Ättlingar till Sven Andersson i Nyby, Vännäs fs

Sven Andersson. Torpare i Nyby. Född 1801-05-20 Nyby, Umeå lfs. Gift med Maria Margareta Johansdotter 1826 Vännäs fs. Död 1873-12-27 Nyby, Vännäs fs. Uppvuxen på Nyby nr 2. År 1826 gift med en dotter till avskedade soldaten Jon Höglander i Nyby. Paret står som inhysta hos honom första tiden, men snart blir de istället torpare med Jon Höglander som inhyst.

 

Barn med Maria Margareta Johansdotter (Född 1800-01-05 Pengsjö, Umeå lfs. Död 1882-05-01 Nyby, Vännäs fs.):

 

1 Anders Svensson. Född 1827-10-29 Nyby, Vännäs fs. Död 1904-01-07 Pengsjö, Vännäs fs.

 

2 Anna Magdalena Svensdotter. Född 1831-09-26 Nyby, Vännäs fs. Död 1906-09-21 Fällforsbäck, Vännäs fs.

 

3 Sven Svensson. Född 1836-03-30 Nyby, Vännäs fs. Död 1880-05-15 Fällfors, Vännäs fs.

 

4 Maria Margareta Svensdotter. Född 1837-08-11 Nyby, Vännäs fs. Död 1909-04-02 Nyby, Vännäs fs.

 

5 Johan Svensson. Född 1840-03-01 Nyby, Vännäs fs. Död 1917-10-07 Fällfors, Vännäs fs.

 

6 Jonas Svensson. Född 1842-05-25 Nyby, Vännäs fs. Död 1910-04-15 Nyby, Vännäs fs.

Generation 1

1 Anders Svensson.Bonde i Pengsjö nr 5 - 1/16 mtl. Född 1827-10-29 Nyby, Vännäs fs. Gift med Helena Catarina Jonsdotter 1849-08-10 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1850 Pengsjö, Vännäs fs. Gift med Carolina Sjöberg 1866-12-15 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1904-01-07 Pengsjö, Vännäs fs. Gift på hemgården i Nyby nr 2 år 1849. Makarna flyttar år 1850 till hustruns hemgård nr 1 där Anders nu blir bonde.  Bonde i Pengsjö nr 5. År 1890 är han undantagshjon.

 

Barn med Helena Catarina Jonsdotter (Född 1829-09-29 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1864-08-11 Pengsjö, Vännäs fs.):

 

1.1 Maria Johanna Andersdotter. Född 1850-10-12 Pengsjö, Vännäs fs.

 

1.2 Jonas Andersson. Född 1852-04-10 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1925-01-28 Pengsjö, Vännäs fs.

 

1.3 Anna Cajsa Andersdotter. Född 1854-11-20 Pengsjö, Vännäs fs.

 

1.4 Matilda Helena Andersdotter. Född 1858-01-19 Pengsjö, Vännäs fs.

 

1.5 Anders Andersson Löfgren. Född 1860-12-08 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1944-03-09 Östansjö, Vännäs fs.

 

1.6 Sven Andersson. Född 1863-04-18 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1931-06-09 Pengsjö, Vännäs fs.

 

Barn med Carolina Sjöberg (Född 1845-03-24 Strömbäck, Vännäs fs. Död 1905-03-14 Pengsjö, Vännäs fs.):

 

1.7 Emma Carolina Andersdotter. Född 1867-08-01 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1950-02-26 Sollefteå, Sollefteå fs (Y).

 

1.8 Eva Charlotta Andersdotter. Född 1869-02-11 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1909-05-24 Domsjö, Själevads fs (Y).

 

1.9 Albertina Andersson. Född 1873-04-21 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1959-03-07 Östhammar, Östhammar fs (C).

 

1.10 Johan Andersson. Född 1875-02-13 Pengsjö, Vännäs fs.

 

1.11 Hulda Christina Andersson. Född 1878-05-29 Pengsjö, Vännäs fs.

 

1.12 Hanna Josefina Andersdotter. Född 1880-12-05 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1945-04-14 Kroksta, Själevads fs.

 

1.13 Erik Andersson. Född 1884-11-19 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1959-12-01 Skale, Söderala fs (X).

 

1.14 Konrad Andersson. Född 1888-09-15 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1962-08-11 Hägersten, Hägerstens fs (AB).

2 Anna Magdalena Svensdotter. Bondhustru i Fällforsbäck. Född 1831-09-26 Nyby, Vännäs fs. Gift med Johan Petter Carlsson 1856-04-04 Vännäs fs. Död 1906-09-21 Fällforsbäck, Vännäs fs.Gifter sig år 1856 och flyttar då till Fällforsbäck. Där gifter hon sig på hemmanet nr 1 - 1/8 mtl.

 

Barn med Johan Petter Carlsson (Född 1834-08-27 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1919-10-09 Fällforsbäck, Vännäs fs.):

 

2.1 Maria Sofia Carlsson. Född 1858-06-04 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1916-04-22 Långnäs, Vännäs fs.

 

2.2 Anna Catharina Carlsson. Född 1860-03-05 Fällforsbäck, Vännäs fs.

 

2.3 Johannes Bergström. Född 1862-05-03 Fällforsbäck, Vännäs fs.

 

2.4 Mathilda Carlsson. Född 1863-10-30 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1954-08-09 Fällforsbäck, Vännäs fs.

 

2.5 Carl Bergström. Född 1866-03-02 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1952-12-13 Umeå, Umeå sfs.

 

2.6 Johanna Fredrika Johansdotter. Född 1869-09-24 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1950-04-12.

 

2.7 Clara Wilhelmina Carlsson. Född 1872-06-08 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1948 Erie, Pennsylvania (USA).

 

2.8 Emma Carolina Karlsson. Född 1875-10-31 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1957-01-30 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.9 Ida Helena Carlsson. Född 1878-03-08 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1878-04-15 Fällforsbäck, Vännäs fs.

3 Sven Svensson. Bonde i Fällfors nr 1 - 5/96 mtl. Född 1836-03-30 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1855 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1856 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1858 Hällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1859 Pengsjö, Vännäs fs. Gift med Maria Margareta Jonsdotter 1859-04-15 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1867-11-18 Fällfors, Vännäs fs. Död 1880-05-15 Fällfors, Vännäs fs. Uppvuxen i Nyby, Vännäs socken där fadern var torpare. År 1855 då Sven var 19 år gammal inledde han sin yrkesverksamma bana genom att arbeta som dräng i Fällforsbäck nr 1 hos bonden Carl Eric Lantz, f. 1812. Åren 1856-57 är han istället dräng hos Hans Carlsson i Nyby nr 6, och från år 1858 vistas han hos Hans Zachrisson, f. 1792 i Hällfors. Från år 1859 är han dräng i Pengsjö nr 4 hos Jonas Persson.   Samma år gifter han sig med en dotter på gården, och paret tar då över Jonas Perssons hemman. Jonas och hans hustru blir vid samma tidpunkt undantagshjon på detta hemman, som då uppgick till 9/64 mtl.   Sven och husturn blir kvar som bönder i Pengsjö fram till hösten 1867, då de flyttar till byn Fällfors och blir bönder där istället på hemmanet nr 1. De köper hemmanet (senare känd under namnet "Nybruket") samma år av Johan Carlsson, f. 1828-3-31 och hans hustru Cajsa Stina Carlsdotter, f. 1828-5-24. Hela hemmanet är vid köpet på 1/64 mtl eller 1 skäl.  År 1873 är mantalet ändrat till 5/96.  Ny brukare på Pengsjö nr 4 blir år 1869 Emanuel Johansson, f. 1820-12-19 med hustru. Denne köper formellt hemmanet år 1871. Fastebrev utfärdat den 8 juli år 1871. Fastigheten uppges då ha benämningen Pengsjö 4:5 enligt lagfartsboken.  Enligt uppgifter ska Sven även ha arbetat som färjkarl och skött om färjeförbindelsen mellan Fällfors och Kolksele.  På Vännäs kommuns hemsida (www.vannas.se) kan man läsa följande rader om gården Nybruket:  "Invid Umeälven, sydväst om Fällfors by, ligger gården Nybruket. Antagligen tillkom gården genom utflyttning efter laga skiftet. Nybruket ligger på en höjd, omgiven av ett öppet odlingslandskap som sluttar ned mot älven. Gården är grupperad i två längor runt en gräsbevuxen gårdsplan, med byggnader från 1800-talets slut och 1900-talets början.  Miljön innefattar gården Fällfors 1:16, "Nybruket". Gårdens vackra läge på en höjd med odlingsmarken sluttande ned mot Umeälven rymmer stora miljömässiga värden. Det rika och enhetliga byggnadsbeståndet är bra exempel på genuin jordbruksbebyggelse. Bland byggnaderna kan nämnas en parstuga lagd parallell med älven, en ladugård i timmer med murad fähusdel, bagarstuga, tvättstuga samt bräd- och timmerlador. Det småskaliga och småbrutna odlingslandskapet med sina bevarade lador är av stor betydelse för landskapsbilden vid älven.

 

Barn med Maria Margareta Jonsdotter (Född 1836-04-11 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1891-01-10 Fällfors, Vännäs fs.):

 

3.1 Maria Margareta Svensdotter. Född 1860-05-30 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1942-03-15 Fällfors, Vännäs fs.

 

3.2 Jonas Svensson. Född 1861-12-16 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1917-07-25 Fällfors, Vännäs fs.

 

3.3 Anders Svensson. Född 1863-05-03 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1864-11-02 Pengsjö, Vännäs fs.

 

3.4 Anna Fredrika Svensdotter. Född 1864-08-28 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1935-10-23 Fällfors, Vännäs fs.

 

3.5 Mathilda Svensdotter. Född 1867-03-01 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1867-09-26 Pengsjö, Vännäs fs.

 

3.6 Matilda Svensdotter. Född 1869-05-05 Fällfors, Vännäs fs. Död 1957-01-24 Umeå, Umeå sfs.

 

3.7 Helena Svensdotter. Född 1872-09-12 Fällfors, Vännäs fs. Död 1875-10-13 Fällfors, Vännäs fs.

 

3.8 Helena Svensson. Född 1875-10-23 Fällfors, Vännäs fs. Död 1935-11-08 Nyby, Vännäs fs.

 

3.9 Emma Karolina Svensdotter. Född 1878-01-26 Fällfors, Vännäs fs. Död 1879-06-07 Fällfors, Vännäs fs.

 

3.10 Emma Karolina Svensson. Född 1880-01-14 Fällfors, Vännäs fs. Död 1953-09-01 Mjösjö, Vännäs fs.

4 Maria Margareta Svensdotter. Vaccinatörhustru i Nyby nr 3 - 1/64 mtl. Född 1837-08-11 Nyby, Vännäs fs. Gift med Johan Forsberg 1885-04-24 Vännäs fs. Död 1909-04-02 Nyby, Vännäs fs. Gift på hemmanet Nyby nr 3 där maken står som vaccinatör. Hemmanet är på 1/64 mtl. Paret får inga barn tillsammans, utan istället övertas gården efter hennes död av brorsdottern Helena Ingman med make.

5 Johan Svensson.Bonde i Fällfors nr 1 - 5/64 mtl. Född 1840-03-01 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1861 till 1870 Fällforsbäck, Vännäs fs. Gift med Anna Christina Jonsdotter 1869-01-22 Vännäs fs. Bosatt från 1870-11-18 Fällfors, Vännäs fs. Död 1917-10-07 Fällfors, Vännäs fs. "Jann-Sven". Blir dräng hos Anders Jonsson, f. 1808 i Nyby åren 1859-60. Åren 1861-70 är han dräng och sedan arbetskarl i Fällforsbäck. Där har han också gift sig år 1869.  År 1870 flyttar han till Fällfors, där han blir bonde på nr 1.I husförhörslängden ser det ut som om paret har kommit över hälften (1/48 mtl) av gamle bonden Per Jonsson Grönlunds (1802-1862) hemman där. Detta genom att köpa den lott som Fredrik Fredriksson i Fällforsbäck år 1870 bekommit från Grönlunds son, Carl Petter Persson (f. 1846). Den andra halvan av detta hemman äges av Jon Persson i Tväråbäck, en son till Per Jonsson Grönlund.  I lagfartsboken finns noterat att han genom köpebrev den 29 september år 1870 först förvärvat fastigheten Fällfors 1:7 (5/96 mtl) av bonden Fredrik Fredriksson (som i sin tur genom kunglig befallningshavare resolution bekommit hemmanet den 28 juni samma år). Sedan har han genom köpebrev upprättat den 28 maj 1877 köpt hemmanet Fällfors 1:13 (i två skiften om 1/96 samt 1/64 mtl, totalt 5/192 mtl) av Jon Persson.  I husförhören efter år 1873 uppges han på hösten år 1878 vara bonde på 5/64 mtl.

 

Barn med Anna Christina Jonsdotter (Född 1845-12-09 Kolksele, Vännäs fs. Död 1928-09-22 Fällfors, Vännäs fs.):

 

5.1 Anna Eleonora Johansdotter. Född 1869-07-10 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1884-11-22 Fällfors, Vännäs fs.

 

5.2 Maria Christina Johansdotter. Född 1874-10-03 Fällfors, Vännäs fs. Död 1947-10-06 Fällfors, Vännäs fs.

 

5.3 Emma Carolina Johansdotter. Född 1877-12-10 Fällfors, Vännäs fs. Död 1926-12-02 Fällfors, Vännäs fs.

 

5.4 Fredrika Charlotta Johansdotter. Född 1882-11-29 Fällfors, Vännäs fs. Död 1947-08-09 Fällfors, Vännäs fs.

 

5.5 Anna Eleonora Johansson. Född 1887-01-10 Fällfors, Vännäs fs.

6 Jonas Svensson.Skomakare i Nyby nr 1. Född 1842-05-25 Nyby, Vännäs fs. Död 1910-04-15 Nyby, Vännäs fs. Dövstum. Arbetare på Nyby nr 3. Efter 1894 står han istället som skomakare på samma hemman. Bor på samma hemman som sin syster som är gift med vaccinatör Forsberg. Från år 1902 i Nyby nr 1, där han står som inhyseshjon.

Generation 2

1.1 Maria Johanna Andersdotter. Emigrerar 1868-5-23 till Nordamerika. Född 1850-10-12 Pengsjö, Vännäs fs. Emigrerade 1868-05-23 Nordamerika.

1.2 Jonas Andersson.Bonde i Pengsjö nr 5. Född 1852-04-10 Pengsjö, Vännäs fs. Gift med Maria Johanna Isaksdotter 1896-07-31 Vännäs fs. Död 1925-01-28 Pengsjö, Vännäs fs.Bonde i Pengsjö nr 5. Hemmanet var på 1/32 mtl. Hustrun har utomäktenskaplig dotter - Eva Johanna, f. 1885-1-31.

1.3 Anna Cajsa Andersdotter. Bondhustru i Degernäs nr 7 - 11/480 mtl. Född 1854-11-20 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1877-11-09 Brännland, Umeå lfs. Bosatt från 1894-11-27 Sörfors, Umeå lfs. Bosatt från 1896-08-18 Degernäs, Umeå lfs. Gift med Olof Eriksson Janze 1898-04-10 Umeå lfs. Catharina. Inflyttad i Brännland 1877. Därefter i Ansmark (sid 284) hos Nils Nilsson. Från omkr 1880 är hon försvunnen till sid 1885.  I Degernäs, Umeå lfs 1890?

 

Barn:

 

1.3.1 Hildur Emelia Janze. Född 1895-09-30 Vännäsby, Vännäs fs. Död 1977-12-06 Umeå, Umeå lfs.

 

Barn med Olof Eriksson Janze (Född 1846-08-12. Död 1909-10-25 Degernäs, Umeå lfs.):

 

1.3.2 Oskar August Janze. Född 1899-05-04 Degernäs, Umeå lfs. Död 1973-11-12 Umeå, Tegs fs.

1.4 Matilda Helena Andersdotter. Ogift piga i Umeå stad 1890. Född 1858-01-19 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1880 till 1882 Nordmalings fs. Bosatt från 1882-07-15 Lycksele fs. Piga i Umeå stad hos ångslupsbefälhavare Nils Edvard Bäckman?

1.5 Anders Andersson Löfgren. Torpare i Pengsjö och Östansjö nr 1. Född 1860-12-08 Pengsjö, Vännäs fs. Gift med Kristina Johanna Olsdotter 1892-06-17 Vännäs fs. Bosatt från 1893 Östansjö, Vännäs fs. Gift med Kristina Olsdotter 1895-11-17 Vännäs fs. Död 1944-03-09 Östansjö, Vännäs fs. Bonde i Östansjö nr 1 från 1893 - 1/16 mtl.

 

Barn med Kristina Johanna Olsdotter (Född 1869-08-01. Död 1893-11-25 Östansjö, Vännäs fs.):

 

1.5.1 Signe Viktoria Andersdotter. Född 1892-11-22 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1892-12-03 Östansjö, Vännäs fs.

 

Barn med Kristina Olsdotter (Född 1861-07-15 Degerfors fs. Död 1949-07-15 Östansjö, Vännäs fs.):

 

1.5.2 Gertrud Löfgren. Född 1895-12-22 Östansjö, Vännäs fs. Död 1906-08-18 Östansjö, Vännäs fs.

 

1.5.3 Axel Fridolf Löfgren. Född 1898-03-04 Östansjö, Vännäs fs. Död 1996-04-11 Västervik, Västervik fs (H).

 

1.5.4 Selma Kristina Löfgren. Född 1901-01-02 Östansjö, Vännäs fs. Död 1984-01-12 Pengsjö, Vännäs fs.

 

1.5.5 Ernest Viktor Lofgren. Född 1903-09-26 Östansjö, Vännäs fs. Död 1985-05 Hennepin, Minnesota (USA).

1.6 Sven Andersson.Bonde i Pengsjö nr 5. Född 1863-04-18 Pengsjö, Vännäs fs. Gift med Maria Petrina Persdotter 1891-12-01 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1931-06-09 Pengsjö, Vännäs fs.

 

Barn med Maria Petrina Persdotter (Född 1862-07-13 Stöcksjö, Umeå lfs.):

 

1.6.1 Axel Fridolf Svensson Enebåge. Född 1892-09-15 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1956-03-19 Bastuträsk kbfd.

 

1.6.2 Helga Servina Svensson. Född 1893-11-23 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1968-07-05 Pengsjö, Vännäs fs.

 

1.6.3 Edith Armida Svensson. Född 1896-04-28 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1957-03-15 Skarpnäck, Skarpnäck fs (AB).

 

1.6.4 Judit Maria Svensson. Född 1898-06-17 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1976-08-17 Bjensjö, Teg fs.

 

1.6.5 Henny Matilda Svensson. Född 1903-03-14 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1959-08-01 Umeå södra kbfd.

1.7 Emma Carolina Andersdotter. Flyttar 1922-09-05 till Anundsjö. Född 1867-08-01 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1897-03-02 Domsjö, Själevads fs (Y). Gift med Erik Oskar Berglund 1897-03-28 Själevads fs (Y). Bosatt från 1905 till 1911 Västeralnäs, Själevads fs (Y). Bosatt från 1911-10-25 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y). Bosatt från 1922-09-05 Anundsjö fs (Y). Död 1950-02-26 Sollefteå, Sollefteå fs (Y). Född och uppvuxen i Pengsjö. År 1897 flyttar hon till Själevads socken där hon nu gifter sig i Domsjö med en arbetare. Paret bor därefter åren 1905-11 i Västeralnäs, innan de från år 1911 finns i Örnsköldsvik. Väl där så står maken först benämnd som arbetare, men sedan som kolare. De uppges då bo på fastigheten Blåsippan nr 1.  Från år 1922 finns de i Anundsjö församling.

 

Barn med Erik Oskar Berglund (Född 1869-11-29 Gideå fs (Y). Död 1939-01-29.):

 

1.7.1 Erik Edvin Berglund. Född 1898-01-06 Domsjö, Själevads fs (Y).

 

1.7.2 Ester Berglund. Född 1899-05-08 Domsjö, Själevads fs (Y). Död 1984-07-07 Sollefteå, Sollefteå fs (Y).

 

1.7.3 Emmy Berglund. Född 1902-01-14 Domsjö, Själevads fs (Y). Död 1953-10-16 Gargnäs fs.

1.8 Eva Charlotta Andersdotter. Skräddarhustru i Domsjö. Född 1869-02-11 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1891-10-20 Domsjö, Själevads fs (Y). Gift med Erik Fridolf Wågström 1892-01-01 Vännäs fs. Gift med Kristoffer Österlund 1908-04-20 Själevads fs (Y). Död 1909-05-24 Domsjö, Själevads fs (Y). Lämnar år 1891 Pengsjö och flyttar till Själevad. Där blir hon gift i Domsjö by med skräddare Wågström. Maken står även som gårdsägare där. Han avlider år 1901 och sju år senare gifter hon om sig. Nye maken blir då både gårdsägare och skräddare.

 

Barn med Erik Fridolf Wågström (Född 1867-02-11 Själevads fs (Y). Död 1901-12-26 Domsjö, Själevads fs (Y).):

 

1.8.1 Axelina Ruth Wågström. Född 1892-11-13 Domsjö, Själevads fs (Y).

 

1.8.2 Hildur Linnea Wågström. Född 1894-10-17 Domsjö, Själevads fs (Y). Död 1895-08-05 Domsjö, Själevads fs (Y).

 

1.8.3 Erik Rudolf Wågström. Född 1896-06-11 Domsjö, Själevads fs (Y).

 

1.8.4 Ragnhild Wågström. Född 1899-03-31 Domsjö, Själevads fs (Y). Död 1979-02-14 Själevad, Själevads fs (Y).

 

1.8.5 Folke Ragnar Wågström. Född 1901-11-19 Domsjö, Själevads fs (Y). Död 1972-04-23 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

 

Barn med Kristoffer Österlund (Född 1874-03-27 Anundsjö fs (Y).):

 

1.8.6 Olof Anders Göte Österlund. Född 1909-04-24 Domsjö, Själevads fs (Y).

1.9 Albertina Andersson.Arbetarhustru i Överkalix-Vännäs nr 5 år 1929. Född 1873-04-21 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1892-11-22 till 1895-04-20 Edefors fs (BD). Bosatt från 1895-04-20 Vännäs, Överkalix fs (BD). Gift med Johannes Nilsson 1895-06-02 Överkalix fs (BD). Död 1959-03-07 Östhammar, Östhammar fs (C). Lämnar år 1892 hemgården i Pengsjö och flyttar till Edefors. Där bor hon fram till år 1895 då hon gifter sig i Vännäs inom Överkalix socken. Maken står som lantbrukslärling hos sina föräldrar. Fadern Nils Henrik Henriksson (f. 1831 d. 1899) är arbetare på ett onumrerat hemman.  Efter år 1900 står maken som arbetare på hemmanet nr 5 i Vännäs. Efter år 1910 är han "underistodstagare" på samma ställe.  Änka år 1913. Hon bor dock själv kvar på gården tillsammans med barnen år 1929.

 

Barn med Johannes Nilsson (Född 1864-07-20 Överkalix fs (BD). Död 1913-03-08 Vännäs, Överkalix fs (BD).):

 

1.9.1 Hulda Karolina Nilsson. Född 1895-05-19 Vännäs, Överkalix fs (BD). Död 1899-06-18 Vännäs, Överkalix fs (BD).

 

1.9.2 Nils Oskar Nilsson. Född 1897-04-14 Vännäs, Överkalix fs (BD). Död 1967-07-31 Seskarö, Nedertorneå fs (BD).

 

1.9.3 Anna Sofia Nilsson. Född 1899-05-13 Vännäs, Överkalix fs (BD). Död 1975-09-18 Gyljen, Överkalix fs (BD).

 

1.9.4 Johan Edvin Vestbrant. Född 1901-06-07 Vännäs, Överkalix fs (BD). Död 1973-06-04 Vännäsberget, Överkalix fs (BD).

 

1.9.5 Anders Nilsson. Född 1903-05-07 Vännäs, Överkalix fs (BD). Död 1981-04-19 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

 

1.9.6 Erik Axel Nilsson. Född 1905-08-12 Vännäs, Överkalix fs (BD). Död 1995-04-26 Överkalix fs (BD).

 

1.9.7 Hulda Karolina Nilsson. Född 1907-12-15 Vännäs, Överkalix fs (BD). Död 1997-05-19 Malmberget, Malmbergets fs (BD).

 

1.9.8 Emma Maria Nilsson. Född 1910-03-04 Vännäs, Överkalix fs (BD). Död 1910-11-20 Vännäs, Överkalix fs (BD).

 

1.9.9 Emma Maria Nilsson. Född 1912-01-09 Vännäs, Överkalix fs (BD). Död 1992-09-16 Valö, Valö fs (C).

1.10 Johan Andersson.Hemmansägare och skomakare i Stöcke nr  11 år 1917. Född 1875-02-13 Pengsjö, Vännäs fs. Gift med Maria Eulina Lindgren 1901-06-16 Vännäs fs. Bosatt från 1910-10-17 till 1911 Degernäs, Umeå lfs. Bosatt från 1911 Stöcke, Umeå lfs. Gift med Maria Matilda Forsberg 1911-05-08 Umeå lfs. Död. Skomakare i Pengsjö nr 5. Sedermera hemmansägare (och skomakare) i Stöcke nr 11 där han bor från och med det andra giftermålet år 1911.   Hustrun har en son före äktenskapet - Erik Albin, f. 1909-8-19.

 

Barn med Maria Eulina Lindgren (Född 1881-04-14 Bjurholms fs. Död 1902-08-21 Pengsjö, Vännäs fs.):

 

1.10.1 Edla Karolina Johansson. Född 1901-12-12 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1902-03-27 Pengsjö, Vännäs fs.

 

Barn med Maria Matilda Forsberg (Född 1879-08-12 Umeå lfs.):

 

1.10.2 Johan Helmer Andersson. Född 1911-10-10 Stöcke, Umeå lfs.

 

1.10.3 Helga Maria Andersson. Född 1914-03-24 Stöcke, Umeå lfs. Död 1993-07-05 Degernäs, Teg fs.

 

1.10.4 Edla Teolinda Andersson. Född 1916-04-04 Stöcke, Umeå lfs. Död 1978-03-06 Umeå, Ålidhems fs.

1.11 Hulda Christina Andersson. Bondhustru i Degernäs nr 3 år 1917. Född 1878-05-29 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1902-11-15 Degernäs, Umeå lfs. Gift med Per Sandström 1914-06-06 Umeå lfs. Död. Gift i Degernäs nr 3 från år 1914. Maken är hemmansägare på ett hemman på 35/128 mtl.

 

Barn med Per Sandström (Född 1858-04-02 Umeå lfs.):

 

1.11.1 Alf Gösta Sandström. Född 1914-07-12 Degernäs, Umeå lfs. Död 1982-10-31 Flurkmark, Umeå lfs.

1.12 Hanna Josefina Andersdotter. Bondhustru i Kroksta nr 3 år 1917. Född 1880-12-05 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1902-11-15 Själevads fs (Y). Gift med Johan Strandberg 1904-10-28 Själevads fs (Y). Bosatt till 1906-11-27 Arnäs fs (Y). Bosatt från 1906-11-27 Kroksta, Själevads fs. Död 1945-04-14 Kroksta, Själevads fs.Sömmerska/arbeterska i Pengsjö på hemgården. Flyttar till Kroksta i Själevads fs år 1902. Gift i Arnäs år 1904. Därefter inflyttad i Kroksta nr 3 år 1906 där maken blir hemmansägare och bonde. Hemmanet är på 9 1/2 sel.  Hade ytterligare två barn som dog som små.

 

Barn med Johan Strandberg (Född 1879-05-02 Sör-Elfsjö, Arnäs fs (Y). Död 1944-02-27 Kroksta, Själevads fs.):

 

1.12.1 Valborg Maria Eleonora Strandberg. Född 1905-04-25 Arnäs fs (Y). Död 1988-06-29 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

 

1.12.2 Gunborg Josefina Viktoria Strandberg. Född 1907-02-05 Kroksta, Själevads fs. Död 1985-01-05 Katrineholm, Katrineholms fs (D).

 

1.12.3 Anna Gunhild Linnéa Strandberg. Född 1908-02-29 Kroksta, Själevads fs. Död 1975-02-13 Överön, Arnäs fs (Y).

 

1.12.4 Karl Johan Erik Strandberg. Född 1911-02-03 Kroksta, Själevads fs. Död 1911-06-07 Kroksta, Själevads fs.

 

1.12.5 Hanna Astrid Dagny Strandberg. Född 1912-03-15 Kroksta, Själevads fs. Död 1927-02-27 Kroksta, Själevads fs.

 

1.12.6 Rut Eva Ingeborg Strandberg. Född 1915-02-22 Kroksta, Själevads fs. Död 2002-01-16 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

 

1.12.7 Karl Johan Eugen Strandberg. Född 1918-01-07 Kroksta, Själevads fs.

 

1.12.8 Bengt Sigurd Lennart Strandberg. Född 1920-08-03 Kroksta, Själevads fs. Död 2004-06-14 Sörliden, Örnsköldsviks fs (Y).

1.13 Erik Andersson.Flyttar 1909-11-30 till Ljusne. Född 1884-11-19 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1908 till 1909 Hörnefors, Umeå lfs. Bosatt från 1909-11-30 Ljusne, Gävleborgs län. Gift med Ada Aurora Eriksson 1914-04-25. Död 1959-12-01 Skale, Söderala fs (X). Arbetare.

1.14 Konrad Andersson.Flyttar 1919-1-24 till Maria Magdalena. Född 1888-09-15 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1919-01-24 Stockholm, Maria Magdalena fs (AB). Gift med Klara Matilda ? 1927-06-04. Död 1962-08-11 Hägersten, Hägerstens fs (AB). Är obefintlig arbetare åren 1916 till 1919.

2.1 Maria Sofia Carlsson.Bondhustru i Långnäs nr 1 - 1/8 mtl. Född 1858-06-04 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1879-10-27 till 1881-11-08 Umeå. Bosatt från 1881 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1883 Långnäs, Vännäs fs. Gift med Erik Johansson 1883-04-13 Vännäs fs. Död 1916-04-22 Långnäs, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Fällforsbäck nr 1. Åren 1879-81 bor hon i Umeå socken. Därefter åter på hemgården i Fällforsbäck nr 1.   År 1883 flyttar hon till hemmanet Långnäs nr 1 där hon gifter sig med en son till bonden på gården. Paret övertar i samband med giftermålet den del av byn som från början tillhört makens farbror Olof Johansson (f. 1825).   År 1881 har denne emigrerat till Nordamerika med merparten av sin familj. I samband med emigrationen är han dock bara brukare på hemmanet, ty han har tidigare redan sålt själva hemmanet till bolaget A.F. Scharins & Söner, som förmodligen var ute efter skogen.   Det är från dem som hennes svärfar Johan köper hemmanet år 1883 och sedan genom afhandling upprättad den 13 december 1886 överlåter det på dem båda. Hemmanet är på 1/8 mtl.

 

Barn med Erik Johansson (Född 1856-05-31 Långnäs, Vännäs fs. Död 1943-09-11 Långnäs, Vännäs fs.):

 

2.1.1 Erik Alfred Eriksson. Född 1884-11-29 Långnäs, Vännäs fs. Död 1968-05-20 Långnäs, Vännäs fs.

 

2.1.2 Elin Alfrida Eriksson. Född 1895-09-08 Långnäs, Vännäs fs. Död 1919-11-20 Långnäs, Vännäs fs.

 

2.1.3 Ernst Albin Eriksson. Född 1897-12-09 Långnäs, Vännäs fs. Död 1922-08-18 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).

2.2 Anna Catharina Carlsson. Emigrerar 1881-6-25 till Nordamerika. Född 1860-03-05 Fällforsbäck, Vännäs fs. Emigrerade 1881-06-25 Nordamerika. Död. Gift med en irländare, 8 barn. Youngsville, P.A.

2.3 Johannes Bergström.Emigrerar 1886-7-23 till Nordamerika. Född 1862-05-03 Fällforsbäck, Vännäs fs. Emigrerade 1886-07-23 Nordamerika. Gift med Albertina Svensson 1895. Gift med Johanna Wilhelmina Svensson 1905. Död. Fick 3+2 barn.

2.4 Mathilda Carlsson.Bondhustru i Fällforsbäck nr 1 - 1/32 mtl år 1921. Född 1863-10-30 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1889 Nyby, Vännäs fs. Gift med Jonas Jonsson 1889-10-04 Vännäs fs. Bosatt från 1890-12-01 Fällforsbäck, Vännäs fs. Gift med Karl Johan Jonsson 1899-08-25 Vännäs fs. Död 1954-08-09 Fällforsbäck, Vännäs fs. Arbetarhustru i Nyby nr 1 1889-90. Från 1890 i Fällforsbäck där maken blir bonde på 1/32 mtl. Änka där år 1898, bara för att året därpå gifta om sig med Karl Johan Jonsson från Hällfors. Denne blir ny bonde på hemmanet.  Har en fosterson Karl Gösta Elmqvist, f. 1908-10-27 i Grundsunda.

 

Barn med Jonas Jonsson (Född 1866-10-22 Nyby, Vännäs fs. Död 1898-05-09 Fällforsbäck, Vännäs fs.):

 

2.4.1 Hilma Hildegard Mary Jonsson. Född 1896-04-14 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1897-03-14 Fällforsbäck, Vännäs fs.

 

Barn med Karl Johan Jonsson (Född 1879-06-30 Hällfors, Vännäs fs. Död 1945-10-20 Fällforsbäck, Vännäs fs.):

 

2.4.2 Elma Teolinda Jonsson. Född 1900-03-16 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1979-12-10 Östersund, Östersunds fs (Z).

 

2.4.3 Elin Elfrida Jonsson. Född 1901-04-07 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1963-08-04 Fällforsbäck, Vännäs fs.

2.5 Carl Bergström.Hemmansägare i Röbäck nr 25 - 9/112 mtl år 1931. Född 1866-03-02 Fällforsbäck, Vännäs fs. Gift med Sofia Teresia Berglund 1891-02-23 Vännäs fs. Emigrerade 1895-04-27 Förenta Staterna. Immigrerade 1896-11-23 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1905-12-21 Granö, Degerfors fs. Bosatt från 1919-12-05 Röbäck, Umeå lfs. Död 1952-12-13 Umeå, Umeå sfs. Född och uppvuxen i Fällforsbäck nr 1. Den 31 oktober år 1890 så undertecknas en köpehandling som innebär att han övertar hela faderns hemman om 1/8 mtl och själv då blir bonde på gården. Fadern J.P. Carlsson blir i och med detta nämligen  "f.d. bonde" på hemmanet.  Ett par veckor senare, den 19 november år 1890, så säljer han i sin tur 1/32 mtl av stamhemmanet till sin syster Matilda med make Jonas Jonsson. Kvar att bruka har han då 3/32 mtl.   År 1891 gifter han sig med en Lyckselekvinna, och fyra år senare emigerar familjen till Amerika. Året därpå, 1896, återvänder de dock till Fällforsbäck igen där han återupptar jordbruket.  Den 27 februari 1900 säljer han så hela hemmanet till Sandviks ångsågsaktiebolag, och bor sedan kvar som arrendator till år 1905 då familjen flyttar till Granö i Degerfors fs.  Från år 1919 istället bosatta i Röbäck nr 25 där han köpt Johan Oskar Johanssons, f. 1879, hemman. Mantalet är på 9/112 mtl. Han uppges nu också vara "lifförsäkringsinspektor" och hustrun uppges arbeta som "extra småskollärarinna".

 

Barn med Sofia Teresia Berglund (Född 1865-05-16 Lycksele fs. Död före 1952.):

 

2.5.1 Karl Gottfrid Bergström. Född 1891-05-31 Stensele fs. Död 1974-02-28 Granö, Vindelns fs.

 

2.5.2 Johan Alfred Bergström. Född 1892-07-01 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1892-07-11 Fällforsbäck, Vännäs fs.

 

2.5.3 Valborg Elvira Viktoria Bergström. Född 1894-09-11 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1915-05-20 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.5.4 Johan Otto Ferdinand Bergström. Född 1898-04-09 Fällforsbäck, Vännäs fs.

 

2.5.5 Anna Frideborg Teresia Bergström. Född 1900-04-12 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1996-05-01 Umeå, Umeå sfs.

 

2.5.6 Rut Ottilia Alexandra Bergström. Född 1901-12-29 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1986-08-16 Umeå sfs.

 

2.5.7 Helge Nikolaus Bergström. Född 1903-11-27 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1978-02-02 Umeå, Umeå sfs.

2.6 Johanna Fredrika Johansdotter. Bondhustru i Harstensbomåla i Karlslunda år 1900. Född 1869-09-24 Fällforsbäck, Vännäs fs. Gift med Karl Edvard Svensson 1891-10-18 Vännäs fs. Bosatt från 1894-01-02 Harstensbomåla, Karlslunda fs (H). Död 1950-04-12. Arbeterska i Fällforsbäck. Flyttar till Kalmar län år 1894 där hon blir bondhustru i Harstensbomåla.  Maken är rallare enligt Inger Käck.

 

Barn med Karl Edvard Svensson (Född 1862-02-28 Villefjerda, Kalmar län.):

 

2.6.1 Axel Edvard Svensson. Född 1892-01-23 Fällforsbäck, Vännäs fs.

 

2.6.2 Elin Ingeborg Alfrida Svensson. Född 1893-09-16 Fällforsbäck, Vännäs fs.

 

2.6.3 Sigfrid Valdemar Svensson. Född 1895-11-12 Harstensbomåla, Karlslunda fs (H).

 

2.6.4 Fritz Anshelm Svensson. Född 1898-10-15 Harstensbomåla, Karlslunda fs (H).

2.7 Clara Wilhelmina Carlsson. Arbetarhustru i Erie, Pennsylvania (USA) år 1930. Född 1872-06-08 Fällforsbäck, Vännäs fs. Emigrerade från 1888-06-02 Erie, Pennsylvania (USA). Gift med Sylvester Seba Stout 1909. Död 1948 Erie, Pennsylvania (USA). Clara lämnade som 16-åring hemmet i Fällforsbäck för att söka lyckan i Nordamerika. I husförhörslängden uppges hon flytta till Pennsylvania, och detta är i Emibas preciserat till Erie.   Just där återfinns hon också år 1920, då gift med en "oiler" på General Electric - Sylvester Stout. Han är född i delstaten New York och har en amerikansk far och brittisk mor. Paret har ingått äktenskap år 1909 och har två barn, William och Emerson.  År 1930 är familjen bosatt på samma ställe och då är maken "laborer" i Electrical shop.

 

Barn med Sylvester Seba Stout (Född omkring 1876 New York (USA).):

 

2.7.1 William Thomas Stout. Född 1910-09-25 Erie, Pennsylvania (USA). Död 2002-08-09 Erie, Pennsylvania (USA).

 

2.7.2 Emerson S Stout. Född 1912 Erie, Pennsylvania (USA).

2.8 Emma Carolina Karlsson. Kolvaktshustru i Nyby nr 1 år 1921. Född 1875-10-31 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1902 till 1903 Nyby, Vännäs fs. Gift med Karl Nilsson 1902-06-01 Vännäs fs. Bosatt från 1903 till 1908 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1908 Nyby, Vännäs fs. Död 1957-01-30 Vännäs, Vännäs fs.

 

Barn med Karl Nilsson (Född 1876-07-18 Snåltjärn, Vännäs fs. Död 1961-02-14 Vännäs, Vännäs fs.):

 

2.8.1 Anna Estrid Elvira Nilsson. Född 1902-11-27 Nyby, Vännäs fs. Död 1987-10-18 Umeå, Umeå sfs.

 

2.8.2 Kally Emerentia Nilsson. Född 1904-03-26 Nyby, Vännäs fs. Död 1996-08-08 Hallsberg, Hallsbergs fs (T).

 

2.8.3 Karl Alfon Valdemar Nilsson. Född 1906-10-23 Nyby, Vännäs fs. Död 1947-01-21 Finspång fs (E).

 

2.8.4 Yngve Sigurd Eugén Nilsson. Född 1912-10-24 Nyby, Vännäs fs. Död 1994-11-23 Göteborg, Örgryte fs (O).

 

2.8.5 Fritz Arnold Sixten Nilsson. Född 1914-08-05 Nyby, Vännäs fs. Död 1981-05-01 Vännäs, Vännäs fs.

2.9 Ida Helena Carlsson.Född 1878-03-08 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1878-04-15 Fällforsbäck, Vännäs fs.

3.1 Maria Margareta Svensdotter. Bondhustru i Högbäck nr 1 - 3/64 mtl. Född 1860-05-30 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1867-11-18 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1879 till 1880 Vännäs, Vännäs fs. Bosatt från 1880 till 1885 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1885 till 1885 Mjösjö, Vännäs fs. Bosatt från 1886 till 1886 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1886-11-25 Fällforsheden, Vännäs fs. Gift med Zakarias Zakrisson 1891-12-11 Vännäs fs. Bosatt från 1891-12-11 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1892-12-10 Högbäck, Vännäs fs. Död 1942-03-15 Fällfors, Vännäs fs. Blir piga i Vännäs nr 3 hos bonden och fjärdingsmannen Carl Samuel Forsgren, f. 1842 åren 1879-80. Därefter åter på hemgården i Fällfors nr 1.   År 1885 vistas hon som piga i Mjösjö nr 2 hos bonden Karl Olofsson, f. 1855, och därefter beger hon sig hem en kort stund. År 1886 blir hon återigen piga - denna gång i i Fällforsheden nr 1 där hon verkar hos bonden Johan Petter Johansson, f. 1846 (n'Jann-Petter på Berge').   Hon blir kvar där till år 1891 då hon gifter sig i Nyby nr 5 och blir bondhustru. År 1892 flyttar familjen till Högbäck nr 1, där de övertar ett hemman på 3/64 mtl.

 

Barn med Zakarias Zakrisson (Född 1865-07-09 Nyby, Vännäs fs. Död 1930-05-31 Nyby, Vännäs fs.):

 

3.1.1 Karl Oskar Sakrisson. Född 1892-04-24 Nyby, Vännäs fs. Död 1959-03-07 Högbäck, Vännäs fs.

 

3.1.2 Erik Arvid Sakrisson. Född 1894-04-30 Högbäck, Vännäs fs. Död 1960-10-12 Penglund, Vännäs fs.

 

3.1.3 Elma Maria Zakrisson. Född 1897-03-08 Högbäck, Vännäs fs. Död 1979-04-03 Kolksele, Vännäs fs.

 

3.1.4 Elin Alfrida Zakrisson. Född 1899-06-16 Högbäck, Vännäs fs. Död 1904-07-15 Högbäck, Vännäs fs.

 

3.1.5 Johan Emil Zakrisson. Född 1901-06-24 Högbäck, Vännäs fs. Död 1902-02-27 Högbäck, Vännäs fs.

3.2 Jonas Svensson.Bonde i Fällfors nr 1 - 5/96 mtl. Född 1861-12-16 Pengsjö, Vännäs fs. Döpt 1861-12-17 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1867-11-18 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Anna Fredrika Ersdotter 1887-05-15 Vännäs fs. Död 1917-07-25 Fällfors, Vännäs fs. Jonas Svensson föddes Pengsjö nr 4 år 1861. År 1867 flyttar han tillsammans med föräldrar och syskon till byn Fällfors och hemmanet "Nybruket" på nr 1 därstädes.  År 1887 gifter han sig där med Anna en kvinna som bor på andra sidan älven, i Kolksele, och han övertar i samband med detta formellt hemgården från sin mor, som då är änka sedan sju år. Den skriftliga överenskommelsen (den s.k. "afhandlingen") upprättades den 7 juni 1887 enligt lagfartsboken. Hemmanet uppges vara på 5/96 mtl. 3/64 mtl av detta utgörs av det som senare blir fastigheten Fällfors 1:9 (hemgården "Nybruket") medan det resterande 1/192 mtl utgörs av det som senare blir Fällfors 1:8.   Den sistnämnda hemmansdelen säljer han den 7 februari år 1903 till Nordmalings Ångsågs Aktiebolag. Året därpå köper han själv tillbaka en avsöndring av samma hemmansdel, lägenheten "Lillänget nr 1 och 2" (på 0,5 har). Denna avsöndring får fastighetbeteckningen Fällfors 1:10.  Efter försäljningen till Nordmaling så förfogar han alltså själv över 3/64 mtl. Detta hemman delas enligt avhandling upprättad den 10 juli år 1917 lika mellan hans söner Karl och Johan som då kommer att förfoga över 3/128 mtl var. Då är Jonas själv bara två veckor från att dö i magcancer. Sönerna hemmandelar får beteckningarna Fällfors 1:12 respektive Fällfors 1:11. Lägenheten Lillänget kommer de att äga gemensamt.  Efter hans död (åren 1918-19) bor ett fosterbarn på gården: Karl Gösta Elmqvist, f. 1908-10-27 i Grundsunda och död 1996-10-17 i Ytterhogdal, Ytterhogdal fs (Z).  Dessutom inhyses Stina Kajsa Jonsdotter, f. 1842 på gården från år 1873. Hon är moster till Jonas och dör år 1921.

 

Barn med Anna Fredrika Ersdotter (Född 1857-04-25 Kolksele, Vännäs fs. Död 1925-09-30 Fällfors, Vännäs fs.):

 

3.2.1 Karl Oskar Jonsson. Född 1888-06-14 Fällfors, Vännäs fs. Död 1962-11-03 Pengfors, Vännäs fs.

 

3.2.2 Hilma Maria Jonsson. Född 1890-03-19 Fällfors, Vännäs fs. Död 1960-06-01 Vännäsby, Vännäs fs.

 

3.2.3 Signe Fredrika Jonsson. Född 1892-05-12 Fällfors, Vännäs fs. Död 1959-12-05 Långnäs, Vännäs fs.

 

3.2.4 Johan Ernfrid Jonsson. Född 1894-12-23 Fällfors, Vännäs fs. Död 1977-03-23 Hällfors, Vännäs fs.

 

3.2.5 Nanny Alfrida Jonsson. Född 1899-05-19 Fällfors, Vännäs fs. Död 1940-12-23 Fällfors, Vännäs fs.

3.3 Anders Svensson. Född 1863-05-03 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1864-11-02 Pengsjö, Vännäs fs.

3.4 Anna Fredrika Svensdotter.Piga i Fällfors nr 1. Född 1864-08-28 Pengsjö, Vännäs fs. Bosatt från 1867-11-18 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1891-12-03 till 1895 Kamparbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1895 Fällfors, Vännäs fs. Död 1935-10-23 Fällfors, Vännäs fs. Uppvuxen i Fällfors på gården "Nybruket". År 1891 lämnar hon hemgården för att bli piga i den närbelägna byn Kamparbäck hos bonden Petrus Larsson (f. 1846). År 1895 flyttar hon till Fällfors nr 1 och blir då istället piga hos bonden Per Jakobsson, f. 1867. Är fortfarande kvar där år 1933. Står dock då betecknad som "tjänarinna" istället.

3.5 Mathilda Svensdotter.Född 1867-03-01 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1867-09-26 Pengsjö, Vännäs fs.

3.6 Matilda Svensdotter.Arbetarhustru i Umeå stad år 1919. Född 1869-05-05 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1887 Vännäs, Vännäs fs. Bosatt från 1889-10-28 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1894-11 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1895-10-16 Umeå, Umeå sfs. Gift med Gustaf Luther Nordström 1901-10-27 Umeå sfs. Bosatt från 1906-11-17 till 1909-12-17 Ytterhiske, Umeå lfs. Bosatt från 1909-12-17 till 1911-12-19 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1911-12-19 till 1912-08-08 Ytterhiske, Umeå lfs. Bosatt från 1912-08-08 till 1917 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1917 Umeå, Umeå sfs. Död 1957-01-24 Umeå, Umeå sfs. Tilda. Inleder sin yrkesverksamma bana i Vännäs hos pastor Sahlén, hos vilken hon blir piga år 1887. Därefter tar hon ut attest till Umeå stad den i 28 oktober 1889. Inflyttad där i Svärdsviken den 9 november. Därifrån flyttar hon 1890 till Sandåkern, där hon bir piga hos stadsbyggmästare Johan Axel Gustaf Pettersson, f. 1838-11-19.  I november 1894  lämnade hon detta arbete och begav sig hem till Vännäs socken och började istället jobba som piga hos sin faster Maria Margareta Forsberg i Nyby. Med på gården finns även farbror Jonas - dövstum skomakare samt lillasystern Helena Svensson.  Efter lite mindre än ett år är det dags att flytta till Umeå stad igen. Datumet för flytten var den 16 oktober 1895. Där blir hon år 1901 arbetarhustru (ej fastighetsägare), och från 1917 bor familjen i kvarteret Freij nr 1.

 

Barn med Gustaf Luther Nordström (Född 1863-11-05 Degerfors fs.):

 

3.6.1 Sanny Matilda Elisabet Nordström. Född 1902-11-29 Umeå, Umeå sfs. Död 1980-03-16 Umeå, Umeå sfs.

 

3.6.2 Helge Gunnar Nordström. Född 1905-09-02 Umeå lfs. Död 1906-03-27 Umeå, Umeå sfs.

 

3.6.3 Sven Alvar Nordström. Född 1908-03-25 Ytterhiske, Umeå lfs. Död 1990-01-18 Umeå, Umeå sfs.

 

3.6.4 Hildur Emelia Nordström. Född 1911-10-24 Umeå, Umeå sfs.

3.7 Helena Svensdotter.Född 1872-09-12 Fällfors, Vännäs fs. Död 1875-10-13 Fällfors, Vännäs fs. Begravd 1875-10-24 Vännäs fs.

3.8 Helena Svensson.Banarbetarhustru i Nyby nr 3. Född 1875-10-23 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1894-11-13 Nyby, Vännäs fs. Gift med Per Ingman 1908-04-20 Vännäs fs. Död 1935-11-08 Nyby, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Fällfors. Från år 1894 är hon piga i Nyby nr 3 hos sin faster Maria Margareta, gift med vaccinatör Forsberg. År 1908 lämnar hon jobbet som piga, och gifter sig istället med banarbetare Per Ingman på Nyby nr 3. Paret uppges efter år 1911 bo på den tomt med gård, som tidigare tillhört just hennes faster Maria Margareta Forsberg ("vaccinatör J Forsbergs änka"). Helena har troligtvis övertagit gården efter år 1909 då fastern avlidit.  Har en fosterdotter efter år 1930: Astrid* Vivan Margareta Gerds, f. 1922-08-23 i Vännäs.

 

Barn med Per Ingman (Född 1877-12-15 Nyby, Vännäs fs. Död 1918-04-01 Nyby, Vännäs fs.):

 

3.8.1 Agda Margreta Ingman. Född 1906-04-22 Nyby, Vännäs fs. Död 1961-10-22 Vännäs, Vännäs fs.

 

3.8.2 Helge Gustaf Ingman. Född 1908-07-30 Nyby, Vännäs fs. Död 1974-12-31 Vännäs, Vännäs fs.

 

3.8.3 Axel Fabian Ingman. Född 1911-04-15 Nyby, Vännäs fs. Död 1912-06-22 Nyby, Vännäs fs.

 

3.8.4 Vera Ragnhild Ingman. Född 1913-07-15 Nyby, Vännäs fs. Död 1995-05-26 Vännäs, Vännäs fs.

 

3.8.5 Svea Helena Ingman. Född 1916-05-08 Nyby, Vännäs fs. Död 2005-10-20 Vännäs, Vännäs fs.

3.9 Emma Karolina Svensdotter.Född 1878-01-26 Fällfors, Vännäs fs. Död 1879-06-07 Fällfors, Vännäs fs.

3.10 Emma Karolina Svensson.Hushållerska i Mjösjö nr 1. Född 1880-01-14 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1898 till 1906 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1906-04-09 till 1908 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1908 till 1918 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1918 Mjösjö, Vännäs fs. Död 1953-09-01 Mjösjö, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Fällfors på gården "Nybruket".   År 1898 lämnar hon hemgården och flyttar till Umeå stad. Därefter dröjer det till år 1906 tills hon återkommer till Vännäs socken. Då blir hon nämligen piga i Fällforsbäck nr 1 hos bonden Karl Johan Jonsson (f. 1879-06-30). Hon står då benämnd som sömmerska.  Från 1908 till 1918 piga i Nyby nr 3 hos den "f.d bonden" Anders Nilson. Hon bebor där "lägenheten Bäckaskog medgården Påboda, som (då) äges af K.H NIlssons hustru".  År 1918 flyttar hon till bonden Johan Andersson (f. 1873) i Mjösjö nr 1 där hon nu blir piga. Där återfinns hon fortfarande år 1933. Från år 1922 är hon benämnd "hushållerska".

5.1 Anna Eleonora Johansdotter. Född 1869-07-10 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1870-11-18 Fällfors, Vännäs fs. Död 1884-11-22 Fällfors, Vännäs fs.

5.2 Maria Christina Johansdotter. Bondhustru i Fällfors nr 1 - 5/96 mtl år 1932. Född 1874-10-03 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Per Jakobsson 1893-11-05 Vännäs fs. Död 1947-10-06 Fällfors, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Fällfors. Hon gifter sig år 1893 med Per Jakobsson, "Per-Jaks" kallad, från samma by. I samband med giftermålet flyttar hon till hans föräldrahem. Den gården ligger på "Lustigmarken", döpt efter en soldat Lustig som först var bosatt där. Fastighetsbeteckningen för hemmanet är Fällfors 1:5 och mantalet var på 5/96.  Paret har makens moder på gården som förmånstagare efter det att han gift sig.  Genom köpeavhandling upprättad den 27 mars 1937 säljer maken hela hemmanet vidare till sin son Helmer Persson som därefter kommer att bruka det.

 

Barn med Per Jakobsson (Född 1867-08-01 Hällfors, Vännäs fs. Död 1962-01-30 Vännäsby, Vännäs fs.):

 

5.2.1 Johan Emil Persson. Född 1894-09-02 Fällfors, Vännäs fs. Död 1894-09-20 Fällfors, Vännäs fs.

 

5.2.2 Elma Maria Persson. Född 1895-12-22 Fällfors, Vännäs fs. Död 1899-09-09 Fällfors, Vännäs fs.

 

5.2.3 Ellen Kristina Persson. Född 1897-12-02 Fällfors, Vännäs fs. Död 1981-12-17 Tväråbäck, Vännäs fs.

 

5.2.4 Per Johan Helmer Persson. Född 1906-08-23 Fällfors, Vännäs fs. Död 1986-06-18 Fällfors, Vännäs fs.

5.3 Emma Carolina Johansdotter. Bondhustru i Fällfors nr 1 - "Lustigmarken" år 1921. Född 1877-12-10 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1900 Kamparbäck, Vännäs fs. Gift med Nils Johansson 1900-05-25 Vännäs fs. Bosatt från 1903 Fällfors, Vännäs fs. Död 1926-12-02 Fällfors, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Fällfors. Gift i grannbyn Kamparbäck år 1900 med en son till bonden Johan Larsson där.   Från år 1903 bor familjen i Fällfors nr 1 där maken blir bonde. Hemmanet är på 5/192 mtl, och har sedan tidigare ägts av svärfadern. Denna del av byn ingår i det som kommit att kallas för "Lustigmarken" - döpt efter den soldat Lustig som först bosatte sig där.

 

Barn med Nils Johansson (Född 1875-09-18 Kamparbäck, Vännäs fs. Död 1940-02-21 Fällfors, Vännäs fs.):

 

5.3.1 Nils Harald Johansson. Född 1901-05-02 Kamparbäck, Vännäs fs. Död 1971-04-02 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.3.2 Elsa Ingeborg Johansson. Född 1904-01-14 Fällfors, Vännäs fs. Död 1981-04-18 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.3.3 Holger Bertil Johansson. Född 1906-06-08 Fällfors, Vännäs fs. Död 1973-10-31 Hednäs, Vännäs fs.

 

5.3.4 Halvard Valdemar Johansson. Född 1909-08-23 Fällfors, Vännäs fs. Död 1986-01-08 Täby, Täby fs (AB).

 

5.3.5 Emma Elvira Viktoria Johansson. Född 1915-07-02 Fällfors, Vännäs fs. Död 1998-07-06 Ramsele, Vindelns fs.

5.4 Fredrika Charlotta Johansdotter. Bondhustru i Fällfors nr 1 - "Lustigmarken" år 1921. Född 1882-11-29 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Erik Fredriksson 1911-04-29 Vännäs fs. Död 1947-08-09 Fällfors, Vännäs fs. Gift på hemgården, "Jann-Svens-gården", i Fällfors år 1911. I samband med det så övertar hennes make, Erik Fredriksson, hennes föräldrarnas jordbruk där.  Maken är en son till bonden Fredrik Fredriksson (1821-1910), n'Stor-Fredrik, i Fällforsselet.  Paret har en fosterson Bror Gunnar* Sundberg, f. 1906-12-23 i Vännäs.

 

Barn med Erik Fredriksson (Född 1886-03-30 Fällforsselet, Vännäs fs. Död 1949-11-12 Fällfors, Vännäs fs.):

 

5.4.1 Mimmi Elfrida Charlotta Fredriksson. Född 1912-03-30 Fällfors, Vännäs fs. Död 1912-04-24 Fällfors, Vännäs fs.

 

5.4.2 Dagny Elvira Fredrika Fredriksson. Född 1913-08-01 Fällfors, Vännäs fs. Död 2001-04-13 Ramsele, Vindelns fs.

 

5.4.3 Erik Ivar Henning Fredriksson. Född 1915-09-09 Fällfors, Vännäs fs. Död 1996-08-15 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.4.4 Maj-Britt Fredriksson. Född 1925 Fällfors, Vännäs fs.

5.5 Anna Eleonora Johansson.Bondhustru i Stärkesmark nr 2 - 5/128 mtl år 1921. Född 1887-01-10 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1916 Stärkesmark, Vännäs fs. Gift med Erik Eriksson Sandén 1916-12-30 Vännäs fs. Död. Maken har tagit sig namnet Sandén år 1905.

 

Barn med Erik Eriksson Sandén (Född 1872-11-28 Stärkesmark, Vännäs fs.):

 

5.5.1 Anna Ella Aurora Sandén. Född 1918-07-12 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 2003-01-19 Vännäs, Vännäs fs.

 

5.5.2 Elma Maria Sandén. Född 1920-09-30 Stärkesmark, Vännäs fs. Död 1980-12-16 Vännäs, Vännäs fs.

Generation 3

1.3.1 Hildur Emelia Janze.Bosatt i Umeå. Född 1895-09-30 Vännäsby, Vännäs fs. Gift med Lars Johan Mattsson 1928-08-11 Holmsund fs. Död 1977-12-06 Umeå, Umeå lfs.

1.3.2 Oskar August Janze.Jordbruksarbetare i Degernäs nr 7. Född 1899-05-04 Degernäs, Umeå lfs. Gift med Anna Erika ? 1921-10-02 Umeå lfs. Död 1973-11-12 Umeå, Tegs fs.

 

Barn med Anna Erika ? (Född 1897-05-18 Holmsund fs. Död 1971-01-10 Umeå, Tegs fs.):

 

1.3.2.1 Ingrid Margareta Janze. Född 1922 Degernäs, Umeå lfs.

1.5.1 Signe Viktoria Andersdotter. Född 1892-11-22 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1892-12-03 Östansjö, Vännäs fs.

1.5.2 Gertrud Löfgren.Född 1895-12-22 Östansjö, Vännäs fs. Död 1906-08-18 Östansjö, Vännäs fs.

1.5.3 Axel Fridolf Löfgren.Bonde i Östansjö nr 1 - 1/16 mtl år 1932. Född 1898-03-04 Östansjö, Vännäs fs. Gift med Signe Emelia Johansson 1927-05-28 Vännäs fs. Död 1996-04-11 Västervik, Västervik fs (H). Jordarbetare på hemgården i Östansjö före år 1921. När han år 1927 gifter sig, övertar han faderns hemman och blir bonde. Hemmanet är på 1/16 mtl.

 

Barn med Signe Emelia Johansson (Född 1902-11-18 Nyland, Vännäs fs. Död 1959-06-07 Östansjö, Vännäs fs.):

 

1.5.3.1 Ulla Birgitta Löfgren. Född 1927-08-22 Östansjö, Vännäs fs.

 

1.5.3.2 Bror Axel Harry Löfgren. Född 1929-08-06 Östansjö, Vännäs fs.

 

1.5.3.3 Bror Torgny William Löfgren. Född 1932-01-17 Östansjö, Vännäs fs.

 

1.5.3.4 Tage Löfgren. Född Östansjö, Vännäs fs.

1.5.4 Selma Kristina Löfgren.Bondhustru i Pengsjö. Född 1901-01-02 Östansjö, Vännäs fs. Gift med Olof Alfred Lind 1923-05-18. Död 1984-01-12 Pengsjö, Vännäs fs.

 

Barn med Olof Alfred Lind (Född 1892-09-06 Håknäs, Vännäs fs. Död 1984-01-07 Pengsjö, Vännäs fs.):

 

1.5.4.1 Ingvar Klas Lind. Född 1923 Pengsjö, Vännäs fs.

 

1.5.4.2 Ingegerd Lind. Född 1928 Pengsjö, Vännäs fs.

 

1.5.4.3 Lisette Lind. Född 1932 Pengsjö, Vännäs fs.

 

1.5.4.4 Stig Lind. Född 1935 Pengsjö, Vännäs fs.

1.5.5 Ernest Viktor Lofgren.Emigrerar 1922-06-07 till Nordamerika. Född 1903-09-26 Östansjö, Vännäs fs. Emigrerade 1922-06-07 Minnesota (USA). Död 1985-05 Hennepin, Minnesota (USA).Ernst* Viktor Löfgren.

1.6.1 Axel Fridolf Svensson Enebåge. Flyttar 1915-1-20 Umeå stad. Född 1892-09-15 Pengsjö, Vännäs fs. Gift med Elsa ?. Bosatt från 1915-01-20 Umeå sfs. Död 1956-03-19 Bastuträsk kbfd. F.d furir och sedermera korpral. Anställd vid I20. Gift vid frånfället.  Inga gemensamma barn med Elsa.

1.6.2 Helga Servina Svensson.Bosatt i Pengsjö. Född 1893-11-23 Pengsjö, Vännäs fs. Gift med Karl Johan Sandberg 1920-03-27. Bosatt från 1920-04-13 Umeå lfs. Död 1968-07-05 Pengsjö, Vännäs fs.

 

Barn med Karl Johan Sandberg (Född 1895-05-16 Bjensjö, Umeå lfs. Död 1986-11-25 Vännäs, Vännäs fs.):

 

1.6.2.1 Henry Rolf Sandberg. Född 1923-10-07 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1993-10-20 Pengsjö, Vännäs fs.

 

1.6.2.2 Johan Signar Sandberg. Född 1927-05-06 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1977-08-22 Nederluleå fs (BD).

 

1.6.2.3 Sven Sandberg. Född 1927-05-06 Pengsjö, Vännäs fs. Död 2000-09-22 Vännäs fs.

 

1.6.2.4 Mildred Sandberg. Född Pengsjö, Vännäs fs.

1.6.3 Edith Armida Svensson. Flyttar 1916-12-23 till Lövånger. Född 1896-04-28 Pengsjö, Vännäs fs. Skild från ? Gustafsson. Bosatt från 1916-12-23 Lövångers fs. Död 1957-03-15 Skarpnäck, Skarpnäck fs (AB).

1.6.4 Judit Maria Svensson.Bosatt i Bjensjö. Född 1898-06-17 Pengsjö, Vännäs fs. Gift med Johan Arvid Lind 1928-04-07. Död 1976-08-17 Bjensjö, Teg fs.

1.6.5 Henny Matilda Svensson. Hemma år 1921. Född 1903-03-14 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1959-08-01 Umeå södra kbfd. Ogift.

1.7.1 Erik Edvin Berglund.Emigrerar 1916-1-28 till Canada. Född 1898-01-06 Domsjö, Själevads fs (Y). Bosatt från 1905 till 1911 Västeralnäs, Själevads fs (Y). Bosatt från 1911-10-25 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y). Emigrerade 1916-01-28 Canada. Död. Flyttar med sina föräldrar till Örnsköldsvik år 1911, och därifrån beger han sig sedan själv till Canada år 1916.

1.7.2 Ester Berglund.Handelsbiträde i Örnsköldsvik år 1924. Född 1899-05-08 Domsjö, Själevads fs (Y). Bosatt från 1905 till 1911 Västeralnäs, Själevads fs (Y). Bosatt från 1911-10-25 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y). Död 1984-07-07 Sollefteå, Sollefteå fs (Y). Ogift. Innan år 1924 så uppges hon bli handelsbiträde i Örnsköldsvik. Prästen har också noterat att hon då jobbar "hos Ejnar Larsson".

1.7.3 Emmy Berglund.Flyttar 1922-9-5 till Anundsjö. Född 1902-01-14 Domsjö, Själevads fs (Y). Bosatt från 1905 till 1911 Västeralnäs, Själevads fs (Y). Bosatt från 1911-10-25 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y). Bosatt från 1922-09-05 Anundsjö fs (Y). Död 1953-10-16 Gargnäs fs. Ogift.

1.8.1 Axelina Ruth Wågström. Hemma år 1917. Född 1892-11-13 Domsjö, Själevads fs (Y). Död.

1.8.2 Hildur Linnea Wågström. Född 1894-10-17 Domsjö, Själevads fs (Y). Död 1895-08-05 Domsjö, Själevads fs (Y).

1.8.3 Erik Rudolf Wågström.Hemma år 1917. Född 1896-06-11 Domsjö, Själevads fs (Y). Död.

1.8.4 Ragnhild Wågström.Hemma år 1917. Född 1899-03-31 Domsjö, Själevads fs (Y). Gift med Eric Seastrom 1929-05-20. Död 1979-02-14 Själevad, Själevads fs (Y).

1.8.5 Folke Ragnar Wågström. Hemma år 1917. Född 1901-11-19 Domsjö, Själevads fs (Y). Gift med Ruth Kristina ? 1928-04-07. Död 1972-04-23 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

1.8.6 Olof Anders Göte Österlund. Hemma år 1917. Född 1909-04-24 Domsjö, Själevads fs (Y). Död.

1.9.1 Hulda Karolina Nilsson. Född 1895-05-19 Vännäs, Överkalix fs (BD). Död 1899-06-18 Vännäs, Överkalix fs (BD). Född före föräldrarnas vigsel.

1.9.2 Nils Oskar Nilsson.Flyttar 1921-10-14 till Nedertorneå. Född 1897-04-14 Vännäs, Överkalix fs (BD). Bosatt från 1921-10-14 Nedertorneå fs (BD). Gift med Göta Hilda Linnea Gustavsson 1921-12-11 Nedertorneå fs (BD). Död 1967-07-31 Seskarö, Nedertorneå fs (BD). Lämnar år 1921 hemgården i Vännäs och flyttar till Nedertorneå.

1.9.3 Anna Sofia Nilsson.Smedhustru i Gyljen år 1929. Född 1899-05-13 Vännäs, Överkalix fs (BD). Bosatt från 1920 Gyljen, Överkalix fs (BD). Gift med Karl Edvin Helin 1920-11-21 Överkalix fs (BD). Död 1975-09-18 Gyljen, Överkalix fs (BD). Uppvuxen på Vännäs nr 5 i Överkalix där också sonen Karl Manfred föds år 1918. De båda flyttar år 1920 till byn Gyljen i samma socken, där hon äktar barnets far. Maken, som tycks vara uppvuxen där, är smed.

 

Barn med Karl Edvin Helin (Född 1899-02-25 Gyljen, Överkalix fs (BD). Död 1969-08-05 Gyljen, Överkalix fs (BD).):

 

1.9.3.1 Karl Manfred Helin. Född 1918-05-27 Vännäs, Överkalix fs (BD). Död 1973-07-27 Gullänget, Själevads fs (Y).

 

1.9.3.2 Lars Valdemar Helin. Född 1921-09-28 Gyljen, Överkalix fs (BD). Död 1985-03-08 Överkalix, Överkalix fs (BD).

 

1.9.3.3 Blenda Linnea Helin. Född 1923-07-18 Gyljen, Överkalix fs (BD). Död 1923-07-18 Gyljen, Överkalix fs (BD).

 

1.9.3.4 Johan Uno Helin. Född 1924-09-17 Gyljen, Överkalix fs (BD). Död 2000-11-02 Lidingö, Lidingö fs.

 

1.9.3.5 Bengt Evert Helin. Född 1926-05-22 Gyljen, Överkalix fs (BD).

 

1.9.3.6 Erik Ragnar Helin. Född 1928-01-25 Gyljen, Överkalix fs (BD). Död 1987-09-07 Dyltabruk, Ervalla fs (T).

1.9.4 Johan Edvin Vestbrant. Hemma år 1929. Född 1901-06-07 Vännäs, Överkalix fs (BD). Gift med Ingrid H ? 1936-06-14. Död 1973-06-04 Vännäsberget, Överkalix fs (BD).

1.9.5 Anders Nilsson.Flyttar 1923-5-2 till Själevad. Född 1903-05-07 Vännäs, Överkalix fs (BD). Bosatt från 1923-05-02 Själevads fs (Y). Gift med Saima Maria ? 1930-06-23. Död 1981-04-19 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y). Lämnar år 1923 hemgården i Vännäs nr 5 och flyttar till Själevad.

1.9.6 Erik Axel Nilsson.Flyttar 1929-12-12 till Gällivare. Född 1905-08-12 Vännäs, Överkalix fs (BD). Bosatt från 1929-12-12 Malmberget, Gällivare fs (BD). Gift med Frida Sofia ? 1931-12-23. Död 1995-04-26 Överkalix fs (BD). Lämnar år 1929 hemgården i Vännäs nr 5 och flyttar till Malmberget, Gällivare fs.

1.9.7 Hulda Karolina Nilsson. Flyttar 1929-10-20 till Gällivare. Född 1907-12-15 Vännäs, Överkalix fs (BD). Bosatt från 1929-10-20 Malmberget, Gällivare fs (BD). Gift med Erik Johan Landström 1930-10-11 Gällivare fs (BD). Död 1997-05-19 Malmberget, Malmbergets fs (BD). Lämnar år 1929 hemgården i Vännäs nr 5 och flyttar till Malmberget, Gällivare fs.

1.9.8 Emma Maria Nilsson.Född 1910-03-04 Vännäs, Överkalix fs (BD). Död 1910-11-20 Vännäs, Överkalix fs (BD).

1.9.9 Emma Maria Nilsson.Flyttar 1929-10-21 till Gällivare. Född 1912-01-09 Vännäs, Överkalix fs (BD). Bosatt från 1929-10-21 Malmberget, Gällivare fs (BD). Gift med Lars Enar Andersson 1932-05-05. Död 1992-09-16 Valö, Valö fs (C). Lämnar år 1929 hemgården i Vännäs nr 5 och flyttar till Malmberget, Gällivare fs.

1.10.1 Edla Karolina Johansson. Född 1901-12-12 Pengsjö, Vännäs fs. Död 1902-03-27 Pengsjö, Vännäs fs.

1.10.2 Johan Helmer Andersson. Född 1911-10-10 Stöcke, Umeå lfs. Död.

1.10.3 Helga Maria Andersson. Bosatt i Degernäs. Född 1914-03-24 Stöcke, Umeå lfs. Gift med Bror Herbert Granberg 1942-10-11 Umeå lfs. Död 1993-07-05 Degernäs, Teg fs.

1.10.4 Edla Teolinda Andersson. Bosatt i Umeå. Född 1916-04-04 Stöcke, Umeå lfs. Död 1978-03-06 Umeå, Ålidhems fs. Ogift.

1.11.1 Alf Gösta Sandström.Bosatt i Flurkmark. Född 1914-07-12 Degernäs, Umeå lfs. Död 1982-10-31 Flurkmark, Umeå lfs. Ogift.

1.12.1 Valborg Maria Eleonora Strandberg. Bosatt i Örnsköldsvik. Född 1905-04-25 Arnäs fs (Y). Bosatt till 1906-11-27 Arnäs fs (Y). Bosatt från 1906-11-27 Kroksta, Själevads fs. Gift med Bror Axel Grundström 1945-08-25. Död 1988-06-29 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

1.12.2 Gunborg Josefina Viktoria Strandberg. Bosatt i Katrineholm. Född 1907-02-05 Kroksta, Själevads fs. Gift med Johan Gustaf Löfgren 1942-03-07. Död 1985-01-05 Katrineholm, Katrineholms fs (D).

1.12.3 Anna Gunhild Linnéa Strandberg. Bosatt i Överön. Född 1908-02-29 Kroksta, Själevads fs. Gift med Johan Hjalmar Ödling 1931-01-01. Död 1975-02-13 Överön, Arnäs fs (Y).

1.12.4 Karl Johan Erik Strandberg. Född 1911-02-03 Kroksta, Själevads fs. Död 1911-06-07 Kroksta, Själevads fs.

1.12.5 Hanna Astrid Dagny Strandberg. Född 1912-03-15 Kroksta, Själevads fs. Död 1927-02-27 Kroksta, Själevads fs.

1.12.6 Rut Eva Ingeborg Strandberg. Bosatt i Örnsköldsvik. Född 1915-02-22 Kroksta, Själevads fs. Gift med Sven Adils Folke Lindquist 1937-04-25. Död 2002-01-16 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).

1.12.7 Karl Johan Eugen Strandberg. Född 1918-01-07 Kroksta, Själevads fs. Död.

1.12.8 Bengt Sigurd Lennart Strandberg. Bosatt i Sörliden. Född 1920-08-03 Kroksta, Själevads fs. Död 2004-06-14 Sörliden, Örnsköldsviks fs (Y). Begravd 2004-06-21 Själevads fs (Y).

2.1.1 Erik Alfred Eriksson. Bonde i Långnäs nr 1 - 1/8 mtl. Född 1884-11-29 Långnäs, Vännäs fs. Gift med 3.2.3 Signe Fredrika Jonsson 1912-07-14 Vännäs fs. Död 1968-05-20 Långnäs, Vännäs fs. Född och uppvuxen i Långnäs. Genom upprättandet av en skriftlig överenskommelse med föräldrarna den 24 mars 1913 så övertar maken deras hemman i Långnäs nr 1. Fastigheterna Långnäs 1:3 och Långnäs 1:4 skattar vardera för 1/16 mtl, varpå han totalt nu kommer att bruka ett hemman på 1/8 mtl.

 

Barn med Signe Fredrika Jonsson (Född 1892-05-12 Fällfors, Vännäs fs. Död 1959-12-05 Långnäs, Vännäs fs.):

 

2.1.1.1 Rut Signhild Maria Eriksson. Född 1913-04-02 Långnäs, Vännäs fs. Död 1999-03-22 Umeå, Umeå lfs.

 

2.1.1.2 Gerda Fredrika Ingeborg Eriksson. Född 1915-09-08 Långnäs, Vännäs fs.

 

2.1.1.3 Eric Gustaf Ingvar Ederönn. Född 1918-04-23 Långnäs, Vännäs fs. Död 1986-04-02 Umeå, Umeå sfs.

 

2.1.1.4 John Folke Signar Ederönn. Född 1921-11-16 Långnäs, Vännäs fs.

2.1.2 Elin Alfrida Eriksson.Inhyst i Långnäs. Född 1895-09-08 Långnäs, Vännäs fs. Död 1919-11-20 Långnäs, Vännäs fs.

 

Barn:

 

2.1.2.1 Johan David Bertil Fredriksson. Född 1919-11-19 Långnäs, Vännäs fs.

2.1.3 Ernst Albin Eriksson. Stallkarl i Kiruna. Född 1897-12-09 Långnäs, Vännäs fs. Bosatt från 1918 till 1920 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Bosatt från 1920-12-09 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1922-08-18 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Född och uppvuxen i Långnäs nr 1. Stallkarl i Kiruna från år 1920. Död där år 1922.

2.4.1 Hilma Hildegard Mary Jonsson. Född 1896-04-14 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1897-03-14 Fällforsbäck, Vännäs fs.

2.4.2 Elma Teolinda Jonsson.Gårdsägar- och vagnkarlshustru i Vännäs mcp år 1932. Född 1900-03-16 Fällforsbäck, Vännäs fs. Gift med Herman Forsgren 1920-08-15 Vännäs fs. Död 1979-12-10 Östersund, Östersunds fs (Z). Gifter sig i Vännäs mcp år 1920. Maken arbetar som vagnkarl där, och från år 1922 står familjen även som gårdsägare på samma ställe. År 1933 uppges hon pga av makens sjukdom stå noterad som "mantalsskriven i Fällforsbäck".

 

Barn med Herman Forsgren (Född 1895-08-24 Nygård, Vännäs fs. Död 1942-10-03 Vännäs fs.):

 

2.4.2.1 Elly Elise Matilda Forsgren. Född 1921-04-10 Vännäs, Vännäs fs. Död 2005-04-11 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.4.2.2 Lilly Hillevi Alice Forsgren. Född 1922-09-06 Vännäs, Vännäs fs.

 

2.4.2.3 Aina Mari-Annie Forsgren. Född 1924-06-13 Vännäs, Vännäs fs.

2.4.3 Elin Elfrida Jonsson.Bosatt i Fällforsbäck. Född 1901-04-07 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1963-08-04 Fällforsbäck, Vännäs fs. Ogift.

2.5.1 Karl Gottfrid Bergström. Maskinist i Granön år 1930. Född 1891-05-31 Stensele fs. Emigrerade 1895-04-27 Förenta Staterna. Immigrerade 1896-11-23 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1905-12-21 Granö, Degerfors fs. Gift med Emmy Maria Lundström 1917-04-13 Degerfors fs. Död 1974-02-28 Granö, Vindelns fs.Arbetar som maskinist i Granön från år 1905. Gift där år 1917.

 

Barn med Emmy Maria Lundström (Född 1896-10-22 Degerfors fs. Död 1993-10-25 Granö, Vindelns fs.):

 

2.5.1.1 Johan Bertil Bergström. Född 1917-08-17 Granö, Degerfors fs. Död 1950-08-12 Degerfors fs.

 

2.5.1.2 Frits Gottfrid Bergström. Född 1918-07-28 Granö, Degerfors fs.

 

2.5.1.3 Gerdy Solveig Bergström. Född 1923-09-13 Granö, Degerfors fs. Död 2003-11-07 Trelleborg, Trelleborg fs.

2.5.2 Johan Alfred Bergström. Född 1892-07-01 Fällforsbäck, Vännäs fs. Död 1892-07-11 Fällforsbäck, Vännäs fs.

2.5.3 Valborg Elvira Viktoria Bergström. Piga i Vännäs. Född 1894-09-11 Fällforsbäck, Vännäs fs. Emigrerade 1895-04-27 Förenta Staterna. Immigrerade 1896-11-23 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1905-12-21 Granö, Degerfors fs. Bosatt från 1913-12-05 till 1914 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1914 Vännäs, Vännäs fs. Död 1915-05-20 Vännäs, Vännäs fs. Lämnar år 1914 hemgården och blir piga i Nyby nr 3. Året därpå flyttar hon till Vännäs(by) som piga. Där drunknar hon samma år.

2.5.4 Johan Otto Ferdinand Bergström. Jordbruksarbetare i Röbäck nr 25 år 1931. Född 1898-04-09 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1905-12-21 Granö, Degerfors fs. Bosatt från 1919-12-05 Röbäck, Umeå lfs. Bosatt från 1923-12-31 till 1927-11-14 Skellefteå sfs. Emigrerade 1927 Nordamerika. Bosatt från 1927-11-14 till 1927 Röbäck, Umeå lfs. Immigrerade 1931-10-27 Röbäck, Umeå lfs. Död. Flyttar 1923 till Skellefteå stad. Hemflyttad därifrån år 1927 då han blir jordbruksarbetare på hemgården. Emigrerad till Nordamerika senare samma år, bara för att år 1931 återkomma till hemgården i Röbäck nr 25. Där står han år 1931 som jordbruksarbetare.

2.5.5 Anna Frideborg Teresia Bergström. Flyttar 1923-11-29 till Vilhelmina. Född 1900-04-12 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1905-12-21 Granö, Degerfors fs. Bosatt från 1919-12-05 Röbäck, Umeå lfs. Bosatt från 1923-11-29 Vilhelmina fs. Gift med Johan Vilhelm Helldin 1933-09-01. Död 1996-05-01 Umeå, Umeå sfs. Står som extra småskollärarinna på hemgården i Röbäck före år 1923 då hon flyttar till Vilhelmina.

2.5.6 Rut Ottilia Alexandra Bergström. Flyttar 1928-11-29 till Umeå stad. Född 1901-12-29 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1905-12-21 Granö, Degerfors fs. Bosatt från 1919-12-05 Röbäck, Umeå lfs. Bosatt från 1928-11-29 Umeå sfs. Skild från Sven Johan Landstedt 1957-09-17. Död 1986-08-16 Umeå sfs. Flyttar 1928 till Umeå stad.

2.5.7 Helge Nikolaus Bergström.Bosatt i Röbäck nr 25 år 1931. Född 1903-11-27 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1905-12-21 Granö, Degerfors fs. Bosatt från 1919-12-05 Röbäck, Umeå lfs. Gift med Signe Elvira Strandgren 1930-06-23. Död 1978-02-02 Umeå, Umeå sfs.Gift på hemgården i Röbäck nr 25 år 1930. Familjen bor som inhysta hos fadern fortfarande år 1931.

 

Barn med Signe Elvira Strandgren (Född 1909-10-02 Umeå sfs. Död 1996-10-29 Umeå, Umeå sfs.):

 

2.5.7.1 Bo Harry Arne Bergström. Född 1931-05-22 Röbäck, Umeå lfs.

2.6.1 Axel Edvard Svensson.Född 1892-01-23 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1894-01-02 Harstensbomåla, Karlslunda fs (H). Död.

2.6.2 Elin Ingeborg Alfrida Svensson. Född 1893-09-16 Fällforsbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1894-01-02 Harstensbomåla, Karlslunda fs (H). Död.

2.6.3 Sigfrid Valdemar Svensson. Född 1895-11-12 Harstensbomåla, Karlslunda fs (H). Död.

2.6.4 Fritz Anshelm Svensson. Född 1898-10-15 Harstensbomåla, Karlslunda fs (H). Död.

2.7.1 William Thomas Stout.Bosatt i Erie. Född 1910-09-25 Erie, Pennsylvania (USA). Gift med Phyllis Joan Miller 1942-11-26 Erie, Pennsylvania (USA). Död 2002-08-09 Erie, Pennsylvania (USA).

 

Barn med Phyllis Joan Miller (Född 1918-08-16 Erie, Pennsylvania (USA).):

 

2.7.1.1 Karen Stout

 

2.7.1.2 Kristin Stout

2.7.2 Emerson S Stout.Född 1912 Erie, Pennsylvania (USA). Inga barn.

2.8.1 Anna Estrid Elvira Nilsson. Bosatt i Vännäs. Född 1902-11-27 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1902 till 1903 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1903 till 1908 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1908 Nyby, Umeå lfs. Skild från ? Holmberg 1945-03-02. Död 1987-10-18 Umeå, Umeå sfs.

2.8.2 Kally Emerentia Nilsson. Bosatt i Hallsberg. Född 1904-03-26 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1904 till 1908 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1908 Nyby, Umeå lfs. Död 1996-08-08 Hallsberg, Hallsbergs fs (T).

2.8.3 Karl Alfon Valdemar Nilsson. Bosatt i Finspång. Född 1906-10-23 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1906 till 1908 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1908 Nyby, Umeå lfs. Död 1947-01-21 Finspång fs (E). Gift.

2.8.4 Yngve Sigurd Eugén Nilsson. Bosatt i Göteborg. Född 1912-10-24 Nyby, Vännäs fs. Gift med Margit Elvira ? 1937-05-09. Död 1994-11-23 Göteborg, Örgryte fs (O).

2.8.5 Fritz Arnold Sixten Nilsson. Bosatt i Vännäs. Född 1914-08-05 Nyby, Vännäs fs. Gift med Gunhild Elvira ? 1941-07-19. Död 1981-05-01 Vännäs, Vännäs fs. Morfar till fotomodellen Victoria Silvstedt, f. 1974.

3.1.1 Karl Oskar Sakrisson. Bonde i Högbäck nr 1. Född 1892-04-24 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1892-12-10 Högbäck, Vännäs fs. Gift med Berta Maria Margareta Sundqvist 1926-07-11 Vännäs fs. Död 1959-03-07 Högbäck, Vännäs fs. Bonde i Högbäck 1:2. Mellan 1913 och 1915 i Västerås.

 

Barn med Berta Maria Margareta Sundqvist (Född 1902-01-07 Nysätra fs. Död 1992-10-25 Högbäck, Vännäs fs.):

 

3.1.1.1 Klas Bertil Sakrisson. Född 1933-12-05 Högbäck, Vännäs fs.

3.1.2 Erik Arvid Sakrisson.Hemmansägare i Nyby nr 8. Född 1894-04-30 Högbäck, Vännäs fs. Gift med Helga Fredrika Berglund 1923-12-23 Vännäs fs. Död 1960-10-12 Penglund, Vännäs fs.Jordarbetare i Högbäck. Därefter hemmansägare i Nyby nr 8 och Penglund.  Källa: Ulrik Almberg

 

Barn med Helga Fredrika Berglund (Född 1903-11-21 Vännäs fs. Död 1976-02-12 Penglund, Vännäs fs.):

 

3.1.2.1 Sven Arvid Sakrisson. Född 1928-01-28 Nyby, Vännäs fs.

3.1.3 Elma Maria Zakrisson.Bondhustru i Kolksele nr 1 - 7/256 mtl. Född 1897-03-08 Högbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1919 Kolksele, Vännäs fs. Gift med Olof Albin Englund 1919-03-23 Vännäs fs. Död 1979-04-03 Kolksele, Vännäs fs.

 

Barn med Olof Albin Englund (Född 1892-03-28 Ängesåker, Bjurholms fs. Död 1978-09-20 Kolksele, Vännäs fs.):

 

3.1.3.1 Astrid Margit Frideborg Englund. Född 1919-11-03 Kolksele, Vännäs fs.

 

3.1.3.2 Set Rune Valdemar Englund. Född 1923-07-04 Kolksele, Vännäs fs. Död 2002-04-28 Brån, Vännäs fs.

 

3.1.3.3 Olov Roland Englund. Född 1926-11-20 Kolksele, Vännäs fs. Död 2005-12-01 Vännäs fs.

 

3.1.3.4 Gerd Majt Irené Englund. Född 1929-08-03 Kolksele, Vännäs fs.

 

3.1.3.5 Alf Lage Hallsten Englund. Född 1931-10-30 Kolksele, Vännäs fs.

3.1.4 Elin Alfrida Zakrisson. Född 1899-06-16 Högbäck, Vännäs fs. Död 1904-07-15 Högbäck, Vännäs fs.

3.1.5 Johan Emil Zakrisson.Född 1901-06-24 Högbäck, Vännäs fs. Död 1902-02-27 Högbäck, Vännäs fs.

3.2.1 Karl Oskar Jonsson.Bonde i Fällfors nr 1 - 3/128 mtl. Född 1888-06-14 Fällfors, Vännäs fs. Döpt 1888-06-15 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Nanny Olivia Johansson 1916-11-12 Vännäs fs. Bosatt från 1951 Pengfors, Vännäs fs. Död 1962-11-03 Pengfors, Vännäs fs. Begravd 1962-11-11 Vännäs fs. Uppväxt i Fällfors, där han 1916 gifte sig och blev bonde. Han och hustrun Nanny bodde till en början på hans egen födelsegård "Nybruket" i Fällfors nr 1. Hemmanet var vid denna tid på 3/128 mtl, och dessutom ägde han 1/2 av lägenheten Linänget nr 1.  Nybruket övertas senare av brodern Johan (förmodligen vid dennes giftermål), varpå Karl med familj flyttar uppåt i byn till fastigheten Fällfors 1:15. 1/192 mtl av Fällforshemmanet ägs sedan 1922 av Nordmalings Ångsågsaktiebolag.

 

Barn med Nanny Olivia Johansson (Född 1893-05-01 Kolksele, Vännäs fs. Död 1976-09-29 Vännäs, Vännäs fs.):

 

3.2.1.1 Göta Ingeborg Jonsson. Född 1917-05-20 Fällfors, Vännäs fs. Död 2000-03-24 Stortorp, Trångsund fs (AB).

 

3.2.1.2 Ingrid Viktoria Jonsson. Född 1919-03-12 Fällfors, Vännäs fs.

 

3.2.1.3 Ragnhild Elisabet Jonsson. Född 1921-06-12 Fällfors, Vännäs fs. Död 2005-09-26 Umeå, Ålidhems fs.

3.2.2 Hilma Maria Jonsson. Hushållerska i Vännäsby. Född 1890-03-19 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1925 Vännäsby, Vännäs fs. Död 1960-06-01 Vännäsby, Vännäs fs. Jordarbetare i Fällfors nr 1 på hemgården. Från år 1925 hushållerska i Vännäs nr 8 (dagens Vännäsby). Detta hos Gustaf Vilhelm Johansson, f. 1885-10-26 i Skellefteå.

3.2.3 Signe Fredrika Jonsson.Bondhustru i Långnäs nr 1 - 1/8 mtl. Född 1892-05-12 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1912 Långnäs, Vännäs fs. Gift med 2.1.1 Erik Alfred Eriksson 1912-07-14 Vännäs fs. Död 1959-12-05 Långnäs, Vännäs fs. Uppvuxen i Fällfors. Flyttar år 1912 till Långnäs, en av grannbyarna, där hon gifter sig med en son till bonden Erik Johansson (f. 1856).   Genom upprättandet av en skriftlig överenskommelse den 24 mars 1913 så övertar maken föräldrarnas hemman. Fastigheterna Långnäs 1:3 och Långnäs 1:4 skattar vardera för 1/16 mtl, varpå maken totalt brukar ett hemman på 1/8 mtl.

 

Barn med Erik Alfred Eriksson (Född 1884-11-29 Långnäs, Vännäs fs. Död 1968-05-20 Långnäs, Vännäs fs.): Se 2.1.1

3.2.4 Johan Ernfrid Jonsson.Bonde i Fällfors nr 1 - 3/128 mtl. Född 1894-12-23 Fällfors, Vännäs fs. Gift med 5.3.2 Elsa Ingeborg Johansson 1922-11-11 Vännäs fs. Död 1977-03-23 Hällfors, Vännäs fs. Bonde i Fällfors nr 1 - 3/128 mtl. Äger det hemman vid älven som kallas för "Nybruket" i folkmun. Äger dessutom 1/2 av lägenheten Linänget nr 1. Den andra halvan ägs av hans bror Karl. Hans mor bor inhyst på Nybruket till dess hon avlider.  På äldre dar bosatt i Hällfors.

 

Barn med Elsa Ingeborg Johansson (Född 1904-01-14 Fällfors, Vännäs fs. Död 1981-04-18 Vännäs, Vännäs fs.):

 

3.2.4.1 Elly Ingeborg Jonsson. Född 1923-10-25 Fällfors, Vännäs fs.

 

3.2.4.2 Ally Frideborg Jonsson. Född 1926-08-17 Fällfors, Vännäs fs.

 

3.2.4.3 Mary Elisabet Jonsson. Född 1929-06-21 Fällfors, Vännäs fs. Död 1994-05-17 Vännfors, Vännäs fs.

 

3.2.4.4 John Henning Valdemar Jonsson. Född 1931-08-28 Fällfors, Vännäs fs. Död 1977-08-22 Fällfors, Vännäs fs.

3.2.5 Nanny Alfrida Jonsson.Sömmerska i Fällfors. Född 1899-05-19 Fällfors, Vännäs fs. Bosatt från 1930 Kolksele, Vännäs fs. Död 1940-12-23 Fällfors, Vännäs fs. Begravd 1941-01-05 Vännäs fs. Uppvuxen i Fällfors nr 1. Från år 1930 bosatt i Kolksele nr 1 hos kusinen Axel Johansson.  På äldre dar bosatt på hemgården Nybruket hos brodern Johan och dennes familj. Uppges ha varit förlovad med en man i Nyåker, men denne man tyckte inte hennes bröder var något att satsa på, varpå det aldrig blev aktuellt med något giftermål.

3.6.1 Sanny Matilda Elisabet Nordström. Bosatt i Umeå. Född 1902-11-29 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1906-11-17 till 1909-12-17 Ytterhiske, Umeå lfs. Bosatt från 1909-12-17 till 1911-12-19 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1911-12-19 till 1912-08-08 Ytterhiske, Umeå lfs. Bosatt från 1912-08-08 till 1917 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1917 Umeå, Umeå sfs. Gift med Andreas Nygren 1927-11-12 Umeå sfs. Gift med Ernst Gustaf Röring 1933-12-31 Umeå sfs. Död 1980-03-16 Umeå, Umeå sfs. Kallas för Sanny av släkten i Fällfors. Den andra maken Ernst Röring var fabrikör då dottern Britt föds. Hennes svärfar var tullvaktmästare.

 

Barn med Andreas Nygren (Född 1895-11-07.):

 

3.6.1.1 Tore Gunnar Röring. Född 1928-08-03 Umeå, Umeå sfs. Död 1989-11-25 Umeå, Ålidhems fs.

3.6.2 Helge Gunnar Nordström. Född 1905-09-02 Umeå lfs. Död 1906-03-27 Umeå, Umeå sfs.

3.6.3 Sven Alvar Nordström. Bosatt i Umeå. Född 1908-03-25 Ytterhiske, Umeå lfs. Bosatt från 1909-12-17 till 1911-12-19 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1911-12-19 till 1912-08-08 Ytterhiske, Umeå lfs. Bosatt från 1912-08-08 till 1917 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1917 Umeå, Umeå sfs. Död 1990-01-18 Umeå, Umeå sfs.Frånskild 1956-11-12. Troligtvis inga barn i det giftet.  "I en ålder av 81 år avled den 18 januari på regionsjukhuset i Umeå förre målarmästaren Alvar Nordström. Den avlidne var född i Umeå och verksam i måleribranschen. På fritiden ägnade han sig åt att måla tavlor och tjänstgjorde också som vaktmästare vid Odeonbiografen. Han var medlem av logen Orion"  Källa: Nekrolog i Västerbottens-Kuriren år 1990.

3.6.4 Hildur Emelia Nordström. Född 1911-10-24 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1911-12-19 till 1912-08-08 Ytterhiske, Umeå lfs. Bosatt från 1912-08-08 till 1917 Umeå, Umeå sfs. Bosatt från 1917 Umeå, Umeå sfs. Död. Saknas i moderns dödsannons år 1957, så troligtvis avliden dessförinnan.

3.8.1 Agda Margreta Ingman.Bosatt i Vännäs. Född 1906-04-22 Nyby, Vännäs fs. Gift med Karl-Gustaf Tanderud. Död 1961-10-22 Vännäs, Vännäs fs. Född före äktenskapet. Först står hon betecknad som "hustruns dotter före äktenskapet", men från och med 1911-års husförhörslängd har prästen strukit över "hustruns" och ersatt det med "bådas".   År 1929 flyttar hon till Vännäs mcp där hon blir uppasserska på Privathotellet. Kvar där år 1932.

3.8.2 Helge Gustaf Ingman. Bosatt i Vännäs. Född 1908-07-30 Nyby, Vännäs fs. Gift med Hildur Maria Jonsson 1960-11-19 Vännäs fs. Död 1974-12-31 Vännäs, Vännäs fs. Hemma år 1932.

3.8.3 Axel Fabian Ingman. Född 1911-04-15 Nyby, Vännäs fs. Död 1912-06-22 Nyby, Vännäs fs.

3.8.4 Vera Ragnhild Ingman.Bosatt i Vännäs. Född 1913-07-15 Nyby, Vännäs fs. Gift med Bror Arvid Skytt 1960-11-01 Vännäs fs. Död 1995-05-26 Vännäs, Vännäs fs. Hemma år 1932.

3.8.5 Svea Helena Ingman.Bosatt i Vännäs. Född 1916-05-08 Nyby, Vännäs fs. Död 2005-10-20 Vännäs, Vännäs fs. Hemma år 1932. Ogift.  Den sista av min mormors fars (och hela dennes generation) kusiner som avled.

5.2.1 Johan Emil Persson. Född 1894-09-02 Fällfors, Vännäs fs. Död 1894-09-20 Fällfors, Vännäs fs.

5.2.2 Elma Maria Persson. Född 1895-12-22 Fällfors, Vännäs fs. Död 1899-09-09 Fällfors, Vännäs fs.

5.2.3 Ellen Kristina Persson.Bondhustru i Jämteböle nr 1 - 13/256 mtl år 1932. Född 1897-12-02 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Karl Arvid Sundling 1920-05-24 Vännäs fs. Bosatt från 1925 Jämteböle, Vännäs fs. Död 1981-12-17 Tväråbäck, Vännäs fs. År 1920 lämnar hon hemgården i Fällfors nr 1 och flyttar iväg till grannbyn Hällfors och hemmanet nr 1 där. Hon blir nu gift med bondsonen Arvid Sundling. Denne står vid vigseltidpunkten benämnd som jordarbetare. Efter år 1921 tycks maken också ha varit skolvaktmästare på samma ställe.   År 1925 flyttar familjen till Jämteböle där paret övertar hemmanet nr 1 och blir bönder. Hemmanet är på 13/256 mtl och har fastighetsbeteckningen Jämteböle 1:49.

 

Barn med Karl Arvid Sundling (Född 1891-04-03 Hällfors, Vännäs fs. Död 1959-02-12 Jämteböle, Vännäs fs.):

 

5.2.3.1 Eva Viola Maria Sundling. Född 1922-02-22 Fällfors, Vännäs fs.

 

5.2.3.2 Anna Ellen Viola Sundling. Född 1926-04-26 Jämteböle, Vännäs fs.

 

5.2.3.3 Birgitta Viola Marianne Sundling. Född 1931-01-22 Jämteböle, Vännäs fs.

5.2.4 Per Johan Helmer Persson. Bonde i Fällfors nr 1 - 5/96 mtl. Född 1906-08-23 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Rut Ingrid Emelia Olovsson 1938-06-19. Död 1986-06-18 Fällfors, Vännäs fs. Hemma år 1932.  Genom köpeavhandling upprättad den 27 mars 1937 övertar han föräldrarnas bruk av hemgården Fällfors 1:5.

5.3.1 Nils Harald Johansson. Hemmansägare i Fällfors. Född 1901-05-02 Kamparbäck, Vännäs fs. Bosatt från 1903 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Nanna Aina Elvira Lindberg 1928-06-30 Vännäs fs. Död 1971-04-02 Vännäs, Vännäs fs.

 

Barn med Nanna Aina Elvira Lindberg (Född 1908-07-16 Önskanäs, Vännäs fs. Död 1987-06-06 Vännäs, Vännäs fs.):

 

5.3.1.1 Nils Bertil Johansson. Född 1928-12-04 Fällfors, Vännäs fs. Död 1929 Fällfors, Vännäs fs.

 

5.3.1.2 Kerstin Marianne Johansson. Född 1930-04-20 Fällfors, Vännäs fs. Död 1930 Fällfors, Vännäs fs.

 

5.3.1.3 Kjell Harald Johansson. Född 1931-08-22 Fällfors, Vännäs fs.

 

5.3.1.4 Doris Kerstin Marianne Johansson. Född 1932-11-30 Fällfors, Vännäs fs.

5.3.2 Elsa Ingeborg Johansson.Bondhustru i Fällfors. Född 1904-01-14 Fällfors, Vännäs fs. Gift med 3.2.4 Johan Ernfrid Jonsson 1922-11-11 Vännäs fs. Död 1981-04-18 Vännäs, Vännäs fs.

 

Barn med Johan Ernfrid Jonsson (Född 1894-12-23 Fällfors, Vännäs fs. Död 1977-03-23 Hällfors, Vännäs fs.): Se 3.2.4

5.3.3 Holger Bertil Johansson.Vägarbetare i Hednäs. Född 1906-06-08 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Karin Marklund 1939-01-22 Vännäs fs. Död 1973-10-31 Hednäs, Vännäs fs.

5.3.4 Halvard Valdemar Johansson.Bosatt i Täby. Född 1909-08-23 Fällfors, Vännäs fs. Gift med Annie Alfrida Blomberg 1935-04-20. Död 1986-01-08 Täby, Täby fs (AB). Officer.

 

Barn med Annie Alfrida Blomberg (Född 1915-02-23 Ön, Teg fs. Död 1999-06-01 Gnesta, Frustuna fs (D).):

 

5.3.4.1 Iris Berit Anita Johansson. Född 1935-09-26 Ön, Teg fs.

Generation 4

2.1.1.1 Rut Signhild Maria Eriksson. Bosatt i Långnäs. Född 1913-04-02 Långnäs, Vännäs fs. Gift med Einar Valdemar Lundkvist 1935-06-09 Nordmalings fs. Bosatt från 1935-06-18 Nordmalings fs. Död 1999-03-22 Umeå, Umeå lfs. Bosatt i Långnäs. När barnen föds är familjen dock bosatt i Mjösjö, Nordmalings fs, där maken är hemmansgare.

 

Barn med Einar Valdemar Lundkvist (Född 1906-06-22 Nordmalings fs. Död 1976-03-14 Långnäs, Vännäs fs.):

 

2.1.1.1.1 Siv Berit Irene Lundkvist. Född 1936-11-10 Mjösjö, Nordmalings fs.


Mitt ättlingnummer: 3.2.1.1.2.1

© Patrik Lundström, 2007-01-01
Är vi släkt eller har du synpunkter? Skicka ett mail.
Kort på några ättlingar!
Till anorna för Sven Andersson och hans hustru!
Tillbaka till mina släktutredningar.