Jag har nedan tänkt att göra en sammanställning över de olika soldatrotarna (namn och nr) som fanns i Västerbotten under indelningsverkets dagar från ca 1695 och fram till 1900-talets början. Materialet är uteslutande hämtat från Lennart Anderssons (f. 1910) olika böcker om soldaterna i Västerbotten.

För den som vill veta mer om de enskilda soldaterna och deras liv rekommenderar jag ett lån av böckerna. Uppgifter om soldaterna i Skellefteå socken finns även i Ulf Lundströms bok "Skellefteå socken 1650-1790".

Soldatrotar i Umeåbygden 1695-1895 - sammanlagt 150 stycken.
Soldatrotar i Skellefteåbygden 1695-1895 - sammanlagt 128 stycken.


© Patrik Lundström, 2001-04-16
Har du kompletterande information alternativt hittat felaktigheter? Skicka ett mail.
Tillbaka till startsidan.