalings fs.

 

5.5.5.2 Erik Bertil Emanuel Eriksson. Född 1910-01-14 Öre, Nordmalings fs. Död 1956-11-03 Nordmalings fs.

 

5.5.5.3 Paul Eriksson. Född 1915-08-07 Öre, Nordmalings fs. Död 1988-04-14 Öre, Nordmalings fs.

5.5.6 Emma Kristina Eriksson. Flyttar 1912-11-8 till Kristinehamn. Född 1884-03-23 Öre, Nordmalings fs. Bosatt från 1883 Öre, Nordmalings fs. Bosatt från 1885 Stavsjöholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1912-11-08 Kristinehamns fs. Död.

5.6.1 Gustaf Petter Hansson. Snickare i Sunnansjö år 1927. Född 1875-09-20 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Anna Viktoria Degerstedt 1906-07-15 Nordmalings fs. Död 1965-05-13 Nordmalings fs.

 

Barn med Anna Viktoria Degerstedt (Född 1884-12-08 Sävenäs, Skellefteå lfs. Död 1948 Nordmalings fs.):

 

5.6.1.1 Ernst Gustaf Hilding Hansson. Född 1907-08-26 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1957-06-05 Nordmalings fs.

 

5.6.1.2 Dagmar Linnea Viktoria Hansson. Född 1909-05-22 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1986-09-16 Mo, Nordmalings fs.

 

5.6.1.3 Anny Edit Ingeborg Hansson. Född 1914-09-24 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1999-06-26 Mo, Nordmalings fs.

 

5.6.1.4 Ingrid Olivia Elisabet Hansson. Född 1916-10-07 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1991-04-29 Mo, Nordmalings fs.

 

5.6.1.5 Karl Gustaf Liné Hansson. Född 1920-08-15 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1987-11-20 Sunnansjö, Nordmalings fs.

5.6.2 Johan Robert Hansson. Flyttar 1898-11-22 till Sundsvall. Född 1879-05-13 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1898-11-22 Sundsvall. Död 1965-02-09 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y). Ogift.

5.6.3 Olof Viktor Hansson. Emigrerar 1906-3-23 till Nordamerika. Född 1881-09-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Emigrerade 1906-03-23 Nordamerika. Död 1969-11 Boise, Ada, Idaho (USA).Levde i Idaho i en county som heter Ada.

5.6.4 Alma Kristina Hansson. Emigrerar 1905-7-16 till Nordamerika. Född 1884-07-20 Sunnansjö, Nordmalings fs. Emigrerade 1905-07-16 Nordamerika. Död Nordamerika."Bodde i en statarlänga under miserabla förhållanden i Ramlösa i Skåne.

5.6.5 Erik Edvard Hansson. Jordägare i Nyby nr 7. Född 1886-10-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Anna Vilhelmina Jonsson Vännman 1911-07-16 Vännäs fs. Bosatt från 1911-11-02 Nyby, Vännäs fs. Död 1966-04-21 Vännäs, Vännäs fs. Lämnar år 1911 hemgården i Sunnansjö och flyttar till Vännäs socken. Där gifter han sig nu och blir samtidigt jordägare och järnvägsarbetare på hemmanet Nyby nr 7.

 

Barn med Anna Vilhelmina Jonsson Vännman (Född 1885-08-21 Björnlandsbäck, Vännäs fs. Död 1968-05-12 Vännäs, Vännäs fs.):

 

5.6.5.1 Bengt Helge Hansson. Född 1912-08-14 Nyby, Vännäs fs. Död 1977-08-18 Spånga, Spånga fs.

 

5.6.5.2 Karin Linnea Hansson. Född 1914-06-30 Nyby, Vännäs fs. Död 1966-12-23 Umeå.

 

5.6.5.3 Rolf Åke Sixten Hansson. Född 1930-03-05 Vännäs fs.

5.6.6 Hilda Teresia Hansson. Emigrerar 1909-04-13 till Nordamerika. Född 1889-01-27 Sunnansjö, Nordmalings fs. Emigrerade 1909-04-13 Nordamerika. Död Nordamerika.

5.6.7 Jenny Henrietta Hansson. Flyttar 1919-3-8 till Malmö. Född 1892-03-07 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1914 till 1915 Vännäs fs. Bosatt från 1915-11-14 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1919-03-08 Malmö, S:t Pauli fs. Gift med Nils Karlsson 1921-06-23. Död 1970-05-07 Gustavslund, Helsingborgs Gustav Adolf fs (M). Arbeterska i Umeå stad. Flyttar till Malmö.

Generation 4

4.1.1.1 Erik Adolf Nyberg. Byggnadsarbetare i Nyåker år 1927. Född 1885-07-11 Hummelholm, Nordmalings fs. Gift med Sofia Albertina Holmlund 1918-11-02 Nordmalings fs. Död 1952-11-14 Nyåker, Nordmalings fs. Uppges ha svag syn efter år 1890. Blir efter år 1900 arbetare på hemgården i Hummelholm, och står som byggnadsarbetare efter 1907. Från 1910 bosatt i Nyåker, där han står som byggnadsarbetare. Han gifter sig där år 1918.  Hustrun har sex barn före äktenskapet: 1. Helmer Napoleon, f. 1903-06-16 2. Agnes Ottilia, f. 1908-07-18 3. Hjalmar Leopold, f. 1910-09-25 4. Erik Helge, f. 1914-06-19 5. Ragnhild Alfhilda, f. 1916-04-07 6. Edit Linnea, f. 1917-11-09.

 

Barn med Sofia Albertina Holmlund (Född 1875-03-22 Nordmalings fs. Död 1950-08-05 Nyåker, Nordmalings fs.):

 

4.1.1.1.1 Hilda Augusta Nyberg. Född 1919-11-18 Nyåker, Nordmalings fs. Död 1919-12-21 Nyåker, Nordmalings fs.

 

4.1.1.1.2 Gunhild Elisabet Nyberg. Född 1921-12-08 Nyåker, Nordmalings fs.

4.1.1.2 Kristina Johanna Nyberg. Flyttar 1912-11-11 till Bjurholm. Född 1888-02-17 Hummelholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1912-11-11 Bjurholms fs. Död 1978-09-23 Nyåker, Nordmalings fs. Ogift. Jordbruksarbeterska i Hummelholm efter år 1907. Flyttar 1912 till Bjurholm.

4.1.1.3 Anna Augusta Nyberg. Emigrerar 1914-2-7 till Nordamerika. Född 1890-06-22 Hummelholm, Nordmalings fs. Emigrerade 1914-02-07 Nordamerika. Död Nordamerika. Emigrerar år 1914 till Nordamerika.

4.1.1.4 Hulda Evelina Nyberg. Flyttar 1916-06-22 till Degerfors. Född 1891-09-30 Hummelholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1911 Nyåker, Nordmalings fs. Bosatt från 1916-06-22 Degerfors fs. Gift med Karl Johan Sandberg 1916-07-14. Död 1980-03-15 Otternäs, Bjurholm fs.Uppges ha konfirmerats i Örträsk. Flyttar år 1916 till Degerfors.

4.1.1.5 Katarina Wilhelmina Nyberg. Född 1893-05-27 Hummelholm, Nordmalings fs. Död 1894-08-13 Hummelholm, Nordmalings fs.

4.1.1.6 Katarina Wilhelmina Nyberg. Bosatt i Orrböle. Född 1894-11-04 Hummelholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1911 Nyåker, Nordmalings fs. Gift med Mikael Valfrid Nilsson 1930 Nordmalings fs. Död 1973-12-22 Orrböle, Nordmalings fs. Hemma år 1927.

4.1.1.7 Teolinda Nyberg. Bosatt i Nyåkerstjärn. Född 1899-04-08 Hummelholm, Nordmalings fs. Bosatt från 1911 Nyåker, Nordmalings fs. Gift med Johan August Persson 1928. Död 1989-07-16 Nyåkerstjärn, Vindeln fs.

4.1.1.8 Johan Gotthard Nyberg. Född 1900-06-23 Hummelholm, Nordmalings fs. Död 1901-01-13 Hummelholm, Nordmalings fs.

4.1.1.9 Gerda Amanda Nyberg. Bosatt i Nyåker. Född 1901-10-24 Hummelholm, Nordmalings fs. Gift med Emil Konstantin Näsström. Bosatt från 1911 Nyåker, Nordmalings fs. Död 1978-10-22 Nyåker, Nordmalings fs. Hemma år 1927.

4.1.2.1 Karl Viktor Boström. Född 1883-05-10 Birsta, Sköns fs (Y). Död.

4.1.2.2 Kristina Viktoria Boström. Hemma år 1900*. Född 1885-03-28 Birsta, Sköns fs (Y). Död.

4.1.2.3 Syster Amalia Boström. Bosatt i Lillhällom. Född 1887-02-09 Birsta, Sköns fs (Y). Gift med Herman Jonas Axel Bylander 1921-07-08. Död 1960-03-12 Lillhällom, Selånger fs (Y). Gift andra gången år 1921.

4.1.2.4 Johan Werner Boström. Född 1889-07-27 Birsta, Sköns fs (Y). Död 1890-11-13 Birsta, Sköns fs (Y).

4.1.3.1 Lovisa Kristina Boström. Bondhustru i Djupsjö nr 2 - 1/72 mtl. Född 1885-03-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1903 Baggård, Nordmalings fs. Bosatt från 1904 till 1904 Olofsfors, Nordmalings fs. Bosatt från 1904 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1906 Baggård, Nordmalings fs. Bosatt från 1907 Nyåker, Nordmalings fs. Bosatt från 1911 Djupsjö, Nordmalings fs. Gift med Gustaf Berggren 1912-07-06 Nordmalings fs. Död 1919-04-03 Lögdeå, Nordmalings fs. Piga i Baggård nr 1 år 1903. År 1904 piga i Olofsfors en kort tid hos skolläraren Nils Sjölund, f. 1856. Därefter åter på hemgården. Från 1906 åter i Baggård, denna gång hos bonden Nils Verner Nordgren, f. 1874. År 1907 beger hon sig till Nyåker nr 2 där hon blir piga hos Gustaf Nygren, f. 1863. Piga i Djupsjö nr 4 år 1911, och året därpå gift i nr 2 där maken är bonde. Hemmanet där är på 1/72 mtl.

 

Barn med Gustaf Berggren (Född 1878-02-27 Nordmalings fs. Död 1964-03-25 Bergalid, Falu Kristine fs (W).):

 

4.1.3.1.1 Göta Kristina Berggren. Född 1913-05-02 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1993-05-23 Falun, Kristine Falu fs (W).

 

4.1.3.1.2 Gunhild Elisabet Berggren. Född 1915-01-06 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1920-09-10 Djupsjö, Nordmalings fs.

 

4.1.3.1.3 Johan Algot Berggren. Född 1916-07-30 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1920-10-12 Djupsjö, Nordmalings fs.

 

4.1.3.1.4 Magda Irene Berggren. Född 1918-10-17 Djupsjö, Nordmalings fs. Död 1919-02-16 Djupsjö, Nordmalings fs.

4.1.3.2 Tyra Regina Boström. Flyttar 1913-10-24 till Stockholm. Född 1890-09-02 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1907 Kyrkovallen, Nordmalings fs. Bosatt från 1908-10-23 till 1909-12-06 Örnsköldsvik fs (Y). Bosatt från 1909-12-06 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1913-10-24 Stockholm, Kungsholmen fs (AB). Död. Piga i Kyrkovallen åren 1907-08. På hösten år 1908 flyttar hon till Örnsköldsvik, där hon blir kvar i ett år innan hon flyttar hem till Sunnansjö.  Från 1913 bosatt i Stockholm.

4.1.3.3 Johan Alfred Boström. Född 1893-03-16 Sunnansjö, Nordmalings fs. Gift med Emma Sofia Tafvelin 1913-07-06 Nordmalings fs. Bosatt från 1914 Mo, Nordmalings fs. Död 1914-11-06 Mo, Nordmalings fs. Står som skomakare och arbetare på hemgården i Sunnansjö vid tidpunkten för giftermålet. Från 1914 bosatt i Mo, där han är skomakare. Han avlider samma år.  Makan och hennes dotter före äktenskapet: Albin, f. 1904-12-30 i Nordmaling, flyttar 1915-11-15 till Långsele.

 

Barn med Emma Sofia Tafvelin (Född 1882-02-20 Bjurholms fs.):

 

4.1.3.3.1 Stina Ingegärd Boström. Född 1913-11-14 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1914-12-09 Mo, Nordmalings fs.

4.1.3.4 August Helmer Boström. Född 1896-01-07 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1915-10-06 Sunnansjö, Nordmalings fs.

4.1.3.5 Jenny Ulrika Boström. Inhyst i Sunnansjö. Född 1899-10-13 Sunnansjö, Nordmalings fs. Död 1920-04-01 Sunnansjö, Nordmalings fs.

4.1.4.1 Klas Johan Jonsson. Född 1890-07-11 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1891-02-05 Lögdeå, Nordmalings fs.

4.1.4.2 Elin Hortelia Jonsson. Född 1891-10-04 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1895-07-30 Lögdeå, Nordmalings fs.

4.1.4.3 Johan Bärantin Jonsson. Född 1893-09-01 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1901-01-08 Lögdeå, Nordmalings fs.

4.1.4.4 Hulda Maria Jonsson. Flyttar 1924-10-7 till Umeå stad. Född 1895-04-20 Lögdeå, Nordmalings fs. Bosatt från 1918 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1920 Lögdeå, Nordmalings fs. Bosatt från 1922-11-10 Trehörningsjö fs (Y). Bosatt från 1923-08-25 Lögdeå, Nordmalings fs. Gift med Elof Eriksson 1923-09-09 Nordmalings fs. Bosatt från 1924-10-07 Umeå sfs. Död 1979-03-14 Umeå, Ålidhems fs. Piga i Sunnansjö nr 2 åren 1918-20. Därefter på hemgården. Åren 1922-23 är hon i Trehörningsjö. Därefter återigen på hemgården. Senare år 1923 gift i Sunnansjö, där hon och maken står som inhyses hos dennes far. År 1924 utflyttad till Umeå stad.

4.1.4.5 Karl Hilmar Jonsson. Född 1897-04-01 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1901-01-10 Lögdeå, Nordmalings fs.

4.1.4.6 Hanny Elise Jonsson. Bosatt i Rundvik. Född 1899-03-17 Lögdeå, Nordmalings fs. Gift med Otto Augustin Fällman 1935-08-10. Död 1984-08-31 Rundvik, Nordmalings fs. Hemma år 1927.

4.1.4.7 Valborg Johanna Jonsson. Arbetarhustru i Lögdeå år 1927. Född 1901-02-22 Lögdeå, Nordmalings fs. Gift med Axel Valentin Fällman 1924-10-26 Nordmalings fs. Död 1992-02-05 Rundvik, Nordmalings fs. Blir år 1924 arbetarhustru i Lögdeå. Parets dotter är född före äktenskapet.

 

Barn med Axel Valentin Fällman (Född 1902-08-23 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 1987-03-05 Rundvik, Nordmalings fs.):

 

4.1.4.7.1 Margit Ingegärd Fällman. Född 1924-08-10 Lögdeå, Nordmalings fs. Död 2001-11-19 Nyland, Grundsunda fs (Y).

4.3.1.1 Ellen Sofia Kristina Holmgren. Född 1899-01-09 Nysäter, Alnö fs (Y). Bosatt från 1903-11-04 Sundsvall.

4.3.1.2 Erik Johan Sigvard Holmgren. Född 1902-07-03 Nysäter, Alnö fs (Y). Bosatt från 1903-11-04 Sundsvall.

4.5.5.1 Oskar Fridolf Öhman. Född 1897 Österteg, Umeå lfs.

4.5.5.2 Charlotta Karolina Öhman. Född 1899 Österteg, Umeå lfs.

4.5.5.3 Rut Ingeborg Öhman. Född 1900 Österteg, Umeå lfs.

4.5.7.1 Frans Oskar Öhman. Född 1900 Malmberget, Gällivare fs.

5.2.5.1 Gustaf Adolf Häggström. Bosatt i Hörnett. Född 1887-06-23 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1900-12-05 Holmsund, Holmsunds fs. Död 1951-02-15 Hörnett, Själevad fs (Y). Änkling 1945-3-29.

5.2.5.2 Jenny Ottilia Häggström. Född 1889-09-11 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1900-12-05 Holmsund, Holmsunds fs. Död.

5.2.5.3 Johan Albin Häggström. Bosatt i Örnsköldsvik. Född 1892-08-09 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1900-12-05 Holmsund, Holmsunds fs. Gift med Hanna Martina ? 1915-10-24. Död 1969-09-29 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

5.2.5.4 Otto Häggström. Född 1895-12-08 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1900-12-05 Holmsund, Holmsunds fs. Död.

5.2.6.1 Anna Katarina Åman. Född 1897-06-19 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1917-12-10 Johannedal, Skön fs (Y).

5.2.6.2 Jenny Augusta Åman. Född 1898-08-29 Johannedal, Skön fs (Y). Död 1900-12-29 Johannedal, Skön fs (Y).

5.2.6.3 Agda Johanna Åman. Flyttar 1917-10-30 till Sundsvall. Född 1901-01-19 Johannedal, Skön fs (Y). Bosatt från 1917-10-30 Sundsvall. Död 1987-01-20 Sundsvall, Sköns fs (Y).Flyttar 1917 till Sundsvall.

5.4.1.2 Erik Helmer Eriksson. Stationskarl i Vännäs. Född 1896-01-28 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1921 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Gift med Jenny Teresia Pettersson 1921-11-13 Vännäs fs. Död 1930-07-12 Vännäs, Vännäs fs.Extra bromsare i Trinnliden. Från år 1921 stationskarl i Vännäs municipalsamhälle, bor då på "Andreassons gård". Han arbetar 1923 hos Dahlqvist, 1924-25 hos banarbetaren Johan Oskar Eriksson. I mars 1928 orkar kroppen inte längre och Helmer pensioneras. Han avlider två år senare.

 

Barn med Jenny Teresia Pettersson (Född 1898-08-04 Umeå lfs. Död före 1971.):

 

5.4.1.2.1 Gertrud Lilian Eriksson. Född 1923-05-02 Vännäs, Vännäs fs.

5.4.1.3 Johan Gustaf Eriksson. Bonde i Trinnliden nr 1 - 1/32 mtl. Född 1897-12-02 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Lily Valborg Wänman 1933-03-19 Vännäs fs. Död 1974-01-13 Trinnliden, Vännäs fs. Bonde i Trinnliden nr 1 - 1/32 mtl från och med vigselåret 1933. Tidigare har han arbetat som jordarbetare, också det på Trinnliden.

5.4.1.4 Beda Amanda Vilhelmina Eriksson. Bondhustru i Skavdal nr 1 - 1/32 mtl. Född 1899-10-10 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1927 Skavdal, Vännäs fs. Gift med Klas Arvid Landström 1927-06-23 Vännäs fs. Död 1981-02-08 Skavdal, Vännäs fs.Bondhustru i Skavdal nr 1 - 1/32 mtl från år 1927.

 

Barn med Klas Arvid Landström (Född 1898-08-27 Östra Strömåker, Bjurholms fs. Död 1972-12-12 Skavdal, Vännäs fs.):

 

5.4.1.4.1 Beda Mildred Solvieg Landström. Född 1929-03-16 Skavdal, Vännäs fs.

 

5.4.1.4.2 Gertrud Gunhild Ingegerd Landström. Född 1930-12-17 Skavdal, Vännäs fs.

 

5.4.1.4.3 Berta Birgit Kerstin Landström. Född 1935-06-03 Skavdal, Vännäs fs.

5.4.1.5 Karl Rikard Eriksson. Ogift på Trinnliden. Född 1901-07-29 Trinnliden, Vännäs fs. Emigrerade 1923-08 Nordamerika. Immigrerade 1930 Trinnliden, Vännäs fs. Död 1977-05-30 Trinnliden, Vännäs fs. Rymde till Amerika i augusti år 1923. Obefintlig åren 1923-30. Hemma på Trinnliden igen 1930.

5.4.1.6 Axel Herman Eriksson. Emigrerar 1924-12-12 till Nordamerika. Född 1904-04-20 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1921-04-30 Umeå sfs. Bosatt från 1924-11-04 Trinnliden, Vännäs fs. Emigrerade 1924-12-12 Nordamerika. Död Nordamerika.Flyttar 1921 till Umeå stad där han blir volontär på K8, andra skvadronen. Kommer hem igen 1924, men flyttar senare samma år till Nordamerika.

5.4.1.8 Manfred Eriksson. Född 1906-11-07 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1931-12-23 Umeå lfs. Gift med Ester Frideborg Lindahl 1935-03-01. Bosatt från 1939 Ekträsk, Degerfors fs. Död 1972-11-16 Ekträsk, Vindelns fs. Flyttar 1931 till Umeå lfs.

5.4.3.2 Erik Fabian Olsson. Flyttar 1926-09-04 till Gällivare. Född 1892-06-20 Brattby, Umeå lfs. Bosatt från 1912-11-12 till 1913-05-31 Rödön, Jämtlands län. Gift med Tekla Margareta Lindqvist 1918-11-24 Umeå lfs. Bosatt från 1918-12-23 Bastuträsk station, Norsjö fs. Bosatt från 1926-09-04 Gällivare fs (BD). Död 1955-11-28 Fällbäcken, Skellefteå lfs. Från år 1918 står han betecknad först som banvakt, därefter som gårdsägare i Bastuträsk station i Norsjö fs. Han flyttar tillsammans med fru och barn till Gällivare år 1926.

 

Barn med Tekla Margareta Lindqvist (Född 1888-11-25 Finnfors, Skellefteå lfs. Död 1969-07-17 Skellefteå lfs.):

 

5.4.3.2.1 Alensia Margareta Ingegerd Olsson. Född 1919-08-31 Bastuträsk station, Norsjö fs. Död 1998-11-19 Skellefteå, S:t Olovs fs.

 

5.4.3.2.2 Maine Elise Elsebeth Olsson. Född 1923-04-14 Bastuträsk station, Norsjö fs. Död 1992-06-06 Kalvträsk, Kalvträsk fs.

 

5.4.3.2.3 Torsten Johannes Olsson. Född 1925-10-29 Bastuträsk station, Norsjö fs. Död 2001-11-12 Skellefteå, Skellefteå lfs.

5.4.3.3 Ida Karolina Olsson. Bondhustru i Gubböle nr 1 - 5/32 mtl år 1931. Född 1894-03-12 Brattby, Umeå lfs. Bosatt från 1922 Gubböle, Umeå lfs. Gift med Gustaf Helmer Dahlberg 1922-06-05 Umeå lfs. Död 1961-05-06 Umeå lfs. Maken är född i Fredrika, men har i tidiga år (år 1889) flyttat till Gubböle där fadern, Olof Magnus Dalberg (f. 1864), blir bonde. Tidigare har han varit gift 1910-12-29 med Tekla Matilda Olofsson, f. 1888-3-27 i Degerfors fs d. 1920-10-04 i Gubböle.

 

Barn med Gustaf Helmer Dahlberg (Född 1887-09-16 Fredrika fs. Död 1928-07-12 Gubböle, Umeå lfs.):

 

5.4.3.3.1 Gunborg Karolina Dahlberg. Född 1922-07-29 Gubböle, Umeå lfs. Död 1975-04-08 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.3.3.2 Karl Sixten Dahlberg. Född 1925-12-25 Gubböle, Umeå lfs. Död före 1961.

 

5.4.3.3.3 Gudrun Elisabet Dahlberg. Född 1928-08-20 Gubböle, Umeå lfs.

5.4.3.4 Hulda Eugenia Karlsson. Bondhustru i Brattsbacka. Född 1895-07-26 Brattby, Umeå lfs. Bosatt från 1904-09-28 Brattsbacka, Nordmaling fs. Gift med Johan Sigfrid Andersson 1915-06-22 Nordmalings fs. Död 1956-09-22 Nordmalings fs. Flyttade till Nordmaling år 1904 där hon blev fosterdotter hos sin mormors syster Johanna Lindberg i Brattsbacka.

 

Barn med Johan Sigfrid Andersson (Född 1890-01-19 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1975-02-25 Umeå, Umeå sfs.):

 

5.4.3.4.1 Gunhild Ingegärd Andersson. Född 1916-12-25 Brattsbacka, Nordmaling fs. Död 1990-10-27 Umeå, Umeå sfs.

 

5.4.3.4.2 Märta Kristina Andersson. Född 1918-11-15 Brattsbacka, Nordmaling fs.

 

5.4.3.4.3 Lilly Elisabet Andersson. Född 1921-12-05 Brattsbacka, Nordmaling fs.

5.4.3.5 Ernst Arvid Karlsson. Född 1898-03-02 Brattby, Umeå lfs. Död 1898-05-04 Brattby, Umeå lfs.

5.4.3.6 Ernst Arvid Olsson. Hemmansägare i Brattby nr 2 - 7/256 mtl år 1931. Född 1899-05-28 Brattby, Umeå lfs. Gift med Hanna Teresia ?. Död 1958-07-23 Brattby, Umeå lfs.Hemmansägare i Brattby nr 2 - 7/256 mtl år 1931. Troligtvis gift med Hanna Teresia.

5.4.3.7 Hjalmar Olsson. Hemmansägare i Brattby nr 2 - 7/256 mtl år 1931. Född 1900-08-31 Brattby, Umeå lfs. Gift med Henny Elfrida Andersson 1929-06-23 Umeå lfs. Död 1979-03-21 Brattby, Umeå lfs.

 

Barn med Henny Elfrida Andersson (Född 1903-04-29 Bergliden, Vännäs fs. Död 1991-02-20 Brattby, Umeå lfs.):

 

5.4.3.7.1 Gunn Maj-Lis Olsson. Född 1933-09-22 Brattby, Umeå lfs.

5.4.3.8 Gottfrid Karlsson. Född 1902-05-19 Brattby, Umeå lfs. Död 1903-02-08 Brattby, Umeå lfs.

5.4.3.9 Frida Emilia Olofsson. Bondhustru i Bergliden nr 1 - 1/32 mtl. Född 1905-03-10 Brattby, Umeå lfs. Gift med Johan Hjalmar Andersson 1929-11-10 Vännäs fs. Bosatt från 1929-11-25 Bergliden, Vännäs fs. Död 1987-11-26 Bergliden, Vännäs fs. Flyttar 1929 till Vännäs, där hon blir bondhustru i Bergliden nr 1. Hemmanet där är på 1/32 mtl.

 

Barn med Johan Hjalmar Andersson (Född 1897-10-03 Bergliden, Vännäs fs. Död 1968-04-02 Bergliden, Vännäs fs.):

 

5.4.3.9.1 Rune Eugén Andersson. Född 1931-01-24 Bergliden, Vännäs fs. Död 2004-03-27 Bergliden, Vännäs fs.

5.4.3.10 Hilma Sofia Karlsson. Född 1907-05-15 Brattby, Umeå lfs. Död 1907-05-15 Brattby, Umeå lfs.

5.4.3.11 Gottfrid Olsson. Flottningsarbetare i Brattby nr 2 år 1931. Född 1910-08-02 Brattby, Umeå lfs. Gift med Anna Gunhild Maria Isaksson 1948-02-14 Umeå lfs. Död 1995-11-24 Umeå, Umeå lfs. Flottningsarbetare i Brattby nr 2 på hemgården år 1931. När dottern föds är han banarbetare på fastigheten Brattby 2:18.

5.4.4.1 Johan Emil Nyberg. Reparatör i Luleå. Född 1899-10-08 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1905 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1924-10-22 Överluleå fs (BD). Gift med Elin Maria Pettersson Savela 1927-04-30 Boden, Överluleå fs (BD). Död 1979-06-19 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD). Extra stallkarl i Nyby nr 1. Efter år 1922 står han betecknad som verkstadsarbetare. Flyttar 1924-10-22 till Överluleå.  Så småningom blir han bosatt i Luleå, där han kom att arbeta vid Statens Järnvägar som reparatör.

 

Barn med Elin Maria Pettersson Savela (Född 1895-03-31 Kärrbäck, Karl Gustav fs (BD). Död 1979-03-04 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).):

 

5.4.4.1.1 Nils Ragnar Nyberg. Född 1927-08-29 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).

 

5.4.4.1.2 Margit Viola Nyberg. Född 1930-07-30 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).

5.4.5.1 Anna Evelina Larsson. Bondhustru i Pengsjö nr 3 - 37/1024 mtl. Född 1899-07-30 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1906 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1922 Pengsjö, Vännäs fs. Gift med Axel Nyberg 1922-06-25 Vännäs fs. Död 1975-07-06 Pengsjö, Vännäs fs. Bondhustru i Pengsjö nr 3 från år 1922. Hemmanet där är på 37/1024 mtl, och utgör ena delen av en hemmansklyvning. Hennes make Axel har nämligen fått dela på faderns stamhemman med sin bror Karl Johan.

 

Barn med Axel Nyberg (Född 1893-07-23 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1981-04-19 Pengsjö, Vännäs fs.):

 

5.4.5.1.1 Bern Axel Robert Nyberg. Född 1922-09-19 Pengsjö, Vännäs fs.

 

5.4.5.1.2 Majt Anna Iréne Nyberg. Född 1924-07-20 Vännäs fs. Död 2004-12-05 Bjurholm, Bjurholms fs.

 

5.4.5.1.3 Siv Kally Lilian Nyberg. Född 1927-04-20 Vännäs fs.

 

5.4.5.1.4 Gulli Marit Armida Nyberg. Född 1931-04-03 Vännäs fs.

 

5.4.5.1.5 Inger Hjördis Elvina Nyberg. Född 1933-09-18 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1981-09-11 Vännäs, Vännäs fs.

5.4.5.2 Gerda Maria Larsson. Flyttar 1928-7-20 till Umeå lfg. Född 1901-03-26 Trinnliden, Vännäs fs. Gift med Peter Nordin. Bosatt från 1906 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1928-07-20 Umeå lfs. Gift med Per Johan Tyko Norén 1939-09-30. Död 1986-05-18 Backe, Resele fs (Y). Inga barn med Tyko Norén.

 

Barn med Peter Nordin (Död omkring 1939.):

 

5.4.5.2.1 Sonja Maria Nordin. Född 1931-08-12 Ådals-Lidens fs (Y).

5.4.5.3 Sonja Ingeborg Larsson. Arbetarhustru i Nyby nr 3. Född 1903-08-06 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1906 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1922 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1924 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1925 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Gift med Erik Arvid Forsgren 1925-11-19 Vännäs fs. Död 2001-11-01 Vännäs, Vännäs fs. Tjänarinna i Trinnliden nr 1 hos Johan Johansson, f. 1880-2-5 åren 1922-24. Därefter är hon hemma i ett år på Nyby nr 4, för att bara från år 1925 bosätta sig i municipalsamhället under Nyby nr 3. Där blir hon gift med Arvid Forsgren. Maken har arbetat som stallkarl och jordarbetare. Sonja uppges äga en del av tomt 4:44 i Nyby.

 

Barn med Erik Arvid Forsgren (Född 1900-08-06 Vännäs fs. Död 1944-10-29 Vännäs, Vännäs fs.):

 

5.4.5.3.1 Kerstin Maj-Britt Ingegerd Forsgren. Född 1926-05-09 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.5.3.2 Gunvor Konstance Forsgren. Född 1927-07-08 Vännäs, Vännäs fs. Död 1927-12-23 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.5.3.3 Erik Bertil Joel Forsgren. Född 1928-06-12 Vännäs, Vännäs fs. Död 1972-01-05 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.5.3.4 Sven Åke Forsgren. Född 1930-06-30 Vännäs, Vännäs fs.

5.4.5.4 Elsa Sofia Larsson. Bosatt i Umeå. Född 1906-03-15 Trinnliden, Vännäs fs. Bosatt från 1906 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1930-11-12 Umeå sfs. Gift med Gustaf Reinhold Viklund 1940-09-15. Död 2003-01-22 Umeå, Umeå lfs. Begravd Vännäs fs.Bosatt i Umeå.

5.4.5.5 Johan Gunnar Larsson. Bosatt i Umeå. Född 1908-02-10 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1928-11-19 Umeå sfs. Gift med Blenda Elvina ? 1932-06-23. Död 1992-01-05 Umeå, Umeå sfs. Jordarbetare i Nyby nr 4 på hemgården efter år 1922. Tidigare har han arbetat som extra stallkarl. Flyttar 1928 till Umeå stad.

 

Barn med Blenda Elvina ? (Född 1906-09-20 Arnäs fs (Y). Död 1995-08-08 Umeå, Umeå sfs.):

 

5.4.5.5.1 Jack Gunnar Inge Larsson. Född 1932-09-18 Umeå, Umeå sfs.

5.4.5.6 Ruth Gunhild Larsson. Bosatt i Umeå. Född 1910-09-24 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1930-03-04 Umeå lfs. Gift med William Eriksson 1934-02-11. Död 2004-11-05 Umeå, Umeå lfs.

 

Barn med William Eriksson (Född 1908-09-05 Dorotea fs.):

 

5.4.5.6.1 Ruth Ulla-Britt Eriksson. Född 1932-12-07 Umeå, Umeå sfs.

5.6.1.2 Dagmar Linnea Viktoria Hansson. Piga i Hörnsjö år 1927. Född 1909-05-22 Sunnansjö, Nordmalings fs. Bosatt från 1927 Hörnsjö, Nordmalings fs. Arbetar som piga. Gift med Johan Georg Forsberg 1934-09-16 Nordmalings fs. Död 1986-09-16 Mo, Nordmalings fs.

 

Barn med Johan Georg Forsberg (Född 1902-01-19 Nordmalings fs. Död 1973-07-02 Mo, Nordmalings fs.):

 

5.6.1.2.1 Enar Ingemar Forsberg. Född 1935-12-07 Nordmalings fs.


Mitt ättlingnummer: 5.4.4.5.2.1

© Patrik Lundström, 2006-01-03
Är vi släkt eller har du synpunkter? Skicka ett mail.
Tillbaka till hemsidan.
Tillbaka till mina släktutredningar.