Erik Zakrisson

Ref: X:513
Yrke: Bonde i Strand nr 2
Far: Zakris Thomasson (1609 - )
Mor: Sigrid Håkansdotter
 
Född: 1635 Strand, Umeå lfs 1)


Familj med Malin ?

Vigsel: 
Barn:Zakris Eriksson (1670 - 1717)


Noteringar
Övertog hemmanet Strand 2 efter fadern och var dess ägare åren 1669 till 1699.
År 1675 bestod hushållet av "Erik Zakrisson, hustrun, en son, 2 döttrar, 2 inhyses och en gammal". Hemmanet skattades för 5/8 mtl.
Enligt lantmäteriförrättning år 1696 omfattade hemmanets areal "72.160 kv alnar med impediment (=ca 2 hektar), och 71.241 utan. 3 tunnor 13½ kappar utsäde, obrukad åker och lindor motsvarar 1 tunna 21 3/4 kappar utsäde. 32 8/9 pallmar hö. Detta hemman är som väl brukad kommer ej heller utom sitt byamål att vidare förbättras, haver 1550 famnar gärdesgårdar att vidmakthålla och haver inga utägor."

Källa: J.P. Johansson - Strands bys historia 1539-1967Källor
 1) Helmersson, John-Olof<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1b, Programmet tillhör: Patrik Lundström