Zakris Thomasson

Ref: XI:1025
Yrke: Bonde i Strand nr 2
 
Född: 1609 1)


Familj med Sigrid Håkansdotter

Barn:Erik Zakrisson (1635 - )


Noteringar
Zakris Tomasson var bonde på hemmanet 1637-68.
I början nämnes även "Sigrid" i längderna, vilket ger sannolik anledning till att hon var gift med Zakris Tomasson.
1637 upptages hemmanet fortfarande för 3/8 mantal.
25/48 mantal i byn är "Militärfrihemman". I boskapslängderna för åren 1637-40 var hemmanets kreatursantal:
1 häst, 1 föl, 1 tjur, 7 kor, 2 kvigor, 1 bock, 6 getter och 12 får. Utsäde 4,5 tunnor. 1641 bestod hushållet av "mannen, hustrun och 2 pigor". I "kyrkotionde" erlades Tomasson 1645: "3 skel råg och 3 kannor och ½ stop korn".
1650 var hushållet: Mannen, hustrun, 1 son och 1 dotter. Dottern kan också vara hustruns dotter i första giftet med korpral Johansson, vissa skäl talar härför.
År 1653 var hemmanet frälse under greve Magnus Gabriel de la Gardie. Denne avhände dock sin frälsegård genom ett byte med landshövdingen Johan Graan.
År 1660 bestod hushållet av Zakris Tomasson, hustrun, en son, dotter och måg. 1665 har bonden på hemmanet skördat 8 tunnor och 1 fjärding svedjeråg, 2 tunnor 3 fjärdingar och 3 kannor ofruset korn. Familjen upptogs med mannen, hustrun, 2 söner och 3 döttrar. 1667 erlade hemmanet i kyrkokorn: 2 skel svedjeråg, 4 skel och 2,75 kannor korn.

Källa: J.P. Johansson - Strands bys historia 1539-1967Källor
 1) Bergström, Håkan - homeusers.brutele.be/hawkeye/<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1b, Programmet tillhör: Patrik Lundström