Bilder på Per Aspgrens ättlingar

Klicka på bilden för att se en större variant!

3.6
Per Lundström
Gästgivare i Medle
3.6.1
Ferdinand Sjölin, "Stor-Ferdinand"
Hemmansägare i Hemmingen

Läs mer!

3.6.1.1
Jonas Ferdinand Sjölin, "Fälle"
Hemmansägare i Hemmingen

Kortet från Irene Lundmark-Alm

3.6.1.2
Ragnvald Sjölin
Bosatt i Risliden

Kortet från Irene Lundmark-Alm

3.6.1.3
Karl Sjölin
Hemmansägare i Hemmingen

Kortet från Irene Lundmark-Alm

3.6.1.5
Hjalmar Sjölin
Bosatt i Skellefteå

Kortet från Irene Lundmark-Alm

3.6.1.6
Agnes Sjölin
Bosatt i Skellefteå

Kortet från Irene Lundmark-Alm

3.6.1.7
Elsa Sjölin
Bondhustru i Risliden

Kortet från Irene Lundmark-Alm

3.6.2
Konrad Lundström, "Tjväli-Konrad"
Hemmansägare i Tvärliden

Läs mer!

3.6.2.2
Stina Lundström
Bondhustru i Stensborg
3.6.2.3
Linnea Lundström
Emigrerade till Muskegon, Michigan
3.6.2.6
Adele Lundström
Bondhustru i Hemmingen
3.6.2.7
Gunhild Lundström
Bondhustru i Tjärnberg
3.6.2.8
Julia Lundström
Mäklarhustru i Skellefteå
3.6.2.9
Rut Lundström
Sköterska i Norsjö
3.6.2.11
Gudrun Lundström
Bosatt i Stockholm
3.6.2.12
Erling Lundström
Hemmansägare i Arnberg

Läs mer!

3.6.2.13
Martin Lundström, "Guld-Martin"
Skidåkare i Umeå

Läs mer!

3.6.2.14
Henrik Lundström, "Ludde"
Skoglig rådgivare i Umeå
3.6.2.15
Birgit Lundström
Kamrerhustru i Skellefteå
3.6.5
Frans Lundström
Hemmansägare i Tvärliden
3.6.5.1
Sigurd Lundström
Gruvarbetare i Kristineberg
3.6.5.2
Ejnar Lundström
Järnvägstjänsteman i Umgransele
3.6.6
Karl Lundström
Järnvägstjänsteman i Vindeln
3.6.8
Wiktor Lundström
Hemmansägare i Norsjö


© Patrik Lundström, 2002-06-08
Vill du bidra med fler kort? Skicka ett mail.
Tillbaka till Per Aspgren-sidan.
Tillbaka till släktforskningssidan.