Rotenr Rotenamn Byar Nr från 1838
64 Allard Brännland 64
53 Almqvist Djäkneböle 53
19 And Stöcksjö 19
148 Anzenius Grisbacka, Ytterhiske 129
101 Appelblad Tavelsjö, Rödå 101
74 Appelfelt Brattby 74
143 Arnfält Västerhiske, Grubbe 124
72 Ask Kassjö, Brattby 72
139 Backman Grisbacka 120
31 Bagge Röbäck 31
135 Berg Ersmark 116
33 Bergdahl Röbäck 33
138 Berglund Grisbacka 119
58 Bergqvist Klabböle 58
21 Bergström Stöcksjö, Skravelsjö 21
56 Beställare Klabböle, Sörfors 56
61 Bjuhr Baggböle, Brännland 61
10 Björk Obbola, Stöcke 10
11 Björk Stöcke 11
115 Björk Tväråmark 87
23 Björkström Ansmark, Stöcksjö 23
23 Björn Ansmark, Stöcksjö 23
10 Bladh Obbola, Stöcke 10
65 Blank Sörfors 65
3 Blom Bjenberg, Häggnäs, Hörneå 3
126 Blomberg Pålböle, Sävar 97
70 Boman Norrfors 70
108 Bonde Håkmark, Flurkmark 108
21 Brask Stöcksjö, Skravelsjö 21
39 Broman Teg, Öhn 39
63 Brännberg Brännland 63
110 Bröms Hissjö, Mickelsträsk mfl 110
63 Brömschöld Brännland 63
119 Buller Bullmark 90
45 Burman Böleå, Teg 45
110 Burstedt Hissjö, Mickelsträsk mfl 110
147 Båtsman Grubbe 128
123 Bäckman Sävar 94
11 Bölander Stöcke 11
87 Canon Tväråträsk, Jämteböle 87
91 Carbin Stärkesmark, Tväråträsk mfl 91
37 Carlman Teg 37
144 Carlman Västerhiske 125
144 Carlstedt Västerhiske 125
148 Cederlund Grisbacka, Ytterhiske 129
88 Christen Vännfors, Spöland 88
104 Dahlroth Tavelsjö 104
140 Damitt Västerhiske 121
132 Degerfält Tavle, Bullmark mfl 101
60 Degerman Baggböle, Kåddis, Brännland 60
124 Dunderberg Sävar 95
97 Duus Degerfors 97
50 Ek Hössjö mfl 50
4 Ekman Sörmjöle 4
122 Ekström Sävar 93
128 Englund Täfteå 99
43 Enqvist Böleå, Teg 43
7 Enroth Sörböle mfl 7
19 Enroth Stöcksjö 19
100 Fager Rödå 100
145 Fektare Västerhiske 126
115 Felt Tväråmark 87
95 Flank Hjuken mfl 95
130 Flygare Innertavle 112
146 Forsberg Västerhiske 127
66 Forselius Sörfors, Överboda 66
66 Forsén Sörfors, Överboda 66
97 Forsling Degerfors 97
69 Forsman Överboda, Norrfors 69
146 Forsman Västerhiske 127
58 Fougde Klabböle 58
9 Frank Obbola, Ström mfl 9
120 Friare Gunnismark 91
120 Friaregren Gunnismark 91
44 Fridfelt Böleå, Teg 44
131 Friherre Tavle 113
40 Frimodig Teg, Röbäck 40
44 Frimodig Böleå, Teg 44
30 Frisk Röbäck 30
33 Frisk Röbäck 33
59 From Baggböle, Kåddis 59
24 Furman Stöcksjö 24
143 Fältman Västerhiske, Grubbe 124
3 Galant Bjenberg, Häggnäs, Hörneå 3
64 Gallin Brännland 64
16 Grahn Degernäs 16
150 Gran Ytterhiske 131
27 Granat Röbäck 27
150 Granholm Ytterhiske 131
118 Granroth Botsmark, Tålsmark mfl 89
120 Gren Gunnismark 91
92 Greve Tegsnäset, Kussjö, Granö 92
111 Grifström Grisbacka, Holmön, Innertavle 83
111 Griis Grisbacka, Holmön, Innertavle 83
96 Gruffman Hjuken, Degerfors 96
145 Gunstig Västerhiske 126
134 Hagman Ersmark 115
46 Harnesk Öhn 46
91 Hasselqvist Stärkesmark, Tväråträsk mfl 91
77 Hellman Brån, Vännäs 77
112 Hellman Holmön, Innertavle mfl 84
26 Hjelm Röbäck 26
15 Hjort Degernäs 15
95 Hjuk Hjuken mfl 95
95 Hjukström Hjuken mfl 95
105 Hjulman Tavelsjö, Röbäck mfl 105
22 Hjärpe Stöcksjö 22
72 Holm Kassjö, Brattby 72
112 Holm Holmön, Innertavle mfl 84
108 Holmberg Håkmark, Flurkmark 108
85 Hurtig Spöland 85
87 Hvitlock Tväråträsk, Jämteböle 87
2 Hägg Häggnäs 2
80 Höglander Nyby 80
90 Hörnberg Tväråträsk, Jämteböle 90
1 Höök Hörneå 1
147 Jaegare Grubbe 128
91 Karbin Stärkesmark, Tväråträsk mfl 91
73 Klöverman Berg, Brattby, Brån 73
129 Krok Täfteå, Sävar mfl 100
118 Kruus Botsmark, Tålsmark mfl 89
34 Kröger Röbäck, Djäkneböle, Bösta 34
137 Kungsman Grisbacka, Tegsnäset, Bastuträsk 118
18 Käck Ansmark, Stöcksjö 18
14 Lampa Degernäs 14
87 Lans Tväråträsk, Jämteböle 87
87 Lantz Tväråträsk, Jämteböle 87
5 Lax Sörmjöle, Norrmjöle 5
112 Lejon Holmön, Innertavle mfl 84
90 Lekatt Tväråträsk, Jämteböle 90
52 Lidgren Bösta, Bjensjö 52
136 Lidström Ersmark 117
68 Lilja Överboda 68
10 Liljeblad Obbola, Stöcke 10
127 Limming Täfteå 98
4 Lind Sörmjöle 4
52 Lind Bösta, Bjensjö 52
130 Lindberg Innertavle 112
128 Liten Täfteå 99
136 Liten Ersmark 117
6 Lund Norrmjöle 6
41 Lund Teg 41
48 Lundberg Böleå 48
41 Lundell Teg 41
88 Lundgren Vännfors, Spöland 88
6 Lundqvist Norrmjöle 6
5 Lundström Sörmjöle, Norrmjöle 5
89 Lustig Vännfors 89
50 Lydig Hössjö mfl 50
25 Lång Stöcksjö 25
56 Ländsman Klabböle, Sörfors 56
35 Löf Röbäck 35
109 Löfbom Håkmark 109
56 Löfqvist Klabböle, Sörfors 56
20 Malm Ansmark, Stöcksjö 20
20 Malmberg Ansmark, Stöcksjö 20
140 Mannberg Västerhiske 121
91 Mannercrantz Stärkesmark, Tväråträsk mfl 91
47 Mörén Öhn 47
47 Möör Öhn 47
92 Nord Tegsnäset, Kussjö, Granö 92
71 Norman Norrfors 71
80 Ny Nyby 80
76 Nyman Gubböle, Brån, Strand 76
117 Nystedt Botsmark, Mickelsträsk 88
106 Oppman Långviken, Haddingen mfl 106
84 Orm Vännäs 84
16 Orre Degernäs 16
130 Orre Innertavle 112
20 Palm Ansmark, Stöcksjö 20
35 Pims Röbäck 35
35 Pimström Röbäck 35
55 Plantare Klabböle 55
55 Plantin Klabböle 55
99 Poth Rödå 99
74 Qvast Brattby 74
51 Raderman Hössjö, Bjenberg mfl 51
65 Rehn Sörfors 65
79 Richter Hjoggsjö, Pengsjö 79
109 Ripa Håkmark 109
86 Rosenbuske Jämteböle, Vännäs 86
86 Rosendahl Jämteböle, Vännäs 86
104 Rosendahl Tavelsjö 104
28 Ruth Röbäck 28
28 Ruthström Röbäck 28
109 Rydman Håkmark 109
109 Rypa Håkmark 109
71 Räntmästare Norrfors 71
53 Röhana Djäkneböle 53
31 Röstedt Röbäck 31
106 Sandberg Långviken, Haddingen mfl 106
46 Sandgren Öhn 46
102 Sellberg Selet, Tavelsjö 102
79 Sellin Hjoggsjö, Pengsjö 79
81 Silver Nyby 81
68 Sjungare Överboda 68
40 Sjöberg Teg, Röbäck 40
103 Sjöman Tavelsjö 103
54 Sjöstedt Skravelsjö 54
62 Skeppare Kåddis 62
62 Skottfri Kåddis 62
80 Skytt Nyby 80
111 Skytt Grisbacka, Holmön, Innertavle 83
13 Sköld Stöcke 13
27 Skönhet Röbäck 27
38 Smed Teg 38
113 Snabb Innertavle, Holmön, Ostnäs 85
113 Snabbman Innertavle, Holmön, Ostnäs 85
29 Snickare Röbäck 29
12 Snäll Stöcke 12
141 Sohlman Grubbe 122
67 Sparrfält Sörfors 67
67 Sparrman Sörfors 67
142 Spinnel Västerhiske 123
85 Spolander Spöland 85
133 Stenbäck Yttertavle 133
54 Storknapp Skravelsjö 54
99 Stormare Rödå 99
122 Storsint Sävar 93
42 Strahlström Ytterhiske, Böleå, Teg 42
42 Stralman Ytterhiske, Böleå, Teg 42
78 Strand Hjoggsjö, Pengsjö 78
29 Strandberg Röbäck 29
75 Strandman Strand 75
78 Strandman Hjoggsjö, Pengsjö 78
149 Stridfelt Tjälamark, Ytterhiske mfl 130
42 Stråhl Ytterhiske, Böleå, Teg 42
17 Ström Degernäs 17
8 Strömgren Ström mfl 8
32 Studs Röbäck 32
32 Studsare Röbäck 32
126 Styrman Pålböle, Sävar 97
8 Ståhl Ström mfl 8
30 Ståhlbröst Röbäck 30
40 Ståhlbröst Teg, Röbäck 40
8 Ståhlman Ström mfl 8
98 Stålterman Degerfors 98
116 Ståltz Kroksjö, Petisträsk mfl 111
21 Stöcksen Stöcksjö, Skravelsjö 21
125 Sundman Täfteå, Täfteåböle 96
102 Svan Selet, Tavelsjö 102
14 Svanborg Degernäs 14
73 Svärd Berg, Brattby, Brån 73
121 Sävenberg Sävar 92
131 Tavelin Tavle 113
57 Tegenfält Klabböle, Sörfors 57
36 Tegman Teg 36
41 Tegström Teg 41
92 Tiger Tegsnäset, Kussjö, Granö 92
49 Tjäder Hössjö, Kasamark mfl 49
49 Tjäderberg Hössjö, Kasamark mfl 49
13 Topp Stöcke 13
39 Trast Teg, Öhn 39
115 Tvara Tväråmark 87
115 Tvarfeldt Tväråmark 87
26 Tysk Röbäck 26
121 Tysk Sävar 92
94 Uppenberg Kussjö, Granö, Hjuken, Tegsnäset 94
114 Wacker Yttertavle, Ytterboda mfl 86
46 Waken Öhn 46
107 Wall Flurkmark 107
20 Wallgren Ansmark, Stöcksjö 20
43 Warg Böleå, Teg 43
7 Weier Sörböle mfl 7
84 Wennström Vännäs 84
43 Westerberg Böleå, Teg 43
146 Westerberg Västerhiske 127
142 Westin Västerhiske 123
82 Westling Vännäs 82
107 Wimmerfält Flurkmark 107
83 Wännman Vännäs 83
138 Ångerman Grisbacka 119
23 Ögren Ansmark, Stöcksjö 23
93 Öhman Granö 93


Källa: Umeåbygdens soldater 1695-1895 av Lennart Andersson.

Kommentarer: Uppges en rote ha flera namn, så har roten någon gång mellan 1695 och 1895 genomfört ett namnbyte. Från 1838 byttes rotenumret på några av soldatrotarna.

© Patrik Lundström, 2001-04-11
Har du kompletterande information alternativt hittat felaktigheter? Skicka ett mail.
Till sidan med Västerbottens soldatrotar.
Tillbaka till startsidan.